ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 27/01/1991

אגרות משרד התחבורה; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אגודה שיתופית חקלאית); חוק רשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 2); צו מכס ומס קניה מס' 55. צו מס קניה (הטלת כפל מס), צו מס קניה (פטור) (תיקון); צו מס קניה (הטלת כפל מס), צו מט קנית (פטור) (תיקון); שונות; שינויים בתקציב; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים. התשנ"א-1991; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמת ונזק עקיף), התשנ"א-1991; תקציב ביניים למועצה להסדר ההימורים בספורט; תקציב נוסף למשרד מבקר המדינה לשנת 1990

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים