ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/12/1990

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; הצעת חוק היטלים מיוחדים. התשנ"א-1990; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 47), התשנ"א-1990; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס'), התשנ"א-1990; שינויים בתקציב לשנת 1990 - פניה מס' 182של הממונה על התקציבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים