ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/10/1990

אישור לפי סעיף 102ב (ד) לתקנון הכנסת; צו מס קניה (פטור) (תיקון מס ), התשנ"א-1990; צו מס קניה (פטור) (תיקון מס' ), התשנ"א-1990; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין ( תיקון מס' 33) (תיקון), חתש"ן-1990, צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 5 (תיקון מס'2), התש"ן-1990; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 40) התשנ"א-1990; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 41), התש"ן-1990; שינויים בתקציב לשנת 1990; שינויים בתקציב לשנת 1990; תקנות מס ערך מוסף ( תיקון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים