ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/02/1991

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; הצעת תקציב משרד החקלאות לשנת הכספים 1991; ערבות מדינה למימון הון חוזר לעסקים קטנים (מכתבו של שר האוצר מיום ג באדר התשנ"א-17.02.91)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים