ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/10/1991

המצב הכספי של עיריית באר-שבע; הצעות לסדר; הצעות לסדר; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 85) הצעת חבר-כנסת יצחק לוי; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשנ"ב-1991(מכתב שר האוצר מכ"ג תשרי התשנ"ב - 01,10,91)

פרוטוקול

 
(
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מי פלדמן
ר' אדרי עי סולודר
מי איתן חי קופמן
נ' ארד ח' רמון
צי ביטון אי שוחט
ג' גל י' שמאי
י' הורביץ ג' שפט
ש' הלפרט ד' תיכון
א' ויינשטיין
מ"מ; חי אורון, עי סולודר
מוזמנים; מ' גביש - נציב מס הכנסח
ג' לייטנר, ש' טלמון, גב' י' מונין - משרד האוצר
גב' ת' פנחסוביץ - משרד המשפטים
י' הרמלך - מנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון
ע' קעלג'י - מנכ"ל משרד הפנים
ד' מילגרום, י י בלק - משרד הפנים
י' שטראוס, גבי עי רביץ - לשכת רואי חשבון בישראל
צי אוסטשינסקי, גי קרמר - לה"ב
ד' נתנזון, צ' סגל - לשכת יועצי מס
י' רגר - ראש עיריית באר-שבע

מ' בלבן, ד' בונפלד - עיריית באר-שבע
מזכיר הוועדה; אי קרשנר
יועץ משפטי; אי דמביץ
יועצת כלכלית; ס' אלחנני
קצרנית; ר' בלומרוזן
סדר - היום
;
1.
הצעות לסדר
;
2.
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון) - מכתב שר האוצר מכ"ג תשרי
התשנ"ב (1.10.91
);
3.
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 85) - הצעת חבר-הכנסת י' לוי
;
4.
המצב הכספי של עיריית באר-שבע
;
) (
פרוטוקול מס' 472
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ז' בחשון התשנ"ב (15 באוקטובר 1991). שעה 00;10
) (
נוסח לא מתוקן
) (
הכנסת השתים-עשרה
מושב שלישי
)(
מ"מ היו"ר מי איתן
אני פותח את ישיבה הוועדה
.
הצעות לסדר
מ"מ היו"ר מי איתן
הצעה לסדר לחבר-הכנסת דן תיכון
.
די תיכון
;
לא נוח לי להעלות את העניו כאשר אתה יושב-ראש, חבר-הכנסת מיכאל איתן. אני ער
לעובדה שמפעם לפעם אני מקבל פניות, שבקשות שמגיעות לוועדה לא מועברות לדיון ואין
התייחסות אליהן. כל עוד מדובר בנושאים פוליטיים, אני לא מסכים לכך, אבל אני יכול
להבין זאת. מספר הבקשות האלה הולך וגדל. אני מבקש להנהיג כלל לפיו בכל פעם
שמישהו מבקש לעכב בקשה להעברה תקציבית, שתימסר הודעה בכתב על-כך לחברי הוועדה כדי
שהם יידעו מה מעוכב. זה נוהל וסדר שמתבקשים, ואנחנו לא מקיימים את זה. הקפדנו
במשך שנים לשמור על זכותו של כל חבר לבקש דחייה, אבל כולם צריכים להיות מדווחים
על כך
.
אבקש שהדברים האלה יועברו לידיעת יושב-ראש הוועדה
.
כמו כן, ישנו נוהל חדש, שכל מיני אירועים שפוקדים את המדינה בתחומים ששייכים
לוועדת חכספים - למשל, מה שקורה בבאר-שבע ובמועצות מקומיות אחרות - לא מגיעים
לדיון בוועדה במועד המתאים. יש ועדות משנה לענין זה. שום דבר לא מטופל, כי יש
ישיבות טרומיות
.
אבקש להעביר גם את ההערה הזאת לידיעת יושב-ראש הוועדה, ותודיע לו שאני מבקש
לקיים דיון דחוף בנושא זה
.
אי שוחט
;
חבר-הכנסת תיכון התייחס לענין העיכובים של בקשות למיניהן
.
ד' תיכון
אין ענין של עיכוב. יש ענין של בקשות לקיים דיון
.
אי שוחט
;
לקראת תום המושב הקודם היה סיכום ביני לבין יושב-ראש הוועדה, לאחר שהתלוננתי
בוועדת הכנסת בענין זה, שהוא לא גורם עוד לכך שדברים לא יובאו לידיעת חברי
הוועדה. מובן שזכותו, כיושב ראש, להחליט מה הוא מביא לדיון ומה הוא לא מביא
לדיון, אבל שלפחות נדע מה בא לדיון ומה לא בא לדיון. למזכיר הוועדה, מר קרשנר
,
יש העתק ממכתבי ליושב-ראש הוועדה, בעקבות השיחה שהיתה בינינו. למעשה, בנקודה זו
לא צריכה להיות בעיה, כי היושב-ראש הבין שהוא לא יכול להמשיך בדרך שהוא רצה
.
הנוהל צריך להיות כזה; כל בקשה צריכה להיות מועברת לוועדה, והיושב-ראש מחליט מה
הוא מביא לדיון ומה לא, וזאת באמת זכותו
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
אני מצטרף לדברים של חבר-הכנסת דן תיכון. אעביר את הדברים לידיעת יושב-ראש
הוועדה לא רק כצינור העברה אלא אוסיף שלגופו של ענין אני חושב שההערות מוצדקות
.
אני מקווה שהדברים אכן יתקבלו על-ידי יושב-ראש הוועדה
.
)(
אני מקבל את ההערה של חבר-הכנסת דן תיכון, שהיה עדיף שיושב-ראש הוועדה היה
נוכח כאן והיה שומע את הדברים במישרין
.
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון). התשנ"ב-1991
(
מכתב שר האוצר מכ"ג תשרי התשנ"ב - 1.10.91
)
מ"מ היו "ר מ' איתן
;
אבקש את מר גביש להציג את הנושא
.
מי גביש
;
הוצאות הרכב, גם לגבי שכיר וגם לגבי עצמאי, הן נקודה בעייתית בחישוב ההכנסה
הקיימת. זאת נקודה בעייתית, כיוון שלא כמו מכונת כתיבה או שולהן משרדי, או ציוד
אחר שמטבעו משמש לעסק, בין אם זה משרד או בית מלאכה, רכב משמש גם להנאות פרטיות
.
רכב פרטי, מטבע הדברים, משמש לא רק לעסק. הדבר הזה נכון גם לגבי שכיר וגם לגבי
עצמאי. זאת הסיבה שגם אם שכיר משתמש ברכב לצורכי עבודה, הוצאות הרכב לא מוכרות
לו, בשום מקרה. באשר לעצמאי, יש מיגבלה לגבי ההכרה בהוצאה על רכב פרטי. אין
אפשרות מעשית לשבת עם כל אדם ולראות כמה מהק"מ, כמה מהטיפולים וכמה מהבלאי הלכו
לעסק וכמה הלכו לצרכים פרטיים. שכיר, גם אם הוא חבר כנסת, שמשתמש ברכבו לצורכי
עבודתו ומשלם את ההוצאות מכיסו, לא מוכרות לו ההוצאות, ואותו דבר לגבי עצמאי
.
פקודת מס הכנסה מאפשרת לנציב מס הכנסה, במקרים מסויימים, לא לאשר הוצאות אם
לדעתו הן עולות על מה שצריך לצורך ייצור ההכנסה. סעיף זה קיים, בדרך-כלל לא
עושים בו שימוש. יש בפקודת מס הכנסה סעיפים המאפשרים להגביל הוצאות של נישומים
.
במלים אחרות, נציב מס הכנסה, לא פקיד שומה, רשאי להחליט לא להכיר בהוצראות במקרה
שההכנסות מהעסק מעטות מאוד ויש הוצאות גבוהות מאוד על דבר שהוא לא שיגרתי
.
לדוגמא, הוא נוסע במטוס מעיר לעיר לצורך שרברבות. יש סעיף שמאפשר לא להכיר
בהוצאות אלה. זה סעיף שהשימוש בו מצומצם מאוד. זאת-אומרת, המחוקק הכיר בכך
שלמרות שיש הוצאות שהן בתחום העסקי, אין להתיר אותן לצורך הישוב הכנסה. סעיף זה
קיים לגבי הוצאות כלליות
.
לגבי רכב, המחוקק הכיר שיש בעיה. לכן הותקנו תקנות מיוחדות. נקבע שחלק ניכר
מההוצאות של רכב פרטי לא יוכרו לצורכי מס
.
העמדה של מס הכנסה היתה שבעלי מקצועות חופשיים, למשל, לא זקוקים למשאיות
.
לדוגמא, עורך-דין לא זקוק למשאית כדי למלא את תפקידו כעורך-דין; יועץ מס לא זקוק
לאוטובוס, ומתווך-דירות לא זקוק לוואנים החדשים שמוכרים היום בישראל
.
העמדה הזאת של נציבות מס הכנסה קיבלה את ביטוייה במרבית השומות שנערכו
.
לאחרונה ערער נישום על העמדה של מס הכנסה ואמר, שלפי התקנות הקיימות ההוצאה של
רכב מסחרי צריכה להיות מוכרת. הפרש המס אצל נישום שיש לו הכנסה גבוהה יכול להגיע
לאלפי שקלים, אולי עד עשרת-אלפים שקל לשנה. יש הוצאות פחת, תיקונים, הוצאות
משתנות, טסט, ביטוח ועוד. זאת-אומרת, כל חודש הוא משלם 1,000 שקל פחות משכיר
מקביל, שלא יכול לנכות את הוצאות אותו רכב
.
אנחנו סבורים שזה לא בסדר. כפי שהמחוקק, ברקיקה ראשית, נתן הסמכה להגביל
הוצאות וכפי שקבע בחקיקת המשנה של הוצאות רכב, אין הצדקה להוריד את נטל המס. זה
דבר שהוא בקנה-מידה תקציבי. לא מדובר בתיק כזה או אחר. הרי זה כאילו אומרים לכל
עשרות אלפי האנשים שעוסקים במקצועות הופשיים או דומים להם, כפי שנאמר בתקנות:

אנחנו מורידים את נטל המס שלכם ב-1,000 שקל לחודש. את ההכנסה החייבת מורידים
בכ-2,000 שקל ואת המס - ב-1,000 שקל לחודש
.
בית-המשפט החליט על סמך המצב החוקי הקיים. אין לנו טענה כלפיו. אנחנו סבורים
שיש לשנות את המצב החוקי הקיים. זה מה שמוצע בתקנות
.
)(
ד' תיכון
מה אתה מבקש
?
מ' גביש
אני רוצה שבעל מכולת, שצריך להוביל מצרכים, יקבל הכרה; מסגר שצריך להוביל
מסגרות, יקבל הכרה. עסק שיש לו מלאי וצריך להוביל סחורות, יקבל הכרה. עסק
שכל-כולו משרדי, לתת לו מתנה עד 1,000 שקל בחודש - זה לא נכון, זה לא צריך להיות
.
לא מדובר על איש ספציפי. מדובר במעמסה תקציבית
.
א' שוחט
לגבי חברה בע"מ שקונה רכב פרטי לעובדים שלה, תקנות מס הכנסה שונות מאשר כאשר
מדובר ברכב מסחרי
.
מי גביש
;
בהחלט, כפי שזה קיים לגבי עצמאיים
.
כאשר מדובר בשכיר יש שני מישורים: מה המעביד מקבל, ומה השכיר מקבל, כאשר הוא
קונה את הרכב. עובד שכיר במשרד עורכי דין, למשל, לא מקבל בשום מקרה מה שקבע פה
בית משפט שיקבל עצמאי. אם הוא מקבל הוצאות החזקה, הן חייבות במס. זה כמו משכורת
.
לא חשוב איך קוראים לזה - החזקה, משכורת, שעות נוספות - הוא משלם על-כך מס
.
ד' תיכון
יש בעיה בענין זה
.
מי גביש
;
בכל השירות הציבורי יש בעיה כזאת. אבל בית-המשפט קבע היום, שעצמאי יכול לקבל
את ההוצאות האלה בחזרה במלואן, עד 1,000 שקל לחודש. אם המעביד מעמיד רכב לרשות
העובדים, יש הבדל אם זה רכב פרטי או רכב מסחרי, באותה מידה שיש לגבי עצמאיים
.
א' שוחט
מי שמקבל רכב מסחרי על-ידי החברה, ההוצאה לא תוכר אם הרכב לא חיוני לצורך
העבודה ממש
?
מ' גביש
;
התקנה לא אומרת זאת כרגע
.
א' שוחט
;
אני רוצה לחדד את הענין. יש חברה שעוסקת בסימון כבישים. יש לה פועלים
שצריכים להביא צבע ועוד, ואם יהיו ברכב מסוחרי, תגידו שזה בסדר. אם יש חברה עם
ארבע מהנדסים שאינם לוקחים אתם צבע, והחברה מטעמי מס מצאה שיותר נוח לה לקנות
ספארי מאשר סובארו, האם תאמרו שלמרות שזה רכב מסחרי לא יחולו עליו ההנחות
והפטורים ממס כפי שרולים במקרה האחר
?
מי גביש
;
כרגע התקנה לא אומרת זאת. אני חושב שהיא צריכה להגיד זאת
.
)(
ח' קופמן
לא מקובלת עלי הרטרואקטיביות
.
מי גביש
;
אין פה רטרואקטיביות
.
אי דמביץ
;
לסעיף שמדובר בו יש כותרת
"עצמאי וחבר בני-אדם". סעיף 2 מתחיל במלים אלה:

"
הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה יוכרו בניכוי בשנת מס
בהתאם לאמור להלן" - פסקה 1 עוסקת ברכב פרטי; פסקה 2 עוסקת ברכב מסחרי וברכב של
בית-ספר לנהיגה, ופסקה 3 עוסקת ברכב של חברה להשכרת רכב וכו'. אנחנו עוסקים
בפסקה 2, העוסקת ברכב מסיורי. לגבי רכב מסחרי נאמר, שיותרו לניכוי ההוצאות
המשתנות לקיימ כפול מספר הק"מ השנתי העולה על 4,800 קיימ וההוצאות הקבועות
.
נציב המס אומר שהניכוי הזה לא יחול לגבי סוגים אלה: בעלי מקצועות חופשיים
,
רופאים, בעלי בתי-ספר, סוחרי מקרקרעין ומתווכי מקרקעין, סוחרי רכב ומתווכי רכב
,
סוכני ביטוח, יהלומנים, אבל כן יחול על מודד ועל דברים די ברורים
.
אין כאן שאלה של מכונית הנתונה לעובד. השאלה היא מה משלם בעל המכונית ומה
ינוכה מהכנסותיו של בעל הרכב בתור הוצאות
.
ס' אלחנני
הנושא הזה חביב עלי. אני עוסקת בו יותר זמן מאשר נציב מס הכנסה. אחזור
לועדת בן-שחר מ-1975, שעשתה את הרפורמה היסודית ביותר במס הכנסה. היא קבעה
שהוצאות הרכב מהוות אמצעי עיקרי בשחיקת בסיס המס, כיוון שכל ההוצאות הוכרו. היא
לא עמדה מאחורי דבריה עד הסוף, אבל קבעה כללים, אלו הוצאות יוכרו, אלו הוצאות לא
יוכרו. מאז יש טענות לעצמאים. הנושא לא הוגדר עד סופו. מאז יש שחיקה מתמדת
בהוצאות הלא-מוכרות. כל פעם מקטינים את ההוצאות הלא-מוכרות ומקלים על העצמאיים
.
ההבדל בין רכב מסיורי לרכב פרטי הוא בהוצאות הקבועות, בעיקר הפחת. זה הסכום הגדול
ביותר שלא מוכר ברכב פרטי
.
מאז ועדת בן-שהר יש מאבק של חתול ועכבר. כל פעם מוצאים פירצה וסותמים אווזה
.
פעם היתה פרשת "אל קמינו". בתקנות יש הגדרה, שעל אף ש"אל-קמינו" זה רכב מסחר
הוא לא יוגדר כרכב מסחרי. אחר-כך היה רכב מסחרי אחוד ולא אחוד, עד משקל כזה ועד
משקל אהר. כל פעם מוצאים פירצה וסותמים אווזה, ומתגלית פירצה חדשה
.
די תיכון
זה בא לבטל עיוותים
.
ס' אלחנני
זה בא לסגור פרצות
.
אבקש שתקדישו דקה למחשבה מקורית ותקבלו את הצעתי. אני מציעה: אין הוצאות
רכב. תפסיקו עם ההגדרות של רכב מסחרי אחוד ולא אחוד, עד 12 אלף קיימ או לא. נציב
מס הכנסה צריך להכיר במפתח הוצאות. לדוגמא, לסוכן ביטוח
5%
מהכנסתו יהיו הוצאה
מוכרת לצורך נסיעות, ואין לשאול אותו כיצד נסע - שיסע באוטובוס, במטוס, איך שהוא
רוצה
.
)(
חי קופמן
סוכן ביטוח שיש לו הכנסה של 2 מיליון שקל, תכירי לו בהוצאה של 100,000 שקל,
ואילו לסוכן ביטוח שיש לו הכנסה של 5,000 שקל לא תכירי כלל
.
מי גביש
;
מדובר באחוז, אבל עם הגבלה של לא יותר מסכום מסויים
.
ס' אלחנני
לא אכנס לפרטים
.
ח' קופמן
זאת הבעיה העיקרית
.
ס' אלחנני
כבר הצעתי את ההצעה פעם. זאת הזדמנות להעלותה שוב, כי כל פעם באים מקרים של
פסיקת בתי משפט. היו פה ויכוחים על "אל-קמינו" ועל רכב מסחרי אחוד ובלתי אחוד
.
עכשיו מגיעות המכוניות היפניות החדשות. כל פעם משנים את ההגדרה
.
אני מבקשת מכם חשיבה לא שיגרתית. אפילו יהיו כאלה שיכירו להם בהוצאות יותר
גדולות מקודם, היתרונות למשק יהיו שלא יהיה תמריץ לשימוש ברכב, יהיה תמריץ לשימוש
בתחבורה ציבורית
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
בהנחה שההצעה שלך לא תתקבל, או לא תידון כרגע, מה ההערות שלך לגבי ההצעה
המוצעת
.
ס' אלחנני
אני תומכת בהצעת האוצר, בלית ברירה
.
ג' גל
אם אנחנו מאשרים את התקנה המוצעת, המשמעות היא שמי שלא יקבל התחשבות ברכב
מסחרי זה מי שמופיע ברשימה שלפנינו
?
אי דמביץ
;
כן
.
אי שוחט
חקלאי שגר במושב ואין לו משק פעיל, האם הוא כלול ברשימה
?
מי גביש
;
יש לי חבר שגר ברשפון והוא רואה חשבון. האם הוא צריך לקבל הכרה בהוצאה יותר
מרואה חשבון אחר
?
)(
מ"מ היו"ר מ' איתן
אבקש את התגובה של מר משה גביש להצעה של גבי סמדר אלחנני
?
מי גביש
;
אני לא פוסל את ההצעה של גבי סמדר אלחנני על הסף. היו כמה ועדות שדנו בנושא
הרכב, לאחרונה היתה ועדת שטראוס. התקנות היום הן לפי ההמלצות של ועדת שטראוס
.
אך כפי שאמרה גבי סמדר אלחנני, תמיד כוונת המחוקק סוכלה, בדרך לגיטימית, כי
התחילו לייבא כל-מיני כלי רכב עליהם שלא חשבנו מלכתחילה
.
ההצעה של גבי סמדר אלחנני מחייבת עבודת הכנה ומחשבה. זה בלי קשר לתיקון
שאנחנו מציעים פה. מה שסמדר מציעה טוב אולי לא רק לנושא של רכב. יש כל-מיני
דברים שהם נושא לחיכוך שוטף ומתמיד בין הנישום ומס הכנסה
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
יש כל מיני שיטות להריגת ענין. אחת השיטות היא דרך ההרחבה. השאלה היא אם אין
מקום לבדיקה יותר עניינית של ההצעה
?
מי גביש
אם זה לא קשור לתקנות המוצעות, בהחלט יש מקום לשקול את ההצעה של גב' סמדר
אלחנני. אם הוועדה תכתוב מכתב לשר האוצר, שלאור הדיון בוועדה אנחנו מתבקשים
להכין נייר שיציג את היתרונות והחסרונות של ההצעה של גבי אלחנני, נעשה זאת
.
ח' קופמן
למה אנחנו נתפסים לגישות שרירותיות? כי במס הכנסה לא מוכנים לבדוק ספרים
ולראות מה הן ההוצאות האמיתיות. בכל העולם המערבי בודקים את ההוצאה האמיתית
.
האחד עשה 40 אלף ק"מ כדי להשיג מה שהשני השיג בקילומטר אחד. מס הכנסה אמר לפני
עשר שנים שדרושים 400 עובדים נוספים כדי לבדוק את הספרים. נשאלת השאלה: היום
,
עם התוכנות המתוחכמות, עם המחשבים, עם המע"מ, אם אי-אפשר להגיע להערכה של הוצאות
אמיתיות? האם אין אפשרות לבדוק את ההוצאות האמיתיות, כמו כל הכנסה והוצאה אחרות

בעסק
?
מ"מ היו"ר מ' איתן
תמיד הצטיירת בעיני, חבר-הכנסת קופמן, כמי שהולך לכיוונים חדשניים, ופתאום
אתה הולך אחורה. אנחנו חיים היום בעולם שהולך לכיוון הפשטות, לפעמים במחיר הצדק
.
כך גם בחקיקה. יכול להיות שמבחינת הצדק פוגמים במקצת, אבל הכיוון הרצוי הוא של
יעילות ופשטות. זה הכיוון שהולכים אליו בתחומים רבים וזה הכיוון שצריך ללכת אליו
גם במיסוי. זה יקל על ציבורים גדולים מאוד של אנשים. לא תמיד הצדק הוא הגורם
שצריך להכתיב את המהלכים
.
ח' קופמן
מס על רווח אינפלציוני, האם זה פשוט
?
מ"מ היו"ר מ' איתן
במום הזה אתה פוסל גם את הטיעון שלך
.
)(
חי קופמן
הטיעון שלי הוא שרווחיות של עסק צריכה להימדד על-פי ההכנסות וההוצאות
האמיתיות. אם דרושים שמאים בעסק, שיתרוצצו בכל הארץ, חלק גדול מן ההוצאות שלהם
לא יוכרו
.
מי גביש
;
ההוצאות של שמאים לא הוכרו גם עד היום. פתאום אתה רוצה לתת להם מתנה
.
ח' קופמן
אני רוצה שתהיה הכרה בהוצאה האמיתית שלהם
.
ס' אלחנני
לשמאים ייקבע מפתח אחר. להיפך, בשיטה שאני מציעה תקל עליהם
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
מוצעת כאן הכרה גלובאלית. יהיו כללי משחק. המשק יתאים את עצמו לכללי המשחק
החדשים, שהם הרבה יותר טבעיים וטובים ממה שקיים היום
.
ח' קופמן
יש לי עסק לתיווך. מרגע שתתקבל ההצעה שמוצעת, אקים בעסק אגף לשמאות
.
ס' אלחנני
זה לא יעמוד במבחן
.
מי גביש
;
בכל הוועדות הציבוריות עלה הנושא הזה. לפי מה שאתה מציע, חבר-הכנסת קופמן
,
הנישום יצטרך לרשום כל ק"מ שהוא נוסע. זה היה. נישומים היו צריכים לנהל ספר רכב
ולכתוב שעת יציאה, שעת הגעה. ואם מישהו לא רשם נסיעה, פקיד השומה לא הכיר בכך
כלל. אנחנו לא רוצים בזה. אנחנו רוצים לעסוק בהכנסות והוצאות אמיתיות, ולא
בהתפלפלות על שעת נסיעה וכו
'.
הוצאות רכב בישראל שונות מאשר בכל העולם. פה מחיר הרכב הוא מרכיב מטריאלי
לעסק, שלא כמו בארצות-הברית ובאירופה. באירופה ההוצאה היא שליש עד 1 5% מאשר פה
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
אין ויכוח בינינו שהנושא ראוי לדיון. בהסכמת כל חברי הוועדה אני מבקש לקבל
כהחלטה, שתהיה פנייה אל נציב מס הכנסה שינסה לגבש, בתיאום עם גבי סמדר אלחנני
,
איזה נייר עמדה לגבי שינויים אפשריים, ברוח ההצעה שהעלתה כאן גבי סמדר אלחנני
,
שהמשמעות היא קביעה גלובאלית ענפית לגבי היקף הניכוי ממס בגין הוצאות רכב
.
סוכם; להמליץ בפני נציב מס הכנסה לנסות לגבש הצעה חדשה ברוח הצעת היועצת
הכלכלית לוועדה ובתיאום איתה
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
נשמע עכשיו את נציגי המשלחות
.
)(
י' שטראוס
שמי ישראל שטראוס. שמעתם את שמי קודם כמה פעמים מעל השולחן. גבי סמדר
אלחנני הציעה את הצעתה בזמנו לוועדה שעמדתי בראשה. הוועדה הזאת, בגלל קוצר הראות
שלה לא הסכימה להצעה. היה לה גם כתב מינוי שקבע מה עליה לעשות. אם תקום ועדה
אחרת שתצטרך לבחון את ההיבטים, לבטח תינתן הדעת להצעה של גב' סמדר אלחנני
.
בסך-הכל הענין באמת קשה. הקושי נובע מכך שיש אנשים שאצלם ההוצאה להחזקת רכב היא
באמת פונקציונאלית להשגת הכנסה. דוגמא לכך הוא שמאי תאונות. איך שמאי תאונות
יגיע למקום התאונה? האם הוא יגיע ברגל? הוא יכול להגיע רק ברכב. מול כל אחד שיכול
להגיע רק ברכב, יש עשרה, עשרים, חמישים או מאה שהרכב יכול לשמש להם בעסק ויכול
שלא. לשמש להם בעסק. אצל כולם הרכב משמש גם למטרה פרטית, כולל אצל אותו שמאי שבלי
הרכב לא יכול לבצע את הפעילות שלו
.
הנושא מורכב מאוד. לשכת רואי חשבון אינה הולכת להביע דעתה כרגע, אלא אך ורק
במישור הצר של התיקון הנוכחי.' התיקון הנוכחי חל גם על יחידים, גם על שותפויות

וגם על חברות, כי התקנות לא מבדילות בין יחיד לבין חברה. ההוראה חלה, לדוגמא, על
מי שהוא בעל בית ספר. אין חשיבות לשאלה אם בעל בית הספר הוא חברה, יחיד או
שותפות. בשני המקרים זה חל באותה מידה
.
כנ"ל לגבי מסחר ברכב. מי שסוחר ברכב, התקנות יחולו עליו. סוחר ברכב יכול
להיות חברה ויכול להיות יחיד. כך שהתקנות המוצעות חלות גם על יחידים וגם על
חברות. מבחינה זו אין אפליה
.
הנקודה העיקרית שמפריעה לנו במה שמוצע היא בשינוי כללי המשחק. אנשים קנו כלי
רכב תוך ידיעה שהפרות עליהם מוכר. כך כתבו וכך אמרו כל המומחים וכל היועצים. כך
הירצו מומחים בהרצאות
.
ד' תיכון
מה כתוב בפקודה
?
י' שטראוס
בפקודה האבחנה היא לפי הרכב ולא לפי הבעלים של הרכב או השימוש ברכב, ואך ורק

אם הרכב משמש לצורכי ייצור הכנסתו של האיש. אם אדם שאליבא דכל הדעות לא זקוק
לרכב מסיורי משתמש לצורכי ייצור הכנסתו ברכב מסיורי, כל מה שהיה עליו להוכיח שהוא
משתמש בזה להשגת הכנסתו. הוא היה פטור מלנמק מה הוא עושה ברכב. זאת-אומרת, הרכב
שימש לו ככלי תעבורה. המבחן בתקנות לא הלך לפי והשימוש שהאיש עושה ברכב, לפי סוג
העיסוק שלו, אלא אם השימוש הוא לצורכי השגת הכנסתו. בית-המשפט קבע כך, בצדק
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
על זה אין חלוקי דעות. הנציב אמר שהוא רוצה לשנות מצב קיים, לאור פסיקה של
בית-המשפט העליון
.
מי גביש
;
זה לא מדוייק
.
י י שטראוס
;
כבר היו דברים מעולם. כפי שציינה גבי סמדר אלחנני, היה בעבר הענין של
"
אל-קמינו", היה ענין של מכוניות של 2,000 סמ"ק. לקחו ארבעה חודשים קדימה
,
ודיברו על מכונית מעל 2,000 סמ"ק שהובאה לישראל לאחר תאריך זה וזה. למה אנחנו
עומדים על כך. אדם קנה בתום לב מכונית. הוא הוציא 40 אלף, 50 אלף או 60 אלף
שקל. בן יום, אם ישתנו כללי המשחק לגבי אותו רכב, הוא יכול למצוא את עצמו במצב
)(
שמכונית שהוא קנה ב-60 אלף פתאום שווה 40 אלף, כי הביקוש לה יירד. לכן דובר אז
בתקנות על רכב שיובא לישראל, החל מתאריך שהיה ארבעה חודשים קדימה, כי יש פער זמן
.
יש רכב שכבר הזמינו והוא בדרך. לא ייתכן שיגיע הרכב וביום קנייתו האיש לא יוכל
למכור אותו, או שיוכל למכור אותו במחיר אחר
.
צודק מר גביש באומרו שמבחינה פורמלית לא מדובר כאן במיסוי רטרואקטיבי, אבל
אין ספק שיש פה שינוי של כללי המשחק. לדעתנו, לא טוב שהמדינה תשנה את כללי
המשחק. אנשים מתכננים את השקעותיהם, את הפעילות שלהם
.
נקודה שנייה. מר דמביץ ציין שההוראה לא תחול על מודדים ובעלי מקצועות דומים
.
הציבור לא קיבל ידיעה על קיומו של הדיון היום. אנחנו לא רואים את עצמנו נציגי כל
עם ישראל. כמו שיש מודדים שהנציבות או האוצר מצאו לנכון להוציא מהתחולה, אולי יש
עוד עיסוקים בהם יש צורך ברכב
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
לא הבנתי את הנקודה הזאת
.
י י שטראוס
;
אם מודד יקנה רכב מסחרי, למרות שהוא בעל מקצוע חופשי, ימשיכו - למטרות מס
הכנסה - לראות בו רכב מסחרי
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
ארגה מתכוון לרשימה סוגי העיסוקים שבהם קיים הפטור, שאולי יהיו נוספים שירצו
להיכלל בקטיגוריה
.
י' שטראוס
אולי לא מדובר רק במודדים
.
ד' תיכון
מר שטראוס, אני יותר קיצוני ממך בענין זה. אני מאשים אותך אישית, שבעקבות
הדו"ח שלך חל בלבול גמור. אתה אומר שמשנים את כללי המשחק. מדוע לא נזעקת כאשר
הוחלט להקטין את המכס על מכוניות? הרי זה אותו דבר, משנים את כללי המשחק. בעצם
,
לפי דבריך, מה שנקבע פעם כוחו יפה לעולם ועד, שלא משנים את כללי המשחק. אני לא
מקבל את הנימוק שלך בענין זה
.
י י שטראוס
;
אבהיר את דברי. אחד הדברים החשובים ביותר, בכל ניהול, לפיתוח, לצמיחה
,
להשקעות, שכאשר אדם הולך לעשות עסק שהוא יודע מה יקרה. אדם עשה תכנון כחוק
וכדין, ולאחר הביצוע משנים את כללי המשחק. אולי לא היה קונה את כלי הרכב
.
מיימ היו"ר מ' איתן
נשמע עכשיו את דבר לשכת יועצי המס
.
די נתנזון
;
למעשה הנושא התעורר בעקבות פסק-דין בו הכיר השופט בהוצאות רכב מסחרי של סוכן
ביטוח ופסל את עמדת הנציבות לפיה השימוש ברכב מסחרי לסוכן ביטוח היא פעולה
מלאכותית
.
)(
ההצעה של נציבות מס הכנסה באה ופוסלת בהינף יד ובלי בדיקה עניינית הרבה מאוד
נישומים שעוסקים בסוגי עיסוק שונים ולצורך עבודתם משתמשים ברכב מסחרי. כאשר
אומרים "בעלי מקצועות חופשיים" לא מדובר רק בעורכי דין וביועצי מס אלא גם במהנדסי
פיקוח, בבעלי מעבדות; כאשר מדברים על רופאים לא מדובר רק בנוירולוג או גניקולוג
,
אלא גם בפיסיותרפיסט ובווטרינר, שצריכים הרבה פעמים רכב מסחרי; כאשר מדברים על
"
בעלי בתי ספר" מדברים גם על בעלי גני ילדים שמסיעים ילדים לגן. ההצעה של נציבות
מס הכנסה היא גורפת וסוחפת, ומבטלת הרבה מאוד בעלי עסקים. יש כאן התנתקות
,
למעשה, מהגישה העניינית של פקיד השומה שיכול לבדוק את הספרים באופן ענייני ולראות
אם הוצאות הרכב היו באמת הוצאות בייצור הכנסה
.
למעשה, לשכת יועצי המס גם חושבת שיש בעלי מקצועות שכיום לא מוכר להם רכב
מסחרי ויש מקום לשקול אם יש לתת להם אפשרות להכיר ברכבם הפרטי כאילו היה רכב
מסחרי. גם עורכי-דין, גם רואי חשבון וגם יועצי מס מבצעים נסיעות רבות
.
נושא חשוב מאוד, שלפי מיטב ידיעתנו לא ידוע לנציבות מס הכנסה שמחלקת

התקינה של משרד התחבורה הוציאה הוראות חדשות, שנוגעות לטנדרים קטנים משני טון
,
מדובר על רנו אקספרס, פיירינו, סיטרואן, שבגלל שינוי שיטת התקנת המושבים בחלק
האחורי, ייווצר מצב, שהחל משנת הדגם 1993. זאת-אומרת שנת המס 1992. ייחשבו לצורך
משרד התחבורה ועקב כך גם לצורך מס, ככלי רכב פרטיים. מדובר גם בבעלי עסקים שכיום
נציבות מס הכנסה רוצה שהוצאות רכב מסיורי יוכרו להם. צילום של ההודעה של מחלקת
התקינה של משרד התחבורה מצורף לנייר העמדה שהגשנו
.
מי גביש
אם יש דבר כזה, נתקן את הענין. אם יש שינוי כזה, תעבירו לנו ונתקן את הענין
.
די נתנזון
;
זה מלמד שהנושא מחייב בדיקה. אם תאשרו כרגע את הצעת האוצר, בעוד ששה חודשים
יצטרכו לשבת שוב
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
היתה כאן הערה של גב' סמדר אלחנני לגבי כל נושא הרכב המסחרי. אפשר לדון בו

מעשרות אספקטים שונים. אנחנו לא דנים כרגע בכל מה שלא שייך ספציפית לתקנה
שלפנינו. כל נושא שיש לך הערה לגביו, שלא קשור כרגע לתקנה - או שתשמיע במישרין
לנציבות, או שאפשר לפנות באמצעות גבי סמדר אלחנני ולנסות לכלול אותו בהצעה שהיא
העלתה. אני מבקש כרגע לא לפרוס את כל היריעה
.
ח' קופמן
הוא אומר שכל ההצעה לא שווה, כי משרד התחבורה משנה את הכללים
.
די נתנזון
מה שאני מעלה קשור קשר הדוק לתקנה המוצעת
.
מי גביש
זה לא קשור לתקנה
.
די נתנזון
זה כן קשור
.
)(
מ"מ היו"ר מ' איתן
אם אתה רוצה להתנגד לתקנה, בבקשה, אבל אל תביא עכשיו דברים אחרים. יש פה
הצעה ספציפית. תתייחס אליה
.
די נתנזון
אני אומר שהוועדה יושבת עכשיו ודנה בנושא שתוך חצי שנה יתרוקן מתוכנו, עקב
ההלטה של משרד התחבורה
.
מ"מ היו"ר מ' איתן
רשמנו לפנינו את ההודעה שלך וכן את הודעתו של נציב מס הכנסה. נציב מס הכנסה
אמר שבעקבות השינויים גם מס הכנסה ישנה את גישתו לנושא. כרגע זה לא על שולחננו
.
ד' תיכון
מדובר כאן על שנת מס שלימה. הוא אומר שבתוך הצי שנה ישנו את הקונספציה
.
מי גביש
;
נאמר פה שמשרד התחבורה שינה הגדרות של מספר טנדרים. תעבירו לידי את החומר
הזה, ואם יהיה צורך נבוא לוועדת הכספים בעוד שבועיים לשם תיקון התקנות
.
ד' תיכון
לא. תשבו עכשיו יחד אתו. בעוד שבוע תבואו אלינו עם תקנה מעודכנת. לא יעלה
על הדעת שעכשיו נאשר את התקנה הזאת ובעוד שבועיים תביאו תקנה אחרת. הוא מבקש
לבדוק את הענין עוד לפני אישור התקנה. פה מדובר על שנת המס 1992. והעני ן סובל
דיחוי של שבוע ימים
.
ח' אורון
לפי דברי נציבות המס, מה שיוגדר כטנדר, התקנה תחול עליו. מה שלא יוגדר כטנדר
,
התקנה לא תחול לגביו. תמיד תהיה שאלה מהו טנדר
.
י' שמאי
בעלי המקצועות החופשיים שזקוקים לרכב לעבודתם, חלקם קיבלו הטבה ממס הכנסה
וחלקם - לא. נשמעת טענה שצריך להרחיב את התחולה על מקצועות נוספים. השאלה שלי
היא: מי יהנה מהפחתת המס, אם האזרח שמקבל את השירות או בעל המקצוע החופשי. אני
מבקש לשמוע תשובה בצורה ברורה
.
(
היו"ר מ"ז פלדמן
)
מי גביש
;
חבר-הכנסת שמאי, כיוון שלא היית מתחילת הישיבה, אני חוזר ואומר; מדובר בהטבה
של 2,000 שקל הכנסה לחודש לעצמאי, הטבה ששכיר אינו מקבל. מדובר ב-1,000 שקל מתנה
במס לעצמאי. עמדת נציבות המס, מאז ומעולם, היינה שזה לא מגיע לעצמאי
.
י ' שמאי
אפשר לחלק שיקים, זה יהיה יותר קל
.
)(
מי גביש
;
מבחינתי, אתה צודק. יותר פשוט לשלוח שיקים לעצמאיים
.
ד' נתנזון
מאוזר והנושא שנוי במחלוקת, ומאחר וצפוי שינוי, תוד מספר חודשים, בנושא כלי
הרכב המסחריים, אנחנו מציעים להחזיר את הנושא לנציבות מס הכנסה, לקיים דיון על
נושא הוצאות הרכב - עדיף בהשתתפות הלשכות המקצועיות, כלשכת יועצי המס ושאר הלשכות
המיוצגות כאן - ולחזור לוועדת הכספים, תוך לא יותר מחודשיים, עם הצעה מתוקנת
.
צ' אוסטשינסקי
לשכת העצמאיים בישראל חושבת שמאחורי התיקון שמונח על שולחן הוועדה אין סגירת
פירצה אלא הקמת חומה שיכולה לשבש את כל מערך התיפקוד העסקי. בפקודת מס הכנסה יש

מענה נאות לכל החששות העולים ממכתבו של שר האוצר לוועדה, בבקשו לאשר את התיקון
המוצע בסוגיית החזקת הרכב המסחרי
.
אין כל ספק שההוצאה להחזקת רכב מסחרי בעסקים רבים ומגוונים קשורה קשר בל
ינותק להליך ייצור ההכנסה. אין להתעלם גם מהעובדה שהצעת התיקון הזאת הינה פועל
יוצא של חוסר שביעות רצון בנציבות מס הכנסה מפסיקת בית המשפט בעניינו של סוכן
ביטוח פלוני. מאחר שבפקודת מס הכנסה, במתכונתה הנוכחית, יש פתרונות ויש מענה
לכל החששות, מן הראוי היה שפסיקת בית-המשפט היינה צריכה להוליד הרהור על ההחלטה
ולא עקיפה בדרך מלאכותית על-ידי הצעת תקנה
.
עמדת לה"ב בסוגיה הזאת מושתתת על העקרון השולל חקיקה גורפת ובמקרים רבים
מקפחת, רק משום החשש שפלוני או אלמוני עלול לנצל הוראה מסו יימת לרעה. גם שר
האוצר, במכתבו לוועדה, כותב במפורש, שבדרך-כלל - וזאת עמדתו - הנישומים המפורטים
ברשימה אינם נזקקים לרכב מסחרי. אבל מתוך הדרך כלל ברור שיש שורה ארוכה של בעלי
עסקים שצריכים את הרכב לעצם ייצור הכנסתם ובגלל החשש תקופח זכותם האלמנטרית, כפי
שמופיעה בחקיקה הראשית של פקודת מס הכנסה, בסעיף 17, שאומר שכל הוצאה שיוצאת
בייצור ההכנסה דינה להיות מוכרת
.
י' הורביץ
נניח שאתה צודק, איך אתה ממיין את זה
?
צ' אוסטשינסקי
אני גם נותן פתרון לענין הזה
.
יש לאמץ את הכלל שהדיון בסוגיה הזאת - אם אכן ההוצאה להחזקת רכב היא מותרת או
לא - יהיה בתחום שיקול דעתו של פקיד השומה. החליט זה שההוצאה רלוונטית לייצור
ההכנסה - יתירה. החליט שהיא איננה רלוונטית, לא יתירה. ולנישום תעמוד תמיד הזכות
לערער על החלטת פקיד השומה בדרכים הקבועות בחוק
.
בד בבד קוראת לה"ב לוועדת הכספים לדחות על הסף נסיון להתערב בשיקול דעתו
העסקי של הנישום. זה הנושא העקרוני שמסתתר מאחורי התקנה. עקרון זה של אי
התערבות המערכת בשיקול דעת עסקי מקובל ברוב ארצות העולם המערבי, אני חושב רובן
ככולן. זה תנאי בסיסי לקיומה של יזמה חופשית שהיא ברוכה בכל משק, ובפרט משק כמו
מדינת ישראל שזקוק לה כאוויר לנשימה
.
פקודת מס הכנסה מעניקה לנציב מס הכנסה סמכויות רהבות ביותר לפסול הוצאות
מסויימות או להגבילן. ברם משעברה הוצאה פלונית את המבחן של סעיף 17, כלומר
הוכרזה כהוצאה הקשורה לייצור ההכנסה, או ההכרהית לייצור ההכנסה, אין כל מקום
למנוע את הכרתה באופן מלאכותי, הייתי אומר אפילו באופן שרירותי, על-ידי פסילתה
באמצעות התקנות. יישום הצעת התיקון הזאת הוא בפירוש בגדר הכבדת נטל המס
.
)(
נושא עקרוני נוסף שצריך להתייחס אליו הוא הנושא שהזכירה היועצת הכלכלית של
הוועדה, והוא האפשרות ליצור איזו טבלה גלובאלית של הכרה בהוצאות החזקת רכב. מאז
ועדת בן-שחר, משנת 1975. הצליחו לעשות במדינת-ישראל מהפכה שאין לה אה ורע בעולם
-
לימדו את האזרח, מקטן ועד גדול, לנהל פנקסי חשבונות. המלאכה הזאת של ניהול פנקסי
חשבונות ככל שהיא נראית אולי לאנשים שיושבים כאן פשוטה היא נטל שלקח על עצמו
האזרח, אולי לא מרצון, אבל הוא עושה אותו במסירות ראויה לציון
.
י י הורביץ
;
אתה תומך אם כן בהצעה של גבי סמדר אלחנני
.
צ' אוסטשינסקי
ההצעה של גבי סמדר אלחנני מתעלמת מהתוצאה שעולה מניהול הפנקסים של הנישום
.
היא אומרת
לא מעניין אותי כמה רשום בספרים, כמה הוצאת עבור שימוש ברכב מסחרי
,
אנחנו נקבע לך סכום איקס, תסתדר אתו. יהיו כאלו שיקופחו ויהיו כאלו שיעודפו
.
י' הורביץ
כרגע אמרת שועדת בן שחר חייבה אותך להיכנס לניהול פנקסי חשבונות. באה הצעה
ואומרת אל תיכנס לניהול פנקסי חשבונות, ושוב אתה אומר שזה לא טוב
.
צ' אוסטשינסקי
זה לא טוב, כי אי-אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. אי-אפשר לחייב את הנישום
לנהל פנקסים ומצד שני, בתחומים רבים לא להתייחס לספרים שלו
.
ד' תיכון
הוא צודק. יש כאן בעיה מוסרית ממדרגה ראשונה
.
ס' אלחנני
מה עשינו בנושא של אש"ל
?
ד' תיכון
אותו דבר
.
צ' אוסטשינסקי
אי-אפשר להשוות אש"ל להחזקת רכב. אומר מה הנזק שעלול להיגרם לשורה ארוכה של
בעלי עסקים כתוצאה מאישורה של התקנה. יש כאלה שרכשו רכב מסחרי בעסקת ליסינג, הם
לא יכולים להתנתק מהעסקה הזאת למשך שבע שנים. זאת-אומרת, מי שקנה לפני חצי שנה
רכב בעסקת ליסינג, זאת-אומרת במשך חמש-שש שנים הוא יצטרך להיות קשור, בלית-ברירה
,
לחברת ליסינג, ולהמשיך לשלם את ההוצאה האדירה הזאת
.
מי גביש
;
זה כמו מי שקנה רכב
.
צ' אוסטשינסקי
מי שקנה רכב יכול למכור אותו
.
)(
חי אורון
אלה שקנו רכב בליסינג לא קנו לשבע שנים. מכסימום ל-4-3 שנים
.
צ' אוסטשינסקי
הוועדה הנכבדה הזאת אישרה תקנות בהן נאמר כיצד ניתן להתיר הוצאה של רכישת רכב
בשיטת ליסינג. לגבי האוכלוסיה עליה אנחנו מדברים, המיגבלה היא שלפחות שבע שנים
הוא צריך להיות קשור עם החברה. המחיר של פירוק עסקת הליסינג, הוא יותר מ-% 40 מערך
הרכב, כי עסקת ליסינג איננה יכולה להתפרק אלא צריך להעבירה לאחר. במצב הנוכחי
אני רוצה למצוא את הארור שיקח את הרכב הזה בליסינג. זה נושא פרטי שמציג איזו
השלכה חמורה יכולה להיות לחקיקה מעין זו
.
המערכת לא צריכה להתערב בשיקול דעתו של האדם כיצד ואיזה רכב לקנות כדי להפעיל
את עסקו. צריך להזכיר את הדברים שאמר שר המשפטים בענין אחר לגמרי, בדיוני הוועדה
על הרפואה האלטרנטיבית. הוא אמר שהוא איננו יכול להסכים לכל מה שקשור להגבלת חופש
העיסוק ולהגבלת צורת העיסוק. זה בדיוק הנושא כאן. מערכת המס איננה צריכה להתערב
בנושא של צורת הפעלת העסק ובאיזה רכב אדם ישתמש
.
אני מציע שתי הצעות. קודם-כל, הייתי מבקש שהוועדה תמצא לנכון לדחות את אישור
התיקון המוצע. הדחייה תעמוד בקנה-אחד עם רוח פסיקת בית המשפט. לפי דעתי, היא
תהווה נדבך חשוב בעידוד הפעילות והיזמות העסקית, והיא תתרום לחיזוק הקשר, הסרת
המחיצות וצמצום הניכור שבין משלם המס לגובה המס
.
מאיור וזה נושא עקרוני, אני מקווה שנציבות המס תיאות להקים צוות מקצועי
,
שישותפו בו הלשכות המקצועיות, וישותף בו לה"ב, אפשר גם במסגרת ועדת המשנה לענייני
מיסוי בראשותו של חבר-הכנסת אריאל ויינשטיין, שישקלו את הנושא בצורה גלובאלית ולא
כנדבך בפני עצמו
.
זה לא נושא טכני. יש כאן נושא עקרוני שיש לו השלכות על בעלי עסקים רבים
.
אי-אפשר לאשר זאת לאחר דיון כזה בלי שכל הנושא נבחן
.
מאיור וניתן למצוא הגיון בכך ששורה מסויימת ומצומצמת של בעלי מקצועות חופשיים
אינם זקוקים כמובן מאליו לשימוש ברכב מסחרי, לגביהם ניתן לקבל את התקנה הזאת
,
ובלבד שיתוסף בסוף התקנה המשפט
זולת אם שוכנע פקיד השומה כי ההוצאה היתה הכרחית
לענין ייצור ההכנסה
.
י י שטראוס
;
אם הוועדה תחליט לאשר את התקנה, ייווצר חלל נוסף לגבי מי שקנה רכב מסחרי
.
על-פי הנוסח המוצע הוא לא ייחשב גם כפרטי. לפי הנוסח המוצע, מי שקנה רכב מסחרי
,
לא רק שזה לא ייחשב לו כמסחרי זה גם לא ייחשב לו כפרטי, זה לא ייחשב לו לשום דבר
,
כי לא יחולו עליו הכללים של הרכב המסחרי
.
מי גביש
;
ההערה הזאת מקובלת עלי ומוצדקת
.
היו"ר מ"ז פלדמן
חברי המשלחות משוחררים
.
)(
מי גביש
;
אני מבקש לחזור ולומר שמבחינת היקף כספי מדובר בעשרות אלפי עצמאיים והפחתת
מס של כ-1,000 שקל לחודש, כלומר מדובר בכ-2,000 שקל הכנסה לחודש. עורך-דין שכיר
במשרד עורכי-דין, לדוגמא, לא מקבל אגורה ועצמאי יקבל זאת. מדובר בהוצאה של עשרות
מיליוני שקלים בשנה
.
עמדת נציבות מס הכנסה כל הזמן היתה כזאת. עובדה היא שהגענו לדיון משפטי
בנושא זה. נציבות מס הכנסה הביעה את עמדתה. בית-המשפט קבע אחרת. הדרך הכי הוגנת
היא, שאם בית-המשפט קבע משהו על-סמך חוק קיים, צריך לשנות את החוק
.
י י הורביץ
;
מה תהיה השורה האחרונה מבחינה כספית
?
מי גביש
;
עשרות מיליוני שקלים לשנה אובדן מס
.
מ' איתן
זה לא בטוח. ישנו את דפוסי השימוש ברכב
.
מי גביש
;
לרכב פרטי יש הכרה מוגבלת מאוד בהוצאות, לרכב מסחרי - הכרה נרחבת. מה שקבענו
הוא שבעלי עסקים שיש להם מלאי - חקלאים, נגרים, שרברבים, בעלי מכולת - לגביהם לא
חל שינוי. לגבי אנשים שעובדים במשרד - המצב אחר. בעקבות פסק הדין מוצע לאנשים
לרכוש מהר רכב מסחרי. היום התחילו לייבא ואנים. יש כאן מתנה שאין לה צידוק
.
ההצעה שלנו אומרת, שבעל עסק שאין לו מלאי בעסק שהוא צריך להוביל אותו, לא
צריך לקבל הכרה בהוצאות הרכב
.
מר שטראוס העיר הערה שמקובלת עלי. אין כוונה לא להכיר ברכב כרכב פרטי. נתקן
זאת. אותו רכב מסחרי שלא מוכר, יוכר כרכב פרטי. אין כוונה לא להכיר בו בכלל
.
נציג לה"ב הציע הצעה שאני משאיר לשיקול-דעת הוועדה; אנחנו רצינו לקבוע כאן
דבר שלא יעמוד לשיקול דעתו של נציב השומה. מרגע שיש שיקול לנציב השומה יש
חיכוך, יש שנאה. לה"ב מבקשים להוסיף לתקנה סייג האומר; זולת אם שוכנע פקיד
השומה... אני לא אוהב את זה
.
ח' קופמן
אולי אפשר לקבוע את התוספת המוצעת על-ידי לה"ב לשנה אחת בלבד
.
מי גביש
;
לא אלחם נגד זה. אני מוכן לקבל את ההצעה של לה"ב שתהיה סמכות לפקיד השומה
,
במישור הספציפי, שנישום יוכל לשכנע אותו; ואני מוכן לקבל את ההצעה של חבר-הכנסת
קופמן להגביל זאת לשנה. אבל אני נגד לתת מתנה של מיליוני שקלים סתם. מוטב לשלוח
שיקים הביתה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
נפתח בדיון של חברי הוועדה
.
)(
א' שוחט
כאשר נעשה שימוש לא נכון ברכב לצורך מקלט-מס, זה לא בסדר, צריך לתקן זאת
.
יחד עם זאת, מדובר על כלי רכב בכבישים במשך שנה שנתיים
.
מ' גביש
;
רוב האנשים לא קיבלו הכרח בהוצאות האלה. לא היתרנו זאת. זה רק בעקבות
פסק-הדין
.
ס' אלחנני
היום לא נוסעים במכוניות כאלה, אבל יסעו
.
ד' תיכון
אחרי ה"אל-קאמינו" ייבאו מכונית מהודרת - "ואגוניר". חסמנו את הענין הזה
.
א' שוחט
;
אני לא רוצה לקבל היום הכרעה תוך לרוץ. אולי תשב ועדה מצומצמת ביחד עם מר
גביש, תשמע שוב את הדברים. אם לא ועדה מצומצמת, אבקש לדחות את האישור בשבוע. לא
הייתי רוצה שתהיה הכרעה היום. אני לא יודע איך להצביע היום, למרות שיש צדק בבקשה
הזאת. מה יקרה עם מי שקנה רכב לפני חודשיים
?
מי גביש
;
מי שקנה ידע שזה לא מוכר לצורכי מס. פסק-הדין ניתן לפני חודש
.
ד' תיכון
בחודש הזה כבר קנו מכוניות
.
ס' אלחנני
;
בחודש הזה התחילו לפרסם מודעות שכדאי לקנות
.
מי גביש
;
איך הגענו לבית המשפט? פקיד השומה לא הכיר בהוצאה, והנישום ערער על-כך
בבית-המשפט
.
אי שוחט
;
האם כל השאר קיבלו את הקביעה של פקיד השומה
?
מי גביש
;
ההנחיות שלנו היו לא לתת הכרה בהוצאות
.
אי שורוט
;
אני אומר לך שקיבלו הכרה בהוצאות
.
)(
מ' גביש
אם קיבלו, זה לא בסדר
.
ד' תיכון
אני אומר לך שלא קיבלו
.
אי שוחט
;
אני יודע שיש חברות שזה בשיקול המסחרי שלהם
.
מר גביש, מה דעתך על דחיית האישור בשבוע ימים, לצורך בדיקת הענין
?
מי גביש
;
יש פה בוועדה חמש-שש תקנות לאישור, חלקן יותר כבדות מתקנות אלה. יש גם תקנות
הפחת. השנה מסתיימת בחודש דצמבר. אם נדחה את האישור בעוד שבועיים, מה יקרה עם
אנשים שיקנו במשך השבועיים האלה? הנושא ידוע. כולכם מכירים אותו
.
ד' תיכון
לפי דעתי, אין צורך כלל בתקנה הזאת. יש כלים אחרים להתמודדות עם הבעיה. אתה
יכול לטעון שההוצאה לא תורמת להכנסה
.
מי גביש
;
זה מה שטענתי. בית המשפט אמר שעל-פי התקנה הקיימת אני לא יכול לטעון זאת
.
למה אני פה עכשיו
?
א' שוחט
לא קראתי את פסק-הדין. אני מבקש פסק-זמן של שבוע. בינתיים אין לי עמדה
.
הנטייה שלי היא כן לתמוך בתקנות, אבל אני מבקש אפשרות ללבן את הענין במשך שבוע
.
ס' אלחנני
הערה. קראתי עכשיו את פסק הדין. רק עכשיו הוא הגיע אלינו. אני לא מבינה את
הענין. מדובר באדם שהוא גם סוכן ביטוח וגם משווק מסגרות למשקפיים. אם הוא היה
רק משווק מסגרות למשקפיים הוא כלל לא היה נכנס לעימות הזה
.
מי גביש
;
האם מעניין הנישום הספציפי
?
ח' קופמן
יש בעיה עכשיו, כי יש אופנה עולמית לעבור לוואנים
.
מ' איתן
על מה אנחנו מתווכחים? אף אחד לא נגד האמור בתקנה, כולל המשלחות. היו
הסתייגויות בשני תחומים בלבד - 1. לגבי ההיקף. כלומר, שלא יהיה מצב שמישהו כן
צריך הוצאות אלה לצורך הכנסתו ובגלל ההגדרה הגורפת הן לא יוכרו; תיקנו את הדבר
הזה על-ידי התוספת שנציב מס הכנסה הסכים לקבל. כך נפתרה הבעיה. 2. בעיה שניה
)(
שנשארה היא בעיית הרטרואקטיביות. אני לא מסבל את הדעה של נציב מס הכנסה, שבגלל
שהתפרסם פסק
-
דין

של בית-המשפט נקודת הזמן תהיה הרגע של פרסום פסק-הדין של בית
המשפט, כי נציבות מס הכנסה הודיעה כל הזמן שהיא נגד זה. עובדה היא, שבית-המשפט
קבע מה שקבע. אם מישהו לקח על עצמו את חסיכון, קנה רכב ונכנס להתחייבויות האלה
,
ועובדה שהוא זכה בבית-המשפט, מסתבר שבנציבות מס הכנסה טעו והוא צדק. אי-אפשר
לומר שהרטרואקטיביות לא תחול עליו כי הוא לא שמע בקול מס-הכנסה. הטיעון הזה
מעודד אותי ללכת לכיוון הפוך. אני רוצה לעודד אנשים שיהיו מוכנים לקבל על עצמם
סיכון, תוך ידיעה שאם בית-המשפט יפסוק ייחשב שהם צדקו ואתם טעיתם. לכן
,
הרטרואקטיביות חלה עד היום. אם אתה אומר שעד היום לא היו רבים כאלה, על-כן הפסד
ההכנסות לא יהיה של עשרות מיליוני שקלים
.
א' שוחט
מה תעשה עם אנשים בשנת המס הנוכחית
?
מי גביש
;
להם נשאיר את המצב הקיים. התקנה תחול מ-1992
.
מ' איתן
אם כן, ההבדל לא גדול. תמצא נוסח מתאים, שהאישור יהיה מהיום, ומי שייכנס
לעסקות כאלה ממחר בבוקר, יידע בדיוק את מצבו
.
ד' תיכון
מר גביש, תקרא את פסק-הדין. אין בו שום חידוש
.
מי איתן
;
מר גביש, אם תמצא דרך לבטל את הרטרואקטיביות, תעשה צדק עם הענין וכולנו נסכים
לכך פה אחד
.
מי גביש
;
חבר-הכנסת איתן, אתה אומר למעשה, שמי שהיה לו רכב מסחרי במקצועות אלה, עד
היום, שלא יפסיקו להכיר לו
.
מי איתן
אלה שלא הכרתם עד-עכשיו, תכירו עד לרגע זה
.
מי גביש
;
פסק-הדין יחול לגבי כל השומות הפתוחות. זה מקובל עלי. עד הרגע שהתקנה תשונה
.
מ' איתן
הבעיה אחרת. הבעיה היא לא של השימוש אלא של הרכב. הקושי הוא בעצם הנושא של
רכישת הרכב
.
)(
מ' גביש
אדם קיבל מתנה. אתן לו הכרה זו עד 1992. אדם שקנה וולבו מלכתחילה לא קיבל
כלום. יש כמה נקודות צדק, כמה מישורי התייחסות. קח שני אנשים, אחד קנה וולבו
והשני קנה ואן. זה שקנה וולבו מלכתחילה לא קיבל כלום, זה שקנה ואן יקבל עד סוף
1991 .
מצבו בכל זאת יותר טוב. אחד מלכתחילה לא קיבל ואחד מקבל לפחות לחלק מן
התקופה
.
ח' אורון
אם עורך-דין קונה מכונית טראנזיט סגורה, האם ההוצאות יוכרו לו
?
מי גביש
;
אנחנו אמרנו שלא, בית-המשפט, בפסקי הדין, אמר שכן. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים
למנוע
.
ד' תיכון
בפסק-הדין נאמר במפורש שההוצאה תוכר אם היא תורמת ליצירת פירות, קרי הכנסה
.
ח' קופמן
אני נגד אי-השקט שכל תיקון יוצר במשק. לא מעט אנשים התייעצו אתי בנושא זה
.
אמרתי שקשה להאמין שהאוצר יסכים לאשר הוצאות של כל ואן
.
אני מבקש לשאול: כמה שומות סגרתם ל-1990
?
מי גביש
מעט מאוד
.
חי קופמן
זאת-אומרת, הרוב עוד יוכלו להנות מן ה"פירות האסורים
".
מי גביש
רוב האנשים יקבלו זאת גם לשנת 1990 וגם לשנת 1991
-
א' שוחט
זאת-אומרת שהפסיקה הזאת עלתה עשרות מיליוני שקלים
.
מי גביש
נכון
.
חי קופמן
אין כל-כך הרבה כלי רכב כאלה. האופנה של רכישת ואנים כאלה מתחילה עכשיו
.
התקנה חוסמת את התופעה בזמן. כיוון שיש הרבה שומות פתוחות, הרטרואקטיביות תפגע
רק באלה שהזדרזו לסיים את השומה
.
למה אני מסכים לתקנה? כי לשם סגירת תיק יש כל-מיני פשרות. מי שהזדרז, כנראה
הגיעו להסכמה אתו. מי שלא הזדרז לסיים שומה, כנראה יש בעיה והנושא נשאר פתוח
.
הוא לא יסבול
.
)(
נושא אחר. מדאיגה אותי שאלת התיאום הבין-זרועי - בין משרד האוצר לבין משרד
התחבורה
.
מי גביש
התחייבתי פה שנדאג לתקן את הענין בהתאם להגדרות של משרד התחבורה
.
א' ויינשטיין
עלינו לדאוג שמה שאנחנו קובעים יהיה אופטימלי. המבחן צריך להיות: שלא יהיה
אובדן גדול של הכנסות, וכן שיהיה צדק
.
אני שואל: מה קורה לבעל רכב מסחרי שאין לו מלאי, כמו מודד מוסמד, שמסתובב כל
היום? מתקן טלוויזיות במועצה אזורית, שכל הזמן מסתובב? מפיץ-גז, שאין לו מלאי
.
הוא רק מפיץ. אני לא רוצה לחייב אותם ללכת לפקיד השומה ולהתחנן. אין להם זמן

לזה, ולא מייצגים. אני לא מקבל את המבחן של "בעל מלאי". נחכה שבוע שבועיים
ו נחפש מבחן אחר
.
מ' איתן
מה יהיה בעוד שבועיים? האם תהיה הארה אלוהית
?
א' ויינשטיין
בנושא כל-כך קארדינאלי צריך להתייעץ עם הגופים המתאימים. אני לא חייב למצוא
פתרון
.
מי גביש
קיבלתי שתי בקשות של הגופים
.
א' ויינשטיין
אני לא רוצה שמודד יפנה לפקיד השומה. יש לקבוע מבחנים אחרים
.
ח' אורון
איזה מבחנים
?
א' ויינשטיין
כחבר הוועדה אני לא חייב להציע מבחנים
.
מ' איתן
הדרך הטובה ביותר להרוג הצעה היא להגיד שצריך קריטריונים חדשים. לעולם לא
תמצא קריטריונים בלי שבשוליים ייפגע זה או אחר
.
אי ויינשטיין
אני רוצה שיביאו לי הצעה שנדונה עם הגופים השונים, ולא שיבואו לכאן הגופים
ויגידו
אתמול שמענו על-כך לראשונה. האם אינם רוצים שארים יד בעד פתרון שאין בו
צדק, פרנרון על-פיו יעמדו בתור לפני פקיד השומה? אני לא מוכן לזה. תשבו עם הגופים
ותגישו הצעה מתואמת
.
)(
אי שוחט
;
המלחמה היא באותם גופים שרוכשים רכב שהוא כמו פרטי ויש להם הקלה במיסים. נגר
צריך כלי רכב שעולה 30 אלף שקל, לא כלי רכב שעולה 90 אלף שקל. אפשר לקבוע שההקלות
יינתנו עד לגג מסויים של 30 אלף שקל
.
מי גביש
;
נבחן את זה במסגרת הדיון בהצעה הכללית של גב' סמדר אלחנני
.
ד' תיכון
הנושא הזה מלווה אותנו למעלה מעשור שנים. זה התחיל עם "אל-קמינו", עבר
ל"ואגוניר". התקנה הזאת לא בנויה כהלכה. יש מאבק בין שני גורמים - עצמאים
שיוצרים ומס-הכנסה. נציב מס הכנסה אומר שיש כאן מפלט-מס שדרכו עוברים עשרות
ומאות אלפי נישומים, וכך האוצר יפסיד כסף. האוצר רוצה לקבוע תקנות כאלה שלא
יאפשרו לאיש להנות ממפלט המס הזה. וכך יש הצעה להחמיר. כאשר יש החמרה, באים
האנשים ואומרים
כלי הרכב משמש אותי ליצירת הכנסה ואתה לא מכיר בהוצאה הזאת
.
תעשו פעם נסיון אמיתי להתמודד עם הבעיה. אם ההוצאה יוצרת תוספת הכנסה לנישום
,
תכירו בהוצאה. אם היא לא יוצרת תוספת הכנסה לנישום - אל תכירו. יש מרחב עצום של
הוצאות של הנישום. פקיד השומה אומר; בזה אני כן מכיר, בזה - לא. למה לא יוחל
הכלל הזה לגבי כל נישום עצמאי. הדברים ברורים. אפשר לומר לעורך-דין; אין לך
צורך ברכב מסחרי, שכן יש לך משרד בתל-אביב
.
קראתי את פסק-הדין. פסק-הדין אומר במפורש; מעשה בסוכן ביטוח שהיה לו עסק
נוסף, מכירת מסגרות למשקפיים. הוא תבע הכרה בהוצאות לגבי החלק המסחרי של עיסוקו
.
מי גביש
;
לא נכון. לא קראת היטב את פסק-הדין
.
ד' תיכון
המבחן של הוצאה שתורמת להכנסה קיים גם בפסק-הדין. איזו הלכה חדשה נוצרה
שמחייבת תיקון מהיר של התקנה? אני לא רואה זאת
.
ממה נובעות הבעיות? מכך שיש לנו תקנות עקומות. אנחנו לא מכירים בהוצאה
כלשהי שקשורה לכלי רכב, לצורך יצירת הכנסה. יש ויכוחים עם כל פקיד שומה
.
מרכיבים טלאי על גבי טלאי, ואין פתרון לבעיה. תמיד אנחנו חוזרים ודנים בנושא. אני
לא מבין את התקנות. יש מבחן של הוצאה התורמת להכנסה. אם הוצאה תורמת להכנסה
,
תכיר בהוצאה. ולא - לא. ואין זה משנה איזה כלי רכב יש לו. ירצה - יסע בקאדילק
,
ובלבד שזה תורם לתוספת הכנסה. זה המבחן לגבי כל ההוצאות לגבי כל נישום עצמאי
במשק
.
ס' אלחנני
למה מכירים בהוצאות אש"ל בחוץ-לארץ רק עד תקרה מסויימת
?
י י הורביץ
;
לא אכנס לפרטים. אם הבנתי נכון, איש לה"ב אמר: תקבעו רשימה של אלה שאין להם
פטור ותהיה זכות לפנות לפקיד השומה כדי שיתן פטור. נראה לי שזה צריך לענות על
הבעיה
.
)(
לא יכול להיות שבארץ, במצוקה הקיימת, עם הכנסה מינימלית, עם דמי אבטלה
בשיעורים כה גבוהים, כאשר קולטים עולים, ויש בעיית חיילים משוחררים, בכל-זאת שקט
ושלווה בארץ. משהו פה ידפוק'. זה לא יכול להיות. יש 'האלטורות' ויש הכנסה מן
הצד. יש משק שלם שמתנועע מעבר למסגרת. אחרת לא ברור למה יש שקט ושלווה והארץ לא
מזדעזעת. אם נצא מתוך בטחון מוחלט שחלק מן האנשים אינם ברשת, אינם כלולים
במסגרת, אני בעד כל דבר שבא לקשור את האנשים למסגרת
.
אני הייתי דורש הצהרת הון מכל הציבור בארץ, גם אם נערוד בדיקה מדגמית רק של
10%.
הייתי דורש מאנשים לתת כל שנה-שנתיים הצהרת-הון. עצם החשש של האנשים מפני
הצהרת הון ישנה את התמונה. כך מר גביש לא יצטרד כל-כך לרוץ ולהזיע. הדברים יגיעו
אליו מאליהם
.
יש מס הכנסה גבוה בהרבה מקרים, וצריך להורידו
.
ד' תיכון
זה נושא אחר
.
י י הורביץ
יש אנשים שיש להם רכב מסחרי שלא לצורך
.
ד' תיכון
אפשר לא להכיר בהוצאותיהם
.
י י הורביץ
;
זה מה שמבקשים מאתנו
.
י' שמאי
יש דרך לפתרון - להגדיר בצורה מדוייקת את הקבוצות
.
י י הורביץ
;
זה מה שמוצע. אם יש רשימה, יהיו משגים, יהיו סטיות, יהיו עוולות ותהיה אי
הבנה. אם חוששים שפקיד השומה יהיה נוקשה מדי, אפשר למצוא דרך של ערעור
.
י' שמאי
אפשרות לפנות לפקיד השומה - זה פתח לצרות
.
י י הורביץ
;
בעקרון, אני בעד אישור התקנה. לא נגרם בכך עוול
.
היו"ר מ"ז פלדמן
חברי-הכנסת אברהם שוחט, האם אתה עומד על בקשתך לדחות את האישור בשבוע
?
מי גביש
;
הועלו על-ידי המשלחות כמה הצעות, מתוכן, אנחנו מוכנים לקבל שלוש. נציגי
לה"ב מבקשים שלפקיד השומה תהיה סמכות להפעיל שיקול-דעת. במקצועות הלא מאושרים
,
אדם יוכל לנסות לשכנע את פקיד השומה
.
)(
ד' תיכון
איך יהיה הנוסח
?
מ' גביש
ננסח זאת ביחד עם היועץ המשפטי. בכל פקודת מס הכנסה יש עניינים לשיקול דעתו
של פקיד השומה
.
ד' תיכון
לזה אני בדיוק מתנגד, לשיקול-הדעת
.
מי גביש
;
אני התבקשתי לומר מה אנחנו מוכנים לקבל. זה עונה גם לדברי חברי-הכנסת איתן
וויינשטיין. זה ינוסח יחד עם היועץ המשפטי לוועדה
.
הצעה אחרת הוצעה על-ידי לשכת רואי-חשבון - שאם רכב מסחרי לא יוכר ככזה, שיוכר
כרכב פרטי. גם זה דבר שאנחנו מוכנים לקבל
.
כן מקובל עלינו, שאם נשתכנע שיש בעלי מקצועות נוספים שיש לכלול אותם, נחליט
על-כך באישור ועדת הכספים
.
הצבעה
התקנות, עם שלושת התיקונים שסוכמו על-ידי מר גביש, אושרו
הצעות לסדר
ד' תיכון
יש בעיה שהולכת ומחריפה מרגע לרגע, בעיית המדיניות המוניטרית. אנחנו עושים
עצמנו כלא רואים ולא שומעים, כאשר שיעורי הריבית מרקיעים לשמיים ויש תנודות
ענקיות בשער החליפין. אני מציע לדון בנושא מייד
.
חיו"ר מ"ז פלדמן
הנגיד יחזור בשבוע הבא. מייד עם חזרתו נקיים דיון בנושא זה
.
ד' תיכון
יש מי שמחליף את הנגיד. יש לו משנה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
נחכה עד שהנגיד יחזור
.
)(
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 85) הצעת חבר-כנסת יצחק לוי
מי גביש
;
החוק המוצע פה הוא הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת יצחק לוי, שאומצה על-ידי ועדת
הכספים. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה. התנגדנו לה בתחילה. היה דיון על-כך
בוועדה, ובעקבות הדיון הסכמנו להצעת החוק
.
היום, לקצין משטרה יש סמכות לבקש הפקדת דרכון או ערובה שאדם לא יעזוב את הארץ
מבלי שהדבר יגיע לבית-המשפט ויעבור הליך של שופט. התנגדנו למתן סמכות כזאת במס
הכנסה. זה היה ביזמת חבר-הכנסת יצחק לוי. היה דיון בוועדת הכספים ושכנעו אותנו
לא להתנגד לכך. המטרה היא למנוע את הפרסום
.
ד' תיכון
יש בעיה שנדונה במשך שנים רבות במס-הכנסה, שקשורה לנושא הזה. יש בחוק סעיף
דראקוני שאני, כאזרח, לא יכול להסכים להמשך קיומו ואפילו לא לרגע אחד נוסף. מדובר
בסעיף 194 או 195 הסעיף אומר, שאם ראה פקיד השומה כי קיים חשש שהנישום יעזוב את
הארץ, רשאי הוא לשום אותו לפי מיטב השפיטה. הנישום, כדי לערער בפני בית-המשפט
חייב לשלם את מלוא השומה ששם אותו פקיד השומה, ובסעיף זה נעשה שימוש
.
נניח שפקיד השומה חושב מחר שאני עומד לעזוב את הארץ. לא היו לו הוכחות. מה
הוא עושה? הוא שולח לי שומה לפי מיטב השפיטה שלו על סך 10 מיליון דולר. כדי
לפנות לבית-המשפט, לפי אותו סעיף בחוק, אני חייב לשלם את הכסף ורק לאחר-מכן לפנות
לבית-המשפט. אני מעלה את ענין הסעיף הזה מזה שנים רבות. כל אדם הגון יאמר לך
שסעיף כזה לא יכול להשאר על כנו במדינה מתוקנת אפילו יום אחד
.
מאחר ובאים לתקן פה ענין, בעקבות מקרים שקרו, אני מציע הסתייגות להצעת החוק
בענין זה
.
א' ויינשטיין
הבעיה שהתעוררה שהיום עוצרים אדם ומביאים לידי שופט כדי לבקש את דרכונו
.
הענין הוא שאם מביאים אותו אל שופט, הענין מתפרסם. הצעת החוק של חבר-הכנסת יצחק
לוי אומרת - לא ידעתי שהוא מגיש הצעה כזאת והצעתי במקביל גם-כן הצעה - שתינתן
סמכות לפקיד השומה לשלול את הדרכון, בהסכמת הנישום. הדרך הזאת תמנע את הפרסום
.
הצעת החוק חיונית וחשובה
.
אי דמביץ
המלה 'דרכון' בולטת כאן על פני השטה. הכוונה היא לא רק לדרכון. הכוונה היא
לשחרור בערובה סתם, גם של אדם שאיננו מתכוון לצאת לחוץ-לארץ. הכוונה היא שלפקיד
השומה יהיו סמכויות כמו לקצין ממונה, לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר והיפוש
).
ענין הדרכון זה אחד הדברים, אבל אין לעשות מזה ראש וראשון מכל העניינים שיש פה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
מר גביש, מה דעתך על ההצעה של חבר-הכנסת דן תיכון
?
מי גביש
;
להצעה של חבר-הכנסת דן תיכון אין קשר להצעת החוק המוצעת, ואני אומר זאת
באחריות מלאה. בהצעת החוק מדובר על אדם שנחשד בעבירה פלילית. כבר אמרתי, שאנחנו
לא היינו בעד התיקון. היו פה בוועדה חברי כנסת ששכנעו אותנו להסכים לתיקון
,
בטענה למה לפרסם שם
.
)(
ההצעה של חבר-הכנסת תיכון מתייחסת לנושא האזרחי. דברי חבר-הכנסת דן תיכון
,
בלשון המעטה, לא היו מדוייקים. האיש לא נתבע לשלם מס אלא רק רק לתת ערובה, וכל
זה באמצעות שופט. פקיד השומה לבד לא יכול לדרוש ממנו ערובה, הוא צריך להגיע
לשופט, ואם השופט מכריע - האיש צריך לתת ערובה שהוא ישלם. אני לא רואה בכך סעיף
דראקוני. הנושא שמעלה חבר-הכנסת דן תיכון זה נושא חדש, זה לא קשור להצעת החוק
.
אי דמביץ
;
האם אתה טוען טענת נושא חדש, מבחינה פורמלית. אם כן, זה צריך לעבור לועדת
הכנסת
.
מי גביש
;
אני לא טוען טענת נושא חדש באופן פורמלי
.
א' ויינשטיין
אם אינה לא טוען טענה נושא חדש ותוגש הסתייגות, יכול להיות שההסתייגות ונתקבל
במליאה, כי מליאת הכנסת סוברנית. אם אתה חושב שיש בכך פגיעה, תטען טענת נושא
חדש
.
מי גביש
;
לא אנחנו הצענו את הצעת החוק, ועכשיו באים להלביש עליה דברים. זה יפה להיות
בעד האזרחים, אבל אנחנו נפסיק לגבות מסים
.
ח' אורון
אם ההסתייגות של חבר-הכנסת דן תיכון תוצג במליאה, אבקש לקיים על-כך דיון
בוועדה, כי אני לא מבין אווזה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
לסיכום, נאשר את הצעת החוק של חבר-הכנסת יציק לוי. אני מבין שהיא מאושרת, כי
אין התנגדות לכך. על הצעת חבר-הכנסת דן תיכון נקיים דיון בשבוע הבא
.
אי שוחט
;
המשמעות היא שלא תוכל להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם חבר-הכנסת דן תיכון יעמוד על הסתייגותו, נעכב את הגשת הצעת החוק. ולא
-
נגיש אווזה
.
מי גביש
;
אם יהיה דיון על-כך, אני מבקש שנוזמן לדיון
.
הוחלט; להעביר את חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 85) לקריאה שנייה ולקריאה
שלישית בכנסת אם חבר-הכנסת דן תיכון יסיר את הצעת ההסתייגות שלו
.
ולא - יתקיים קודם דיון על הצעת ההסתייגות של חבר-הכנסת דן תיכון
.
)(
המצב הכספי של עיריית באר-שבע
היו"ר מ"ז פלדמן
;
כידוע לכולנו, זה ימים רבים שבבאר-שבע שורר מצב של תוהו ובוהו ומושתקים כל
השירותים הציבוריים. בשעה 10:00 קיימנו דיון בנושא זה אצלנו בלשכה. התברר שיש
שתי בעיות. הבעיה הרצינית היא הבעיה לטווח ארוך, וכן יש בעיה מיידית. ביקשנו
מנציג אגף התקציבים, שי, מראש עיריית באר-שבע וכן ממר הרמלך, שמייצג את ממלא מקום
שר האוצר, לפעול באופן נמרץ, ביחד עם הבנקים, כדי לפתור את הבעיה. לפני שנפתה
בדיון נשמע עדכון מצב
.
י' הרמלך
אני נמצא כאן, כפי שאמר כבוד היושב-ראש, מטעמו ובשמו של ממלא מקום שר האוצר
.
אמר נכון היושב-ראש, שיש כאן שתי בעיות - אחת, לטווח יותר ארוך, יותר יסודי; שניה
בטווח מיידי, נוכח העובדה שהעיר באר-שבע מושבתת כבר שבעה ימים. נוכח ההתפתחות
הזאת זימן אליו, ממלא-מקום שר האוצר, את כל הגורמים הנוגעים בדבר - את אנשי
האוצר, משרד הפנים ואת ראש עיריית באר-שבע. היתה הנחייה לפתור באופן מיידי את
הבעיה הלוחצת, קרי תשלום המשכורות. בנושא זה עסקו הגורמים השונים בימים האחרונים
.
הכיוון היה מציאת אשראי מהבנקים, שיעמידו את הסכום הדרוש לעיריית באר-שבע, מאחר
שהאוצר לא רוצה להרוג מעמדתו העקרונית שהוא לא נותן ערבות מדינה להלוואות מסוג
זה
.
גם בעקבות הפגישה שנתקיימה היום בחדרו של יושב-ראש ועדת הכספים, היה טיפול
בנושא בבנקים והשונים. הצלחנו להוציא סכום של 5 מיליון שקל, בעוד יש צורך לגייס
5
מיליון שקל, פלוס מיליון נוסף שעיריית באר-שבע תגייס ממקורותיה. הם זקוקים
לתשלום המשכורת וההטבות הסוציאליות ל-6 מיליון ו-200 אלף שקל, לחודש זה בלבד
.
איות הבעיות הקשות ביותר שעיריית באר-שבע מצביעה עליהן היא קליטת העלייה
והצורך בכיסוי הוצאות מיוחדות שיש לה בגין העלייה הזאת. בעקבות מישכון הכספים
שעיריית באר-שבע תקבל גם מארנונה וגם ממענק הקליטה שהם צריכים לקבל, הבנקים
ניאותו לתת את ההלוואה הזאת, בסך של 3.5 מיליון שקל. ברגעים אלה נעשים מאמצים
נוספים לגייס עוד מיליון שקל. כך, להערכתי, הבעיה העכשווית תיפתר -למשך
שבועיים, עד המשכורת הבאה
.
נתבקשתי להגיד, על-ידי ממלא-מקום שר האוצר, שהוא רואה ייחודיות בעיר באר-שבע
.
הוא מציע להישען בעיקר בנושא של מענק הקליטה שבאר-שבע אמורה לקבל, ואת זה לשעבד
לבנקים
.
ראוי לציין, בפורום הזה, שהבנקים רצו תחילה שעבוד של נכס, אבל עיריית באר-שבע
לא מתכוונת לתת שעבוד של נכס, וסיבותיה עמה. הפתרון היחיד לעכשיו, זה שעבוד
ההכנסות, הן מהאוצר והן מהעיריה עצמי
.
עכשיו אני יותר אופטימי מאשר בשעות הבוקר, ונראה לי שבעזרה מיוחדת, גם של
משרד חפנים ובנק שאנחנו מנהלים עכשיו מגעים אתו, יהיה אפשר לגייס גם את מיליון
השקל הנוספים
.
זה הפתרון לשבועיים הקרובים. אין פתרון לטווח יותר ארוך. ייתכן שרואה
החשבון החיצוני, שנקבע לבדוק מה קורה בעיריית באר-שבע, ביחד עם שר האוצר ושר
הפנים, יוכלו לפתור גם את הבעיה העתידית
.
בכל אופן, אני מקווה שהבעיה העכשווית תיפתר בשעה הקרובה
.
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מקווה שהבעיה של הטווח המיידי נפתרה, אבל למה היה צריך להכות לשמונה ימים
של שביתה, למה לא היה אפשר לעשות זאת קודם
?
י' הרמלך
היו מאמצים גדולים גם מצד משרד האוצר וגם מצד משרד הפנים
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אין כאן רק בעיה לטווח קצר ובעיה לטווח ארוך של עיריית באר-שבע. הבעיה יותר
רחבה. גם אם נפתור את הבעיה של עיריית באר-שבע, הבעיה נוגעת לרשויות מקומיות
רבות שדופקות על הדלת. אין זו מדיניות נבונה לחכות עד אשר מקום יתמוטט, ואז
יתחילו לחפש פתרון. לי עצמי ידוע על מספר מקומות בהם יש בעיות אקוטיות. יש לערוך
את הבדיקות הדרושות במהירות, לגבש תכניות הבראה ולהתחיל מייד בהבראה
.
נפתה בדיון
.
א' שוחט
אני מברך את המנכ"ל החדש של משרד הפנים, שזאת הופעה ראשונה שלו בוועדה, מר
קעלג'י
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני בהחלט מאחל לך הצלחה
.
אי שוחט
;
אני מאחל לך שתצליח בתפקידך. שמענו עליך, מאנשים בצפון, רק דברים טובים
.
אנחנו עומדים בפני בעיה בסיסית. לאנשים מבחוץ קל לומר שהעסק לא מתנהל טוב
,
יש בזבוז והעיריה אינה מתנהלת כפי שצריך. מצד שני, עומדים הצרכים האמיתיים
.
לא אומר שמערכת השלטון המקומי במדינת-ישראל מתנהלת כפי שצריך, אבל מי שמבין
את המשמעות של קליטת עלייה בהיקפים גדולים במיגזר העירוני ומה התשובות שצריך לתת
,
יודע שההתמודדות קשה מאוד
.
יש לי הרגשה שהממשלה לא יורדת לעצמת הבעיות שיש לרשות מקומית שקולטת עלייה
.
באר-שבע קלטה עלייה בשיעור
13%-12%
מהאוכלוסיה שלה, בתנאים קשים. 15 אלף איש על
120
אלף איש שהיו, זה 12%. זה מכביד על כל המערכות בעיריה, וזה מחייב טיפול
.
מעבר למבחן התעסוקה, שזה המבחן המרכזי, שלצערי הרב נכשלנו בו ברמה הלאומית
,
יש המבחן של הקליטה, הטיפול בבית-הספר, ואתיות, ועוד. אם רוצים, בגלל כמה עשרות
מיליוני שקלים, ברמה ארצית, לתקוע מסמר נוסף בקליטת עלייה - זה מה שיקרה
.
אני מלווה את ראש עיריית באר-שבע כשכן. אני יודע מה מוטל עליו ומה מוטל על
העירייה. לא ירדתי לעלויות ולספרים, אבל אני יודע שעיריית באר-שבע נטולת מענק
.
באר-שבע היא לא תל-אביב, לא ירושלים ולא חולון, מבחינת תעשיה, מבחינת היקף גבייה
,
מבחינת בתי-מלון, מבחינת מסחר, מבחינת בנקאות. נכון שעיריית באר-שבע יצאה מן
המענק. אמרו לה להעלות את הארנונה והוציאו אותה מן המענק. אבל, בבאר-שבע יש
גידול אוכלוסיה של % 12.5, ואוכלוסיה קשה. אני מבקש שלא תדקדקו עם באר-שבע
בקטנות. אם יש בעיה של משכורות וצריך לגבות אשראי עד בדיקת הענין, לא משיקים
בקטנות. אם אחרי הבדיקה יתברר שקרה משהו, האם ראש העיר נסע לוונצואלה
?
)(
באר-שבע היא עיר עם בעיות רבות שעושה דברים חשובים מבחינה לאומית. נסו לסיים
את השביתה. תשיגו עוד 1.5 מיליון שקל
.
די תיכון
אבל מה יקרה בעוד חודש
?
א' שוחט
;
צריך לתת לבאר-שבע חמצן על-מנת שתוכל להתמודד. אני מציע שהטיפול הזה יהיה
מהיר, ואני מציע שוועדת הכספים, בדרך כזאת או אחרת, תלווה את הענין באופן קבוע
.
ח' אורון
כולל סיור בבאר-שבע
.
א' שוחט
;
ותוך שבועיים נשמע מה קורה בענין זה
.
ח' קופמן
יש מצוקה אמיתית. חבל שלא יושב פה שר האוצר ואולי גורמים נוספים. באר-שבע
היא העיר הכי פרובלמטית בקליטת עלייה. בונים שם בקצב עצום, ויחד עם זאת, עולים
אינם ששים לעבור לבאר-שבע כי אין שם תעסוקה
.
עכשיו פוגעים בתדמית של באר-שבע בצורה בלתי רגילה - עיר עם מצוקות, חובות
,
בלתי תשתית. זאת שגיאה מצד האוצר והממשלה. לא היה אסון בשביוזה כזאת בפתח-תקווה
או בתל-אביב. גם העולה צריך הרבה תמריצים כדי להגיע לבאר-שבע
.
עסקנו בהעברת כספים לבאר-שבע פעמים רבות, גם בתקופה של ההנהלה הכושלת הקודמת
.
אני, איש הליכוד, תמכתי בהעברת כספים לבאר-שבע, בגלל התושבים שם. להתמודד היום על
קוצו של יוד, עם עיר כזאת, זאת שגיאה ממלכתית
.
מאיפה יש לבאר-שבע הכנסות? מתעשיה גדולה? ממפעלי ים המלח שנמצאים במקום אחר
לגמרי? מאיפה יכולות להיות ההכנסות? והממשלה עצמה מפגרת ב-% 40 בהעברת כספים
לחינוך, רווחה וכיו"ב. בונים שם 16 אלף דירות. דרושות תשתיות וכיו"ב
.
יש צורך לקיים דיון רציני בוועדה, ביחד עם שר האוצר ושר הפנים. אם שר האוצר
לא יעביר לשר הפנים כסף, לא יעזור לא מאומה. משרד הפנים היום גם לא די חזק לבוא
בתביעות. לכן, עלינו להתמקד בהשפעה על שר האוצר
.
נכון שיש בעיה עם כל העיריות, אבל הבעיה החמורה ביותר היא עם עיריית באר-שבע
.
אני מציע לקיים ישיבה נוספת בנושא זה לאחר ששר האוצר יגיע. עלינו לדון בנושא
התשתית. אין בבאר-שבע תעשיה ולא מסחר, ובאה אוכלוסיה שלא יהיה לה כוח קנייה והיא
גם לא ונשלם מסים ב-5-3 השנים הבאות. אנחנו הולכים לטרגדיה בעיר שאנחנו הופכים
אותה לסמל של קליטה
.
אני מציע לדון בנושא. צריך להיות מיפנה בבאר-שבע. ועדת הכספים צריכה להיכנס
לעובי הקורה. לשר האוצר יש בעיות רבות לטיפול. עלינו לזמן אותו לפה ולמקד את
עיקר תשומת לבו לנושא זה
.
י' שמאי
אני מציע שנקבל החלטה על קיום דיון עם שר האוצר ושר הפנים
.
)(
ח' אורון
חבר-הכנסת שוחט ואני הגשנו את ההצעות לסדר-היום בנושא זה
.
אני לא מבין למה צריך את הבנקים בסיפור הזה. מקובל שלעיריית באר-שבע יש חוב
של 6-5 מיליון שקל בגין קליטת עליה
.
י' הרמלך
לא הבנת נכון
.
ח' אורון
אני מבין שהממשלה חייבת לעיריית באר-שבע כספים בגין קליטת עלייה. מדובר
בהוצאות שהוצאו בפועל, והכספים לא הועברו. הופכים את כל המערכת למערכת מסובכת
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אין סכום כסף שיש הסכמה שהאוצר חייב להעביר לעיריית באר-שבע. יש ויכוח על-כך
.
יש חוב כרוני, חודשי, של כ-1.5 מיליון שקל. יש פניות של עיריית באר-שבע לממשלה
לתיגבור וסיוע
.
ח' אורון
לכולנו ברור, שביסוד הענין יש משימה, שאם המדינה, דרך הזרועות התקציביות שלה
לא תיטול אחריות לגביה, אי-אפשר להרים אותה. היום זה פורץ בקטע של שכר העובדים
בבאר-שבע. מרור זה יפרוץ בקטע של שיפוץ כיתה ומחרתיים זה יפרוץ בקטע אחר. כל פעם
זה יפרוץ במקום ארור, ואין סיכוי להפסיק את הפריצות הללו
.
המאמצים שנעשים עכשיו לפתור את הבעייה לטווח המיידי לא יפוזרו את הבעיה. זה
לא הפתרון. ראשי העיריות באו ואמרו; אין לנו גיבוי תקציבי לקליטת עליה. מדובר
בקליטה ישירה, ומנחיתים עליהם נכים, מקרי-סעד, תלמידים ועוד. בסופו של דבר מדובר
בכסף. הענין מתפוצץ בכל שעה מחדש
.
אנחנו דנים על באר-שבע. יש היום שאלה של שכר העובדים. יכול להיות שיש
בבאר-שבע דברים הדורשים תיקון. אבל שום ראש עיר לא יוכל לתפקד אם הוא קולט
12%-15%
תוספת אוכלוסיה ללא גיבוי. זאת היום המציאות בבאר-שבע. היא מאפיינת
שורה של ערים
.
אני מציע ליושב-ראש לא להסתפק בדיון זה. העיר כורעת תחתיה. אני מציע
להתמודד עם הבעיה לא רק במישור של העברות כספיות, של הלוואות מהבנקים, אלא לתת
עוד היום תשובה לראש עיריית באר-שבע מה הוא יעשה בעוד שבועיים
.
היו"ר מ"ז פלדמן
בפגישה הקודמת ביקשנו מהרשויות, קודם-כל, לזרז את הבדיקה, כדי שיהיה אפשר
לקבל מסקנות תוך שבועיים, לסכם תכנית הבראה ותוספת תקציב ממשלתית לפתרון הבעיה
.
אנחנו מודעים לכך שבעוד שבועיים יהיה שוב הראשון לחודש, וביקשנו לא לחכות
לשבועיים איורי שביתה אלא לטפל בענין עוד לפני השביתה
.
)(
א' ויינשטיין
יש כאן כמה מישורים. אחד, המישור הכללי - רשויות מקומיות, קליטת עלייה. צריד
לקיים דיוו בנושא זה, בנוכחות שר האוצר, שר הפנים. כן יש בעיה ספציפית של
באר-שבע. הבעיה נובעת מגרעון בה התחילה ההנהגה הזאת, של 160-150 מיליון שקל, וכן
עקב קליטת עלייה. במסגרת זו יש שתי בעיות - הבעיה לטווח הקצר, בעיית המשכורות
.
אני מקווה שהבעיה הזאת נפתרת. אם לא, אני מקווה שהיא תיפתר היום אחרי הצהריים
.
אם לא תיפתר הבעיה עד אחרי הצהריים, נכנס שוב את הוועדה. לא נמצא מהבנין הזה עד
אשר הבעיה תיפתר
.
לגבי הבעיה לטווח ארוך - שמענו שיש תכנית הבראה ובודקים אותה. צריך לדאוג
לזירוז המהלך, כדי שבעוד שבועיים לא נצטרך להעלות שוב אותה בעיה. אני מציע לקבל
את הרעיון שוועדת הכספים תלווה את הנושא ליווי יום-יומי. אדוני היושב-ראש, או
שאתה תיכנס לענין, או שנקבע צוות שילווה את הנושא יום יום. כך נוכל לפתור את
הבעיה לטווח קצר ולטווח ארוך
.
לבסוף אני מברך את מר קעלג'י. שמעתי עליו בסיורים של ועדת הפנים. הבחירה
טובה
.
י י הורביץ
;
גם אני מברך את מר קעלג'י. אתה לוקח על עצמך משימה לא קלה
.
רבותי, בזמנים רגילים, כאשר היה פונה אלי ראש עיריית תל-אביב, הייתי משיב לו:

רד ממני, או שתפטר עובדים או שתעלה מסים, אני לא הכתובת. יכול להיות שיש רשויות
מקומיות שזאת התשובה שצריך לתת להן גם היום. מדובר ברשויות מקומיות שלא קולטות
עלייה, שלא קרה להן דבר מיוחד. אבל במקרה של באר-שבע, חיפה ועוד מקומות המצב
שונה. אני לא יודע איך באר-שבע תחזיק מעמד. מדובר בקליטת 350 אלף איש. עם
400-300
מיליון שקל נוספים ניתן לפתור את הבעיה. באר-שבע במצב מיוחד מבחינת
החולשה שלה, המשימות המוטלות עליה, מצב חוסר עבודה, לא הוקמו בה מפעלים. יש מי
שאומר שבאר-שבע מנוהלת באופן יוצא מן הכלל ויש מי שאומר להיפך. אני שומע דעות
כאלה ואחרות. אני לא נכנס לענין זה. לא נחכה בענין זה. נפתח את הצינור שאיכשהו
יזרמו המים. אי-אפשר לפגוע במוניטין של באר-שבע, הן בפני העולים והן בפני
משקיעים. עדיף שיצבטו בלחיים, כדי שבאר-שבע תהיה אבן-שואבת
.
ראש-עיריית באר-שבע י' רגר
;
זה מה שאני עושה. אני כל הזמן אומר נפלא וכל ארבע חודשים אני מקבל מכה
.
י י הורביץ
;
יכול להיות שקל להגיד לצבוט את הלחיים, אבל אם אין דם בכלל לא תעזור צביטת
הלחיים. מה אנחנו עושים? אפשר לייעץ לראש העיר שלא יקח על עצמו משימות מיוחדות
.
זאת לא כתובת לשאת משאות. זאת העצה היחידה שיכולים לייעץ לו חבריו האמיתיים
.
אחרת הוא הורס את המוניטין של העיר, כשהוא לוקח על עצמו משימות שהוא לא יכול
לעמוד בהן. אם הוא יגיד שאין לו כסף למטרה זו, נקום אנחנו ונאמר לאוצר: אין
עכשיו דבר יותר חשוב מקליטת עלייה
.
מ' איתן
אתחיל מהסיפא של הדברים של חבר-הכנסת יגאל הורביץ. הוא אומר שנמליץ לאוצר
ושהאוצר יקח כסף מהרזרווח או מהשדים. הדברים הללו לא מקובלים עלי. זאת מלאכה קלה
מאוד, זאת מלאכה שנעשית כאן לעתים די מזומנות. מגיעות לכאן משלחות, לא נעים
להגיד
לא. מקבלים אותם יפה, נותנים להם תקוות ואשליות, שולחים אותם לאוצר שיתן
)(
להם כסף. אזכיר לחבר-הכנסת יגאל הורביץ מה הוא אמר כאשר היה שר האוצר: אין לי
.
היום התחלפו היוצרות. היום חבר-הכנסת יגאל הורביץ ואני יושבים בוועדת הכספים
,
ומישהו אחר יושב במשרד האוצר ואומר: אין לי. אפשר לומר לכל-אחד שמגיע לכאן שמגיע
לו יותר, אבל אני איש מפלגת השלטון
.
מה מציק לי? דיברתי עם ראש עיריית באר-שבע, והוא שכנע אותי. הוא אמר לי:

קיבלתי תוספת כזאת וכזאת של עולים, שאני צריך לתת להם שירותים. אני רוצה לעזור
לו. יש לקבוע מפתח של סל קליטה ברשות מקומית. מתוך תקציב הקליטה תהיה חלוקה לפי
מפתח הקליטה ברשויות המקומיות. הממשלה תקציב סכום מסויים לקליטה, הוא יחולק
בצורה הגיונית, לפי הצרכים
.
אם תישמע טענה שהסכום לא מספיק. חילקו את סל קליטה לפי צריכה אישית, מגורים
ועוד, ואין עוד לינת לרשויות המקומיות, אני אומר בצורה ברורה ביותר: אני תובע
להקטין את תקציב הבטחון, במידה מסויימת, ולאפשר הקצאה נוספת לנושא הקליטה
,
התעסוקה והנושאים הכלכליים במדינת-ישראל. לא ייתכן לשלוח עכשיו אנשים לאוצר
בבקשה להדפיס עוד כסף, או לקחת מן השדים
.
אני מברך את המנכ"ל החדש. אני מציע לעשות רציונליזציה של הדברים, כדי שיהיה
לנו כלי לשיפוט רציונלי. גם אני יודע שבחלק מן המקרים תקציבים שצריכים ללכת
לקליטת עלייה הולכים למטרות אחרות. בואו נחפש כלים רציונאליים. אם בא ראש עירייה
ומראה נתונים, שנוכל לתת תשובות רציונאליות
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אנחנו צריכים להפסיק את הדיון בשלב זה. נצטרך לדון בנושא זה ביתר הרחבה
.
נזמין את שר האוצר ואת שר הפנים לדיון. בטווח מיידי, אולי יש כבר בשורות טובות
.
ח' אורון
אם לא תהיה תשובה בעוד שעה, מה עושים
?
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מבקש מאנשי האוצר לעשות כל המאמצים שהבעיה תיפתר היום. אם לא ניתן לפתור
את הבעיה באמצעות הלוואות מן הבנקים, תמצאו דרך אחרת, אבל השביתה חייבת להיפסק
היום
.
אי שוחט
מה יתרת הכסף שעיריית באר-שבע צריכה לקבל בגין קליטת עלייה השנה
?
ע' קעלג'י
היא מקבלת כפי שצריך
.
י י רגר
אם יקבלו את דרישתנו שאנחנו כמו נצרת, מגיע לנו הרבה יותר. בינתיים רק משרד
הפנים עמד בהתחייבות
.
אי שוחט
כמה עוד מגיע לכם
?
)(
י י רגר
;
משרד הפנים אומר שהוא גמר את ההקצבה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
לסיכום, אני מקבל את ההצעה של חבר-הכנסת אריאל ויינשטיין. נקים ועדה מצומצמת
שתלווה באופן מתמיד את הבעיה הזאת ובעיות דומות
.
א' שוחט
מה יקרה אם הבעיה של הטווח המיידי לא תסתדר היום
?
היו"ר מ"ז פלדמן
נתכנס עוד היום עוד פעם
.
ח' אורון
אם עד שעה 15:30 היושב-ראש לא מקבל תשובה שהסכום שמאפשר להפסיק את השביתה
סודר, הוועדה תתכנס שוב בשעה 16:00, ביחד עם חנוגעים בדבר
.
היו"ר מ"ז פלדמן
כן
.
הוחלט; להקים ועדה מצומצמת שתלווה באופן מתמיד את בעיית המצב הכספי של
עיריית באר-שבע ובעיות דומות
.
אם עד שעה 15:30 היושב-ראש לא יקבל תשובה שהבעיה לטווח קצר לא באה
על פתרונה, הוועדה תתכנס שוב בשעה 16:00
.
היו"ר מ"ז פלדמן
הישיבה נעולה
.
(
הישיבה ננעלה בשעה 13:25
)
)

קוד המקור של הנתונים