ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/02/1992

הצעה לסדר היום מאת חה"כ יאיר לוי בנושא הקמת מתן הפיצויים לחקלאים; פעולות משרד העבודה והרווחה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 548

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד באדר אי התשנ"ב (18 בפברואר 1992), שעה 00;10

נכחו;

הברי הוועדה; מ"ז פלדמן - היו"ר

פי גרופר

יאיר לוי

מוזמנים; סגן שר העבודה וההוויה מי פרוש

א' שוורץ - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

מזכיר/ת הוועדה; אי קרשנר

קצרנית; שי לחוביצקי

סדר-היום;

1. פעולות משרד העבודה והרווחה.

2. הצעה לסדר היום של חה"כ יאיר לוי.היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את סגן שר העבודה

והרווחה ואת מנכ"ל המשרד.

יאיר לוי;

אדוני היושב-ראש, ראשית, אנו מתחילים את הישיבה באיחור. שנית, סגן שר העבודה

והרווחה מגיע לוועדה השכם בבוקר, כאשר יש הרבה מאד נושאים חשובים הקשורים במשרד

הזה, וראה זה פלא, חברי הוועדה אינם מגיעים.

אני מבקש שנדחה את הישיבה למועד אחר.

סגן שר העבודה והרוווחה מי פרוש;

האמת היא שאני רוצה לומר את הדברים שיש לי לומר לאוזניהם של חברי הוועדה.

יאיר לוי;

אני מודה לאדוני שכיוונתי לדעתו בנושא הזה. זה לא משרד פשוט.
אי שוורץ
יש בעיות רווחה קשות, יש אבטלה קשה.

יאיר לוי;

חברי הכנסת מן הליכוד ומן המערך עסוקים בפריימריס.

למשרד הזה אין משאבים כמו שצריך ואין טעם לקיים בהרכב הזה דיון בנושא. לכן

אני מבקש שנדחה את הדיון במשרד הזה למועד אחר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

שמענו את ההצעה לסדר של חבר-הכנסת יאיר לוי. אני מציע שנשאיר את ההחלטה בנושא

לשיקול דעתו של סגן השר. אם סגן השר חושב שכדאי לדחות את הסקירה על המשרד ליום

אחר, אחרי הפריימריס, אחרי השביעיות ואחרי השמיניות - בבקשה. אני משאיר את הענין

לשיקול דעת סגן וקשר.
סגן שר העבודה והרוווחה מ' פרוש
אני מודה מאד לכבוד יושב-ראש ועדת הכספים, ידידי הרב פלדמן, על ההזמנה. אני

יכול להבין את הסיבה האובייקטיבית, היינו את ההכנות המתקיימות עתה בשתי המפלגות

האלה לקראת הבחירות.

אני מודה לחבר-הכנסת יאיר לוי על שהביא את הצעתו. אני תומך בהצעתו. כדאי

לדחות את הדיון למועד אחר.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם כן, נדחה את הדיון בנושא למועד אחר. תודה רבה לסגן השר.
יאיר לוי
אדוני היושב-ראש, יש לי עוד הצעה לסדר היום ואני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש,

להיעתר לבקשתי. אין זה יאה ואין זה נאה לקיים בוועדה זו דיון באהד המשרדים

החשובים ביותר בהרכב זה של הוועדה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

קיבלנו את הצעתך. אני מבין שיש לך הצעה לסדר. בבקשה.

2. הצעה לסדר היום מאת חה"כ יאיר לוי בנושא הקמת מתן הפיצויים לחקלאים

יאיר לוי;

הצעתי לסדר היום היא בנושא ההכרה של הממשלה בנזקי הטבע שהיו לחקלאים שלנו.

היו"ר מ"ז פלדמן;

נקבע דיון בנושא זה.

אי קרשנר;

נקבע דיון ביום שלישי הבא, בהשתתפות מנכ"ל משרד החקלאות, מנהל מע"ץ, ארגונים

חקלאיים ונציג משרד האוצר.

פי גרופר;

המפלגות סגרו את הכנסת וחבריהן לא באים לישיבות. לא צריך לקיים ישיבות. זו

בושה. בארבעת החודשים הקרובים עד הבחירות לא תעניין אותם המדינה, החוקים ולא שום

דבר אחר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אם כך, אנחנו יכולים לאשר היום את כל הדברים הטובים לעם.

פי גרופר;

לא איכפת לי, תביא. אבל אם אתה מביא - נשב אפילו שניים, ולא שיהיה מצב שאנחנו

נבוא לישיבות ואחר-כך בגלל חברים אחרים תיאלץ לסגור את הישיבות.

המפלגות כולן הורסות היום את כל המשטר במדינת ישראל.
יאיר לוי
תדגיש שזה משטר דמוקרטי.

פי גרופר;

הכנסת לא מעניינת היום את חברי הכנסת. היה יותר טוב לו היו סוגרים כבר את

הכנסת. גועל נפש.

יאיר לוי;

אני מודה לאדוני היושב ראש על שנקבעה ביום שלישי בשבוע הבא ישיבה בנושא

החקלאים. אבל אני חושב שזה מאוחר מדי. החקלאים מסכנים. הם איבדו את כל ממונם.היו"ר מ"ז פלדמן;

יכולנו לקבוע את הדיון ליום חמישי. אבל גם אז הענין לא יהיה רציני, מפני

שיום חמישי הוא יום הרה עולם מבחינת הליכוד והמדינה. חברים לא יבואו לישיבה.

יאיר לוי;

אולי הוועדה תקרא לאוצר לשחרר היום מקדמות מיידיות לנפגעים?

א' קרשנר;

עוד לא נקבעו קריטריונים. עוד לא בדקו את הנושא.

יאיר לוי;

לא צריך קריטריונים כדי לתת מקדמות. ועדת ההקצבות של משרד החקלאות יכולה לשבת

ולהחליט.

אי קרשנר;

קודם כל, יש ביטוח. אלה שביטחו עצמם מכוסים.

יאיר לוי;

מי שאין לו ביטוח מצוי יותר בבעיה.

אי קרשנר;

לכן בוודאי צריך קריטריונים אם אין ביטוח.

יאיר לוי;

אלה שאין להם ביטוח מצויים בבעיה קשה ביותר. לא אשכח את דבריו הנלוזים של

נציג משרד החקלאות, כאשר הוא אמר בטלוויזיה כי מי שלא עשה ביטוח יש לו בעיה. אני

מצטער, אני לא יכול לחיות במדינה בה בעיית החלוצים החקלאיים שלנו תהיה בעייתם

הפרטית ולא בעייתנו ככנסת. אני מוחה על כך.

לכן אני מבקש שוועדת הכספים תקרא למשרד האוצר לשחרר מקדמות לאנשים שנפגעו,

ולארור מכן יתחשבנו אתם. הרי בלאו הכי יגיע להם פיצוי. לכן ניתן להם פיצוי של 10%

מהנזק ולאחר מכן ידונו אתם על הסכום הכולל. אני מבקש שתצא קריאה של הוועדה בנושא

זה למשרד האוצר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

בסדר. אני מקבל זאת. נשלח מכתב למשרד האוצר שייתן מקדמות מיידיות על חשבון

הפיצוי לאלה שסבלו סבל קשה מהפגיעה שהיתה בחקלאות.

יאיר לוי;

לאחר שייקבעו הקריטריונים יקזזו את הפיצויים בהתאם.

היו"ר מ"ז פלדמן;

מקובל.
יאיר לוי
יישר כוח, אדוני.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 20;10)

קוד המקור של הנתונים