ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/07/1990

החלת דין רציפות על חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 35), התשמ"ח-1988; הצעות לסדר; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו - וכהונתם) (תיקון - מעטפות הצבעה), התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 117

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, בי באב התש"ן (24 ביולי 1990), שעה 00;10
נכחו; חברי הוועדה
י' מצא - היו"ר

מי ג ולדמן

פי גרופר

אי דיין

אי ויינשטיין

מי וירשובסקי

מי נפאע

עי סולודר

עי עלי

אי פורז
מוזמנים
חבר-הכנסת יצחק לוי

י י לוי - משרד המשפטים

נ' הכהן - " "

די בלאו - מרכז השלטון המקומי

שי רייזמן - מנכ"ל התאחדות האיכרים בישראל

עו"ד אי צחור - יועץ משפטי, התאחדות האיכרים

מי מקוב - פרי שומרון בע"מ, התאחדות האיכרים

אי קרן - התאחדות האיכרים - רחובות

יום-טוב וייס - סגן ראש עירית רחובות
י ועץ משפטי
צי ענבר
מזכיר הוועדה
א' קמארה
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
1. הצעות לסדר.

2. החלת דין רציפות על חוק תיקון פקודת העיריות (מסי 35),

התשמ"ח-1988.

3. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון - מעטפות הצבעה), התשמ"ט-1989.הצעות לסדר

היו"ר י' מצא;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים. הצעות לסדר לחברי הכנסת אריאל

ויינשטיין ולמיכה גולדמן. חבר הכנסת ויינשטיין, בבקשה.
אי ויינשטיין
אנחנו היינו בסיור במועצה אזורית גלבוע ובסיור הזה כמה תושבים באו אלי

בשאלות והערות. אני חשבתי שלצורך בירור עניינם אני צריך לעיין בתקציב המועצה

האזורית. אי-לכך שליותי ב-10 ביולי 1990 לראש המועצה אברהם יריב מכתב שאני אודה

לו אם הוא ישלח לי את חוברת דו"ח התקציב המאושר של המועצה האזורית גלבוע לשנה

הנוכחית. החומר יישאר בידינו בפעילותנו במסגרת ועדת הכספים.

ב-18 ביולי 1990 כתבתי לו: טרם קבלנו את דו"ח התקציב המאושר של המועצה

האזורית גלבוע לשנה הנוכחית. נשמח אם תיענו לבקשתנו החוזרת. זה היה בנוסף

לשיחות טלפוניות.

ב-16 ביולי קבלתי מכתב חתום על ידי אברהם יריב ובוא נאמר: מאשר קבלת

מכתבך. אשמח אם תבוא לביקור באזור הגלבוע כאורח ראש המועצה ותכיר מקרוב את-

אשמח באותו ביקור לשתף אותך בבעיותיה התקציביות של המועצה ולהעמיד לרשותך את
תקציבה. הערה
מצורף לזה עלון המועצה שיצא על ידינו.

חבר כנסת מבקש את התקציב. במקום זה הוא מקבל מכתבים מעין אלה. הודעתי לו

היום שאם לא אקבל את התקציב אני אפנה גם לשר הפנים וגם למבקר המדינה ולגורמים

שהוקרים מה קורה בקרב מועצות. על כל פנים, אני מבקש להביא את זה לידיעת ועדת

הפנים וליושב-ראש.
מי גולדמן
קודם כל משפט קצר למה שאמר חבר הכנסת אריאל ויינשטיין. אני יודע שישנן

סיבות כאלה ואחרות. אני מציע שלא נהפוך את ועדת הפנים לבתי דין שדה ולתת

תשובות לחבר מרכז אי ולחבר מרכז בי.
היו"ר י י מצא
חבר הכנסת גולדמן, אין לך רשות דיבור. אמרת את החכמה הגדולה שלך הבוקר.
מי ג ולדמן
אני מציע שתתחיל את הבוקר בחיוך ולא בלחץ. חבל להכנס לטונים גבוהים. נכון

שהיום אין רקדניות בטן ואתה יכול לנהוג אחרת. אבל אני מציע שנחזור לרוח הטובה

של ועדת הפנים ותאפשר לחברים לדבר.

