ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 30/10/1991

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס' 8), התשנ"ב-1991

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים