ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/06/1992

אישור עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; ערבות המדינה לקרן קידום עסקים קטנים; צו היטלי סחר (היטל בטחה על ייבוא טובין - הגנה על הייצור המקומי) (תיקון מס' 3), התשנ"ב-1992; שינויים בתקציב לשנת 1992; תעריפי בזק - שירות מידע קולי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים