ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/02/1992

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התש"ן-1990

פרוטוקול

 
נוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 241

מישיבת וערת הפנים ואיכות הסביבה

מיום רביעי. אי באדר אי התשנ"ב - 5 בפברואר. 1992. בשעה 09:00
נ כ ח ו
חברי הוועדה: י' מצא - יו"ר הוועדה

מי וירשובסקי

ע' סולודר

א ' פורז
מוזמנים
יי ניצן - ראש העיר ראשון לציון

יי כהן

די בלאו - מרכז השלטון המקומי

אי שילת - משרד הפנים

בי יערי - משרד הפנים

לי ענטבי - משרד הפנים

מ' סן - משרד הפנים

י י לוי - משרד המשפטים

יועץ משפטי לוועדה; צ- ענבר
מ"מ מזכיר הוועדה
א' קמארה
קצרנית
שי צהר

סדר היום; חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירותו, התש"ן-1990.חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות). התש"ן-1990,
היו"ר י' מצא
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. על

סדר-היום שלנו חולו הרשויות המקומיות (מימון בחירותו, התש"ז-1990. ואנחנו

נחליט מיד אם אמנם נדוז בחוק הזה. או לא. כי בינתיים הוחלט על התפזרות

הכנסת, ומערכת הבחירות הארצית תיכנס בעוד זמן קצר להילוד גבוה.

העמדתי את החוק הזה על סדר שלנו היום, אחרי שסיכמתי עם חבר הכנסת

פורז שאין לוועדה שום כוונה לקיים בו דיון אחרי שיעבור את הקריאה הראשונה,

אלא להחיל עליו את דין הרציפות, ולהעבירו לכנסת ה-13. ועדת הפנים של הכנסת

ה-13 תקיים את הדיון כחוק הזה ותביא אותו לכלל סיום. מכאן שאין עכשיו צורר

למהר בהליכי החקיקה של החוק וזזה.

יש לנו בכל זאת ענין לדון בחוק הזה היום מאחר ובחודש הקרוב תתקיימנה

נחירות בארבע רשויות מקופלות- במבשרת ירושלים, בירוחם, באלקנע ביו"ש

ובבקעה-אל-גרניה. פנה אלי שר הפנים ואמר לי שאם אנחנו הולכים לחקיקה

ולמימון, ומאחר ולא נסיים את כל שלבי החקיקה של החוק, שזה מעשה חקיקה

הדורש הרבה עבודה, מוטב שנחוקק עכשיו הוראות שעה למימון . פנה אלי חבר -

הכנסת רמון ואמר את אותם הדברים.

אני חושב שזה מוצדק, ני תמיד נהגנו לתת מימון לרשויות המקומיות בשביל

מערכת בחירות על פי הוראות שעה, ומן הראוי להחליף את הוראות השעה בהוראת

קבע שתתקבל בקדנציה הבאה, ואז נעמוד בפני מערכת הבחירות המוניציפליות.

הענין הובא אלינו בשביל להוציא הוראות שעה בנדון. ואני מבקש לשאול את

המשפטנים אם אנחנו בכלל צריכים לדון בזה, או שאנחנו יכולים לעבור מיד

להוראות שעה, ולחסון על ידי זה בזמו, אני הייתי כמובן מעדיף לגשת מיד

להוראות שעה.

אין קשר.

הר י' מצא!

אמר לי חבר הכנסת פורז שיש קשר אמיץ והדוק בין הדברים. אני ורצה לדעת

איר אני יכול להעביר הוראות שעה במהירות הגדולה ביותר,
א' פורז
אני מנקש להציג את עמדתי. אני מסכים עם יושב ראש הוועדה שלגבי

הוראות החוק הקבוע אגחנו צריכים לעבור יותר בניחותה, ולא נלחץ של החודש

האחרון של הכנסת. בהכירי את תקנון הכנסת הצעתי ליושב ראש הוועדה שיעביר

את החוק הזה בקריאה ראשונה, אחרי שהוא עובר בקריאה ראשונה אנחנו נפנה

לוועדת הכנסת בבקשה להרשות לנו לפצל את החוק. ואז אנחנו יוצאים עם שתי

שלוחות, האחת - הוראות שעה מידית, שאנחנו מכינים לקראת הנחירות של הישובים

שהזכיר יושנ-ראש הוועדה, ומעבירים אותה תוף שבועיים מהיום, ואולי אף לפני

כן; השניה - החוק העיקרי שאת חקיקתו אנחנו משאירים לכנסת הנאה אחרי

שמחילים עליו דין רציפות. אבל אי אפשר להחיל את דין הרציפות על חוק שלא

עבר קריאה ראשונה, וועדת הכנסת לא תסכים לפיצול חוק שלא עבר קריאה ראשונה.היום אנחנו יכולים להחליט בעקרון שאנחנו מעבירים את זה בקריאה ראשונה

וכבר להתחיל לטפל בהוראה השעה.
היו"ר י' מצא
מבחינת החלת דין הרציפות, אתה צודק, חבר הכנסת פורז. אבל אנחנו עוד

לא הקדשנו זמז ניכר להוק הזה, שאנחנו חייבים להחיל עליו דיז רציפות. אתה,

חבר הכנסת פורז, או חבר-כנסת אחר תוכלו להניח אותו שוב בפני הכנסת הבאה.

נראה לי שכאשר נשמעות קריאות לוותר על יופו השבתון הביום הבחירותמפני שיש

בזה שמום בזבוז כספים וכוי, זה לא העיתוי המתאים לבוא עם דרישה למימון

מסויים. שאפילו אם לא מבינים במה בדיוק מדובר מבינים שמשמעות הדבר הוצאה

כספית נוספת.

אני פונה אליכם, היועצים המשפטיים, ומבקש מכם להציג בפנינו דרך טובה

ומהירה להעברת הוראות השעה לקראת הבחירות בארבע המועצות שהזכרתי, האם יש

לדעתכם דרו מהירה לעשות את הדבר הזה?
א' שילת
הדרד המהירה היא בכינוס ישיבות רצופות.

ה"ר יי מצא!

נראה לי שדי יהיה לנו בישיבה אחת להשגת המטרה שאותה אנחנו רוצים

להשיג.

אי שילת!

לא נראה לי שישיבה אחת תספיק, כי יש פה כמה בעיית. למעשה כל העבודה

על הוראות השעה היא העבודה שאותה אנחנו צריכים לעשות לגני החוק עצמו.

משנסיים את הוראות השעה אפשר יהיה לקחת אותן, כמעט כמו שהן, ולחוקק אותן

בחוק הקבוע.

לגני הוראות שעה לבחירות הקרובות במבשרת ירושלים. ובלרוחם וכוי. יש

בעיה אדירה כי צרלד להתאלם תאריכים וצריד להתאים סכומים.
אי פורז
לאו דווקה, אם תכתוב "בחירות שייערכו בחצל השנה הקרובה (מבלי לנקוב

בתאריד מסויים) לפי פרמטר של איקס לבוחר", ודל יהיה נזה.
אי שילת
החוק הזה מסונך, כי יש בו המון מועדים. יש בו המועד להגשת הבקשה

למימון; 7 ימים לאחר ההזדהות של המועצה. במבשרת היתה הזדהות, ועברו מאז

שבועלים-שלושה. בירוחם עברהתקופה אפילו יותר ארוכה.
אי פורז
אפשר בהחלט להגמיש את המועד, ולומר כי המועד הוא כפי שיקבע השר מעת

לעת.
א' שילת
זז' יכול להיות 3ר, והרי באותה מידה אתה יכול להגיד גם שהשר יל,בע

את הסכום מעת לעת, ישנם כאו דברים שהם במהות החוק. ואי אפשר לעשותם כך,
היו"ר י' מצא
מדובר בהוראות שעה לארבע מועצות שמקיימות בחירות בחודשים הקרובים.

מדובר במבשרת ירושלים, ירוחם. בקעה אל גרביה ואלקנע.
צ' ענבר
על אלקנע זה לא יכול לחול.
היו"ר י' מצא
אנחנו רוצים לקויים כאז עכישו דיון ר17 בהוראות השעה לארבע המועצות

המקיימות בחירות בקרוב. אני רוצה לשמוע מהיועצים המשפטיים איר ניתו לעשות

זאת במהירות המירבית. הפתרון שהוצע על ידי הבר הכנסת פורז. משהו בנוסח של

"בהירות שייערכו בארבעה החודשים הקרובים, או בששה החודשים הקרובים" נראה

לי בהחלט.

לבחירות המוניציפליות האחרונות נקבע מפתח. ואפשר להשתמש בו אחרי

הצמדתו. ואשר ללוח זמנים ובקשות, זה יהיה על פי תקנות שהשר יתקין,

אני מאד רוצה להעביר את הוראות השעה האלה בקריאה ראשונה. שניה

ושלישית כבר בשבוע הבא. מאחר ובחודש מרץ תתקיימנה הבחירות במבשרת ירושלים,

וחשוב מאד שהוראות השעה האלה כבר יהיו. אותו המצב גם בירוחם. גם שר הפנים

וגם חבר הכנסה רמון פנו אלי בנדון. ואני רוצה מאד ללכת לקראתם,
א' שילת
האמינו לי שזה לא כל כך פשוט כפי שזה אולי נדאה, כי החוק מאד מסובך.

אחת ההצעות שהבאנו לכאן היא. שגס סיעות שלא ביקשו מימלן מלכתחילה יקבלו

מימון אם הן עמדו בכל התנאים הקבועים בחוק לגבי ניהול חשבונות גובה

ההוצאות וגובה ההכנסות שלהן, לפי מה שמבקרת המדינה תקבע הם צריכים להגיש

דו"ח למבקרת המדינה.

הרעיון הוא- אלתנוא אלי לבקש מימון במועד מסויים, ואם לא ביקשת עד

לאותו מועד לא תקבל אותו וכוי, אלא לד ותנהל את הבחירות, בדיעבד, אם אתה

לא מבקש מקדמה מהמדינה, ניהלת את החשבונות וכל היתר כדין, אתה תקבל את

המימון הסופי אחרי הבחירות.

א' פורז!

זה בסדר גמור כד.
א' שילת
אם הולכים על הדרד הזי, איו לי בעיה. אבל אם אנחנו עדיין רוצים לתת

מקדמות, צריד להיות ברור שבשביל לקבל מקדמות הם צריכים להניא ערנות

בנקאית, שצריכים להביא בקיא במשק הכספים וכוי.
היו"ר י' מצא
כלל לא מפריע לל שיקבלו את המימון אחרי הבחירות, ובלבד שידעו זאת.

אני מציע לד ללכת על פי השיטה הקודמת, לני הוראות השעה שהיו, פרט לעניין

המקדמה. ובלבד שזה ייעשה מהר.

אי שילת!

זה יהיה מובז תוד כמה ימים.

היו"ר י' מצא;

אני רוצה לציין שוב. כי מהאספקט הציבורי לא נוח לי להביא היום חול,

הוראות שעה המדבר על מימון בחירות.
א' פורז
כיוון שכך, הבה נכניס כבר עכשיו תיקון, ויהיה זה חולו הרשויות

המקומיות (מימון בחירותו (הוראות שעה). נכניס בו עוד סעיף שאומר כי תוקפו

של חוק זה לששה חודשים. ותביא את זה כבר לקריאה ראשונה כדי לא להפסיד זמן.
מי וירשובסקי
אתה מציע לעשות מעשה טלאי,
היו"ר י' מצא
כשנמצאים במערכת בחירות לא נוח להביא את זהל. בעוד כמה ימים יביא

לכאו מר שלית הוראות שלעה. מאחר ונמצא פתרון להוראות שעה, אני מעדיף זאת

על פני פיצול החוק. כפי שהציע חבר הבנסת פורז.
א' פורז
הצינור כבר יודע שמימון בחירות לרשויות המקומיות זה כבר דבר של קבע.

ולגבי הציבור לא חשוב אם זה בהוראת שעה, או לא, ובעיקר חשוב לזכור שאין פה

חידוש מבחינה מהותית. כי כל הזמן היה מימון.

מי וירשובסקי;

מדוע אתה רץ כל כד, חבר הכנסת פורז? אתה הרי משיג את המטרה כאשר ארבע

המקומות שבהם יתקיימו בחירות בקרוב יקבלו מימון בחירות ללא מקדמה. אז

מדוע עלינו לעשות עבודה חפוזה בתיקון החוק?
אי שילת
חבר הכנסת פורז לא התכוון לארבעה הישובים האלה דווקה, אלא רצה לעשות

את זה לחוק קבע.
מ' וירשובסקי
נזאת אני בוודאי לא רוצה, אחרי הבהירות ייעשה הדבר בצורה מסודרת וללא

חיפזון.
אי פורז
אני רוצה להזכיר לכם שהחוק הזה הוגש ב-26 במרץ, 1990, לפני קרוב

לשנתיים.
היו"ר י' מצא
מר שילת , אתם מכינים לנו הוראות שעה, כפי ששיסכמו - ללא מקדמה. השר

יתקין תקנות לששה החורשים הקרובים בשביל המקומות שבהן תתקיימנה הבחירות.

את החקיקה הזאת נעביר למי שממונה ביהודה ושומרון, שהיה אתנו ואמר שהוא

יאמץ את זה ברגע שזה יהיה מוכן. ירצה - יאמץ! לא ירצה, לא יאמץ. אנחנו

נתקדם.

אינני רואה כאן את נציג המועצות האיזוריות.
היו"ר י' מצא
אילו היית אתנו מתחילת הדיון, לא היית מעירה את ההערה הזאת. אנהנו

החלטנו לא לקיים בזה דיון. אנחנו מבקשים שיכינו הוראות שעה לקראת בחירות -

ב-4 מקומות בלבד. אני לא חייב להזמין את נציג המועצות האיזוריות.

אם תהיו מוכנים עם זה לשבוע הבא, נוכל לקבוע כבר עכשיו את מועד

הישיבה לדלון בנדון, ביום רביעי הבא. בשעה 9 בבוקר, נקיים דיון של שעה

בהורואת השעה. ובהמשד הישיבה נקיים דיון בחוק של חברת הכנסת סולודר.

אני מודה לכולכם, ונועל בזה את הישיבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:45)

קוד המקור של הנתונים