החלת דין רציפות על חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 35), התשמ"ח-1988
היו"ר י' מצא
אנחנו עוברים לנושא שעל סדר-היום: החלת דין רציפות על חוק תיקון פקודת

העיריות (מסי 35), התשמ"ח-1988. הצעת החוק הוגשה בכנסת הקודמת על ידי חבר

הכנסת אריאל ויינשטיין ואנחנו החלנו עליה את חוק הרציפות.מי וירשובסקי;

מתי היתה ההחלטה הזאת של ההחלה?

היו"ר י' מצא;

אני זוכר שבשלב מסוים, לפי בקשתו של חבר הכנסת ויינשטיין החלנו את חוק

הרציפות עלי ו.

מי וירשובסקי;

במליאה או פה?

היו"ר י' מצא;

רק פה.

מי וירשובסקי;

אני לא זוכר את זה. אני מבקש לבדוק את זה. אני זוכר שהיה ויכוח גדול סביב

החוק הזה. לכן חשוב מאד לדעת אם היתה החלת רציפות ואיפה. אני יכול להגיד דבר

אחד, שלו היו מבקשים החלת רציפות אני הייתי מגיש התנגדות לדבר הזה, כי אני

רואה את החוק הזה כדבר לא טוב.

פי גרופר;

לפני כמה חדשים ביקשתי דיון והיה דיון. אז ביררתי אם חל על זה חוק

הרציפות ונאמר לי שהממשלה החדשה שנכנסת לתפקידה יושבת על כל ההצעות, מאשרת או

לא מאשרת, מחילה או לא מחילה. ואז נאמר לי שחל על זה חוק הרציפות.

מי וירשובסקי;

אני לא זוכר את הפרוצדורה, אבל בדרך כלל עושים את הרציפות במליאה, מניחים

רשימה ולכל אחד יש זמן תוך שבועיים להתנגד לזה.

צי ענבר;

הוועדה הזאת קיימה ב-3 באפריל 1989 דיון בשאלה האם לבקש החלת רציפות על

חוק תיקון פקודת העיריות מסי 35. הסיכום של היושב-ראש היה כזה; אנחנו נקיים

דיון לגופו של ענין, מכיוון שזו ועדה חדשה, ההרכב שלה חדש לחלוטין ובהרכב החדש

הזה יש לא מעט חברים שבוודאי ירצו להתייחס לנושא, כי חם מכירים אותו מקרוב

במסגרת עיסוקם שבאו משם. לכן נקיים דיון. נראה מי הם הגופים שהוזמנו בדיון

שהתקיים בכנסת הקודמת ונזמן גם את נציגי השלטון המקומי. אני רוצה לזמן לדיון

הבא ראשי רשויות מקומיות שיש להם ועדות חקלאיות.

במהלך אותה ישיבה הוזכרה העובדה שאם תוחל רציפות, רציפות פירושו של דבר

שהכנסת מקבלת את העקרון הזה, ואז חייבים להעביר את זה גם לקריאה שניה ושלישית.

לכן גם היה הויכוח הגדול, הממושך בישיבה הקודמת, כי למעשה קבלת החלטה בוועדה

להחיל דין רציפות, משמעותה שמקבלים את העקרון.

היו"ר י' מצא;

נכון, אני כעת זוכר את זה. לא החלנו את חוק הרציפות והחלטנו שנתייחס לחוק

חדש שיוגש בפנינו, נכון?
פ' גרופר
לא.

צי ענבר;

הוחלט לקיים דיון מחדש עם כמה עיריות שיש לחם ועדות חקלאיות.
היו"ר י' מצא
באיזה שלב של קריאה?
צי ענבר
אם הוועדה תחליט שהיא ממליצה לכנסת אז היא תניח הודעה על שולחן חכנסת,

יהיה זמן במשך שבועיים לסיעות בכנסת להתנגד ואם לא תהיה התנגדות זה כאילו עבר

קריאה ראשונה.
אי ויינשטיין
אני הבנתי מהסיכום של היושב-ראש שאומר: נתייחס לחוק, משמעות הדבר שאנחנו

מחילים בעצם הודעת הסיכום את הרציפות.
צי ענבר
ההתייחסות לחוק היא האם הוועדה סבורה שמן חראוי שיהיה חוק כזה או לא. אם

הוועדה סבורה שמן הראוי שיהיה חוק כזה, היא תביא בפני מליאת הפנסת הצעה להחיל

רציפות, כי דין רציפות מוחל על ידי מליאת חכנסת. הוועדה היא זאת שצריכה לגבש

את הדעה. בלי יוזמת ועדה לא יכולה להיות רציפות. על פי חוק רציפות הדיון

בהצעות חוק, הצעת חוק של ועדה של הכנסת או שהציע חבר הכנסת, וזה מה שמדובר פה,

ושכנסת יוצאת העבירה לאחר קריאה ראשונה לאחת מוועדותיה, והכנסת חקודמת העבירה

לאחר קריאה ראשונה את הצעת החוק הזאת לוועדת הפנים, רשאית הוועדה להודיע על

רצונה שיחול דין רציפות. כלומר, הוועדה כאן היא שיכולה לבלום, לא לעשות כלום

או שהיא יכולה להציע למליאה.
אי ויינשטיין
אני הבנתי מהסיכום של היושב-ראש שאמר: נתייחס, שזה נקרא שהולכים לדון

בזה.
צי ענבר
הפרוצדורה הזאת הובהרה היטב בישיבה ב-3 באפריל 1989.
מי וירשובסקי
רענן את זכרוני היועץ המשפטי. נדמה לי שבאותו דיון גם חצעתי, חבר הכנסת

ויינשטיין, למה לך ללכת עם כל הענין הזה של רציפות, תניח הצעת חוק חדשה, זה

אפילו יהיה יותר מהר. אבל זה לא נעשה.אני זוכר שאמרנו שזה פרובלמטי ויש אנשים חדשים שרוצים ללמוד את זי!. והיה

ויהיה דיון ויוחלט שיש מקום לעקרון שאתה מבקש אותו אז נעביר את זה למליאה

והמליאה תחיל על זה רציפות. אבל זה לא נעשה. זאת-אומרת, אם אנחנו עומדים היום

במצב שהיה אז, בעצם אותו דיון שהציע אז היושב-ראש חייב להתקיים היום. פירושו

של דבר, פרה הענין של החלת הרציפות ולא אחרי הרציפות כפי שכאן חשבו.

לכן, אפשר לדון כמובן ואם יחליטו שיש מקום לחוק הזה אז צריך לעשות את

הפרוצדורה. אם יחליטו שאין מקום לחוק הזה, בזה תם הדיון. אבל האקט הפורמלי של

החלת הרציפות לא נעשה.

היו"ר י' מצא;

האקט הפורמלי להחלת רציפות הוא הודעה לפני כן במליאת הכנסת?
צי ענבר
הוא הודעה. הוועדה מודיעה כך: ועדת הפנים מודיעה שברצונה להחיל רציפות על

הצעת חוק זו וזו, ותוך 14 יום יש לכל סיעה את הזכות להציע שהרציפות לא תחול.

אם עוברים שבועיים ואף סיעה לא מודיעה, מעביר מזכיר הכנסת אחרי שבועיים שאף

סיעה לא הציעה שהרציפות לא תחול והרציפות חלה ואז הוועדה מכירה את הצעת החוק

לקריאה שניה ושלישית. כלומר, עקרונית זה כאילו המליאה של הכנסת אישרה את החלת

הרציפות.
א' ויינשטיין
מאחר והכנסת קיבלה את ההצעה בקריאה ראשונה והיא דנה בזה, אני פונה לחבר

הכנסת וירשובסקי ומבקש שנחיל את דין הרציפות ונקיים את כל הדיון לאחר מכן

בוועדה.
מי וירשובסקי
בשמחה הייתי נענה לך אם הייתי יכול. אבל הואיל ואני מתנגד עקרונית לתיקון

הזה, אני לא יכול להסכים. אני חושב שזה חוק רע.
אי ויינשטיין
אני גם כן אחשוב כך לגבי כמה חוקים שלך. אני מבקש ממך שתיתן לי אפשרות

לשכנע אותך לגבי התהליך.
היו"ר י' מצא
אני רוצה קודם כל להבין חוקית את הנושא כדי שלא ניכשל בו. ברור לי דבר

אחד מקריאת הפרוטוקול. ברור לגמרי שבישיבה הקודמת שקיימנו סיכמנו את הדיון בכך

שבישיבה הקרובה, וזו הישיבה שמתקיימת היום, נקיים דיון אם להחיל חוק רציפות או

לא.

אני שאלתי את היועץ המשפטי ופה אני רוצה לקבל תשובה. נניח שאנחנו מקיימים

דיון ומחליטים להחיל חוק רציפות, יש לנו סמכות כזאת או לא? מה הפרוצדורה שאני

צריך לעשות בנושא הזה?צי ענבר;
הפרוצדורה היא כזאת
הוועדה מקיימת קודם כל דיון האם ברצונה לפנית למליאת

הכנסת ולבקש החלת רציפות. זה הדיון של היום. הכנסת אפילו לא צריכה לאשר אם לא

מועלית התנגדות של סיעה מסיעות הכנסת, זה מאושר אוטומטית בתוך שבועיים. הויכורו

החריף בוועדה נובע מכך שאם הוועדה מחליטה להמליץ והכנסת לא מתנגדת ומוחלת

רציפות-

היו"ר י י מצא;

לא מתנגדת פירושו שלא נמצאה אף לא סיעה אחת שהתנגדה.

צי ענבר;

או שנמצאה סיעה שהתנגדה והתקיימה הצבעה במליאה.

היו"ר י י מצא;

מתי תהיה הצבעה במליאה?

צי ענבר;

בתוך 14 ימים. המשמעות היא שאם מוחלת רציפות, פירושו של דבר שהכנסת קבעה

בעקרון שהחוק הזה הוא חוק שצריך לחוקק אותו. על זה הויכוח, כי יש חברים בוועדה

שהם נגד החוק באופן עקרוני.

פי גרופר;

אני יודע שאותה פרוצדורה שהצבעת עליה קיימת גם בוועדת הכספים. ישבנו לאחר

הבחירות ו ואישרנו רציפות על הצעות חוק. אבל הבסיס של תיקון החוק הזה הוא ליישר

קווים. זה ענין של צדק. יש בארץ 58 בתי אריזה שמשרתים את החקלאות.

היו"ר י' מצא;

אתה נכנס לגופו של ענין. כעת אנחנו מדברים אם להחיל חוק רציפות או לא.

אי פורז;

לכאורה נראה לי שההסדר עם הוועדה החקלאית הוא לא הסדר טוב. פה יש הצעה

להרחיב את ההסדר. אבל אני לא הושב שאנחנו צריכים להכשיל דברים בשיטות טכניות.

הצעת החוק הזאת עברה כבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. היא מגיעה אלינו עוד

פעם. נשב פה ונדון בזה, ואם נגיע למסקנה שהחוק הזה לא טוב, אנחנו נעשה כך שכל

הנשמה תצא מזה. לכן אני לא מציע להערים קשיים טכניים. אני מציע שאנחנו נבקש את

החלת דין הרציפות.

מי וירשובטקי;

זה לא דבר טכני. אני רוצה שהמחוקק, אם הוא רוצה את החוק, שבאמת יתמודד

עם הבעיה מלכתחילה.

אי פורז;

אתה לא מציע לבטל את הענין. מכסימום נשאר המצב הנוכחי לשיטתך.
מי וירשובסקי
אני לא רואה טעם בתיקון הזה. אני התנגדתי לתיקון הזה. הכנסת הקודמת

בהרכבה היא החליטה להעביר את החוק לקריאה ראשונה. זאת כנסת אחרת. זה לא דבר

טכני. אני רוצה שהיא תתייחס אם בכלל צריך לעסוק בנושא הזה או לא. נניח

שמחליטים להעביר את זה לחחלת רציפות אז הדיון במליאת הכנסת, גם אם אגיש

התנגדות, לא יהיה על עצם עקרונות החוק אלא על הרציפות, והדיון של הקריאה

הראשונה תימנע בכנסת.
אי ויינשטיין
אנחנו אומרים שהחקלאות מופלית לטובת בתחומים מסוי ימים, ובמקרה שלפנינו

לגבי הארנונות. יש מזל לכמה בתי אריזה שהוקמו על קרקע חקלאית ויש מזל אחר לבתי

אריזה שהוקמו על קרקע לא חקלאית. בתי האריזה שהוקמו על קרקע חקלאית משלמים

סכום מסוים ובתי האריזה שהוקמו על קרקע לא חקלאית משלמים יותר. שניהם לאותו

תיפקוד, שניחם לאותה מטרה וכל המטרה שלי היא להשוות כדי גם לא להפלות בין

חקלאי לחקלאי. הייעוד מעניין אותנו. הייעוד של המערכת היא בית האריזה. אם

מישהו היה בא ומציע לבטל את ההטבות לחקלאים, היה אפשר לדון בזה. כאן יש השוואה

לוגית שהיא כל כך הגיונית והיא כל כך נכונה שבעיקר חקלאים מכל הזרמים צריך

לתמוך בכך, כי זה מבטל אפליה ביניהם. המחוקק צריך לקבל את ההשוואה הזאת. אני

חושב שהמקום ללבן את הענין הזה עם כל הגורמים זה בוועדת הפנים.

אני מציע שאנחנו נלך על רציפות, נקיים דיון לנוקב ויסודי ואני מקווה

שהפעם יהיה רוב להצעה. אני לא נכנס לעצם הענין, כי יכולים להיות ניואנסים.

אנחנו עוזרים אחד לשני ללבן בעיות ותוך חילוקי דעות נעשה גם את זה.

פי גרופר;

אני הצטרפתי להצעת החוק הזאת בקדנציה הזאת של הכנסת, חבר הכנסת ויינשטיין

הגיש אותה בקדנציה הקודמת, ונאמר לי שזה כמעט אושר. עובדה שזה אושר בקריאה

טרומית וקריאה ראשונה. אני מתפלא מאד על חברי הכנסת. אני לא מתפלא על האורחים

שמייצגים את השלטון המקומי, מועצות ועיריות, כל הכבוד להם. זה מקור ללקיחת

כספים. אבל כאן בין חברי הכנסת, כשמביאים דבר להשוות אותו, לא מביאים דבר חדש.

יש בארץ 58 בתי אריזה, מהם באזור המוניציפלי 23 ובאזור החקלאי 33. מבתי האריזה

הנמצאים באזור המוניציפלי מבקשים מסים פי כמה יותר גבוהים מאשר בתי האריזה

באזור החקלאי. בתי האריזה האלה מטילים את ההוצאה הזאת על החקלאים. באים
ואומרים לנו
זה אזור יקר, זה אזור בתוך העיר, יעשו שם בית שמחות. אמרתי

בישיבה הקודמת שאני מבין את זה הדבר הזה וצריך להכניס עוד תיקון קטן ולהבטיח

שברגע שבית האריזה ירצה לנצל את החוק הזה לביזנס או להשכיר את זה בתקופת

הביניים, אז מבטלים. אני לא בא להגן על אנשים שירצו לעשות מזה ביזנס. לכן אני

מבקש מחברי הכנסת להחיל את חוק הרציפות ובדיון נביא נתונים.

עי סולודר;

אני רוצה להיות מאד פרגמטית. אני חושבת שבדרך כלל כאשר חוק עובר קריאה

ראשונה והדיון נפסק רק מפני שהכנסת מלאה את ימיה, הוועדה מחילה עליו את חוק

הרציפות. אני לא מבינה מדוע בענין הזה צריך להיות דיון כזה. אני חושבת שצריך

להחיל על הענין הזה את חוק הרציפות.שי רייזמן;

אני יושב ושומע וממש לא מבין את אשר שומעות אזני. קבוצה גדולה של חקלאים

שעושים יצוא מתוך כמיליארד דולר יצוא בעל ר!ערך המוסף הגדול ביותר במשק, כ-30%-

40% עוברים דרך אותם בתי אריזה שאתם מדברים עליהם. העיריות עושקות אותנו עושק

בל ישוער מבלי לתת שירות אחד, לא ביוב, לא ניקוז, לא פינוי אשפה, לא תאורה.

אי פורז;

זה נכון לגבי כל המיגזר התעשייתי.
שי רייזמן
אני מחוייב להגן על המיגזר שלי.

מי וירשובסקי;

כאן הוטחה האשמה חמורה מאד לגבי השלטון המקומי כאילו מפלים לרעה את

הסקטור החקלאי. יש טענות נגד הרשויות המקומיות, חלקן מוצדקות חלקן לא מוצדקות.

אם בתי האריזה נמצאים בתחום המוניציפאלי, העיריה או המועצה המקומית חייבת לתת

שירותים. יש טענות גם לסתם אזרחים, יש טענות גם לחברת החשמל, יש טענות גם

לחברת מקורות כפי ששמענו אותן מפיו של חבר הכנסת פסח גרופר. חלק מהטענות

מוצדקות וצריך להתמודד עם זה.

אם ידונו בוועדה על ארנונות ועל אפשרות השגה ועל הגבלת ארנונה מזווית

שירותים, אני מוכן לדון על זה. אבל להוציא את בתי האריזה? מדוע שמחר לא תבוא

התאחדות התעשיינים ותדרוש שכל מיני מפעלי תעשיה יוצאו?

פי גרופר;

כי זה עונתי.

אי ויינשטיין;

חבר הכנסת וירשובסקי, תשיב לדבריה של חברת הכנסת עדנה סולודר שאמרה שבדרך.

כלל מחילים רציפות.

מי וירשובסקי;

לא בכל דבר. אני רוצה לומר לכם שזה רגרסיה של כל ענין השלטון המקומי. הרי

מזמן דובר במשרד הפנים, ואתם יכולים לקרוא את זה בפרוטוקול, שענין הוועדה

החקלאית צריך לבטל. זהו דבר ארכאי שאין לו הצדקה בספר החוקים שלנו. במקום

שכנסת ישראל תפעל בכיוון זה אז עכשיו עוד מרחיבים את הפרק של קרקע חקלאית. על

זה הייתי רוצה שיהיה דיון עקרוני בכנסת הזאת בקריאה ראשונה.

אני טוען שבחוק הזה יש אלמנט שלילי, מפני שהוא מתייחס להרחבת סמכויות של

ועדה חקלאית שהיתה צריכה להתבטל. מחר תבוא הצעה מתעשיין לתקן את החוק ולהחיל

כל מיני הקלות-

אי פורז;

בוא ניזום שנינו תיקון לביטול המושג של ועדה חקלאית.
מי וירשובסקי
מה שקיים, אני לא יכול לשנות אם אין לי רוב. אבל אני צריך עוד להרחיב את

זה? אני מציע לא להחיל רציפות על זה.

היו"ר י' מצא;

כיושב-ראש הוועדה התלבטתי לא מעט בנושא הזה. אחד הדיונים הראשונים שהביאו

בפני היה נושא החלת רציפות. קיימנו דיון אחד והיום אנחנו מקיימים דיון נוסף.

כאשר אמרו לי שבהחלת חוק רציפות למעשה אנחנו מחוייבים לחוק ואין לנו מנוס. יהד

עם זאת שמענו דברים די חכמים מחבר הכנסת פורז, שגם אם אנחנו מחוייבים בהחלת

רציפות הרי אפשר להוציא מהחוק את רוחו ולהביא למציאות כזאת שאיש לא ירצה בחוק

הזה. אני לא בטוח שכך ננהג.

חבר הכנסת וירשובסקי, בדרך כלל אחרי שהוועדות קיימו דיון בקריאה ראשונה

וזה עבר למליאה, לא יהיה נכון להמית את החוק אם אותם יוזמי החוק והברי כנסת
אומרים
תנו לנו סיכוי להתווכח בוועדה. את הסיכוי הזה אני רוצה לתת להם. לכן

אני רוצה להעמיד את הענין הזה להצבעה.

קבלתי עכשיו שני מברקים בנושא הזה ממרכז השלטון המקומי ואני רוצה להקריא

אותם. "אבקש מיו"ר הוועדה לשמוע ולזמן חוות דעת של יו"ר הוועדה שמונתה על ידי

שרי הפנים והאוצר לצורך רוויזיה בארנונה הכללית מר ויקטור מדינה".

אי פורז;

אני כבר יכול להגיד לך שמר ויקטור מדינה משך ידו מהענין. הוא התמנה

בינתיים ליו"ר מועצת המנהלים של כימיקלים לישראל. יש לו ניגוד עניינים והוא לא

משוחרר מכך. זה נודע לי מדני גילרמן שלשום וצריך למנות מישהו אחר במקומו.

היו"ר י י מצא;

גם לאם תהיה רוויזיה בארנונה הכללית ונניח שהחוק הזה יתקיים אז הרוויזיה

תחול על כל הארנונות כולל הנושא הזה. כך שהטיעון שלהם מאד מוזר.

יש פה מברק שני שחתום על ידי יו"ר מרכז השלטון המקומי מקסים לוי. "אנו

מתנגדים לחקיקה שתקבע סייגים לסוג שימוש או לסוג נכס מסויימים בארנונה כללית.

יש תקדים מסוכן בכך שייפתח הפתח ליוזמת חקיקה נפרדת לעשות סיווגים של נכסים

שונים בהתאם לאינטרסים השונים של בעליהם. אנחנו מודעים לכל סיווג אך מתנגדים

לכל סיווג ארנונה. לא מתקבל על הדעת סייגים בחוק לחממות, חנויות נעליים,

קיוסקים, בתי-חרושת או כל דוגמה אחרת רלבנטית".

ובכל זאת הנושא של מרכז השלטון המקומי ראוי להיות נדון בכובד ראש. אם

יוחל חוק רציפות ואנחנו נגיע לדיון הזה, מרכז השלטון המקומי וכל מי שיש לו

ענין בנושא הזה יאמר את דברו.

אני מעמיד להצבעה. מי בעד ההמלצה להחיל דין רציפות על החוק שבפנינו?

הצבעה

בעד ההמלצה להחיל דין רציפות - 6

נגד - 3

ההמלצה להחיל דין רציפות על חוק תיקון פקודת העיריות

(מסי 35), התשמ"ח-1988 נתקבלה
היו"ר י' מצא
אנחנו ממליצים בפני הכנסת להחיל דין רציפות על החוק הזה. אם לא תהיה

התנגדות, יכול להיות שנקיים דיון אפילו בפגרה. אם תהיה התנגדות, נדון בזה אחרי

הפגרה

חברת הכנסת עדנה סולודר, אני רוצה להפנות תשומת לבך. היתה הצעה לסדר של

חבר הכנסת ויינשטיין אשר העלה במלוא החומרה דברים כנגד המועצה האזורית גלבוע

על שלא מעבירה לו דו"חות ומאזנים. חבר הכנסת ויינשטיין, אני מבקש שתביא בפני

חברת הכנסת סולודר את הדברים שאמרת בוועדה. לא היתה תגובה שלי כיושב-ראש

הוועדה. הוא הביא את הדברים רק לידיעת הוועדה ולא ביקש מעשה מהוועדה. אני רק

רוצה שאת תשמעי ממנו כדי שתהיי מודעת לנושאת.

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו - וכהונתם)

(תיקון - מעטפות הצבעה), התשמ"ט-1989

היו"ר י' מצא;

אנחנו עוברים לנושא חבא שבסדר היום: חוק הרשות המקומיות (בחירת ראש

הרשות וסגניו - וכהונתם) (תיקון - מעטפות הצבעה), התשמ"ט-1989. הממונה הארצי

על הבחירות לקח על עצמו לבדוק בארצות מסויימות בעולם ואחרי הבדיקה הזאת הוא

רצה לבוא אלינו עם איזושהי הצעה. אני לא רואה אותו כאן אתנו. אני לא יודע למה

הוא לא פה. בדרך כלל הוא בחור שקן ומדייק. יכול מאד להיות שהוא לא הוזמן. אני

אבדוק את זה. על כל פנים לא אוכל לקיים את הדיון הזה בלעדיו.
יצחק לוי
אדוני היושב-ראש, החוק זה יושב בוועדה הרבה זמן.
היו"ר י' מצא
תודה לאל, הבחירות לעיריות תתקיימנה בעוד שלוש שנים. אל דאגה. אין פה

האלמנט הדוחק בנו.
יצחק לוי
ככל שעובר הזמן האלמנט מתחיל להיות דוחק יותר. התקיימו שני דיונים

בוועדה. אני חושב שהיתה הסכמה עקרונית וביקשנו ממר שילת לערוך בדיקה. שוחחתי

אתו ואנחנו יודעים שחוא סיים את הבדיקה ושיש אפשרות טכנית שלא תגרור בקשת

העלאה בתקציב משרד הפנים לבצע את החוק. בפעם שעברה הוא הביא לנו דוגמא של

מעטפה שמצא אותה בשוודיה או באחד המקומות, שבה יש אפשרות להפריד את ההצבעות

ולשים. את הכל בקלפי אחת. כלומר, על ידי נקב במעטפה אפשר לראות את צבע הנייר

ועל ידי זה לא צריך לעשות שתי קלפיות, לא צריך לסרבל את הספירה, אלא הכל נמצא

באותו מקום, מיד ניתן להפריד בין המעטפות ואותה ועדת קלפי סופרת. לכן, כך

הבנתי מתוך דבריו, הם מוכנים להעלות את ההוק הזה בקריאה ראשונה.

כיוון שמדובר כאן על שלב של לפני הקריאה הראשונה, כאשר שאלתי את מר שילת

האם הוא לא רוצה להציע נוסח לקראת הקריאה הראשונה, הוא אמר לי שלא בהכרח. הוא

מוכן שהחוק יעלה בנוסח הנוכחי שלו בקריאה הראשונה ולאחר מכן אם יש צורך בניסוח

או בפירוט, הדברים יעלו בין הקריאה הראשונה לקריאה השניה.כיוון שהענין מאד ברור ויש הסכמה, אני מבקש להעביר את החוק בקריאה ראשונה

ולהוסיף בדברי ההסבר שמשרד הפנים לא ידרוש תוספת תקציב לביצוע החוק, בין

הקריאה הראשונה לקריאה השניה נברר את הדברים ונלבן אם יש הצעות נוסח. אני מבקש

לא לדחות בגלל אי-נוכחותו של מר שילת את הבאת החוק לקריאה ראשונה.
היו"ר י י מצא
לו הנושא היה דוחק מבחינה זאת שעלולות אפילו לפתע לחול עלינו בחירות,

הייתי מקבל את זה. אנחנו יודעים שהבחירות לרשויות המקומיות הן בתאריך קבוע.

שלוש-ארבע שנים לפנינו. נכון שהחוק בסך הכל מקובל. אבל לא יהיה צודק ולא יהיה

נכון גם מבהינת החוק שלא נשמע את אהוד שילת לגבי המימצא החדש שלו ושהוא יאמר

שלא צריך תקציב מיוחד וכו'.

לכן אני מבטיחך שנזמן ישיבה מיד עם תום הפגרה ואני אריץ את החוק הזה ללא

שהיות, כל עוד הוועדה תאשר את זה.

תודח רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים