ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/03/1989

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשמ"ח -1988

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 15

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, כ"ד באדר אי התשמ"ט (1 במרץ 1989) , שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה; י' מצא - הי ו "ר
מוזמנים
בי יערי - סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים

אי אמונה - משרד הפנים

ד' בלאו - מרכז השלטון המקומי

י' לוי - משרד המשפטים

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכיר הוועדה; י י גבריאל

רשמה; מזל כהן

סדר-היום; החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)

(תיקון), התשמ"ח-1988.החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)

(תיקון), התשמ"ח -1988

היו"ר י' מצא;

אני פותח את הישיבה.

יש בפנינו תקנות שצריכות להתפרסם על ידי כיו"ר ועדת הפנים ולמעשה ברגע שהן

מתקבלות פה, עם פרסומן הן נכנסות לתוקף. התקנון הן: ההלטת הרשויות המקומיות

(גימלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשמ"ה-1988. התקנות באות להשוות תנאים

סוציאליים לגבי פנסיה של ראשי רשויות מקומי גת לחברי הפנסת. והכוו נה היא לראשי

רשויות מקומיות ההל מהקדנציה שבאה עלינו לטובה, כפי שיתפרסם ברשומות במהלך

השבועות הקרובים. בשום פנים ואופן זה לא נוגע לעבר, לראשי רשויות מקומיות שצברו

זכויות בעבר, לא נוגע לראשי רשויות מקומיות שמסיימים את תפקידם בקדנציה זאת

שנסתיימה עם תוצאות הבהירות אתמול.

יהד עם זאת, יש בפנינו בקשה של השלטון המקומי שלא לקיים היום את הדיון, לא

למצות אותו, לא לההליט עליו מכיוון שהברי השלטון המקומי היו טרודים בשבועות

האחרונים במערכת בהירות מוניציפאלית.

נוסף לזה, גם חברי ועדה, שחלקם משמשים ברשויות מקומיות, עייפים מהימים

האחרונים וגם היום הם לא אתנו כאן. עומד בפנינו לוח הזמנים הצפוף, כי אנחנו

חייבים לסיים את הדיון ולפרסם זאת בטרם תפורסמנה תוצאות הבחירות של אמש.

לכן ביום שני הקרוב נעלה את הנושא הזרז. באותו יום יש לנו דיון עם שר הבנים על.

נושאי משרדו והבחירות. והיה ואוכל למצות את הדיון ביום שני, אעשה זאת. אם לא,

נסיים את הדיון ביום שלישי, כך נוכל לעמוד באותו לוח זמנים.
ד י בלאו
מקובל עלי מה שהיו"ר השמיע לנו פה עכשו. אכן אתמול היו בחירות. הדבר נוגע

לאנשים שנבחרו אתמול. לכן טוב שהדיון לא יתקיים ו ימוצה היום. בשבוע הבא נוכל

לקי ים את הדיו ן.
ב' יערי
אני מבין אם כך שאין אולי טעם שהיום נציג את הדברים.

היו "ר י י מצא;

אני רוצה שתציג את הדברים בפורום יותר רהב עם האנשים שחיים את הנושא הזה יום

יום.

הבינותי גם שראשי רשויות מקומיות, ברגע שנבחרו לכנסת, זה כבר לא נוגע להם, כי

הזכויות שלהם לגבי פנסיה לא תופסות מרגע כניסתם לכנסת אלא התנאים של הכנסת. כך

שגם מבחינה זאת, ראשי רשויות מקומיות לא נוגעים בדבר ברגע שהם משתתפים כאן.
ב' יערי
בהחלטה כתוב, זה כבר תיקון שנתקבל לפני כמה שנים, שהתקופה שראש רשות מכהן

במקביל לכנסת לא נחשבת לו לצרכי פנסיה ברשות המקומית, כי בעד התקופה הזאת הוא

מקבל בכנסת.היו"ר י' מצא;

כלומר, הוא לא נוגע בדבר כשהוא משתתף בדיון כזה כאן.

ב' יערי;

ממילא כפי שהיו"ר אמר, כל הנושא חל לגבי ראשי רשויות מקומיות שיתרוילו עכשו

לכהן, לא לגבי אלה שנמצאים כבר בכהונתם. לכן אני לא רואה מניעה.

ד' בלאו;

נגיעה יש לו, כי לכנסת כשהוא נבחר הוא עדין ראש עיר. הוא יכול לדוגמא בקדנציה

הבאה לא להבחר לכנסת ולהמשיך כראש עיר ואז יש הרעת תנאים לגביו.

צ' ענבר;

אתה צודק.

הי ו "ר י' מצא;

איך אתה אומר את זה?
די בלאו
נאמר ראש עיר שנבחר לכנסת עכשו. בקדנציה הבאה של הכנסת הוא לא יהיה חבר כנסת

והוא ימשיך להיות ראש רשות מקומית, הרי הוא הנפגע. כי בתקופה שהוא לא יהיה יותר

חבר כנסת, השוואת התנאים היא הרעה. מכיוון ששמענו פה שזה לא נוגע לחברי כנסת שהם

ראשי ערים, אני אומר שזה כן נוגע להם.

י' לוי;

בשנה האחרונה.
היו"ר י' מצא
בפער שבין חמש שנים לארבע שנים.

צ' ענבר;

זאת אומרת, שמבחינת כללי האתיקה, הוא נחשב נוגע בדבר שאסור לו להצביע.
ב' יערי
איך חברי הכנסת קבלו את ההחלטה לגבי עצמם בוועדת הכנסת?

היו"ר י י מצא;

לא אמרתי את זה מתוך ידיעה שהם לא יוכלו להשתתף בדיון. ברגע שזה הוטל על חברי

ועדת הפנים לקבוע בצורה מוחלטת את התקנות האלה ולפרסם אותן, להיפך אני רוצה לשמוע

את עמדתם ודעתם.

צ' ענבר;

את עמדתם ודעתם כן, אבל כנראה הם לא יוכלו להצביע לפי כללי האתיקה אלא חברים

אחרים מסיעתם, כי זה ענין שנוגע להם אישית להבדיל מיתר חברי הוועדה שהענין לא

נוגע להם אישית.י' לוי ;

צריך להודיע להם כדי שיוכלו בזמן להחליף את תפקידם פה.

היו"ר י' מצא;

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09.15

קוד המקור של הנתונים