ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 14/03/1990

החלטה על פי סעיף 10 לפקודת סדרי השלטון המשפט; חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה); תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים