ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/05/1991

הצעה לסדר; חוק דיור ארעי (הוראת שעה), התש"ן-1990; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 30), התשנ"א-1991; ידיעות בדבר שריפת דגל ישראל במאה שערים בל"ג בעומר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים