ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/11/1991

תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שרותי הרשות לפי סעיף 3(א) לחוק) התשנ"ב-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 328א

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום ג' כ"ח בחשון התשנ"ב, 5.11.1991 ,בשעה 12:30

ננחו;

חברי הוועדה; היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו

מ"מ היו"ר ג. גדות

ש. דורון
מוזמנים
מ. אהלי, עו"ד, היועץ המשפטי, משרד התקשורת

ד. חביון, אגף התקציבים, משרד האוצר

א. צבן-גלר, עו"ד, מנכ"ל המועצה לצרכנות

א. לוי, מנהל אגף כלכלה ותקשורת, רשות הדואר

פ. שר, עו"ד, רשות הדואר

מ. ויקטור, סגן מנהל אגף הכלכלה, רשות הדואר

ס. אלחנני, יועצת כלכלית, ועדת הכספים

א. מנצורי, מ"מ מנכ"ל רשות הדואר
יועץ משפטי
צ. ענבר
מזכירת הוועדה
ל. ותן

נרשם ע"י חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שרותי הרשות לפי סעיף 3(א) לחוק)

התשנ"ב-1991היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אנחנו פותחים את חישיבח.

מ. אחלי; סעיף 37(א} קובע ששר התקשורת, באישור שר

חאוצר, יקבע בתקנות את התשלומים בעד השרותים

המנויים בתוספת שנותנת הרשות.

חשרותים המנויים בתוספת הם בעצם הדברים הבסיסיים ביותר, ואני אמנה אותם

כפי שהם רשומים בתוספת.

ג. גדות! מה אתם בעצם רוצים?

מ. אהלי! העלאת תעריפים של מכתב רגיל, גלויה, מברק

רגיל, חבילח עד 3 קילוגרם.

ש. דורון! אני מבקשת שההסבר יהיה מלווה בהסבר נוסף.

ביולי, כשהעלינו את המהירים, היו דעות של

חברי ועדה, של ח"כ פורז ואחרים, שהעלייה עברה את עליית המדד. גם אז

חשבנו שאיפשרנו יתר על המידה, וכי לא היתה הצדקה לכך.

לכן אני מבקשת בכל מקרה שלא נצביע היום.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ביקשנו מהם לדעת למה אחרי 6 חודשים באים

אלינו בהצעה להעלאת תעריף. את צודקת, גם אז

היתח ביקורת של חברי הוועדה בנושא הזה.
א. מנצורי
קיים הסדר רב-שנתי להעלאת תעריפים בין רשות

הדואר לבין הגופים התחוקתיים בנושא זה, משרד

האוצר ומשרד התקשורת. ההסדר אומר, שכל אימת שהמדד יעבור 8.5 אחוזים, זו

העת להעלות תעריפים.

הוא אומר זאת בהתאם למרכיבי ההוצאה של רשות הדואר. מרכיבי ההוצאה שלהם

הם הוצאות שמושפעות ממדד בשיעור של 36 אחוזים, הוצאות שמושפעות משער

הדולר בשיעור של 7 אחוזים, ושכר בשיעור של 57 אחוזים.

מאז העליה האחרונה המדד עלה ב- 8.5 אחוזים. אם כן, 100 האחוזים
כוללים
- 36 אחוזים משקל של מדד המחירים לצרכן.

- 7 אחוזים שער הדולר.

- 57 אחוזים הסכמי שכר ותוספת יוקר, שאינם בשליטת הרשות, הם בשליטת

מוסדות המדינה שקובעים אותם.

מאז העליה האחרונה של המחירים המדד עלה ב-8.5 אחוזים. אני רוצה לפרט מה

המרכיבים ואיך עלו. המדד עלה ב-8,87 אחוזים מאז העליה הקודמת ועד עתה.
ג. גדות
תעשה לי את החשבון מהפעם שלפני אחרונה. זאת

אומרת, לא שנתי, כי בשנתי אתה יכול לקזז.

לגבי הפעם האחרונה אמרה ח"כ דורון שהיא אישרה באי-נוחות, משוס שזה מעט

מעבר למה שמגיע. תחשב מהפעם שלפני האחרונה, כדי שיתן לך חישוב של המצב

עד להיום, והאם אתה עומד בענין למטה או למעלה. רק אז נעשה צדק.
א. מנצורי
הייתי רוצה לסגור את הקטע של מה שקורה

עכשיו, ואחר כך אומר בכמה משפטים לגבי

השילוב של שני הקטעים.

המדד מאז העליה האחרונה, בין מאי 91 לספטמבר 91 עלה ב-8.87 אחוזים.

משקלו במרכיב ההוצאה שלנו הוא 36 אחוזים.

ג. גדות; אני לא מסוגל לעקוב אחרי המספרים. תאמר לי

את הפרוט בתוך הסל של 100 האחוזים. תאמר לי

לגבי פרק זמן זה איזה משלושה או ארבעה המרכיבים של הסל עבר, איזה נמצא

על הקו, ואיזה לא עבר.
א. מנצורי
מדד המחירים לצרכן עלה ב-8.87 אחוזים.

המרכיב שלו בסל ההוצאות שלנו הוא 36 אחוזים.

בהתאם לנוסחה אנחנו צריכים לקבל פיצוי של המדד על המרכיב הזה ב-95

אחוזים, כך שהעליה, עקב המדד על הקטע של 36 אחוזים, מסתכמת ב-3 אחוזים

בלבד.

ג. גדות; ואולי חסרים לך 6 אחוזים כדי לקבל?
א. מנצורי
לא, לא חסר לי. מרכיב ההוצאה שלנו מורכב
משלושה קטעים
- מדד המחירים לצרכן - 36 אחוזים.

- דולר - 7 אחוזים.

- שכר - 57 אחוזים.

אנחנו צריכים לקבל פיצוי עבור כל מרכיב בהתאם לעליה שחלה באותו מרכיב

בלבד, ולא במרכיב אחר.

(1) אם המרכיב המדדי של ההוצאות שלנו עלה ב-8,8 אחוזים, והמרכיב הזה

מהווה 36 אחוזים מההוצאות שלנו, ואנחנו אמורים לקבל לא פיצוי מלא

אלא רק פיצוי של 95 אחוזים על המרכיב הזה, סה"כ משמעותו היא עליה

של 8.8 אחוזים במדד המחירים לצרכן, ולכן צריך להעלות לנו את

התעריפים ב-3 אחוזים בלבד. המרכיב של 36 אחוזים מדדי, עקב המדד,

צריך לתת לנו פיצוי של 3 אחוזים.

(2) שער הדולר בין שתי התקופות היה ללא שינוי, כך שבגין המרכיב הזה לא

מגיע לנו שום פיצוי, הפיצוי הוא אפס.(3) היתח תוספת שכר שנקבעה בין הממשלה להסתדרות, והיא בגובה של 5

אחוזים. העליה היתה לכלל העובדים. את העליה הזו אנהנו הייבים לקבל.

אם אני מכפיל אותה ב-57 אהוזים ממרכיבי ההוצאה שלנו, המשמעות היא

פיצוי של 2.8 אהוזים.

סה"כ עקב העליות של שלושת המרכיבים האלה אנהנו אמורים לקבל 5,9 אהוזים

תוספת תעריפים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני רוצה לקדם בברכה את היועצת הכלכלית של

ועדת הכספים, שזו לה הפעם הראשונה להיות

בוועדה שלנו.

אני רוצה להתנצל. אני הייבת לצאת, היות שנקבעה לי ישיבה במקום אהר, שלא

אני קבעתי אותה. אבקש מה"כ גדות לנהל את הישיבה במקומי.

ס. אלהנני; אני שואלת למה הם באים לעתים כל כך קרובות.
צ. ענבר
זה נכנס לתוקף מהפעם הקודמת על-פי החלטונ

הוועדה ב-11 באוגוסס. תהולת התקנות נקבעת

ל-11 באוגוסט. "תחילתן של תקנות אלה ביום אי באלול התשנ"א, 11 באוגוסט

1991 למעט פרט 1(1) ופרט 3(1)", שאלה הם תעריפי הבולים ללא סכום. זת

נכנס מיד, והתהולה היתה ב-10 ביולי 1991.

משום מה, ואני לא יודע למה, הסעיף הזה של התהילה נשמט מהפירסום בקובץ

התקנות.
פ. שר
אבל הצו קובע את תאריך התחילה.
צ. ענבר
נכון שצו היציבות קובע.
פ. שר
בהתייעצות עם משרד המשפטים התחילה תהיה בצו

ולא בתקנות.
צ. ענבר
נאמר שתחילתו ב-11 ביולי. זה לא תואם את

החלטת ועדת הכלכלה.
פ. שר
הפירסום בעתונות היה לגבי המכתב והגלויה.

(מתחלף יו"ר הישיבה)
מ"מ היו"ר ג. גדות
כדי להיכנס לתמונה, במה דברים אמורים?
צ. ענבר
כאשר היו התקנות בפעם הקודמת בפני הוועדה,
הוועדה אישרה שני תאריכים להעלאה
אחד מהם מיד למחרת, שהוא ה-10 ביולי. הוא נגע לבולים, שאין עליהם מתיר

נקוב, ולכן קבעו תחילה מיידית.השני התייחס לשאר התעריפים של הרשות, ולגבי זה נקבע התאריך 11 באוגוסט

ככניסה לתוקף.
מ"מ היו"ר ג. גדות
אני חושב שזה מיותר, ואתן לכם הצעה טובה.

חשוב שבפעם הבאה, כשיהיו יותר חברים, ישמעו

את סמדר אלחנני, וכי גם תשיבו לה. יש כאן ענין פרוצדורלי שהוא מהותי.

ההעלאה הזו ניתנת גם על-פני ציר הזמן, ולא רק על-פני ציר המהירות.

א. מנצור; אני מקבל את הצעתך. ציר הזמן לא נקבע במועד

שהתעריפים נכנסים לתוקף, אלא למועד שאנחנו

מחתימים את התחשיבים.
מ"מ היו"ר ג. גדות
אתה יכול לעשות תחשיבים היום. הכנסת סוברנית

להחליט את מה שהיא רוצה. הכנסת קבעה את

התעריף, ולא אתה. אתה יכול להתחיל היום, ולהתחיל מחרתיים.

א. מנצורי; הכנסת קבעה שהתעריפים יכנסו בחודש יולי

לתוקף.

צ. ענבר; יכנסו בחודש אוגוסט לתוקף. כך קבעה הוועדה.

א. מנצורי; אם הם לא נכנסו לתוקף, זה בגלל עיכובים

מינהליים שאינם קשורים בכנסת.

ש. דורון; בפני היועץ המשפטי מונחת ההחלטה.

מ"מ היו"ר ג. גדות; אתה רואה את רוח הדברים. אני רואה שאתם לא

מוכנים. אני מציע שנדחה את הדיון לישיבה

נוספת. אני מציע שתכינו שיעורי בית, תבדקו את הענין המשפטי שהועלה כאן,

ושיש לו משמעות אדירה. זה קובע בסופו של דבר את ה"טרמרס אוף רפרנס"

שלך, מה מותר לך ומה אסור.

יכול להיות שבינתיים יעבור זמן מה. תבוא עם פרוט משוקלל כפי שביקשה ח"כ

דורון, אחרי פעמיים בדיקה, כדי שתוכלו להשיב על הענין. לאחר מכן תבואו

עם חישוב מסודר של כל פרק ופרק מתוך העלויות של הסל, ומה קרה אתו. כל

אחד מאלו יהיה צריך להיות 100 אחוזים בפני עצמו. אי אפשר לקחת מאה

אחוזים, אלא שכל חלק וחלק יהיה מאה אחוזים. אתה צריך לומר אם זה שווה

95 אחוזים או זה שוה 105 אחוזים, כדי שנדע גם מה קרה לגבי כל אחד

מהמרכיבים.

אני לא מוטרד לא מהאינפלציה ולא מהדולר, כי אלה מדדים קשוחים פחות או

יותר. אני מאוד מוטרד משכר העבודה. השאלה היא אם זה כלל המשק, או האם

זה ענין של ענפים ייחודיים, שקיבלו תוספת כדי לשמור על שקט תעשייתי.

שקט תעשייתי זה ענין להנהלה, לא ענין לכנסת, אם אתה מבין את חלוקת

התפקידים שבענין.

אני מציע, ומקווה שמקובל עליכם - שתיקחו פסק זמן, תחזרו מוכנים, ואני

משוכנע שאנשים ישמעו אתכם כראוי.מקובל עליכם?

א. מנצורי; כן. אני יכול לשבת עם סמדר מחוץ לוועדה,

ולתת לח את כל חתשובות לשאלותיח.
מ"מ חיו"ר ג. גדות
מקובל.

צ. ענבר; יש לי שאלח לנציג האוצר. לפי החוק, שר האוצר

צריך לתת את הסכמתו, והוא אכן נתן את

הסכמתו. עד כמה שאני הבנתי, המגמה או ההחלטח של חממשלח כפי שבאח לידי

ביטוי בדברי חהסבר לחוק הסדרים במשק המדינה, תיקוני חקיקה (מספר 3),

התשנ"א-1991 היתה, שהשינויים בשיטת העדכון של אגרות למשל, גם מחירים של

סחורות ושירותים של הממשלה, יש עליהם שליטה. כאן לממשלה יש שליטה, כי

שר האוצר צריך לאשר זאת. השינויים האלה יהיו רק ב-10 אחוזים, ונאמר

בדברי חהסבר שזה נועד להקטין את ההצמדה האוטומטית של האגרות והמחירים.

מ"מ היו"ר ג. גדות; לא פחות מ-10 אחוזים.

צ. ענבר; לא מעל ל-10 אחוזים.

מ"מ היו"ר ג. גדות; מה קורה אם זה פחות מ-10 אחוזים?

א. מנצורי; מותר. רק פחות מ-10 אחוזים מותר להעלות בכל

פעם.

ס. אלחנני; האם זה בחישוב שנתי?
מ"מ היו"ר ג. גדות
היו צריכים למנוע את הפחות מ-10 אחוזים.

צ. ענבר; אני מדבר על מה שנאמר בהצעת החוק. בהצעת

החוק נאמר; "להביא באופן מיידי להאטת קצב

עליית המחירים ולעודד התייעלות וריסון הוצאות שכר והוצאות אחרות". זאת

המגמה שהוצהרה.

כרגע אנחנו מדברים פה על העלאה, שהיא אחרי 3 חודשים מההעלאה הקודמת,

כאשר ההעלאה הקודמת היתה בשיעור של קרוב ל14 אחוזים לשנה.

אני רוצה לשמוע מבחינת המגמה של האוצר, האם תואם גובה ההעלאה הזאת את

המגמה של האוצר.

מ"מ היו"ר ג. גדות; כל הנושאים האלה יועלו בישיבה הבאה. אני

מציע שאתה תיפגש עם סמדר, היא תוזמן לישיבה

הבאה, והיא תבוא וונאמר את כל מה שיש לה לומר. אתה תצטרך להשיב לה

תשובות. אני מציע שתשב עם סמדר ועם נציג האוצר. תשבו שלושתכם, כדי שאחר

כך לא תהיה עוד איזו אופרה בכמה מערכות, אלא תהיה מערכה אחת מסודרת, כך

שכולם יוכלו להבין את כולם.ש. דורון; נכון שזה אולי לא דרמטי, ולא מפריע לי אס

ועדת כנסת קיבלה החלטה על מועד מטוייס,

ומשרד האוצר נהג לפי מועד אחר. אבל אני חושבת שבעקרון זו פגיעה

בריבונותה של הכנטת.

אני מבקשת מאדוני היו"ר, שאי-הנחת שלנו תובא בפני אלה שקיבלו את ההחלטה

לזלזל בהחלטת ועדת כנטת, כדי שהדבר הזה לא יהפך לנוהג. זה לא מכובד.
מ"מ היו"ר ג. גדות
אנחנו לא רוצים את רעתכם, אלא רוצים את טובת

המדינה. הכנטת קבעה שני דברים, כפי שלמדתי
עכשיו
(1) היא קבעה תאריך מיידי לגבי בולים שאין עליהם תעריפים.

(2) לגבי כל השאר קבעה הכנטת תאריך אחר, ואני לא נכנט לקבוע מחו.

חובה עליכם לפעול לא לפי חשבונות אחרים, לא לפי חשבונות העונים לשאלה

מתי ואיך זה נעשה. הכנטת קבעה תאריך, ולזה הכוונה.

יתרה מזו. יש גם ענין של פירטום ברשומות לפעמים. גם עם זה מן הדין

שתבואו בידיים נקיות אל הוועדה, ולכבד את הכנטת. כלומר, לעשות את הכל

שלאל ידיכם לעשות, כדי שהדבר הזה יפורטם בצורה שלא תפגע בהחלטת

הוועדה.

אם תעשו את שני הדברים האלה, חברי הכנטת יהיו מרוצים. מה שיקרה הוא,

שלא תצטרכו להשחית אנרגיה ולהרגיז אנשים, שבטה"כ צריכים לקבל החלטה

כואבת. הם נציגי ציבור, והם צריכים לקבל החלטה כנגד הציבור. והנה אתם

נותנים להם את כל העילות שבעולם להתרגז עליכם, לא בקטע של הכסף, אלא

בקטע של נוהל, של פרוצדורה, של דברים מיותרים לחלוטין.

מ. אהלי; אני חושב, עם כל הכבוד, שכאן היתה שגיאת

דפוט בזמן הכתיבה. שגיאה של מי שכתב ידו

נכנט לכאן.

מ"מ היו"ר ג. גדות; מי זה?

מ. ארולי! אינני יודע. זו שגיאת כתב, ואני אטביר זאת

מבחינת ההגיון.

מ"מ היו"ר ג. גדות; נאמר שצבי טעה. אבל כולם כותבים ביחד את מה

שנאמר. אתה כותב, הוא כותב והיא כותבת. משהו

לא ברור לי כאן. אני שאלתי מי, כי אני לא מוכן להטיל את זה עליו.

מ. אהלי! אני מוכן לומר שזה איננו כתב-ידי.צ. ענבר; זח התאריך שהועבר אליכם כתאריך שהוועדה

קיבלה אותו. אם רוצים לשנות אותו, צריך לקבל

את אישור הוועדה עליו.

מ. אהלי; אני מסכים. אני קורא לזה טעות קולמוס.

מ"מ היו"ר ג. גדות; לא, זה לא כך. כשקראתם את הענין בבית, הרי

היה ברור שמשהו כאן לא מסתדר.

מ. אהלי; אני מקווה שאחרי שאתן את ההסבר, הכל יבוא על

מקומו בשלום.
מ"מ היו"ר ג. גדות
ההסבר אינו רלוונטי. סעו הביתה, תכינו

שיעורי בית מסודרים.

אני לא מדבר על כבודה של הוועדה, אפילו על היעילות של העבודה שלכם. אל

תתנו עילות וסיבות מוצדקות או שלא מוצדקות ליזברי הכנסת להיות לא

מרוצים. תבואו עם הנושא עצמו.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים