ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/06/1989

סכנת הטביעה בחופי ישראל

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 42

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

מיום ד/ כ''ה בסיון תשמ"ט, 28,6.1989, בשעה 9:15

נפחו;
חברי הועדה
היו"ר. י. מצא

מ. וירשובסקי
יועץ משפטי
צ. ענבר

מזכיר הועדה; י. גבריאל
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום; סכנת הטביעה בחופי ישראל.
היו"ר י. מצא
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים.

משתתף ח"כ וירשובסקי.

אני נאלץ לנעול את הישיבה בשל:

(א) נציגי משרד הפנים שלא הגיעו לישיבה על הנושא שעל סדר היום: סכנת

טביעה בחופי הים;

(ב) חברי כנסת נוספים לא הגיעו. לכן אין טעם בקיומה של הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעת 16;9

קוד המקור של הנתונים