ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/05/1991

הצעה לסדר; חוק הבחירות לרשויות המקומיות (מעטפות הצבעה) (הוראת שעה), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, י"ז באייר התשנ"א (1 במאי 1991). שעה 00;10

נכחו: חברי הוועדה; מ"מ היו"ר ע' עלי

י' גולדברג

מ' וירשובסקי
מוזמנים
חבר-הכנסת יצחק לוי

א' שילת - מפקח ארצי על הבחירות, משרד הפנים

בי יערי - משרד הפנים

ד' בלאו - מרכז השלטון המקומי

יועץ משפטי; צ' ענבר

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; חוק הבחירות לרשויות המקומיות (מעטפות הצבעה) (הוראת שעה),

התשנ"א-1991 - הצעת חוק פרטית של חה"כ יצחק לויהצעה לסדר

היו"ר ע' עלי;

אני פותח את הישיבה.

הצעה לסדר לחבר הכנסת מרדכי וירשובסקי.
מ' וירשובסקי
קראתי בעתון שבסיור שערך המשרד לאיכות הסביבה הוא גילה שבמכוני שאיבה

בהרבה מקומות איכסנו רעלים. במקומות מסויימים היו ארגזים ריקים, במקומות אחרים

היו ארגזים מלאים. מיד ציוו לסלק אותם, כי דבר כזה יכול להרעיל מקורות מים

בצורה משמעותית ביותר.

כאן התעוררה אצלי שאלה. נערך סייר של המשרד לאיכות הסביבה, אילו למשל לא

היה נערך הסיור, הרי הבארות במדינת ישראל נתונות לפיקוח מאד צמוד, מאד סמכותי

וחוקי על ידי נציבות המים. הם לא גילו את זה? הם לא ידעו את זה? יש להם סעיפים

כל כך חריפים ביחס לזיהום מקורות מים. יש פה כנראה איזושהי הפקרות ואנחנו חיים

בנסים.

היו"ר ע' עלי;

אני חושב שהנושא הוא רציני וכבד. יש צורך להעלות אותו לסדר היום ויפה שעה

אחת קודם. אנחנו נדון ביום שלישי בשעה שמונה בבוקר בנושא: איחסון רעלים וחמרי

הדברה במכוני שאיבה ובארות מים. לישיבה זו נזמן את סגן השר לאיכות הסביבה,

מנכי'ל משרדו, נציבות המים, משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי.

חוק הבחירות לרשויות המקומיות (מעטפות הצבעה)

(הוראת שעה), התשנ"א-1991

היו"ר ע' עלי;

הנושא שעל סדר-היום הוא חוק הבחירות לרשויות המקומיות (מעטפות הצבעה)

(הוראת שעה), התשנייא-1991 - הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת יצחק לוי.

(קורא סעיף 1). מדוע 1993?
א' שילת
חצי שנה לפני הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות. אנחנו נפעיל את השיטה

הזאת בבחירות שיהיו מעכשיו עד לאותו יום, נראה איך זה הולך, מה קורה בשטח ואז

לקראת הבחירות הכלליות שצריכות להיות בנובמבר 1993 נראה אם מיישמים אותו.

היו"ר ע' עלי;

זה צריך להיות מרץ 1994.א' שילת;

הקדנציה הזאת תכהן חמש שנים פחות שלושה חדשים. הבחירות לרשויות המקומיות

היו צריכות להיות בנובמבר 1988, ביום הבחירות לכנסת. רצו להפריד אותן ודחו

אותן בשלושה חדשים, לחודש פברואר. באותו חוק שקבעו את דחיית הבחירות קבעו את

התאריך הבא שהוא למעשה קדנציה של חמש שנים חסר שלושה חדשים.

היו"ר ע' עלי;

זה נקבע בחוק?

צי ענבר;

כן. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1988. נקבע שזה

יהיה ביום גי, השלישי לחודש חשוון, התשנייד, שזה 1993.

יצחק לוי;

התאריך י' בניסן התשנ"ג הוא בזמן פגרת הכנסת. לאחר מכן, עד לבחירות, לפי

מה שקבוע, יש עוד ארבעה חדשי פגרה. כלומר, שאם נרצה לחוקק חוק קבוע, לאור

הנסיון אנחנו נלחץ מאד בזמן, כי אז בעצם נשארו חודשיים או שלושה חדשים של

עבודת כנסת. לכן אני מציע לסדר את זה כך שנספיק לחוקק את החוק הקבוע אם אכן

הנסיון יעלה יפה.
א' שילת
אפשר לעשות את זה עד 1 בפברואר או עד 1 בינואר.

יצחק לוי;

1 בפברואר.

היו"ר ע' עלי;

בסדר. יש הערות לסעיף 1? אין. סעיף 1 התקבל.

יצחק לוי;

(קורא סעיף 2). אנחנו מדברים על שתי מעטפות בעלות צבע שונה ושני פתקים,

כאשר כל פתק מותאם למעטפה שלו, למשל כחול בכחול וצהוב בצהוב. נמצא במעטפת

הצבעה לבחירות המועצה פתק הצבעה לראש רשות - הקול פסול. זה דבר ברור. לסעיף זי

יש שתי ורסיות. נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת המועצה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה

לראש רשות - כלומר, אדם שם שני פתקים באותה מעטפה, השאלה היא אם לפסול את

שניהם או לפסול רק את הלא נכון ולהשאיר את השני ככשר. דעתי היא לפסול את

שניהם, מכיוון שזה יכול להיות סימן.

אי שילת;

זו גם דעתי.יצחק לוי;

הייתי מעדיף שנקבע מסמרות בענין הזה.

מ' וירשובסקי;

הספקות שיש לי בענין הזה הם בזה, אנחנו עושים פה נסיון. לעת עתה מה עשו

התושבים? הם שמו באותה מעטפה את הפתקאות לראש העיריה ולמועצה. עכשיו הם צריכים

לשים כל פתק במעטפה נפרדת. אני חושש שיהיו הרבה תושבים, בייחוד קשישים ואולי

גם עולים חדשים, שיתבלבלו בכנות ומתוך תום לב ואז יפסלו.

אני הייתי מכניס את זה כהוראה לא בחוק הנסיוני אלא דווקא בחוק הקבע, כי

אני חושש שיותר מדי פתקאות יכולות להיפסל. אני מודה שיש סכנה שזה יכול להיות

סימן. אבל מצד שני אני גם חושש שזה יכול להיות מכשלה להרבה אנשים שירצו לבחור.

עד שאזרחים מתרגלים למשהו. בכל זאת, מ-1978 באופן רצוף הצביעו באותה מעטפה.

אני קצת חושש שיכולות להיות הרבה טעויות בונפידה, ואני לא יודע אם אנחנו

צריכים להציע לפסול את זה. אני פשוט מעמיד את זה כשאלה.

יצחק לוי;

דווקא בגלל שזה נסיוני, אני מבין שלא תהיינה הרבה בחירות עד אז.

יש לכם נתון עד ה-1 בפברואר 1993 כמה מערכות בחירות תהיינה ברשויות

מקומיות?

אי שילת;

אולי אחת או שתיים. הבעיה היא שאלה רשויות מקומיות ערביות. שם אין טעויות

שאנשים לא מבינים מה לעשות. הם מאורגנים טוב. שם באמת יכולים לנצל את הענין

הזה באופן מאורגן. מכיוון שאלה בכל אופן בחירות, אני לא חושב שצריך לפתוח להם

את הפתח. אבל גם ברשויות מקומיות אחרות. הרי זו היתה הטענה שלי, כל השנים

התנגדנו לשיטה הזאת של מעטפות צבעוניות, משום הפחד מפסילת קולות רבים על ידי

הצלבת פתקים וכל הדברים האלה. לכן באנו עם הפתרון של מעטפה עם חלון קטן. אבל

אם חוזרים לשיטה הזאת של שתי מעטפות, אני גם כן בספק, לכן הבאתי את שתי

הוורסיות. אבל דעתי היא, אמנם אנחנו עושים נסיון אבל אלה בכל אופן בחירות. אלה

שמעדכנים את הבוחרים, רצים ודוחפים ינצלו כל פתח לעשות מה שהם יכולים לעשות.

יצחק לוי;

הנסיון הוא נסיון מאד קטן. מדובר בשתי רשויות מקומיות, אבל אנחנו צריכים

להתרגל לחשוב שאם אנחנו מסבירים משהו לציבור, הציבור יבין. אנחנו צריכים לדעת

שכל שיטה שנסביר, יהיה אחוז מסוים שלא יבין. הראיה, גם בבחירות בשיטה הנוכחית

יש הרבה שמתבלבלים. אגב, זו אחת הסיבות להצעת החוק. בכל שיטה יהיה אחוז של

מתבלבלים ויהיה אחוז של כאלה שאומרים להם מה לעשות ואז תלוי איך הוא מבין את

המסביר הפרטי לא את המסביר הלאומי.

על כן אני מציע שנאמץ את סעיף קטן זי כפי שהוא בחילופין וננסה את זה, על

אף שהנסיון הוא לא כל כך גדול. אני מבין שזה גם קצת נסיון למערכת, לא רק נסיון

לבוחרים. לכן גם המערכת צריכה קצת להתנסות ולראות איך הדברים עובדים, מבחינת

ספירת קולות, מבחינת זמן.
א' שילת
בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, באחד הישובים קבלנו טלפון מפקיד

הבחירות שמוצאים פתקים למועצה עם פתק צהוב ריק. כלומר, הבוהר לא שם פתק צהוב

עם שם של מועמד אלא לקח מהפתקים הריקים שאמורים להיכתב בכתב יד, לא כתב כלום,

שם פתק תקין למועצה עם פתק צהוב ריק. שאלו אותנו מה הדין. בסעיף 63 יש סעיף
קטן ד' האומר
נמצא במעטפת הצבעה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה - הקול פסול.
ההוראה אומרת
שים שתי פתקי הצבעה. הוא שם. אם הוא היה כותב בכתב יד את שם

המועמד על הפתק הצהוב, זה בסדר. אבל כשהוא שם פתק צהוב ריק, באותה מידה הוא

יכול לשים קבלה ממוסך או גזיר עתון. כלומר, זה יכול להיות דבר כלשהו זר שמסמן

הצבעה. ואכן הורינו להם לפסול את הקולות האלה. הרי אדם לא לוקח סתם פתק צהוב

ריק ושם, זה לא הגיוני.
מי וירשובסקי
בין שתי הגירסאות האלה, אתה מקבל את הגירסה הראשונה או השניה?
אי שילת
אני מעדיף את הגירסה השניה.
מי וירשובסקי
אני מוכן לקבל את זה.
היו"ר ע' עלי
בסדר. אנחנו מקבלים את הצעת החילופין.

(קורא סעיף 3).
מי וירשובסקי
מה זה?
אי שילת
סעיף 7(א} בחוק הבחירה הישירה לראש רשות מחיל הוראות בצורה מילולית לפי

חוק הבחירות לרשויות. כלומר, הוא קובע שפנקס הבוחרים שמשמש למועצה ישמש גם

לבחירות לראש רשות וכן ישמשו פקיד הבחירות, מקומות הקלפי, ועדות הקלפי,

הקלפיות ומעטפות ההצבעה. כלומר, בסעיף הזה, כשאמרו שגם מעטפות ההצבעה ישמשו
לשתי הבחירות אמרו
אתה משתמש באותה מעטפה. עכשיו אנחנו שמים נקודה אחרי המלה

"והקלפיות". כלומר, לא מעטפות ההצבעה. המעטפות תהיינה נפרדות.
היו"ר ע' עלי
מה המשמעות של סעיף (2)?א' שילת;

שוב, יש פה סעיפים מוכנים. סעיף 50 לחוק הבחירות לרשויות המקומיות מגדיר

את מעטפת ההצבעח למועצה. הוא הוחל לתוך חוק הבחירה הישירה. עכשיו כשבחוק

הבחירה הישירה אנחנו מגדירים--

היו"ר ע' עלי;

זה דבר טכני.

א' שילת;

כן.
היו"ר ע' עלי
מה זה סעיף (3)?

אי שילת;

זה המקביל למה שעשינו פה עם שתי החלופות שלו. שוב, גם פה צריך ללכת

לחלופה השניה.

היו"ר ע' עלי;

האם יש הערות לסעיף 3? אין הערות.

אי שילת;

סעיף 4 הוא למעשה חזרה על סעיף 50 לחוק הבחירות למועצות שמוחל פה

בשינויים המתאימים. כלומר, קובעים את צורת המעטפה הנפרדת.

בי יערי;

כיוון שאנחנו מפרידים עכשיו את המעטפות, אנחנו צריכים להסביר איך תיראה

המעטפה.

אי שילת;

סעיף קטן (ה) מסביר, שאתה מכניס פתק הצבעה לבחירת ראש רשות לתוך מעטפה

המיוחדת להצבעה זו וההצבעה תהיה מקבילה בזמן. כלומר, באותו זמן. הוא מקבל את

שתי המעטפות, יכניס פתק אחד למעטפה אחת ופתק שני למעטפה שניה.

י' גולדברג;

האם דווקא עם גל העליה החדש, שחאנשים לא כל כך בקיאים, זה לא יקשה עליהם?

יצחק לוי;

לדעתי זה יקל עליהם, כי השיטה הזאת מאד ברורה. אתה אומר פתק צהוב למעטפה

צהובה, פתק לבן למעטפה לבנה. כשאתה אומר באותה מעטפה תשים שני פתקים, הרי

ראינו בעבר שהיו הרבה בלבולים. אנחנו רוצים להניח שהציבור לא טיפש.
היו"ר ע' עלי
הציבור תמיד חכם, אבל בכל זאת יש בלבולים ואי-הבנות.
א' שילת
הרי מזה חששנו ולכן התנגדנו לחוקים האלה במשך כל השנים. אני חוזר על מה

שאמרתי, על מה שהיה פה במשך השנה האחרונה. הצענו את המעטפה כדוגמת המעטפת

השבדית, עם חלון קטנטן, דרכו ניתן לראות רק את צבע הפתק. ואז הבוחר מקבל שתי

מעטפות זהות. כשהוא בא לוועדת הקלפי רואים דרך החריר הקטן הזה את צבע הפתק, אז

יודעים שהוא לא הצביע פעמיים למועצה או פעמיים לראש רשות. אבל ההצעה הזאת לא

התקבלה פה.

היו"ר ע' עלי;

למה ההצעה לא התקבלה?
אי שילת
אמרו לי פה שהבוחר יחשוש שלרשויות יש פריסקופ, שאפשר להכניס אותו דרך

החור ולראות מה הוא הצביע.
היו"ר ע' עלי
היות שלא הייתי בדיון ההוא, אני לא יודע מה הפסול בהצעה הזאת. אני מבין

את החששות. מאידך, עם כל הכבוד לזה שהציבור מאד חכם, אני בעד הקביעה הזאת, אבל

הראיה הטובה ביותר, יש מאות קולות פסולים בכל עיר.
יצחק לוי
בכל שיטה.
היו"ר ע' עלי
בשיטה הקיימת, למרות שכבר תרגלו אותה שלוש פעמים, יש בלבולים וטעויות

ומאות קולות פסולים בישוב. לכן, באופן עקרוני, ברכתי על הצעת החוק של חבר

הכנסת יצחק לוי. יחד עם זאת, השאלה אם זה לא יצור בלבול נוסף, בייחוד כשמדובר

בעולים חדשים וכל מה שקשור בענין.
מ' וירשובסקי
לכן עושים את זה לנסיון. לגבי החלון, היושב-ראש הקבוע של הוועדה ואני

התקוממנו, לא מפני שזה דבר לא הכי טוב בתנאים אידיאליים, אלא לאור הרגישות
והחששות של הציבור אמרנו
לא נתחיל בזה, כי זה יעורר חרדה.
י צחק לוי
עלה פה ענין החשאיות.מ' וירשובסקי;

הבעיה היא בעיה. יהד עם זאת, אם אנהנו מציעים שההוק הזה יהיה נסיוני בכמה

מקומות עד הבהירות הבאות, כדי שנוכל לראות איזו שיטה לאמץ באופן סופי, אני

מוכן לתת את ידי לנסיון הזה עם כל סימני השאלה שיש לגבי העולים ההדשים. יש

עליה הדשה, צריך לקלוט אותה בשמהה ובאהבה, אבל זה לא צריך למנוע מאתנו לעשות

תיקונים בהוקים שנראים לנו נכונים וטובים.

היו"ר ע' עלי;

אבל מקבל את הגישה שלך עם כל הלב. יהד עם זאת, יש כאן שאלות שצריך לתת

עליהן את הדעת.

יצחק לוי;

הצעת החוק הזאת מתגלגלת כבר שנתיים והצי. הגשתי אותה מיד לאהר הבהירות

לרשויות המקומיות, והיו כאן דיונים רבים בכל הנושאים האלה. אני חושב שבכל שיטה

יש חששות, חששות לבלבול, חששות לאי-הבנה. אנחנו צריכים לקחת שיטה שבעינינו

תהיה הבהירה ביותר, מצד שני תמנע כל מיני קומבינציות ושיקולים פוליטיים. אחת

הסיבות שהעליתי היא לא רק ענין הבלבול אלא גם ענין ההסכמים. למשל אם אני עושה

ברית עם מר גוראל בהיפה, שהמפד"ל תצביע בעד גוראל בהיפה, בסופו של דבר מתברר,

בגלל ההצמדה בקולות, שהרוב הצביעו למועמד הליכוד, ואז בא גוראל בטענה. אני

רוצה, שאם עושים הסכמים מסוג זה יידעו מראש שאי-אפשר לבדוק אותם.

לכן אני אומר, אפשר לדון בזה עוד פעם ועוד פעם. יש כרגע הצעה לנסות את

החוק הזה בשתי רשויות. שאלנו את משרד הפנים, עד 1 בפברואר יש בהירות בשתי

רשויות מקומיות קטנות. זה יהיה תרגול למערכת ותרגול לבוחרים. אנחנו נבדוק את

זה.

שיטת החלון נראית לי מאד. אבל גם היושב-ראש הקבוע וגם חברי כנסת אהרים

הביעו את ענין החשש מפריצת החשאיות ולכן חזרנו להצעה הזאת.

אם אנחנו לא מעבירים עכשיו את הצעת החוק לא נספיק לעשות אותה. נכון שזה

חוק מסוג החוקים שצריך לו קצת נסיון, אפילו נסיון מזערי, גם למערכת ךוגם

לבוחרים. אם ניכנס שוב לדיונים, אני חושש שהחוק כבר לא יעבור.

י' גולדברג

אני חושש מכמה דברים. אחד, אני לא מבין מדוע צריך ללכת לענין הצבעים.

נכון שאם אתה משאיר את החלון על מנת לבדוק אם האדם הצביע נכון, זה נשמע לכאורה

יוצא מן הכלל, כי על ידי כך תמנע קולות פסולים. מאידך, עצם הענין של החלון

לאדם שבא להצביע, יש בכך משום התרגשות.

מי וירשובסקי;

ירדה ההצעה הזאת.

י' גולדברג;

אז לא שי נית שום דבר.יצחק לוי;

כן שינה. שתי מעטפות בשני צבעים. הפתק והמעטפה זהים.
י י גולדברג
בשביל מה הצבעים?

יצחק לוי;

כדי למנוע בלבול.

היו"ר ע' עלי;

עד עכשיו הצביעו במעטפה אחת גם לראש העיר וגם למועצה, וגם היו צבעים

שונים. עכשיו מציעים שתי מעטפות נפרדות . אם המעטפה לראש העיר לבנה, גם הפתק

לראש העיר הוא לבן. אם המעטפה למועצה היא צהובה, גם הפתק למועצה הוא צהוב. זה

יפחית את מספר הבלבולים. זה הרעיון שמונח מאחורי ההצעה. זה בא למנוע שני
דברים
א. שלא יהיו הסכמים. ב. כל מיני תקלות שהיו.
י' גולדברג
יש פה בעיה שלפי דעתי תבוא לביטוי במערכת הבחירות. בבחירות לרשויות
המקומיות אנחנו בעצם באים ואומרים
אנחנו הולכים לבחירה אישית של ראש הרשות.

ואז קרה לא אחת - אני מכיר את זה אצלי באחוזים גבוהים מאד - שאנשים ששייכים

לשינוי או למפד"ל מצביעים כי הם רוצים את יוסי גולדברג כראש המועצה, ואז הם

מכניסים לאותה מעטפה גם מפלגה שהיא לא מפלגת האם שלהם. זאת אומרת, הם נותנים

לי כח בתוך המפלגה שלי על מנת שאוכל לעבוד במועצה. ברגע שתהיה הפרדה, יש פה

בעיה מסויימת, לפחות כפי שאני רואה אותה. ברגע שמפרידים את ההצבעה לראש הרשות

מההצבעה למועצה, אדם יבין שהוא מצביע לראש הרשות. מצד שני הוא מזדהה אם מפלגתו

וימשיך להצביע למפלגתו.
יצחק לוי
היא הנותנת.
י י גולדברג
אני חושב שזה גרוע מאד, כי בעצם מגיעים למצב שראש הרשות יקבל פחות עוצמה

במועצה כתוצאה מתהליך ההפרדה הזאת.

לכן אני מתנגד להצעת החוק הזה. אם בכל זאת ירצו להעביר אותה, אני אבקש

התי יעצות סיעתית.
יצחק לוי
אני רוצה להודיע שאני מסיר את הצעתי. זה לא מכובד. נציג הליכוד היטו פה

בשש או שבע ישיבות והדברים סוכמו גם עם יושב-ראש הוועדה. כיוון שזכותך לבקש

התייעצות סיעתית, אני מודיע שאני מסיר את ההצעה.
אי שילת
אני השבתי שהויכוח הזה נגמר כבר בשנת 1975.י' גולדברג;

יש לזה משמעות פוליטית. כשבא בוחר להצביע, למשל בישוב שלי, בבחירות לכנסת

יש רוב למפלגות אחרות. כשמצביעים לרשות המקומית, אני מקבל כמעט 100%. מדוע? כי

יש הזדהות של כל המפלגות כלפי ראש הרשות. ברגע שהבוהר לוקח את השם של ראש

הרשות ולוקח את השם של המפלגה, נוח לו להכניס לתוך המעטפה את השם של ראש הרשות

ולתת לו כה לפעול, כי הוא מבין שאז הוא מזוהה עם ראש הרשות. יש בכך משום אקט

פסיכולוגי, כשהוא מצביע עבור ראש הרשות, הוא שם את הפתקה של מפלגתו על מנת

לעזור לו גם כשהוא לא מזוהה עם אותה מפלגה. זאת אומרת, הוא לא איש ליכוד, אבל

הוא שם פתק של סיעת הליכוד. בעצם הענין שהוא ישים במעטפה אחרת את שם מפלגתו
יבואו ויגידו לו
בסדר, אתה רוצה את יוסי גולדברג כאיש ליכוד, שים את יוסי

גולדברג אבל תשמור על המפד"ל, תשמור על המערך בתוך המועצה. בבחירות הישירות
אמרנו
אין ענין לסייע למפלגות, יש לנו ענין לסייע לרשות.
יצחק לוי
זה לא שיקול שאפשר להעלות אותו.
צי ענבר
מה השוני אם הוא עושה את זה במעטפה אחת או בשתי מעטפות?
י' גולדברג
יש שוני פסיכולוגי ממדרגה ראשונה.
א' שילת
אני לא הייתי פה כשחוקקו את חוק הבחירה הישירה ב-1975. בדבר אחד אין לי

ספק, כשכתבו שם שהמעטפה תהיה אותה מעטפה, בכלל לא היתה כוונה לתחומים שאתה

חושב עליהם. הכוונה היתה לחסכון כספי וליעילות של הבחירות. זה באמת יעיל

כשסופרים וכן הלאה. איש לא עשה את השיקולים: אני אגרוף קולות אם זה יהיה

במעטפה אחת.
י' גולדברג
אני מדבר על החקיקח של בחירה ישירה של ראש הרשות. מה קרה בשינוי הזה? קרו

שני דברים בסיסיים. 1. הבוחר הצביע לראש הרשות שהוא רוצה בו ללא שום קשר

למפלגה. 2. מי כמוכם, אנשי משרד הפנים, יודעים את הבעיות הקואליציוניות. הרי

ראש רשות שנבחר, אם אין לו כה לפעול במועצה, דינו אוי ואבוי.
מי וירשובסקי
אני רוצה להציע לחבר הכנסת יצחק לוי שלא ימשוך את החוק שלו בחזרה. אם

יתברר לו שסיעת הליכוד עושה קשיים בעקבות ההתייעצות הסיעתית, אז יחליט. אני

חושב שהצעת החוק שלך, חבר הכנסת יצחק לוי, היא נכונה וטובה והבל למשוך אותה.

מהדברים של חבר חכנסת יוסי גולדברג יוצא דבר מעניין מאד. המהוקק הישראלי

שנתן לאזרח את הזכות להצביע בעד יוסי גולדברג לראש המועצה מפני שהוא טוב אומר:

אבל אני רוצה לשים עליו כלב שמירה דווקא מהמפדייל משינוי, מרייצ, מרשימה עצמאית

מקומית. עכשיו רוצה חבר הכנסת יוסי גולדדברג לצמצם את זה בכך שהוא אומר: אם

תהיינה שתי מעטפות זה יתן לאזרח יותר אפשרות לחשוב. זה עולה בקנה אחד עם מכתב

ששלח ראש המועצה המקומית מנחמיה, חבר הכנסת לשעבר בני שליטא, בעקבות הצעה

שהעליתי לגבי מעמדו של חבר מועצת רשות מקומית שצריך לחזק אותו, מכתב חריף מאדליושב-ראש הוועדה בו הוא אומר שאסור בשום פנים ואופן לחזק את מעמדו של חבר

המועצה, כי יש אינטרס לליכוד שיש לו רוב הרשויות המקומיות במדינה, לחזק דווקא

את ראש הרשות המקומית ולא צריך לוותר לוירשובסקאים עם כל הפטנטים שלהם.

י' גולדברג;

אין קשר.

מ' וירשובסקי;

אם הבר הכנסת יוסי גולדברג מבקש התייעצות סיעתית, זה נוהל מקובל. אני

מציע שנחזור בעוד שבוע להצביע, ואני חושב שתהיה טעות אם לא נעשה נסיון בכיוון

זה.
יצחק לוי
הרבה מנציגי הליכוד היו פה בדיונים, פעם אלה ופעם אלה. אני הבנתי שהדבר

מסוכם ואנחנו באים רק ליישר אותו.

אדוני היושב-ראש, האם חבר הכנסת יהושע מצא יהיה בשבוע הבא או לא?
היו"ר ע' עלי
הוא לא יהיה בשבוע הבא.

יצחק לוי;

אם אדוני היושב-ראש יהיה גם בשבוע הבא ממלא מקום ויהיה מוכן להעלות בשבוע

הבא את הצעת החוק הזאת להצבעה, אני חושב שיש טעם לחכות. אם לא, אסיר את ההצעה,

מכיוון שכבר אין לי כוחות להתרוצץ ולשבת עם מנסחים, עוד פעם לבקש ועוד פעם

לעשות ולבדוק את הענין הזה. מדובר פה בתיקון שכבר התברר. רוצים - רוצים. לא

רוצים - לא רוצים.
היו"ר ע' עלי
את עמדתי הבהרתי. אבל כאן יש בקשה להתייעצות סיעתית. זה נוהל מקובל.

הואיל ויושב-ראש הוועדה איננו, יכול להיות שגם הוא ירצה להביע את דעתו, מפני

שמעלים כאן איזשהו נושא. עצם העובדה שכללתי את הנושא בסדר-היום השבוע,

ביוזמתי, למרות שלא פנית אלי וביקשת, כי ייחסתי לזה חשיבות ורציתי שנדון בזה

ונקדם את הענין. אבל הואיל וכאן היתה בקשה, אני חושב שאנחנו חייבים להיענות

לפנייה. אם יש ויכוח מהסוג הזה, אני חושב שצריך להשאיר את זה עד שיבוא י ושב-

ראש הוועדה.
יצחק לוי
יושב-ראש הוועדה הביע את עמדתו בענין הזה כמה פעמים והנוסח הזה נעשה

בתיאום עם יושב-ראש הוועדה. אלה לא דברים שכרגע נדונים, הם נדונים כבר שנתיים

וחצי. אי-אפשר סתם למשוך את הדברים.אנחנו רוצים לעשות נסיון. אם לא, אין טעם לנסיון. אם מקובל על היושב-ראש

שנעשה את ההצבעה בשבוע הבא, אחרי שתהיה התייעצות סיעתית, אני בהחלט רואה טעם.

אם לא, אינני רואה טעם.

היו"ר ע' עלי;

אני חושב שבמידה מסויימת אתה עושה לנו עוול בקביעות שלך ובתיאור המאד

דרמטי הזה, מפני שאלי לא פנית וביוזמתי האישית, איש לא פנה אלי, העליתי את

הנושא הזה לסדר-היום. לפי מהלך הדיון שהתקיים היום ולפי הקצב של הדיון, אני

חושב שהמגמה היתה ברורה. לכן כל התיאור הזה פשוט מיותר וחוטא לאמת. אני מציע

לך לקרוא את הפרוטוקול ולראות את ההתייחסות האישית שלי.

יצחק לוי;

לא דברתי עליך.

היו"ר ע' עלי;

אני מקבל את הפנייה להתייעצות סיעתית. אמסור את הענין ליושב-ראש הוועדה

ואודיע מתי המשך הדיון בנושא הזרז.

יצחק לוי;

אם הנושא לא יכלל בשבוע הבא, אני מבקש להסיר את ההצעה, מבחינתי היא לא

קיימת.

היו"ר ע' עלי;

ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים