ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1991

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) - תיקון חוק מס מקביל; חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 400

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ג' בניסן התשנ"א (18 במרץ 1991). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה;

מ.ז. פלדמן - היו "ר

א. אבוחצירא

יו. אורון

נ. ארד

א. בורג

צ. ביטון

ג. גדות

פ. גרופר

י. הורביץ

י. לוי

ע. סולודר

ח. קופמן

א. שוחט

ש. שטרית

ג. שפט

ד. תיכון

מ"מ; ר. אדרי, י. גולדברג, א. דיין, ש. הלפרט, ע. פרץ, ח. רמון

א. קרשנר - מזכיר הוועדה

א. דמביץ - היועץ המשפטי לוועדה

ס. אלחנני - יועצת כלכלית

מ. איז נברג - קצרנית

מוזמנים;

א. ספרן, ש. ברקן, ד. כהן, ש. עיר-שי, א. שוורצשטיין - משרד האוצר

ש. בריצמן, י. תמיר, ר. הורן - המוסד לביטוח לאומי

סדר-היום;

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה}, התשנ"א-1991

שינויים בתקציב לשנת 1990היו"ר מ.ז. פלדמן; אנו פותחים את הישיבה"

יש לי התבצלות על האחור בפתיחת הישיבה, האיחור היה

בגין בקשה של סיעת הליכוד, שביקשה לדחות את הישיבה,
ג, גדות
חלק מהליכוד-
היו"ר מ,ז. פלדמן
היתה בקשה לדחות -
ג. גדות
אני אמרתי שהיתה בקשה של חלק מהליכוד, זה לא קנטרני,
ד, תיכון
המבקש הוא רק "סדרן" אצלנו-
היו"ר מ.ז, פלדמן
מה שמרגיז ומקומם אותי, זה לא רק האחור בפתיחת הישיב

אלא המחדל המכני, שאני מתנצל עליו, שהדבר לא הובא

לידיעת חברי הוועדה, ומה שמקומם ומאכזב אותי קשות, שגם אחרי האיחור,

קבלתי מטעם רכז הליכוד -הודעה, שהם אינם מוכנים ומבקשים לדחות את הדיון על

חלק מהמשרדים לשעה מאוחרת יותר במשך היום, זה מאד מרגיז ומקומם אותי.
א, שוחט
זה בסמכותך, תפעיל את סמכותך,
היו"ר מ.ז פלדמן
הודענו ברדיו, שאנו רוצים עד הצהרים לסיים את הדיון

וההצבעות על התקציב, ואנו מאוכזבים קשות.
א, שוחט
אתה לא מביא את התקציב להצבעה?
היו"ר מ.ז, פלדמן
יש לנו מספר סעיפים על'סדר-היום, אחד מהם הצעת

תיקונים בחוק מס מקביל, ושינויים בתקציב לשנת 1990.
א, שוחט
אין דיון על התקציב עכשו?
היו"ר מ.ז. פלדמן
לא,
א, שוחט
מתי יהיה?
היו"ר מ.ז. פלדמן
אחרי שנסיים סעיפים אלה שעל סדר-היום, נעשה הפסקה

ונודיע מתי נתכנס,
א. שוחס
אדוני היושב ראש, עם כל הכבוד, יש הערות לדרך ניהול

ישיבות הוועדה" אתה תואיל לשמוע את הדברים- קרו

דברים חמורים אתמול, קרו דברים חמורים היום, אני מודיע לך: אתה שובר את

הכלים בהתנהגות זו,
פ, גרופר
מה האיומים האלה?
ח, קופמן
מה זה, איומים?
א. שוחס
אתה יודע מה קורה פה, עושים קרקס מהוועדה,
היו"ר י. גולדברג
רבותי, אני מבקש להרגע,
ג, גדות
אדוני היושב ראש, חבר-הכנסת גולדברג, אני מציע לך,

הענין הוא בנשמתה של הוועדה, זה לא ענין סכני של מה

בכך, יש פה סענה על דרך ניהול הישיבה.ע. סולודר; זו שיטה.

ג. גדות; אני מציע לך לקרוא חזרה ליושב ראש הוועדה, שינהל

את הישיבה, אם יחליט ברגע מסויים שלא לקיים את

ההצבעות, זו פרווגטיבה השמורה לו לקיים הפסקה בדרך זו או אחרת. אני

מציע לך לעשות זאת כדי שייפסקו הטענות על דרך ניהול הישיבה.

אדוני היושב ראש, אל תטול על עצמך את התפקיד הזה,

הוא תפקיד לא נעים. אני מציע לך לקיים הפסקה, ולקרוא ליושב ראש שיחזור

ונשמע איך הוא מתכנן את כל היום הזה.,
ח. רמוז
בואו נקום ונלך.
פ. גרופר
גם אנחנו.
ח. רמוז
עוד לא היה דבר כזה.
היו"ר י. גולדברג
קודם נשמע את החברים.

חבר-הכנסת דן תיכון, בבקשה.
ד. תיכון
מאחר ואתה, אדוני היושב ראש, חבר שלי, ואני לא מעונין

לפגוע בך אישית, אני מודיע לך: לצערי הרב, כיוון שאתה

ממלא-מקום חבר הוועדה בוועדה זו, אינך יכול למלא תפקיד יושב ראש הוועדה.

לכן תנהג על פי התקנון ותנעל את הישיבה,
היו"ר י, גולדברג
אני רוצה להעביר איזה מסר ולגבש איזו שהיא עמדה.

אני מבין את רגישותם סל חברי הוועדה. אבל אנו נמצאים

יומים לפני מועד אישור התקציב במליאת הכנסת,
א. שוחט
לך אין זכות לשבת במקום שאתה יושב עכשו,
היו"ר י. גולדברג
אולי יש פה עמדות אחרות? אני רוצה לשמוע אותן, ידידי,

אתם רוצים שלא יספיקו לאשר את התקציב?
א. שוחט
אנחנו רוצים? באיזו שעה היתה צריכה להפתח הישיבה?

בשעה 10:00 והיא נפתחה בשעה 11:00, ואין מביאים את

התקציב, לא תהיה ישיבה.
היו"ר י. גולדברג
חבר-הכנסת פסח גרופר, אתה רוצה להמשיך את הישיבה,

או להפסיק אותה?
פ. גרופר
להפסיק. לא יתכן שסיעה אחת מנהלת אותנו בצורה כזאת.

