ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/02/1992

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 245

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יומ שני, כי באדר אי התשנ"ב (24 בפברואר 1992), שעה 14:00
נכחו
חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

אי פורז-מ"מ היו"ר

מי וירשובסקי

מוזמנים; א' שילת - משרד הפנים

ב' יערי - " "

לי ענתבי - " "

יעקב לוי - משרד המשפטים

עי עצמון - מרכז השלטון המקומי

יועץ משפטי; צי ענבר

מ"מ מזכיר הוועדה; א י קמארה

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הוק הרשויות המקומיות (מימון בהירות), התשנ"ב-1992-חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ב-1992

היו"ר אי פורז;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
חוק הרשו י ות המקומי ות (מימון בחירות), התשנ"ב-1992. הצעת חול-

פרטית של חבר-הכנסת אברהם פור-;.

אני רוצה לדווח לחברי הוועדה, שבהתאם להחלטה הקודמת של הוועדה מונתה ועדת
משנה בהרכב
חבר-הכנסת אברהם פורז -היו"ר, חבר-הכנסת יוסי גולדברג וחברת הכנסת

עדנה סולודר. התקיימה ישיבה אחת של ועדת המשנה ביחד עם מר שילת. לישיבה הופיע רק

היושב-ראש. מר שילת ואנוכי ניסינו להגדיר את החוק ברוח המנדט שקבלנו מיושב-ראש

הוועדה והוועדה, דהיינו שאנחנו יוצרים מסגרת לקריאה ראשונה של הצעת חוק - - -

מי וירשובסקי;

סליחה, זה לא מדויק. מתי היתה הישיבה של ועדת המשנה?

היו"ר אי פורז;

בשבוע שעבר.

מ' וירשובסקי;

אני זוכר שניהלתי ישיבה בענין הזה.

היו"ר א' פורז;

גם אתה ניהלת. ועדת המשנה ישבה אחרי זה.

מי וירשובסקי;

הרי גמרנו את הדיון. למה ממנים ועדת משנה?
היו"ר א' פורז
סיכמת שמכינים את החוק לקריאה ראשונה. בהמשך להחלטה שלך הרכיבה הוועדה ועדת

משנה.

מי וירשובסקי;

אדוני היושב-ראש, חבר-הכנסת יהושע מצא, אני רוצה להבין. קרה כאן משהו מוזר

מאד. נרנבקשתי על ידך לקיים ישיבה ביום רביעי, ניהלתי את הישיבה וסיכמנו את הדיון

בענין חוק הרשויות המקומיות (כאימון בחירות).

היו"ר י י מצא;

אומר לך מה קרה. התייעצתי עם אנשי משרד הפנים ועם הגורמים שמאד לוחצים שיהיה

מימון בחירות לארבע מועצות. מכיוון שאני יודע שיש קונסנזוס רחב מאד בענין זה,

החלטנו בהתייעצות עם אנשי משרד הפנים לעשות את ההליך הזה של החקיקה, ואז במקום

בקשתי מחבר הכנסת פורז להוביל את הנושא הזה.
א' פורז
ומונתה ועדת משנה.
מי וירשובסקי
מתי הוקמה ועדת משנה?

היו"ר י' מצא;

בישיבת ועדה שבסיומה הודעתי על זה. יכול להיות שאולי פרוצדורלית לא עשיתי

בדיוק את מה שהייתי צריך לעשות בגלל הלחץ שאני נתון בו בשבוע האחרון.
אי פורז
לא קרה כלום, כי אנחנו עומדים עכשיו לקרוא את החוק מההתחלה.

היו"ר י' מצא;

על מה אתה מערער?

מי וירשובסקי;

אני אמרתי שאני רוצה שיוציאו הוראות שעה לארבעה המקומות האלה ולא יעסקו בחוק

הכללי .

היו"ר י' מצא;

אחר-בך שוכנעתי בהתייעצות שהיתה עם כל היועצים המשפטיים, שההליך הזה צריך

לעשות אותו באמצעות החוק הכללי. מה קרה? אתה רוצה שנבטל את זה ולא יהיה מימון

לארבע המועצות? לי איו אינטרס פוליטי במועצות האלה כהוא זה.

מי וירשובסק';

גם לי אין. אני סיכמתי שיהיה חוק, הוראת שעה, לארבע הרשויות המקומיות האלה,

שהיא תהיה עד 1 בינואר 993. אבל לא יהיה חוק כללי בשלב זה.

היו"ר י' מצא;

ואני סיכמתי אחר-כך כיושב-ראש הוועדה שימצאו את הדרך כדי שנוכל אחר-כך לבקש

לגבי החוק הזה דין רציפות. אם אני יכול ללכת לקראת חבר הכנסת שעמל רבות בהכנת

החקיקה, למה הדבר הזה פסול?

מי וירשובסק';

אני חושב שזה חוק שצריך להכין אותו באופן יסודי.

היו"ר י' מצא;

אז זה יהיה באופן יסודי.

מי וירשובסקי;

מכנסים אותנו בשעה שתיים היום על חוק כזה, זה יכול להיות רציני? זה לא יכול

להיות רציני. זו לא חקיקה ואני לא אתן את ידי לזה. אם אינה רוצה לאיים עלי שתבטל

את הוראות השעה ולא יהיה מימון לארבע המועצות, בבקשה תבטל. יותר טוב לי שאלה לא

יקבלו מאשר להעביר חוק בצורה כזאת.
אי בוי
;

אנחנו מכינים כרגע חוק לקריאה ראשונה.
מ' וירשובסקי
יש לפחות 40 סעיפים בחוק הזה. איך אפשר לעבוד בצורה כזאת שלא לדבר עם זה

שאפילו לא. שאלו איתי אב אני רוצה להיות חבר בוועדת המשנה. הרי אני לא ?? ??

הזאת. פתאם מינו את חברי הכנסת יוסי גולדברג ועדנה סולודר שבכלללא טרחו לבוא

לישיבה.
אי פורז
ועדת המשנה ישבה ו ניסרה את החוק למליאה. עכשיו אנחנו קוראים סעיף סעיף.
מ' וירשובסקי
אני לא יכול לקרוא סעיף סעיף בחוק ארוך שיש לו כל מיני השלכות. אני לא מוכן

בצורה כזאת.

היו"ר י' מצא;

אז אל תקרא. יקראו בוועדה בלעדיך.
מ' וירשובסקי
בסדר, אבל אל תבקש ממני לנהל ישיבות.

היו"ר י' מצא;

אתה יודע שבדרך כלל אני מנהל את כל הישיבות לבדי. חבר-הכנסת פורז מנהל את

הישיבה במקומי כי צריך להביא את החוק הזה לכנסת. אני מתנצל בפניך שלא מיניתי אותך

כחבר בוועדת המשנה. אני מתנצל בפניך שלא נתתי לך את ראשות הוועדה. בוא נעשה

עבודה.

מי וירשובסקי;

אני לא יכול לעשות עבודה בחטף על חוק כזה. היר דיון סיכמנו.

היו"ר י י מצא;

הסיכום הזה מת.

מ' וירשובסקי;

אם הסיכום מת, אני מציע להמית את כל החוק.

היו"ר י' מצא;

חבר-הכנסת פורז, תמשיך בדיון.
היו"ר אי פורז
לגבי הכותרת של החוק אמרנו שזה ייקרא; חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות

והוראת שעה). יש השמטה.
ב' יערי
מה לגבי ההוראות הקבועות?

הי ו "ר א' פורז;

אנחנו רוצים לעשות את הפטנט הבאה אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה על שני

מרכיביו, הוראת השעה והוראת הקבע, לקריאה ראשונה. אחיי קריאה ראשונה נבקש מוועדה.

הכנסת אפשרות להביא לקריאת שניה ושלישית רק את הוראת השעה; ו ע: ולגבי החוק העיקרי ,

נבקש בכנסת הבאה ההלת הרציפות וטיפול בעניו ביסודיות רבה. כי מקובל עלי שלא

מטפלים באותה רמת יסודיות בחוק כללי לתמיד ובהוראת שעה. הכנסת הבאה תתכנס

בנובמבר. זה כבר מכניס אותנו לשנת הבהירות ברשויות המקומיות ואנהנו מגיעים בדיוק

לנקודה שלא רצינו להיקלע אליה, שעושים הקיקה הפוזה טרום-בהירות. זאת המטרה. זה

לגיטימי, זה מותר, הכל בסדר.

(קורא סעיפים 1 2, 3 4ו-5}-
אי שילת
צריך להיות "על פי סעיף 3"'

צ' ענבר;

ייקבעו בתוספת על ידי ועדה הפנים?
היו"ר א' פורז
אנהנו התכוונו שיהיה כאילו תוספת לחוק. אולי נוריד את המלה "תוספת".

אי שילת;

אנחנו מגישים פה נוסח שהכנסנו בו מראש שוועדת הפנים תקבע כל מיני דברים,

כשהמטרה היא כשהחוק יבוא לדיון בכנסת הבאה נכניס מהדש את כל הסעיפים שהיו.

היו"ר א' פורז;

נכון, אולי נוריד רק את המלה "בתוספת" ונאמר; "ייקבעו על ידי ועדת הפנים

ואיכות הסביבה של הכנסת.

צ' ענבר;

נכניס הגדרה של ועדה ובתוכה נכניס הכל.

היו"ר אי פורז;

נכניס את ההגדרה "הוועדה" ויהיה כתוב; געדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

בכל מקום שבו מופיע הנוסה הארוך יהיה כתוב; הוועדה.

(קורא סעיפים 6, 7 ו-8). למה תאגיד בארץ?

אי שילת;

כך החוק מנוסה.
היו"ר א' פורז
מתאגיד בחו"ל מותר? אני מציע: "כל תרומה מתאגיד". נשמיט את המלה "בארץ".

(קורא סעיפים 9. 10 ו-11). בכל מקום שמופיע שר הפנים נכתוב השר.
יעקב לוי
מה זה דו"ח חיובי ?

היו"ר אי פורז;

בחוק הוראת שעה שנחקק בשעתו כך נאמר. אני מסכים אתך שזו בעיה מה זה היובי.
אי שילת
יש הוראיות נוספות בסעיף רק קיצרנו את זה, כי נתנו רק את הדבר העיקרי.

צ' ענברי.

הואיל ואנהנו שואפים לכך שתהיה אחידות בין דברי הרקיקה במדינה, והואיל וחוק

מימון מפלגות מתייחס בכמה וכמה עניינים למלה חיובי, לכן מן הראוי להשתמש גם כאן

באותו הסדר.
יעקב לוי
ילמדני רבי מה זה חיובי.
צ' ענבר
עובדה היא שמזה שנים כותבת מבקרת המדינה ליו"ר הכנסת: אשר על כן אני מגישה

בזה דו"ח שאיננו חיובי על הסיעה הזאת ולכן תנכה לה כך וכך.
היו"ר אי פורז
מר לוי, אתה בהחלט צודק, כי השאלה מהו חיובי היא שאלה גדולה מאד. זו עא

מתמטיקה של חיובי או שלילי. הכוונה היתה, אני מניח, שהם עמדו בתנאים שנקבעו. אבל

אני לא מציע לסטות בשלב זה, נאשר אחידות ונדון בזה לאחר מכן. בשלב זה נשאיר כפי

שזה.
אי שילת
אני מציע להכניס את סעיף קטן (ג) בסעיף 18 לחוק המקורי. בסעיף קטן (א) נאמר

שהסיעות מוסרות תוך שלושה חודשים דו"ח למבקר המדינה. סעיף קטן (ג) אומר: "לא

יאוחר מתוך שישה חודשים אחרי הבהירות יניח מבקר המדינה על שולחן הכנסת דין וחשבון

בדבר החשבונות האמורים בסעיף קטן (א) בהתיייזס לחוות הדעת של רואה החשבון ובהסתמך

על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין - (1) אם הסיעה או

הרשימה ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; (2} אם הוצאות הבחירה של הסיעה או

הרשימה והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק זה. העתק מן הדין

וחשבון יימסר לשר הפנים."
היו"ר אי פורז
אני מציע שנקבל את התיקון כפי שמר שילת הציע.
צ' ענבי
וזה יהיה סעיף 11(ג).
ע' עצמון
אבל פה אין מיקדמות. הרי סעיף קטן-(ד) אומר: לא היה הדין וחשבון חיובי ??? ??

שר הפנים כי היתרה שתיקבע בידי השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה לא תשולם,
א' שילת
היתרה זה לא המקדמה, זה ה-15%.
היו"ר אי פורז
לא צריך לכתוב פה: היתרה שתיקבע בידי השר לא תשולם. זו עברית לא טובה. "יורה

השר כי היתרה לא תשולם."

אי שילת;

בסעיף 4 נצטרך להכניס, כשנעבוד על זה, לא עכשיו, הוראות מה עם היתרה. כלומר,

כמה משלמים מיד עם תוצאות הבחירות ומהי היתרה. לפי החוק היתרה היינה 15% ואז היה

מצב של בן, לא - שחור, לבן. כלומר, היה דו"ח לא חיובי, לא שילמו את כל היתרה. חיה

דו"ח חיובי, שילמו את כל היתרה.

בין ההערות שלי לנוסח הזה היו הערות של מבקרת המדינה שאמרה שהיא מעדיפה

שתינתן לה בגבולות שייקבעו בחוק האפשרות לא לשלול את כל היתרה. לעומת זאת, אפילו

לקנוס רשימות מעל היתרה, כמו האפשרות שיש לה בחוק מימון בחירות הרגיל.
צ' ענבר
לא היה דין וחשבון חיובי יורה השר - מה יורה?
אי שילת
כי היתרה לא תשולם כאמור בסעיף 4.
צ' ענבר
בסעיף 4 לא נאמר דבר על יתרה.
ע י עצמון
נאמר שם דבר שכולל יתרה.
היו"ר אי פורז
לדעתי צריך להיות: יתרת יחידת המימון.
ע' עצמון
יתרת סכום המימון.צי ענבר;

איזו יתרה?

היו"ר אי פורז;

סכום המימון מוגדר בסעיף 4. נאמר: כי יתרת סכום המימון לא תשולם.

צ' ענבר;

מתי היא מקבלת את עיקר סכום המימון?

אי שילת;

הכל ייקבע בסעיף 4.
היו"ר א' פורז
"לא היה הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי יתרת סכום המימון לא תשולם."

(קורא סעיפים 12, 13 ו-14). לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה?

יעקב לוי ;

תגביל את הסמכויות, מפני שיש הרבה סמכויות לשר. סמכויותיו על פי סעיפים אלה

ואלה ותגיד איזה סמכויות אתה רוצה להעביר לאדון שילת.

היו"ר אי פורז;

לאצול את אותן סמכויות שאינן טעונות אישור הוועדה?
אי שילת
צריך לכתוב: וסמכויותיו לפי הוק זה.
צ' ענבר
ברור שזה לפי הוק זה.
אי שילת
אני מציע להוריד את סעיף קטן (2).
היו"ר א' פורז
כרגע אנהנו מוחקים את סעיף קטן (2).

(קורא סעיף 15).
אי שילת
בהגדרת הבהירות צריך להוסיף: הבהירות לכל מועצה של רשות מקומית שאינה מועצה

אזורית.היו"ר אי פורז

בסדר, מקובל.

(קורא פיסקה (2) ). אני רק אומר לצורך הפרוטוקול שבעיני הסכום הזה

מופרז. הייתי מאד רוצה להפחית את מימון הבחירות, כי אני חושב שמימון הבחירות

הוא גבוה מדי, אבל אינני מציע בהוראת השעה לגבי ארבע הרשויות האלה ללכת לפי

מודד אחר מאשר המודד שהיה בבחירות הקודמות. בכל מקרה שהקנו את זה, כי 19 שקלים

מלפני שלוש שנים, גם בהתחשב באינפלציה המתונה שהיתה, עדין זה שוחק את המימון

במונחים ריאליים לעומת העבר. נשאיר 19 שקלים.

(קורא פיסקה (3) ).
א' שילת
צריך לתקן, לענין פיסקאות (2) ו-(3) ולא סעיפים.

היו"ר אי פורז;

נכון. (קורא פיסקה (4) (א) ו-(ב) ). סכום בשווי של יתרת %15 תשולם לה, כי

כבר יש ברישא של כל הענין סיעה או רשימה. למיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין

לוחשבון חיובי לפי סעיף 14(ג).
בי יערי
אין כאן 14(ג).
אי שילת
זה פיסקת משנה 14 (ג)
היו"ר אי פורז
(קורא פיסקת משנה (ג) (1) ו-(2) ).
יעקב לוי
מעניין אותנו תוך כמה זמן תחזיר או שעד קץ כל הימים?
היו"ר אי פורז
תחזיר תוך 30 י ום.
צי ענבר
תוך 30 ימים מהיום שמבקר המדינה הודיע לה על כך.
אי שילת
מהיום ששר הפנים הודיע לה על כך, כי המבקר גומר את תפקידו בזה שהוא מגיש

את הדו"ח.היו"ר אי פורז;

בסדר. (קורא פיסקה (5) (א) ).
צי ענבר
הבחירות החוזרות הן רק לראשות המועצה. מי שהולך זה האיש עצמו.

אי שילת

אתם מערבבים פה שני דברים. עומדות שתי רשימות שמשתתפות בבחירות חוזרות.

הרי בבחירות חוזרות יש רק שני מועמדים לראש הראשות. כל אחד מהם חייב להיות

קשור ברשימת מועמדים מסויימת. לכן כל הרשימות שהיו בבחירות למועצה הן כבר לא

משחקות, הן נבחרו למועצה או לא נבחרו. בבחירות לראש רשות, שתי רשימות ממשיכות

את המאמץ ואז החוק אומר כאילו גובה מימון של חבר מועצה אחד.
היו"ר אי פורז
לכן, בסדר. (קורא פיסקאות משנה (ב), (ג) ו-(ד).
יעקב לוי
למה מיד?
היו"ר אי פורז
לא מיד, ישולם לאחר. לא צריך את המלה "מיד".

(קורא פיסקה (6) (א) ו-(ב) ).
צי ענבר
מה זה פיסקת משנה (א)(2)?
אי שילת
הודעה לנציגים.
יעקב לוי
מה זה גס?
אי שילת
אפשר להוריד את המלה גם.
היו"ר אי פורז
(קורא פיסקאות משנה (ג), (ד) ו-(ה); פיסקה (7), (8)(א)(1) ). איזו רשימה

זו, גם אחת שהיתה מיוצגת ביותר?אי שילת;

לא. זה לא חשוב כמה היא היתה. הרי בחוק כפי שהיה, ההגבלה על גובה ההוצאות

התייחסה לסכום המקדמה שקיבלו. פה ביטלנו את המיקדמות. ההגבלה על גובה ההוצאות

היתה %300 מהמיקדמה.

היו"ר אי פורז;

אני מבין. השאלה שלי היא כזאת: נניח שממנים ועדה קרואה לעירית תל-אביב

לששת החודשים הקרובים. השר מחליט על בחירות מוקדמות בתל-אביב וסיעת הליכוד

המונה 11 חברים במועצת העיריה רצה. היא לא יכולה להוציא יותר מ-180% משלושה?

לפי זה כך יוצא.

אי שילת;

זה מה שהיה גם בחוק העיקרי.
היו"ר אי פורז
בחוק העיקרי זה ודאי לא יכול לחיוך כך. אל תגיד לי שסיעה שיש לה שישה

חברים מוציאה פחות מחמימון, כי לפי זה סיעה של שישה חברים לעולם תוציא פחות

מיחידת המימון ותישאר עם רווח. אני מציע שנוריד את השלושה מנדטים.
צי ענבר
אז מה יהיה, 180% מאיזה סכום?
הי ו"ר אי פורז
מהסכום שהיא זכתה בפיעל. אפשר לומר: בשלושה מנדטים או ממספר חברים שהיה

למועצה היוצאת.
אי שילת
סליחה, זו טעות שלי. צריך לתקן את זה. פה יש אבחנה בין סיעה וסיעה שמנתה

פחות משלושח חברים. לגבי סיעה שמנתה פחות משלושה חברים, מכל התיקונים נשמט לי

פה סעיף משנה. אני מציע לכתוב כך: לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות

סכום העולה על 180% מסכום המימון לפי מספר המנדטים שזכתה בו. ואם היא זכתה

בפחות משלושה מנדטים, 180% כאילו היא זכתה בשלושה מנדטים.
היו"ר אי פורז
מקובל עלי. (קורא פיסקת משנה (2) של פיסקה (8) }.
אי שילת
אני לא יודע אם ניסחתי את זה נכון. מדובר פה ברשויות מקומיות שהולכות

לבחירות מחר, וכל התקופות שמדובר פה לא חלות עליהן. לפי החוק המקורי, הסיעה

נדרשה לנהל חשבונות לפחות 51 יום, ועל זה היתה הגבלת ההוצאות של 180%. אנחנו

הצענו שאם הסיעה תנהל עכשיו חשבונות שבוע אם החוק יעבור - - -היו"ר אי פורז;

אני מציע להניח לזה. זה לא נראה לי פתרון סביר. אני מציע שנוותר על

ההוראה הזאת.
עי עצמון
זה אילוץ. אין להם את התקופה.

אי שילת;

על זה צעקתי ונרשם כבר עשר פעמים בפרוטוקול. חבר הכנסת פורז צודק. צריך

לתת לסיעות מימון כדי שלא י ילכו לבקש כסף בחוץ. אבל זה שנותנים מימון ממשלתי,

הצד השני של המטבע שנמצא בחוק המימון הזה ובחוק מימון מפלגות הוא שרשימה חייבת

לנהל חשבונות והיא מוגבלת בתרומות שהיא מקבלת ומוגבלת בגובה ההוצאות. אתה

אומר: יש אי-צדק אם לא ניתן להם מימון, אז בואו ניתן להם מימון ולא נגביל אותם

בגובה ההוצאות ולא נגביל אותם בגובה ההכנסות. בירוחם הבחירות הן ב-3 במרץ. עד

שהחוק הזה יעבור יהיה להם שבוע. כלומר, נבוא ונגיד: קחו כסף, אל דנבלבלו לנו את

המוח עם חשבונות ועם ביקורת מבקר המדינה וכל זה. אם זה הצדק שרוצים, תנו להם

את הכסף הזה, אבל אל תסבכו אותי עם הוראות משוגעות בחוק הזה. 20 סעיפים בחוק

בנויים על פרטי פרטים. בשביל מה צריך את זה? רוצים לתת כסף לשלושה האלה, בואו

נחקוק חוק שנותנים להם כסף כמספר הבוחרים כפול חברי מועצה שנבחרו ותשחררי אותם

מכל הסיפור.
היו"ר אי פורז
מר שילת, אנחנו עושים חוק לחצי שנה. באופן תיאורטי יכול להיות מצב שבעוד

שלושה הודשים יהיו בחירות נוספות באיזה מקום ששם באמת אנחנו רוצים מהם את הכל.
אי שילת
יש. בבקה אל-גרביה הבחירות הן באפריל, אז הכל יחול. אבל במבשרת ובירוחם

שהבחירות הן בתחילת מרץ לא יחול. אז הערבים יגידו "דופקים" אותנו, לנו אומרים

לנהל חשבונות מההתחלה ועד הסוף וליהודים נותנים.
היו"ר אי פורז
השאלה היא לגבי אלה שהולכים לבחירות בשבוע הבא אם לא כדאי לעשות הוראת

שעה בתוך הוראת שעה. זאת אומרת, מי שיעשה בחירות בתוך חודש ימים מיום קבלת

החוק, יקבל את הכסף. לגבי היתר, יחול עליהם כל ההוראות הרגילות.
עי עצמון
הטענה של מר שילת מציגה את הצד השלילי. מצד שני, אתה קונס בגלל דבר

אובייקטיבי שפרק הזמן שעומד לאותן סיעות לא מאפשר להן לעמוד בהוראות. נתאר

לעצמנו שסיעה לווה כספים, היא לא עושה שחיתויות, ואנשים נכנסים להתחייבויות על

מנת שיקבלו מקופת הציבור. מדוע להעניש אותם בגלל העובדה שפרק הזמן לא מספיק

להם.
היו"ר אי פורז
אם הם ינהלו ספרים בשיטה הבסיסית, לא צריכה להיות בעיה.
ע' עצמון
צריך למצוא פתרון, שבדיעבד אם תראה ותוכיח שניהלת את אותו דבר שצריך

לנהל, תהיה זכאי לקבל את הכסף, לא נשלול ממך את הזכות.

היו"ר אי פורז;

מר שילת לא טוען אחרת. לדעתי שניכם אומרים אותו דבר.

אי שילת;

אנהנו לא אומרים אותו דבר.
היו"ר אי פורז
מר שילת, אם הם ניהלו פנקסים כאילו יש רווק מימון בחירות היום, לא צריכה

להיות להם בעיה לקבל את הכסף.

אי שילת;

ניהול פנקסים וקבלות על כל הוצאה וכן הלאה, זה עני ן אחד.

היו"ר אי פורז;

מה המוקש?
אי שילת
המטרה של החוק היא שהאיש בשטח לא ילך לקבלן ויתחייב לשחרר לו שטחים

חקלאיים. קבלת התרומות נאסרת וגובה ההוצאות.

היו"ר אי פורז;

נניח לרגע שתרומות לא קיבלו, ההוצאות בסדר והכל נכנס לאוברדרפט בבנק.

אי שילת;

אם הם עמדו בתנאים כאילו החוק עמד כבר קודם, כלומר הם לא קיבלו תרומות

מתאגיד ועמדו בגובה הוצאות סביר, אין לי בעיה עם זה, שמבקרת המדינה תגיש דו"ח.

למה התלהבנו כל כך מההצעה שלך? מה קרה בשטח? כ-400 רשימות לא הגישו דו"ח

למבקר המדינה ומבקרת המדינה התייחסה לזה. כלומר, הם ניהלו חשבונות, היה להם

רואה חשבון, הכל היה, את הדו"ח הם לא הגישו.
היו"ר אי פורז
והם ויתרו על 15% האחרונים.
אי שילת
נכון. מדוע? משום שנשארה להם יתרת חשבונות גדולה. הם קיבלו מימון, נשאר

להם הרבה כסף. הם לא הוציאו את הכסף שהם קיבלו. לפי סעיף 4(ב) שקראנו אותו

קודם, הם צריכים להחזיר את הכסף הזה, וזה הרבה יותר מה-%15. הם העדיפו לא

להגיש את הדו"ח כדי שמבקרת המדינה לא תגיש בכנסת דו"ח שלילי לגביהם ואז הקנסהוא שהם לא מקבלים את ה-15% מה-85% שהם קיבלו נשאר להם סכומי עתק. מבקרת

המדינה כתבה בדו"ח שלה שהיא ממליצה לשר הפנים לגבות מהרשימות האלה את הכספים

המגיעים. כששאלנו אותה לפי איזה חוק לגבות ומהו הכסף המגיע, לא קיבלנו תשובה.

במכתב שבקשנו להכניס תיקונים בנוסה, זה אהד הדברים.

היו"ר אי פורז;

הבנתי את הבעיה. אני רוצה לומר את עמדתי, שאולי לקראת הכנת ההוק העיקרי

נצטרך להקטין את המקדמה ולהשאיר יותר סכום לסוף. נניה שהסיעות יקבלו רק 75%,

אולי זה יקטין את המוטיבציה לדבר שציינת. אבל כרגע אני מציע שנשאיר את הנוסח

כך ונטפל בזה לאחר הקריאה הראשונה.

ע' עצמון;

אנחנו כשלטון מקומי הולכים באותו קו. זה לא שאנחנו רוצים לתת איזשהו

גיבוי לענין. גם אם יהיו קשיים בגבייה, מקור הסמכות צריך להיות בחוק גם לגבי

מי שלא הגיש את הדו"ח. זאת אומרת, לסתום את הפרצה הזאת.

אי שילת;

לדעתי אנחנו הולכים פה לתקדים מסוכן מאין דוגמתו. אני כפקיד מדינה לא

יכול לטעון נגד הכנסת, אבל אני רוצה להוריד מהלב. חבר הכנסת פורז, כשהגשת את

הצעת החוק שמחנו, כי רצינו לפתור כאן בעיה. ההצעה הזאת נזרקה הצידה לשנה וחצי

אם לא יותר. הרעיון הוא להחיל את דין הרציפות. אבל מי לידינו יתקע שבכנסת הבאה

לא יקרה אותו סיפור ומשיקולים כאלה ואחרים שוב ירוצו רגע אחד לפני הבחירות

לרשויות המקומיות ויחקקו עוד פעם הוראת שעה, אבל הפעם יש כבר תקדים, הנה

נותנים כסף בלי ניהול חשבונות ובלי גובה הוצאות.

היו"ר אי פורז;

אני מציע שנשאיר את המודל שלך. הבנתי את הענין. אתה אומר ומקובל עלי,

שאסור ליצור תקדים שיש כסף בלי חשבונות מסודרים. בשביל ארבע הרשויות האלה לא

נפרוץ את העקרון שאין מימון בלי מערכת כספים מסודרת.

מר שילת, אני מציע שאחרי הישיבה תשב עם מר ענבר. הכוונה ברורה לחלוטין.

הכוונה היא שברגע שחוק זה עובר, כל סיעה כזאת שחושבת על כסף צריכה לעבור

למערכת בקרה מסודרת וכך יהיה.

עי עצמון;

מה קורה לגבי אותם שרצים בתקופת הביניים שיכולים להוכיח שבמידת היכולת

הגישו את החשבונות?

היו"ר אי פורז;

אני מציע שתשמור לך את ההערה ואחרי הקריאה הראשונה נחזור ונשקול האם

הפתרון שמוצע פה לא פותר להם את הבעיה. לדעתי הוא פותר להם את הבעיה.

אי שילת;

אני חושב שאתה קורא לא טוב את פיסקת משנה (2). הפיסקה אומרת; החלה סיעה

לנהל את חשבונותיה מיום קבלת החוק או לאחר קבלת החוק. אני לא מפריע לשום סיעה

במבשרת לחתחיל לנהל את החשבונות מלפני חודש וחצי כשהקימו שם ועדת בחירות.
עי עצמון
כן אבל היא צריכה להיות מודעת לענין.
היו"ר אי פורז
(קורא פיסקת משנה (ב) של פיסקה 8 ופיסקה (9) ). אני מציע למהוק את המלה
"בארץ" ולהוסיף את המלים
במישרין או בעקיפין". לא תקבל תרומה במישרין או

בעקיפין.

(קורא פיסקאות (10), (11). (12), (13),.)17( ,)16( ,)15(, (14
אי שילת
פיסקה 17 היא כמובן אות מתה. רק לצורך הקישוט היא הוכנסה בהוק המקורי וכך

זה התגלגל מחוק לחוק.
היו"ר אי פורז
(קורא פיסקה 18(א) ו-(ב) ).
יעקב לוי
זה לא מתחבר לי. סיעת האם תהיה זכאית לסכומים המגיעים לסיעת בת או לרשימת

בת על פי פיסקאות 4 ו-5
צי ענבר
נקודה ופסיק.
היו"ר אי פורז
הכוונה פה היא שהמפלגה לא תהפוך את זה למימון של דברים אהרים. היא רק

רשאית לקבל עמלה על ה"אובר-הד", היתר הולך למימון בחירות לרשויות המקומיות.

אגב, במפלגתי היו טענות שאני עושק את הסניפים, שאני משאיר את הכסף בקופה

והייתי צריך להראות לכל אהד שחילקתי את הכסף באופן שווה ולא נשאר אצלי בקופה

כלום, כי אנחנו לקחנו את יחידת המימון לפי מספר חברי הכנסת.
אי שילת
כשהסעיף חזה נחקק בפעם הראשונה, הרעיון היה שסיעת אם רשאית לשקול אם היא

משקיעה הלק מהמימון של רשויות אחרות בתל-אביב, ירושלים, חיפה. כלומר, עיר

גדולה צורכת יותר מימון גם באופן יהסי. זה לא יכול להיות יחסיות מושלמת. אבל

נקבע שהיא חייבת להעביר את מרבית הכספים למקום והיתר כל מיני הוצאות או העברה

לרשויות אחרות.

היו"ר אי פורז

רואים את הכל כאמא גדולה שצריכה לדאוג לכל הילדים ולפעמים היא מקפחת אחד

באופן יהסי.

(קורא פיסקאות משנה (ג), (ד), (ה) ו-(ו) של פיסקה 18).
אי שילת
פה אותה הערה שאמרנו קודם לגבי הסיעות, 180/4 מהסכום שזכתה בו.

היו"ר אי פורז;

אתם תתקנו את זה. בפיסקת משנה (2) "לאחר יום קבלת חוק זה בכנסת".

(קורא פיסקה 19).

יעקב לוי;

הוא יעמוד בזה?

הי ו"ר אי פורז;

זה כנראה היה גם קודם כך.

אי שילת;

מה שאני אקבל עד לאותו יום , אני אעביר. מה שאני אקבל יום אחרי זה, אני

מעביר באותו יום שאני מקבל, מצלמים ומעבירים.

היוייר אי פורז;

(קורא פיסקאות 20 ו-21).

צי ענבר;

את פיסקת משנה (2) מוחקים.

היו"ר א' פורז;

(קורא פיסקה 22).

מר ענבר, אני מבקש לנסח מחדש את דברי ההסבר באופן שיאמרו שמוגשת הצעה

לחוק קבע בדבר מימון בחירות לרשויות המקומיות. ובמקביל מוגשות הוראות שעה

לתקופה של ששת החודשים הקרובים על מנת שלא יווצר מצב שישובים בהם נערכות

בחירות לרשויות המקומיות נשלל מהם המימון הציבורי. למימון הציבורי יש חשיבות

משום שהוא מונע מהסיעות המתמודדות ברשויות המקומיות את הצורך להזדקק לתרומות

שעלולות להביא לתופעות בלתי רצויות. קבלת המימון מותנית בניהול מערכת חשבונות

מסודרת להנחת דעתו של מבקר המדינה כמפורט בהצעה. עד כה המימון של הבחירות

ברשויות המקומיות, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות בשנים 1978 ,1983 ו-1989

התנהל על פי הוראות שעה שנחקקו סמוך למועד הבחירות והגיעה העת שנושא המימון

הציבורי לבחירות ברשויות המקומיות ימצא הסדר של קבע. בהוראת השעה נקבעה יחידת

מימון של 19 שקלים שהיא זהה נומינלית ליחידת המימון של הבחירות ב-1989, דהיינו

הפחתה ריאלית. באשר ליחידת המימון הקבועה, הדבר יישקל מחדש על ידי הוועדה

במועד המתאים.אנחנו מחליטים להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה ומבקשים ממשרד המשפטים,

מהגב' נוגה ענתבי, לתת קדימות לפרסום חוק זה כדי שהקריאה הראשונה תוכל להיערך

בהקדם, משום שאנחנו רוצים שארבע רשויות מקומיות שעומדות לקיים בחירות בזמן

הקרוב, תוכלנה לקבל את המימון. אנחנו עוד מחליטים, לאחר שהחוק יאושר בקריאת

ראשונה, אם יאושר, לפנות לוועדת הכנסת, אם הוועדה תמצא זאת לנכון, על מנת

שתאפשר להביא לקריאה שנייה ושלישית רק חלק של החוק. דהיינו, את הוראות השעה

הנוגעות לדרכי המימון בחצי השנה הקרובה.

נוסיף בדברי ההסבר שגם הוראת השעה וגם החוק העיקרי הולכים בעקבות המגמה

שמן הראוי שהציבור יממן את הוצאות הבחירות ברשויות המקומיות, אך מימון זה חייב

להיות מלווה בניהול חשבון מסודר ומערכת חשבונות מסודרת להנחת דעתו של מבקר

המדינה.

אני מודה לכל המשתתפים. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50

קוד המקור של הנתונים