ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/12/1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה); חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 516

מישיבת ועדת הכספים

יוס רביעי. י"ח בטבת התשנ"ג (25 בדצמבר 1991). שעה 15;10

נכחו;

חברי הוועדה; מ"ז פלדמן - היו"ר

חי אורון

א' דיין

אי בורג

י' הורביץ

אי ויינשטיין

יאיר לוי

חי קופמן

חי רמון

שי שטרית

אי שוחט
ממלאי מקום
מי גולדמן, שי דורון, צי הנגבי,

עי סולודר, י י צור
מוזמנים
שי טלמון,ד' מילגרום, אי שוורצשטיין,

שי מעוז, די בר-חיים - משרד האוצר

מזכיר הוועדה; אי קרשנר

היועץ המשפטי לוועדה; אי דמביץ

יועצת כלכלית; ס' אלחנני

קצרנית; אי דגני

סדר-היום; חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),

התשנ"ב-1991, (מקודם (תיקון מסי 3).

התשנ"א-1991);

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)

(מס' 2), התשנ"ב-1991.חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני פותח את הישיבה.

אנחנו עוברים להצבעה על חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני רקיקה). אבל לפני כן

רשות להערה לחבר הכנסת אברהם שוחט.

אי שוחט;

אני מבקש לומר כמה מלים על ההתרחשויות בוועדה ביומיים האחרונים מבחינת לוח

הזמנים.

אדוני היושב ראש, אי אפשר לנהל את הישיבות בוועדה הזו כאשר כל חצי שעה

מודיעים על דחיה נוספת בפתיחת הישיבה. אני אומר לך בשמי ובשם כל הברי הסיעה שלנו,

שהוועדה איננה יכולה להתנהל בצורה הזו עם דחיות בלתי פוסקות והודעות על קיום

הישיבה ואי קיומה, והכל מפני שהקואליציה משיגה או איננה משיגה רוב.

אני מבקש שביום וחצי שנותרו לנו לדיונים ייקבע לוח זמנים ברור לישיבות

הוועדה, ושלא יודיעו לנו כל פעם על דחיה נוספת של הישיבה. חברי הוועדה הם גם

חברים בוועדות אחרות של הכנסת, חלק מהם יצטרכו להיות נוכחים במליאה. חברים בוועדה

יש להם הצעות לסדר היום או הצעות חוק פרטיות, והם גם צריכים להשתתף בהצבעות. לא

יתכן שכל רגע יודיע חבר הכנסת אריאל ויינשטיין, שיש להפסיק את הישיבה, שאי אפשר

לקיים הצבעות כי אין לקואליציה רוב.

אדוני היושב ראש, אני מבקש ממך את המינימום המתבקש, להודיע לנו מתי מתקיימות

הישיבות של הוועדה.

יאיר לוי;

מיום אתמול ועד לרגע זה עברתי תלאות וקשיים רבים. אני רוצה לומר - ואני מבקש

שדברי אלה יירשמו בפרוטוקול - שכאשר קראתי הבוקר על הכניעה של החרדים לסיעת

המפד"ל במשרד החינוך והתרבות, עשיתי קריעה אחת. הבוקר כאשר באתי ממשרד הדתות
אמרתי לעצמי
זוהי כבר התאבדות.
י י ביבי
לא יתכן להשמיע כדברים האלה.
יאיר לוי
הכניעה הזו שלנו כחרדים היא לא לטובת הקואליציה. זוהי גועליציה ולא

קואליציה. לא יכול להיות מצב שהקואליציה כולה תעמוד מול תותחים. כדבר הזה לא היה

ולא יהיה.

אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, לא להצביע.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה). לשם החוק יש

הסתייגות לחברי הכנסת רמון ובורג. אני מעמיד אותה להצבעה.אי שוחט;

על כך היתה הצבעה וההסתייגות נתקבלה.
א' ויינשטיין
אמרתי שאני מבקש רוויזיה.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מעמיד להצבעה את הבקשה לרוויזיה.

ה צ ב ע ה

בעד הבקשה לרוויזיה - 16

נגד - 13

הבקשה לרוויזיה נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חברי הכנסת רמון ובורג לשם החוק.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת חי רמון ואי בורג לשם החוק לא נתקבלה

היו"ר מייז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של הברי סיעת ר"צ לשם החוק.

ה צ ב ע ה

בעד ההצעה של חברי סיעת רייצ לשם החוק - 13

נ ג ד - 16

ההצעה של חברי סיעת ר"צ לשם החוק לא נתקבלה

היו"ר מייז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חברי סיעת מפ"ם לשם החוק.

ה צ ב ע ה

בעד ההצעה של חברי סיעת מפיים לשם החוק -13

נ ג ד - 16

ההצעה של חברי סיעת מפיים לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת אי שוחט וע' פרץ לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת אי דיין לשם החוק לא נתקבלה

שם החוק, בנוסח המוצע, נתקבל
היו"ר מייז פלדמן
לפני סעיף 1, הצעה לחבר הכנסת שי שטרית ולחברי סיעת מפיים. אני מעמיד אותה

להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חבר הכנסת ש' שטרית וחברי סיעת מפיים לפני סעיף 1 לא נתקבלההיו"ר מ"ז פלדמן;

הצעה לחילופיו לחברי סיעת מפ"ם ולחברי סיעת ר"צ לפני סעיף 1. אני מעמיד אותה

להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה לחילופין של חברי סיעת מפ"ם וחברי סיעת ר"צ, לפני סעיף 1, לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת אי בורג לפני סעיף 1, לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ש' שטרית לסעיף 1, לא נתקבלה

הצעה של חברי הכנסת אי שוחט, חי רמון, אי דיין, חי מירום, צ' ביטון, ע' פרץ,

ת' גוז'נסקי, הי מחמאמיד, מינפאע וחברי סיעות ר"צ ומפ"ם לסעיף 1, לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חברי סיעת מפ"ם לסעיף 1, לא נתקבלה

ההצעה לחילופי חילופין של חבר הכנסת חי מירום לסעיף 1, לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת א' פורז לסעיף 1 לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת אי בורג וחי אורון לסעיף 1 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת חי רמון לסעיף 1 לא נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את סעיף 1, בנוסח המוצע.

ה צ ב ע ה

סעיף 1, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

לסעיף 2 - הצעה לחבר הכנסת צ'רלי ביטון. אני מעמיד אותה להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חבר הכנסת צי ביטון לסעיף 2 לא נתקבלה

סעיף 2, בנוסח המוצע, נתקבל
היו"ר מ"ז פלדמן
לסעיף 3 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותו להצבעה.

ה צ ב ע ה

סעיף 3, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 4.

אי דמביץ;

אני מבקש להסביר שסעיף 4 הוא אותו סעיף בתיקוני מס הכנסה שהוא קשור לענין

התיאום האינפלציוני. זהו פשוט סעיף נגרר שצריך ללכת יחד עם התיאום בתנאי

אינפלציה. זהו סעיף טכני שבא למנוע כפל מס.א' שוחט;

אני מבקש רוויזיה על כל ההצבעות שהתקיימו עד כה על סעיפי החוק.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אם יש בקשה לרוויזיה של סיעת המערך, אני מכריז על הפסקה של עשר דקות. בתום

ההפסקה נצביע על הרוויזיה.

(ה פ ס ק ה)

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מחדש את הישיבה לאחר ההפסקה. היתה בקשה לרוויזיה.

אי שוחט;

אני מבקש לקיים הצבעה שמית על כל סעיף וסעיף בחוק.
חיו"ר מ"ז פלדמן
אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי לוועדה האם אנחנו חייבים לקיים הצבעה שמית

לפי בקשה של חבר ועדה.

