ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/01/1991

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11), התשנ"א-1991; חוק פינוי פסולת הניתנת למיחזור התש"ן-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 158

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, י"ג בשבט התשנ"א (28 בינואר 1991), שעה 30;13

נכחו: חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

א. דיין

מ' וירשובסקי

ע' עלי

מוזמנים; א' מרינוב - מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

ר' רוטנברג - המשרד לאיכות הסביבה

ב' אורן - " " "

יחזקאל לוי - יועץ משפטי, משרד הפנים

ע' אליצור - משרד המשפטים

ר' הלפרין - משרד הבריאות

א' מישר - " "

א' פרוינד - אמניר, תעשיות מיהזור בע"מ

יועץ משפטי; צ' ענבר
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
א. חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מסי 11), התשנ"א-1991

ב. חוק פינוי פסולת הניתנת למיחזור, התש"ן-1990 -

הצעת חוק פרטית של חה"כ די תיכוןחוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11), התשנ"א-1991
היו"ר י' מצא
אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11), התשנ"א-1991. אדוני

היועץ המשפטי, עברת על החקיקה הזאת של תיקון פקודת בריאות העם?

צי ענבר;

הלוואי שהייתי מסתפק בלעבור. עבדנו כל הצוות ביחד, כאשר כל מה שהנוסח

לוועדה שונה מהחוברת הכחולה מודגש בשחור.
היו"ר י' מצא
אותה חוברת כחולה שעברה את הקריאה הראשונה. עכשיו אנחנו בהכנה לקריאה

שניה ושלישית שבה אנחנו מכניסים תיקונים שמסומנים בשחור.
צי ענבר
אמת. כל התיקונים המצויים כאן הם ממין הצעת החוק. כלומר, כולם מכוונים אך

ורק לדבר אחד להעברת סמכויות ממשרד הבריאות למשרד לאיכות הסביבה, ולא הכנסנו

שום שינוי מהותי באף סעיף אף על פי שנוסח הסעיפים הוא לפעמים כל כך ארכאי
שדיקדק אנשים להכניס שינויים. אמרנו
לא נכניס שום שינוי שאיננו לענין הזה.

נקודה שניה, הכל בהסכמה מלאה עם משרד הבריאות.

עוד נקודה. אמרתי לחברי היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, שאת החוק הזח

נניח על שולחן הכנסת לא לפני יום רביעי, הואיל ויש פה כל כך הרבה תיקונים בעלי

משמעות טכנית, שאני רוצה עוד פעם שכולנו נעבור מלה מלה על כל סעיף.
צי ענבר
חבר הכנסת עובדיה עלי, לא היית פה. אני רוצה לומר כמה מלים. החוק הזה היה

כבר בדיון קודם. היועצים המשפטיים שלנו ושל משרדי הבריאות, איכות הסביבה ומשרד

המשפטים עבדו על התיקונים אחרי הקריאה הראשונה. פה יש רק שאלה עקרונית אחת,

חוק בריאות העם, שפעם היה ברשות משרד הבריאות עובר בחלקו למשרד לאיכות הסביבה.

כך שברגע זה אני לא רואה בעיות, אלא אם כן מישהו מכם ירצה לעורר במאקרו איזשהו

נושא, סמכות כן או לא למשרד לאיכות הסביבה. על זה דיברנו, אפשר בהחלט לחזור

לזה.
עי עלי
כל מה שקשור היום לאיכות הסביבה מעכבים אותנו בצורה בלתי רגילה. אני חושב

שעד שהדברים האלה לא יסודרו לא נאשר לחם שום דבר.
היו"ר י' מצא
מה מעכבים?ע' עלי;

למשל רישוי עסקים. הסמכות בנושא זה עברה ממשרד הבריאות למשרד לאיכות

הסביבה והופכים את כל ראשי הערים לעבריינים או את בעלי העסקים לעבריינים.
מ' וירשובסקי
כלומר, הם מפעילים את הרווק.

עי עלי;

לא מפעילים את החוק. יש ענין שחלק מהסמכויות ברישוי עסקים שהיו פעם במשרד

הבריאות עברו למשרד לאיכות הסביבה. היות שהם טוענים שהעובדים של משרד הבריאות

לא עברו למשרד לאיכות הסביבה, הם לא יכולים לאשר או לא לאשר את הרשיונות האלה,

הם פשוט לא דנים בזה, וכתוצאה מכך אי-אפשר לאשר רשיונות עסקים.

יש כאן שתי אפשרויות; או שראש העיר יתעלם מההמלצה הזאת ויאשר את הרשיונות

למרות שהם לא מילאו את תפקידם, או שאנשים ישארו בלי רשיונות והמשטרה תרשום להם

דו"חות.

אדוני היושב-ראש, כאן אתה מעביר להם סמכויות בלי להעביר להם את כח האדם

המתאים וכתוצאה מכך יכול להיגרם נזק אדיר בנושא הזה.
היו"ר י' מצא
אני שמח שאתה מעלה את הבעיה הזאת ולו משום שאתה בא מרשות מוניציפאלית.

שאלה לי אליך, אם אנחנו לא מאשרים עכשיו את החוק, מה קורה בפועל, משרד הבריאות

או לא מטפל?

ע' עלי;

משרד הבריאות מטפל ומטפל טוב. יש לו לשכות מחוזיות שמטפלות בעניינים האלה

ויש אנשים שממונים על הענין הזה. המשרד לאיכות הסביבה, לצערי הרב, בתחום הזה

לא מתפקד בכלל והתוצאה היא שעסקים נשארים בלי רישוי.

לפני שבוע כתבתי מכתב לסגן השר יגאל ביבי בסוגיה הזאת. אני לא רוצה מצד

אחד לעבור על החוק ולתת רשיונות עסקים בלי הבדיקה של הממונים מפני שהחוק מסמיך

אותם. מצד שני, אני לא נותן להם רשיונות כי הם עבריינים. הנימוק של המשרד

לאיכות הסביבה הוא אווילי. הוא אומר: היות שלא קיבלנו את העובדים, אנחנו לא

מוכנים להתעסק עם זה. איש העסקים צריך לשלם את המחיר? אני לא מבין את זה. אני

מבקש לקבל תשובה על הענין הזה.
מי וירשובסקי
מבחינה עקרונית אני בעד העברת סמכויות. אבל חבר הכנסת עובדיה עלי מעלה

טענה ממשית.

היו"ר י' מצא;

אני רוצה לומר שני דברים. חבר הכנסת וירשובסקי, בדיון הקודם לא היית

והצטערתי. חבר הכנסת עובדיה עלי לא היה בדיון והצטערתי. בדיון הקודם היינו רק

חברת הכנסת עדנה סולודר ואני. בדיון הזה עוררתי את הויכוח האם כל הענין הזה

צריך לעבור למשרד לאיכות הסביבה או להישאר בידיים של הרשות המקומית. אמרו לי

שממילא הרשות המקומית היא המטפלת והסמכויות שבידי המשרד לאיכות הסביבה לאגורמות לעיכוב מסוים. כעת בא חבר הכנסת עובדיה עלי והוסיף זווית ראיה אחרת
לענין הזה. הוא אומר
אתם מאשרים חוקים, אבל סח האדם עוד לא הועבר למשרד
לאיכות הסביבה. המשרד אומר
כל עוד אין לי כח אדם, אני לא יכול לטפל בנושא הזה

ואז נוצר מה שנוצר.

אדוני המנכ"ל, אני רוצה לשמוע אותך. בבקשה.
מי וירשובסקי
אני רוצה שיובן, אין התנגדות לסעיפים.
עי עלי
אני מודיע לכם שאני אתנגד לאשר את זה. אם תאשרו, אני אבקש התייעצות

סיעתית.
היו"ר י' מצא
חבר הכנסת עובדיה עלי, בלי כעסים. לפני שנכנסת חשבתי לאשר את זה היום

במהירות הבזק.
עי עלי
כאן מדובר במפעלי תעשיה. ישנם סוגי עסקים שעברו לטיפולו של המשרד לאיכות

הסביבה. אני רוצה לדעת למה לא מטפלים בזה. היום ישנם עסקים שלא מקבלים רשיונות

מפני שהמשרד לאיכות הסביבה לא מתפקד.
אי מרינוב
ב-1 באפריל 1989 הוקם המשרד לאיכות הסביבה. באותו יום עצמו העבירו את כל

העובדים של משרד הפנים שהיו קשורים לנושא איכות הסביבה למשרד לאיכות הסביבה.

הם לא דרשו לעצמם שום דבר, הם לא ניהלו שום משא ומתן, הם לא ביקשו תוספות לא

בדרגה ולא בכוננויות, ובאותו יום עצמו המשרד התחיל לתפקד עם העובדים שעברו

ממשרד הפנים.

בינואר 1990, לפני יותר משנה, הממשלה החליטה להעביר סמכויות ממשרד

הבריאות למשרד לאיכות הסביבה עם 85 עובדים. מאז עובדי משרד הבריאות מנהלים משא

ומתן לא אתנו, לנו אין שום נגיעה לענין, אנחנו לא דורשים שום דבר, אין לנו שום

בקשה.
היו"ר י' מצא
מנהלים משא ומתן עם מי?
אי מרינוב
עם נציבות שירות המדינה ועם משרד הבריאות על תנאי העברה שלהם ממשרד

הבריאות למשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר י' מצא
הם עברו אליך או לא?

P.א' מרינוב;

22 וחצי איש מהמכון לחקר בריאות הסביבה עברו. 58 אנשים מהלשכות המחוזיות לא

עברו.
היו"ר י' מצא
אתה תומך-

אי מרינוב;

סליחה רגע. אני שמעתי בשקט-

ע' עלי;

איך אתה מדבר אל היושב-ראש?

אי מרינוב;

נימוס ממך אני בטח לא אלמד.

היו"ר י' מצא;

אדוני המנכ"ל, בזה נסיים את הישיבה הזאת. זו לא פעם ראשונה שאתה מתפרץ פה

ואומר דברים לוועדה. אולי פעם נפסיק את הישיבה הזאת כדי לא לנקוט בצעדים אחרים

ונדבר על זה בישיבה הבאה עם סגן השר.

חוק פינוי פסולת הניתנת למיחזור התש"ן-1990
היו"ר י' מצא
הנושא הבא שעל סדר-היום: חוק פינוי פסולת הניתנת למיחזור, התש"ן-1990 - הצעת

חוק של חבר הכנסת דן תיכון.

מר יחזקאל לוי, מי במשרד הפנים יהיה אתנו היום?
יחזקאל לוי
לצערי הרב, מר קאפח נאלץ ללכת ללוויה. הוא מטפל בנושאים האלה. המנכ"ל גם לא

יבוא. לכן הוא ביקש להעביר את מה שיש לו לומר. עניינית, אני לא אוכל לתרום.
היו"ר י' מצא
אני מתנצל בפני אלה שהגיעו. בשל היעדרותו של חבר הכנסת דן תיכון מסיבות

מצערות ובשל היעדרות מנכ"ל משרד הפנים ונציגיו, גם בשל נסיבות מצערות, הישיבה

הזאת מתבטלת ותיקבע במקומה ישיבה חדשה כאשר נתאם עם כל הגורמים.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים