ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/10/1991

בקשה של חבר-הכנסת יאיר לוי להעביר כסף מעמותה לעמותה; שונות; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1991 - פנייה מספר 0174; שינויים בין סעיפים לשנת 1991 - פניה מספר 0193-0191; שינויים בין סעיפים לשנת 1991 " פניה מספר 0182-0183; שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0187; שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0172; שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0177; שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0185

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 479

מישיבת ועדת הכספים

שנתקיימה ביום גי. כ"א בחשוון. התשנ"ב, 29.10.91. בשעה 10:00
נכחו; חברי הוועדה
מ"ז פלדמן - היו"ר

ר. אדרי, מ. איתן, א. בורג,

י. הורביץ, א. ויינשטיין, א. כץ-עוז,

י. לוי, א. שוחט, י. שמאי, ג. שפט
מוזמנים
ר. פי נצ'י - משרד האוצר

ס. אלחנני - כלכלנית
י ועץ משפטי
א. דמביץ
מזכיר הוועדה
א. קרשנר
קצרנית
ש. להוביצקי
סדר-היום
1. הצעות לסדר היום ושונות.

2. שינויים בתקציב לשנת 191, פניות מסי 174, 177, 182/3, 187, 191/3,

172, 185.א. שונות

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני פותח את הישיבה. אני רוצה להודיע לוועדה שהיות והועבר אללנו החוק

לעלדוד השכרה, שעבר שוב קריאה ראשונה במליאה, ננהג כפי שנהגנו בפעם הקודמת,

בגלגול הקודם, היינו נעביר אותו לדיון בוועדת משנה לבינוי ושיכון, בראשות חבר-

הכנסת מיכאל איתן.

השבתי לתומי שהוועדה כבר סיימה את והעבודה ונוכל לאשר את מה שאושר אז,

כקיצור דרך. אבל היות והבר-הכנסת איתן אמר שיש עוד מספר בעיות שיש להבהיר

אותן, עלינו להעביר את הנושא שוב לוועדה על-מנת שניתן יהיה לפתוח שוב את הדיון

למקרה שיהיה צורך לשנות עוד דברים.

א. וי ינשטי ין;

אני מבקש שסדר יומן של ישיבות הוועדה יפורסם בסדר היום הרגיל.
הי ו"ר מ"ז פלדמן
מר קרשנר יפרסם את מועדי ישיבות ועדת המשנה כדי שמי שמהברי הוועדה ירצה

להשתתף בדיון - יידע על מועד הישיבות.

הבר-הכנסת שוחט צריך לומר לנו מיהו הנציג של המערך בוועדת המים.

ב. שוחט;

נציגתנו תהא חברת-הכנסת עדנה סולודר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

מקובל. אם כך, סיימנו את הרכב ועדת המים. בוועדה חברים חברי הכנסת, שפט,

הורביץ ועדנה סולודר.

באופן בלתי-צפוי השתבש סדר היום שלנו, היות והמליאה לא אישרה אתמול את

הקדמת הדיון בוועדה בנושא התקציב לפני אישור בקריאה ראשונה במליאה. לכן מה

שאמור היה להיות נדון היום לא יידון היום.

א. שוחט;

אמרו לי שההצבעה על התקציב וההעברה לדיון לוועדה תהיה רק ביום שני.

היו"ר מ"ז פלדמן;

יש מספר שינויים בתקציב שעלינו לדון בהם.

א. שוחט;

בין הפניות ישנה פניה מספר 0174. אני מבקש לעצור את הדיון בה כדי לקבל

הסבר.

א. כץ-עוז;

ישנה בפנינו פניה של המדפיס הממשלתי. זוהי פניה מספר ארבע בהודש האחרון.

יש לפנינו שתי העברות וכבר היו לנו בחודש זה עוד ארבע העברות. אני מבקש לדעת

מה קורה.היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מציע שנקיים דיון מסודר על הפניות.

2. שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0172

הי ו "ר מ"ז פלדמן;

פנייה הנוגעת למדפיס הממשלתי. מאהר ונציג האוצר איננו כאן, יסביר מרזו

קרשנר במה מדובר.

א. קרשנר;

בפנייה שלפניכם מדובר על העברת 460 אלף ש"ח מהרזרבה לסעיף השקעות במדפיס

הממשלתי על-מנת לאפשר החלפת מכונות.
א. כץ-עוז
אני מבקש שיתקיים דיון בנושא אליו יוזמן נציג המדפיס הממשלתי. ביוודש אחד

מתבקשות ארבע העברות וזה לא סביר.

א. קרשנר;

אבל נושא זה היה בתקציב. סעיף ההשקעות הוא בתוך התקציב. פה לא מדובר

בהעברה מהרזרבה הכללית אלא מדובר בהעברה מהרזרבה שלהם.

ג. שפט;

כתוב פה; לאפשר החלפת מכונות.

א. כץ-עוז;

אני חוזר ואומר; יש כאן דבר שהוא בלתי-ברור לי. משהו כאן לא סביר לי. אני

רוצה לשמוע מה אומרים נציג האוצר או נציג המדפיס הממשלתי לגבי ההעברות. כל

י ומי ים מבקשים העברה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

חבר-הכנסת כץ-עוז, האם אתה מתנגד לכך שנאשר את הפנייה הזאת?

א. כץ-עוז;

כן, לפני האישור אני מבקש שיוזמן נציג המדפיס או נציג האוצר שיסביר את

הנושא.

היו"ר מ"ז פלדמן;

נציגי המדפיס הממשלתי הוזמנו לדיון לשעה 12.

א. שוחט;

אני מציע שנאשר זאת כפוף לקבלת הסבר בשעה 12.היו"ר מ"ז פלדמן;

אם כך, אנחנו מאשרים את הפנייה כפוף לקבלת הסבר מנציג האוצר על ר!ההגיון

והצורך בארבע העברות בחודש אהד.

הוחלט; לאשר כפוף לקבלת הסבר.

3. שימוש ברזרבה כללית לשנת 1991 - פנייה מספר 0174
היו"ר מ"ז פלדמן
פניה זו דנה בהעברת סכום של 3,250 אלפי שקלים מהרזרבה הכללית לסמינר בית

יעקב.

א. בורג;

אני מבקש לקבל הסבר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

במקרה אני מכיר את המוסד ואסביר במה מדובר. זהו סמינר כללי המונה 3000

תלמידות. זהו המוסד ההרדי הכי גדול בארץ.

א. שוהט;

הוא לא שייך לחסידות מסויימת או לחצר מסויימת?
היו"ר מ"ז פלדמן
לא, במפורש לא. במשך השנים בגלל חוסר בתיקצוב הצטברו שם חובות רבים

והמוסד כמעט הגיע לידי התמוטטות. לפני כשנה אנשי האוצר בדקו את הנושא והתרשמו

שיש להציל את המוסד מהתמוטטות. הגיעו אז להסדר שעכשיו בא לידי ביטוי. המוסד

אינו שייך לשום חצר ולשום חוג, הוא כללי והוא כולל גם מאות תלמידות מחו"ל. לכן

אני ממליץ שנאשר את הפנייה.

א. בורג;

אדוני היושב-ראש, המוסד הוא אכן מוסד חינוכי גדול שעוסק גם בהכשרה

מקצועית בתחום ההוראה. הוא עוסק בהכשרה גם לתופרת וגם לגננת. הוא מכשיר את

הבנות בספקטרום רחב של מקצועות. אני חושב שאין מוסד יותר דומיננטי ממנו בהכשרה

מקצועית בעולם החרדי. המוסד צריך להתקיים.

יש כאן בעיה והיא לא כל-כך פשוטה. אני הושב שבמשך 4 או 5 שנים - ואני

יודע על 4 שנים, אני לא יודע על השנה החמישית - מתקיימים מגעים עם משרד

החינוך. תחילה היו מגעים, כשהיה עוד השר נבון ולאהר עם השר המר, להגיע למצב

של תכנית הבראה למוסד. אני שואל שאלה מאד פשוטה.
היו"ר מ"ז פלדמן
כדי להניח את דעתך היו דברים בנושא עם שר החינוך ושר האוצר ויש הבראה כבר

למעלה משנה.א. בורג;

לפני שמאשרים סכום כזה של 3 מליון ש"ח למוסד חינוכי בודד -

יאיר לוי;

הוא לא בודד.

א. בורג;

בניגוד לך אני הייתי שם. אני חושב שאני חבר הכנסת היחיד מכל החבורה שהיה

במוסד. הלכתי לראות את המוסד. לפני שמאשרים את הפנייה אני רוצה לראות תכנית

הבראה. אני רוצה לדעת האם המנהלים שהיו אחראים למצב הזה עדיין מנהלים את המוסד

או שהם הוחלפו. לא מעבירים למוסד בודד סכום כזה גדול מבלי שיודעים למה מעבירים

אותו.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מציע שנאשר את הפנייה ואתה תקבל הסבר.

א. בורג;

לא, אני רוצה לראות קודם את החומר. אני לא רוצה לאשר את הפנייה מבלי

לראות את החומר. זה המון כסף למוסד בודד. אין זה מוסד ממשלתי. זהו מוסד פרטי.

יאיר לוי;

ישבו על הנושא הזה אנשים מקצועיים. רד מזה.

א. בורג;

אני לא רוצה לרדת מזה. אני רוצה לעזור לבית הספר. אבל לא נותנים סכום של

שלושה ורבע מליון ש"ח למוסד ששקוע בחובות. זה מוסד פרטי. אני רוצה לדעת על מה

מדובר. נאמנים עלי דבריו של היושב-ראש, אבל אני רוצה לראות את החומר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

הובאה תכנית הבראה לפני למעלה משנה.

א. בורג;

למעלה משלוש שנים אני מכיר את הקשיים. אני רוצה לדעת האם המנהל התחלף או

לא. מי יתקע לידי שלא יבואו עוד שנה עם עוד מליון חוב? האם בעסק הזה פטורות

בעיות מס ההכנסה של המוסד? הרי היו שם שנים בעיות שלא העבירו הפרשים למוסד

לביטוח לאומי. האם העסק פטור בזה או לא? אני רוצה לראות את החומר.

א. כץ-עוז;

אין ברירה. חבר-הכנסת בורג צודק.

א. בורג;

זה לא ענין פוליטי. זה ענין ציבורי.אני רוצה לקבל הסבר. מחר יבואו ויאמרו שיש הוב לביטו לאומי. אדוני

היושב-ראש, האם אתה יודע כמה זמן לא העבירו פנסיה לעובדים במוסד הזה? הרי

אנחנו יודעים שכל הכסף הזה הולך למס הכנסה. הנושא עלה כאן אתמול והאוצר משך

אותו. יבואו מחר ויגידו שרוצים כסף לביטוה לאומי, כי שנים לא שילמו. כך זה

ייגרר.

היו"ר מ"ז פלדמן;

לא יגררו. יש תכנית הבראה.

א. בורג;

תביא את כל תכנית ההבראה ונעזור למוסד. לא נפגע בו. אם נאשר בלי לקבל

הסברים - זח יהיה לרעת המוסד.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני אומר לך שתכנית הבראה נעשתה כבר לפני שנה. אני מבקש ממך לא לעכב את

הפנייה. אני מציע שתקבל לאחר מכן הסברים. אם לא תנוח דעתך - תהזור הוועדה

ותדון בנושא.

א. בורג;

אני רוצה לראות את הדברים. אני חושב שזה לרעת המוסד אם נעביר לו כך את

הכסף. אין לי אינטרס לסדר את המוסד. יש לי אינטרס שתבוא הבראה כמו בן-אדם. זה

המוסד הכי גדול בעולם החרדי להכשיר עובדים.

י. שמאי;

אדוני היושב-ראש, אני חושב שחבר הכנסת בורג צודק בעקרון. אם הוא מבקש

לקבל הסבר - הוא צריך לקבלו. אבל אנחנו מבצעים כאן העברות מדי יום ביומו

בסכומי עתק. הפעם נתקלנו במוסד חינוכי, אולי מהגדולים ביותר שקיימים במגזר

החרדי.

א. בורג;

חוא המוסד הכי גדול לבנות.

י. שמאי;

למעלה מ-3,000 בנות לומדות במוסד הזה. מאחר ואני מכיר את הערכים

החינוכיים שלך, חבר-הכנסת בורג, אני לא חושב שהתכוונת לפגוע במערכת החינוך,

אלא אתה פשוט רוצה לעזור כדי להקל בפתרון הבעיות הכלכליות של המוסד. לכן ההצעה

של יושב-ראש הוועדה היתה מבחינה זו אולי הטובה ביותר, כי אם הסכום הזה לא

יעבור, אדוני היושב-ראש, עלולות הבנות במוסד החינוכי הזה להיפגע. היושב-ראש

הציע הצעה מכובדת מאד שאם חבר-הכנסת בורג יקבל את ההסברים מאנשי המוסד והאוצר

ולא תנוח דעתו - תחזור הוועדה ותדון בנושא. בוא תאפשר לנו להעביר את הכסף כדי

לא לפגוע במערכת החינוך של הבנות הללו.

א. בורג;

אתמול התברר שמדובר בכסף למס הכנסה. אתמול הובא בפנינו אותו סכום עם

פירוט שהכסף מיועד למס הכנסה.היו"ר מ"ז פלדמן;

חבר-הכנסת בורג, אתמול אישרנו כאן 200 מליון ש"ח ל"דן". האם אתה יודממה

נבע הגרעון הענקי הזה? - מניהול טוב ותקין?! למה כשדובר על 200 מליון שקל לא

ביקשת הסבר? מנין לך שלמחרת לא יהיה שוב גרעון כזה?

א. בורג;

אדוני היושב-ראש, לא הייתי בזמן שהתקיים הדיון על "דן". לו הייתי בדיון

הייתי מביע את עמדתו של חבר-הכנסת רמון. אני רוצה לדעת גם על "דן". אני רוצה

לדעת על כל העברה.

א. כץ-עוז;

מה אתם רוצים מ"דן"? שם זה ענין של סובסידיה.

ש. שטרית;

אני הייתי בישיבה והצבעתי בעד.

היו"ר מ"ז פלדמן;

האם הניהול שם כל השנים הוא תקין?

ש. שטרית;

מדי שנה משלמים להם 600 מליון שקל.

הי ו"ר מ"ז פלדמן;

אני יודע מה נעשה שם. אני יודע את כל הנתונים.

א. בורג;

זה לא אותו דבר. כשלא מעבירים כסף למס הכנסה או לביטוה לאומי - אלה כבר

עניינים פליליים. זה לא אותו דבר.

א. שוחט;

אני רוצה להגיד שני דברים. אני לא בא להגיד אם צריך או לא צריך לתת למוסד

את הסך של שלושה ורבע מליון שקל. אבל חבר-הכנסת בורג צודק בענין שהעברה כזאת

היא דבר מיוחד. אני יכול להגיד לך שלרשת עמל יש גרעון של 20 מליון שקל ועוד לא

ראיתי העברות לרשת "עמל". מר ישראל גורלניק, מנהל רשת אורט, אמר לי שהרשת

עומדת לקרוס כי הם לא מסוגלים לשלם. זו גם מערכת חינוכית. אני לא בא ואומר שלא

צריך לתת. יכול להיות שכן צריך לתת.

אבל צריך לדעת שאם חבר-הכנסת בורג או אם חבר-כנסת אחר מבקש שיבוא מנהל

המוסד ואיש משרד החינוך או אגף התקציבים ויסביר מהו המחזור, מה הם מקבלים

ושחייבים לעזור - ואני לא מניח שהוועדה לא תעזור - צריך להיענות לבקשה. אדוני

היושב-ראש, אני גם לא מניח שאף אחד לא מאמין למה שאתה אומר. אני לא פוסל את מה

שאתה אומר. אבל זוהי העברה מאד יהודית. ההשוואה בין ההעברה הזאת לסובידיה בדן

היא השוואה של מין בשאינו מינו. למה? הסובסידיה לתחבורה הציבורית מסתכמת בסך

של 800 מליון שקל. כל התעריפים בנויים על סובסידיה. אפשר היה לבנות את

התעריפים ללא סובסידיה ולא היתה שום בעיה. אני לא אומר שהניהול הוא טוב או לאטוב, אבל בתוך תחשיב התעריף מופיעה הסובסידיה. לכן צריך להעביר את הסובסידיה.

אין מה לעשות.

מהר יש לנו ישיבה ואני מציע שתזמין למחר את נציג האוצר ואת מנהל האוצר.

נשב ונשמע מהי תכנית ההבראה ונגמור את הסיפור את הענין בצורה מסודרת.

יאיר לוי;

אני לא מבין, האם כל הוועדה צריכה לדון בזה? הבר-הכנסת בורג יכול לשבת עם

האנשים.
א. שוחט
עיכבו אישור של פניה בסך של מליון שקל ל"יד ושם". "יד ושם" הוא מוסד

ששייך לכל עם ישראל.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מקבל את הבקשה. לא נאשר את הפנייה עד שחבר-הכנסת בורג יקבל את ההסבר.

(המשך הדיון בפנייה זו בעמוד מסי 15).

היו"ר מ"ז פלדמן;
אנו עוברים לסעיף הבא
4. שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0177
א. קרשנר
מדובר בהרשאה להתחייב בסך 8,500 אלפי ש"ח בסעיף הפיתוח של משרד האוצר לשם

חתימת חוזה לרכישת מחשב מרכזי לשע"מ - יחידת המחשב של אגפי המיסים.
א. בורג
אגב, מה עם המחשב של הכנסת?
א. שוחט
המחשב של חכנסת זוהי שערוריה.
א. בורג
תצטרפו אלי למכתב ששלחתי.
א. שוחט
קיבלו כבר החלטה בענין.
י. הורביץ
אני מציע שאיש האוצר העוסק בענין יבוא ויסביר מה קורה בענין המחשבים, הן

המרכזיים והן ברשויות, המתוקצבים על-ידי הממשלה. בואו נשמע פעם אחת מאנשי

האוצר מה הולך בתחום הזה.
היו"ר מ"ז פלדמן
אנו מאשרים את הפניה. יחד עם זאת נזמין את נציגי האוצר להרצות בפנינו על

נושא המחשבים, לפי בקשת חבר-חכנסת הורביץ.

הוחלט; לאשר את הפנייה. להזמין את נציגי האוצר לקבלת הסבר בנושא המחשבים

המתוקצבים על ידי הממשלה.

5. שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מספר 0185

א. קרשנר;

מדובר בשינויים פנימיים בתקציב המדפיס הממשלתי. כתוב בפנייה שהשינויים

הי נם טכניים בלבד, על-מנת להפריד בין הנהלת החשבונות לבין התקציב.

הי ו"ר מ"ז פלדמן;

גם פנייה זו אנחנו מאשרים בכפוף להסברים שמבקש חבר-הכנסת כץ עוז לקבל.

הוהלט; לאשר את הפנייה כפוף לקבלת הסברים.

6. שינויים בין סעיפים לשנת 1991 - פניה מספר 0193-0191

א. קרשנר;

מדובר בהעברת 1934 ש"ח מרזרבה בתקציב הפיתוח של בתי המשפט לתקציב הרגיל

לטובת סעיפים קשיחים ובהתאם לתהפתחויות בפועל. כמו כן הפרשת הרזרבה לקניות

בתקציב הרגיל לטובת אותם סעיפים. מדובר גם בהגדלת ההוצאה המותנית בסעיף הדפסת

פרוטוקולים במקביל לגידול ההכנסה מאגרות הפרוטוקולים.

היו"ר מ"ז פלדמן;

אין התנגדות ואנחנו מאשרים את הפנייה.
הוחלט
לאשר את הפנייה.

7. בקשה של חבר-הכנסת יאיר לוי להעביר כסף מעמותה לעמותה

יאיר לוי;

בשנה שעברה פניתי אל יושב-ראש ועדת הכספים לשעבר, חבר-הכנסת שוחט, להעביר

מעמותה לעמותה חלק מהסכום. יש לי אותה בקשה השנה. היות ואני מאמין.שזו השנה

האחרונה בנושא היהודיים - אני מבקש להיעתר לבקשתי.

א. בורג;

צריך להגיד שגם השנה הזאת היא השנה האחרונה ליחודיים.

יאיר לוי;

מה הבעיה? - אולי נצרף זאת לתיקוני טעויות.
יאיר לוי
זה חשוב מבחינת האוצר. האוצר צריך זאת כאילו זו פנייה של הוועדה. היות

והאוצר לא מתעסק עם היהודיים, והוא קורא לזה "גועל", אני מבקש שהוועדה תפנה

לבקש את ההעברה הזאת בסך 600 אלף שקל מעמותה לעמותה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

הבקשה מאושרת.

א. קרשנר;

בלי אישור איש האוצר אי-אפשר לאשר את ההעברה. אני מציע שהנושא ייבדק עם

מר דמביץ.

8. שונות

א. כץ-עוז;

אדוני היושב-ראש, יש לנו זמן פנוי בגלל תקלה של משרד האוצר. אני מציע

לנצל את הזמן הזה.

היו"ר מ"ז פלדמן;

זה לא בגלל תקלה של משרד האוצר. זה בגלל טעות בשיקול של חבר-הכנסת חיים

רמון.

א. כץ-עוז;

אני מציע שנקדיש את הזמן העומד לרשותנו לשיחה בינינו ונשמע ממך כיצד אתח

רואה את עבודת הוועדה בחודשים הקרובים עד לאישור התקציב בדצמבר. כולנו רוצים

בענין ביסודיות, כל אחד עם עניינו ועם הבנתו. לעתים יש תחושה שמתוך חוסר עניין

הבהרת העניין המדיניות היא ליצור "בלגן", ואני בטוח שזה לא כך. אני לא מוצא

ידיים ורגליים. אני לא יודע מתי תתקיימנה הישיבות. אני מציע שנחלק בינינו

עבודה.

הועלתה כאן אתמול הצעה שהיתה מקובלת בעבר שדיברה על חברי ועדה רפרנטים

למשרד. יש שיטות עבודה. נהגנו כך שנים. אני מציע שנקדיש את הזמן העומד לרשותנו

לשאלה כיצד נטפל בתקציב 1992. נשמע היום את דעות החברים בנושא ואתה יכול לסכם

או שלא לסכם את הנושא היום.

ה. רמון;

לפני כחודש העליתי בוועדת הכספים בקשה, שלפי הבנתי נתמכה גם על-ידי

היושב-ראש, להעלות מחדש את הצעות החוק להשוואת זכויות ההצבעה בבנקים. היושב-

ראש אמר לי שכל צמרת האוצר מצוייה בבנקוק וכשהם יחזרו הם יוזמנו ויתקיים דיון.

אני מבקש היום להעלות את הענין ביתר דחיפות. המינוי השערורייתי של מר

נוביק, שהוא איש בנק לאומי, גורם וקובע שמ"י נכסים איננה יכולה לטפל בכל מה

שקשור להשוואת זכויות הצבעה בבל"ל. מי שחושב שהוא יוכל לעמוד מול מר ז נבר,

שלמעשה מינה אותו, ולדאוג לאינטרסים של המדינה - הי בטעות קשה. אינני נכנס

עכשיו לפרטים האחרים של המינוי הזה ולמה הדיחו את מר עדי אמוראי. זה איננו

הנושא.אני בהחלט חושב שאם הבנק שלא הגיע להסכם על-פי הבנתי במשך קרוב לשנה מאז

שאישרנו, תפקידנו לחוקק עבורו את החוק הזה. מר זנבר לא רוצה להגיע להסכם. הוא

רוצה להגיע להסכם בתנאים שאנחנו לא נסכים להם. לכן אני מבקש ממך, אדוני הי ושב-

ראש. יש הצע חוק שעברה קריאה טרומית. בעצם יש ארבע הצעות חוק. אני מבקש להביא

לפחות את הצעת החוק שלי - אם כי אני משוכנע שגם שר מציעי החוק היו רוצים שהחוק

שלהם יובא לכאן, אם כי אינני יכול לדבר בשמם - לדיון והעלאה לקריאה ראשונה.

אני מבטיח לאדוני שאם החוק יעלה בקריאה ראשונה, בנק לאומי יתיישר עם אותם

כללים של שאר הבנקים ביחס להסכם המניות. יש לנושא זה השלכות על כל מה שקורה

בבנק איגוד, בבנק דיסקונט, בבנק הפועלים ובכל הבנקים של הבנק המרכזי. גם הם

יקבלו פיצוי. מדובר בעוד עשרות מליונים של דולרים.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני מאד מבקש ממך להעלות את הנושא ביום חמישי כאשר

דנים על הסכם השוואת זכויות ההצבעה של בנק הפועלים.

א. שוחט;

את הסכם השוואת הזכויות של בנק הפועלים כבר אישרנו. מדובר על 5% בבורסה.
ח. רמון
כשיובא ענין בנק הפועלים ביום חמישי, אני מבקש שיובא גם החוק הזה להשוואת

זכויות החצבעה.
ש. שטרית
אדוני היושב-ראש, הדברים שלי מתקשרים עם הדברים האחרונים שהזכיר חבר-

הכנסת רמון. בנושא מינוי מר דוד נוביק לממלא מקום תפקיד המנכ"ל במ"י נכסים יש

שאלה של ניגוד עניינים. יש פה שאלה גדולה מאד האם כשמממנים מישהו כזה לתפקיד

כזה, אין בעצם כוונה למנות אדם שמעורב במערכת הבנקאית. כשמדובר באדם כזה אין

לצפות ממנו ליכולת לגלות נחישות, נמרצות, תקיפות וענייניות במשימה הזאת.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שתזמן ישיבה לנושא זה. אציין בפניך כמה

נקודות שהן חשובות מבחינת האינטרסים של המדינה. לא יכול להיות מצב שבו המערכת

הבנקאית תשלוט למעשה באופן בלתי-פורמלי על הגוף שצריך להביא למכירתה.

אני רוצה להזכיר עוד דבר. הקשר איננו קשר של העבר. האיש הזה מקבל פנסיה

חודשית משמעותית. דרך אגב, יש סימני שאלה רציניים אם הוא היה זכאי לה -

י. שמאי;

אינך מכיר את נציב שירות עובדי המדינה? הוא לא מקבל פנסיה והוא על חוזה

מיוחד? אתה יודע מזה? וזה נמצא פה, בתוך המערכת, לא בבנקים.

ש. שטרית;

חבר-הכנסת שמאי, אם אתה רוצה להעלות נושא זה לדיון, אני בהחלט לא אקל ראש

בדברים שאינם כדין.

י. שמאי;

אני מביא נושא זה לסדר יומה של הוועדה.ש. שטרית;

תעלה את הנושא ונדון בו.

אני רוצה להזכיר שמעבר לשאלה החמורה של ניגוד עניינים שנוצר כאן יש עוד

נסיבות. יש מידע שהאיש הזה אהראי להפסדים אדירים בתיק האשראי של בנק לאומי

"ניו-יורק".

קריאה;

כך כתוב היום בעתון "הארץ".

ש. שטרית;

נכון. סבר אתמול בבוקר בשעה שמונה הזדרזתי להגיד לעם ישראל שמדובר ב-200

מליון ומסתבר- היום שהסכום הוא הרבה יותר גבוה. ההפסדים נעים בין 400 מליון

לבי ן 600 מלי ון דולר.

א. שוחט;

ובנק לאומי עוד קי ים?

ש. שטרית;

הוא עדיין קיים, אבל מצבו קשה. אדוני היושב-ראש, הנושא הוא נושא חשוב

מאד. אני מצטרף לדברי חבר-הכנסת חיים רמון ואני מבקש גם שיתקיים דיון על

המינוי.

א. שוחט;

אדוני היושב-ראש, כתבתי לך מכתב ובו דרשתי שיהיה דיון במה שקורה במ"י

נכסים. לא שידעתי שעומדים למנות את מר נוביק.

ח. רמון;

מספיק היה שלא מינו את מר עדי אמוראי.

א. שוחט;

מספיק להבין שהשיקולים הזרים והבלתי-ענייניים של שר האוצר הם כאלה

שהולכים לעשות מעשה שרק יביא נזק למדינה. אני לא יודע אם הדבר נובע מכך ששר

האוצר בשגיונותיו חשב שמר אמוראי מונה על-ידי השר נסים, הוא לא נשמע לו ולכן

צריך להחליף אותו, או שהדבר נובע מכך שמר זנבר לא היה נוח למר זנבר ולאנשים

אחרים. למדינת ישראל היה מאד נוח שיושב שם מר עדי אמוראי. הוא הוכיח גם

מקצועיות וגם אינטגריטי. אלה התכונות הנדרשות מאדם כשמדובר בתפקיד כל-כך רגיש.

האיש בא מתוך בנק לאומי וקשור לבנק לאומי אפילו בקבלת פנסיה. סילוקו של

מר עדי אמוראי מהענין מכניס את המערכת הענקית הזאת בהיקף של 2-3 מיליארד גם

לחוסר מקצועיות, גם לפניות פוליטיות, גם ללחצים של הבנקים, והכל בניגוד

לאינטרס שאנחנו מופקדים עליו.

ביקשתי ממך, אדוני היושב-ראש, שתזמין דחוף את שר האוצר שיסביר את

שיקוליו. אז גם אפשר היה לשאול את מה ששואל חבר-הכנסת שטרית. אני אומר לך

שכיושב-ראש ועדת הכספים אסור לך לאבד שנייה בענין הזה. שיואיל שר האוצר לבוא

הנה ולהסביר את כל המהלכים.א. כץ-עוז;

הנושא הזה יועבר לוועדה לענייני ביקורת המדינה, שלא תהי

אני זוכר מספר מקרים שיושב-ראש ועדת הכספים - גם בתקופתו

בתקופתו של מר שפירא - נקלע למצוקה גדולה מאד כשנושאים מהסוג

ולאחר מכן כשהנושא נדון בוועדה לענייני ביקורת המדינה לא הית

חזקה. אני שומע ונחרד ממה שנאמר כאן. אסור לעבור הלאה לסדר ה

י. הורביץ;

אני לא מכיר את מר נוביק ואיני רוצה לעסוק בו. יכול ל

ויכול להיות שהוא בעל ענין. יש הרבה אנשים שימנו אותם

ממגזרים אהרים ויגידו עליהם שהם בעלי ענין. לכן אני לא רוצה

נוביק. אני לא יודע. אני לא רוצה לא לפסול אותו ולא לשבח אות

יש לי הרושם שמשרד האוצר טועה בזה שהוא הופך את מ"י נכ

זה לא חכם וזה צריך להתקבל לא טוב. מה הכוונה בעצם? - הכוונה

והמימסד חשוד בכך שקשה לו להיפרד. משרד האוצר הוא חלק מהמימס

הציבור או נציגי ציבור ברצון או ביכולת למכור. למשרד האוצר י

כן מוכרים או לא מוכרים, אם מאשרים או לא מאשרים.

נדמה לי שהיה זה משגה לשלוח את מר גדיש ואת מר עדי אמור:

שזה משגה. אבל אני לא בעמדת ביצוע ויכול להיות שיש שיקולים א

לשקול את כל מה שעושה שר האוצר ואיני יכול למשוך בשולי המעי'

נגד זה. אבל אני תומך במה שאמר חבר-הכנסת חיים רמון בעני

ההצבעה. הגיעה השעה לגמור את הענין. היתה סחבת בענין. כל הבנו

ח. רמון;

האם אתה יודע מהי המשמעות של הדברים? הוא רוצה פעמיי!

בנק דיסקונט יצטרך לקבל פיצוי והוא ידרוש פיצוי לגבי אי.די..

ידרוש פיצוי על בנק האמריקאי ישראלי וכיוצא בזה.

י. הורביץ;

נכון, כל הבנקים יתיישרו. אבל מכיוון שהנושא בידינו נ'

אנחנו קובעים תאריך מסויים ואם לא יועבר כאן חוק בקריאה שניה

לא יקבלו את הדברים - נעביר חוק. עצם ההחלטה שלנו להעביר

לגמור את הענין. אני מאמין בזה. מקובלת עלי עמדתו של חבר-הכנ?

היו"ר מ"ז פלדמן;

אני מציע לקיים קודם כל דיון בנושא. אם לא - אז נעלה את

ח. רמון;

אדוני היושב-ראש, אני מציע את הנוהל הבא: אתה תביא לדיון

ביום חמישי הקרוב, את הצעות החוק. יהיה גיבוש של הצעות החי

החוק בקריאה טרומית ואז אתה תודיע לבנק לאומי לישראל שאם עד

ייגמר ההסכם - ההוק יעלה לקריאה ראשונה.
י. ה ו רביץ
צריך לקבוע תאריך. זה נכון.
א. בורג
האם אפשר לבקש, על דעת הוועדה, שלשכת השר תעביר לנו את תכנית ההבראה

שהוגשה? אני רוצה לראות את התכנית.

ר. פינטש;

בסדר.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם כן, אנו מחליטים לאשר את הפנייה.
הוחלט
לאשר.

8. שינויים בין סעיפים לשנת 1991 " פניה מסי 0182-0183
א. קרשנר
מדובר בשינויים בין סעיפים לשנת 1991 בתקציב משרד האוצר, כמפורט בפנייה.
היו"ר מ"ז פלדמן
אין התנגדות ואנו מאשרים את הפנייה.
הוהלט
לאשר.

9. שינויים בתקציב לשנת 1991 - פניה מסי 0187
א. קרשנר
מדובר בשינויים פנימיים בתקציב הפיתוה של משרד המשטרה. מדובר בעודף שנותר

משנת התקציב 1990.
א. בורג
אני מבקש לדעת אם יש בתקציב המשטרה גם כסף לנסיעות חוקרים לארצות-הברית.
א. קרשנר
זה בתקציב הרגיל.
פ. גרופר
אני בין שפה מדובר בפיתוח בתי סוהר ובמבנים למתקני המשטרה. אני מציע לאשר

את הפנייה.
היו"ר מ"ז פלדמן
רבותי, אנחנו מאשרים את הפנייה.
הוחלט
לאשר.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים