ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/09/1990

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית מאיגרות חוב מועדפות), התשנ"א-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 297

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום ד/ ז' בתשרי התשנ"א, 26.9.1990, בשעה 12:00נפחו;
חברי הוועדה
היו"ר א. שוחט
מוזמנים
ד. לוי, עו"ד, יועץ משפטי, נציגות מס הכנסה

ג. אגרון, מנהל המחלקה המקצועית, נציבות מס הכנסה
מזכיר הוועדה
א. קרשנר
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית מאיגרות חוב מועדפות

התשנ"א -1990
היו"ר א. שוחט
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על

סדר היום תקנות מס הכנסה (שיעור המס על

ריבית מאיגרות חוב מועדפות), התשנ"א-1990, הפחתה מ-35 אחוזים כפי

שמקובל, ואישור הנפקתן בריבית של 20 אחוזים על הרווח הריאלי של

האיגרת.

אושר.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים