ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 16/09/1991

הצעות לסדר היום; צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון), התשל"א- 1971(מכתב שר האוצר מיום י"ז באלול התשנ"א (27.08.91); צו מס קנייה (פטור) (תיקון), התשנ"א-1991(מכתב: שר האוצר מיום כ"ז באב התשנ"א (24.07.91); צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 32), התשנ"א-1991; שינויים בתקציב לשנת 1991; תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון) (מכתב שר התקשורת מיום כ"ה באלול התשנ"א (04.09.91); תקנות מם ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים) (תיקון), התשנ"א-1991(מכתב שר האוצר מיום י"ב בתמוז התשנ"א (24.07.91)

פרוטוקול

 
(
נכחו: חברי הוועדה
מ"ז פלדמן - יו"ר
ר' אדרי
ח' אורון
ז"ב בגין
)
א' בורג
י' הורביץ
א' העצני
ע' לנדאו
ע' סולודר
ח' פורת
י' פרץ
ח' רמון
ד' תיכון
מוזמנים
מ' אהלי - משרד התקשורת
א' מנצורי - רשות חדואר
עו"ד פ' שר
- " "
י' בן-יהונתן - משרד האוצר
נ' רזיאל
- " "
ד' ברוך
- " "
מזכיר הוועדה
א' קירשנר
יועצת כלכלית; ס' אלחנני
קצרנית; מ' טבעון
סדר היום; א. הצעות לסדר היום
.
ב. תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק חדואר) (תיקון
).
ג. תקנות מס ערך מוסף (מבירת רהיטים משומשים) (תיקון
),
התשנ"א-1991
.
ד. צו מס קנייה (פטור) (תיקון), חתשנ"א-1991
.
ה. צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון), התשל"א-1971
.
ו. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 32
),
התשנ"א-1991
.
ז. שינויים בתקציב לשנת 1991
.
) (
פרוטוקול מס' 466
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ח' בתשרי התשנ"ב (16 בספטמבר 1991), שעה 00;10
) (
נוסח לא מתוקן
) (
הכנסת השתים-עשרה
מושב שלישי
)(
א. הצעות לסדר היום
היו"ר מ"ז פלדמן
;
שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני פותח את הישיבה
.
ד' תיכון
אדוני היושב ראש, יש לי כמה הצעות לסדר. ראשית, עניין ביטוח רכב-רכוש יוקר
אתמול בכמה עשרות אחוזים, אם כי באופן רשמי נאמר שהוא התייקר רק ב-15%. זה קשור
כמעט לכל משפחה במדינת בישראל. בעבר, הסכמים מן הסוג הזה הובאו לוועדת הכספים
.
לפני כארבע שנים הביאו את ההסכם הזה לוועדת הכספים, וועדת הכספים סירבה לאשר. אז
החליט משרד האוצר לצפצף על ועדת הכספים, והפעיל את התקנות הללו ללא אישור ועדת
הכספים
.
היו"ר מ"ז פלדמן
הוא רשאי
?
ד' תיכון
;
לפי דעתי לא
.
א' בורג
;
הם ניצלו פרצה
.
ד' תיכון
;
לפי דעתי הפרצה הזאת לא קיימת. הם הובסו בוועדת הכספים, ונאמר להם שאנחנו לא
ניתן יד להסדר קרטלי, שמגן על חברות הביטוח על חשבון הציבור. הם ראו שהוועדה לא
התערבה בכוח, הם מפעילים את זה עכשיו שוב. לאחר שנפתחה תחרות ענקית בין החברות
ודמי הביטוח הוזלו, פנו החברות למפקח על הביטוח, וביקשו לעגן את אותו הסדר שוועדת
הכספים לא נתנה לו יד. להפתעתי, הממונה על הביטוח קיבל את הטענות, וההסדר נכנס

לתוקפו ביום ראשון. יש ועדת משנה לענייני ביטוח, אני מבקש שתורה לכנס אותה מיד

לדון בעניין הזה
.
א' בורג
;
אדוני היושב ראש, אני מבקש להעלות עניין נוסף. בימים אלה נכנסה לתוקפה חשיפת
היבוא. בתחום מסוים מאוד שעסקתי בו בימים האחרונים מסתבר שיש בעיה בנושא יבוא לשם
יצוא בתחום הטקסטיל. לא ניכנס לפרטים, אבל משמעות העניין שלקבוצות שונות של
טקסטיל, שעוסקות ביבוא בד לשם יצוא לחוץ לארץ, בעיצומן של ההזמנות לחג המולד, יש
בעיות של מימון, והם צריכים בערך 500% יותר ממה שהיה קודם
.
דיברתי עם מנהל המכס על מקרה ספציפי אחד ואני חושב שצריך לקיים כאן מהר מאוד
דיון. לאחר שנכנסה החשיפה לתוקף, צריך לקבל סקירה אילו מגזרים נפגעו, אילו
מגזרים לא נפגעו ובאילו מקומות צריך עזרה, כדי שלא יגיע מצב שפתאום 100 אנשים או
600
אנשים בתחום הטקסטיל מוצאים את עצמם ברחוב. אנחנו לא נתנו את דעתנו לעניין
הזה. אני יודע על תחום הטקסטיל, אני לא יודע מה קורה בתחומים אחרים
.
ד' תיכון
;
אדוני היושב ראש, משאנחנו לא מקיימים דיונים בנושאים מסוימים, יש הרבה נושאים
שקשורים לוועדת הכספים שעוברים לוועדת הכלכלה ונידונים שם. אם תשים לב, ועדת
הכלכלה יושבת כל הפגרה פעמיים בשבוע ודנה בעניינים שהם באופן מובהק שייכים לוועדת
הכספים. אני. חבר בוועדת הכלכלה, ואני אומר לך, מעולם לא היה דבר כזה
.
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
אבל נקבע להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה
.
ד' תיכון
;
אבל אתה היית צריך להתערב. במליאה דרשתי שוועדת הכנסת תחליט שהנושא עובר
לוועדת הכספים. אני לא יודע מה לאחרונה השיקולים של יושב ראש ועדת הכלכלה, אבל
כל נושא - תקציב משרד השיכון נדון שם הבוקר; החוק של חבר-הכנסת גדליה גל נדון שם
הבוקר - כל הדברים האלה שייכים לוועדת הכספים, אני לא מבין מה קורה. אולי ההלטת
שלא נדון ולא נתכנס, אבל זה רע, כי נוצרים כאן תקדימים מסוכנים מאוד
.
אני מבקש להעלות עכשיו נושא נוסף. הלוקת הכספים על ידי האפוטרופוס. נשמעת דעה
שאנהנו מעכבים את העניין, ומופעל עלינו להץ בבתינו. אם אנחנו מעכבים את העניין
,

מסור הודעה לוועדה שהוחלט לעכב את העניין, ואז נדע כולנו שיש בעיה, ולא יטלפנו
אלינו כל מיני אנשים ויאמרו שכספים שמיועדים לחלוקה על האפוטרופוס לנכסי נפקדים
,
מעוכבים על ידי הוועדה
.
י ' הורביץ
;
זה לא האפוטרופוס, זו ועדה ציבורית
.
ד' תיכון
;
אבל אנחנו מאשרים. יש שם דברים שגובלים בפיקוח נפש
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
אני מבקש לא להגזים. הפנייה אלינו הגיעה באמצע הפגרה. אני לא מזלזל בחשיבות
העניינים שמקבלים הקצבה, חס וחלילה. אלא שאני לא חש שבוועדה הציבורית יש גורם של
דחיפות בזמן. נפגשתי עם יושב ראש הוועדה לפני למעלה מחודשיים. סיכמתי אתו שלפני
הדיון יביא אלינו את ההחלטות לעיון. רצינו לראות כיצד הם יפעלו. יש כאן שינוי
,
בפעם הראשונה בהיסטוריה שהדבר הוצא מידי ועדת שרים ונמסר לוועדה ציבורית. מדובר

בסכומים גדולים מאוד - עשרות מיליונים, קרוב יותר למאה מיליון. סיכמתי אתו ברוח
טובה שיביאו לכאן את ההחלטות שלהם כדי שנוכל לעיין בזה. הפרטים האלה הגיעו אלינו
רק בימים האחרונים, לפני כשבועיים
.
ד' תיכון
;
אל תחליט, אבל נשמע מה הבעיה. אתה תמיד יכול למנוע החלטה
.
r
היו"ר מ"ז פלדמן
;
אין בעיה. נביא לאישור, אבל אין דחיפות
.
ח' אורון
;
אדוני היושב ראש, יש דחיפות. אני יכול לדווח על כמה נושאים שיש בהם דחיפות
.
י' הורביץ
;
שנים ועדת שרים חילקה את הכספים האלה. בא ערעור של חלק מן השרים, ואמרנו
שהאינטרסנטים יושבים בוועדה, וזה לא בא בחשבון. זה הגיע לידי כך שאחוזים מסוימים
חולקו למשרדים מסוימים, ובעצם זה הפך להיות תקציב ב' למשרד. לא פעם עזבנו את
הישיבות האלה, ואמרנו שהכל פיקציה. צריך להוציא את זה מידי האנשים הפוליטיים
והמעוניינים. לאחר הרבה שנים הגיעו למסקנה שצריך להוציא את זה לוועדה ציבורית
)(
בראשות שופט. תודה לאל עשו את זה. ישב השופט עם הוועדה הציבורית והחליט מה
שהחליט. אני לא רוצה להתעסק בזה. הוציאו את זה מאתנו במתכוון. גם מידי הממשלה וגם
מהוועדה הזאת
.
ד' תיכון
אנחנו חייבים לאשר את זה. במשך שנים הסתירו את העניין הזה מן הוועדה. בלחץ של
כמה חברי כנסת הכרחנו את משרד המשפטים להציג את הרשימות הללו בפנינו. אחר כך שר
המשפטים, בצעד אמיץ ביותר, החליט לבטל את ועדת השרים, שכל שר לוקח לעצמו, והוחלט
להקים ועדה ציבורית. ואנחנו הסתפקנו בזה שהדבר יובא לידיעתנו? מר קירשנר
.
א' קירשנר
;
מדובר בתקצוב וסכום
.
ד' תיכון
;
אם זה טעון אישור תקצוב, אז הכל טעון אישור ועדת הכספים
.
ח' אורון
;
לא כל סעיף, הסך הכל
.
ד' תיכון
;
זה היינו הך. זה כמו התקציב
.
היו"ר מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת אורון, אתה אומר שיש בזה דחיפות וצריך להביא לאישור עוד בפגרה
?
ח' אורון
;
ראשית, נודע לי, לפי שתי פניות שהגיעו אלי, שיש נושאים שיש בהם דחיפות. אני

לא אומר שכולם כאלה
.
שנית, יש תחושה שהעניין מעוכב פה. איות המטרות בהקמת ועדה ציבורית היינה להוציא
את הדבר מידי פולטיקאים. אם מחליפים את השרים בפוליטיקאים חברי כנסת, לא עשינו
שום דבר. אני אומר את זה כחבר כנסת. הכוונה היא שהוועדה תאשר. אם יתברר ש
-90%
מהסכום הלכו למיסיון, אני מבין שיצביעו נגד. אבל אם על פניו זה סביר, אני חושב
שתהיה טעות שהוועדה תעסוק בזה כמו בהימורים בספורט
.
י' הורביץ
;
או תדרוש תיקונים. אני למשל הייתי מעוניין בהקצבה מסוימת, ולא החליטו על זה
,
ואני לא בא בטענה. רציתי מאוד שהתותחנים יקבלו לאנדרטה של התותחנים. לא הלך - לא
הלך
.
היו"ר מ"ז פלדמן
רבותי, אין כאן עיכוב. אם יש דחיפות, בקרוב נעלה את הנושא על סדר היום. אין
שום עניין לעכב את זה
.
)(
ד' תיכון
;
יש עוד רשימה גדולה של עניינים, שדורשים הבהרות. עניינים צרכניים שקשורים
בוועדה. אתן כמה דוגמאות. למשל, אדם נוסע לחוץ לארץ, קונה כרטיס, איזה מהיר הוא
משלם, באיזה שער חליפין? מסתבר שלוקחים ממנו שער חליפין גבוה ב- 2% שמתחייב
על פי התקנות שאישרה הוועדה
.
כרטיסי אשראי - מחייבים את ציבור הלקוחות בעמלה של %2.5 עד
3%.
יש סדרה ארוכה
של נושאים שהם נושאים של ועדת הכספים
.
אני מוכן לתת רשימה ארוכה של כל מיני נושאים צרכניים, שקשורים לכל אזרח
במדינת ישראל; למשל, התחרות בין כרטיסי האשראי. האם יש תחרות, או שזה מעוגן על
ידי שלושה בנקים, שלוקחים לעצמם את השמנת על חשבון הציבור
.
יש אינפלציה, צריך לקיים דיונים בנושאים הללו. זה לא חשוב כמו העברה כזו או

אחרת או תקנה של חברת הבזק או רשות הדואר, אבל אלה נושאים חשובים מאין כמותם
.
המשק מצוי על פרשת דרכים. אני הייתי מזמין לכאן את כולם, ומתחיל ללחוץ על כולם
בנושאים הללו. יש כאן פריצה אינפלציונית שאנחנו עדים לה, ואנחנו לא שמים לב בכלל
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
מיד אחרי הפגרה נתחיל דיון במצב המשק ובמשרדים
.
אתה אומר שיש רשימה של דברים שלדעתך חורגים מהתקינות, תביא רשימה בכתב
.
ד' תיכון
אתן לך דוגמה, ועדת החוץ והביטחון דנה עכשיו בסיוע האמריקני, מה זה עניינם
בכלל, הערבויות? זה נושא שמשפיע על כלכלת מדינת ישראל, זה שייך לוועדה הזאת. שר
הביטחון ושר האוצר היו צריכים להיות כאן אתמול
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
בנושא הזה כבר קידמוך. ביום חמישי פנו אלי חברי הכנסת רן כהן ועמיר פרץ

וביקשו לקיים דיון ולזמן את ראש הממשלה. הדיון לא יהיה כלכלי, זה יהיה פוליטי
.
ח' אורון
;
אם בתקציב המדינה העתידי יש 2 מיליארד דולר גירעון, תאמין לי שיש בעיה
כלכלית, לא פוליטית
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
בוודאי שיש בעיה כלכלית. אבל בבוא העת כשיתבהר המצב
- - -
ד' תיכון
;
אם ונתחיל בנושא הזה כשייפתח המושב לא תראה כאן חבר כנסת אחד, כולנו נהיה
במערכת בחירות. חצי שנה אין חברי כנסת, יושב היושב ראש עם העוזרים שלו ומחליטים
הכל. אין לך זמן יותר
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
כמו שביקשתי, תמסור את הרשימה. נעבור לסעיף הבא
.
)(
ב. תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון
)
(
מכתב שר התקשורת מיום כ"ה באלול התשנ"א (4.9.91
)
היו"ר מ"ז פלדמן
;
תקנות בנק הדואר, בבקשה מר אהלי
.
ד' תיכון
;
מר אהלי, אתה לא עובד ברשות הדואר, אז למה אתה מציג את העניינים הללו
?
מ' אהלי
;
בנק הדואר שייך למשרד התקשורת
.
ד' תיכון
;
לפי דעתי זו רשות עצמאית, ואני מבקש להימנע מן התופעה, שאתם ממשיכים להיות
אפוטרופסים על כל מיני גופים שהפכו להיות עצמאיים. הכוונה לבזק ולרשות הדואר
.
מ' אהלי
;
רשות הדואר משמשת כקבלן של בנק הדואר
.
די תיכון
;
אל תיפגע אישית, אבל הפרדנו את זה
.
מי אהלי
;
אין הפרדה, בנק הדואר הוא עדיין חלק אינטגרלי ממשרד התקשורת
.
אני רוצה לבקש את סליחת הוועדה, נפלו שתי שגיאות במכתב שר התקשורת. בקטע
השני צריך להיות מדד יוני 1990. ולא ספטמבר 1991. והסך הכל שיוצא בנוסחה הם
17%,
ולא 18%
.
די תיכון
;
זה לא מעניין אותנו, כי מה שחשוב הוא ה-11%. תורידו את ה-11% ל-10%. צריך
לעשות גם את התיקון הזה. לפי הנוסחה שאומרת שההתייקרות היתה 18%, החליט שר האוצר
להעלות ב-11%. עכשיו מר אהלי אומר שההתייקרות היא
17%.
האם לפיכך ה-11% יורד
ל-10%
?
מ' אהלי
;
לא
.
די תיכון
;
למה
?
ס' אלחנני
החלטת הממשלה היא לגבי אגרות בכלל היא 10%
.
)(
מ' אהלי
;
הסמכות של הוועדה הזאת לגבי אגרות בנק הדואר נובעת מחוק יסוד: משק המדינה
.
נקבע שם שלא יועלו אגרות אלא באישור ועדת כנסת, והסמכות ניתנה לוועדת הכספים
.
בהתאם לכך קבעה הוועדה מזה כמה שנים, בשנת 1985 נקבעו תקנות מיוחדות של הצמדה
.
בהתאם להצמדה הזאת מההעלאה האחרונה עד היום היה צריך להעלות את זה ב-17%. הכנו
תקנות, ושר האוצר התנגד. לפי הוות דעת משפטית שגם מר דמביץ הצטרף אליה, מאיור
שאנחנו מבקשים כאן פהות מהמדד, יש הכרח לבוא לוועדה לקבל את אישורה. ההסכמה של שר
האוצר להעלאה היא ל-11%
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
ובכן, אתם מבקשים להעלות ב-11%. כולל כל העמלות וכל האגרות של בנק הדואר
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
חבר-הכנסת דן תיכון, בבקשה
.
ד' תיכון
;
קיימת החלטת ממשלה, שמטרתה להילחם באינפלציה, שמקורה כנראה בממשלה, בין השאר
.
ההחלטה אומרת שכל האגרות של המוסדות והרשויות הממשלתיות לא יעלו ביותר מ-10%
.
ההחלטה הזאת, אני לא זוכר אם היא עוגנה בחוק, אבל הממשלה חזרה עליה מספר פעמים
לאחר שהיא הופרה חדשות לבקרים על ידי הממשלה עצמה
.
כאן פתאום מישהו הצליח לקחת לעצמו עוד
1%,
דווקא ביום שכולם מהרהרים לאן פני
היצוא. לכן אני מציע לאשר אך ורק 10%. מה גם שזה מתחייב מן הנוסחה שמוצגת בפנינו
;
שהרי אם מורידים את שיעור עליית המדד מ-18% ל-17%, סביר להניח שאילו ידע שר האוצר
על כך, היה מוריד את האישור מ-11% ל-10%. לכן אני מציע לאשר אך ורק 10%
.
אבל יש לי שאלה עקרונית. אני לקוח שמקבל דואר, אין אזרח במדינת ישראל שאינו
מקבל דואר. הקמנו את רשות הדואר כדי לייעל את כל מה שקשור בטיפול בחפצים שאנשים
שולחים אחד לחברו, ואכן היה שיפור גדול מן הרגע שהוהלט להקים את רשות הדואר. אבל
ליד רשות הדואר קם מוסד שהולך ומתעצם, ובולע את רשות הדואר. בעצם, היום רשות
הדואר היא פסיק ליד בנק הדואר. מאחר שמרבית התשלומים שמשלמים היום למדינה עוברים
דרך בנק הדואר, ובנק הדואר מצוי בתוך רשות הדואר, כל העובדים של רשות הדואר
עובדים היום בבנק הדואר. כתוצאה מן המצב החדש שנוצר השירותים שמגישה רשות הדואר
בכל מה שקשור במכירת בולים, במשלוח חבילות, בקבלת מכתבים רשומים - כל השירותים
האלה מעוכבים. הרשות מספקת שירותים שהולכים ונעשים גרועים יותר. שכן, בעצם היום
אותו עובד מספק את שירותי בנק הדואר, שהלכו והתעצמו על חשבון מתן שירותים ברשות
הדואר
.
אם רשות הדואר הופכת לבנק, אני מבקש שכל הבנקים יהפכו לרשות הדואר, והם
שיטפלו בקבלת מכתבים ומשלוחם. אני לא מוכן שרמת השירות של רשות הדואר תיפגע
כתוצאה מזה שעסקים של בנק הדואר הולכים ומתפתחים. אני בעד שבנק הדואר יהפוך
ליחידה נפרדת במסגרת רשות הדואר, ושלא ייווצר מצב שבו עובד שמקבל תשלומים ומנהל
חשבונות על ידי בנק הדואר, הוא שיגיש גם את השירותים של רשות הדואר. זה יוצר
תורים ארוכים. לעתים קרובות אתה עומד שעות כדי לקבל מכתב או לקנות בולים. בנק
הדואר בלע את רשות הדואר. אני דורש הפרדה חדשה לחלוטין בין שני המוסדות הללו
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
חבר-הכנסת חיים אורון, בבקשה
.
)(
ח' אורון
;
ראשית, אני מבקש להעיר שמישהו היה צריך להסביר, לפחות מישהו מן האוצר, למה אם
הוחלט על 10%, פה יש העלאה שהיא יותר מ-10%
.
שנית, אני בדקתי לפחות את הקטע הראשון של ההעלאות שברשימה, ומתברר שההעלאה
היא לא של 10% ולא של 11%, אלא של
11.42%, 12%, 1.4%,12.5%.
למשל בהפקדת סכום
,
בהוצאת סכום מחשבון, בחיוב חשבון סילוקים לפי המחאה. כשאתה בודק את המספרים
,
מסתבר שעיגלו את הכל, שיהיה יפה. אף פעם לא עיגלו כלפי מטה, עיגלו כלפי מעלה
.
איפה קיזזו את זה? בסוף. לפחות בקבוצה הראשונה, אם בודקים ההעלאות הן ביותר
מ-11%, אם המחשב שהשתמשתי בו עכשיו לא טועה, ונדמה לי שהחשבון מדויק. אם אני לא
טועה, בסכומים הללו יש הרבה מאוד סכומים של ביטוח לאומי. האלמנה שמוציאה ביטוח
לאומי צריכה לשלם יותר מ
-10%?
א' מנצורי
;
לא. זה בכלל לא נוגע לה. עיקר ההכנסה של השירות הבנקאי ברשות הדואר 95%
מההכנסות, הן עבור פעולות של תשלומים. התשלומים האלה משולמים על ידי בעלי חשבון
,
לא אדם שבא להפקיד, אלא בעל חשבון
.
ד' תיכון
אנחנו מבקשים לדעת מה אתם מקבלים מכל התשלומים שמבצע הציבור
.
א' מנצורי
אנחנו מקבלים מבעל החשבון 1.75 שקל, ואנחנו מבקשים להעלות את זה ל-1.95
.
ד' תיכון
;
אם אני משלם לחברת החשמל, היא תממן עמלה יותר גדולה
?
אי מנצורי
;
נכון
.
ד' תיכון
;
ואז הוא יחייב את הציבור
.
ח' אורון
;
אני אומר בעניין הזה שני דברים: א. 10% צריכים להיות 10%; ב. אותם 10% צריכים
להיות באמת 10%, ולא 11.5% ולא 12% או 12.5%, כמו שמופיע בסעיף חיוב חשבון
סילוקים לפי הוראת תשלום מאושרת מראש - ונדמה לי שהרבה מאוד אנשים נתנו הוראת
תשלום מאושרת מראש, ומעמיסים עליהם פה 12.5%
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
לאור הטענות, שאני לא יכול להתעלם מהן, לא נוכל לאשר תוספת יותר גדולה מ-10%
,
לפני שנזמין את נציגי האוצר. אם אתם מסכימים ל-10%, בבקשה
.
א' אהלי
אבל תוך כדי עיגולים, יש כללי עיגולים
.
)(
ד' תיכון
בלי עיגולים, שיהיה בדיוק 10%
.
אני רוצה להבין את ההליך. הרי מרבית האזרחים משלמים מקדמות, או מע"מ, או חשמל
או גז באמצעות בנק הדואר שלא לוקח עמלה, כשבבנקים רגילים נלקחת עמלה בשיעור של 2
,
3, 4
שקלים. אנחנו למשל אישרנו לטלוויזיה לייקר את האגרה ב-10%, על פי החקיקה
,
על פי הצעת הממשלה. עכשיו תיקח מהם 11%, 10% או 15% יותר. זה נראה לך הגיוני
?
עניין נוסף. אנחנו מאשרים כאן. אנחנו לא רוצים שזה יוטל על הציבור
.
מ' אהלי
;
זה שיקול דעת של בעל החשבון
.

ד' תיכון
;
אני רוצה שתשמור על ההסדר שהיה קיים, שהציבור לא נושא בנטל הזה
.
מ' אהלי
;
אני רוצה להבהיר לחברי הוועדה משהו יותר כולל, רק כדי שזה יהיה לנגד עיניהם
לצורך השיקולים שלהם. חוק רשות הדואר קובע שאגרות בנק הדואר עוברות לרשות הדואר
לצורך כיסוי הוצאותיה. החישוב של האגרות מבוסס על החישובים הכלכליים או הוצאות
המדויקות, כפי שעלו בתחשיבים שלהם. לפני שאתם מחליטים לא להעלות את זה, צריך
לחשוב שהרשות תהיה בגרעון, כי הוצאותיה לא יכוסו, ואז הציבור
- - -
ד' תיכון
;
בלאו הכי בנק הדואר מסבסד את רשות הדואר. בעובדים ודאי
.
מי אהלי
;
הוא איננו מסבסד
.
יורשה לי להשלים את מה שרציתי לומר. אילו היינו הולכים לפי מדד, בלי הצורך
לפנות לוועדה, ממדד יוני 1990 עד היום היינו מגיעים קרוב ל-20%. מנקודת ראות
ציבורית צריך לחשוב אם עדיף שאנחנו נקפא על שמרינו, נתמודד עם האוצר ונגיע להעלאה
של 20%, או שמא עדיף להשאיר לנו 11%
.
חי אורון
אם הממשלה החליטה, משיקולים ציבוריים כוללים, על
10%,
אין הצדקה לעשות כאן
שינוי
.
מי אהלי
;
זה שונה למשל ממשרד המשפטים, שחי מתקציב המדינה
.
ס' אלחנני
אני רוצה רק להעיר משהו: נכון שהמדד משקף את העלויות, אבל בשנה האחרונה רוב
העליות הן עליית מחירי הדיור; השכר ירד ריאלית, וכל הדברים האחרים ירדו ריאלית
.
בתזרים המזומנים שלכם אין לכם הבעיה הזאת. שאיש לא יחשוב שאני חושבת שצריך להוציא
את הדיור מהמדד
.
)(
ד' תיכון
מה קשור מחיר הירקות והפירות לשירותים שאתה נותן. אני רוצה שוב הבטחה מכם
,
שזה לא יוטל על הציבור
.
אני רוצה להבין עוד משהו, כשאני משלם לך היום, מר אהלי, אתה מעביר את הכסף
לבעל החשבון היום, מחר, מחרתיים
?
אי מנצורי
;
רשות הדואר לא מחזיקה כסף. כל הכסף עובר לחשב הכללי באותו יום
.
די תיכון
;
זה לא הולך דרך המסלקה של הבנקים
?
אי מנצורי
;
כן, אבל זה נכנס לחשבון כולל של החשב הכללי. בדרך כלל זה לוקח יומיים שלושה
עד שזה עובר לחשבון של המנוי
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם כן, יש לדאוג שלא להטיל את התשלום הנוסף הזה על הציבור, כפי שהיה עד עכשיו
יש להמשיך הלאה
.
אי מנצורי
החלטת הממשלה מדברת על 10% בכל פעם שמביאים עלייה. את האגרות האלה תיקנו לפני
שנה בדיוק. בשנה שלמה מדובר על 10%. נצטרך לעשות את החשבון שלנו. ייתכן שבעתיד
נצטרך לא נחכה שנה ונבוא לוועדה קודם. לכן אני מסכים ל-10%
.
היו"ר מ"ז פלדמן
אם יהיה צורך אמיתי, תבואו לכאן, נשתכנע שאתם צודקים, תקבלו. אף אחד לא
מעוניין למוטט את השירותים
.
אנחנו מאשרים את ההעלאה של 10%
.
ג. תקנות מם ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים)(תיקון), התשנ"א-1991
(
מכתב שר האוצר מיום י"ב בתמוז התשנ"א (24.7.91
)
היו"ר מ"ז פלדמן
;
אנחנו עוברים לתקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים). מר בן-יהונתן
,
בבקשה
.
י' בן-יהונתן
;
יש מספר מוצרים שמשלמים את מס ערך מוסף לא על מחיר המכירה, אלא על הפרש מחיר
המכירה והקנייה. בין המוצרים האלה נמצאים רהיטים משומשים. לצורך מעקב אחרי הנושא
הזה קבענו בתקנות הוראות ניהול ספרים, שיהיה לנו מעקב אחרי הרהיטים האלה. אבל
רהיטים שערכם מתחת ל-100 שקלים ישנים, הסכמנו שלא יהיה עליהם אותם רישומים
קפדניים. הגענו למסקנה שהסכום שהיה אז צריך היה לעדכן אותו מזמן. הגיע הזמן
לעדכן אותו היום, ואת ה-100 שקלים אנחנו מעדכנים היום, על פי המדד, ל-200 ש"ה
.
)(
א' בורג
;
איך עובדת הפרקטיקה? מי שמוכר שידה של 70 שקל, יכול לתת לקונה קבלה ולא
חשבונית? מע"מ אפס
?
י
'
בן-יהונתן
כן
.
א' בורג
;
אם אני קונה שלוש שידות וזה עולה יותר ממאתיים שקל
?
י' בן-יהונתן
;

מדובר על כל פריט
.
די תיכון
;
היום זה רהיטים. חנויות יד שנייה נפתהות חדשות לבקרים, וזה הופך מכה חיובית
ביותר. מי שעוקב אחר מה שנעשה במכירות יד שנייה בארצות הברית, בוודאי יבין
ששווקים כאלה כנראה ייפתחו בכל מקום ללא יוצא מן הכלל. בעצם אנחנו צריכים לקבוע
עמדה לגבי מה שנקרא חנויות יד שנייה. האם מוצר יד שנייה חייב במע"מ או לא חייב
במע"מ. כשחוקקו את תקנות מס ערך מוסף ב-1976, לא היה יד שנייה. זה עסק שהולך
ומתפתח, והמכס לא יוכל להתחמק מלדון בעניין לגופו. כשאנחנו מעדכנים את הסכום
ל-200 שקלים, מוטב שנאמר שעל יד שנייה אין מס ערך מוסף, אחרת המוכר יכול להוציא
שתי חשבוניות, לפצל את המכירה, ואי אפשר לעקוב אחריו. מוטב לתת ליד שנייה פטור
כללי מאשר להעלות את התקרה ולאלץ את כולם לרמות את כולם. אני מציע שלא נתייחס אך
ורק לרהיטים משומשים
.
היו"ר מ"ז פלדמן
כמה הכנסות יש לכם מיד שנייה
?
י' בן-יהונתן
;
אין לנו נתון כזה. הסכומים נמוכים מאד. אבל אנחנו לא רוצים ליצור פרצה אצל
אותה חנות שמוכרת משומשים וחדשים
.
אי בורג
;
למרות הדברים האחרונים, אני חושב שהנושא של יד שנייה הוא רק חלק מהעסק הזה
.
מדובר על לוחות מודעות בעיתונים המקומיים, הפשפשוק למינהו או קח-תן. ועכשיו יש
עלייה - כמעט בכל פינה היום. גם במרכזי קליטה, אני רואה שסוחרים בכל מיני דברים
מן הסוג הזה
.
די תיכון
;
בחצר האחורית של כל עקרת בית היא תמכור עוד מעט מוצרים. צריך או לחייב את
הכל או לפטור את הכל
.
אי בורג
;
אני מציע לפטור לגמרי, בהגבלה אחת, שלא יותר לייבא ריהוט משומש שייכנס
למערכת, אלא רק במערכות של קח ותן
.
)(
י' בן-יהונתן
כשאנחנו מדברים על 200 שקל, הכוונה היא לא שאנחנו פוטרים את המוצר עד 200
שקל, אלא שעד 200 שקל אנחנו לא מחייבים את הסוחר ברישומים מדוקדקים במערכת הספרים
שלו, אלא בפירוט מינימלי. כי חשבנו שלא ייתכן שכל מזלג יסמן בהנהלת הספרים. הכל
חייב. חנות שמוכרת רהיטים משומשים, או חפצי בית משומשים, הכל חייב. החנות חייבת
.
אלא שאנחנו מדברים על מערכת של ניהול ספרים ומעקב, שאנחנו פוטרים עד 200 שקל
.
א' בורג
;
אם אני מבין אותך אל נכון, אתה מחזיק את המערכת כדי שכל השיטה לא תתמוטט. אבל
השאלה אם בבסיס יש הצדקה להחזיק את זה ככה. חבר-הכנסת דן תיכון אומר לך כאן משהו
מהפרקטיקה של החיים, והוא צודק. הם ירשמו פרטים נפרדים
.
ד' תיכון
;
תראה כמה זה היה מסובך. עד היום הוא היה חייב לשלם מס על ההפרש שבין המחיר
שהוא קנה למחיר שהוא מכר. זה בכלל לא ריאלי
.
א' בורג
;
כל המדדים שעל פיהם הוא מדווח הם שקריים
.
י' הורביץ
;
בכמה אתם מעריכים את זה
?
י' בן-יהונתן
;
לא הרבה. מדובר בחנויות בשוק הפשפשים בתל אביב ועוד כמה
.
א' בורג
;
אבל זה יגדל. מוכרים היום באסטות ליד שנייה, יעשו שוק עצום בקניון של מאלחה
.
אני מציע לבטל לגמרי
.
ד' תיכון
למה שלא תתייחסו לנושא הזה כאל נושא חדש, שמחייב החלטות חדשות וחקיקה חדשה
?
מה שאתה בעצם אומר
בלאו הכי לא היו לי הכנסות, נתתי הקלה ברישום, עכשיו אני
רוצה להרחיב את התקרה מ-100 ל-200 שקל
.
י' בן-יהונתן
100
שקל ישן ל-200 שקל חדש
.
ד' תיכון
;
בסדר. אבל אתה רואה שהנוסחה שעל פיה הוא צריך לשלם לך מאפשרת לו להתחמק
לחלוטין. מדוע לא תתייחסו לחנויות יד שנייה שאל נושא שהתפתח, שמחייב אותנו למחשבה
חדשה בנושא הזה. יכול להיות שתחליטו להטיל על הכל את מלוא המס, יכול להיות
שתחליטו לפטור את הכל. מה שאתם מבקשים לא מעלה ולא מוריד
.
)(
י' בן-יהונתן
היום זה פטור בלאו הכי משום שבמס ערך מוסף יש תקרת פטור, שמתחת לזה לא
משלמים. היום זה בערך 13,500 ואתם יודעים שאנחנו הולכים להעלות אותו עכשיו, כל
המקרים האלה של עקרות בית בלאו הכי לא בפנים
.
ד' תיכון
אנחנו תמיד מתווכחים אתכם ואומרים לכם: בטלו את הנושא של עוסק זעיר
.
י' בן-יהונתן
בימים אלה אנחנו עומדים לסיים גם את העניין הזה
.
אי בורג
;

נגיד שיש לי באסטה בשוק הפשפשים, מישהו רוצה למכור לי פתיליה. אני אומר לו:

אני לא אקנה, שים את הפתיליה אצלי על הדוכן, אם אני אמכור, אקח ממך 10% קומיסיון
.
בעל הפתיליה לא עבר את ה-13,500. אלי זה לא נכנס לנפח הפעילות - גם אצלי זה לא
עבר את ה-13,500. כולם מבסוטים והמס נדפק
.
די תיכון
זו אותה בעיה כמו עם העוסק הזעיר
.
י' בן-יהונתן
בימים אלה אנחנו כבר בשלבי הסיום של הניתוח וקביעת הסכום הסופי
.
ד. צו מס קנייה (פטור)(תיקון), התשנ"א-1991
(
מכתב: שר האוצר מיום כ"ז באב התשנ"א (7.91 .24
)
ד' תיכון (מ"מ היו"ר
)
נעבור לנושא הבא, צו מס קנייה
.
י' בן-יהונתן
על פי חוק אזורי נמל חופשיים, קיים פטור מתשלום מסים עקיפים על מוצרים שהמיזם
מייבא לצרכיו הוא. יש כאן אבסורד, אם הוא מייבא אותם, הוא פטור מן המס, אבל אם
הוא קונה אותם מייצור מקומי, כחול-לבן, הוא חייב לשלם את המס. מדובר במזגני אוויר
שהוא מפעיל לצורך המפעל, או אולי עוד מספר מוצרים
.
א' בורג
בגלל אזור הסחר
?
י' בן-יהונתן
כן. כי מה שקובע הוא שהיבוא פטור. את האבסורד הזה אנחנו רוצים לבטל ולקבוע
שמוצרים שחייבים במס קנייה והם מיצור מקומי לאותו מיזם, יהיו גם כן פטורים
.
)(
י' הורביץ
;
צודקים
.
די תיכון
לכאורה אתם צודקים. אני קיבלתי הלילה טלפון ממישהו שמייבא, עכשיו אני מבין
שהוא התייחס כנראה לתקנה הזאת. תסביר לי שלב אחר שלב: מה זה אזור סחר חופשי? יש
רק באילת
?
י' בן-יהונתן
לפי מיטב ידיעתי כן
.
ד' תיכון
;
אינה אומר שמי שמייבא מחוץ לארץ, יכול למכור את זה באילת ללא מכס
.
י' בן-יהונתן
;
הוא מייבא את זה לאילת למפעל שלו, לייצור מקומי, הוא יכול לייבא ללא מכס ומס
קנייה
.
ד' תיכון
;
אם הוא קונה בארץ הוא חייב
?
י' בן-יהונתן
כן. גם מכס הוא לא משלם
.
היות שאנחנו מדברים על ייצור מקומי, ומכס אין, אני רוצה ליצור תנאים שווים
.
די תיכון
;
מה זה "חוטי הנגב", איזה מפעל זה? למה אין צו כללי
.
י' בן-יהונתן
הצו הוא כללי, חוטי הנגב זו רק דוגמה. אבל בצו עצמו אין "חוטי הנגב
".
אי בורג
אני רוצה להבין את התקנה: יש לי מפעל אחד באילת ואחד בתל-אביב. אני משחרר
במכס גליל של חוטים למפעל באילת, אני פטור ממכס וממס קנייה. עבר שבוע, זה מונח
אצלי במחסן. המשאית שלי, שממילא נוסעת, לוקחת את ערמת החוטים ומעבירה אותם לתל
אביב, מה קורה
?
די תיכון
כל העניין לא מובן. אשאל שאלה, אולי זה יבהיר. אני מבין שאם מייבאים חומרי
גלם למפעל באילת, זה פטור, ואם הוא קונה בארץ הוא משלם. אבל אם אתה נותן לו את
הפטור, הוא ימכור את הכבלים לרשות הדואר או לבזק, הוא ימכור את המוצר הזה ויצטרך
להתחרות במפעל כבלים אחר. האם הוא יהיה זול יותר כשהוא מוכר את זה מאילת למרכז
הארץ במוצר הסופי שלו
?
)(
י
'
בן-יהונתן
יכול להיות
.
די תיכון
;
או שתגבה ממנו את ההפרש במעבר, כשהוא מוציא את הסחורה בתחנת המכס מצפון
לאילת
?
י' בן-יהונתן
למיטב ידיעתי אני לא גובה ממנו
.
די תיכון
;
אתה גובה ממנו. כי אם אני אקנה מכשיר טלוויזיה באילת, ואוציא אותו צפונה
,

תבקש ממני לשלם. אז מדוע על כבלים לא תחייב אותו, כשהוא מוכר את זה למשל לחברת
הבזק בירושלים. לפי דעתי, כשהוא מייצא את זה מאילת למרכז הארץ, הוא חייב במכס
.
י י הורביץ
;
הכוונה לא היתה כזאת. צריך לבדוק את זה. אם אני לא טועה זה היה ב-1987. צריך
לבדוק, בעניין אזור הסחר החופשי, מה זה הקיף, למה היתה הכוונה. אתה אומר שמדובר
בכל המסים העקיפים
?
י' בן-יהונתן
;
כל המסים העקיפים
.
י י הורביץ
;
צריך לבדוק את זה. מה קורה האם התוצרת עוברת לשוק המקומי
.
די תיכון
;

גם הצו לא ברור, הניסוח שלו. אני מציע להביא את כל המומחים לענייני סחר
חופשי
.
י י הורביץ
צריך להביא מישהו ממשרד התעשייה, כי הם ודאי ערים לנושא הזה
.
ד' תיכון
;
יש השלכות לגבי התעשייה הקיימת בארץ. אז בואו לא נעשה את זה בפזיזות. תבואו
עם אנשי מקצוע ממשרד התעשייה והמסרור וממשרד האוצר, ונקיים דיון
.
י י הורביץ
;
אגב, אילו מסים קיימים באילת חוץ ממע"מ
.
ס' אלחנני
גם ממע"מ הם פטורים, ממס הכנסה יש להם הנחה. גם ממס קנייה
.
)(
ד' תיכון
זה משתמע מלשון המכתב של שר האוצר: "סעיף 18 לחוק אזורי נמל חופשיים
,
התשכ"ט
-1969,
פוטר מתשלום מסים עקיפים טובין מיובאים המיועדים לשימושו של מפעל
שאושר כ'מיזם מורשה
'."
י י הורביץ
;
מה המרכיב של מסים עקיפים באחוזים
?
י' בן-יהונתן
;
המרכיב קטן מאוד, הכוונה היא כאן בעיקר למוצרים חיוניים כמו מזגני אוויר
,
ריהוט. כאן הבעיה, לא כל כך בהומרי הגלם. מדובר בעיקר בציוד מהסוג של מזגני
אוויר
.
י' הורביץ
;
של שימוש מקומי או ייצור מקומי
.
י' בן-יהונתן
;
ייצור מקומי של מזגני אוויר
.
די תיכון
;
למי אתה נותן את ההנחה, בעצם
?
י' בן-יהונתן
;
לאזור שנקבע כאזור סחר חופשי
.
ד' תיכון
אבל מה קורה אם הסחורה לא נמכרת באילת, אבל היא עוברת למרכז הארץ
.
י' בן-יהונתן
;
הבעיה הוצגה כאן בקשר למזגני אוויר. הסחורה לא נמכרת. מזגני האוויר משמשים את
המפעל
- -
די תיכון
;
אתה מחיל את זה היום על נושא קטן ושולי, ומסתבר שלי כדאי היום למקם כל מפעל
באילת כדי למכור למרכז הארץ
.
י י הורביץ
;
זו היתה הכוונה המקורית
.
ד' תיכון
;
לא נכון. הכוונה המקורית היתה לתת יתרון למי שקונה באילת
.
)(
ס' אלחנני
;
קרא מה שכתוב פה. בעל מפעל מקים מפעל, הוא קונה ציוד בארץ. אם הוא קונה ציוד
מיבוא הוא פטור ממס קנייה. אם הוא קונה את זה בארץ אין לו הפטור, לציוד שהוא קונה
להקמת המפעל
.
די תיכון
;
אבל אני לא בטוח שזה על ציוד
.
ס' אלחנני
;
זה כתוב פה
.
די תיכון
י כל יזם כשהוא קונה בארץ ציוד הוא פטור ממס קנייה, אם הוא מפעל מאושר. ואני
מבין שמיזם מורשה, זה מפעל מאושר
.
ס' אלחנני
;
אחה בטוה שהוא פטור ממסים
?
די תיכון
;
כן, בוודאי. כל מפעל מאושר. אבל כתוב כאן "לרכוש טובין
".
י י הורביץ
;
אני מציע שיבוא איש משרד התעשייה והמסחר. אם באמת מדובר על תוצרת מוגמרת ולא
על הנחות במס על ציוד, פירוש הדבר יכול להיות תחרות בסדרי גודל הרבה יותר גדולים
מאשר אנחנו משערים
.
י' בן-יהונתן
;
התוצר המוגמר, כשהוא יוצא מאילת, הוא חייב במס. אנחנו מדברים על תוצר שמשמש
את המפעל
.
י י הורביץ
מה המרכיב של חומר הגלם
.
ס' אלחנני
על חומר גלם אין מס קנייה
.
נ' רזיאל
;
אנחנו מדברים על דברים שונים לחלוטין. כפי שאני רואה את זה, כי אני ניסחתי את
זה. מדובר על מפעל מאושר. מה שאנחנו נותנים לו הוא דבר מאוד ספציפי ומוגבל
.
"
מכירת טובין למיזם מורשה, כמשמעותו בחוק אזורי נמל חופשיים, תהיה פטורה מתשלום
המס, אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי הטובין מיועדים להקמתו של המיזם המורשה
,
לניהולו, להפעלתו, לשימושו ולעסקיו, כפי שפורט בכתב האישור שקיבל
.
)(
י' הורביץ
;
מה זה "להפעלתו
".
נ' רזיאל
;
פה אני לא יכול לענות בדיוק, שהוא יפעיל את קו הייצור. אבל לא מדובר על חומר
גלם
.
די תיכון
;
קודם אמרו לנו שזה מיועד לחומר גלם
.
י' בן-יהונתן
;
לא, אתה נתת דוגמה של חומר גלם
.
ד' תיכון
בואו נדחה את הדיון, תבואו עם אנשי משרד התעשייה והמסחר, תזמינו גם את אנשי
הענף, יש להם השגות, ונקיים דיון
.
י י הורביץ
;
אולי חוששים מהתחרות מאזור הסחר של אילת. זה טבעי. אנחנו רצינו לינת עדיפות גם
למלונאות וגם לייצור ולתעשייה באזור, במודע. עכשיו השאלה היא, אולי זה מעל לכוונה
שלנו, לו היו לנו קצת מספרים
.
די תיכון
;
לפי דעתי, יזם, מי שמקבל מפעל מאושר, פטור מן המסים העקיפים
.
ס' אלחנני
;
אני לא בטוחה
.
די תיכון
בואו נסכם
.
ט' אלחנני
תשאל את המכס איך זה נעשה בפועל
.
די תיכון
;
הם לא מכירים. יש כאן בעיה ספציפית של מפעל מסוים. התעוררה בעיה
.
חי אורון
;
מה שכתוב בבקשה הוא דבר פשוט מאוד: שנוצרת אפליה לרעה לתוצרת הארץ לעומת
יבוא. זה מה שכתוב פה
.
)(
די תיכון
;
אבל זה לא משתמע מן הצו
.
י' הורביץ
;
אני הייתי מאשר בלי קושי, לו ידעתי על מה מדובר בדיוק
.
י י בן-יהונתן
;
הנושא הספציפי שבגללו זה עלה, הוא מזגני אוויר. האיש אומר: אני רוצה לקנות
מזגנים - אם אני אביא את זה מהוץ לארץ, זה בלי מסים; מייצור מקומי זה עם מסים
.
י' הורביץ
;
אבל לפי מה שנאמר כאן זה דבר אחר לגמרי
.
ח' אורון
;
אבל החשש שיש פה, שזה פתח שדרכו יביאו לא מזגן, אלא דברים אחרים
.
י י הורביץ
;
על מזגנים מגיע להם
.
ח' אורון
אם מזגן מופיע בתכנית ההקמה, אז צודקים כשאומרים שמזגן תוצרת תדיראן ומזגן
תוצרת וסטינגהאוז צריך להיות ברמה שווה. אבל כנראה חוששים שדרך המזגן יעבירו
דברים אחרים
.
נ' רזיאל
;
כתוב: כפי שפורט בכתב האישור שקיבל
.
חי אורון
;
היום כתב האישור כולל אלף דברים, הקמה והכשרה ואני לא יודע
.
י' בן-יהונתן
;
זכותכם לשמוע עוד מומחים, על זה אין ויכוח
.
די תיכון
;
ובכן, דחינו את הדיון. נזמין את אנשי משרד התעשייה והמסחר ומרכז ההשקעות, שהם
אנשי משרד התעשייה והמסחר, חטיבת המתכת, ואנשי המכס
.
)(
ח. צו הבלו על דלק (פטור)(תיקון), התשל"א-1971
(
מכתב שר האוצר מיום י"ז באלול התשנ"א (27.8.91
)
די תיכון
;
נעבור לצו הבלו על דלק. מה זה "בנזין בעל נקודות רתיחה מיוחדת
"?
י' בן-יהונתן
;
זה סוג של בנזין שמשתמשים בו בייצור הדלק. על הבנזין מוטל מס גבוה מאוד של
48%.
לאחרונה העלינו אותו מ-40 ל-48. מדובר כאן על חומר גלם. צריך לזכור שדבקים
כאלה שמגיעים מחוץ לארץ פטורים ממסים, ולכן המרכיב של נטל המס הזה של הדלק בתוד
מרכיב המוצר דבק, הפך להיות גבוה, ולפי הערכתנו, הוא מגיע מעבר ל-10% של המוצר
.
במסגרת המדיניות של ביטול מסים על תשומות לייצור, היות שכאן הנושא הוא בעל
מרכיב חשוב, אני מבקשים לבטל את המס הזה
.
י י הורביץ
;
בכל ה-48%? רק לסוג מסוים של דבק
?
י' בן-יהונתן
בכל 48% האחוזים. לסוג מסוים של דבק
.
ס' אלחנני
;
האם זה קשור לדלק הצה"לי
?
י' בן-יהונתן
;
לא
.
די תיכון
;
אתם בטוחים שאתם מחילים את כל העניין, שמדובר אך ורק בדבקים? תסביר לי למה
הבעיה התעוררה כשהעלו את הבלו מ-45% ל-48%? מדוע זה לא היה קיים קודם לכן
?
י' בן-יהונתן
זה קשור במדיניות הכללית היום, להוריד את המסים על תשומות
.
די תיכון
;
ה-3% הפך את זה פתאום לבעיה? כל השנים הם שילמו 45%
.
י' בן-יהונתן
בלי קשר לעניין הזה, יש עכשיו מדיניות להוריד את המסים על תשומות
.
די תיכון
זה אושר. אבל תאמין לי, שאני לא מבין למה זה התעורר עכשיו. יש סיפור מאחורי
זה
.
)(
ו. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין
(
תיקון מסי 32). התשנ"א-1991
די תיכון
צו תעריף המכס. מה אתם מבקשים
?
י' בן-יהונתן
;
בחודש יוני הועלו המחירים על סיגריות מייצור מקומי. כתוצאה מכך המס על
סיגריות הוא
240%,
אך לא יותר מ-42 שקל. כך זה היה. אתם יודעים ש-42 "אך לא יותר
"
ולא "לא פחות", כפי שמקובל בדרך כלל במסים, על מנת ליצור איזושהי תחרות של
הסיגריות המקומיות עם היבוא
.

היות שהעלינו את המחיר, ולכן גם המיסוי על סיגריות מקומיות עלה, אנחנו מעלים
במקביל, את "אך לא יותר מ-42", ל-45. אלה בערך
6%.
ס' אלחנני
זה
7%.
ד' תיכון
מה עם נייר הליפוף, למה כאן אתה מעלה ביותר מ- 6%
?
י' בן-יהונתן
משום שאם מחירי הסיגריות מייצור מקומי עלה, אנחנו גם חייבים להעלות במקביל את
הנייר ליפוף. לא העלינו את זה הרבה זמן, וזה פשוט עדכון של תקופה יותר ארוכה
.
ד' תיכון
למי אתה נותן העדפה כאן, לתוצרת הארץ או ליבוא, כשאתה מעדכן את זה בבת אחת
?
אתה נותן דווקא ליבוא, אם אתה מעלה את זה בצורה דרסטית
.
י' בן-יהונתן
להיפך, הנייר הזה מגיע מחוץ לארץ. אני מייקר אותו, ואז יהיה פחות כדאי לייבא
ולהשתמש בנייר ליפוף
.
די תיכון
;
אני לא בטוח שזה נכון. אם אתה מייבא את חומר הגלם, ואתה מייקר את זה ביותר
מ-6%, אינה מצמצם את הפער בין מחירי היבוא למחירי תוצרת הארץ. כך אני מבין. תתקן
אותי
.
י' בן-יהונתן
;
הפער היה לטובת היבוא. אני מעלה את המסים על הנייר שהוא מיבוא
.
די תיכון
;
אבל המוצר הסופי הוא תוצרת הארץ
.
)(
ס' אלחנני
מדובר בנייר הזה שאתה מגלגל בעצמך
.
די תיכון
בסדר, מדובר רק בנייר כזה, לא בנייר לסיגרייה רגילה
.
הצו אושר
.
ז. שינויים בתקציב לשנת 1991
היו"ר מ"ז פלדמן
;
לפנינו פנייה מסי 0139, שבה שר החקלאות מציע שינויים בתקציב
.
די ברוד
ב-25 ביולי היתה פה ישיבה שבמסגרתה אושרה תוספת של 15 מיליון שקל. התוספת
הזאת הועברה לסעיף שנקרא "עתודה", מאחר שבמועד הגשת הבקשה לא יכול היה הגורם
שמרכז את זה, החטיבה להתיישבות, להציג תכנית מפורטת של פרוייקטים בעבור הכסף הזה
.
באותו מועד נתבקשה החטיבה להציג סדרה של פרוייקטים. הם הוצגו בתקופה האחרונה לפי
חתך

אזורים. היתה מחלוקת בינינו לבין החטיבה בהגשת האישור, מאחר שחלוקה בין
האזורים היינה חלוקה לא לפי הפרוייקטים. אנחנו ביקשנו לזקוף את זה דרך
הפרוייקטים, ולא על בסיס אזורי. בסופו של דבר מוצגת כאן איזושהי הצעה שמהלקת את
הכסף בין האזורים לפי פרוייקטים. יש לנו מספר סעיפים שבהם יימשכו הדיונים
המקצועיים, והיה סיכום עם החטיבה להתיישבות, שבתקופה הקרובה יושלם העניין. במידה
שיידרשו שינויים, נבוא פעם נוספת עם הצעה לשינויים פנימיים. כרגע זו המתכונת
שמוצעת
.
ח' אורון
;
איזה פרוייקטים זה
?
די ברוך
יש רשימה של פרוייקטים בחתך אזורי. רובם מרוכזים בתחומים המסורתיים של אמצעי
ייצור, חקלאות, תעשייה, קצת תיירות. הרשימה איננה אתי כאן, אבל אפשר להעביר אותה
.
הפרוייקטים שונים זה מזה, כל אחד לגבי פוטנציאל הישימות שלו ולגבי היכולת לממש
אותו. לא כל פרוייקט שמופיע ברשימת הפרוייקטים הוא אכן פרוייקט שיש לו סיכוי, או
פרוייקט שעתיד להתבצע
.
מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת חיים רמון, בבקשה
.
ח' רמון
לממשלת ישראל ולוועדת הכספים יש מנהג קבוע: בכל עת שמגיע לאזור מזכיר המדינה
בייקר, אנחנו מקבלים את פניו או בהתנחלות ממש או בבקשה לאישור כספים להגדלת
ההתנחלויות
.
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
;
פה יש הגדלה של התיישבויות? למה צריך להוסיף דברים
?
א' העצני
;
הוא רוצה לספק עוד רעל
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
היהודים שנמצאים שמה צריכים תעשייה או משהו כדי שתהיה תעסוקה
.
ח' רמון
;
אני חוזר ואומר. זה לא ישנה את המציאות. אם אתם מתביישים במציאות, אז יש
בעיה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
מספיק יש עובדות. עכשיו לא צריכים, כאשר בייקר בא, שאנחנו, חברים ארוראים
בכנסת, ועדת הכספים נצא מיד לתקשורת
.
חי רמון
;
מי שאחראי לא היה צריך להביא את הסעיף הזה
.
חי רמון
;
אני שמעתי קשב רב מחבר-הכנסת בני בגין, ושמעתי חברים אחרים מהליכוד
,
שאומרים
זה דבר שצריך לעשות אותו, ואנחנו עושים אותו בריש גלי. זה לא מחתרת. אז
מה הבושה. להיפך, צריד להעלות את זה על נס
.
אי העצני
;
אבל אתה משתמש בזה בשביל לקבור אותנו
.
חי רמון
;
איך אפשר לקבור אותך במעשה כל כך חיובי. אם הוא מעשה חיובי
- -
היו"ר מ"ז פלדמן
;
אני מבקש להפסיק את קריאות הביניים
.
ח' רמון
אני מתחיל מהתחלה, ואני אחזור. יש לממשלת ישראל מנהג קבוע, שבכל עת שבא לכאן
מזכיר המדינה, אנהנו או מקימים התנהלות או מודיעים על החלטה שעומדים להקים
התנהלות, או מעבירים כספים להתיישבות בשטחים
.
גם אם רוצים לעשות את הדבר הזה, שאני מתנגד לו מבחינה עקרונית, ואני חושב
שהוא רע, היה פסק זמן - שישה שבועות הוא לא היה פה, כמה שמונה שבועות? - אפשר היה
לעשות את זה אז. לא ברור מה עושה בקשה כזאת היום? הרי זה כמעט כמו מעשה שטן או
מעשה פרובוקטיבי או מעשה חסר אחריות. עוד שלוש הוא נוחת. ויתפרסם: העבירו עכשיו
כסף לבנות בית מלון בעזה. הרי זה הפירוש. כסף לבניית בית מלון בעזה, כשבייקר
נורת. זאת מהות הבקשה
.
)(
י' הורביץ
;
אתה מציע לדחות את זה
?
ח' רמון
אני מציע לכם, אילו היה לכם שכל, ולא היה לכם מה שאני קורא "הטירוף הזה
",
שהכל כפוף להתנחלויות, וייהרס הכל - שעם ישראל ייהרס, העיקר שזה יעבור - הייתם
בעצמכם דוחים את זה. הרי זה נדחה שישה שבועות, זה נדחה שמונה שבועות, זה יידחה
עוד שלושה-ארבעה ימים. הלא בייקר בא לחצי יום, ביום חמישי יש ישיבה, נעביר את זה
ביום חמישי. לשיטתכם, לא לשיטתי. אני הרי לא רוצה להיות יועץ שלכם. להיפך, אני
בעד שזה יעבור, כדי להראות עד היכן מגיע האבסורד שלכם; עד היכן אתם מכפיפים את
כל האינטרסים של מדינת ישראל להקמת מלון בעזה. בשעה שתיים נוחת בייקר, ובשעה שתים
עשרה כנסת ישראל תאשר כסף לבניית מלון בעזה. זה חכם? זה הגיוני? לשיטתכם, לא
לשיטתי. זה לא יכול לעבור ליום אחר
?
אני מציע לכם, לדחות את הבקשה הזאת. אני בעד לדחות אותה טכנית, אני בעד לדחות
אותה מהותית. כל יום שזה נדחה, מבחינתי זה טוב. אתם תהיו בעד דחייה, אצביע בעד
דחייה; תעמידו את זה להצבעה - אני אצביע נגד. אבל אני מציע לכם, לא לעשות את זה
באמצע הקרב על הערבויות
.
חי פורת
;
אם רק אתם לא
ח' רמון
יותר חשוב מלון בעזה מאשר תהליך השלום: יותר חשוב מלון בעזה מאשר ערבויות
ועלייה - תגיד מה אתה רוצה, תתווכח עם הציבור. מה אתה מתבייש בזה? בצדק אתה
מתבייש. אני לא אגיד את זה? ודאי שאני אגיד את זה לציבור. כי זה המצב
.
אני מציע לכם לטובת העניין, תעבירו את המלון בעזה ביום אחר, בשעה אחרת. גם אז
אני אתנגד, אבל לפחות לא תפגעו בצורה כל כך מכרעת בעלייה, בתהליך השלום
.
ח' אורון
;
אני אומר באחריות מלאה, הפנייה הזאת היא בלחץ של ראש הממשלה. ראש הממשלה לחץ
להביא את זה לוועדת הכספים מהר ככל האפשר
.
ח' פורת
;
אתה לא יודע
.
ח' אורון
;
אני יודע
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
חבר-הכנסת יגאל הורביץ, בבקשה
.
י' הורביץ
;
אני רוצה לדחות את ההחלטה, לאחר שנעבור על החומר. אני רוצה ללמוד אותו עוד
יומיים, שלושה ימים, לאחר מכן נצביע
.
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת חנן פורת, בבקשה
.
ח' פורת
;
בניגוד לכל האינפורמציה והדיסאינפורמציה שמשוטטת פה, אני רוצה לומר משהו
,
ובעיקר דברי מכוונים כלפי האוצר. הדבר הזה היה אמור לעבור כבר לפני חצי שנה, איורי
התחייבות של שר האוצר, והיה צריך לעשות את זה ללא שום רעש. יתר על כן, זה היה
צריך להיות מעוגן בתקציב המדינה, כתוספת של 15 מיליון, כפי שזה היה בשנה שעברה
,
ומשום מה זה נשמט, משום מה פקידי האוצר שכחו, ושר האוצר התנצל על כך, אבל אמר:

עכשיו לא נשנה את הספרים. במשך חודשים על גבי חודשים, כל הזמן, גם לאחר שהתקציב
הזה כבר אושר, דחו בלך ושוב, בניסיון לעכב את ההעברה של הדברים האלה. אני לא
אומר שר האוצר. היתה לי שיחה אישית עם שר האוצר על כך. הוא אומר: עוד היום זה
מסודר. מישהו דיבר על בייקר? מישהו דיבר על בוש? מדובר פה על פה על רפת בראש
צורים, ופה על רפת בקשת, ופה על חממות, ואלה דברים שהם אמצעי ייצור אלמנטריים
.
הדבר הזה לא יזכה לתהודה, גם בפעם שעברה הוא לא זכה לתהודה. מדובר בתקציב
קיים ועומד. אתה לא מוסיף אף אגורה לתקציב המדינה
.
י' הורביץ
אתה דואג לפרסומת
.
חי פורת
אז אתה אומר שבגלל שיש אנשים שימצאו לנכון לתת לעניין הזה פרסום, כדי להכשיל
אותו, תקציב שכבר קיים ועומד, ותקציב שאתה יודע שיש כל הסיכויים שהפרוייקטים
שמחכים היום, מחר, לביצוע דברים אלמנטיים, לא נעביר אותו
.
אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. שר האוצר נתן הנחיה חד-משמעית להעביר את זה
.
כבר קודם. עם פקידי האוצר - חצי כן, חצי לא. אמרנו: נחזיר את זה, כדי שלא יצטרכו
לדון בזה עוד פעם ועוד פעם, כדי שנגמור את זה כבר פעם אחת, למען השם
.
אני אומר לכם, בעיקר עכשיו לחברי הליכוד, ואני אומר את זה גם לאוצר. דבר
ראשון, אני חושב שבניגוד לתחושה דמונית שהדבר הזה יזכה לתהודה, מדובר פה בפרטי
תקציב שכבר קיים, כבר אושר, וזה הדבר השוטף ביותר שאפשר להעלות על הדעת. לא
מדברים פה על דברים חדשים, גם לטעמם של אלה שחוששים מזה היום
.
שנית, אני מבקש מן האוצר, לגבי תקציב שנה הבאה, כדי לא להעמיד אותנו באותו
עינוי, להכניס את זה, למען השם, לתקציב, בצורה מסודרת, כדי שלא נעמוד כל פעם בפני
תחושה כאילו שעושים פה איזשהו דבר פרובוקטיבי. הרי כולם :מבינים שאם יש יישובים
צריך לתת להם איזשהו קיום אלמנטרי
.
היו"ר מ"ז פלדמן
חבר-הכנסת חנן פורת, אני מבין אותך, ואתה צודק, ולכן הסכמתי להביא את זה
היום, בתמימות מלאה, מפני שראיתי שאין שום קשר. אבל היות שעלולים להשתמש בזה
בצורה שלילית, אני מוצא לנכון לקבל את הפנייה של חבר-הכנסת יגאל הורביץ ועוד
חברים, ונדחה את הדיון לישיבה הבאה
.
(
הישיבה ננעלה בשעה 11:55
)
)

קוד המקור של הנתונים