ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/02/1989

פגישת היכרות עם צמרת המשטרה וסקירת שר המשטרה על פעולות משרדו

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 5

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. אי באדר אי התשמ"ט (6 בפברואר 1989). שעה 10:30

נ כ ה ו ;

חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

אי דיין

עי סולודר
מוזמנים
שר המשטרה ח' בר-לב

ד' קראוס - מפכ"ל המשטרה

לי שאול . - נציב שירות בתי הסוהר

ג' אבינר - מנכ"ל משרד המשטרה

ר' לוי - דובר משרד המשטרה

ר' שלזינגר - סגנית דובר משטרת ישראל

די בלאו - מרכז השלטון המקומי

מזכיר הוועדה; י' גבריאל

רשמה: מזל כהן

סדר-היום; פגישת היכרות עם צמרת המשטרה וסקירת שר המשטרה על פעולות משרדופגישת היכרות עם צמרת המשטרה וסקירת שר המשטרה על פעולות משרדו
הי "ר י' מצא
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני מהבל בברכה את שר המשטרה, את המפכ"ל, את נציב שירות בתי-הסוהר ואת קציני

המשטרה. אני מברך על המפגש הזה. ירוד אתו, אדוני והשר, אני מצטער צער רב על נוכחות

דלה של חברי כנסת בישיבה הזאת. אני לא חושב שכך צריכה הוועדה לפעול בכנסת, בפרט

כאשר מזמינים את השר והוא מופיע, מזמינים את הצוות הבכיר ביותר של המשטרה והם

מכינים עצמם לסקירה יסודית. לא הוגן שחברי ועדה, במהלך קדנציה יביעו עמדתם על

משטרת ישראל ועל נושאים אלה ואחרים שצפים ועולים ובבקורתיות כאשר הם עצמם לא

מוצאים לנכון לבוא ולהקשיב מה קורה במשטרת ישראל.

אני מבקש את סליחתך, חברת-הכנסת עדנה סולודר, אם אציע לך לא לבקש הצעה לסדר.

אני מציע לסגור בזאת את הישיבה תוך התנצלות שלי בפני רזשר על כך שהוא בא לכאן

והפסיד מזמנו. אני חושב שזה לא מכובד, בפני שלושה חברי כנסת שאחד מהם הוא היו"ר,

להציג נושא שאנחנו רוצים ארבע שנים לקיים עליו דיונים ופתח הדבר זה הצגת הנושא

הזה.

אני מציע שנסגור את הישיבה הזאת תוך מחאה.

אי דיין;

כמה חברים יש בוועדה?
היו"ר י י מצא
18. אני לא מוכן שכך תתנהל ועדה ולא מוכן לפגוע בשר ובפקידים בכירים בצורה

כזאת.

עי סולודר;

אם תסגור את הישיבה אמנע מלהגיש הצעה לסדר. אבל אני רוצה להעיר, היות שאני

יושבת בוועדה זו כבר קדנציה שלישית. אני רוצה להפנות שימת לבך לבעיה טכנית. כל

אחד מאתנו הבר בשתי ועדות והענין ניתן לסידור. אני מאלה שהתמדתי בשתי הוועדות

אולי יותר מאחרים שהיו עמוסים פחות. אני מציעה שנקדיש, לא כרגע, לסדרי עבודת

הוועדה.
היו"ר י י מצא
אחד הנושאים הציבוריים האהובים עלי ולהם הקדשתי 20 שנה הם הנושאים

מוניציפאליים. בקדנציה הקודמת לא ישבתי כאן, ישבתי בוועדת הכספים, כי ידעתי שאני

לא מסוגל לשבת בשתי הוועדות האלה. בחרתי את ועדת הכספים.

נכון שצריך להתאים זמנים. אבל לא יכול להיות, שנזמין שר בממשלת ישראל, נזמין

את הצוות הבכיר שלו, וכך נראה.

בזאת אני סוגר את הישיבה. אני מתנצל בפניך, אדוני השר.

הישיבה ננעלה בשעה 10.45

קוד המקור של הנתונים