ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/02/1991

ערבות המדינה למימון הון חוזר לעסקים קטנים; תקציב משרד החקלאות לשנת הכספים 1991

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים