ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1989

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 1

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. י"ח בשבט התשמ"ט 2k(בינואר 1989), שעה 11:15

נכחו; יו"ר הכנסת ד' שילנסקי

חברי הוועדה; י' מצא - היו"ר

עי סולודר

מ' וירשובסקי

י' שגיא

מוזמנים; שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגן מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכיר הוועדה; י' גבריאל

רשמה; מזל כהן

סדר-היום; בחירת יושב-ראש הוועדה.בחירת יושב-ראש הוועדה

היו"ר ד' שילנסקי;

אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת השתים-עשרה.

היום הכנסת חוגגת שלושה אירועים. היא חוגגת את ט"ו בשבט. היא חוגגת היום את יום

הולדתה ומן השמים צרפו לה את יום פתיחת הוועדות.

ועדת הכנסת ממליצה לבחור בחבר-הכנסת יהושע מצא כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות

הסביבה. האם יש מועמדים נוספים? אין. מי בעד ההצעה לבחירת חבר-הכנסת יהושע מצא

כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה? מי נגד?

הצבעה

הצעת ועדת הכנסת לבחור בחבר-הכנסת יהושע מצא

כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה

היו"ר די שילנסקי;

אני קובע כי חבר-הכנסת יהושע מצא נבחר פה אחד לכהן כיושב-ראש ועדת הפנים

ואיכות הסביבה.

חבר-הכנסת יהושע מצא נא קבל את הכיסא. שיהיה לך במזל ובהצלחה. תרשה לי גם

להוסיף ברכה. אני רוצה לברך את חברי הוועדה ואת יו"ר הוועדה. דווקא בוועדה זו אני

רוצה לומר כמה מלים אישיות. בארבע השנים האחרונות כיהנתי כיושב-ראש הוועדה הזאת.

ישנם פה חברי כנסת מהוותיקים בוועדה, חה"כ עדנה סולודר וחה"כ מרדכי וירשובסקי

והיועץ המשפטי מר צבי ענבר.

תרשו לי לנצל את ההזדמנות גם להודות לכולם אבל בפרט אני חייב תודה לשני אנשים

והם: יצחק גבריאל מזכיר הוועדה ושוש מזכירת הוועדה. ידידי חה"כ יהושע מצא,

כשנבחרתי להיות יושב-ראש הכנסת, שקלתי איך "לגנוב" את שני האנשים האלה שהם מטמון.

יש להם גם כישורים וכשרונות יוצאים מן הכלל, יש להם גם מוסר עבודה ומעל לכל

חברות, מסירות ונאמנות. הם היו אהובים לא רק עלי אלא גם על כל חברי הוועדה. אבל

מצד שני חשבתי שזה לא יהיה הוגן אם אגזול אותם מיו"ר הוועדה הבא, מי שזה יהיה

והיום אני שמח פי כמה שלא עשיתי את זה. בנוסף לזה שאני מעביר לך את הוועדה, אני

מעביר לך גם מטמון.

אני מאחל לכולם הצלחה.
היו"ר י' מצא
תודה רבה.

אדוני היו"ר, אומר כמה משפטים. למען השלמת התמונה לגבי האוצר, ואין לי אלא

לקבל את דבריך, ומסירות העובדים שציינת, כששוחחנו בנושא הזה לפני כחודש וחצי תוך

התייעצות אתך לגבי הוועדה, בקשתיך, אם יש לך כוונה כזאת והיא היתה, אנא לא לפני

שנה שלמה לפחות שימשיכו לשרת. אני שמח שאוכל לקבל את שירותם של אותם עובדים

נאמנים שאתה משאיר כאן בוועדה.

אני רוצה לומר שניים-שלושה משפטים לגבי הוועדה ועבודתה. אני בא מהתחום

המוניציפאלי. יש לי 20 שנות עבודה בתחום המוניציפאלי. 10 מהן כסגן ראש עירית

ירושלים. התחום מוכר לי. למרות זאת, אני בהליך של לימוד והחומר הוא רב. הצצתי. קצת

בעבודתה של הוועדה הקודמת ובדיוק הפסקתי בקטע שידעתי שהוא קיים לגבי כל הכנסת.

הוא צריך להטריד את כולנו והוא הטריד בוודאי גם אותך.בסיכום המושב השני או השלישי של הכנסת היוצאת נכתב, ששי-י הממשלה , פרט לשר

המשטרה, התעלמו כמעט מקיומה של הוועדה לגבי התייחסות למלמצאים ודיונים. אם זו

העובדה, היא כשלעצמה חמורה. אני לא יודע כיצד נוכל לשנות את זאת, וזה אמור לא מעט

גם לגבי יתר הוועדות. אבל מכיוון שהנושאים כאן הם נושאים שמקיפים עולם ומלואו

מבחינת הן איכות חיים והן איכות סביבה והם נוגעים לחיי האזרח בכלל ובפרט, נצטרך

לתת את הדעת יחד אתך, אדוני יו"ר הכנסת, עם נסיונך העשיר בוועדה והיום עם היותך

אחראי לכלל הבית וועדות הכנסת, כיצד גורמים לכך שהדיונים לא יהיו דיונים עקרים

מבחינה זו שנשקיע בהם זמן ולאחר מכן ייזרקו המימצאים באחת המגירות תוך זלזול או

תוך אי-התייחסות. זו הבעיה הקרדינאלית שאני רואה אותה, כיצד להתייחס לנושאים

ברצינות הגמורה כדי שנוכל לקדם אותם וכדי שלא יישארו כאבן שאין לה הופכין.

אסתפק בדברים האלה. חה"כ עדנה סולודר, בבקשה.
ע' סולודר
קודם כל אני רוצה לנצל את הזכות לברך את יו"ר הוועדה החדש ולאחל לו שבכהונתו

בוועדה הזאת נוכל לקדם דברים. אני יושבת בוועדה הזאת זו הקדנציה השלישית מתוך

בחירה, משטום שאני רואה את ועדת הפנים כאחת הוועדות החשובות. לדאבוני, לא זאת

ההתייחסות שהוועדה וגם המשרד זכו לה מהציבור שלא בצדק. יכול להיות שהתופעה

שהזכרת, אדוני היו"ר, היא חלק מהענין, אם כי היא תופעה כללית בוועדות הכנסת, לא

רק בוועדת הפנים, למעט אולי ועדות כמו כספים חוץ ובטחון. אבל יש בעיה. דברנו עליה

רבות גם בוועדות וגם במליאה, שאנשי הממשלה או האנשים שעוסקים במימוש ההחלטות,

אינם מטריחים את עצמם לבוא לכאן. אני מניחה שהענין הזה יבוא לביטוי גם היום

במליאת הכנסת כאשר כל שנה מתקיים דיון על עבודת הכנסת.

מבחינה זאת, אני חושבת שגם לנו יש אפשרות לתרום לענין, כולל ענין השיניים, אם

אנחנו לא נוותר, נעקוב אחרי ההחלטות ונתבע דיווח וקיום ההחלטות אפילו שהן בבחינת

המלצות. כשאנחנו לא עושים את זה ומסתפקים בכך שבמסקנות כתוב: השר חייב לדווח,

הענין נשאר בצורה כזאת.

אני רוצה לשאול וגם להביע משאלה. לוועדה הזאת יש שתי ועדות משנה סטטוטוריות.

בכהונת היו"ר הקודם, דווקא בשיטת עבודתו, פרחו ועדות המשנה. אני חושבת שברגע

שנותנים לחברים שבוועדה תחומי- אחריות, בסך הכל זה מפעיל אותם. ראינו בשעתו את

הנסיון שעשה השר כץ-עוז כאשר היה יו"ר הוועדה לבקורת המדינה, שנתן תחומי אחריות

לחברים ויש עוד דוגמאות. אני יודעת שהענין קשור גם בהסכמים קואליציוניים בין

המפלגות הגדולות. אני מאד מקווה שדווקא בנושא הזה יהיה המשך כי הוועדה ככלל אינה

יכולה להקיף את הכל והעניינים לפעמים בוערים. כאשר הענין נבדק, עשינו את זה

בוועדות משנה וועדות המשנה הביאו את תוצאות הבדיקה למליאת הוועדה, התוצרת וזיתה

יותר מבוררת ויותר טובה. אני מאד מקווה שנמשיך בדרך הזאת וגם נפזר את האחריות

שהיא לא מורידה מתוקפו וערכו של היו"ר, להיפך. אני מאד מקווה שנתעלה, על אף

שאנחנו יושבים בבית מפלגתי והוויכוחים לא תמיד נושאים את חאופי הענייני. בכל זאת,

ישנם נושאים ובעיקר הנושאים שבאים הנה, שצריך להתייחס אליהם בצורה עניינית, לא רק

בצורה שאנחנו כאנשים פוליטיים שרוצים לנגח האחד את המפלגה היריבה, מתייחסים

אליהם. אני מקווה שפה השכל הישר והגישה העניינית לפחות לא יפלו מהגישה המפלגתי

שהיא לפעמים צרה. אני מאחלת לכולנו הצלחה.
היו"ר י' מצא
בנושא נוהלי עבודה נקיים ישיבה מיוחדת לחלוטין.
מ' וירשובסקי
קודם כל אני רוצה לברך את יו"ר הוועדה וגם את יו"ר הכנסת, יו"ר הוועדה היוצא.

אני יכול להגיד, גם כשהיו לנו הרבה מאד ויכוחים אידיאולוגיים וזה נתן את ביטויו

לא פעם בדיוני הוועדה, אני מניח שזה יקרה גם בעתיד, אבל כמו שהיה בעבר, מעבר

לויכוח האידיאולוגי וההתנגשויות מסביב, היה שיתוף פעולה מלא בכל אותם הנושאים

שהאלמנט הפוליטי המובהק איננו ממלא תפקיד מרכזי. ואני צריך לציין לשבחו של היו"רהיוצא של הוועדה, יו"ר הכנסת, שהוא איפשר להעלות נושאים. היתה פה פתיחות. לא היתה
פה פורמליסטיקה
זה לא נידון במליאה, זה לא עניינינו. היתה פה אפשרות לדון

וכתוצאה מכך היתה פה עבודה חשובה מאד, כמעט בכל התחומים שהם לפי התקנון התחומים

של הוועדה. אני תפילה זכה שהדבר הזה יימשך מפני שזה לטובת כולנו. זו נקודה אחת.

נקודה שניה, אני מצטרף למה שאמרה חה"כ עדנה סולודר בכל הנוגע לוועדות המשנה.

אני מקבל את הנחיית יו"ר הוועדה שנדון על סדרי העבודה בישיבה מיוחדת. אני רק רוצה

לציין שלדעתי אחד הנושאים שאנחנו חייבים להתמודד אתו ולא על-פי שיטת הטלאי, זה

ענין של חחוקה המוניציפאלית. כל השנים שאני יושב בוועדה הזאת לא הצלחנו להתמודד

עם זה. אני מציע שנעסוק בזה. באיזו צורה, נדון על זה בבוא העת. חשבתי להעלות את

זה כבר בפעם הראשונה כי אני רואה בזה את אחד הנושאים המרכזיים שנצטרך להתמודד

אתו.
היו"ר י' מצא
אני רוצה להודות אישית ומכל הלב לידידי יו"ר הכנסת על האמון הרב. אני מקווה

שהוועדה תמלא את יעודה. אני מקווה שאצדיק את האמון הזה בארבע השנים הקרובות או

כמה שתעמודנה לרשות הכנסת השתים-עשרה.

אנחנו נקיים דיון נפרד לגבי ההליכים. יש היום בשעה שתיים ישיבה עם המשטרה.

בטלתי את הסקירה כי נקיים דיון נפרד וממצה עם המשטרה בזמנים נאותים. אבל יש לאשר

תקנות. אני מאד מבקש שהחברים שיכולים ישתתפו בישיבה הזאת.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.35

קוד המקור של הנתונים