ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/07/1991

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרת

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 207

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

שהתקיימה ביום די, י"ג באב התשנ"א, 24.7.1991, בשעה 9:30
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר י. מצא

יצחק לוי

מ. וירשובסקי

מוזמנים; א. שילת, מפקח ארצי על הבחירות

יעקב לוי, משרד המשפטים

יחזקאל לוי, עו"ד, חיועץ המשפטי, משרד הפכים

ד. בלאו, מרכז השלטון המקומי

יועץ משפטי; צ. ענבר

מזכיר הוועדה; א. קמארח

נרשם ע"י; . חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה),

התשנ"א-1991

הצעה לסה"י של ח"כ יצחק לויהיו"ר י. מצא; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

בפנינו חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה),

התשנ"א-1991, הכנה לקריאה שניה ושלישית.
מ. וירשובסקי
הצעה לסדר. כולנו שמענו וקראנו את הדו"ח של

מבקרת המדינה בענין העברת הכספים באמצעות

משרד הפנים לרשויות המקומיות. אני מבין שעכשיו מתקיים דיון על הדו"ח

בוועדה לענייני ביקורת המדינה, וכך צריך להיות.

אבל אני חושב שאנחנו לא פטורים, כוועדת הפנים המפקחת על משרד הפנים ועל

השלטון המקומי, מלדון בנושא הזה. מה שקרה הוא לא רק עניין של ההתנהגות

האישית והאחריות האישית של שר זה או שר אחר, או של משרדי ממשלה אחרים -

כי זה לא רק משרד הפנים - אלא זה קשור בכל המבנה של השלטון המקומי כפי

שהוא קיים היום במדינת ישראל, ביחסי הגומלין שלו בינו לבין השלטון

המרכזי. הכל עוד מושתת - חוץ מהבחירה הישירה של ראש העיריה - על חוקים

מנדטוריים. אתמול ביטלנו את פקודת הצנזורה מ-1927. פקודת העיריות היא

משנת 1936, ואנחנו חיים על-פיה.

אני חושב. שזה לא מתאים למדינת ישראל המודרנית, וכל מה שקורה זה לא מעט

בגלל החורים שקוראים לכל העכברים.

לכן אני חושב שאנחנו חייבים להתכנס ככל שיותר מהר, ולדון באופן יסודי

במעמד הרשות המקומית, בתיקצוב על-ידי הממשלה, ביחסי הגומלין בכלל, מה

צריך לאשר, מה לא צריך לאשר, כל נושא עצמאות השלטון המקומי. לא רק לאור

העובדה שהרשות המקומית ממלאת תפקיד כל כך מרכזי היום בקליטת העליה, אלא

בכלל, אפילו אם זה לא היה.

אני חושב שאם לא נעשה זאת, בכל שנה יהיה דו"ח כזה, ולא נצא ידי

חובתנו.

אני לא רוצה להיכנס לעניינים של ועדת ביקורת המדינה, אבל אני רוצה

להיכנס למהות של תפקודו, תפקידיו ומעמדו של השלטון המקומי.

כתוצאה מיחסו העלוב, גם האזרח מתייחס בשלילה אל השלטון המקומי, וכתוצאה

מכך לא רוצים, ללכת לשם האנשים הפוליטיים או אנשי ציבור ממדרגה ראשונה.

אני חושב שבמדינה מתוקנת השלטון המרכזי צריך להיות אלף אלף.

לכן אני מבקש דיון מהיר, ממצה ויסודי בנושא הזה.

היו"ר י. מצא; . תודה רבה. עוד הבוקר הוצאתי הודעה בשם

הוועדה, מתוך כוונה להעלות כאן את הנושא עוד

הבוקר. ההודעה אומרת שוועדת הפנים תתכנס עוד בתקופת הפגרה לדון באותה

מערכת יחסים שבין שלטון מרכזי ובמעמד לשלטון המרכזי והשלטון המקומי.

אני תמים דעים עם הגישה שהוצגה כאן על-ידי ח"כ וירשובסקי. זאת שיטת

חלוקה שנשתרשה עוד מתקופת המנדט, ועברה למדינת ישראל, והיא נמשכת גם

היום. מעמד השלטון המקומי נחות בכך שהם עומדים כעניים בפתחי השלטון

המרכזי, ומושיטים יד. כשמושיטים יד, לוקחים מכל הבא ליד. מכל הבא ליד,

באין חלוקה ובאין שיטה, יש גם התניות של אלה שנותנים, וזאת שיטה

שאי-אפשר לייחד אותה רק למשרד זה או אחר. היא רצה לכל אורך הדרך.

אין ספק שצריך לקיים בכך דיון. אני לא רואה כל פסול בקיום דיון אלא

להיפך, גם אם הוא מקביל כאן- בוועדת הפנים, לדיון שמקיימת הוועדה

לענייני ביקורת המדינה. אני בדעה שהוועדה לביקורת המדינה לא צריכה

להרחיב את היריעה מעבר לבדיקה של דו"ח המבקרת. הרחבת היריעה של יחסיגומליו שלטון מרכזי-שלטון מקומי, הקצבות, חקיקה, כל הנושא הזה צריך

להיות נתון בידי ועדת הפנים.

אני אמנם אדאג לכך שיקויימו מספר דיונים רחבים. הוועדה שמונתה על-ידי

השר דרעי בראשותו של פרופ' נאמן, אפשר לציין בחיוב את מינוי הוועדה

הזאת, ואנחנו נתבע שוועדה זו כבר עם סיום מימצאיה, ומיידית ככל המוקדם,

נוכל לזמן אותה לכאן, לוועדה, ולשמוע את הערותיה.

ברוח זו הוצאתי גם הודעה בשם הוועדה ובשמי, ואני שמח גם להערות של ח"כ

וירשובסקי. אמנם ח"כ וירשובסקי, נקיים דיון ממצה בנושא.

אנחנו עוברים לסדר היום שבפנינו.
מ. וירשובסקי
. אני תומך בהצעה.
צ. ענבר
בפנינו חוק שנדון כבר בוועדה זו פעם אחת,

והוכן כאן לאחר מספר דיונים, " ולאחר שנבחנו

מספר חלופות. הוא הוכן בוועדה זו לקריאה ראשונה, כאשר נושאו הוא הצבעה

בשתי מעטפות לרשות המועצה, ולמועצה עצמה. זאת על'מנת למנוע אפשרות של

זיהוי דפוסי הצבעה לפי הסכמים מוקדמים.
היו"ר י. מצא
עד היום היו באותה מעטפה שני פתקים. על-פי

החוק הזה תהיינה שתי מעטפות, ובכל אחת מהן

פתק נפרד.-

ו
צ. ענבר
כן. כל זאת כהוראת שעה על-מנת ללמוד לקח.
בסעיף הראשון מופיעה הוראת שעה, ושם נאמר
הוראות חוק הרשויות המקומיות. בחירות, והוראות חוק הרשויות המקומיות

בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם יחולו ננחירות לרשויות המקומיות

שיתקיימו לפני ה-1 בפברואר 1993 בשינויים האמורים בחוק זה.

כלומר, באותן מערכות בחירות שיתקיימו עד לאותו תאריך יהיה ניסוי, ואז

יוסקו המסקנות, הן המסקנות המינהליות, הארגוניות, והן המסקנות

המהותיות.
היו"ר י. מצא
שיתקיימו לפני 1 בפברואר 1993. לקחנו זאת

חצי שנה לפני הבחירות שתתקיימנה בכלל

הרשויות. איפה תתקיימנה בחירות עד אזי
ד. בלאו
מדובר על 6-7 מקומות בלבד.
היו"ר י. מצא
מאחר שהוראת השעה הזו תעמוד למבחנן של מספר

רשויות מקומיות ונוכל ללמוד זאת, ויעמוד

בידינו מספיק זמן מה-1 בפברואר עד אי-שם, אוקטובר-נובמבר, שזה קרוב

ל-9-10 חודשים שיעמדו לרשותנו, עד שתתקיימנה בחירות בכל המקומות, הרי

שנוכל ללמוד ולהפיק לקחים.

אם כך, אין כל הסתייגויות, ואני מציע להעביר את זה לקריאה שניה

ושלישית.

אני מברך את עקשנותו של ח"כ יצחק לוי, אני מודה לך, ומעביר את זה

לקריאה שניה ושלישית. בהצלחה.ד. בלאו! מרכז השלטון המקומי תומך בקיום דיון בתקופת

הפגרה, כפי שהציע היו"ר.

הישיבה ננעלו? נשעה 45;9

ר

קוד המקור של הנתונים