ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/05/1991

הקמת ועדת חקירה לבדיקת גורל נכסי עולי תימן

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 178

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, כ"ב באייר התשנ"א (6 במאי 1991), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: ע' עלי - מ"מ היו"ר

י' גולדברג

מי גולדמן

מ' נפאע
מוזמנים
חבר-הכנסת א' גמליאל

סנ"צ שי מר-חיים - מחלקת חקירות, מטה ארצי, משטרת ישראל

י' אלשיך

מי קורח

ש' קהלני

י' דחוח הלוי
מזכיר הוועדה
א' קמארה

רשמה: מזל כהן
סדר-היום
חקמת ועדת חקירה לבדיקת גורל נכסי עולי תימןהקמת ועדת חקירה לבדיקת גורל נכסי עולי תימן
היו"ר ע' עלי
אני פותה את הישיבה.

על סדר-היום הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אריה גמליאל בנושא: הקמת ועדת הקירה

לבדיקת גורל נכסי עולי תימן.

חבר הכנסת אריה גמליאל, אני מציע שתאמר את דבריך כדי שנדע במה מדובר.

אי גמליאל;

אדוני היושב-ראש, עם העליה הגדולה מתימן נעשו דברים מאד מאד חמורים עוד

כשהגיעו לעדן. למעשה היהודים הגיעו לעדן מכל מחוזות תימן ולקחו אתם את רכושם.

הרכוש לא כל כך חשוב לי. החשוב ביותר הם כתבי היד.

יהדות תימן ידועה בכך שהיא שמרה, שומרת על כתבי היד באופן מיוחד. יש לה הערצה

והערכה לכתבי יד עתיקים. לכן, דווקא ביהדות תימן היוגה כמות אדירה של כתבי יד

שנשמרו במשך שנים רבות.

כאשר העולים דברו עם שליחי הסוכנות, שליחי העלית, השליחים אמרו להם לארוז את

כל הספרים, לשלוה אותם באניה לארץ ישראל ושם, כאשר הם יגיעו לארץ, יקבלו את

הספרים. כנראה שכבר לפני ששלחו אותם באניות, לקחו משם כתבי יד, ספרים, רכוש,

מטבעות זהב וכוי. גם כאשר הספרים הגיעו סוף סוף לארץ, מה שנשאר, לנמל יפו, לנמל

חיפה ולמחסנים בתל-אביב, היו כל מיני אנשים וגופים שנכנסו ולקחו ספרים מכל הבא

ליד.

ברור לנו שהיתה מודעות של הרבה מאד אנשים כי יש כתבי יד בעלי חשיבות גדולה

מאד. קבלתי לידי מחקר שעשה בנושא הזה ברופ' לויתן, והוא כותב שגם יצחק בן צבי

התעניין מאד בנושא, עד כדי כך שאפילו נטע לעדן ובדק את הנושא,. וזה הציטוט מדבריו
של יצחק בן-צבי
כל החפצים האלה יבואו לידי מחלקת העליה של הסוכנות. יש צורך לרכז

אותם במקום אחד קודם שיוחזרו לבעליהם. המטרה היא לבדוק היטב אם יש בהם חומר בעל

ערך, שאפשר יהיה לרכוש אותו למכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון שליד

האוניברסיטה שאני עומד עומד בראשו. דבר כזה מצריך הכנה מראש, העמדת ועד מטעם

הסוכנות בהשתתפות בא-כח המכון.
פרופ' לויתן מציין
יש לציין כי באווירת הימים ההם לא טרח בן-צבי ואחרים לברר

האם הדבר לא מחייב את הסכמת העולים. כלומר, האם ניתן מבחינה ציבורית וחוקית לפתוח

תיבות וארגזים המכילים רכוש של עולים מבלי לקבל את רשותם.

למעשה הדבר היה ידוע, שיש אוצרות נדירים ויקרים מאד. שמעון גריידי סיפר לי

שגם יצחק רפאל הגיע לתימן לבדוק את הנושא הזה. גם הסוכנות הקימה ועד מיוחד שנסע

באופן מיוחד לתימן לבדוק את ענין הספרים וכתבי היד.

חלק מהספרים כבר נלקחו עוד בעדן, וכאשר הגיעו הספרים לארץ ישראל, גם שם נפרץ

הדבר ואנשים לקחו מכל הבא ליד. כל מי שהבין קצת בדברים האלה יכול היה לקחת מה

שהוא רוצה.

שוב אני מדגיש, אין לנו בעיה עם הנושא הזה של הכסף והזהב. עיקר הבעיה שלנו זה

כתבי היד. האמת היא, שעוד אפשר להגיע לאיזשהו קצה של חוט ולמצוא חלק מהספרים, כי

הספרים האלה הגיעו לכל מיני מקומות בעולם. יש למשל באוניברסיטה העברית מכון מיוחד

של אוסף יערי, יש שם הרבה מאד כתבי יד שהגיעו מתימן ואפשר לבדוק מאין הגיעו

הספרים, מי מכר את הספרים, מי מסר את הספרים. יש גם כיתובים על הספרים בעצמם למי

הם שייכים.
היו"ר ע' עלי
לאחר שתדע מה תעשה עם הספרים?
א' גמליאל
להחזיר אותם לבעלים.
היו"ר ע' עלי
אני לא רוצה להכנס כרגע לשאלות המשפטיות בעניינים האלה. יש כאן אספקטים

משפטיים לא כל כך פשוטים. נניח שהרכוש הזה נלקח בדרך לא הוגנת, אני לא יודע מה

פקק ההלכה המשפטית בענין זה.

לגופו של עניו, מה ארגה מציע?
א' גמליאל
אני מציע להקים ועדת חקירה ממלכתית. לא הייתי מתנגד אם יכרכו את שני הדברים

יחד, גם נושא הילדים וגם נושא כתבי היד. אלה שתי פרשיות שמעוררות סערה בעדה

התימנית. חשוב מאד שפעם אחת ולתמיד יפתרו את הבעיה מהשורש. הוקמו כל מיני ועדות

בקשר לילדים, שום דבר לא יצא מזה. היתה ועדה מטעם משרד ראש הממשלה, גם מזה לא יצא

שום דבר. שנתיים הם מושכים ומושכים, ואיו לה שיניים ואיו לה סמכויות. חייבים

להקים ועדת חקירה ממלכתית.
י' אלשיך
הבאנו אתנו 24 ספרי תורה. אמרו שיחזירו לנו אותם בארץ. החזירו לנו רק שניים,

22 נעלמו.
היו"ר ע' עלי
מי לקח אותם?

י י אלשיך;

בנמל יפו הכל נלקח.
היו"ר ע' עלי
אנחנו צריכים למקד את הבעיה ולהבין על מה מדובר. אתם מדברים על כתבי יד,

ספרי תורה ורכוש, שבעיניכם הרכוש פחות חשוב. יש עוד משהו שאתם יכולים להוסיף

בסוגיה הזאת?
מ' קורה
אני חושב שבמשך הזמו מתגלים כל מיני חוטים שקל להגיע אליהם. היתה תקופה

שהיינו מגששים באפלה, לא ידענו אם הספרים נשרפו או לא. היו לנו ספקות בנושא הזה.

במשך השנים, בשני העשורים האחרונים, מתגלים כתבים שדרכם אפשר להגיע לחקר האמת.

אני מחזיק שני ספרים שכשעלינו אמרו לנו שהם נשרפו, ואני מצאתי אותם אצל סוחר

ספרים. קל מאד, אם נמצא את הספרים אחרי חקירה, להחזיר אותם לבעליהם. פה כתוב השם

של הסבא. אחר כך יש סימנים אחרים. זה כתב יד בעל ערך עצום, שאני מצאתי אותו אצל

סוחר ספרים ויש לי סיפור סביב הנושא הזה.דוגמא נוספת של כתב יד מן השרופים, וכשאני אומר שרופים אני מתכוון לשרופים

במרכאות. יש בו גם כן ציון של שם המשפחה, למי הפרשה הזאת שייכת וכו'.
הי ו "ר ע' עלי
מצאת את זה אצל סוחר ספרים. אבל מה קצה החוט שלך אל מי שלקה את זה?

מי קורה;

שואלים את הסוחר ממי הוא קנה. הרי זה לא נפל מהשמים.
ש' קהלני
למעשה מבית הכנסת בית אלשיך שלחו את כל הספרים שלהם לארץ. הספרים הגיעו לארץ

בארגזים. בעדן עוד לא נגעו בהם.לאחר כשלושה חדשים כשהם הגיעו לארץ הם מצאו רק

ארגז אחד ובו שאריות של ספרים. הארגז היה פתוח. כל ספרי התורה כבר נשדדו. טענו

שהם נשרפו. לא היה שום זכר לשריפה.
היו"ר ע' עלי
יש לכם איזשהו אינוונטר, רשימה של דברים שאתם מדברים עליהם?
ש' קהלני
יש לי רשימה של כל הספרים שנגנבו. ספרי התורה שהרב דיבר עליהם הם לא ספרי

תודה בני ארבעים שנה, ארבעה או חמישה מהם הם בני תשע מאות שנה. אם מדברים על

שימור הספרים, בתימן ידעו לשמר את הספרים יותר טוב מכל מכון אחר.

מי גולדמן;

אני בטוח שלכל יהודי הנושא הזה כואב. אני גם יודע שזה כואב לכאלה שיודעים

לשמור על ערכם של ספרי הקודש, גם לא יהודים. אם ניקח את האוניברסיטאות בעולם, יש

להם פינות מוקדשות לספרי קודש.

נכון, חבר הכנסת אריה גמליאל העלה את הנושא הזה מתוך כאב ומתוך ידיעת הענין.

אני חושב שיש לעשות הפרדה בין הטיפול בנושא הילדים שנעלמו לבין מה שקשור בספרי

הקודש האלה. אבל אני רוצה שנדע שיש כאן בעיה, אפילו אם שר הדתות יקים ועדה

שתבדוק את המימצאים האלה בשיתוף פעולה עם המשטרה. נמצא פה הרב אלשיך. אני בטוח

שישנם מעטים שאולי עוד זוכרים מעדות חיה וזה חשוב מאד.

יחד עם זאת, גם אם יימצא משהו באחת האוניברסיטאות או במכון כזה או אחר, הדבר

היחידי שאפשר לבקש כפתרון ולא להכנס לתהליך משפטי שהוא ארוך ביותר, זה להוסיף את

שם האדם לו שייך הרכוש או שם בית הכנסת כדי לשמור על כבודם. אבל אני מציע למצות

בחקירה מסודרת את כל הנושא.
י' דחוח הלוי
כאשר עלינו לכאן, גם לנו היו ספרים ואמרו לנו במפורש שהם אינם קיימים.

ב-1962 באו קרובי משפחה שלי לארץ וגם מהם לקחו ספרים ודברים אחרים.
היו"ר ע' עלי
מי לקח?
י' דחוח הלוי
הסוכנות. פנינו לסוכנות פנינו לכל המקומות, לא נתנו לנו אפילו להיכנס.

התרוצצנו במשך חדשים ושנים כדי לקבל את רכושנו ולא קבלנו עד עכשיו שום דבר. זו

כנראה היוגה יד מכוונת מאד, גם לגבי הילדים. 611 ילדים נעלמו. היתה בדיקה שטחית

מאד. גם אז הבטיחו לנו לבדוק, לא בדקו שום דבר. הם מחפשים כל מיני דרכים להשתמט

מהחקירה הזאת. לו היה מישהו אחר, כמו יוסלה שומכר, הפעילו את הש.ב. כדי להגיע

לחקר האמת.
היו"ר ע' עלי
יש כאן שני נושאים, נושא הילדים ונושא הרכוש. אם יש פרטים למשטרה בענין זה,

אני מבקש לעדכן אותנו: מה קורה עם ועדת החקירה, האם הגיעו למסקנות כלשהן, מה

המסקנות, איפה עומד הענין הזה. כדאי להתקדם הלאה ולא להתחיל מההתחלה. זה נושא

ראשון.

דבר שני, האם יש למשטרה מידע על הדברים שמדברים כאן? האם יש חקירה בענין זה?

איפה עומד הענין הזה?

דבר שלישי, אני מבקש להעיר על דבר שלא מקובל עלי, על זה שיש יד מכוונת,

אפלייה, יוסלה שומכר. מה הקשר? מה בין שמיטה להר סיני?
אי גמליאל
יש ידיעות שיש יד מכוונת.
היו"ר ע' עלי
שלקחו את הילדים האלה על רקע עדתי וגם את כתבי היד האלה?
א' גמליאל
זו גניבה של כנופיה מאורגנת.
הי ו "ר ע' עלי
עצם העובדה שהעליתי השבוע את הנושא שלך, יש עוד נושאים על סדר-היום, סימן

שאני מייחס לזה חשיבות גדולה. העלית את הנושא הזה בשבוע שעבר במליאה, כבר השבוע

יש דיון בוועדה. אני לא מקל ראש בטענות, בהרגשה ובתחושות. אני מתייחס לנושא הזה

בכל כובד הראש.

אני חושב שצריך להגיע להקר האמת בענין זה. יחד עם זאת, אני לא חושב שהאשמה

הגורפת הזאת שהיתה יד מכוונת, כפי שנאמר כאן, שכל הגניבה הזאת היתה משהו מתוכנן

על ידי המוסדות, זה נראה לי דבר לא הגיוני ולא רציני. אני מבקש לפחות להסיר את

הכתם הזה. הסוכנות או מישהו אחר החליטו לגנוב את כתבי היד שלכם?
אי גמליאל
יש דין וחשבון של יצחק בן-צבי. בן צבי אומר: לקחת את כל הספרים ולהעביר אותם

למכון שאני עומד בראשו.
היו"ר ע' עלי
אלה הערותי. יכול להיות שאני תמים ולא צודק. נשמע את נציגת המשטרה.
סנ"צ ש' מר-חיים
לגבי ועדת ילדי תימן, היא עדין יושבת בראשות שופט.
היו"ר ע' עלי
מה ההרכב שלה?
סנ"צ ש' מר-חיים
יש שם נציגה ממשרד המשפטים, נציגה ממשטרת ישראל, ראש המועצה המקומית ראש העין

ובראש הוועדה השופט שלגי.
היו"ר ע' עלי
מה הסטטוס של הוועדה הזאת?
סנ"צ ש' מר-חיים
זו ועדת וחקירה שמונתה על ידי ראש הממשלה עם תקציב מיוחד. במסגרת היוקירה שלה

מונו 2-3 חוקרים פרטיים שעוסקים בזה. היה שלב שבו נשכרו שוטרים בשכר כדי לעזור

ולסייע בענין זה. לדעתי אם הוועדה הזאת עדין עובדת אי-אפשר להגיע למסקנות.
היו"ר ע' עלי
צריך לזכור שאלה דברים שהיו לפני עשרות שנים.
סנ"צ ש' מר-חיים
לענין נכסי יהודי תימן, לא מצאנו שום תלונה שהגיעה אלינו. גם אם תגיע תלונה,

עברה תקופת ההתיישנות לפי החוק ותהיה לנו בעיה לחקור אותה. אבל אם תוקם ועדת

הוקירה ומשטרת ישראל תצטרך להשתתף בה, כמובן שנשתתף וננסה לסייע.

אי גמליאל;

בקשר לענין אם התלוננו או לא התלוננו, גם שר המשטרה אמר בדברי התשובה שלו שלא

ידוע לו שמישהו התלונן. דברתי אתמול בערב עם הרב שלמה כורח. הוא אמר לי שלפני

שלושים שנה הוא התלונן. זה לא מופיע במחשב של המשטרה, אבל היו תלונות.

גם בדו"ח של פרופ' לויתן כתוב שפנו לראש הממשלה וראש הממשלה מינה את ישראל

ישעיהו שיחקור בענין. בדו"ח האישי של ישראל ישעיהו לבן-גוריון כותב; התהלכו

שמועות שכמה מעובדי הגיוינט והסוכנות היהודית מעורבים בעסקי הברחה וניצול העולים

- כך כותב ישראל ישעיהו- ניסינו להתחקות על אמינות הדברים האלה, לא עלתה בידינו.

נציג מרכזי של הגיוינט נטל אז את מלאכת הרוקירה לידיו בלי לשתף אותנו. הוא הסכים

רק לשיתופם של נציג הסוכנות היהודית. אך גם הם הביעו אי-רצון ממהלך הרוקירה

והסכימו עם דעתנו שצריכה להיערך חקירה ציבורית, בייחוד לגבי הצדדים הציבוריים

שבהאשמות.

גם הסוכנות היהודית ניסתה לבדוק את הענין. היא מינתה את עורך-דין ד"ר מיר

לחקור בנדון. למרות רצונם של האנשים המוזכרים למעלה, לא נחקר הנושא עד תומו.
היו"ר ע' עלי
מאיפה אתה מצטט?
א' גמליאל
אני מצטט מהמחקר של פרופ' לויתן שהוא ערך בנושא הזה. הוקמו ועדות חקירה, רק

טשטשו את הענין, בדיוק כמו בנושא הילדים. הוועדה שמונתה לבדוק את ענין העלמותם של

הילדים, שנתיים מושכת את עצמה, מותחת את עצמה ולא עושה שום דבר. עם כל הכבוד

לשופט שלגי, הוועדה לא עושה כלום. נציג העדה התימנית, ראש המועצה המקומית ראש

העין שהיה בדיון בוועדה בהשתתפות השופט שלגי אמר: אני מושך את ידי, אני מתפטר,

אני לא רוצה להיות שותף. אם לא תהיה ועדת רוקירה ממלכתית לא ייצא שום דבר מהענין.

לוועדה אין שיניים, הוועדה לא הוקרת מספיק ולא עושה מספיק.
י' אלשיך
באותו זמן הלכתי לנמל יפו וצעקתי: איפה הספרים. הוציאו אותי פעם אחר פעם.
היו"ר ע' עלי
שמענו את הדברים. שמענו את נציגת המשטרה. קודם כל צריך לזכור דבר אחד, שעם כל

הכאב והצער בעניו הזה, צריך להגיע ליוקר האמת. הנושא הזה מורכב ולא פשוט.

כשחוקרים מה עלה בגורל ילדים לפני 40-50 שנה, זה לא דבר של מה בכך ודבר שקל להגיע

לפתרונו.

לכן אם יש ועדת חקירה בראשות שופט, יש לי אמון מלא בשופטי ישראל, יש לי אמון

מלא במשטרה, יש לי אמון מלא בכל אלה שעוסקים בזה.
אי גמליאל
הבעיה היא שלא עוסקים בזה. יגאל יוסף, הנציג התימני בוועדה טועו שהוועדה לא

מתפקדת. איו לה תקציב. כאשר הגיע הנושא לאזניו של שר הפנים, שנה אחרי שמונתה

הוועדה, קבלה הוועדה עשרת אלפים שקל ממשרד הפנים כדי לאפשר לה לתפקד.
סנ"צ ש' מר-חיים
זה תקציב נוסף. כשהוועדה הוקמה ניתן לה תקציב.
היו"ר ע' עלי
כרגע אנחנו לא עוסקים בילדי תימן. זה לא נושא שעל סדר-היום.
י' דחוח הלוי
זה גם נושא שכואב לנו.
היו"ר ע' עלי
הנושא עלה דרך אגב. אני מבקש לא לדון בזה בישיבה הזאת. רצינו לקבל

אינפורמציה. קבלנו מידע בסוגיה הזאת. כעת אנחנו עוסקים בנושא: הקמת ועדת רוקירה

לבדיקת גורל נכסי עולי תימן.

חבר הכנסת אריה גמליאל, אתה מבקש הקמת ועדת חקירה. אני לא יודע אם לוועדת

הפנים יש סמכות.
מי גולדמו
היא יכולה לפנות לשר הדתות.
היו"ר ע' עלי
אני לא בטוח ששר הדתות הוא הגורם.
י' דחוח-הלוי
אז העבירו את הנושא לוועדת העבודה.
היו"ר ע' עלי
אני לא יודע אם זה בסמכותנו. אבל בעקרון אני לא מתנגד שתקום ועדת חקירה.
מ' גולדמן
גם אני מצטרף.
היו"ר ע' עלי
גם חבר הכנסת גולדמן לא מתנגד.

אי גמליאל;

אולי נמליץ פה אחד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
היו"ר ע' עלי
זו לא סמכות שלנו, כמו שאני לא יכול מחר להמליץ שוועדת הפנים של הכנסת תמליץ

לשלוח חללית לירח. זה לא עסק שלנו. אני יכול להגיד דברים שהם לא בסמכותנו? הרי זה

לא רציני. הניר סובל הכל אבל זה לא רציני. הוועדה הזאת לא יכולה להתעסק בדברים

שלא שייכים לה. מי שרוצה ועדת חקירה פרלמנטרית, מליאת הכנסת צריכה להחליט על כך.

בנושאים. אחרים, יש גורמים אחרים שיכולים להחליט. הוועדה יכולה להמליץ לחקור את

הענין הזה, להגיע לחקר האמת של הנושא. אנחנו פונים למשטרה שתחקור. אתם רוצים

שנמליץ שימנו ועדת חקירה כזאת או אחרת שתחקור את הענין, אנחנו בעד. אבל להציע

שהוועדה הזאת תיקח לעצמה את החוק, תיקח סמכויות שאין לה ותחליט מה הרכב הוועדה,

עם כל הכאב אנחנו לא יכולים. זה פשוט צחוק מהעבודה. אני לא מוכו להשתתף בעניו הזה

ולהיות חלק מזה.

אנחנו פונים ומבקשים לחקור את הענין. אם למשטרה אין היום אפשרות לדקור את

הדברים בגלל חוק ההתיישנות או דברים אחרים, אנחנו ממליצים שימנו ועדה שתחקור את

כל הסוגיה הזאת. אחרי שהיא תחקור, יש כאו כמובו בעיות משפטיות שונות. שוב, אנחנו

לא יכולים להיכנס לשאלות המשפטיות שהו לא בסמכותנו. את הדברים האלה צריך לבדוק

ולרוקור היטב. "ודרשת והוקרת ושאלת היטב". אחרי שאתה רואה שנכון הדבר, אתה פוסק את

פסק ההלכה שמתבקש. זה מה שאנחנו ממליצים בסוגיה הזאת.

אי גמליאל;

מקובל עלי.
היו"ר ע' עלי
מזכיר הוועדה יקרא בפנינו את נוסח ההמלצה.
א' קמארה
חברי ועדת הפנים ממליצה בפני שר המשטרה לדקור את גורל נכסי עולי תימו. במידה

ואין ביכולת המשטרה לחקור את הנושא, הוועדה ממליצה על הקמת ועדת חקירה.
היו"ר ע' עלי
מקובל על נציגת המשטרה?
סנ"צ ש' מר-חיים
אין סמכות למשטרה. השלב השני יגוע.
היו"ר ע' עלי
המשטרה לא יכולה לדקור?
סנ"צ ש' מר-חיים
המשטרה לא יכולה להקור עם עברה תקופת ההתיישנות.
היו"ר ע' עלי
אבל אס הבר הכנסת גמליאל מביא אסמכתאות שהיו תלונות?

סנייצ שי מר-הי ים;

זה ועדת חקירה, זה לא חל עלינו.
היו"ר ע' עלי
אני מציע עוד דבר אהד. לנו אין סמכות להגיש תלונה. כדי שנהיה מעשיים, אני

מציע לנוגע בענין, אם הוא מוצא לנכון ומרגיש צורך, שינצל את זכויות האזרח שיש לו

ויגיש את התלונות. הבר הכנסת גמליאל, אם ארגה אומר ששר המשטרה אמה מעל דוכן הכנסת

שאם יוגשו תלונות הן י ייקרו, אני מציע דבר הכי פשוט, אם מישהו מרגיש שבאמת נעשה

לו עוול, שיגיש תלונה.

אני רוצה להבהיר דבר אהד, אנהנו לא יכולים להגיש תלונות. אין לנו סמכות בענין

הזה. אנהנו לא צד בענין הזה. שלא יבוא מישהו בעוד כמה שנים ויצטט את הפרוטוקול של

ועדת הפנים של הכנסת ויאמר שהנושא עלה כאן ולא חקרו. המשטרה לא יכולה להקור על

סמך פנייה של ועדת הפנים. אנהנו לא צד בענין. המשטרה יכולה להקור אם תוגש תלונה.

לכן אני מפנה את תשומת לבכם לענין הזה. אם למישהו יש תלונות, שייגש למשטרה

ויתלונן.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;11

קוד המקור של הנתונים