אי דמביץ;

זה ענין של סדר שמסור להכרעת היושב-ראש.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מודיע שלא נקיים הצבעה שמית. נצביע עכשיו על הבקשה לרוויזיה.

ה צ ב ע ה

בעד הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 12-1

נ ג ד - 16

הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 1 לא נתקבלה

בעד הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 12-2

נ ג ד - 16

הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 2 לא נתקבלה

בעד הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 12-3

נ ג ד - 16

הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בסעיף 3 לא נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

משלא נתקבלו הבקשות לרוויזיה, שרירות וקיימות ההחלטות שקיבלנו לגבי סעיפים

2,1 ו-3 לחוק. עכשיו עלינו להצביע על סעיף 4.

א' דמביץ;

כאמור, סעיף 4 הוא סעיף טכני המונע כפל מס.היו"ר מ"ז פלדמן;

לסעיף 4 הצעה לחבר הכנסת שטרית. אני מעמיד אותה להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חבר הכנסת ש' שטרית לסעיף 4 לא נתקבלה

סעיף 4, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אחרי סעיף 4 הצעה לחבר הכנסת רענן כהן והצעה לחבר הכנסת שטרית. אני מעמיד

הצעות אלה להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חבר הכנסת רענן כהן אחרי סעיף 4 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ש' שטרית אחרי סעיף 4 לא נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

בכך סיימנו את ההצבעות על סעיפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה).
הוחלט
להעביר את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1991.

לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת.

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2)

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסי

2). לשם החוק יש מספר הצעות. אני מעמיד אותן להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת אי שוחט ועי פרץ לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת מפ"ם לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ח' רמון לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ד' צוקר לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת אי דיין, ני ארד וצי ביטון לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת אי בורג לשם החוק לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת י י שמאי לשם החוק לא נתקבלה

שם החוק, בנוסח המוצע, נתקבל

חיו"ר מ"ז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של מספר חברי כנסת למחוק את סעיף 1.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת אי דיין, נ' ארד וצ' ביטון למחוק את סעיף 1, לא נתקבלה

סעיף 1, בנוסח המוצע, נתקבל
היו"ר מ"ז פלדמן
הוגשו מספר הצעות לתוספות לפני סעיף 2. אני מעמיד אותן להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה של הבר הכנסת ח' קופמן לפני סעיף 2 לא נתקבלה

ההצעה של הברי הכנסת שי פרס והי רמון לפני סעיף 2 לא נתקבלה

ההצעה של הבר הכנסת הי אורון לפני סעיף 2 לא נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מעמיד להצבעה את ההצעות של הברי הוועדה לסעיף 2.

ה צ ב ע ה

ההצעה של הברי הכנסת אי דיין, נ' ארד וצי ביטון למהוק את סעיף 2, לא נתקבלה

ההצעה של הברי סיעת הד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה

ההצעה של הבר הכנסת הי רמון לסעיף 2 לא נתקבלה

סעיף 2, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנהנו עוברים להצבעה על ההצעות השונות לסעיף 3.

ה צ ב ע ה

ההצעה של הברי הכנסת אי שוהט, מי בר-זהר, עי פרץ, אי דיין, ני ארד,

צי ביטון, שי שטרית והברי סיעת הד"ש לסעיף 3 לא נתקבלה

ההצעה להילופין של הברי הכנסת שי שטרית והברי סיעת מפ"ם לסעיף 3 לא נתקבלה

ההצעה להילופין של הבר הכנסת צי ביטון לסעיף 3 לא נתקבלה

סעיף 13 בנוסה המוצע, נתקבל

ההצעה של הברי הכנסת הי רמון, אי שוחט, מי בר-זהר, עי פרץ, שי שטרית, נ' ארד,

אי דיין, צי ביטון וחברי סיעת הד"ש למהוק את סעיף 4, לא נתקבלה

ההצעה להילופין של הבר הכנסת צי ביטון לסעיף 4 לא נתקבלה

ההצעה לחילופי הילופין של הברי סיעת מפ"ם לסעיף 4 לא נתקבלה

סעיף 4, בנוסח המוצע, נתקבל

ההצעה של הברי הכנסת נ' ארד, צי ביטון ואי דיין למחוק את סעיף 5 לא נתקבלה

סעיף 5 , בנוסה המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

לסעיפים 6 ו-7 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותם להצבעה.

ה צ ב ע ה

סעיפים 6 ו-7 נתקבלוהיו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעות של חברי הוועדה לסעיף 8.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת אי דיין, נ' ארד וצי ביטון לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת ר"צ, של חברי סיעת מפ"ם ושל חברי הכנסת אי בורג

ושי שטרית למחוק את סעיף 8, לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חברי סיעת ר"צ לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה להילופין של חברי הכנסת א' שוחט, צ' ביטון, ש' שטרית

וחברי סיעת חד"ש לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חבר הכנסת עי פרץ לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חבר הכנסת חי רמון לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חברי סיעת חד"ש וחברי הכנסת עי פרץ וצי ביטון

לסעיף 8 לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חברי סיעת מפ"ם לסעיף 8 לא נתקבלה

סעיף 8, בנוסח המוצע,נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעות השונות לסעיף 9.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת אי דיין, שי שטרית וחברי סיעת חד"ש

למחוק את סעיף 9 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת מפ"ם לסעיף 9 לא נתקבלה

סעיף 9, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעות השונות לסעיף 10.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי הכנסת ג' גל, ע' פרץ, נ' ארד, צי ביטון ואי דיין

למחוק את סעיף 10, לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת צ' ביטון לסעיף 10 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת ר"צ לסעיף 10 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת חד"ש לסעיף 10 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת א' שוחט לסעיף 10 לא נתקבלה

סעיף 10, בנוסח המוצע, נתקבל

היו"ר מ"ז פלדמן;

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעות השונות לסעיף 11.

ה צ ב ע ה

ההצעה של חברי סיעת ר"צ לסעיף 11 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת חד"ש למחוק את סעיף 11 לא נתקבלה

סעיף 11, בנוסח המוצע, נתקבל
היו"ר מ"ז פלדמן
אנחנו עוברים להצבעה על ההצעות השונות לסעיף 12.

ה צ ב ע ה

ההצעה של הברי הכנסת א' דיין, נ' ארד צי ביטון והברי סיעת הד"ש

למהוק את סעיף 12, לא נתקבלה

ההצעה לחילופין של חברי הכנסת ג' גל, אי דיין ונ' ארד לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת י' גולדברג לסעיף 12 נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת א' אבוחצירא לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת י' הורביץ לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת א' שוחט לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חברי סיעת מפ"ם וחבר הכנסת ע' פרץ לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת יצחק לוי ומי וירשובסקי לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת אי דיין, נ' ארד וצי ביטון לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת פ' גרופר לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ג' גל לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת צי ביטון לסעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ש' שטרית לסעיף 12 לא נתקבלה

סעיף 12, בנוסח המוצע, נתקבל
אחרי סעיף 12
ההצעה של חבר הכנסת חי אורון אחרי סעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת ח' קופמן אחרי סעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חברי הכנסת אי בורג ורן כהן אחרי סעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת א' בורג איורי סעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכנסת צי ביטון אחרי סעיף 12 לא נתקבלה

ההצעה של חבר הכננסת ש' שטרית אחרי סעיף 12 לא נתקבלה

היו"ר מ"ז פלדמן;

בכך סיימנו את ההצבעה על סעיפי הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה}

(מסי 2).
הוחלט
להעביר את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסי 2)

לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת.
היו"ר מ"ז פלדמן
נפסיק עכשיו את הישיבה. על חידוש הישיבה תימסר לכם הודעה בעוד מועד.

הישיבה ננעלה בשעה 11.20.

קוד המקור של הנתונים