ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/05/1989

הודעות יושב ראש הוועדה; הסדר הסיוע למושבים; מחירי הנפטא לתעשייה הפטרוכימית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים