ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/12/1988

הודעה לפרוטוקול של חה"כ ד' תיכון; הודעת הוועדה למליאה בדבר הסתייגות של חה"כ ד' תיכון בעניו חוק עידוד השקעות הון; המשך הדיון על מצב המשק (סקירת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר); שינויים בתקציב לשנת 1988- סעיף 203599 לחוק התקציב לשנת 1988 -מכבי צעיר; תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 (מכתב שר האוצר מיום יא' בכסלו, התשמ"ט (20.11.88)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים