ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1989

בחירת יו"ר הוועדה; סדרי העבודה של הוועדה

פרוטוקול

 
כנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. י"ח בשבט התשמ"ט (24 בינואר 1989), שעה 12:00

נכחוף יושב-ראש הכנסת די שילנסקי

חברי הוועדה ; אי נמיר - היו"ר

נ י ארד

מי גפני

ע' דרהושה

צי הנגבי

שי הלפרט

י' לוי

ש' עמור

י' פרח

ע' פרץ

י י צבן

מי קליינר
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

יועץ משפטי ; מי ביטון

מזכירת הוועדה ; א' אדלר
רכזת מידע
י י גידלי

קצרנית ; מי חלנברג

סדר היום ; 1) בחירת יו"ר הוועדח

2} סדרי חעבודח של הוועדהבחירת יו"ר הוועדה

יו"ר הכנסת די שילנסקי;

חברים וחברות, אני מתכבד לפתוח בזה את הישיבה הראשוניה של ועדת העבודה והרווחה

בכנסת ה-12. אנחנו מציינים היום בכנסת כמה אירועים הגיגים - את חג ט"ו בשבט, אם

כי באיחור, ואת התחלת עבודתן של הוועדות אני מאחל ומקווה שזה יהיה בהצלחה.

כדי שהוועדה תוכל לפעול צריך לבחור לה יושב-ראש. ועדת הכנסת החליטה להמליץ

לפניכם על חברת-הכנסת אורה נמיר שתהיה יושבת-ראש הוועדה. האם יש הצעות נוספות?.

אין. אם כן, אני מעמיד להצבעה את הצעת ועדת הכנסת.

הצבעה

הצעת ועדת הכנסת לבחור בחברת-הכנסת א' נמיר כיו"ר הוועדה - נתקבלה

יו"ר הכנסת די שילנסקי;

אני קובע שוועדת העבודה והרווחה החליטה פה אחד לבחור בך, חברת-הכנסת נמיר,

להיות יושבת-ראש הוועדה. נא לאחוז בשרביט. תודה רבה.

סדרי העבודה של הוועדה
היו"ר אי נמיר
תודה רבה לכולכם. אני מודח ליושב-ראש הכנסת ולכל החברים. אני רוצה לברך את

יושב-ראש הכנסת, שהיה יושב-ראש ועדת הפנים בכנסת הקודמת. אני מברכת אותך שזכית

לעלות לכיתה גבוהה יותר ולהיות יושב-ראש הכנסת. אני בטוחה שתהיה פה לכולנו, גם

ליושבי ראש הוועדות. אתה מכיר את המצוקה שלנו. אני בטוחה שבלי פתרון הדברים

הקטנים קשה מאד לפתור את הדברים הגדולים. צריך להתייחס אל כל אדם כאל אדם ולתת את

הכלים הנאותים לעבודה.

אני רוצה להציג בפניכם את היועץ המשפטי של הוועדה, משה בוטון, ששמו הולך

לפניו וכל לבו ונפשו נתונים לעבודת ועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוסקים הרבה מאד

בחקיקה ומשה הוא עזר רב מאד לנו עד שאינני יודעת איך היינו יכולים לעבוד בלעדיו.

ואסתר אדלר, מזכירת הוועדה, שחחריצות, המסירות, השקדנות שלה אלה הן תכונות

שאינני י ודעת אם אפשר למצוא רבות כמותן בבית הזה.

אני רוצה להציג גם את יהודית אשר עוזרת לנו בנושא של הכנת חומר, ואת אתי אשר

עובדת עם אסתר.

אני רוצה לברך את חברי הוועדה - אני רואה כאן בעיקר חברים חדשים - ולומר,

שאנחנו נחשבים לוועדה בעלת תפוקח רבה מאד ועומדים במקום הראשון אחרי ועדת הכספים.

בתקופת כהונתה של הכנסת הקודמת הועברו אלינו הצעות רבות מאד לסדר היום, במספר

גדול מאד. גם התפוקה שלנו בנושאי החקיקה היתה משמעותית מאד ודי את אזכיר את גולת

הכותרת בתהום הזה - חוק שכר מינימום, שאני יודעת שיש הזוממים לקצץ אותו. יושבים

כאן ראשי ערי פיתוח - חברי-הכנסת פרץ ועמור - שהיו אורחים כמעט קבועים בוועדה

שלנו. חבר-הכנסת עמור היה אומר שהוא אוהב לבוא לוועדת העבודה והרווחה, כי הוא

מרגיש בה בבית. הם יודעים מה זה שכר מינימום לגבי חלק גדול מאד מהעובדים בתעשיה,

בעיקר תעשיית המזון והטקסטיל המהווים את עיקר התעסוקה בערי הפיתוח. אני רוצה לומר

לחברי הוועדה שאני עומדת לרשותם בכל נושא.

אני רוצה לברך גם את החברים הוותיקים, שחזרו לוועדת העבודה והרווחה -

חברת-הכנסת ארד וחבר-הכנסת דראושה. אני רוצה לברך גם את חבר-הכנסת פרח, שחזר

לכנסת. עבדנו יחד גם בוועדת החינוך והתרבות וגם בוועדת העבודה והרווחה.אנחנו אחראים לכל נושאי העבודה והרווחה. אנחנו אחראים לכל הנושאים של חביטוח

הלאומי, ואתם תחושו בזה בעבודת החקיקה שלנו. שום תקנה של הביטוח הלאומי לא יכולה

להיות מבוצעת ללא אישור של ועדת העבודה והרווחה.

נושא נוסף בתחום עבודתנו זה נושא הבריאות.

אני רוצח לומר לכם שבוועדה שלנו אין שום נושאים שמחים. יום אחד אנחנו עוסקים

בבעיותיהם של הנכים, יום אחר - בבעיותיהם של קשישים, ילדים מוכים, מובטלים. כאן

מתנקזות כל הבעיות החברתיות הקשות.

בקדנציה הקודמת קיימנו דרך קבע שלוש ישיבות בשבוע. החל מהשנה האחרונה, ואולי

אפילו במשך כמעט השנתיים האחרונות היו לנו דרך קבע ארבע ישיבות בשבוע: ביום שני,

משעה 11:00 עד שעה 13:00; ביום ג' - כשקיימנו שתי ישיבות - משעה 8:30 עד שעה

11:00 ואחר-כך ישיבה נוספת, משעה 11:00 עד שעה 13:00; ביום רביעי קיימנו ישיבה

משעה 9:00 עד שעה 11:00.

בשבוע הבא נתחיל בשתי ישיבות. על סדר היום שלנו עומדים נושאים שהועברו אלינו

מהמליאה וכן הנושא של התוספת העלובה של 3 ש"ח שמוצע לשלמה כפיצוי למה שקרח אחרי

ביטול הסובסידיות וההתייקרויות שחיו במשק. את התשלום הזה אי-אפשר לבצע ללא אישור

הוועדה. נוסף לזה יש חוקים שלא סיימנו אותם בכנסת הקודמת, ויש נושאים הנוגעים

לנכים ולגימלאים.

בכנסת הקודמת זו חיתה הוועדה הכמעט יחידה שלא היתה בה חלוקה של קואליציה

ואופוזיציה או לפי הסיעות השונות שבתוך הבית. כמעט באופן קבוע חיינו אופוזיציה

לממשלה, כי ראינו את עצמנו כלובי לוחם. בוועדה הזאת יושבים חברים שמרגישים עצמם

כפה לכל האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל, וכך עבדנו. כשחשבנו שהממשלה עושה דבר

טוב - היינו מאשרים זאת אוטומטית. כשחשבנו שהממשלה מרעה - לא מיהרנו לאשר והיו

לנו די ונים וויכוחים.

עד היום אני נחשבת לאדם מסוכן ולא רצוי ביחס לכל מה שתלוי במשרד האוצר ואפילו

גם במשרדים אחרים. היו לנו מאבקים יעילים גם בנושא הגימלאים.
יו"ר הכנסת די שילנסקי
אני רואה שיש פה מגוון מאד מעניין. יש פה שני חברי כנסת שכיהנו בכנסת

הקודמת. יש שלושה חברים שלא היו בכנסת הקודמת אבל היו בכנסות קודמות, ויש חברים

חדשים. כולם נמצרים וחרוצים. אני בטוח שבמאמץ משותף שלכם ובעזרת הצוות המסור

תתרמו הרבה למען הרווחה בישראל. הפעולה למיגור העוני והלחימה בעוני חשובה מאד כי

פירושה גם מיגור הבערות. ואין ספק שתחום העבודה גם הוא חשוב מאד. אני מאחל לכם

שתתרמו להגברת העבודה בקרב עם ישראל בארץ ישראל. תודה רבה.
היו"ר אי נמיר
ועכשיו על סדרי העבודה שלנו. אני רוצה לבוא לעזרת החברים החדשים. גם אני

הייתי חברה חדשה בכנסת. אני זוכרת שהכל היה בשבילי נעלם אחד גדול. לא ידעתי איך

מגישים שאילתה. לא ידעתי איך מגישים הצעה לסדר היום או הצעת חוק. זה לא אחד

המקומות - תסלחו לי על הציניות - שיש בו הרבה עזרה הדדית. אני יודעת שכל דבר חדש

וכל דבר שמתחילים אותו, גם אם הוא פשוט, נראה מסובך וקשה. אני רוצה לומר לכל חברי

חוועדה, שהנסיון שרכשתי בעבודת הכנסת עומד לרשותכם ולשרותכם - איך אפשר להשיג

חומר, מה הנושאים שכדאי להעלות, איך להעלות אותם וכו'.

אני איש פוליטי כמו כולנו, אבל אני מבקשת להדגיש שלוועדה הזאת יש מכנה משותף

וחשוב - לקדם את הנושא החברתי. מאד שמרנו על סגנון עבודה בתוך הוועדה. כל חבר

שרצה להעלות נושא היה מבקש או לפני הישיבה או בראשיתה. לא זכור לי מקרה שחבר ביקש

להעלות נושא בוועדה ואני לא ראיתי את זה כדבר שמחייב אותי, כיושבת-ראש, לדון בו.חברים, הבית הזה הוא ביתם של חברי הכנסת. היה אצלי כלל, לשמור מעל הכל על

כבודם ומעמדם של חברי הכנסת. היו לנו וכנראה יהיה לנו עימותים קשים עם הפקידות

בכלל ועם הפקידות הבכירה בפרט. הם נמצאים איתנו בעימות. כשהדלת נפתחת ונכנס לכאן

נציג האוצר - אני יודעת שבאים לשמור שמא חס וחלילה ניטיב עם השכבות החלשות.

זו לא ועדה של קריאות וניגוחים, קריאת עיתונים וזריקת פתקים. כל חבר מגיע לביטוי,

תוך שמירה קפדנית שלי על כבודם ומעמדם של חברי הכנסת.

מגיעים אלינו הרבה תקנות והרבה חוקים, ביהוד בנושאים של הביטוח הלאומי. ישיבה

אחת בשבוע מוקדשת לנושא חקיקה ותקנות, בדרך-כלל בענייני הביטוח הלאומי. אין לנו -

וזה החיסרון הגדול של הכנסת - מקורות חופשיים ובלתי תלויים של אינפורמציה. אנחנו

חיים או ממה שאנחנו קוראים בעיתונות, או ממה שאנחנו יודעים מהשטח או ממשרדי

הממשלה. כאן אני רוצה לומר ששום ממשלה ושום משרדי ממשלתי לא מתנדבים - ואני

משתמשת בלשון המעטה - להביא לוועדה של הכנסת אינפורמציה שאינני מחמיאה להם. אלה

כללי המשחק.

שי הלפרט;

אם מבקשים - הם נותנים.

תיו"ר אי נמיר;

מה שהם רוצים לתת. העובדה שלחברי הכנסת אין מקורות אינפורמציה אובייקטיביים

היא בעוכרי העבודה שלנו.

אני חוזרת ואומרת שגם להבא, הוועדה ואני אישית נהיה לרשותכם בכל נושא ובכל

ענין.

אני שמחה שיש לנו כאן נציגות חזקה של ערי הפיתוח. אין שבוע שעל שולחן הוועדה

לא עומד לדיון נושא של סגירת מפעלים, גידול באבטלה הגורם לפגיעה ביהוד בצעירים

שגרים בערי הפיתוח. זה הפך להיות לחם חוקנו. ואני חוששת שאנחנו הולכים לקראת

תקופה יותר קשה.

בערי הפיתוח

יצחק לוי;

קודם כל ברכות ליושבת-ראש הוועדה, הוותיקה-חדשה. התרשמתי מאד מדברי הפתיחה.

אני מקווה שוועדה זו תהיה, בעזרת השם, פה לשכבות שלא תמיד מוצאות אוזן קשבת.

אני רוצה לשאול, האם הוועדה ערוכה או תהיה ערוכה לספק חומר רקע על דברים

וסעיפים שיעלו בוועדה? מתי מקבלים את סדר היום כדי להתכונן לנושאים? האם הוועדה

ערוכה עם חומר רקע בקשר לחקיקה, זאת אומרת שנקבל חוקים ונדע במה מדובר ולא נצטרך

להסתפק בציון שאחרי סעיף זה וזה יבוא זה וזה. שאלתי זאת מתייחסת גם לעניינים

אחרים שהוועדה תדון בהם. בכלל, האם נוכל לקבל חומר כדי להיות מוכנים לדיון?
והערה
צריך להשתדל שהישיבות של הוועדה לא התנגשו, עד כמה שניתן, עם ישיבות

של ועדות אחרות. בדרך-כלל יש התחשבות עם זמני הישיבות של ועדת הכספים ושל ועדת

החוץ והביטחון. הישיבות של יתר הוועדה מתנגשות זו בזו באופן לא פרופורציונלי

בעיקר בגלל ישיבות של ועדת הכספים ושל ועדת החוץ והבטחון.
ע' פרץ
אני מצטרף לברכות ליושבת-ראש הוועדה. אם כי הסמכויות שלנו מתייחסות בעיקר

לקשור לביטוח הלאומי, אני בטוח שמעמדה של היושבת-ראש, גם במערכת הציבורית בישראל

וגם בתוך הכנסת-, יתן תוקף לכך שאנשים וגורמים, גם בתוך הכנסת וגם בתוך הממשלה, לא

יתעלמו מהחלטותינו. אני בטוח שכל אחד מהחברים, ביהוד החברים החדשים, ילמד ממך

כיצד מציגים באומץ לב נושאים ציבוריים.
היו"ר א' נמיר
אתה יודע כמה אני משלמת בגלל זה במפלגה שלי.

עי פרץ;

גברתי היושבת-ראש, אני שמח להצטרף לוועדה בראשותך. אני וחברי נלמד ממך הרבה

מאד.

אולי כדאי שנקיים דיון ביחס לוועדות משנה, שידונו וילבנו נושאים לקראת דיון

בהם בוועדה.
ש' הלפרט
אני מצטרף לברכות ליושבת-ראש. בתקופת כהונתי בעבר בכנסת היו לי הרבה

הזדמנויות להכיר אותך. מספר הצעות שהעליתי בכנסת הועברו לוועדת החינוך והתרבות,

שאת עמדת בראשה, ואני יכול להעיד שיושבת-ראש הוועדה נהגה והתיייחסה אליהן

באובייקטיביות מירבית.

אני מקווה שהוועדה הזאת, כשמה כן תהיה - תדאג להבטחת עבודה ותעסוקה לציבור

העובדים במדינת ישראל ותפעל לרווחת הציבור שבמצוקה, לציבור של האוכלוסיות החלשות.

אני בטוח שהיושבת-ראש תעשה ותפעל למען האוכלוסיה הזקוקה לעזרתנו.

שי עמור;

גם אני מצטרף לברכות. למען האמת, איחלתי לחברת-הכנסת אורה נמיר שתכהן כשר

בממשלה, כי אני שאפתי להיות יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אבל ברגע שחברת-הכנסת

נמיר החליטה שהיא חוזרת לעבודתה בחדר הזה, שמחתי. היא פנתה אלי להצטרף לוועדה

הזאת. אני מתלבט אם להיות בוועדה הזאת או בוועדת החינוך והתרבות אבל עקב היכולת

הרבה של חברת-הכנסת נמיר, הגישה הממלכתית שלה והכאב האמיתי שלה לבעיות הפרט

במדינת ישראל, אעדיף להישאר פה.
צ' הנגבי
אני מצטרף לברכות של חברי. אני מכיר את עבודתה של חברת-הכנסת נמיר הרבה שנים.

אני מודע לכך שהיא הצליחה להתעלות מעל למאבקים פוליטיים. היא הצליחה להשרות על

חבר'ה אווירה של יחידה.

אני שובצתי לארבע ועדות ואינני בטוח אם אוכל להישאר בוועדה הזאת. שובצתי

בוועדת הכנסת, ועדת הביקורת, ועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה והרווחה.

אני מאחל לך ולוועדה הצלחה.

מי גפני;

אני מצטרף לברכות.אני מכיר את היושבת-ראש מהנושאים שטופלו על ידי בערי הפיתוח, נושאים שהיו

זקוקים לשרותיה של הוועדה הזאת. גם אני התרשמתי, שאכן העבודה של יושבת-ראש ועדת

העבודה והרווחה היא אובייקטיבית, מסורה ורצינית. היא לוקחת את הענין בכל הרצינות.

אני רוצה לברך אותך, שנזכה בתקופה הזאת להצעיד קדימה את הנושאים החשובים

שהוועדה צריכה לדון בהם.

אני שובצתי בשתי ועדות. צריך לדאוג לכך שנוכל להשתתף בישיבות. צריך לדאוג

לתאום זמני הישיבות של הוועדות, כי אנחנו מעוניינים לפעול בוועדה הזאת.

אם יהיו ועדות משנה, צריך לחשוב על בעיות האבטלה בערי הפיתוח ועל בעי וחי

הרווחה בערי הפיתוח. יש בערי הפיתוח מקומות עבודה שעומדים בפני סכנת סגירה.

תפקידה של הוועדה ליזום תהליך, שמשרדי הממשלה יצרכו לפנות אלינו ביחס למה

שמתרחש בערי הפיתוח ולא שאנחנו נצטרך לפנות אליהם.

אני מציע להקים מיד ועדת משנה לנושא ערי הפיתוח.

ע' דראושה;

אני מצטרף לברכות.

בסוף הקדנציה הקודמת הייתי חבר בוועדה הזאת, ואני יודע שהיושבת-ראש מתחשבת

בגוונים השונים של האוכלוסיה.

אני רוצה לברך את חברי הכנסת החדשים. ראיתי אותם במליאה ואולי גם שמעתי אותם.

אשמח שיהיה שיתוף פעולה לקידום כל השכבות החלשות. כשמדברים על השכבות החלשות,

צריך לזכור שמדובר גם על אוכלוסיה ערבית במדינת ישראל, ש-40% ממנה נמציאים מתחת

לקו העוני ו-20%-25% ממנה הם מובטלים. האבטלה הכי גבוהה היא באזור הגליל המזרחי -

כ-25%.

40%-45% מהאקדמאים הערבים הם מובטלים.

אני מבקש שתהיה סבלנות וסובלנות כאשר נטפל בערביי ישראל, שהם חלק אינטגרלי של

המדינה.

אני חוזר ומאחל לכל החברים הצלחה.

י' צבן;

אני מרגיש כמי ששב הביתה. אם כי לא עזבתי את התחום שהוועדה עוסקת בו, עזבתי

את הוועדה לארבע שנים.

אני מעריך שלוועדה שלנו יהיו אתגרים קשים מאד.

אני מאהל לוועדה ולחברת-הכנסת אוו-ה נמיר שעומדת בראשה, שתצליח במשימה

שלפנינו.

אני יודע שיהיה קשה להתגבר על הבעיה של זמני הישיבות של ועדות אחרות. אני

מחליק על סקטים בין שלוש ועדות - החוץ והבטחון, הכנסת, ועבודה ורווחה. אני מבטיח

להיות ילד טוב בוועדה הזאת גם כן.

עי דראושה;

אני מבקש להעלות הצעה ומחשבה, אולי תהיה אפשרות להקים ועדת משנה לנושאים

התקציבים של היישובים הערביים.
היו"ר אי נמיר
בדרך כלל סדר היום לשבוע שיבוא יוצא ביום גי. אני משתדלת לעמוד בו אלא אם

מתגלה משבר שצריך לדון בו בדחיפות, כמו למשל משבר הבריאות.

מה שנוגע לחוקים וחקיקה. יש לנו מזל שמשה בוטון הוא היועץ המשפטי של הוועדה.

שנוכל להכין חומר רקע? כשאמרתי שאין לנו כלי עבודה - זו היתה כוונתי. המצב הוא לא

יאומן. אני לא חושבת שיש עוד פרלמנט בעולם שלחבריו אין שום סיוע בנושא של חומר.

יש בכנסת מחשב. אינני יודע מה הוא מסייע לחברי הכנסת. במשך ארבע שנים לא הסתייעתי

במחשב.

עומס העבודה שלנו הוא כל כך קשה, עד שלמזכירת הוועדה אין זמן לנשום.

נשתדל לעשות בכלים הקיימים.

בשלב מאוחר יותר נדון על הנושא של ועדות משנה. בכנסת הקודמת ניסינו להקים

ועדות משנה. היושב-ראש היה בא ובזה נגמר הסיפור. אני רוצה לומר שהגרעין של הוועדה

הזאת בכנסת הקודמת היה בן 5-3 חברי כנסת. נקודה. היו חברי ועדה שלא ראיתי אותם

בוועדה הזאת אפילו פעם אחת במשך כל הקדנציה.

בלתי אפשרי להיות בארבע ועדות. אם אתה חבר בארבע ועדות פירוש הדבר שאתה לא

תוכל להתמסר לשום נושא בכנסת. אני מדברת מנסיוני.

צי תנגבי;

בשלוש ועדות זה אפשרי?

היו"ר א' נמיר;

גם כן לא.

אתם לא יודעים איזה רושם זה עושה על אנשים שבאים לוועדות והם רואים שחבר בא,

יושב, יוצא. ואתה - לך תסביר להם. מה שקורה בוועדות משפיע על האנשים יותר חמור

מהתמונה שהם רואים במליאה שהיא ריקה. אני אומרת לחברים החדשים, קחו את זה בחשבון.

בכנסת הקודמת הייתי קוראת לשלישיה הפותחת כדי לפתוח את ישיבות הוועדה. הייתי

קוראת לחברי-הכנסת אליעזר שוסטק, רן כהן וחייקה גרוסמן. בדרך כלל כך היינו

מתחילים וכך היינו גומרים. כל יתר החברים היו בבחינת לבוא ולהתארח.

אני בכנסת כבר קדנציה חמישית. אין תאום זמנים בין הוועדות זו משימה בלתי

אפשרית. זה לא עובד.

הוועדה שלנו זה חיבור של שתי ועדות. כשהוקמה ועדת העליה והקליטה, בוטלה ועדת

השרותים הציבוריים, שנושאי הבריאות היו שייכים לה.

הנושא של ערי הפיתוח זה אחד הנושאים המרכזיים של ועדת העבודה והרווחה. אני לא

פוסלת שום רעיון. נתחיל .לעבוד ונראה מה יועיל לנושא. זה יהיה החישוב העיקרי.

נצטרך לדון על הנושא הערבי.

ש' עמור;

אני מתנגד לוועדת משנה.

וי
עי דראישה
אני מדבר על נושאים ספציפיים.

היו"ר אי נמיר;

יש נושאים שהם חומר נפץ ועלולים להביא לאלימות נוראה. נקיים דיון על הכל. גם

אני לא בטוחה שטוב שלנושא הזה תהיה ועדת משנה.

אני לא קובעת עכשיו שום דבר. בשלב יותר מאוחר נחזור לנושא של ועדות משנה.

לישיבה הראשונה שלנו ביום שני, שנהגנו לעשותה חגיגית, הזמנו את סגן שר העבודה

והרווחה שלמעשה הוא השר לנושא זה. הישיבה תתקיים ביום שני הבא בשעה 11:00.

מי גפני;

יש ימים קבועים לישיבות הוועדה?

ו
היו"ר אי נמיר
באופן קבוע היו לנו שלוש ישיבות בשבוע, ומאמצע הקדנציה - ארבע ישיבות, בגלל
עומס החקיקה. הישיבות היו
ביום שני בשעה 11:00, וביום רביעי בשעה 9:00. ביום

שלישי, אם היתה ישיבה אחת היא היתה קבועה לשעה 11:00, ואם היו שתי ישיבות -

הראשונה היתה בשעה 8:30 והשניה היתה בשעה 11:00.

בשבוע הבא תהיינה שתי ישיבות, ביום שני וביום שלישי.
שי עמוד
יש לי בעיה אישית, מכיוון שאנחנו נמצאים כחודש לפני הבחירות לרשויות

המקומיות.
תיו"ר אי נמיר
תודה רבה. בהצלחה.

אני חוזרת ואומרת שהחדר שלי יעמוד בכל שעה לכל מה שאתם צריכים, בכל נושא,

אפילו הוא נראה לכם קטן. אעזור במה שאוכל.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעת 12.45.

קוד המקור של הנתונים