ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/03/1990

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ו-1990; שינויים בתקציב לשנת 1989

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים