ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/09/1991

הצעות לסדר היום; חילופי נגידי בנק ישראל; שינויים בתקציב לשנת 1991

פרוטוקול

 
(
נכחו
;
חברי הוועדה; היו"ר מ"ז פלדמן
מי איתן
אי בורג
ג' גל
א' דיין
י' הורביץ
א' ויינשטיין
י' לוי
עי עלי
חי דמון
ג י שפט
די תיכון
ר' כיון - ממלא מקום
ע' סולודר - ממלאת מקום
מוזמנים; י י פרנקל - נגיד בנק ישראל
מי ברונו - נגיד בנק ישראל לשעבר
ד' קליין, א' בן-בסט, מ' שור, י' להמן- בנק ישראל
אי בר - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
א' לוין, ד' בן-יהודה - משרד חבינוי וחשיכון
א' ספרן, ב' קמר - משרד האוצר
מזכיר חוועדח; אי קרשנר
יועץ משפטי; אי דמביץ
יועצת כלכלית; ס' אלחנני
קצרנית; ר' בלומרוזן
ס ד ר - ה י ו ם
;
1.
חילופי נגידי בנק ישראל
;
2.
חצעות לסדר-היום
;
3.
שינויים בתקציב לשנת 1991: פניות הממונה על חתקציבים מסי 29007, 75
.
103, 116, 122, 124, 127, 131.
) (
פרוטוקול מס' 464

מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ה באלול התשנ"א (4 בספטמבר 1991), שעה 00;10
) (
נוסח לא מתוקן
) (
הכנסת השתים-עשרה
מושב שלישי
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
;
אני פותח את הישיבה
.
חילופי נגידי בנק ישראל
היו"ר מ"ז פלדמן
רבותי, התכנסנו היום להרמת כוסית לרגל 'המשמר' היוצא: נגיד בנק ישראל היוצא
,
ולרגל 'המשמר' הנכנס - נגיד בנק ישראל הנכנס
.
קודם-כל נתייחס, כמימים ימימה, אל המשמר היוצא. פרופ' מיכאל ברונו מסיים את
תפקידו כנגיד בנק-ישראל. הוא התחיל את הקריירה שלו בבנק-ישראל, ככלכלן בכיר
,
במחלקת המחקר, בתשי"ז. בתשכ"א התמנה למנהל משותף במחלקת המרקר. בתשכ"ג הוא התחיל
את הקריירה האקדמאית שלו, כאשר התמנה למרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית
.
בתש"ל הוזמנה לפרופ' מן המנין
.
בנוסף לענייני אקדמיה, פרופ' ברונו היה מעורב גם בענייני המשק. למשל, הוא
שימש כראש צוות לקביעת מדיניות כלכלית בתום מלחמת יום הכיפורים. בתשמי'ה הוא היה
חבר הצוות לתכנון מדיניות הייצוב וחבר ועדת המעקב לביצועה. בתשמ"ו התמנה לנגיד
בנק-ישראל
.
שמו של מיכאל ברונו הולך לפניו גם בחוץ-לארץ. הוא היה פרופ' אורח ב
-M.I.T
באוניברסיטת הרווארד, באוניברסיטת שטוקהולם ובאוניברסיטת לו נדון. הוא נבחר לנשיא
האגודה האקונומנטרית הבין-לאומית והיה עמית כבוד באגודה האמריקאית לכלכלה. בין
פרסומיו ספר על סטגפלציה, שכתב במשותף עם פרופ' ג'ף סאקס, המשמש כעת כיועץ כלכלי
לממשלת פולין. הוא גם שימש כיועץ לבנק העולמי, לקרן המטבע הבין-לאומית, לאו"ם
ולממשלות שונות
.
בעת מינויו, היינה זו הפעם הראשונה שפרופ' לכלכלה התמנה לנגיד בנק-ישראל. אני
משוכנע שהנסיון האקדמי שהביא פרופ' ברונו לבנק היה לתועלת רבה לבנק בפרט ולמשק
בכלל
.
אנו מברכים את פרופ' ברונו עם פרישתו ומאחלים לו הצלחה בכל אשר יפנה ויעשה
.
א' ויינשטיין
;
חסר בדבריך פרט אחד, שהוא היה אתי בהכשרה. זה לא צויין
.
עי סולודר
;
איפה
?
א' ויינשטיין
בנח"ל, בחצרים
.
עי סולודר
וכך יצאת, חבר-הכנסת אריאל ויינשטיין
?
)(
היו"ר מ"ז פלדמן
;
עכשיו אני פונה ל"משמר" הנכנס - מחיל אל חיל. גם הנגיד החדש הוא פרופסור
.
פרופסור יעקב פרנקל התחיל את הקריירה שלו ככלכלן במכון למרקר כלכלי וחברתי של
הוועד הפועל של ההסתדרות בתשכ"ד; את הקריירה האקדמית שלו, כעוזר הוראה
באוניברסיטה העברית - בתשכ"ו. בתשל"ד התמנה כפרופ' באוניברסיטת שיקאגו. עם זאת
לא ניתק את קשריו עם הארץ. בתש"ם, בתשמ"ג ובתשמ"ה היה פרופ' אורח באוניברסיטת
תל-אביב. בתשמ"ז עד תשנ"א היה היועץ הכלכלי הראשי ומנהל המחקר של קרן המטבע
הבין-לאומית. ולפני כחודש התמנה לנגיד בנק-ישראל. פרופ' פרנקל חוזר הביתה
.
בקריירות של שני הנגידים היו כמה נקודות מפגש. בתשמ"א שימש פרופ' פרנקל
כיועץ לבנק ישראל והשתתף בהכנת תכנית לייצוב המשק בשביל בנק-ישראל. גם פרופ
'
פרנקל שימש כיועץ לבנק העולמי, לאו"ם ולממשלות שונות
.

אחרי שמיעת מספר סקירות של פרופ' ברונו בוועדה ולאחר קריאת דעותיו של פרופ
'
פרנקל בדבר הצורך לקצץ את הוצאות הממשל ולהוריד את נטל המסים, אני מניח שנקבל מה
שנקרא
"MORE OF THE SAME",
יותר מאותו דבר, אבל בוודאי יהיו גם הדגשים שונים
שנובעים מנסיונו המיוחד של פרופ' פרנקל
.
אנו מברכים את פרופ' פרנקל עם כניסתו לתפקיד נגיד בנק-ישראל ומאחלים לו ולמשק
כולו הצלחה רבה
.
נשתה 'לחיים', לכבוד חילופי נגידי בנק ישראל
.
צריך לאחל גם לכל העם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנת שלום
.
י י הורביץ
אני רוצה לומר כמה מלים לפרופ' ברונו, מלים אישיות שלי. בדרך-כלל קיבלתי את
הגישה שלך, ברוב הדברים, אולי בכולם. פעם אחת התלבטתי ואני לא בטוח שהעמדה שלי
היתה צודקת ושלך מוטעית, זה בנושא 'הלביא'. אמרת שצריך לערוך ניתוח כירורגי כואב
ולהפסיק את הייצור של ה'לביא'. אחד הדברים שהציקו לי מאוד, שבא המטה הכללי, עם

הסמכות המלאה - אלינו ואל הממשלה - ותבע מאתנו להשקיע סכומים עצומים בייצור
"
ה'לביא', תוך ידיעה עד-כמה העול הוא כבד. הממשלה קיבלה על עצמה את העול הזה
ונכנסה להשקעה עצומה. מרגע מסויים התחלף המטה הכללי, כל מה שנאמר קודם-לכן לפתע
היה מוטעה ויש דעה חדשה. בינתיים זה עלה 1.5 מיליארד דולר. אולי לא הכל ירד
לטמיון, אבל היתה עגמת-נפש רבה, מרירות רבה. היתה ירידה מן הארץ של מהנדסים
צעירים ומוכשרים שהלכו לרעות בשדות זרים
.
נשאר משקע בענין זה. האינסטינקטים שלי התחדדו ונעשיתי ספקן לדעות של מומחים
.
יום אחד היו מוכנים להכניס את המדינה להשקעה עצומה, וביום אחר - שינו דעה והיו
מוכנים לזרוק חלק גדול לטמיון. כאשר מדברים על חלופות, אני כבר לא ייודע איזה
חלופות. יש דברים חשובים מאוד שמייצרים, ומי יודע אם באמצע לא יגידו: רגע, פה
היתה טעות. אולי יש לי גישה של מושבניק, של הדיוט. אבל לאחר סטירת-הלחי הקשה כבר
אין לי אמון מלא
.
כאשר בא אלי פרופ' ברונו ואמר: אנחנו לא יכולים להיכנס להוצאות כאלה, נקרעתי
בין שתי העמדות. עד היום אינני יודע אם טעיתי או צדקתי. אני מאמין שזה היה כבד
עלינו, אבל לעובדה שלישראל יזמה כזאת, כוח-המראה כזה, יכולת לייצר מטוס, אפילו
עם מרכיבים מן החוץ, יש השלכה חיובית. היא לא מימשה את התקוות ועצרה באמצע, אולי
נגרם נזק כבד
.
יום אחד אמר לי מר עמוס רובין: התמזל המזל שבמלחמת העולם השנייה היתה
ארצות-הברית סגורה. אוי ל'מזל', כמובן, כי לא ניצלו יהודים, אבל אלה שבאו לארץ
הפכו להיות איכרים והביאו תועלת רבה וצצים כשרונות. אותו גזר-דין שנגזר על יהודי
גרמניה ועל יהודים מעבר לגרמניה נגזר על המשפחה של פרופ' ברונו. והכשרון פרץ
,
)(
פרופ' ברונו צמח, והיה צומח באותה מידה בארצות-הברית, על-כל-פנים, אני מאמין שלא
פחות. הגידול הזה שגדל בארץ מוכיח שהגזע הזה של אנשים שהפכו להיות לולנים
,
חקלאים, תרם תרומה גדולה בתקופה ההיא. הניצנים והחוטרים הגיעו עד לאן שהגיעו. מר
ברונו הגיע עד לנגיד בנק-ישראל
.
פרופ' ברונו, צדקת בתביעות שלך מן הממשלה ומאתנו. פרופ' פרנקל, אני מאחל לך
שיהיה לך הכוח לעמוד בפני הממשלה הזאת, בפני הכנסת הזאת ובפני הוועדה הזאת ולהביא
מה שצריך להביא. והלוואי והלוואי ונהיה ראויים למלא את התפקיד שלנו, כפי שאני
בטוח שאתה תהיה ראוי למלא את התפקיד שלך
.
הי ו "ר מ"ז פלדמן
;
הנגיד החדש צריך להופיע בוועדת שרים בשעה 11:00. על-כן נצטרך לקצר בדברים
.
ד' תיכון
;
אני מברך את הנגיד היוצא וכן אני מברך את הנגיד הנכנס. הייתי בר-פלוגתא של
הנגיד היוצא בכמה עניינים חשובים, ובניגוד לחבר-הכנסת יגאל הורביץ שמפקפק בשאלה
אם השיקולים שלו היו נכונים - נשארתי נאמן בדעותי. יחד עם זאת, הייתי מבקש מחברי
שימליצו בפני מי שמטפל בהענקת פרס נובל, שיעמידו את מועמדותו של פרופ' ברונו על
שום הישגיו בתחום האינפלציה בשנים 1986-1985
.
לנגיד הנכנס אני יכול לומר, שהמדינה הזאת מצוייה במצוקה כלכלית מאז 1973- אין
בעולם המערבי מדינה חופשית בה המצוקה הכלכלית דומה למצוקה הכלכלית במדינה הזאת
.
כאן מצויים מיטב הכוחות בתחום הכלכלי, והתוצאה - במלים עדינות - לא טובה. המשק
הישראלי מאז 1973 לא מצליח לצמוח. מאידך-גיסא, רמת החיים עולה מעלה מעלה. יש משהו
לא בריא. השינוי המבני לו ייחלנו ולו ציפינו עדיין ממתין בשער. התקציב שאושר
אתמול איננו בבחינת תקציב מהפכני, תקציב של בשורה. בעצם אנחנו הולכים לפי השטאנץ
שקבענו לפני הרבה הרבה שנים, שום דבר כמעט לא משתנה. העולם סביבנו קורס ונופל
בעיקר משום אילוצים כלכליים, ואנחנו בשלנו, עם אותה סכימה, עם אותם אילוצים
.
הייתי מאחל לך, אדוני הנגיד הנכנס, שהשנה תעמוד בסימן של רפורמות, למשל בתחום המט"ח. אין סיבה שנשאר במשטר מפוקח על כל דולר ודולר.כאשר בכל העולם יש שינויים, כאשר כל העולם מתקדם, אנחנו שוחים באותה ביצה
.
אני מאחל לנגיד היוצא שניפגש אתו מדי פעם בפעם. בזמנו היה מקובל שהוועדה
נפגשה עם פרופסורים מספר פעמים בשנה. חבל שהמנהג הזה לא נמשך. יש גם פרופסורים
אחרים שיש להם דעות שמן הראוי לשמוע, במיוחד לפני שנכנסים לתקופה הרת-גורל בתחום התקציב. אני מקווה שנשמור על קשר
.
התקציב. אני מקווה שנשמור על קשר
.
הנגיד הנכנס יצטרך לשכנע אותנו, כמעט מדי יום ביומו, שאנחנו נעים קדימה, שהרי
המטרה משותפת לכולם. אין כאן ענין של קואליציה וענין של אופוזיציה. כולם רוצים
להצעיד את המשק קדימה. שהרי כאשר המשק קלוקל גם מדיניות החוץ שלנו נתונה בכמה
סימני שאלה
.
אני מאחל ברכת עלה והצלח ליוצא ולנכנס
.
ח' רמון
הנגיד היוצא היה המינוי הראשון של איש אקדמיה לתפקיד של נגיד בנק-ישראל
.
כאשר אני עושה מאזן של המצב היום לעומת לפני חמש שנים, בסך-הכל המינוי הזה היה
מינוי מוצלח, מינוי שהוכיח את עצמו
.
)(
מובן שכאשר איש אקדמיה בא לתפקיד, יש לו יתרונות של איש אקדמיה, אבל הנגיד
היוצא הביא גם את היתרונות של איש אקדמיה. היתרון הגדול ביותר בעיני היה, שהוא לא
חדל כמעט מלשהוט פרות קדושות. כאשר הוא הבין שיש לשהוט פרות קדושות, הוא לא נמנע
מלהעלות את הענין. הוא יצר דפוס של ביקורת קבועה על הממשלה, כמעט ללא שום מגבלות
.
אני שמה על-כך. אני מקווה שהנגיד הנכנס

יילד

בדרך הזאת. אם האמונה הכלכלית של
הנגיד היוצא חייבה אותו לומר שהממשלה טועה, הוא אמר שהממשלה טועה, והוא אמר את זה
בצורה ברורה
.
בתקופה שהנגיד כיהן היה גם שר אוצר שהוא יושב-ראש מפלגתי. כך שאני יכול להיות
אובייקטיבי בענין הזה
.
אני חייב להשלים ולומר, שגם הפוליטיקאים לא הטילו עליו את אימתם. הוא אמר להם
מה שהוא הושב, ללא מורא, ללא נסיון להתחנף, ללא נסיון למצוא הן. הוא כל הזמן

הסביר לנו, חברי ועדת הכספים, את חובתנו. הוא גם אמר מה המשמעות אם איננו ממלאים

את חובתנו, איזו אחריות אנחנו לוקחים על עצמנו. אלה דברים שמאפיינים איש אקדמיה
.
אני רוצה לומר לנגיד הנכנס: אתה נכנס לתקופה בה אחריות רבה מוטלת על כתפיד
,
אחריות יוצאת-דופן. רק אתמול הוגש תקציב. התקציב מבשר אינפלציה מעל ל-20%
,
גרעון של 6.5% מהתקציב, אבטלה, אפס צמיחה ריאלית, אפס גידול ביצוא. זהו תקציב
שזקוק לשיפוץ רציני מאוד מצידו של הנגיד
.
אני מבין את המגבלות שיש על הנגיד שרק עכשיו נכנס. אבל אין לך מאה ימים של
יוסד, לצערי. המציאות איננה מאפשרת לך את מאה הימים האלה. תקציב המדינה צריך
להכנס לתוקפו ב-1 בינואר. אני מקווה שעד ה-1 בינואר התקציב ייראה פחות רע מכפי
שהוא נראה. אני לא מאמין שהתקציב הזה ייראה טוב, אבל אפשרות לנסות לפעול שייראה
פחות רע
.
אני מאחל הצלחה לנגיד היוצא
.
היו"ר מ"ז פלדמן
נשמע את דברי הנגיד היוצא
.

מ' ברונו
;
אני מודה לוועדה על ההזמנה לבוא ולהפרד. אני מעריך זאת מאוד. הכרתי את
הוועדה כוועדה עוד לפני שהתמניתי לנגיד. מעת לעת הוועדה היתה מזמינה אנשי אקדמיה
לבוא ולהעיד בפניה. אני לא רואה סיבה שהדבר הזה לא יימשך גם בעתיד
.
בכל הנוגע לתקופה של הנגידות שלי - כל אחד מאתנו עשה מה שמוטל עליו. לא אגיד
שהיו לי פה חיים קלים, אבל בסך-הכל כל-אחד הבין מה העמדות, מה הדבר שעומד
בוויכוח. זה נעשה, ככל האפשר, ברוח טובה
.
אני מאחל לוועדת הכספים, גם בהמשך, עבודה חשובה. אני עוד אחזור לענין שאני
חוזר עליו כל פעם, ענין התפקיד שיש לוועדה הזאת
.
לענין הקשר בין ועדת הכספים לבנק-ישראל - לא פעם הצענו לועדת הכספים, חברי
ואני, את עזרתנו, לא במובן של לבוא ולדבר על התקציב או על נושא ספציפי שאליו
הנגיד מתייחס כאשר אתם מזמינים אותו, אלא לאוורור נושאים יותר כלליים שקשורים
במשק הישראלי. יש לבנק ישראל מאגר בלתי רגיל של יידע על המשק הישראלי. אני זוכר
את נעוריי במחלקת המחקר של בנק ישראל, כאשר היה באים אלי מעת לעת, כאחד מחברי
מחלקת המחקר, יושב-ראש ועדת הכספים, מר קרגמן וכן מר לורנץ ואחרים, לשמוע על
המשק. אני מציע לחברי בבנק ישראל לנסות לחזור על ההצעה לקיים יום עיון
בבנק-ישראל, התייעצויות בנושאים שונים. זה יכול לעזור
.
)(
במדינות מתוקנות יש ליד ועדת הכספים, שהיא ועדה מרכזית של פרלמנט, צוות
מקצועי. היה עדיף שיהיה צוות מקצועי
.
ס' אלחנני
;
יש כאן צוות מקצועי. בשום ארץ אירופאית אין צוות מקצועי
.
מ' ברונו
;
סליחה, יש. סמדר אלחנני היא קודם-כל אשת בנק-ישראל. כן גם מר איוור קרשנר
.
אני מדבר על צוות של יותר משני אנשים. בהעדר צוות כזה אני מציע להשתמש יותר
בבנק-ישראל
.
אומר משהו בנושא ה"לביא", כי הוא מתקשר בענייני דיומא. גם לי היה קשה מאוד
להגיע למסקנה שצריך לבטל את ייצור ה"לביא". ביקרתי בתעשייה האווירית, ראיתי את
פאר היצירה. גם לי כאב הלב שאנשים היו צריכים לעזוב ולעבור למקומות אחרים. אבל יש
החלטות שצריך לקבל, יש סדרי עדיפויות
.
אחד הדברים שנחרתו בזכרוני, אולי יותר מכל דבר אחר, כאשר הוויכוח הנוקב הזה
התנהל בממשלה, שבא הרמטכ"ל דאז, היה זה דן שומרון, עם סגנו, אהוד ברק, והם הסבירו
שצה"ל הגיע למסקנה, שאי-אפשר, בתנאי המשק הישראלי, עם הצרכים שלו, להקדיש מקורות
ריאליים יותר גדולים לבטחון וצה"ל צריך להסתפק במקורות ריאליים נתונים, בתקציב
ריאלי נתון, לא באחוז נתון של תוצר. כיוון שיש עליהם מיגבלת תקציב כזאת, צריך
לבטל את ה"לביא" ולעשות דברים אחרים
.
היום הדברים עומדים קצת אחרת. זאת-אומרת, מדובר על משק עם צרכים כלכליים עוד
הרבה יותר חריפים מכפי שהיו אז, מבחינת צורכי העלייה. בהחלטה שבין עלייה לבטחון
מצאו איזו שהיא פשרה שמגדילה את הוצאות הבטחון, בניגוד לגישה שגם צה"ל קיבל באותה
עת. אין גבול למה שאפשר להוציא על הבטחון. הבעיה היא שאתה מתחרה על מקורות
מוגבלים. יש משימה שהיא היום בדרגה ראשונה של חשיבות, קליטת עלייה בתעסוקה - אני
מעדיף לדבר על קליטת עלייה בתעסוקה מאשר על קליטת עלייה בדיור, כי בדיור נעשה מעל
ומעבר
.
עוד מלה לוועדת הכספים. כל פעם חזרתי ואמרתי פה, שיש לכם תפקיד. נאמר לי
ליד השולחן הזה, שבנק ישראל צריך להכין תקציב ארור. באנו ואמרנו: תכינו אותם תקציב
אחר. זאת אחריות שלכם, כנציגי ציבור, לדאוג לטובת הציבור. לא לטובת קבוצה
ספציפית שאתם מייצגים אלא לטובת הציבור. בהקשר של התקציב הנוכחי, הדבר המרכזי
שנותר עוד להחליט עליו ולא הוחלט עליו, בהינתן שיש גרעון בתקציב, זה להחליט
בחקיקה על הקטנת הגרעון הזה במסלול של שלוש שנים. זה דבר שצריך להעשות ברקיקה
וצריך לעשות זאת ליד השולחן הזה
.
ד' תיכון
האם אתה משוכנע בכך, במדינה כמו שלנו, שיש בה אילוצים חדשות לבקרים
?
מ' ברונו
;
אין בכלל שאלה כזאת. ככל שאי-הוודאות יותר גדולה, יותר חשוב לעשות זאת
.
ד' תיכון
;
תראה מה קרה לחקיקה הזאת בארצות-הברית
.
)(
ח' רמון
;
חבר-הכנסת דן תיכון רוצה לסיים את חתקופח עם הנגיד כפי שהוא התחיל אותה
.
מ' ברונו
היו לנו פלוגתות עם חבר-הכנסת דן תיכון, אבל גם הבנו זה את זה
.
מ' ברונו
אסיים בנימה אופטימית לעתיד. אני מודה מאוד על היזמה הזאת. בסך-הכל נהניתי
מהתפקיד וגם מן ההופעות שלי פה, גם כאשר היו ויכוחים. ויכוחים מעוררים אצלך צורך
להסביר את עמדתך. בסך-הכל הויכוחים היו קונסטרוקטיביים. אני מקווה שעוד ניפגש

בעתיד
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
כעת נשמע את פרופ' פרנקל, הנגיד הנכנס של בנק-ישראל
.
נגיד בנק ישראל יי פרנקל
;
אני מודה על קבלת הפנים ועל הברכות. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל עוד
לפני שהגעתי לארץ וביום הראשון שהגעתי, ביקשתי שהפגישה הראשונה שלי תהיה עם ועדת
הכספים. נאמר לי באותה עת, שהכנסת בפגרה. על-כן ביקשתי שהפגישה הראשונה לאחר
הפגרה תהיה עם ועדת הכספים. חכיתי גם שהיושב-ראש יחזור מאירופה
.
הסיבה שאני מספר לכם את הדברים האלה במשפט הראשון הוא, שהייתי רוצה, אם אפשר
,
שבאמת ניצור מסגרת שבה יש פגישות סדירות, לצורך כפול: אני חושב שהיה טוב מאוד
,
שלפני שנוקטים עמדות ומבטאים אותם שתהיה תחושה מהי קשת הדעות. אין מקום בו אפשר
לקבל תחושה יותר טובה לכך מאשר בפגישות מעין אלה כאן. ולהיפך, לפני שיוצאים עם
עמדות לא רע לנסות אותם גם בשטח. לכן, הייתי שמח לו היה אפשר לארגן שהפגישות
הללו יהיו בצורה סדירה
.

נוסף לכך, אני חושב שזאת פעם ראשונה מאז החלפת נגידים, שקיים אירוע כזה. זה
משקף קודם-כל את ההמשכיות בתוך בנק-ישראל - העובדה שמיכאל ברונו ואני יושבים כאן
ביחד
.
אדוני היושב ראש, אמרת
MORE OF THE SAME -
אני לא יודע בדיוק מה זה נקרא
THE
SAME,
אבל דבר אחדי ברור לי, מהו
THE SAME
במובן של מקצועיות ואמונה שלמה שמה
שעושים זה מה שצריך לעשות. ייתכן שהאמונה מוטעית, זאת הסיבה שנצטרך ליצור כאן
דיאלוג
.
חבר-הכנסת חיים רמון, דיברת על מאה ימי חסד ובוודאי התכוונת למאה שעות רקד
והגזמת, שוב כרגיל. אמש נסתיימה הישיבה בממשלה בשעה שתיים בלילה. הוחלט שהיום
בעשה 11:00 תתכנס ועדת השרים לענייני כלכלה על-מנת לגעת בנושא מסויים שאתייחס
אליו, שלא כיסו אותו אתמול
.
לא ידעתי מה בדיוק המעמד, העצמה, המשמעות והחשיבות של בנק-ישראל בתהליך מסוג
זה, וייתכן שלעולם לא אדע. אני יכול לומר דבר אחד: העמדות הבסיסיות שבנק-ישראל
ניסה לעמוד מאחוריהן, לפחות התייחסו אליהם בצורה עניינית ומכובדת. ייתכן שהפשרות
הפוליטיות בסופו של דבר ימסמסו חלק מהדברים, אבל אני רוצה לומר כמה דברים
.
היו כל-מיני אינטראקציות. תקציב זה כמו 'טשולנט' - אתה יודע מה אתה מכניס אינה
לא יודע מה יוצא בצד השני, אבל עובדה היא שהגיעה העת לשנות את מערכת העדיפויות
.
מוכרחים לשנות. אי-אפשר להוסיף משהו בלי לגרוע משהו אחר. המטרה בסופו של דבר היא
)(
קליטת עלייה. אם קליטת עלייה, צריך להסיט את מרכז הכובד לנושא של תעסוקה. ואם
נושא של תעסוקה, צריכה להיות תעסוקה במגזרים שכעבור שנה שנתיים לא נשאל למה הם
בעצם שם, אולי צריך להעבירם למקום אחר
.
לכן
,
גם היתה הסטה די יסודית בדפוסי
ההוצאה, מכיוון של דיור יותר לכיוון של תעסוקה קונסטרוקטיבית
.
כוח-העבודה שמגיע הוא עם כישורים מיוחדים, הון אנושי אדיר. על-מנת שיהיה
ניתן להעסיקו בצורה מכובדת ויעילה חייבים לספק לו גורמי ייצור משלימים. ההשקעות
במשק הן הדברים המרכזיים. זאת בעצם התיאוריה, זאת הפילוסופיה שמאחורי הדברים. אם
הוזשקעות הן החשובות, יוצאים מכך כמה דברים: א. להשקעה יש מימד של זמן. אתה עושה
משהו היום ולא רואה פירות היום אלא מרור. זה אומר שאין קיצורי דרך. ב. אם אתה
הולד להשקיע - אל תטיל קנס על הפעולה שאתה רוצה לעודד. לכן, אל תעלה מסים
.
להיפר, לחצנו להוריד מסים, עם המגבלות התקציביות. ג. למשקיעים דרוש בטחון שמה שהם
עושים יניב פירות. אם רוצים שאדם ישקיע, לדוגמא, באזור הדרום, צריך לדאוג לכך
שיהיה כביש מכאן לשם. אלה דברים אלמנטריים שמשקיע פרטי לא ייכנס אליהם. זה
תפקיד הממשלה
.
לכן, עם כל הרצון שהממשלה תקטין את הוצאותיה, והיא חייבת להקטין, ולחצנו
שתקטין, דבר אחד חייב להיות מוגן וזה השקעות בתשתית. ואמנם התקציב מראה היום
,
שיש גידול בתשתית. לחצנו שיהיה יותר. אין עלייה במסים
.
יש גם הנושא של השקעות ותקציב רב-שנתי. בסופו של דבר, בכל חקיקה הפה שגזר
הוא הפה שמתיר, ואפשר לשנות. עם זאת, יש לכך משמעות פוליטית מסויימת, לפחות
מינימלית. אתה אומר
יש לי גרעון גדול, אבל אני חושב במונחים רב-שנתיים ולכן
אני מתחייב להורידו, ולא מתחייב במלים בעלמא. אני מוכן לקשור את ידיי. זה כמובן
לא קושר את ידיך, אנחנו יודעים זאת, אבל זה דבר לפחות סימבולי, אם לא יותר
,
שהכנסת אומרת אנחנו מכירים בעובדה שהגרעון הוא גדול, אנחנו יודעים שיש
רציונאליזציה לכך, כי קליטת עלייה היא השקעה, השקעה אומרת: היום אני מוציא יותר
,
ויש לי גרעון, אבל אנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים להיות אחראים, ולכן הגרעון חייב
לקטון. מה זה 'מהרי? אולי תהיה ממשלה אחרת, אולי לא נהיה בכנסת, אבל נחייב את
המשמעות הזאת. זה חשוב. אם אתה רוצה שמשקיע יחשוב במונחים רב-שנתיים, הוא חייב
לראות שגם הממשלה והכנסת חושבת במונחים רב-שנתיים
.
נצטרך את עזרת ועדת הכספים גם כדי לחזק את עמדתנו וגם כדי לבצע במינימום
קיצוץ קצוות
.
אתמול בישיבה של הממשלה לענין התקציב, שמענו גם את הדעה הפילוסופית שאומרת:

מה רע בגרעון גדול? אם יש 5.5% יהיה 6.5%. מישהו שאל אתמול: אדוני הנגיד, מה אתה
מדבר על גרעון גדול, וכי המשק יקרוס אם יהיה עוד חצי אחוז? התשובה שנתתי - ואני
באמת מאמין בכך
כאשר מישהו אומר שהקש שבר את גב הגמל, ושואל: איזה מין קש זה
,
האם זה קש כל-כך כבד ששובר את גב הגמל, הוא לא מציב את השאלה נכון. השאלה
הרלוונטית היא
איך הגענו למצב שעל הגמל יש משא כזה שאפילו קש קטן יכול למוטט
אותו. אנחנו צריכים לשאול עכשיו על המשא שעל הגמל ולא כל-כך על הקש ששבר את גבר
הגמל
.
בסופו של דבר, גרעון זה משהו שממשכן את העתיד. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו
איך אנחנו רוצים למשכן את העתיד. בסופו של דבר את הגרעון צריך לממן. אני זוכר
עוד מן הימים ההם את המשפט המפורסם "אין לי", של שר האוצר המפורסם, אבל זה נכון
.
אומרים
תלווה מן העתיד. מי זה העתיד? העתיד זה אנחנו. אתה הולך לשוק, לווה
,
ואחר-כך מתפלא שיש שערי רבית גבוהים. ואם יש שערי רבית גבוהים אתה מתפלא שאין
השקעות, ואם אין השקעות גדעת את העץ שאתה יושב עליו. אתה אומר: טוב, לא נילווה
בארץ, נילווה בחוץ-לארץ. כאשר אתה לווה בחוץ-לארץ אתה מתפלא שמתחילים להתנות
לפניך התניות פוליטיות
.
הנושא המרכזי הוא שגרעון הוא דבר רע, ואם יש גרעון תעשה אתו את הדבר המרכזי
.
אבל זה לא הזמן לתת תורה כלכלית
.
)(
אני רוצה לומר שבעידן הזה, בשנת 1992. כאשר הרכבת עוברת מהר ליד אירופה ואם
נשאר בחוץ המצב לא יהיה בריא - עדין שהוא נקודת תפנית בחיי המשק ולכולנו - זה
הזמן לנענע את העץ
.
מדברים על תקציב, אבל הכוונה היא למשהו הרבה יותר גדול. הכוונה היא לפתיחות
המשק בצורה יותר רחבה, הכוונה היא לתהליך ליברליזציה, הכוונה היא לתהליך הפרטה
,
מכירת הבנקים - זה משהו הרבה יותר גדול מאשר נאום בארוחת-ערב. אם לא מכרת, אם לא
הרווחת שליטה, לא הפרטת, וכל השאר זה סיפורים בעלמא
.
הכוונה היא להמשך הרפורמה בשוקי ההון והכספים. היו הישגים עצומים במגזר הזה
,
בשנים האחרונות. אין סיבה לעצור ולא להמשיך הלאה
.
אני מקווה שבעתיד הקרוב נקדם את זה, ננצל את המומנטום. כן אני מקווה שתהיה

לנו הזדמנות להחליף דעות לפני, בעת התהליך ואחרי התהליך
.
למה יש עכשיו פגישה בוועדת השרים לענייני כלכלה? בשעה שתיים בלילה, עוד היתה
הצבעה על מסגרת. זאת המסגרת שגמרה עם גרעון של 6.1%
.
קריאה
י י פרנקל
;
לא אתייחס כרגע למספרים המדוייקים
.
ועדת השרים תיפגש היום על-מנת לכסות את הנושא של דעת הממשלה בשאלה: מה יהיה
בעתיד לאחר הגדלת הגרעון. אני מקווה שנוכל לגייס אתכם לענין זה
.
לתשובה של החקיקה יש שתי סיבות: אהת, אמיתית; שניה, שהחקיקה תעזור לנו
במשימות אחרות. הסיבה האמיתית היא שבשוליים יש לזה איזו משמעות
.

ח' רמון
;
היוגה רקיקה בענין של בנק-ישראל. בנק ישראל לא יכל להדפיס. אמרו שכאשר יהיה
צורך נשנה את החוק. בינתיים עושים 'טריק' פה ו'טריק' שם, אבל בגדול הממשלה
מוגבלת, יותר קשה לה
.
י י פרנקל
;
הייתי מצפה שדווקא לזה תהיה תמיכה חזקה של ועדת הכספים. אין דבר שמחזק את
המחוקקים יותר מאשר חקיקה, ואין דבר שמחזק את המחוקקים יותר מאשר מסגרת שאומרת
שחקיקה היא דבר מחייב. חשבתם שחשוב לחוקק וגם אנחנו חושבים כך. אני חושב שזה
יעזור
.
אין לנו הרבה מה להראות. הלוואי ויהיה מה, להראות, הלוואי ונוכל להגיד
שהפרטנו את המשק, מכרנו את הבנקים, וכו' וכו'. אני מקווה שגם זה ייעשה
.
אני מודה לכם שוב ומקווה שתהיה אפשרות להיפגש שוב. תודה רבה
.
היו"ר מ"ז פלדמן
;
בזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אנחנו שוב מביעים את איחולינו, כולנו יחד
,
להצלחתך בתפקיד האחראי והחשוב
.
)(
הצעות לסדר חיום
ע' סולודר
אדוני היושב-ראש, פנה אלי מנכ"ל המחלקה להתיישבות. אישרנו כאן 15 מיליון ש"ח
להתיישבות החדשה, לחטיבה להתיישבות. הכספים לא הועברו ליעדם על-ידי האוצר. אם
לא יועברו עד היום לא יהיה ניתן לנצל אותם. אבקש לבדוק את הענין בדחיפות
.
שינויים בתקציב לשנת 1991
פנייה מסי 0116
היו"ר מ"ז פלדמן
אנחנו עוברים לפנייה מסי 0116 - שימוש ברזרבה לקליטת עלייה לשנת 1991. מדובר
בסכום של 497,650 ש"ח. הדיון על פנייה זו למעשה כבר הסתיים. הגענו לשלב של
הצבעה
.
עי סולודר
;
האם הסכום הזה יפתור גם את הבעיה של בתים שעומדים מוכנים ואי-אפשר לחבר אותם
לרשת הביוב, הרושמל ועוד? זה קורה בנצרת, זה קורה בכרמיאל
.
א' בר
;
המכרזים לאותן עבודות, שאת מתייחסת אליהן, לא בוצעו רק בגלל העדר התקציב הזה
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 0116
.
פניית מסי 0131
;
היו"ר מ"ז פלדמן
מדובר בהאצת ביצוע הרחבת כביש ואדי ערה
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 0131
.
יאיר לוי
;
שאלה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. אני יליד טבריה. הכביש מצומת פוריה עד
לטבריה עלית משובש מאוד. כל אחד טוען שהכביש לא שייך לתחומו. זה כביש שעוברים
בו אמבולנסים. זה כביש שעוברים בו הרבה מאוד תיירים. שוחחתי עם השרים הקודמים
בענין זה. לצערי הרב, אין תזוזה
.
א' בר
;
אנחנו עומדים לתכנן את כל האזור מחדש, כולל פתרון הבעיות של כפר עובד. במסגרת
זאת יש גם תכנית ביצוע של הכביש. הקדמנו את הביצוע, כדי לאפשר ברכס ביצוע של
פרוייקט "בנה-ביתך
".
פנייה מס' 29007
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
מדובר בהעברת סכום של 14,610 אלפי שקלים חדשים
.
)(
א' קרשנר
;
מדובר בשימוש בעודפי תקציב
.
עי סולודר
;
אבקש לדעת מה גורל ההקצבות לבנייה של 1,000 יחידות דיור ולבנייה של 2,000
יחידות של בנייה קלה, לקליטת עלייה? וכן מה גורל השיפוצים של עמידר בסך 6,000 שקל
ליחידה. דובר כאן על-כך פעמים רבות, ונאמר שזה ייכלל בתקציב. בינתיים אין ביצוע
בשטח
.
א' בר
;

לענין של 1,018 יחידות דיור - הענין בשלב של חתימת חוזה עם החברה המשקמת של

הקיבוץ הארצי. למעשה, התכנונים כבר הסתיימו. מדובר ב-94 אתרים. זה יבוצע
.
לענין של בנייה מתקדמת - השנה יבוצעו 1,000, ובשנה הבאה 1,000 נוספים
.
ג' שפט
;
באלו תנאים
?
א' בר
;
לגבי שנת 1991 אנחנו יודעים מה הם התנאים. לגבי 1992 - יש סיכום על הפעלה של
1,000.
לאור החלטת הממשלה מאתמול - אם כי אנחנו מערערים על ההחלטה - אנחנו לא
יודעים מה יהיה לגבי היחידות האלה. אם ההחלטה שנתקבלה אתמול לא תשונה, משמעות
הדבר היא אי-בנייה לחלוטין - בקיבוצים, במושבים, בערי הפיתוח, בישובים החלשים
.
זאת המשמעות המרכזית של החלטת הממשלה מאתמול
.
דבר נוסף. בערי פיתוח התחלנו בבנייה של אוזרים שונים, כדי להמשיכם בשנת 1992
.
לאור ההחלטה שנתקבלה בממשלה לא יהיה המשך ב-1992 . מדובר בהשתתפות בבניית מוסדות

ציבור, בבניית מוסדות דת. המשמעות של ההחלטה הזאת, אם היא תאושר סופית, הרת-אסון

לישובים קטנים ולערי פיתוח
.
יאיר לוי
;
אנחנו מבקשים להביע את מורת-רוחנו מהקיצוץ הבלתי רציונאלי
.
עי סולודר
;
הממשלה החליטה שמספר העולים יקטן. לדעתי, יש כאן קוצר ראות. אבל מלבד זאת
,
ההחלטה של אתמול אומרת שבנייה שהוחל בה לא תסתיים. לא יהיו מיבני ציבור. זאת
בעצם מכת מוות. אפשר להרוליט שאנחנו מגשימים את הציונות בין גדרה לחדרה ובזה
נסגור את הענין. ומדובר בממשלה שמדברת על ארץ-ישראל השלמה
.
ועדת הכספים חייבת להגיב על הענין. יש לסיים לפחות את התחלות הבנייה וכן
להחליט על בנייה חדשה באזורים בהם בלעדיה אי-אפשר להתקיים
.
א' דיין
;
אלו סכומים ביטלו בנושא השתתפות בבניית מוסדות חינוך ודת
?
)(
א' בר
;
בבניית מוסדות חינוך - לא ביטלו. זה לא במסגרת התקציב שלנו. לבניית מוסדות דת
היה סכום של 4.3 מיליון ש"ח בשנה זו. בשנה הבאה היה צריך לקבל תוספת. זה בוטל
.
התוספת יועדה בעיקר להקמת בתי-כנסת ומקוואות בשכונות חדשות ובעיקר בערי הפיתוח
,
שם יש בעיה מיוחדת
.
אני מניח שראשי רשויות, גם אם נרצה לבנות בתחומן, יגידו: לא נרשה לבנות בלי
מוסדות. ניתקו את הקשר בין בנייה לבניית מוסדות. לדעתי, לא יודעים מהי בנייה
.
א' דיין
;
הממשלה עשתה כאן מעשה חמור מאוד. מצד אחד, היה קשה לשכנע עולים וקבלנים
לבוא. חשוב לרכז מאמץ באזורים אלה ולשנות את מפת הצפיפות בארץ. יותר זול לקלוט
אצלנו עולים, בכל השטחים -בשטח החינוך, הדיור והתעסוקה. עכשיו חוזרים לבנייה
במרכז הארץ. זוהי שגיאה הסטורית. קליטת עלייה בערי פיתוח יוצרת אינטגרציה
ויוצרת אווירה אחרת בישובים. הענין הזה יירד לטמיון, וחבל. הוועדה צריכה להגיב
בענין זה
.
יאיר לוי
;
מן הראוי שהוועדה הזאת תתחיל להשתמש בשיניים שיש לה. ההחלטות שנתקבלו יגרמו
לנו נזקים אדירים. אבקש שהוועדה הזאת תתכנס בדחיפות לדיון בנושא ותביע את דעתה
בנושא זה. הממשלה תבין שאם ההחלטה לא תתקבל בהסכמה מלאה עם משרד הבינוי והשיכון
,
הוועדה לא תיתן ידה לאישור התקציב. אני מציע לקיים, עוד בימים הקרובים, דיון עם
ראשי האוצר וראשי המשרד בענין זה
.
ג' שפט
;
הדבר החמור ביותר בהחלטת הממשלה הוא בהפרת הסכמים והתחייבויות. מדובר בשינוי
מדיניות מהיום למחר. אם רוצים לעודד השקעות, לגייס משקיעים, אחד הדברים החשובים
הוא דאגה ליציבות במשק. החלטת הממשלה יוצרת חוסר יציבות -גם בבנייה, גם בתעשיה. ההחלטה בענין הפחת בתעשיה היא לא כל כך משמעותית, אבל עצם הדבר שבשנה אחת מדברים
על פחת ובשנייה מבטלים, יוצר זעזוע בלתי רגיל. חוסר היציבות יפגע בהשקעות
.
רן כהן
;
לעניות דעתי, משרד הבינוי והשיכון צריך להערך אחרת מבחינת הזמנות בנייה
מחברות ישראליות, מקבלנים ישראלים, לעומת הזמנות בנייה מחברות חוץ. היום יש סכנה
גדולה בהתמוטטות ענף הבנייה. הענף קם, התעורר. יש עלייה, יש גידול בנפח הפעילות
.
אם פתאום כל הענין יפול - יהיה בזה אסון נורא. חייבים לשקול ברצינות את ביטול
המשך היבוא של קרוואנים. לענין זה היתה הצדקה בעבר. בנפח הפעילות הקיים

אין

סיבה
להקצות כספים לדבר שהוא זמני
.
צריך לתת בכל-זאת מענה לעליית מחירי הדירות במרכז הארץ. צריך לבנות גם
בפריפריה. אבל עניין עליית מחירי הדירות ושכר-הדירה במרכז הארץ יכול לקבל תשובה
אחרת, לאו-דווקא של בנייה על-ידי המשרד. למשל, על-ידי הקצאת קרקעות
.
מ' איתן
;
אני מכיר את המצוקות פה ושם, אבל יש כאן ענין של כלים שלובים. נניח שמחר
בבוקר נוזיל את הדירות במרכז הארץ. מי יילך לגור בפריפריה
?
)(
רן כהן
אני לא מתכוון ליצור מצב בו המרכז יהיה אבן שואבת מהפריפריה. יש צורך למצוא
איזון נכון. זה מחייב טיפול נקודתי
.
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
חברת-הכנסת עדנה סולודר הציעה שהוועדה תקבל החלטה לגבי תקציב השיכון. אנחנו
לא יכולים לקבל החלטה בענין זה, כי הנושא לא עמד על סדר-היום
.
אני מבין שרוב חברי הוועדה הביעו מורת רוח ודאגה עקב הקיצוץ הדראסטי בתקציב
השיכון. חלק תבע לדון בענין ביסודיות, כי להחלטת הממשלה יש השלכה על מערכות
שונות
.
מ' איתן
הסיכום שמציע היושב-ראש
- -
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
זה לא סיכום, כי לא היה דיון
.
מ' איתן
;
לעניות דעתי, דברים אלה עשויים להירושב מעין סיכום של הדברים. כאשר אנחנו
רוצים להעביר ביקורת על החלטות הממשלה, אנחנו צריכים להיות אמיצים דיינו כדי לומר
שהיה מקום לקצץ בסעיפי תקציב ארורים על-מנת לאפשר את ההוצאה לצורכי שיכון
.
אני סבור שלצד השיכון, בעיית התעסוקה והקצאת משאבים לנושא התעסוקה הם הנושאים
הקריטיים. היה מקום השנה, לאור המצב הבטחוני והתנאים הפוליטיים הבין-לאומיים
ליטול הימור ולסייע להעברת תקציבים למטרות אלה, שיביאו לגידול בתוצר הלאומי בשנים
הבאות, ובעקבות הגידול בתוצר הלאומי בשנים הבאות גם תקציבי הבטחון של השנים הבאות

יגדלו
.
ח' רמון
;
אני מעריך את העמדה של חבר-הכנסת מיכאל איתן שאומר שהוא בעד הגדלת תקציב
השיכון ומשמעות הדבר קיצוץ בתקציב הבטחון. יש חברים שהם בעד תוספת לכל המטרות
-
חס וחלילה לקצץ בתקציב הבטחון, חס וחלילה לקצץ בתקציב השיכון ובתקציבים אחרים
.
כאשר יגיע אסון - יקצצו בכל. מי שמציע לתת לכולם למעשה מציע לא לינת לאף אחד
.
בניגוד לדעת החברים כאן, אני מברך על הקיצוץ בתקציב השיכון. זה היה חיוני. זה
המקור המרכזי לקיצוצים
.
א' בר
כולל הפגיעה בערי הפיתוח
?
ח' רמון
;
כן. אינני חושב שעיירות הפיתוח יכולות לעכל היום מה שכבר ניבנה - לא מבחינת
תעסוקה ולא מבחינות אחרות. בכל עיירת פיתוח יש בשנה הארורונה גידול אוכלוסיה של
20%-30%.
זה גידול אדיר. עיירות-הפיתוח לא בנויות עכשיו להתמודדות עם גידול כזה
לא מבחינת תעסוקה, לא מבחינת חינוך, לא מבחינת ביוב ולא מבחינות אחרות. מי
שיאפשר לעיירות הפיתוח לגדול בקצב של 50%, 60% ו-70% יביא שואה על עיירות הפיתוח
ויחזיר אותן עשרים שנה אחורנית
.
)(
מ' איתן
אני בעד הגדלת כמות התעסוקה
.
ע' עלי
;
אני מבקש לצרף את דעתי לצד אלה שדיברו לטובת פיזור אוכלוסין וחיזוק ערי
הפיתוה
.
הוחלט; לאשר פנייה 29007
.
פנייה מס' 122
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
פנייה זו נועדה להגדיל את מענק משרד הפנים לרשויות המקומיות הדרוזיות
והצירקסיות
.
הוחלט; לאשר פנייה מסי 0122
.
פנייה מס' 75
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
פנייה זו נועדה להוסיף סכום של 10 מיליון שקל כהוצאה נטו לתקציב משרד
הבריאות
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 75
.
פנייה מס' 124
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
משרד הבריאות הקצה סכום של 2.9 מיליון שקל והרשאה להתהייב של השתתפות משרד
האוצר בפרוייקט המהשוב של משרד הבריאות
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 124
.
פנייה מס' 127
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
י
שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות, בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד
.
הוחלט; לאשר פנייה מסי 124
.
פנייה מס' 103
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
סעיף אהרון; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1991 . יש כאן שינוי מעניין. נשמע
הסבר לבקשה
.
)(
ב' קמר
מדובר בשינוי מבני שעושים בכל מערך הדיור הממשלתי. נושא הדיור הממשלתי הוא
במסגרת משרד האוצר. כיום, כאשר שוכרים משרדים בשוק ההופשי, משלמים דמי שכירות
לבעלים הפרטיים. לעומת זאת, במשרדים שהם בבעלות המדינה לא משלמים כלום. בעקבות
ההלטת הממשלה, לפי ההלטת השמאי הממשלתי חייבנו את כל משרדי הממשלה עבור הנכסים
שלהם, והלק מהכסף נספג בתקציב שלהם - בערך 2% מתקציב הקניות - וכל מה שלא נספג זה
כתוספת, וזה מה שמועבר מן הרזרבה הכללית
.
אנהנו כבר רואים שינויים דראסטיים. משרדים שיש להם נכסים, באים ואומרים:

הנכסים ריקים במשך שנה, קהו אותם, תנו לעולים
.
התקציב הזה מועבר לכאורה מן הרזרבה הכללית. היום הסעיף התקציבי של המשרד

מחוייב באותו סכום ומועבר להכנסות המדינה. כלומר, יש כאן פעולה רישומית
.
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
למעשה, אתם אומרים למשרד: הנכס שייך למדינה, תשלם שכר דירה לפי הערכת שמאי
ממשלתי, ואתה נותן תקציב למטרה זו. זה יפה. אם הערכת השמאי הממשלתי באמת תהיה
נכונה והוא יהייב את לשכת יושר בקריה בתל-אביב בדמי שכירות נכונים, והשר יצטרך
לשלם מהיר ריאלי
- - -
ח' רמון
הוא לא ישלם. המשרד יתן לו כסף
.
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
אני רוצה להגיע למצב שתהיה הערכה ריאלית של שכר הדירה. על כן, דרוש עוד שלב
.
אם נעריך את הלשכה בקריה של שר האוצר, של שר התעשיה והמסרור, ושל אוזרים, מרגע ששכר
הדירה יהיה גבוה יהיה צורך לקהת בחשבון את שווי הנכס. אם המשרד יעבור, לצורך אותה
פונקציה למקום אהר, בו שכר הדירה יותר נמוך, יש לכלול את ההפרש בתקציב המשרד. כך

יינתן תמריץ למשרדים להסוך
.
צריך לבקש את השמאי הממשלתי שתהיינה שומות. אבקש שהשומות יגיעו לוועדת
הכספים. נקבל ההלטה שמשרד שיעביר את הפונקציה שלו למקום ארור וכך יחסוך בשכר
הדירה, החסכון יילך לתקציבו, לשימושו, בשלוש השנים הקרובות. כך יהיה תמריץ אדיר
לחסכון. אני מבקש לקבל הצעה זו כהמלצת ועדה
.
יאיר לוי
אנהנו נוגעים בנושא רגיש מאוד. יש שרים שמהזיקים לשכות עם קומות שלמות
,
באזורים היקרים ביותר בתל-אביב. פעם בשבוע הם נמצאים בתל-אביב. חלקם פועלים שם
על בסיס מפלגתי ולא על בסיס משרדי. אבקש שהוועדה תהליט שעדיף לשלם לבית-מלון מאשר
להחזיק לשכות, עם מזכירות ועם צוות
.
אני מביע מורת-רוה רבה מכך שמה שאנהנו מבקשים לא מתבצע. כאשר אנהנו מבקשים
נתונים ממשרדים, אנהנו לא מקבלים נתונים. מי שלא מוסר נתונים, כנראה יש לו ממה
להשוש
.
אבקש להכין רשימה של כל לשכות השרים. ידוע שיש לשכות רחבות-ידיים עם מיכשור
רב. ועדת הכספים תזמין שר ותאמר לו: אתה מהזיק לשכה מפוארת בתל-אביב, לשכה שאתה
פוקד אותה הצי יום בשבוע, זה מיותר, אנהנו מציעים לך סוויטה במלון יקר, כולל
ארוחת צהריים וכיבוד. זה יעלה פחות
.
)(
א' דיין
;
הכיוון הזה של האוצר נכון. טוב שהמשרד יידע שהוא נושא בהוצאות הכרוכות
בהחזקה. צריך להמשיך באותו כיוון גם בארנונה. עשינו זאת לגבי רשויות מקומיות
.
באנו לבתי-ספר ואמרנו
ניתן לכם תקציב למים, לחשמל, לטלפון. אם יהיה המכון במים
,
בטלפון ועוד, יהיה ניתן להשתמש בכסף למטרות אחרות. על-כן, טוב שיש חיוב ריאלי
בדמי השכירות. המשרד יצטרך לשקול אם לשלם את דמי השכירות ללשכות ומקומות שלא
זקוק להם, או שיוציא את ההוצאה למטרות אלטרנטיביות
.
ככלל המשרדים והלשכות של השרים צריכים להיות רק בירושלים. כך גם נחזק את
ירושלים. אם דרוש לשר מקום בתל-אביב, עדיף שיהיה זה בבית-מלון, כי אז זה ייעשה רק
בשעת הצורך
.
ב' קמר
ענין הארנונה - זה רעיון מצויין. אם זה לא מבוצע בפועל, אציע לבצע אותו
.
לגבי הענין של לשכות שרים - אני אעביר את הבקשה לממונה על הדיור הממשלתי, שזה
סגן החשב הכללי. אבקש ממנו להכין רשימה ונשלח אווזה לוועדת הכספים
.
הערכות השמאי הממשלתי יהיו ריאליות גם בנושא של לשכות וקשרים. השלב הראשון היה
של איתור הנכסים והכנת השומות. הועברו למשרדים הרשימות, והיתה להם אפשרות לערער
הן על הנכסים - אם יש טעויות - והן על גובה השומה. מי שערער - ערער. זאת התוצאה
הסופית. לאחר-מכן חיה משא-ומתן בין כל הרפרנטים של המשרדים באגף התקציבים עם
המשרדים לגבי החלק שיספגו מתוך תקציבם ואיזה חלק יהיה תוספת. זאת התוצאה שמועברת
לוועדת הכספים
.
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
קודם-כל, נאשר את הפנייה. המשמעות היא שאנחנו מעבירים כספים מן הרזרבה למימון
הענין
.
כמו כן, אנחנו מבקשים להעביר לחברי-הכנסת יאיר לוי ואלי דיין את הרשימה של
לשכות השרים
.
כמו כן אנחנו מבקשים לבדוק את הנושא של ארנונה. אני מצטרף לדברי חבר-הכנסת
אלי דיין בנושא של חיזוק ירושלים. היום מגיעים מרמות לתל-אביב במשך 35 דקות
.
נקבל סיכום שאנחנו ממליצים בפני חאוצר, שמשרד שיעביר פעילות למקום אחר ויחסוך
דמי שכירות כתוצאה מכך, החסכון בדמי השכירות בשלוש השנים הראשונות יעמדו לרשות
המשרד. זאת המלצה של ועדת הכספים
.
ב' קמר
;
זה מקובל על משרד האוצר
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 103
.
הוועדה ממליצה כי סכום שייחסך על-ידי משרד ממשלתי על-ידי העברת משרדים למקום
יותר זול, ייתוסף לתקציב המשרד, במשך שלוש שנים
.
מ"מ היו"ר א' ויינשטיין
;
הישיבה נעולה
.
(
הישיבה ננעלה בשעה 14:00
)
)(
א' דיין
;
הכיוון הזה של האוצר נכון. טוב שהמשרד יידע שהוא נושא בהוצאות הכרוכות
בהחזקה. צריך להמשיך באותו כיוון גם בארנונה. עשינו זאת לגבי רשויות מקומיות
.
באנו לבתי-ספר ואמרנו
ניתן לכם תקציב למים, לחשמל, לטלפון. אם יהיה חסכון במים
,
בטלפון ועוד, יהיה ניתן להשתמש בכסף למטרות אחרות. על-כן, טוב שיש חיוב ריאלי
בדמי השכירות. המשרד יצטרך לשקול אם לשלם את דמי השכירות ללשכות ומקומות שלא
זקוק להם, או שיוציא את ההוצאה למטרות אלטרנטיביות
.
ככלל המשרדים והלשכות של וקשרים צריכים להיות רק בירושלים. כך גם נחזק את
ירושלים. אם דרוש לשר מקום בתל-אביב, עדיף שיהיה זה בבית-מלון, כי אז זה ייעשה רק
בשעת הצורך
.
ב' קמר
ענין הארנונה - זה רעיון מצויין. אם זה לא מבוצע בפועל, אציע לבצע אותו
.
לגבי הענין של לשכות שרים - אני אעביר את הבקשה לממונה על הדיור הממשלתי, שזה
סגן החשב הכללי. אבקש ממנו להכין רשימה ונשלח אותה לוועדת הכספים
.
הערכות השמאי הממשלתי יהיו ריאליות גם בנושא של לשכות השרים. השלב הראשון היה
של איתור הנכסים והכנת השומות. הועברו למשרדים הרשימות, והיתה להם אפשרות לערער
הן על הנכסים - אם יש טעויות - והן על גובה השומה. מי שערער - ערער. זאת התוצאה
הסופית. לאחר-מכן היה משא-ומתן בין כל הרפרנטים של המשרדים באגף התקציבים עם
המשרדים לגבי החלק שיספגו מתוך תקציבם ואיזה חלק יהיה תוספת. זאת התוצאה שמועברת
לוועדת הכספים
.
מיימ היו"ר א' ויינשטיין
;
קודם-כל, נאשר את הפנייה. המשמעות היא שאנחנו מעבירים כספים מן הרזרבה למימון
הענין
.
כמו כן, אנחנו מבקשים להעביר לחברי-הכנסת יאיר לוי ואלי דיין את הרשימה של

לשכות וקשרים
.
כמו כן אנחנו מבקשים לבדוק את הנושא של ארנונה. אני מצטרף לדברי חבר-הכנסת
אלי דיין בנושא של חיזוק ירושלים. היום מגיעים מרמות לתל-אביב במשך 35 דקות
.
נקבל סיכום שאנחנו ממליצים בפני האוצר, שמשרד שיעביר פעילות למקום אחר ויחסוך
דמי שכירות כתוצאה מכך, החסכון בדמי השכירות בשלוש השנים הראשונות יעמדו לרשות
המשרד. זאת המלצה של ועדת הכספים
.
ב' קמר
;
זה מקובל על משרד האוצר
.
הוחלט; לאשר פנייה מס' 103
.
הוועדה ממליצה כי סכום שייחסך על-ידי משרד ממשלתי על-ידי העברת משרדים למקום
יותר זול, י יתוסף לתקציב המשרד, במשך שלוש שנים
.
מיימ היו"ר א' ויינשטיין
;
הישיבה נעולה
.
(
הישיבה ננעלה בשעה 14:00
)
)

קוד המקור של הנתונים