ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 10/03/1992

חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים