ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/02/1991

הצעת תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1991

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים