ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1992

שינויים בתקציב לשנת 1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 563

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ג באדר בי התשנ"ב (18 במרץ 1992), שעה 00;11
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מ"ז פלדמן

מזכיר הוועדה; אי קרשנר

קצרנית; ר' בלומרוזן

סדר-היום;

שינויים בתקציב לשנת 1992.היו"ר מ"ז פלדמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

שינויים בתקציב לשנת 1992

פניה מס' 15
היו"ר מ"ז פלדמן
על סדר-היום סעיף 4206, אשר לא אושר בישיבה הקודמת. אני מבין שאין התנגדות.

אנהנו מאשרים את הסעיף הזה.
הוחלט
לאשר סעיף 4206 שבפניה מס' 15.

חיו"ר מ"ז פלדמן;

פורים שמה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:05}

קוד המקור של הנתונים