בואו נקום ונלך,
א, דיין
איזו סיעה?
פ, גרופר
סיעת הליכוד,
היו"ר י. גולדברג
לאור הפניה של מרבית חברי הוועדה להפסיק את הישיבה,

אני מכריז בזה -
א, שוחט
אתה תבדוק אם אתה יכול לשבת בראש הישיבה.
היו"ר י, גולדברג
אני מכריז בזה על הפסקה למשך שעה אחת-

(הפסקה)

הישיבה הופסקה בשעה 11:20
היו"ר מ"ז פלדמן
אנו מחדשים את הישיבה.

חי אורון;

ההחלטה שחבלנו אתמול על ה"ייחודיים" בטלה?

היו"ר מ"ז פלדמן;

אתה שואל על האישור של אתמול? אני ביקשתי חוות דעת משפטית.

חי אורון;

באיזו דרך מבטלים החלטת הוועדה?
היו"ר מ"ז פלדמן
אם אחרי חוות הדעת שאקבל יהיה נראה לי שצריך לבטל, אביא זאת לפני הוועדה.

חי אורון;

האם יש בקשה לרביזיה על החלטת הוועדה בענין הרפורמים?

הי ו"ר מ"ז פלדמן;

כן.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת אברהם שוחט.

אי שוחט;

אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש, שאתה בהתנהגות שלך בכמה תחומים מדרדר את.

הוועדה, לצערי הרב. זה דבר שהוא לא נסבל מבחינה פרלמנטרית והוא לא יעבוד. אני

הבטחתי לך בכמה שיחות בינינו לתת לך עזרה וכתף בכל הדיונים הקשים, וכך נהגתי.

אבל יש כמה דברים, שלא ייעשו, לא מתקבלים על הדעת, ואני מודיע לך בשם סיעת המערך,

שאנחנו לא ניתן לך ככה לנהל את הוועדה. ואני רוצה לציין כמה דברים:

קודם כל, לא יתכן שבקשות להעברות תקציביות יובאו ישירות לוועדה, על-פי מיון

שאתה עושה, מבלי שאנחנו יודעים עליהן, מבלי שיש לנו זמן ללמוד אותן ומבלי שיש לנו

זמן להתייחס אליהן. נכון שלפעמים היו מגיעות בקשות של האוצר ברגע האחרון. אינני

אומר שאין מקרים חריגים. אבל מה שקורה עכשו, זה דבר שלא ייעשה. אני אומר לך,

שפשוט לא ניחן לך לנהל את הישיבות. תזכור מה שאני אומר לך. ואתן דוגמה אחת:

הנסיון להביא אתמול בשעה 17:30 את הבקשה להעברת 6 מליון דולר לחיפה-כימיקלי ים, זו

שערוריה, כי זו לא בקשה דחופה. הבקשה הזאת מונחת פה כבר כמה חדשים. יכולת לשים

אותה בתאים של חברי הוועדה, כדי שהחברים יראו אותה. יכולת לגרום לכך שיוזמנו

נציגי משרד התעשיה והמסחר, יכולת לתת לנו אפשרות לדון בבקשה. אני יצאתי מכאן

ב-,16:45 ביקשתי לראות מה הסעיפים שבסדר-היום, הראו לי שלוש בקשות להעברות

תקציביות. אמרתי, אם אלה הבקשות, אני הולך. עליתי למעלה, ואז הגיע כאן עוזרך

הנכבד והכניס את הבקשה הזאת.

זאת גניבה, זאת גניבה אם לא חמור מזה. אנחנו לא ניתן לך לנהל כך את הוועדה.
פניתי אליך וביקשתי
תשים את הבקשות להעברות תקציביות בתאים, אם אפשר להכניס אותן

לתיקי חברי הוועדה, אנחנו נקרא אותן, זכותנו להגיב, זכותנו לשאול שאלות. זה מעשה

של גנבים לאור היום, וזה לא ייעשה בוועדה, אפילו אם תנסה לעשות את זה עשר פעמים.ואם תשמע את דעתי - אתה משפיל את הוועדה, אתה גורם למצב שלא תוכל לעבוד כאן.זה

איננו המחיר שצריך לשלם בכדי שאתה תהיה יושב ראש הוועדה. תנהל את זה בהגינות,

תנהל את זה בסדר. אני יודע שאתה אדם ישר, אל תיתן שיביאו לך דברים מהסוג הזה. זה

לגבי הבקשות להעברות תקציביות.

ועכשו לענין סדר-היום. אנחנו אנשים פוליטים ועסוקים. זכותנו לדעת שלוש שעות

לפני הישיבה, שעתיים לפני הישיבה, שהיא לא תתקיים. זו פעם שניה שהישיבה נדחית ללא

הודעה מראש. בשבוע שעבר חיכינו פה מ-08:30 עד 10:30, היום חיכינו מ-10:00 עד

12:30. הישיבות לא מתקיימות בזמן. היום הודיע העוזר שלך שהישיבה נדחתה ל-11:00,

מזכיר הוועדה לא ידע על כך. שאלנו אותו: מתי הישיבה נפתחת, הוא אמר: ב-10:00. כך

אין מנהלים ישיבות. יש איזה שהוא כבוד בניהול הישיבה וברוח הדברים שבו. זח דבר

שני.

דבר שלישי, אם חבר-הכנסת יאיר לוי הגיש בקשה לרביזיה על ההחלטה בענין

בית-המשפט העליון-קרן רוטשילד - ואני מבין שזה מופיע באותה בקשה - ואני מבין

שחבר-הכנסת יאיר לוי ישמח אם בית המשפט העליון לא יתקיים, כי הוא עשוי להתקל בו

פעם בדרך כזאת או אחרת -

יאיר לוי;

חבר-הכנסת שוחט, הבהרה למה שאמרת.

אי שוחט;

כל אחד מאתנו יכול להגיע לבית המשפט העליון. אני יכול להגיע, אתה יכול להגיע.

ובבקשה זו להעברה תקציבית כלול גם בית המשפט העליון.

יאיר לוי;

לא הבינותי, על הרפורמים אתה מדבר?
אי שוחט
זה יחד.
יאיר לוי
אני לא ידעתי שזה נוגע לבית המשפט העליון. אפשר להפריד.
אי שוחט
לא יכול להיות, שאתה לא תודיע לוועדה שיש בקשה לרביזיה על ההחלטה. אני אינני

צריך לשמוע את זה בדרך עקיפה. יש רביזיה על החלטה, זכותי לדעת שיש רביזיה, כי

רביזיה משמעותה שאין החלטה. ואם חבר-הכנסת יאיר לוי החליט לעצור את הרפורמים,

שיעצור את הרפורמים.
יאיר לוי
חבר-הכנסת שוחט, תן לי להסביר.
ע' פרץ
חבר-הכנסת שורוט מדבר על הנוהל.א' שוחט;

אם יש בקשה לרביזיה, תואיל להודיע על כך לחברי הוועדה. זה לא דבר שיכול

להעשות מתחת לשולחן.

בשלוש הנקודות הללו, אדוני היושב ראש, אני מבקש ממך לא לדרדר את הוועדה

ולהביא אותה למצב שאי אפשר לחיות פה, בחדר הזה. אני חוזר ואומר: נא להשאיר את

הבקשות להעברות תקציביות בתאים של חברי הוועדה, שנדע במה מדובר; לא להחליט,

כגנבים בלילה לאור היום, על בקשות להעברות תקציביות ברגע האחרון. להודיע על בקשה

לרביזיה, כאשר יש בקשה לרביזיה, שנדע במה מדובר. ולקיים לוח זמנים ולא מסירת

הודעות משעה לשעה על ביטול הישיבות.

יאיר לוי;

אדוני היושב ראש, אני מבקש להשיב לחבר-הכנסת שוחט.

היו"ר מ"ז פלדמן;

בבקשה.

יאיר לוי;

חבר-הכנסת שוחט, תלמד ממני, גם כאשר אני כועס אני מחייך. אין מה לעשות, אנחנו

בפרלמנט.

לגופו של ענין, הנושא של הרפורמים - למרות שאני סולד מדרכם - לא הוא שהפריע

לי. מה שהפריע לי זה דבר פשוט, שהאוצר בצורה חד-צדדית לקח כסף ממוסד תורני. קרא

בבקשה את הפניה.
אי שוחט
אתה יודע במה מדובר, אינני רוצה לשים זאת על השולחן. אני אגיד לך בארבע

עי נים.
יאיר לוי
אני אשמח אם תגיד על מה מדובר.
אי שוחט
מדובר על דבר שהוא בחוץ לארץ ולא שייך לשום מוסד תורני.
יאיר לוי
לא. הבירור שעלה בידי, שזה מוסד חי וקיים, נמצא בהר-נוף, ששם נמצאות מיטב

העולות החדשות מהמערב, מארצות-הברית. זה מוסד תורני.
אי שוחט
תמשיך עם זאת. אני אישית אומר לך: נגמרו הימים הטובים עם ש"ס, כי זה הפקרות

הענין הזה. אתם חיים על מלי ו נים שאתם גונבים מחבית הזה. וכאן יש בקשה להעברה

תקציבית של 900,000 שקל ל"היברו יוניון קולג"', אז אתה תעכב אותה? יש גבול לענין

הזה. אל תהיו מופקרים. יש התחייבות של שלושה שרי אוצר, אתה תעכב את זה?
יאיר לוי
חבר-הכנסת שוחט -

היו"ר מ"ז פלדמן;

חבר-הכנסת יאיר לוי, אני מבקש להפסיק.

יאיר לוי;

נאמר פה דבר חמור מאד.

היו"ר מ"ז פלדמן;

תן לו להרגע. גם אני אינני מגיב.

יאיר לוי;

אני קורא לעמיתי וחברי הטוב, חבר-הכנסת אברהם שוחט, לגלות את כל השחיתויות

ולעשות את כל מה שצריד, ומי שלא עושה כך, לדעתי, מועל בתפקידו כפרלמנטר.

לעצם הענין, במידה והאוצר יבוא וישכנע אותי -

אי שוחט;

אתה אמרת, שעיכבת את הבקשה רק בגלל הרביזיה שביקש חבר-הכנסת אורון. אתה אמרת

לי שבגלל זה אתה מעכב. מה אתה בא ומספר עכשו מעשיות? אל תשקר.

פי גרופר;

אפשר לדעת במה מדובר?
א' שוחט
חבר-הכנסת לוי ביקש לעכב העברה תקציבית לקרן רוטשילד, כי חבר-הכנסת אורון אמר

שהוא יבקש רביזיה.

חי אורון;

היות ויש בקשה שלי לרביזיה, הודיעו לאוצר ששני הנושאים מעוכבים.

יאיר לוי;

אני מציע שחבר-הכנסת שוחט ואנוכי ניסע לאוצר, ובמידה ויוכיחו לי שאין מוסד

כזה שנלקח ממנו, שהמוסד הזה הוא פיקטיבי, אני מוריד את הבקשה לרביזיה.

ח' רמון;

הרביזיה היא על ענין נוהלי, או על הבקשה להעברה תקציבית לקרן רוטשילד?

יאיר לוי;

בקשת הרביזיה שלי היא רק לגבי הקטע שנלקח ממוסד תורני וניתן לרפורמים, שאני

לא אוהב אותם.
א' שוחט
ואם לקחו מבית יהדות מרוקו ונתנו לאגודת ישראל, את זה אתה כן אוהב?

יאיר לוי;

זה לפחות הולך לקודש. פה זה הולך לאבי אבות הטומאה.
ח' רמון
זו בקשה של האוצר?

יאיר לוי;

כן.

ח' רמון;

זאת אומרת, שר האוצר שאמר, שהשנה אין "יהודיים" הוא פעם ראשונה בהסטוריה

מגיש בקשה של ייחודיים?

יאיר לוי;

לרפורמים, אלה שנלחמים כל הזמן ביהודים.

ח' רמון;
שר האוצר הופיע בטלביזיה ואמר
אין השנה כספים ייחודיים.
היו"ר מייז פלדמן
רבותי, עכשו אנו ממשיכים בסדר-היום.

ח' רמון;

אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים לדעת מה סדר-היום. זה סודי?

ע י פרץ;

אדוני היושב ראש, אתה אינך נוהג בהגינות. חבר-הכנסת יאיר לוי נכנס אחרי, והוא

קיבל רשות הדיבור לפני.

