ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/04/1990

הצעות לסדר-היום; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 236

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. ט"ז בניסן התש"ן (11 באפריל 1990). שעה 08:30
נכחו
חברי הוועדה: אי שוחט - היו"ר

חי אורון

מי איתן

נ' ארד

אי בורג

אי בן-אלישר

י י גולדברג

ג י גל

אי דיי ן

י י הורביץ

ש' הלל

צי הנגבי

א' ו י י נשטי י ן

ע' זיסמן

מ' חריש

רן כהן

יאיר לוי

אי לין

ע' לנדאו

חי מירום

י י מצא

ע' סולודר

ע' פרץ

ח' רמון

י י שגיא
יועץ משפטי של הוועדה
אי דמביץ
יועצת כלכלית
ס' אלחנני
מזכיר הוועדה
אי קרשנר
סדר-היום
1. שינויים בתקציב לשנת הכספים 1990

2. הצעות לסדר-היום.שינויים בתקציב לשנת הכספים 1990

היו"ר אי שוחט;

אני פותח את הישיבה.

היתה בקשה לרוויזיה על ההחלטה להעברת כספים לקופת חולים שהוגשה והופנתה

על-ידי משרד האוצר. ההחלטה מדברת על העברה של 57 מליון שקל לקופת-חולים. היה כבר

דיון. היתה בקשה להתייעצות. היתה החלטה. עכשיו אנחנו מצביעים על הבקשה לרוויזיה.

י י מצא;

מי הגיש את הבקשה להתייעצות?

הי ו"ר א' שוחט;

אני לא זוכר .
יאיר לוי
היות שעוד פעם נופל בחלקי להיות לשון המאזניים, ואני באמת לא רוצה לנצל את

זה, תקבע אדוני היושב-ראש, יחד עם ממלא מקום שר האוצר, תאריך שבו הנושא של

ההתיישבות שהוא מאד חשוב גם כן יעלה.
הי ו "ר א' שוחט
אני אקבע תאריך לנושא חזה. אני אתאם את המועד עם ממלא מקום שר האוצר.

יאיר לו י ;

שהמועד יהיה קרוב.
הי ו "ר א' שוחט
זה יהיה במועד קרוב, לא במונחים של חדשים, זה יהיה במונחים של ימים ושבועות.

יאיר לו י ;

ימים.

י י מצא;

אני מבקש לדעת לפני ההצבעה מה סדר היום.

היו"ר א' שוחט;

סדר חיום הוא אחד בלבד. היינה בקשה לרוויזיה על ההחלטה להעברת כספים לקופת

חולים.

אני מעמיד להצבעה את הבקשה לרוויזיה.
ד' תיכון
הבקשה לרוויזיה אושרה. אתה מעמיד להצבעה את ההחלטה להעברת הכספים.
היו"ר א' שוחט
מי בעד ההחלטה להעברת כספים לקופת-חולים?

הצבעה

בעז- ההחלטה - 13

נגד - 12
הוחלט
לאשר- פניה מס' 3 של הממונה על התקציבים

הי ו "ר אי שוחט;

ההחלטה נתקבלה בהוב של 13 נגד 12.

הצעות לסדר-היום
היו"ר אי שוחט
הצעה לסדר היום לחבר-הכנסת אריאל ויינשטיין, בבקשה.
א' ויינשטיין
ישנו בית אבות שזה עמותת "ויזרע יצחק". הם במשא ומתן עם אגף התקציבים שמכיר

את מצבם הקשה ויש כאן בקשה לסיוע. אני מבקש מאגף התקציבים להחיש הבאת הנושא הזה

לוועדת הכספים כדי שנוכל לעמוד במשא ומתן הזה ובהתחייבות בעל-פה שקיימת בענין הזה

לעזור להם. זה בית אבות, מוסד לקשישים מאד רציני . אני מבקש לתת את הדעת על זה

ולפנות למשרד האוצר כוועדה לבחון את העניו הזה בחיוב.
הי ו "ר א' שוחט
תודה רבה וחג שמח. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08.50

קוד המקור של הנתונים