ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/12/1991

הצעות לסדר-היום; הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - קביעת יחידת מימון ) - הצעת ח"כ רן כהן; הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - ועדת ציבורית) " הצעת ח"כ ח' פורת; הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - קביעת יחידת המימון על-ידי ועדה ציבורית למימון מפלגות) - הצעת ח"כ א' רובינשטיין; השוואת זכויות ההצבעה בבנק איגוד לישראל בע"מ ומתן פיצוי לבנק לאומי לישראל בע"מ (מכתב שר האוצר מיום י"א בכסלו התשנ"ב - ך1 בנובמבר 1991); שינויים בתקציב לשנת 1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 498

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי. כ"ו בכסלו התשנ"ב (3 בדצמבר 1991). שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מ"ז פלדמן
א' אבוחצירא מ"מ
ח' אורון

ר' אדרי י ' גולדברג

מי איתן רן כהן

א' בורג י י מצא

י י ביבי עי סולודר

א' בן-מנחם ר' ריבלין

גי גל שי שטרית

פ' גרופר

אי דיין

ש' הלפרט

אי ויינשטיין

אי כ"ץ-עוז

יאיר לוי

עי עלי

ח' קופמן

אי רביץ

א' שוחט

י י שמאי

מוזמנים; אי רובינשטיין

אי' שוורצשטיין - משרד האוצר

צ' שאשא - יי "

ר' איילון - " "

ו י בר-ניר - " "

יועץ משפטי; אי דמביץ

מזכיר הוועדה; אי קרשנר

יועצת כלכלית; ס' אלחנני

קצרנית; ר' בלומרוזן

סדר"היום;

1. חוק מימון מפלגות (תיקון - קביעת יחידת המימון) - הצעת ח"כ רן כהן;

חוק מימון מפלגות (תיקון - קביעת יחידת המימון על-ידי ועדה ציבורית

למימון מפלגות) - הצעת ח"כ א' רובינשטיין;

חוק מימון מפלגות (תיקון - ועדה ציבורית) - הצעת ח"כ ח' פורת.

2. צעהות לסדר-היום.

3. שינויים בתקציב לשנת 1991-

4. הודעה על הקמת ועדת משנה לענייני צמיחה כלכלית.

5. תיקוני טעויות.

6. השוואת זכויות ההצבעה בבנק איגוד לישראל בע"מ ומתן פיצוי לבנק לאומי

לישראל בע"מ - מכתב שר האוצר מיום י"א בכסלו התשנ"ב - 17.11.91היו"ר מ"ז פלדמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

הצעת חוק מימוו מפלגות (תיקון - קביעת יחידת מימון ) - הצעת ה"כ רן כהן;

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - קביעת יחידת המימון על-ידי ועדה ציבורית

למימון מפלגות) - הצעת ח"כ אי רובינשטיין;

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - ועדת ציבורית) " הצעת ח"כ חי פורת
היו"ר מ"ז פלדמן
לפנינו שלוש הצעות חוק - של חברי-הכנסת רן כהן, אמנון רובינשטיין וחנן פורת.

רן כהן .י

הצעות החוק הללו - של חברי-הכנסת אמנון רובינשטיין, חנן פורת ושלי - לא עלו

במקרה. הן עלו על רקע מציאות קונקרטית שהפכה להיות בלתי נסבלת, וגם עקב עקרון

שחי יביס להקפיד עליו.

הענין הראשון הוא הענין הקונקרטי. קרה מה שקרה במערכת הפוליטית. הסינבר

שמפלגות לא ידעו לעמוד או לא רצו לעמוד בתקציבים שהמדינה הפרישה להם כדי לקיים

מערכות של תיפקוד רגיל, בימים שוטפים, וכן בימי בחירות. הן נכנסו, במכוון או שלא

במכוון, על-ידי מנהיגיהן או על-ידי גזבריהן, למצוקות כספיות קשות ביותר. ההנחה

היתה, כנראה, שממילא אפשר לבוא לוועדת הכספים ובהרמת יד חטופה לגרוף לקופות

המפלגות אותם סכומים שיכסו את הגרעונות הגדולים. כך נחשף ליקוי בלתי נסבל

בנוהגים הקיימים היום. מצב זה חזר על עצמו שלוש פעמים בקדנציה הזאת - פעם בהקשר

למימון הבחירות לכנסת; פעם בהקשר למימון הבחירות לרשויות המקומיות, ופעם בהקשר

למימון השוטף.

שלוש פעמים עמדנו מול הבזיון הזה. גם לדעת אלה שביקשו זאת זה היה בזיון. לא

היה פה מצב שמישהו אמר שזה נוהל אידיאלי, מקובל, סביר, נוהל שאפשר להיות אתו.

לכולם היה ברור שנעשה כאן מעשה שיש עמו פגיעה בשמה הטוב של הכנסת. ועדת הכספים

הפכה ממש לחוכא ואטלולא.

היו"ר מ"ז פלדמן;

מה שאוזה אומר עכשיו זאת פרשנות. תנסה לפרש את הדברים בצורה אחרת. הוענרר

שהסכום שקיבלו לא היה מספיק כדי לאפשר תיפקוד סביר, כדי להבטיח את הפעילות

הדמוקרטית.
א' שוחט
אתה נאיבי, אבל לא עד-כדי-כך.

הי ו"ר מ"ז פלדמן;

כדי להציל את הדמוקרטיה ולהבטיח את התיפקוד הציבורי הנאות של המפלגות, שהן

הכלים להתארגנות ולהבעת רצון הציבור, אין מנוס אלא להגדיל את המימון, כדי להצילן

משואה כלכלית.רו כהן;

מהי הבעיה? הענין הגא שאין במערכת הפוליטית קנה-מידה אובייקטיבי לגבי מהו

צורך ומהו לא צורך. אנהנו אנשי מפלגות. אנהנו יודעים שבמפלגות שלנו אפשר לשפוך

כל סכום, והוא ייבלע. מדובר בהבית ללא תהתית. מפלגה צריכה להתאים עצמה להקצבה

הפרלמנטרית ולא להיפך. לא ייתכן שהכנסת תעמוד בפני עובדות שיוצרים גזברי

המפלגות. אין היום בעיה לגזבר רצ להוציא כל סכום שתיתן לו, עם הקבלות המתאימות.

וזה יעבור ביקורת המדינה. אין בעיה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

מה תעשו עם זה? כמה אפשר להוציא להקרנת סרטים?
רו כהן
מצב זה הושף אותנו, כהברי הכנסת, ככלים בידי הגזברים ולא כמנהיגי מפלגות,

מייצגי ציבור, שאומרים לגזברים באלו מגבלות לעמוד.

זה גם יוצר עיוות בין מפלגות שיש להן כוח גדול מאוד בכנסת, שיכולות להניה

שיגיעו לכאן ובהנפת יד יקבלו תקציבים שיכסו על הגרעונות שלהן, לבין מפלגות שאין

להן שום סיכוי כזה. יש כאן דיספרופורציה מבחינת יכולת הגשמת החוק.

דבר שני. זה כמעט התקציב היחיד שאפשר לבוא לוועדת הכספים ובהנפת ידיים

הכספים עוברים - בלי הסמכה תקציבית, בלי הגבלה תקציבית, בלי הודעה מראש. זה לא

חייב לבוא למליאת הכנסת, זה לא חייב להיות מתוקצב בתקציב המדינה. זה מסוג הדברים

שמוגדרים כתמיכה במקרה של קטסטרופה או איזה אסון.

הייתי עומד על ההצעה המקורית שלי, שיש להוציא את כל הענין הזה מידי הכנסת

ולהעבירו לוועדה ציבורית, בראשות שופט, שישתתפו בה אנשי מקצוע, כולל נציגי

מפלגות. אני מדגיש זאת, אף-על-פי שזה לא כתוב בהצעת החוק שלי.

מאחר ואני מבין שהמהפכה גדולה, המפלגות חוששות, הסכמנו חבר-הכנסת אמנון

רובינשטיין ואני להתפשר, להמיר זאת לחקיקה רגילה, כלומר נושא מימון המפלגות יעבור

ליקיקה רגילה, שמצריכה שלושה קריאות במליאת הכנסת.

מה זה יתרום? קודם-כל, שהעני ן פתוח. כאשר יש מצוקה אמיתית, ניתן להציג אווזה

בפני הכנסת, בפני הציבור, להילחם עליה. המלחמה תהיה יורנר מכובדת. הנושא יבוא

לדיון, יהיה ניתן לנמק את הבקשה, להציג נתונים, הכל יהיה גלוי לציבור, והדברים לא

ייקבעו רק בימרתפים' של ועדת הכספים. שנית, איש לא יחשוב שיש כאן מחטף.

היו"ר מ"ז פלדמן;

נושא שנידון בוועדה לא גלוי וידוע? האם זה לא מתפרסם מייד בכלי התקשורת

למיניהם?

רן כהן;

היו פה שש הצבעות. סביב שש ההצבעות האלה היו גיוסים, לחצים.

היו"ר מ"ז פלדמן;

זה לכבודה של הכנסת שאפשר להילהם בנושאים כאלה. אפשר לדרוש רוויזיה, שהות

להתייעצות סיעתית, וצריך להעמיד את הדברים שוב להצבעה. הדברים לא נקבעים

בימרתפים', להיפך, יש ליווי צמוד של כלי התקשורת.
רן כהן
כאשר הבקשה תוגש במסגרת של הצעת חוק להגדלת יחידת המימון, הדבר גלוי. כל

הסיעות יכולות להביע את עמדתן, ההנמקות הן בפני הציבור כולו. לאיש לא יכולה

להיות טענה שנעשה כאן נסיון לקבוע דברים בחדרי חדרים. בוועדה רק מרימים ידיים

במחטף. זאת התחושה בציבור. אבקש מהעוזר שלך להביא לך את העתונות שליוותה את

הענין הזה, כדי שתראה לאיזו אווירה עכורה הובלנו את העניינים במו ידינו. חבל.

לכן, הדרך של חקיקה יותר מכובדת.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם זה הדבר היחידי בו נזקקים לאישור ועדת הכספים מבלי להזדקק לאישור מליאת

הכנסת? יש שורה ארוכה של נושאים. אפילו קביעת משכורותיהם של חברי הכנסת לא צריכה

להגיע למליאת הכנסת. הוועדה הזאת מאשרת את משכורותיהם של נשיא המדינה, של ראש

הממשלה, שופטים.

אי רובי נשטי י ן;

אדוני היושב-ראש, טוב שהזכרת את הנושא של שכר חברי הכנסת.
היו"ר מ"ז פלדמן
מובאים לאישור הוועדה צווים שונים שנוגעים למיליוני שקלים ולמיליארדי שקלים,

שיכולים להיות נוגעים באופן ישיר או עקיף לכל אחד מחברי הוועדה.
רן כהן
אין שום נושא בוועדת הכספים שנוגע לאינטרס של חברי הכנסת, באשר הם חברי כנסת

ונציגי מפלגות, שהוועדה הזאת מוסמכת לדון ולהכריע בו, לבד ממימון המפלגות. הנושא

של שכר חברי הכנסת הוא לא כאן, אלא בוועדת הכנסת. גם ועדת הכנסת טרחה להוציא

ענין זה מידיה ולהעבירו לוועדה ציבורית שתבדוק את הענין ותחליט. הלוואי והיינו

מקבלים מה שהתקבל בוועדת הכנסת לגבי שכר חברי הכנסת בנושא של מימון המפלגות. זה

מה שהצענו, אך התפשרנו, כי רצינו לבוא לקראת הליכוד והמערך. הסכמנו שהענין יעבור

לחקיקה ולא לוועדה חיצונית.

על-ידי ההצעה שלנו לא נמנעת האפשרות של הגדלה או הקטנה של יחידת המימון; לא

נמנע דיון בענין. מה שנמנע בהצעות החוק הללו הוא ההתבזות של הכנסת וועדת הכספים.
א' רובינשטיין
אני מבקש להפנות תשומת-לב לשלושה דברים. קודם-כל, כאשר נחקק חוק מימון

מפלגות, ניתנה סמכות לוועדת הכספים בין השאר מפני שלא היה סעיף של הצמדה למדד

היוקר. בשנת 1980 קיבלה הוועדה החלטה, שהתפרסמה בעתון הרשמי, של הצמדה למדד

% 90. השכר מוצמד ב-70% . אין לי התנגדות שכחלק מהעסקה שמציע חבר-הכנסת רן כהן,

נחליט על הצמדה של100% , אבל הרעיון הוא שנקבעה מיכסה, היא צמודה למדד יוקר המחיה

ובזה נגמר הענין. ועדת הכספים לא יכולה להעלות את יחידת המימון, גם אין סיבה

שהיא תעלה. הסיבה היחידה שניתנה לה סמכות כזאת היא לצורך הצמדה.

סיבה שנייה. אנחנו פועלים בכנסת על-פי כללים. הגענו לידי סיכום עם שתי

המפלגות הגדולות בענין זה - עם חברי-הכנסת שרה דורון וחיים רמון. הם הסכימו

להצעת הפשרה, דהיינו שהענין חייב לעבור דרך מליאת הכנסת ולא רק דרך הוועדה.אי שוחט!

זאת לא רוח ההצעה שלך.

אי רובי נשטיין;

חברי הכנסת רן כהן ואני הודענו מעל במת הכנסת שאנהנו מוכנים שזה יהיה בחקיקה

ראשית.

הצעות החוק עברו קריאה טרומית. הוועדה הייבת להחליט לכאן או לכאן. אם מקבלים

את הצעתנו, צריך להעביר את הצעות החוק לקריאה ראשונה. ,

אי שוחט;

לפנינו יש הצעות חוק. אתה וחבר-הכנסת רן כהן אומרים, שאם הן יעברו קריאה

ראשונה תלכו לשינוי נוסח שמהותו היא תהליך הצמדה של % 100 במקום 90% , ושהתליך

השינוי יהיה בחקיקה ראשית.

רן כהן;

אני מציע לעשות זאת עכשיו, כבר בעת ההכנה לקריאה ראשונה להביא את הדברים

בנוסח הזח.

אי רובינשטיין;

אבקש לקבל החלטה בענין זה.

ח' קופמן;

נוח לי להסכים להצעות שהוצעו, אבל אני מבקש שהות להתייעצות סיעתית.

רן כהן;

העמדה שלנו מתואמת גם עם חבר-הכנסת חנן פורת.

אי שוחט;

הסיטואציה הקיימת בה ועדה של הכנסת מכריעה על שינויים חדשים לבקרים ביחידת

חמימון לא יכולה להימשך. תמיד ההוצאה היא הסכום פלוס % 25. ידעו תמיד שאפשר

לפרוץ את הסכום בוועדה, שיש מטריית בטחון. גם ציבורית וגם עניינית המצב הזה לא

יכול להימשך.

שלושת המציעים מציעים תהליך של רקיקה ראשית, עם הצמדה של % 100 למדד, ליחידת

המימון הקיימת. אני תומך בכך.

יש לשקול אם לא להביא לקריאה ראשונה נוסח מתוקן. יהיו שני תיקונים: האחד,

שהחל מ-1 בדצמבר יחידת המימון תהיה מוצמדת ב-% 100 במקום ב-% 90. תיקון שני יאמר,

שכל תהליך של שינוי מחייב רוקיקה ראשית. אני תומך מאוד בהצעה הזאת, כי אסור שהמצב

הקיים יימשך.
אי דמביץ
אני מבין שההצעה מקובלת על שלושת מציעי הצעות החוק. אני לא רואה פה את

חבר-הכנסת חנן פורת.
רן כהן
חבר-הכנסת חנן פורת ביקש שאייצג גם אותו בעמדה זו.

אי דמביץ;

כטכנאי, אני מציע לקבל את ההצעה של חבר-הכנסת אברהם שוחט, לאמור, שההצעה

היוצאת מוועדת הכספים תהיה ההצעה שבאמת הוועדה רוצה ולא שיהיה כתוב דבר אחד

וייאמר בעל-פה שהכוונה היא לדבר ארור. רצוי להגיע לנוסח מוסכם שישקף את הכוונה

האמיתית של הוועדה.
רן כהן
כלומר, אתה אומר שרצוי שכבר לקריאה ראשונה תונח ההצעה המוסכמת. אבקש שהיועץ

המשפטי לוועדה יכין נוסח.
היו"ר מ"ז פלדמן
ההצעה כפי שמתגבשת עתה נשמעת סבירה, הגיונית והגונה. רצוי להכניס שינויים

להצעות החוק כבר לקראת הקריאה הראשונה.

אני מכבד את בקשתו של חבר-הכנסת חיים קופמן לשהות להתייעצות סיעתית. רצוי

שההצעה תהיה בהסכמה של המפלגות. אבקש לכנס במהירות את סיעת הליכוד על-מנת לקיים

דיון בנושא הזה. יש בזה הגיון מסויים, וגם כדי שלהבא לא נעמוד בפני ביקורת

ציבורית חריפה וחדה. ההצעה היא שנחליט על מנגנון של עדכון אוטומטי ומלא, ואם יהיה

צורך בכל-זאת בשינוי, יהיה מנגנון לכך.

? חי קופמן;

באיזה מקום אני חש שיש כאן ניטרול של ועדת הכספים ממעמדה.
אי שוחט
זה יהיה רק לכבודה של הוועדה.
רן כהן
הנושא נשאר בתחום ועדת הכספים. ועדת הכספים תכין את הצעת החוק למליאת הכנסת

ותקבל את ההצעה ממליאת הכנסת. כך הוועדה תוכל לטפל בענין באופן יסודי.

בינתיים, עד שיהיה הדיון הסיעתי בסיעת הליכוד, אבקש שהיועץ המשפטי יכין נוסח

לקריאה ראשונה.
הוחלט
היועץ המשפטי יכין נוסח לקריאה ראשונה (על-פי ההצעות שהוצעו בוועדה).

(חבר-הכנסת חיים קופמן ביקש שהות להתייעצות סיעתית).הצעות לסדר-היום

עי סולודר;

אני מעלה שוב את ענין תשלום הפיצוי על קיצוץ מיכסות המים. הענין לא מסודר.

המנה הראשונה עוד לא שוחררה. המנה השנייה שהיתה צריכה להינתן בראשית נובמבר עוד

לא ניתנה. אנחנו היום כבר בדצמבר. למה אנחנו מרוכים?
היו"ר מ"ז פלדמן
איפה זה מתעכב?

עי סולודר;

באוצר.

דבר שני. יש קרן מרוחקי אשפוז, זאת קרן מיוחדת שמשלימה למי שגר במרחק גדול

מ-22.5 קיימ מבית-חולים ומגן-דוד-אדום מסיע אותו את הוצאות ההסעד. הקרן ממומנת

על-ידי משרד הפנים ומשרד הבריאות, בעזרת המועצות האזוריות. הקרן הזאת צברה חוב,

כי ההשתתפות של משרד הפנים פחתה. עומדים להשבית עכשיו את הקרן הזאת. הקרן מאפשרת

למי שגר בפריפריה לשלם כמו מי שחי במרכז. אני תובעת דיון מיידי בענין זה.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מקבל זאת. יש כאן משהו הומאני. דבר זה צריך לבוא על תיקונו.

עי סולודר;

זאת קרן חשובה מאוד. היא קיימת שנים.

כולנו זועקים, כבר חודש ימים, על-כד שבתקציב שהוגש לנו הוקפא התקציב לבנייה

כפרית. זה לא מופיע בספר התקציב. במסגרת הבנייה הכפרית יש כל-מיני דברים, בתוד זה

יש גם עלייה ליישוב קבע של עין-תמר. זה ישוב שקיים תשע שנים בערבה, במחנה זמני.

מדובר ב-22 משפחות, 110 נפש. הם לא נשברים, לא כלכלית ולא חברתית. עבר זמן רב

עד שמצאו להם את הקרקע לישוב הקבע בערבה. התחילו ביצירת התשתיות. עכשיו הודיעו

להם שהענין מעוכב לשלוש שנים. מדובר בישוב בערבה. זה אחד הגבולות שההתיישבות בהם

היא חיונית. את זה מקפיאים. 6-5 מיליון שקלים אלה מתוך מיליארדי שקלים אינם

בנמצא. זאת שערוריה ציבורית. אני מבקשת לקיים על-כך דיון בדחיפות.

ש' שטרית;

אדוני היושב-ראש, בחדר הזה היתה ישיבה עם נפגעי הבנקים. הם באו לשטוח את

מצוקתם ואת הקשיים שהם עומדים בפניהם, שיש הליכי גבייה קשים מאוד. העליתי נושא

זה במליאת הכנסת. הנושא הועבר לוועדת הכספים. השתתפתי בהפגנה שנערכה ב-19

בנובמבר בככר ציון. באו אנשים מכל הארץ והביעו את כאבם. גם היום תתקיים הפגנה.

אי דיין;

היא בוטלה, בגלל הגשם. היתה על-כך הודעה ברדיו.

יאיר לוי;

דחו את זה, לא ביטלו.שי שטרית;

אבקש לקיים דיון בנושא מצוקת נפגעי הבנקים בוועדה, גם מתוקף המחאה הציבורית

וגם מתוקף החלטת מליאת הכנסת.

הי ו"ר מ"ז פלדמן;

האם יש דרישה הגיונית, סבירה, מציאותית, רציונאלית מהבנקים והבנקים מסרבים?

שי שטרית;

יש הרבה דרישות.

חיו"ר מ"ז פלדמן;

האם הדרישה היא לשמיטת חובות?
שי שטרית
לא.

אעביר אליך את הנאום שלי במליאה, כאשר הגשתי את ההצעה לסדר-היום, כך תבין את

הפרטים. יש מדיניות של פנייה ישירה לערב, בלי לבדוק אם הלווה יכול לשלם. יש

שיטת גבייה דווקה בימי שישי בבוקר - שולחים שוטרים לעצור את האנשים. יש שימוש

נחפז במעצרים במקום בשיטות אחרות. אפשר לבצע גביית חובות גם בצורה אנושית.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אם המשבר בענין הכספים הייחודיים יימשך עוד כמה שבועות, נוכל לדון בכמה

נושאים עוד לפני הדיון בתקציב.

אי דיין;

אני רוצה לשבח את יושב-ראש הוועדה, שבשבוע שעבר אמר שאין מה לעשות בנושא הגשם

ועדיף להתפלל. התפללתי בכוונה רבה, וברוך השם יש גשמים.

עי סולודר;

אני ערכתי תפילת גשם עם הרב ביבי בעמק הירדן, ביום הקובע.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אתמול ציינו בוועדה בסיפוק, שהחלטת הוועדה ביום שני, בשבוע שעבר, בוצעה.

החלטנו להתפלל לגשם, התפללנו, והקב"ה שמע את תפילותינו והביא גשמי ברכה.

א' דיין;

חוק המשכנתאות עבר את מליאת הכנסת. יש הרבה דירות ריקות. הממשלה עומדת לקנות

דירות במיליארדים. חבר-הכנסת שמאי ואנוכי התייעצנו עם מומחים, כולל יועצים של ראש

הממשלה. הם אומרים שהפעלת חוק המשכנואות יכולה להציל את המדינה מרכישת דירות

והפיכתן לדירות מושכרות. יכולה להיות בכך תשובה לזוגות צעירים, לעולים חדשים. יש

היום אלפי דירות ריקות בערי פיתוח, בשכונות. אני מבקש לקיים דיון בחוק.
י' שמאי
יש דבר נוסף, שאני מבקש להזכיר לחבר-הכנסת אלי דיין, חברי ושותפי לחקיקה

הזאת. הממשלה הגניבה לחוק ההסדרים את ביטול חוק המשכנתאות משנת 1991 .חתמתי 22

חברי קואליציה והעברתי את המכתב לשר האוצר. אם הצעת החוק תעבור, יבוא חוק

ההסדרים ויבטל אותה. אני סומך על כך שעוד חברי כנסת יתמכו בדרישה לא לבטל את חוק

המשכנתאות.

אבקש לקיים דיון בחוק, גם אם לא ואקיים הצבעה. נזמין את שר האוצר, את

המומחים השונים, וכן את שר השיכון.2.5מיליארד שקל יעלה לממשלה סיפור רכישת

הדירות.

אי שוחט;

הרבה יותר.

י י שמאי;

אני מציע לקיים דיון בחוק.

יאיר לוי;

היות ובימים אלו, ערב הגשת התקציב, אנחנו לא כל-כך עמוסים. אני מבקש

שהיושב-ראש יקבע לוועדת הכספים סיור בבני-בנק, בבית-הספר על שם הרב כהנמן זצ"ל,

שמצוי בשכונת מרכז בעלי מלאכה בבני-ברק. בבית הספר הזה לומדות כ-800 בנות, כן

ירבו, ביניהן בנותי, תחת הגשמים, כאשר יריעת ברזנט מפרידה בין גשמי הברכה והקור

העז לבין הבנות. רצה הקב"ה ונתן להם את חופשת החנוכה והן יושבות בביתן מוגנות

מפני הקור העז.
ש' הלפרט
יש עוד בתי ספר כאלה - בית-ספר ויזניץ' ועוד. יש יותר מ-200 קרוואנים

בבני-ברק שמשמשים כחדרי כיתות, וזאת עוד לפני העלייה.
יאיר לוי
כפי שאמר חבר-הכנסת הלפרט, במרחק לא גדול מבית-הספר על שם הרב כהנמן זצ"ל יש

בית ספר השייך לחסידות המבורכת של ויזניץ', גם שם לומדות בנות בתת-תנאים.
א' דיין
תחת שלטון המערך זה לא היה קורה.
היו"ר מ"ז פלדמן
מה מטרת הסיור שאתה מציע?

יאיר לוי;

כדי שתראו את המצב במו-עיניכם, כיצד בסוף 1991 בנות ישראל, בגלל שהן חרדיות,

לומדות בתת-תנאים.

אי שוחט;

האם זה מוסד של רשת החינוך של ש"ס?
יאיר לוי
לא. המוסד שייך דווקא לרשת החינוד העצמאי.

אני מבקש שהוועדה תערוך סיור בבני-ברק ותראה את המצב בבית-הספר. יושבים פה

ראשי ערים. הם בוודאי יודעים שבתי-הספר של החינוך הממלכתי-דתי ריקים מאדם ומלאים

בציוד, מלאים בתהכום טכנולוגי. בתי הספר השייכים לזרמים החרדיים מלאים בבני-אדם,

בן פורת יוסף כן ירבו, אך ריקים מכל דבר אחר.

אני מתלבט אם לקרוא לבנות בבית-הספר על-שם הרב כהנמן זצ"ל לא לבוא

לבית-הספר. השאלה היא איך פותרים את הבעיה.

רן כהן;

יש לך שלושה שרים בממשלה. תדאג שיסדרו את זה.

יאיר לוי;

אבקש לערוך סיור בבית-הספר על שם כהנמן בבני-ברק. על-מנת שנראה במו עינינו

את המצב. אז נוכל להכריח את שר החינוך שיפסיק בניית מותרות ויתחיל לבנות בנייה

שהיא הכרחית, בנייה שהיא לחם, לא קצפת.

נושא אחר, שהעליתי מספר רב של פעמים - הנושא של משרדי פאר שאוחזים שרינו

בתל-אביב רבתי. ביקשתי את רשימת המשרדים מספר פעמים. אם לוועדת הכספים אין

שיניים לדרוש מהאוצר דבר זה, הרי כשלה הוועדה מלדרוש דבר אלמנטרי. זאת הפעם

הרביעית או החמישית שאני מבקש זאת. לא יעלה על הדעת שהאוצר יסרב למסור את הרשימה.

א' קרש נר;

פניתי בענין זה. אברר היום מה מצב הפנייה.
היו"ר מ"ז פלדמן
מר קרשנר יפנה עוד היום למשרד האוצר ויבקש טיפול מיידי בנושא זה.

שינויים בתקציב לשנת 1991

פנייה מס' 271 - אושרה

פניית מסי 281 - אושרה

פנייה מס' 292 - אושרה

פנייה מס' 293 - אושרה

פנייה מסי 295 - אושרה

פנייה מס' 296

אי שוחט;

כיוון שבעת הדיון על משרד החקלאות הועלו ספיקות לגבי מדיניות הממשלה בענין

הפסקת מתן הגנה על החקלאים בענין החיטה. אני מבקש שנציג האוצר יסביר מהי

המדיניות, למה צריך כסף.צ י שאשא;

מינהל הסחר הממשלתי מחזיק את מלאי החיטה המקומית כמלאי חירום. כל ההכנסות

שלו אמורות לממן את ההוצאות. זה אמור להיות מנגנון סגור. השנה, ההכנסות לא מממנות

את כל ההוצאות, כיוון שהיו, בתחילת השנה, קשיים במכירה של החיטה המקומית. כך

החיטה המקומית לא נקנתה בצורה וולונטרית על-ידי הטחנות. באיזה שהוא שלב הוחלט,

על ידי צו אדמיניסטרטיבי, לחייב רכישה של החיטה המקומית על-ידי התני יה ברשיון

יבוא. נקבע מחיר מסויים. המחיר הזה לא משקף את כל העלויות בגין החיטה אלא רק את

עלויות רכישת החיטה. יש עלויות נוספות שלא מכוסות על ידי המחיר הזה.
י י שמאי
האם בשנה שעברה לא היה מחיר מובטח לחקלאים?

צ י שאשא;

לחקלאים - כן. המדינה משלמת לחקלאים, אחר-כך היא צריכה למכור את החיטה

לטחנות. הטחנות צריכות לקנות את החיטה מן הממשלה.

יאיר לוי;

נושא המספוא לא ברור לי. היה ויכוח בוועדה, לפני מספר חודשים, בנושא יבוא

המספוא. יש לי כמה שאלות בסוגיה זאת. האם אתם רוצים להעביר את הפנייה הזאת

בחפזון, בלי לשמוע יבואנים? ליבואנים טענות רבות אליכם ואל המשרד.
היו"ר מ"ז פלדמן
מר קרשנר מפנה את תשומת-לבי, שהשאלה הזאת בדיון בוועדת המשנה בראשות

חבר-הכנסת פסח גרופר.

פי גרופר;

ועדת המשנה לחקלאות - ועדת המשנה של ועדת הכספים - קיימה דיון עם נציגי בעלי

הטחנות, נציגי משרד התעשיה והמסחר, נציגי משרד החקלאות ונציגי האוצר. הוועדה

הגיעה לסיכום. דרוש לנו מלאי חירום של 170 אלף טון חיטה. החיטה שאנחנו מגדלים

בארץ תהיה מלאי החירום. מלאי החירום מוחזק על-ידי הממשלה. הממשלה משלמת את

הוצאות האחזקה. הסכימו גם על מחיר. יש טענה שבעלי הטחנות עשו יד אחת, בניגוד

לחוק ההגבלים העסקיים, והם לא רוצים לשלם את מחיר השוק. בישיבה כאן עם נציגי משרד

התעשיה והמסחר הוחלט, שהמשרד יוציא מכרז לקבלן שיהיה איזראי על קבלת החיטה. אם יש

מי שיקבל את החיטה, באחריות הממשלה, זה כבר וקשוב מאוד, כי לאחסן 170 אלף טון

חיטה זה לא דבר פשוט. החיטה תימכר לטחנות במרוצת השנה. הם מבקשים שבתערובות

שלהם יהיו שני שלישים של חיטת יבוא ושליש של חיטה מקומית. כך תימכר החיטה

המקומית במרוצת השנה. אי-אפשר להחזיק מלאי גדול. צריך לרענן את המלאי כל פעם.

אני שמח שעכשיו מביאים העברה כספית. כך גם וקלאים שלא חשבו לזרוע חיטה ייצאו

לזרוע חיטה. מדובר ב-800 אלף דונם. הם יודעים שהיום יש מחיר מובטח.

ע' עלי;

האם הכמות תקטן?

י י שמאי;

תקטן, כי אין מחיר מובטח.פי גרופר;

זורעים כ-800 אלף דונם. הכמות תלויה ביבול. למה יזרעו את כל ה-800 אלף

דונם? כי השנה יכולה להיות שנה גשומה ולא יצטרכו תוספת מים.

יאיר לוי;

יש בעיה שצריך לתת לה את הדעת. שנת השמיטה הולכת וקרבה. בשנת ר!שמיטה הכל

מיבוא.

פי גרופר;

אתה מדבר על שנת 1.994

יאיר לוי;

אני רוצה להכין את הרקע.

פי גרופר;

אין בעיה לייבא היטה. יש עודף חיטה בעולם.

יאיר לוי;

ייווצר מצב שיהייבו את הטחנות לקחת חיטה שגידלו בארץ.

גי גל;

האם אתה רוצה שנעסוק עכשיו בתקציב לשנת 1994?

ע' עלי;

חבר-הכנסת פסח גרופר דיבר על מלאי חירום. היתה בעיה קשה בתחום של מלאי חירום

של חיטה, מסתבר שהחיטה פחות טובה. למדתי את הדברים מהפן האחר של הענין, שהחיטה

הזאת פחות טובה ויותר יקרה, אבל יש בעיה של מלאי חירום, לכן חשוב לשמור על הענין

הזה.

חי קופמן;

לכולנו זכרון קצר. במלחמת המפרץ עמדנו כמעט עם מלאים אפסיים.

ע' עלי;

זה לא נכון.

חי קופמן;

כך הצהירו בוועדה.

ע' עלי;

זה לא נכון.פ' גרופר;

במשך שבוע ימים לא הגיעו אוניות. זיו נכון.

חי קופמן;

ואם לא היו מגיעות אוניות במשך חודש ימים?

מה אחוז התנובה הישראלית מסך הכל התצרוכת השנתית?

צ י שאשא;

שליש, בחיטה בלבד. בחיטה היה מלאי עודף.
חי קופמן
לגבי מלאי חירום, מה זה משנה אם זה מתוצרת הארץ או מתוצרת חוץ?

פ' גרופר;

אם לא יגיעו אוניות לא יהיה מלאי חירום.

ח' קופמן;

איך יש שמן? איך יש כוספה? איך יש דברים אחרים? צריך למצוא דרך איך לשמר

את החיטה בצורה הכי טובה והכי חסכונית. אשר לחקלאות, לסבסד לפי הצורך. מה עושים

בתחום זה?

פי גרופר;

עשינו הכל. אם תבקשו, אני מוכן להרצות על הנושא.

צ י שאשא;

חבר-הכנסת קופמן, דבריך חורגים מן הפנייה הזאת. אתה מדבר על מלאי חירום.

אני יכול לומר בקיצור, שבחיטה היה. עודף מלאי. לגבי מספוא יצאנו במכרז והגדלנו את

הכמות ב-40 אלף טון, על-פי דרישת רשויות מלייח'. לדעתי, היום המצב בסדר גמור.

חי קופמן;

מה לגבי הפיקוח על מלאי החירום? הושמעה טענה בזמנו שאין בכלל מלאי.

צ י שאשא;

הפיקוח הוא בידי הרשות היעודית. אם זה מלאי שמשרד התמייס אחראי עליו, הוא

אחראי לבצע את הפיקוח באמצעים שבידיו.

ע' עלי;

אם מקיימים עכשיו דיון על מלי'ח, אני יושב-ראש ועדת המל"ח העליונה. ונבקש ו ממני

או מממלא מקומי תשובות. דבר אחד אני יכול לומר לכם; אחת לחודש אני מקבל דו"ח על

כל המלאים. המלאי הוא משביע רצון בהחלט.חי קופמן;

בעבר היו דיווחים על מלאי נאות, וכאשר באו לבדוק בעקבות ההיטלים נמצא

שהיצרנים מכרו את המלאי.

ע' עלי;

אני לא יודע מה היה. היום יש פיקוה.

הוחלט; לאשר פנייה מס' 296.

פנייה מסי 299 - אושרה (ראה רוויזיה, בעמי 19}

פנייה מס' 300

אי קרשנר;

ההגדלה נועדה להשלים תשלום מקדמה שנייה לחקלאים בגין הקיצוץ במיכסות המים

בשנת 1991.

חי קופמן;

אבקש הסבר מנציג האוצר. האם סכום של 13 מיליון שקל זה הרבה, האם זה מעט?

ג' גל;

חברים בוועדה מבקשים לדעת מה היה התקציב הכללי לפיצויים עקב הקיצוץ במיכסות

המים? כנגה ניתן עד היום לחקלאים ומה היתרה?

רי איילון;

בשנת 1991 הקצבנו 50 מיליון שקל פיצויים לחקלאים, מזה כמיקדמה ראשונה - % 30.

לא הכל בוצע. נכון להיום יש התחייבויות על 85 מיליון שקל פיצויים. מהם שולמו

% 30.

עי סולודר;

איד חולקו ה-50 מיליון שקל שאישרנו אז?

רי איילון;

סך הכל אושרו לפיצוי 85 מיליון שקל, עד היום. מדובר בתהליך דינאמי. כל יום

יש בקשות נוספות וזכאים נוספים. לגבי ה-50 מיליון, נתנו מיקדמה של % 30. הגענו

להסדר, לפני כשבוע, על תשלום מיקדמה שנייה של כ-40%. לשם כד נדרשת תשנה תוספת של

13 מיליון שייח. אנחנו צופים שעד סוף דצמבר סך הזכאות תגיע ל-90 מיליון.

ג י גל;

מה היינה ההערכה של עלות הפיצוי?

רי איילון;

ההערכה נעה בין 160 ל-180 מיליון שקל. האי נטרוול גדול מאוד.חי קופמן;

בערכים של איזו שנה?

רי איילון;

אלו ערכים נומינאליים. ההסכם נקוב בערכים נומינאליים.

ג' גל;

ממה נובע הפער בין 90 מיליון שקל ל-180 מיליון שקל?
ר' איילון
לא הגישו בקשות. רוב הבקשות שהגישו עד היום לפיצוי הן מהמיגזר הקיבוצי, מכוה

זה שהם יותרר מאורגנים. כמות הכסף לקיבוץ הרבה יותר גדולה.
עי סולודר
אבל הבקשות שהגישו כבר עולות על הסכום שאישרנו ועל הסכום שאתם תובעים עכשיו.
רי איילון
לא. סך הזכאות הוא 85 מיליון שקל. אנהנו צפינו סך זכאות של 180-160 מיליון

שקל. היום אנחנו עומדים על 85 מיליון שקל.

ג' גל;

האם ידועה לך הסיבה שהמשק המשפחתי לא מגיש בקשות?

רי איילון;

המשק המשפחתי מחכה לסוף ינואר על-מנת לראות בפועל אם עמד במיכסה. רק לאחר

שיהיה לו הנתון אם הוא עמד במיכסה, הוא יגיש בקשה. זאת ההערכה של משרד הרוקלאות.

עי סולודר;

אתה מבקש 13 מיליון, כאשר ה-50 מיליון שקל שאישרנו כבר לפני חודשיים לא חולקו

על אף שיש אצלכם בקשות. מדוע זה מתעכב? למעשה המנה השנייה, 40%הנוספים, היתה

צריכה להינתן בראשית נובמבר, והשלישית בפברואר. עד עכשיו לא חילקתם מה שאושר

באוקטובר.

רי איילון;

אנחנו מחלקים בהתאם לבקשות.

ע' סולודר;

לפי מיטב ידיעתי מונחות היום בקשות על סך 75 מיליון שקל.

רי איילון;

אני אומר שיותר- - על סך 85 מיליון שקל. מתוך 85 מיליון כבר שילמנו% 30.

למעט מקרים שיש בעיות טכניות.עי סולודר;

לי ידוע שיש בקשות שמגישיהו מחכים.

רי איילון;

משרד החקלאות לא משלם יום יום. הוא אוסף במשך כ-10 ימים בקשות ורק אחר-כך

מעביר תשלום. אולי חעיכוב נובע מסיבח זו.

ע י סולודר;

אני מבקשת שלפחות מי שהגיש בקשה לא יצטרך לחכות זמן רב. יש משקים שאצלם זה

מסתכם במאות אלפי שקלים. למה לעכב?
ר' אי ילון
בעקרון אין שום עיכוב.

ע י סולודר;

במציאות יש עיכוב של שבועות רבים.
הוחלט
לאשר פנייה מס' 300.

פנייה מסי 302
ג' גל
אתמול היתה פנייה 301 בין הפניות 300 ו-302. איפה פנייה 301?

היו"ר מ"ז פלדמן;

שאלה הגיונית מאוד. אני לא מעלה לדיון מיידי כל מה שמגיע. אני מנסה תחילה

להבין את סבירות הפנייה. לא הספקתי לעשות זאת.

הוחלט; לאשר פנייה מס' 302.

פנייה מס' 303 -- אושרה.

פניה מס' 305

א' שוורצשטיין;

מדובר בפנייה זו על תוספת למשרד הבריאות על סך 55 מיליון שקלים. זה נובע

בעיקר מהסכם שכר רופאים חדש שנחתם השנה, הסכם מינהל ומשק, גידול בפעילות של משרד

הבריאות עקב העלייה ומחסור בבסיס השכר. מדובר במערכת הבריאות הממשלתית.

הוחלט; לאשר פנייה מס' 305-

פנייה מס' 306 - אושרה.פנייה מס' 313
א' שוורצשטיין
מדובר בשינויים פנימיים שנועדו להגדיל את התקציב של תחנות כוח גרעיניות.

מדובר פה על עדכון מחירים בלבד.

הוחלט; לאשר פנייה מס' 313.

פנייה מס' 315
א' שוורצשטיין
יש פה העברה של 440 מיליון שקל למשרד הבטחון, מתקציב הרזרווה הכללית.
היו"ר מ"ז פלדמן
האם הוועדה המשותפת כבר קיבלה זאת?
א' קרשנר
קודם צריך להעביר את זה.

הוחלט; לאשר את הפנייה. (פירוט יועבר לוועדה המשותפת)

פניות מס' 208-207

אי שוחט;

היינה שמועה, אני לא יודע אם היא נכונה, שהועבר כסף לקופת-הולים לאומית או

לקופת חולים מכבי, שלא באמצעות ועדת הכספים. האם יש בכך מן האמת?
ר' איילון
אני לא מכיר דבר כזה.
א' שוורצשטיין
ההעברה היא מהרזרווה הכללית לטובת סעיפי שכר במשרד הבריאות.
הוחלט
לאשר פניות מס' 208-207.

פנייה מס' 215 - אושרה

פנייה מס' 255 - אושרה

פנייה מסי 285
א' שוורצשטיין
מדובר בהעברת 2 מיליון שקל מהרזרווה הכללית למשרד האוצר, לנושאים הבאים; 1.

הכנת מסמך מקיף לאמריקאים בנושא בקשת הערבויות. 2. תיגבור רשות החברות בשל האצת

העבודה בתחום ההפרטה. 3 .תיגבור אגף המכס בנושא אחזקה.

הוחלט; לאשר פנייה מס' 285.פנייה מסי 291

א' שוורצשטיין;

מדובר בגידול הוצאה מותנית בהכנסה בסעיף נסיעות מבצעיות של חוקרים לחו"ל

לצורך איתור ותפיסת עברייני מס.

אי שוחט;

איך זה מותנה בהכנסה? בתפיסות?

א' שוורצשטיין;

אפשר לבדוק בדיוק מה מקור ההכנסה.

אי שוחט;

אם לא יתפסו שום דבר, מה יקרה אז? למה זאת הוצאה מותנית בהכנסה?

א' שוורצשטיין;

זה סעיף שמתוקצב בגין הכנסה.

ס י אלחנני ;

אתה לא יכול להוציא לפני שיש ההכנסה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

לפני ההכנסה לא תוכל להוציא את ההוצאה. זה לא סביר.

א' שוורצשטיין;

אני לא יודע מה מקור ההכנסה.

הי ו "ר מייז פלדמן;

נאשר את הפנייה, אבל תביא לנו הסבר.

ש' הלל;

מה סך הכל ההוצאה על נסיעות חוקרים לחוץ-לארץ?

א' שוורצשטיין;

אני אוסיף ענין זה בהבהרה שאשלח לוועדה.

הוחלט; לאשר פנייה מסי 291. (הוועדה מבקשת הסבר למקור ההכנסה).פנייה מס' 298

עי סולודר;

אבקש לדעת מהו המקלט לילדים בסיכון בצפון הארץ? עד עכשיו יש מקלטים לנשים

מוכות. מה זה "מקלט לילדים"? המדיניות היתה שצריך להגן על ילדים בסיכון. אבקש

לדעת יותר פרטים בנושא זה. אין ספק שיש ילדים בסיכון שצריך לדאוג להם, אבל למה

הכוונה במלים "לצורך הקמת מקלט לילדים בסיכון בצפון הארץ".

אי שוורצשטיין;

אפשר להזמין את הרפרנט של משרד העבודה והרווחה לענין זה.

עי סולודר;

אני מבקשת לדעת במה דברים אמורים.

ש' הלפרט;

יש הרבה ילדים מוכים שזקוקים למוסדות ולפנימיות.

עי סולודר;

מה זה? לגבי ילדים לא בטוח שמקלט זה הדבר הכי טוב. עד עכשיו לא היה מקלט

לילדים בסיכון.

ש' הלפרט;

יש הרבה מאוד פנימיות שמעבירים אליהן ילדים מוכים.

עי סולודר;

אבקש לקבל פרטים. לא אעכב את האישור, אבל אבקש לקבל פרטים.

היו"ר מ"ז פלדמן;

נאשר את הפנייה ותקבלי הסברים.

הוחלט; לאשר פנייה מסי 298. (חברת-הכנסת סולודר תקבל הסברים)

פנייה מסי 299 (רוויזיה)

עי סולודר;

אני מבקשת להתייחס לפנייה מסי 299. אין לי דבר נגד הפנייה, אבל אני רוצה

לנצל הזדמנות זו. הדואר הנע משרת כידוע את הישובים המרוחקים - קהילתיים, מושביים

וקיבוציים. רשות הדואר חייבת להביא את הדואר לכתובת של הנמען, והיא אכן עושה כן

בישובים הפרטיים. בקיבוצים מקבלים את הדואר במזכירות. עד שנות החמישים כך זה

התנהל. משנות ה-50 הכירו בכך שאנשים עובדים בזה ומגיעה להם משכורת. מדובר במשכורת

סמלית של 25-10 שקלים לחודש.

נסיתי להעלות במקצת את המשכורת. הגעתי לדיון עם השר. הבנתי שהשירות הזה,

שהוא שירות טוב מאוד, צובר הרבה גרעונות. יש כ-250 קיבוצים שמקבלים דואר בצורה

כזאת. ב-50 ישובים יש סוכנויות דואר. הבנתי שיהיה קשה להעלות את המשכורת. אבל

עכשיו התקבלה הודעה, שהחל מ-1 בינואר 1992 עומדים למחוק גם את המשכורת הסמליתהזאת. אנשים משקיעים בזה שעות רבות. הטיעון הוא שכל-אחד יכול לקחת את הדואר

שלו. בבקשה שיכניסו לכל אחד דואר- לתא הדואר שלו. ולא - מישהו מטפל בזה. אי-אפשר

למחוק זאת כלאחר-יד.

פניתי בדחיפות, בראשית השבוע, לשר. אמרתי לו שלא יכול להיות שימחקו דבר

שקיים 40 שנה בפקודה, במכתב. יש התמרמרות גדולה מאוד על-כך. אני מנצלת הזדמנות

זו כדי להעלות את הנושא.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מבין שאת מבקשת רוויזיה.

עי סולודר;

אני מבקשת לעכב את אישור הפנייה.
היו"ר מ"ז פלדמן
הפנייה כבר אושרה.
עי סולודר
אם כך, אני מבקשת רוויזיה.

ס' אלחנני;

אני מבקשת להתייחס לפנייה בהקשר לרשות הדואר. לפני כשבועיים נתבקשתי על-ידי

ועדת הכלכלה לבדוק את העלאת התעריפים של רשות הדואר. למדתי את הנושא. יש

נוסחה מתמטית לחישוב העלאת התעריפים. כל פעם שיש עליית המדד של % 8.5 הם מחשבים

את ההעלאה על פי סל. אחד ממרכיבי הסל זה ההפרש בין החזר מע"מ בשנה הקודמת לשנה

הנוכחית חלקי סך ההכנסות בשנה הנוכחית משירותים דואריים.

מי איתן;

מה הפקטור הזה משקף?

ס' אלחנני;

בהעלאה של % 8 שהיתה עכשיו ברשות הדואר זה היה 1.7% בערך כרבע מההעלאה

האחרונה היה בגין התחשבנות על החזר מע"מ.
מי איתן
מה הפקטור הזה משקף?

ס' אלחנני;

אין לי מושג. לא הצלחתי להבין.

מי איתן;

למה מע"מ? למה לא ערך הקמח העתידי באיזו בורסה?
ס' אלחנני
אתה מחזק את דעתי . הלכתי לוועדת הכלכלה ואמרתי שאני חושבת שזה לא שייך לענין,

אבל הסכם זה הסכם, חתמו עליו.

את זה עשיתי בוועדת הכלכלה. כתבתי נייר לוועדת הכלכלה בענין זה בו הבעתי את

דעתי . עכשיו אני מגלה בקשה להעברה תקציבית, שאומרת שהמדינה משלמת לרשות הדואר

החזר מע"מ. לא רשות הדואר מעלה תעריפים כדי לשלם למדינה, אלא בכלל בכיוון ההפוך.

הסכום יותר גדול מכפי שהיה צפוי ומחזירים לרשות הדואר 2.5 מיליון שקל.

מי איתו;

כלומר, צריך להוריד את המחיר.

ס' אלחנני;

אני לא אומרת מה צריך לעשות. אבל ברור שיש צורך בבדיקה מחדש של הנוסחה ומה

היא אומרת. אם כך חזרו 2.5 מיליון ש"ח לרשות הדואר, זה אומר משהו. הייתי אומרת

שצריך לעכב את האישור כדי לקבל הסבר. אתן לוועדה חומר רקע על זה.
היו"ר מ"ז פלדמן
צריך לעכב את האישור כדי לקבל הסברים. נזמן את נציגי רשות הדואר, לשני

הנושאים גם יחד.

הוחלט; לעכב אישור פנייה מסי 299. (לשם קבלת הסברים על-פי בקשה של

חברת-הכנסת עדנה סולודר וכן בנושא שהועלה על-ידי היועצת הכלכלית גבי

סמדר אלחנני).

הודעה על הקמת ועדת משנה לענייני צמיחה כלכלית
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מבקש להודיע שאנחנו מקימים ועדת משנה מיוחדת לענייני הצמיחה הכלכלית,

בראשות חבר-הכנסת חיים קופמן. אבקש מרכזי הקואליציה והאופוזיציה להגיש את

מועמדיהם - שניים מן הליכוד ושניים מן העבודה.

תיקוני טעויות

בחוק התקציב לשנת הכספים 1991 התשנ"א-1991

(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948

וסעיף 49א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985)
היו"ר מ"ז פלדמן
צריך לאשר תיקוני טעויות בשמות.

במקום הפנתרים "עמותת ש"פ של מטה השכונות בירושלים" - תיאטרון ש"פ. מה זה

ש"פ? אי-אפשר לאשר שם לא ברור.

אי קרשנר;

אני אברר מה זה.היו"ר מ"ז פלדמן;

במקום "ספנכל - ספורט כללי לנכים" - ס.פ.נ.כ.ל - ספורט הנכים הכללי. זרז סביר.

מה זה עמותת "תמימה"?

אי קרשנר;

זאת עמותה של צירלי ביטון.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אבקש לציין בפרוטוקול, שאני שמח לגלות שיש גם עמותה תמימה. ההצעה היא: במקום

'עמורנת "תמימהי" - תמימה - תרבות מסורת יהדות מרוקו המאוחדת.

הוחלט; להמליץ בפני הכנסת על החלטה בענין: תיאטרון ש"פ. ס.פ.נ.כ.ל - ספורט

הנכים הכללי. תמימה - רזרבות מסורת יהדות מרוקו המאוחדת.

(מר קרשנר יברר קודם מה משמעות ראשי התיבות ש"פ).

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מכריז על הפסקה עד שעה 12:30.

(הישיבה הופסקה בשעה 12:00 וחודשה בשעה 12:30)
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מחדש את ישיבת הוועדה.

השוואת זלכויות ההצבעה בבנק איגוד לישראל בע"מ ומתן פיצוי לבנק לאומי לישראל בע"מ

(מכתב שר האוצר מיום י"א בכסלו התשנ"ב - ך1 בנובמבר 1991)

המפקח על הבנקים, דייר גולדשמידט, ביקש ממני למסור שני דברים. אחד, אם תאושר

ההנפקה, עם הפיצוי של1.5%, זה לא יהיה במניות אלא יינתן בכסף. דבר שני, הוא

ימצא דרך להבטיח שבנק לאומי לישראל לא יקנה את בנק איגוד.

השתדלתי ללמוד את הבעיה. הגעתי למסקנה, באופן אישי, ששתי הדרכים לא רצויות

ולא טובות, אבל הדרך הזאת היא הרע במיעוטו. אנחנו מצביעים. מי בעד אישור הפנייה

של שר האוצר?

הצבעה

בעד אישור הפנייה של שר האוצר - 12

נגד - 5

פניית שר האוצר מיום י"א בכסלו התשנ"ב (17.11.91) אושרה
ש' שטרית
אני מבקש רוויזיה.
היו "ר מ"ז פלדמן
זכותך לבקש. מחר בשעה 10:45 תתקים הרוויזיה.שינויים בתקציב לשנת 1991

פנייה מס' 13014 - (רוויזיה)

היו"ר מ"ז פלדמן;

נתבקשו נתונים על קרן הסיוע לתקציב התפוצות. קיבלתי דו "ח תלמידים ליום פתיחת
שנת הלימודים התשנ"ב
1. בי "ס עברי על יסודי, באורנגיטאון - 122

2. בי"ס עברי על יסודי לבנות, בסופרן - 96

3. מרכז להכשרת מורים, מנהטן, ניו-י ורק - 194

4. המוסד התורני התיכון, מילווקי - 73

5. בי"ס תיכון עברי, לוס אנגילס - 201

6. היברו אקדמי, סן פרנציסקו - 133

ך. בי"ס "תורת אמת", סרסיל - 319

8. בי"ס "אוצר התורה", קריטיל - 521

9. ישיבה תיכונית "עץ היים", סן מור, צרפת - 92

10. "אוצר התורה", רובע 11, פאריז - 148

11. בי"הס התיכון "מוריה", פאריז - 104

12. בית מדרש למורות, מארסיי - 30

13. בית ספר תיכון "גן עמי", מארסיי - 172

14. בית ספר תיכון טולוז, צרפת - 81

15. אולפנא לבנות ליד בי"ס "עקיבא", שטרסבורג - 60

16. סמינר למורים, מכסיקו סיטי - 32

17. סמינר למורים, צ'ילה - 30

18. "שערי תורה", פאריז - 30

19. רובע 13, פאריז - 50

20. מוסקבה - 50

21. לנינגרד - 75

22. קייב - 150

23. "אור ישראל", סן פאולו, ברזיל - 43

24. בית הספר הספרדי, מונטריאול - 250

25. קינג די ו ו יד הוסט, דרום אפריקה (זימבבואה) - 42

26. ביה"ס "שארית ישראל", ברוקלין - בנים 270

27. ביה"ס "שארית ישראל", ברוקלין - בנות - 135

28. היברו אקדמי של קווינס, מערב - 266

29. נפש אקדמי, ברוקלין - 271

30. ישיבה אינסטיטוט, קווינס - 304

31. סיני אקדמי לבנים, ברוקלין - 204

32. סיני אקדמי לבנות, ברוקלין - 58

33. "אור חיים" - 302

34. בית יעקב, בית מרים, ברונקס -126

35- "באר הגולה", ברוקלין - 710

36. רצ'ד ברוקלין - 295

37. מרכז בנוס, ברוקלין - 95

38. תורה אקדמי של קווינס - 356

39. עזרא אקדמי, קווינס - 252
בסך הכל
6742.אנחנו מצביעים. מי בעד הרוויזיה?

הצבעה

בעד פנייה מס' 13014 - רוב

נגד - מיעוט

פנייה מסי 13014 אושרה.
היו"ר מ"ז פלדמן
הצעת הרוויזיה נפלה.

פנייה מסי 289 (רוויזיה)

אי שוחט;

לגבי פנייה זו היתה בקשה מפורשת שלי שיבוא נציג בכיר של אגף התקציבים על-מנת

להסביר במה מדובר. אם הוא ישנו, בבקשה. ולא, אבקש לדחות את הדיון עד שיבוא.

הטיעון העיקרי היה שלא ברור מה קורה. צריך לבוא נציג אגף התקציבים.
היו"ר מ"ז פלדמן
אנחנו אף פעם לא מגבילים את עצמנו לקבלת הסברים.

בבקשה, קיבלנו עכשיו הסברים בכתב.
אי שוחט
אם יש בקשה שיופיע איש אגף התקציבים, צריך להענות לבקשה. אם אין בקשה,

מעבירים דברים גם בלי איש אגף התקציבים. אם יש שאלות ורוצים הסברים, צריך לבוא

נציג אגף התקציבים, ולא רק נציג אלא איש בכיר מאגף התקציבים. אם לא רוצים לבוא,

שלא יגישו בקשה.

א' ויינשטיין;

הנושא הזה עלה באחת הישיבות הקודמות והיה כאן איש האוצר. האם זה נכון, מר

קרשנר?
אי ויינשטיין
היה איש האוצר. הוא אמר שהוא לא יודע למה מיועד הכסף.
אי שוחט
אל תיתנו יד לדברים מלוכלכים. שיבוא איש האוצר ויסביר את הדברים.

י י גולדברג;

הממשלה החליטה שמשרד התעשיה והמסחר ומשרד הכלכלה יהיו אחראים יחד על הקמת

מועצות לפיתוח הנגב והגליל. במסגרת הפעילות הזאת הוקמו בגליל ובנגב עמותות,

אגודות וקרנות שפועלות בתיאום עם הרשויות לפיתוח איזורי של המקומות האלה. כנ"ל

קיים בנגב. אותו דבר קיים בגליל. במסגרת ההתאגדות הזאת קמח קרן הגליל. בקרן

הגליל הזאת חברות כמה רשויות. מאחר וגם הרשות שלי נמצאת בתוך הקרן, לא אשתתף

בהצבעה בענין זה.אי שוחט;

לא תחיה הצבעה בלי נציג אגף התקציבים. יש גבול לשחיתות. אין שום קרן של

רשויות מקומיות בנגב.

היו"ר מ"ז פלדמן;

חברי הכנסת, אם לא יהיה שקט, נעבור להצבעה. מי בעד?

אי שוחט;

לא יהיה דבר כזה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהות להתייעצות סיעתית. מה אתה

חושב שאתה עושה כאן? רזשתגעת לגמרי. לא היה דיון, לא היה נציג האוצר. אוזה לא

יכול לקיים הצבעה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

מי בעד הפנייה?

הצבעה

בעד פנייה מס' 289 - רוב

נגד - מיעוט

פנייה מס' 289 אושרה

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני קובע שההעברה אושרה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:00)

קוד המקור של הנתונים