היו"ר מייז פלדמן;

חבר-הכנסת עמיר פרץ, יש לי אזנים מאד משונות, הן שומעות רק כאשר מדברים בשקט.

ע י פרץ;

אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך, שאני מרגיש מושפל להיות בחדר הזה. זו

רמיסה ברגל גסה של כל נורמה ציבורית. הפצע הפתוח, שדיבר עליו שר האוצר לגבי

הייי יהודי ים", לצערי הרב, אתם נתתם לשר האוצר לקחת שקי מלח ולזרות אותם על אותו

פצע פתוח, ושר האוצר במנהגיו, הפך את הפצע הזה לפצע שכנראה יתסוס הרבה מאד זמן.

אדוני היושב ראש, אסור לך י והנר להופיע פה בוועדה ולומר, שסיעת הליכוד - עם כל

הכבוד לסיעת הליכוד - פנתה אליך ובגללה אתה משבש הליכים של עבודה תקינה. אני מבקש

לשמור על כבודה של הוועדה. ואסור לך לתת, שישתמשו בך, עם כל הכבוד.היו"ר מ"ז פלדמן;

אני רוצה לומר לך רק הערה אחת ענינית. כשפנו אלי מהמערך וביקשו לדחות ישיבה,

גם כן עשיתי זאת. לכן, גם כאשר הליכוד פונה אלי בבקשה לדחות, אני נענה.

באשר לסדר-היום - יש לפנינו הצעה לתיקונים בחוק מס מקביל ומספר העברות

תקציביות.
ח' רמון
אפשר לדעת איזה העברות תקציביות? היה נהוג פעם שההעברות התקציביות היו נמצאות

בתיקי חברי הוועדה.

ע י פרץ;

אנו מבקשים שהבקשות להעברות תקציביות תהיינה בתיקים, ולא תהיינה הפתעות.

א. קרש נר;

יש בקשה לשינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים.
ג' גדות
אפשר לחלק את הבקשות לחברי הוועדה?

א. קרשנר;

כן. רק עכשו קבלתי אותן.

ח' רמון;

חוץ מהבקשות שתחלק לחברי הוועדה, לא תהיינה יותר בקשות להעברות תקציביות?

אי אבוחצירא;

הוא אמר לך, שרק עכשו קיבל אותן. מה אתה רוצה ממנו?

ח' רמון;

אני שואל, האם רק בקשות אלו תהיינה?

אי אבוחצירא;

הוא יכול להגיד לך?

א. קרשנר;

יש העברה לחיפה-כימיקלים.
א' שוחט
אני אבקש להזמין את אנשי מפעל חיפה-כימיקלים ואת נציגי משרד התעשיה והמסחר

ואת אנשי משרד האוצר.י' הורביץ!

מה בוער היום?
אי שוחט
אינני יודע, תשאל את היושב ראש.

י' הורביץ;

זה נושא נכבד, לא כדאי לדון בו היום.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני מסכים.

גי גדות;

למה אדוני מסכים?

היו"ר מ"ז פלדמן;

לדחות את הדיון בבקשה להעברה תקציבית לחיפה-כימיקלים ולהזמין את נציגי משרד

התעשיה והמסחר והאוצר.
גי גדות
אני מבקש לדחות את הדיון בכל הנושאים האחרים. אני אבקש לקיים דיון בכל אחת

מהבקשות להעברות תקציביות. אי אפשר לבודד ענין אהד מתוך מכלול שלם.
היו"ר מ"ז פלדמן
אני לא אמרתי לכמה זמן נדחה את הדיון. עכשו לא נדון בזה.

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) - תיקיו חוק מס מקביל

היו"ר מ"ז פלדמן;
אנו עוברים לנושא הבא
הצעת חברי-הכנסת קופמן, גרופר, שויוט וסולודר, על דעת שר האוצר וסגן שר העבודה

והרווחה לעני ני בטוח לאומי, להוסיף פרק לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני רקיקה)

בנושא מס מקביל.

יציג את ההצעה נציג הביטוח הלאומי, מר בריצמן.
ש. בריצמן
התיקון שמוצע בפניכם -
גי גדות
נדמה לי שהיתה הסתייגות של קופת-חולים מכבי בנושא זה.
ש. בריצמן
לפי מיטב ידיעתנו, הצעה זו היא על דעת כל קופות החולים.

גי גדות;

יושבת ראש הקואליציה, חברת-הכנסת שרה דורון היא חברה בקופת-חולים מכבי, והיא

ביקשה ממני להתענין בענין. האם זה מסודר?

ש. בריצמן;

אינני יודע מה חברת-הכנסת שרה דורון בענין, אבל למיטב ידיעתי הצעה זו היא גם

על דעתו של מר רפי רותר מקופת חולים מכבי.

ההצעה שמונחת בפניכם באה לקבוע הסדר לחלוקת כספי המס המקביל, שהמוסד לביטוח

לאומי גובה ומחלק בין קופות החולים. החידוש שבהצעה הוא, שכספי המס המקביל יחולקו

בצורה שונה מזו שהם מחולקים עד היום, כאשר 25% מכספי המס המקביל, שהמוסד גובה,

יחולקו בין קופות החולים לפי ההכנסות של החברים שמשלמים את המס המקביל, ו-75%

מכספי המס המקביל יחולקו לפי מספר הנפשות שחברות בקופות החולים, קרי - משפחות,

כאשר לכל אחד מבני המשפחה, בהתאם לגילו ובהתאם לשירותים הרפואיים שהוא צורך, יש

משקל שונה. למשל, לאדם עד גיל 24 אנחנו נותנים משקל של 0.6 נפש, מגיל 24 עד גיל

65, אנחנו נותנים משקל של 1, ואילו מבוגרים שהם מעל גיל 65 המשקל שלהם בנפשות הוא

יותר גבוה 3.1, משום שהם צרכני שירות בריאות יותר גבוהים.

ע' פרץ;

וילד?

ש. בריצמן;

ילד - 0.6. עד גיל 24 - 0.6. זה משוקלל.

אי שוחט;

אולי תיתן לנו את תוצאות המפקד? מה השינויים שחלו.

י' הורביץ;

אם יתברר שקופת-חולים הכללית "דפוקה" יעלו את הגיל עד גיל 49.

אי שוחט;

יש קריטריונים.

י' הורביץ;

יתפרו את הקריטריונים לפי הצרכים.

ש. בריצמן;

שאר ההוראות שמופיעות בהצעת החוק הן הוראות טכניות כיצד לעשות את החלוקה,

כיצד לעשות את החישובים וכיצד יועברו התשלומים. כמו כן יש בהצעת החוק כמה הוראות

מעבר, שבאות להסדיר את המעבר מהשיטה הקודמת לשיטה החדשה.

זה בפשטות מה שיש בפניכם. אם יש לכם שאלות לגבי נתונים, אני מוכן להשיב.א' שוחט;

אנו מבקשים את נתוני המפקד.

ש. בריצמן;
נתוני המפקד הם כדלקמן
עד המפקד קופת-חולים הכללית קבלה 81.35% מכל כספי המס

המקביל, כאשר המשקל הזה הוא משקל משוקלל של שכירים ועצמאים.

אי שוחט;

כמה נפשות?

ש. בריצמן;

אני אגיד הכל. אם אנחנו היינו מיישמים את תוצאות מפקד 1989. כפי שהוא נקבע עם

הקריטריוני הישנים שהיו קיימים, קופת חולים הכללית היתה יורדת ל- 74.32%.

בעקבות הצעת הוק זו והתיקון המוצע יעלה חלקה של קופת חולים הכללית ל- 76.97%.

ח' רמון;

אני מקווה שהמספרים הם לא סודיים. אני רוצה לדעת כמה חברים בקופת חולים.

חי אורון;

אפשר לקבל את המספר המשוקלל לגבי כל קופות החולים?

ש. בריצמן;

אני אתן את המספרים לגבי כל קופות החולים.

לפי המפתח הקיים היום, קופת חולים הכללית מקבלת היום 81.35% קופת-חולים

לאומית מקבלת -

ח' רמון;

כנגה חברים יש בקופת חולים הכללית, 100,000, 2 מליון?

ש. בריצמן;

חבר-הכנסת אורון שאל על המספר המשוקלל.

ח' רמון;

אני שואל על מספר החברים.

ש. בריצמן;

המספרים שאני יכול לינת לגבי חברים הם מספרים, שנובעים כתוצאה ממפקד מט מקביל
שכירים. אני כבר אומר
אין לי נתונים מדוייקים לגבי מספרי חברים מאוכלוסיות שלא

נכללו במפקד, אבל זו כמובן אינדיקציה.

בסך הכל, בהתאם למפקד יוני 1984, שעל פיו אנחנו פועלים עד היום, היו

1,312,500 חברים בכל קופות החולים. הם התפלגו כדלקמן; קופת-חולים הכללית

1.119,600 חברים. על סמך המפקד החדש - 1,065.300.ס. אלחנני;

אלו יחידות ביטוח.

אי שוחט;

סמדר צודקת. אלו יחידות ביטוח.

ח' רמון;

אפשר לקבל את הנתונים הללו בכתב?
ש. בריצמן
כן.

היו"ר ח. קופמן;

אל תשכחו שהאוכלוסיה גדלה.

ש. בריצמן;

קופת חולים לאומית גדלה מ-52,600 ל-78,100 חברים, זאת עליה של 48.5% קופת

חולים מכבי עלתה מ-100,900 ל-173,300 חברים, עליה של 71.7% וקופת חולים מאוחדת

עלינה מ-39,400 ל-66,100, שזה גידול של 68%. הגידול הארצי בסך הכל האוכלוסיה, או

בסך הכל החברים -
ח' רמון
אפשר לקבל את הטבלה הזאת בכתב? אני אודה לך מאד אם תגיש אותה לוועדת הכספים

בכתב.
ש. בריצמן
כן. בסך הכל, הגידול הארצי, גם נומינלי, גם משוקלל, במספר החברים באורנה

תקופה היה 5.4%.
ע י פרץ
כשאתה מונה את מניין המתפקדים במפקד, מי נכנס אצלך למניין? אם יש זוג, שרק בן

זוג אחד עובד ורק אחד משלם דמי חבר, רק אחד כלול בשקלול, או שני בני הזוג?

ש. בריצמן;

רק אחד נמצא בשקלול הזה שנתתי לכם, לא בהתאם להצעת החוק החדשה.

ע' פרץ;

ב-1984 היו בסך הכל 1,312,500 חברים. כמה היו בסך הכל ב-1989?

ש. בריצמן;

1,382,800. אלה השכירים בלבד. לגבי העצמאים המפתח משתנה.ח' רמון;

כמה מהווים העצמאים?

היו"ר ח. קופמן;

העצמאים מהווים 13%. זאת אומרת שהשכירים מהווים 87%.
י י הורביץ
אפשר לקבל את ההתפלגות של העצמאים?

ש. בר יצמן;

העצמאים, ההתפלגות שלהם נכון להיום באחוזים -

חי אורון;

יש לך השוואה לאיזו שהיא שנה, ל-1984?

ש. בריצמן;

ב-1984 לא היה מפתח נפרד לגבי עצמאים.

אני אומר מה המפתח לגבי עצמאים באחוזים: קופת חולים הכללית 62%, קופת-חולים

מכבי 21%, קופת חולים לאומית 8.5% וקופת חולים מאוחדת 8.5% הירידה של קופת חולים

הכללית מ-1986 עד 1990 הימה מ-68% ל- 62%.

היו"ר ח. קופמן;

אינם יודעים למה, המס הכי נמוך לעצמאיים הוא בקופת חולים הכללית.
חי רמון
מה הגידול באוכלוסיה כל שנה?

ש. בריצמן;

בסך הכל הגידול במספר חברי קופות החולים מ-1984 הוא 5.4%.

המפתח באחוזים, ההתפלגות, לגבי שכירים ועצמאים יחד, כפי שאנו נוהגים היום,

בהתאם למפקד שהיה עד היום היא: 81.35% לקופת חולים הכללית, 4.6% לקופת חולים

לאומית,10.1% לקופת חולים מכבי ו-3.95% לקופת חולים מאוחדת.

בעקבות הצעת חוק זו, השינוי יהיה כדלקמן: קופת חולים כללית תהיה 76.97%, קופת

חולים לאומית 5.85% קופחת חולים מכבי % 12.12, קופת חולים מאוחדת 5.08%.
ח' רמון
מה אחוז הכסף שכל קופת חולים תקבל?
ש. בריצמן
אם אני אתן עוד ארבעה מספרים תהיה לפניכם תמונה מלאה. מה שאני יכול להגיד לכם

הוא, מרו היה קורה אילולא היתה הצעת חוק זה. אאם הצעת חוק זו לא תתקבל התמונה תהיהזו: קופת חולים הכללית תהיה 74.3%, קופת חולים לאומית 5.85% קופת חולים מכבי

14.3% וקופת חולים מאוחדת 5.5%.
עכשו יש לפניכם כל חאופציות
המצב חנוכחי, המצב אם לא עושים ולא כלום והמצב

בעקבות הצעת החוק שלפניכם.
ח' רמון
אני מבקש לדעת, במספרים מוחלטים מה היה משקלה של קופת חולים הכללית ב-1984

ומהו היום, כי מאז היה גידול באוכלוסיה. כלומר, החלק של קופת חולים בכלל החברים

לא ירד ב-% 4.8, הוא ירד בשיעור גדול יותר.

היו"ר ח. קופמן;

הגידול בכלל חברי קופות החולים היה ב- 5.4%.

ח' רמון;

אתה הבינות את שאלתי?

ש. בריצמן;

הבינותי, אבל לפני אין מפתח מפורט של נפשות לבד והכנסות לבד, כי המפתח הנוכחי

כפי שהקראתי היום הוא 80% לפי הכנסה ו-% 20 חברים. אתה שואל אותי נגהו המפתח

המפוצל. נתונים אלה קיימים, אין לי אותם לפני.
ח' רמון
אני שואל אותך: קופת חולים ב-1984 על 1,119,000 חבריה, היו לה % 80 מהמס

המקביל באופן מוחלט. בסך הכל, בכל הקופות, היו נניח 2 מליון חברים.
ע י פרץ
לא, הוא אמר כנגה היו, היו 1,312,000 חברים. וב-1989 1,380,000 חברים. נכון?
ח' רמון
וכמה חברים יש עכשו בכל קופות החולים?
ש. בריצמן
1,382,800 חברים.
ח' רמון
זה לא כולל עצמאים.
א. שוורצשטיין
לא.
ח' רמון
אם אני מוסיף עצמאים?ש. בריצמן;

זה % 86.5 מהאוכלוסיה.

ח' רמון;

אני מבקש שתיתן לי מספרים מוחלטים שחיו ב-1984, מח חלקח בכלל המבוטחים, לרבות

עצמאיים ואת השקלוליים המשמעותיים, מה היה קורה אם לא היו משנים וכו' וכו'.

ע י פרץ;

יש לך התפלגות של החברים בקופות החולים לפי סוג הרישום? יש כאלה שנרשמים דרך

הפועל המזרחי, יש כאלה שנרשמים דרך אגודת ישראל, ויש התפלגות של פנקסים כחולים של

הפועל המזרחי ופנקסים ירוקים של אגודת ישראל. אני רוצה לדעת את הנתונים האלה.

ש. בריצמן;

אין לנו נתונים אלה.
אי דיין
הצעה זו היא חלק מחוק ההסדרים במשק המדינה? האם זה לא נושא חדש?

היו"ר ח. קופמן;

זו הצעה של חברי הכנסת על דעת שר האוצר ועל דעת סגן שר העבודה והרווחה

לעני ני הביטוח הלאומי.

ח' רמון;

קצת מגוחך שלמעשה אנשים חברים בקופת חולים במשך שנים והמס המקביל שלהם לא

מגיע לקופה שבה הם חברים. זו פשוט גזילת כספים. אדם בחר בקופה, מה עוד שאני יודע,

שטוענים חברי בהסתדרות, שהמס המקביל הוא בכלל לא מס, אלא זה חלק מהחברות. אני

טוען כל הזמן, שהמס המקביל הוא מס, ולכן הייתי מאד בעד שינוי הקריטריונים.

חי אורון;

הוא לא מס.

ח' רמון;

אם המס המקביל הוא לא מס, אלא הוא הולך עם החבר, אז הכל צריך ללכת לקופה שבה

אני חבר.

חי אורון;

אם אני לא מבוטח באף קופה, זה לא מוטל עלי.

ח' רמון;

המעסיק משלם.

ש. בריצמן;

יש שני סוגי אוכלוסיה. יש אוכלוסיה אחת של שכירים, שלגביהם המעביד משלם את

המס המקביל.
אי שוחט
כמה?

ש. בריצמן;

4.95% והתקרה היא עד שלוש פעמים השכר הממוצע כיום לשכיר. יש מי שאיננו שכיר

שמשלם בעצמו את המס המקביל, באותו שיעור % 4.95, אבל התקרה אצלם היא ארבע פעמים

השכר הממוצע במשק. אם עצמאי אינו חבר בקופת חולים, הוא אינו משלם מס מקביל. לגבי

שכיר, משלמים בעדו את המס המקביל. אבל התשלום של המס המקביל לפי תקנוני קופת

חולים מקנה לאותו שכיר, אף שאינו חבר בקופת חולים, השתתפות בהוצאות אשפוז, כאשר

הוא משלם חלק וקופת חולים משלמת את החלק השני.
אי דיין
איזו קופת חולים?

ש. בריצמן;

אליה הוא פונה.
ח' רמון
אם אני משלם כחוק ונותנים לך כסף, זה מס או לא מס? בודאי שזה מס.

היו"ר ח. קופמן;

אמרת "קופת חולים אליה הוא פונה", מתי הוא פונה, ברגע של אסון, או שהוא צריך

להודיע מראש על קופת החולים?

ש. בריצמן;

חבר-הכנסת רמון, לשאלה האם זה מס או תשלום, אני רוצה להגיד: גם לפי השיטה

הקודמת, לא כל כספי הגביה הלכו בהתאם לחברות בקופת חולים. הוכר כבר העקרון, שחלק

מכספים אלה צריכים להתחלק לפי מספר הנפשות ולא לפי מספר החברים, או לפי הסכומים

שמעבירים. כך שאינני נכנס לויכוח העקרוני -

ח' רמון;

סליחה, אני טענתי גם בעבר שזה מס. אני יודע שזה מס. היתה תקופה קצרה ב-1985,

שהשכר ירד, והמס המקביל היה פחות מההקצבות, באו קופות החולים, ובעיקר קופת חולים

של ההסתדרות ואמרה - ואני הייתי אז במשא-ומתן: מכיוון שאינני מקבלת מספיק הכנסות

מהמס המקביל, מדינת ישראל צריכה להשתתף בתקציבי הישיר. מה יותר מזה מאפיין מס?

אז, כאשר המאפיין היה % 20, עוד היתה אפשרית חריגה קטנה. היום, כאשר כמעט הכל

הולך לפי קריטריונים סוציאליים, לא לפי היכן שאינה חבר - ואני מאד בעד זה -
ש. בריצמן
כן לפי היכן שאתה חבר, אבל לא לפי הכנסתך.

ח' רמון;

לא לפי ההכנסה. יכול להיות שאחד בקופת חולים מכבי יש לו 10 ילדים והוא בן 65,

הוא תורם לקופת חולים מכבי הרבה יותר ממה שהוא משלם.חי אורון;

נכון.

ח' רמון;

זה חשוב, כי אם זה מס יעודי, אז צריך לכלול את זה כחלק מהשתתפות ממשלה, ואם

זה לא מס, אלא רק של החבר, לא כוללים את זה בהשתתפות הממשלה. זה ההבדל וזה הבדל

משמעותי.

אני אינני מבין למה שלא יהיה מפקד כל שנה. יש מחשבים.

אי שוחט;

העולים מצטרפים כל שלושה חדשים.

אי דיין;

אני רוצה לברך על נקודה מאד חשובה בעני ן הזה, שלפחות היום אין אינטרס לקופות

חולים לדחות משפחות שיש להן יותר ילדים, או שיש בהן חולים או זקנים, כי זה נותן

להם יותר בשקלול. עכשו יהיה שוויון בענין הזה.

י י הורביץ;

אני כמעט בטוח שהמפולת תבוא עכשו. עד עכשו היה מחסום גדול. ואני רוצה להגיד

לך: תסמוך על החבר'ה האלה, הם ימצאו לך בכל פעם -

אי שוחט;

אתה שוכח שהליכוד בשלטון.

ח' רמון;

הליכוד חכם, הליכוד ידאג שזה יימשך כך.

ע' פרץ;

מר בריצמן, במסמך שאתה תכין לחבר-הכנסת חיים רמון, אני מבקש שתכלול נתון, מהו

הסכום האבסולוטי בתקציב שמועבר דרך המס המקביל לקופות אל מול הכסף שמגוייס דרך

המס האחיד.

קריאה;

זה מספר ידוע.

ע י פרץ;

הוא לא ידוע.

ש. בריצמן;

אני יכול להגיד מה המס המקביל שאנו גובים על יסוד הנתונים שמצויים בידינו

וסכומי המס המקביל שאנו גובים ומעבירים לקופות.
היו"ר ח. קופמן
הוא איננו אחראי למס האחיד.

ע' פרץ;

אני מבקש להגיש הסתייגות לסעיף 1(3} בהצעה שלפנינו.

א. דמביץ;

לקראת ההצבעה אני מבקש את רשות היושב ראש של הוועדה לשלב בנוסח הסופי של הפרק

הזה משהו, אם יימצא צורך בו, כדי להחליק את ענין הוראות המעבר. אם תהיה

התנגדות, אני מבקש לקבל הודעה.

היו"ר ח. קופמן;

מקובל.

אני מעמיד להצבעה הצעת חברי-הכנסת קופמן, גרופר, שוחט וסולודר להוסיף פרק די

- מס מקביל - לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1.991

הצבעה

פה אחד אושרה הצעת חברי הכנסת קופמן, גרופר, שור)ט וסולודר להוסיף פרק די -

מס מקביל - לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1991

שינויים בתקציב לשנת 1990
אנו עוברים לנושא הבא
שינויים בתקציב לשנת 1990.

הפניה הראשונה, פנייה מס' 317.

א. קרשנר;

מבוקש אישור לשינויים פנימים בתקציב משרד הבריאות.
היו"ר ח. קופמן
נשמע את נצי ג האוצר.

ד. כהן;

מפאת קוצר הזמן, בתקציב מס' 3 כל הסכום שהתוסף למשרד הבריאות, שנובע משינויי

מחירים, הכנסנו אותו לתקנה אחת ועכשו משרד הבריאות מבקש להפריד אותו לתקנות לפי

הצרכים של משרד הבריאות.

בנוסף לכך, יש כאן הגדלה של ההוצאה המותנית בהכנסה, שנובעת בעיקרה מהכנסות

בתחום הפסיכאטרי, שזה בעיקר הכנסות שמשרד הבריאות מצליח לגבות מאפוטרופסים של

מאושפזים ודברים כאלה.

היו"ר ח. קופמן;

אני מעמיד להצבעה פניה זו.הצבעה

שינויים בתקציב לשנת 1990. פניה מס' 317 של סגן הממונה על התקציבים, אושרה

היו"ר ח. קופמן;

אנו עוברים לפניה מס' 340 של סגן הממונה על התקציבים.

א. קרשנר;

מבוקש אישור לשינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים.

אי דיין;

מהו הסכום.

ד. כה ן;

זה שחרור רזרבות פנימיות של המשרד בסכום של 11,224,000 שקלים למטרות הבאות:

תשתיות לקליטת עליה, מים ביוב, תאורה וניקוז, תשתיות כלליות, שיפוץ מבני ציבור

במוסדות ונושא בטחון וחירום.
היו"ר ח. קופמן
אני מעמיד להצבעה פניה זו.

הצבעה

שינויים בתקציב לשנת 1990, פניה מס' 340 של סגן הממונה על התקציבים, אושרה

היו"ר ח. קופמן;

אנו עוברים לפניה מסי 362.

ד. כהן;

מדובר בביטוח רפואי שהמדינה רוכשת עבור משפחות.
הי ו"ר ח. קופמן
אני מבין שאין הערות לפניה זו. אני מעמידה להצבעה.

הצבעה

שינויים בתקציב לשנת 1990. פניה מסי 362 של סגן הממונה על התקציבים, אושרה
הי ו"ר ח. קופמן
אנו עוברים לפניות מס' 363 ו-369 של סגן הממונה על התקציבים.אי שוחט;

אני מבקש לשאול את נציג האוצר: היו פה אנשי קופת חולים ואמרו, שנגמרו להם

התקציבים. אני מבין שפה מדובר על 50 מליון שקלים. אני מבין שמספר המיטות הוא

חצי-חצי בבתי-החולים הממשלתיים ובבתי החולים של קופת חולים הכללית.

היו"ר ח. קופמן;

לא, אף פעם זה לא היה כך. שליש היה בבתי החולים של קופת חולים ושני-שלישים

בבתי החולים הממשלתיים.

ד. כהן;

זה לא נתון רלבנטי.

הי ו"ר ח. קופמן;

יש 10,000 מיטות בבתי-החולים של הממשלה ו-3,000 מיטות בבתי החולים של

קופת-חולים.

אי שוחט;

אני מבין, שאם כתוב פה: העברה לגופים ציבוריים, זה כולל את "הדסה" ואת

קופת-חולים ובתי החולים הממשלתים. ישב פה אתמול מנכ"ל קופת חולים הכללית, נציגות

"הדסה" לא היתה. לי נראה שאתם מזרימים לבתי החולים הממשלתים, ואולי בצדק, אבל

אין מזרימים לאלה שאינם ממשלתיים, קרי - בתי החולים של קופת חולים הכללית ורשת

בתי-החולים של "הדסה" -
היו"ר ח. קופמן
היה פעם בית החולים שערי-צדק, עכשו הוא במסגרת קופת חולים הכללית, ויש בית

חולים לניאדו.
אי שוחט
אני חושב שיש היום 11,000 מיטות בבתי-חולים שאינם גריאטריים, מהן בבתי-חולים

ממשלתיים 6,000 מיטות, אבל אולי נציג האוצר יתקן את המספרים.
היו"ר ח. קופמן
הוא אומר שיש לו קריטריונים אחרים. אבל עד כמה שאני יודע, מיטות היו 10,000

בבתי החולים הממשלתיים ו-3,000 בבתי החולים של קופת חולים הכללית. מה קרה בינתיים

אינני יודע. אני מדבר על שנת 1983.
ד. כהן
יש כאן שתי פניות שמסיבה טכנית הוגשו בנפרד, פניה אחת על סכום של 20 מליון

שקלים ופניה אחת על סכום של 50 מליון שקלים, ובסך הכל זה 70 מליון שקלים. סכום זה

מיועד לתוספת למערכת הבריאות כולה בגין ההוצאות שנגרמו לה בעקבות שעת החירום

בחדשים ינואר-פברואר האחרונים.

העקרונות על פיהם מפוצה מערכת הבריאות סוכמו בין מנכ"ל משרד הבריאות ובין

הממונה על התקציבים, אלה עקרונות אחידים לכלל המערכת. העקרונות לא סוכמו רק

לבתי-החולים הממשלתיים.ממה נובע פער, ואכן קיים פער, בין הפיצוי לבתי החולים הממשלתים ובין הפיצוי

לקופת חולים הכללית אשר גם היא מחזיקה בתי חולים משלה? זה נובע משתי סיבות: ראשית

כל, הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשעת חירום, שבה חבר גם מנכ"ל משרד הבריאות אבל

גם מנכ"ל קופת החולים הכללית, החליטה שהרוב הגדול של בתי-החולים שיהיו בכוננות

חל"כ יהיו בתי-חולים ממשלתיים - בית-חולים שיבא, בית-חולים רמב"ם ובית-חולים

איכילוב לעומת בית חולים בלינסון בלבד של קופת חולים הכללית.

ח' אורון;

ובית-חולים סורוקה.

ד. כהן;

סורוקה היה בכוננות מסוג שני. אינני רוצה להכנס לפרטים, אבל היו שתי דרגות של

כוננות, ובית חולים סורוקה לא היה בכוננות כמו ארבעה בתי החולים שציינתי.

הסיבה השניה היא, שעל פי העקרונות שסוכמו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות והממונה

על התקציבים -
היו"ר ח. קופמן
הוא הביא בחשבון את המשקל של בתי החולי הממשלתיים שהיו בכוננות חל"כ.

אי שוחט;

אם זה על דעת רשות האשפוז העליונה, זה מוסכם.
היו"ר ח. קופמן
אין לך נתונים על מספר המיטות בבתי חולים ממשלתיים ובבתי החולים של קופת

החולים?

ד. כהן;

יש כ-5,000 מיטות כלליות בבתי חולים ממשלתיים ובקופת-חולים 3,500 מיטות. בסך

הכל יש 12,000 מיטות כולל מיטות גריאטריות ופסיכאטריות.

גי גדות;

ההעברה התקציבית לחיפה-כימיקלים אינה מובאת לדיון היום?
הי ו "ר ח. קופמן
אני אינני בקיא בענין. הודיעו לי שהיושב ראש, חבר-הכנסת פלדמן, מתנגד להעבירה

היום. עוזרו, מר הלפרין שאל; הוא מתנגד? והלך לברר ועד עכשו לא הגיעה תשובה. ואני

יודע שהתנגדו שההעברה זו תועלה לדיון היום.
א. קרשנר
היושב ראש ביקש שאזמין את המשלחות לישיבת הוועדה מחר בבקר.

גי גדות;

אני מבקש התייעצות סיעתית לגבי כל השינויים בתקציב עד שתועבר הבקשה לגבי

חיפה-כימיקלים.אי שוחט;

אתה יכול לבקש רביזיה. יש נושאי חירום.

גי גדות;

לגבי נושאי חירום אינני מבקש רביזיה.

ד. כהן;

שתי הפניות, האחת בסכום של -20 מליון שקלים והאחת בסכום של 50 מליון שקלים,

אמורות לפצות את כלל מערכת הבריאות, כולל מד"א.

גי גדות;

לגבי בקשה זו אינני מבקש רביזיה.

א' שוחט;

היה לנו דיון על העברה תקציבית לקופת חולים הכללית בסכום של 60 מליון שקלים.

היו אנשי קופת חולים, והכל אמרו שצריך לאשר את ההעברה. משום מה היושב ראש אינו

מביא את ההעברה להצבעה אולי תשאל את היושב ראש מה הטעם, שישנים עם זה עוד לילה

ועוד לילה ולא מביאים את זה להצבעה?

היו"ר ח. קופמן;

בלי לחשוד בכשרים, אני מניח שמדובר בהעברת ההסתייגות, ואחרי שתועבר

ההסתייגות, זה יובא לדיון.

א' דיין;

אדוני היושב ראש, מה סדר-היום ליום הזה?

היו"ר ח. קופמן;

בכנות, אינני יודע.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים