ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/06/1992

ישיבת סיכום של עבודת ועדת הכלכלה בכנסת השתים-עשרה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרת

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 404

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. ב' בסיון התשנ"ב. 3.6.92. שעה 11:00

(ישיבה פתוחה)

נכחו; חברי הוועדה; ש' ארבלי-אלמוזלינו - היו"ר

גי גל

ע' זיסמן

אי לין

עי סולודר

אי פורז

י' צידון
מוזמנים
יו"ר הכנסת ד' שילנסקי

די תיכון - סגן יו"ר הכנסת

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

מ' קצב - שר התחבורה

מי פרוש - סגן שר העבודה והרווחה

י' הרמלך - מנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון

פי סופר - משרד הכלכלה והתכנון

י' אבן - מנכ"ל משרד התחבורה

ע' גינגדס - המועצה לצרכנות

י' בלק - סמנכ"ל משרד הפנים

ד' בר-חיים - סמנכ"ל משרד האוצר

מ' הבא - יו"ר דירקטוריון "בזק"

שי אפרתי - מזכיר הסתדרות עובדי האירוח

והמלונאות

ד"ר ר' מלניק - בנק ישראל

ש' שילג - משטרת ישראל

א' פרייס - משרד הפנים

מ' גת - סגן מנהל מינהל מקרקעי ישראל

פי וידר - מנכ"ל איגוד הבנקים

י י כהן - מע"ץ

מי עמיר - מנכ"ל התאהדות בתי המלון

מ' חושן - משרד התיירות

א' יושע - סמנכ"ל משרד התיירות

צי מסורי - מנכ"ל המועצה הלאומית למניעת

תאונות

עי אלה - משנה למנכ"ל "מקורות"

י' ישי - מנהל מינהלת ההסדר

ע' שנלר - ראש מינהל הבטיחות, משרד התחבורה

אי נתנאלי - משרד התחבורהק' גבריאל - משרד התחבורה

ג' נאור - יועץ משפטי של משרד התחבורה

אי ירושלמי - משרד התחבורה

ש' רזיאל - מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות

בי לוי - מנכ"ל רשות שדות התעופה

י י קאול - מנכ"ל "בזק"

ב' רובין - משרד המשפטים

ט' שפניץ - משרד המשפטים

ת' פנחסוביץ - משרד המשפטים

ש' אראל - יו"ר התאחדות חברות הספנות

ד' קרפ - מרכז השלטון המקומי

ג' קרמר - ל.ה.ב

מ' דלז'ו - האיחוד החקלאי

ע' אתגר - מנכ"ל לשכת מארגני תייריות

עי שרגאי - משרד התעשיה והמסחר

גי כהן - משרד התעשיה והמסחר

ש ברובי נדר - מנהל מינהל החשמל

שי שטרן - מנחל אגף כלכלה

אי צמח - משרד האנרגיה והתשתית

ני חסון - משרד האנרגיה והתשתית

גי בן-ישראל - ההסתדרות

א' אלמוג - עתונאי "קול ישראל"

ח' פורשנר - עתונאי "דבר"

מ' זרחיה - עתונאי "הארץ"

י' גרינשטיין - עתונאי "ידיעות אחרונות"

יי תומר - עתונאי "מעריב"

מזכירת הוועדה; לי ורון
קצרנית
צי ספרן
סדר היום
ישיבת סיכום של עבודת ועדת הכלכלה בכנסת השתים-עשרה.היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

רבותי, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה של ועדת הכלכלה.

ישיבת סיכום של עבודת ועדת הכלכלה בכנסת השתים-עשרה

אמנם קראנו לזאת ישיבה, אבל כפי שכולנו רואים ומרגישים זה בכל זאת מפגש

של סיכום עבודת ועדת הכלכלה בקדנציה השתים-עשרה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני שר התרובורה, אדוני סגן שר העבודה והרווחה,

מזכיר הכנסת, חברי הכנסת, חברי ועדת הכלכלה ואתם האורחים היקרים והנכבדים -

נציגי המשרדים השונים, המנכ"לים, העובדים, נציגי המוסדות השונים, נציגי

הארגונים השונים, איתם עבדנו במשך הקדנציה הזאת עבודה משותפת, עבודה פוריה,

עבודה יעילה - אני מודה לכם על כך שנעניתם להזמנה שלנו לישיבה של היום.

הישיבה, אם אין התנגדות, תהיה פתוחה. לא הרבינו בישיבות פתוחות, אבל

מאחר שבישיבה היום לא עומדים נושאים על סדר היום אלא רק סיכום הדיונים מעבודת

ועדת הכלכלה, אני מציעה שנקבל החלטה על כך שהישיבה תהיה פתוחה. אם אין

התנגדות, אני מכריזה על כך שהישיבה פתוחה.

אני בטוחה, רבותי, שהרגשתם של כל הנוכחים היא שועדת הכלכלה הצדיקה את

עצמה בפעולותיה. היו שנים שרבים חשבו שאין מקום לוועדת הכלכלה ושאת הנושאים

שהיא מטפלת בהם ניתן לחלק בין הוועדות השונות. גישה זו גרמה לא פעם לכך

שוועדות אחרות כירסמו בתחום פעולתה של הוועדה הזאת, בניגוד לתקנון הכנסת. אך

ועדת הכלכלה, בפעולתה בכנסת השתים-עשרה, הוכיחה לא רק את צורך קיומה אלא גם את

חשיבותה בתחום הפעולה הפרלמנטרית וזכתה - אני יכולה להגיד בכל הצניעות - למעמד

ויוקרה, גם בכנסת וגם מחוצה לה. זאת אני זוקפת לזכות עמיתי חברי הכנסת בוועדה,

שגילו יחס רציני ומעמיק לבעיות שנדונו בוועדה - וחלק גם יזמו בעצמם נושאים

לדיון בוועדה והסקת מסקנות - ועל כך נתונה להם תודתי והערכתי,

תחומי פעולתה וסמכויותיה של הוועדה הם רבים ומגוונים, ועל פי התקנון
באחריות הוועדה משרדים רבים
תעשיה ומסחר, חקלאות ודייג, תחבורה על כל ענפיה,

איגוד שיתופי, אנרגיה, תכנון ותיאום כלכלי, פיתוח, שיכון, עבודות ציבוריות

ונושאים אחרים, שלא אפרט אותם והם כתובים בתקנון.

הנושאים שנדונו בוועדה היו בבואה נאמנה למצב המשק ומצוקתו. על אף הציפיות

היו אלה שנים של קפאון במשק, שביטויו הם אבטלה, גידול הגרעון המסחרי כתוצאה

מהגדלת היבוא ואי עלייה ביצוא. אמנם בחודשים האהרונים יש תזוזה מסויימת בתחום

גידול הייצור והיצוא, אך כל זה לא השפיע עדיין על הקטנת מימדי האבטלה, שהולכת

ומחריפה. שנים אלה היו שנות משבר במשק בענף החקלאות, שנפגע הן על ידי המדיניות

הכלכלית והן על ידי פגעי הטבע - הבצורת, המשבר במשק המים וקיצוץ מיכסות המים.

הפיצוי מהשמיים למכת הבצורת ניתן ביד נדיבה, גשמי הברכה שכה ציפינו להם אמנם

העלו את מפלס המים, אך גרמו נזקים רבים לחקלאות.

הוועדה הקדישה לנושאים אלה ישיבות רבות בהן התקיים דיון ענייני על הבעיות

הללו בהשתתפות נציגי החקלאים והמתיישבים. תשומת לב מיוחדת הקדישה הוועדה

לבעיות הישובים בגליל, בקו העימות, ברמת-הגולן, בקעת הירדן, מתוך גישה חיובית

של עידוד ההתיישבות באזורים אלה והטבת האמצעים הדרושים לפיתוח וביסוס

ההתי ישבות.שנים אלו התברכו בעלייה הגדולה מברית המועצות, שהביאה עימה קרוב ל-400

אלף עולים, ובעלייתם של יהודי אתיופיה ב"מבצע שלמה" המוצלח ועלייה ממדינות

אחרות. בנושאים אלה עסקנו רבות ודנו במדיניות השיכון, בזירוז הליכי הבנייה,

באיכלוס הגליל, הנגב ופיתוחם, בהפניית עולים לירושלים, והיתה תנופה גדולה מאד

של בנייה באזורים אלה.

גם מצוקת תושבי השכונות לא נשכחה מלבנו, ובעיית מקבלי המשכנתאות וזעקתם

נפלה על אזניים קשובות. הוועדה עשתה כמיטב יכולתה לעזור בפתרון הבעיות הללו.

נושאי התחבורה ביבשה, באוויר ובים, נדונו בהרחבה ובישיבות רבות. דגש

מיוחד ניתן לתאונות הדרכים, בעיות הצפיפות בכבישים ופקקי התנועה בצמתים, אשר

מהווים גורם עיקרי לגרימת התאונות והקטל בדרכים. ועדת הכלכלה אף הקימה ועדת

משנה מיוחדת, בראשותו של חבר-הכנסת עמנואל ז יסמן, אשר עקבה אחרי יישום מסקנות

הוועדה הפרלמנטרית בראשותם של חבר-הכנסת אוריאל לין ומיכה חריש.

אני רוצה לציין כאן את ההתקדמות, את השינוי ואת התנופה גם בתחום הזה של

התחבורה. שמענו רבות על כל אותן התכניות אשר נרקמות ונרקמו ואני רוצה לקוות

שגם יתחילו בביצוען ויימצאו התקציבים הדרושים לכך.

גם נושא תשתית הכבישים, שהוא גורם חשוב בנושא התחבורה, ובמיוחד היבשתית,

גם שיפור הכבישים הקיימים, הרחבתם, וגם סלילת כבישים חדשים, הם חלק מהנקודות

החשובות והבעיות הדחופות ביותר. אני רוצה לקוות שהחלטת הממשלה והאמצעים שהקצתה

לנושאים האלה אכן יתממשו ולא תהיינה דחיות נוספות.

ברצוני לציין בסיפוק שבעקבות הלחץ של הוועדה ודיוניה ובעזרתו של שר

התחבורה הוחלט על הקמת משטרת התנועה. גם סיועה של המשטרה, עמדתו של המפכייל

ועמדת שר המשטרה אכן סייעו רבות להקמת משטרת תנועה, אשר מיושמת בשלבים. הנסיון

- לפי עדות המשטרה - הוכתר בהצלחה, ואני מקווה שהפרוייקט כולו יושלם בהקדם

ויוחל גם על אזורי הארץ האחרים.

בעיות המצב במשק, הגרעון במאזן המסחרי, הקפאון במשק, אי הצמיחה, מדיניות

החשיפה והשפעתה על התעסוקה, על המשק ועל קיומם של מפעלים, נדונו בהשתתפות

השרים הכלכליים ובהשתתפות נציגי משרד התעשיה והמסחר. הבענו דאגה מיוחדת להשפעה

שהיתה על נושא התעסוקה בעקבות נושא אי הצמיחה והקפאון במשק.

מלחמת המפרץ הביאה בעקבותיה, בשנה שעברה, משבר בענף התיירות, ואנחנו

שמחים לציין - גם מתוך כל הדיונים שקיימנו ומעקב שעשינו בהשתתפות משרד

התיירות, שהיה פעיל בנושא הזה, התאחדות בתי המלון וגורמים נוספים אחרים - שאכן

התאוששה התיירות והענף הזה, שהוא אחד הענפים החשובים, שמכניס מטבע זר למדינת

ישראל במידה לא מעטה, אכן עלה על דרך המלך והתאושש. נקווה שהתיירות אכן תלך

ותגבר ותגיע בהמוניה למדינת ישראל.

אני רוצה לציין שבדיוני ועדת הכלכלה, על אף חילוקי הדעות בין חברי הכנסת

על סיעותיהם השונות, שררה אווירה של חברות, של דיון ענייני וניסינו תמיד

להגיע להסכמה ולקונסנסוס. על פי רוב הגענו לכך וקיבלנו החלטות עניניות והחלטות

שיש בהן לקדם פתרון בעיות שעמדו על הפרק.

גורמים רבים פנו לוועדת הכלכלה, לחבריה, וליושבת-ראש במיוחד. דנו בבעיות

שלהם תוך הטיית אוזן קשבת, לב פתוח וחם והזדהות עם הדברים שהציגו. לא תמיד עלה

בידינו לסייע לפתרון הבעיות, אבל עשינו כמיטב יכולתנו למלא את תפקידנו ואת

השליחות המוטלת עלינו.אני רוצה להודות מקרב לב לכולכם, לאלה שנוכחים כאן, נציגי המשרדים

השונים, המנכ"לים, נציגי הארגונים, ההתאחדויות, נציגי ההסתדרות הכללית, על

שיתוף הפעולה אשר היה עם ועדת הכלכלה ועם הבריה. תודות לשיתוף הפעולה והדיון

הכן והאמיתי עלה בידיה של ועדת הכלכלה לקיים 441ישיבות במהלך הקדנציה הזאת;

העברנו 135 חוקים וחקיקת משנה, מהם 21 הצעות שהוגשו מטעם הממשלה, 30 חוקים

ביזמת חברי הכנסת, יזמה מבורכת. אני מברכת כל אותם חברי הכנסת אשר הגישו הצעות

חוק פרטיות, שזכו לטיפול נאמן ומסור בוועדת הכלכלה ולאוזן קשבת ויכולנו לסיים

את החוקים הללו ולהביא אותם לכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

די תיכון;

במיוחד את צריכה לברך את חבר-הכנסת גדליה גל,

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

אני לא רוצה להתחיל לציין שמות כדי לא לפסוח על יזמה ברוכה זו או אחרת.

כל היזמות היו ברוכות בהחלט, ביניהן היו יזמות כבדות יותר, ביניהן קלות יותר,

אבל בסופו של דבר, התודה וההערכה נתונה לחברי הוועדה על הסיוע שלהם בקבלת

החוקים הללו.

אישרנו 94 תקנות וצווים; דנו ב-52 הצעות לסדר היום, שהועברו אלינו ממליאת

הכנסת, אבל היתה גם יזמתם הברוכה של חברי הכנסת בהעלאת נושאים בתוך הוועדה,

מבלי שהם יעברו דרך מליאת הכנסת, נושאים רבים, והם מפורטים כולם בדין וחשבון

שהכנו על עבודתה של ועדת הכלכלה - אני מקווה שעם תום הישיבה נוכל גם לחלק

אותו לכם - וכל זה בזכות העבודה המשותפת של כולם יחד, שראו משימה ומטרה חשובח

לשקוד על חמלאכה, להתייחס ברצינות, לקיים דיונים ענייניים, ואכן היבול הוא

מבורך ורב.

ועדת הכלכלה מורישה לחברי הכנסת שיכהנו בכנסת השלוש-עשרה ירושה עשירה.

הדין וחשבון הזה, שמוגש לכם, יכול לשמש כספר לימוד לחברי הכנסת החדשים שיכהנו

בכנסת הבאה. אני בטוחה שחלק מהחברים של ועדת הכלכלה הנוכחית ימשיכו לכהן

בוועדת הכלכלה בכנסת השלוש-עשרה והם יהוו את הגרעין שיתווה את הדרך לפעולותיה

בעתיד.

אני אישית נפרדת מהוועדה ומהכנסת גם יחד בהרגשת סיפוק - ואפילו הייתי

אומרת, בקורטוב של גאווה - על פעולתי הפרלמנטרית בכלל ובמיוחד על תקופת כהונתי

כיושבת-ראש ועדת הכלכלה. ברצוני לציין, שאף חילוקי הדעות האידיאולוגיים

והמהותיים בין חברי הכנסת מהסיעות השונות לא פגעו ברקמת החברות שנוצרה בינינו.

בטוחני שכל אחד ישא עמו הרגשת סיפוק על היותו חבר הוועדה ועל פעולתו ותרומתו

לדיוניה. הדין וחשבון המוגש הוא אות ותעודה למעשיכם, חברי הכנסת חברי הוועדה,

ומילוי שליחותכם כנבחרי העם.

אני שוב חוזרת ומודה לכולכם על שיתוף הפעולה, על האמון שנתתם ועל היבול

המבורך שאנחנו מגישים.

ולבסוף אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת, למזכיר הכנסת, למזכירות הכנסת,

על הסיוע והעזרה שקיבלנו ממנה, ולכל עובדי הכנסת - הם יקרים לי מאד מאד - על

היחס האדיב והחם שלהם ועל השירותים שהם הגישו לנו, לי בכל אופן, מאז שאני

חברת-כנסת, ולוועדה שאני כיהנתי כיושבת ראש שלה בקדנציה הזאת. יבואו כולם על

הברכה. אני רוצה לאחל לכולכם הרבה הרבה הצלחה. תמשיכו כך בעתיד להגיש את

השירותים הטובים, לשתף פעולה גם עם אלה שיבואו בכנסת הבאה.אני רוצה להודות לשר- התחבורה, ליושב-ראש הכנסת, לסגן שר העבודה והרווחה

על היענותם ועל כך שהם מכבדים אותנו בנוכחותם.

תודה רבה לכם.

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי;

גברתי היושבת-ראש, אדוני שר התחבורה, אדוני סגן שר העבודה והרווחה, אדוני

מזכיר הכנסת, חברי הכנסת, גבירותי ורבותי. נאמר: אין אומרים שבחו של אדם

בפניו, אלא מקצתו, אבל גם לגבי "מקצתו" אתם בבעיה, כי אם אתחיל לדבר תצטרכו

לשבת פה הרבה זמן.
שנית, אני מודה ומתוודה
אני בבעיה, כי יושב פה מר אלמוזלינו. אם הוא לא
היה, הייתי אומר
אני אוהב את שושנה. מכיוון שהוא פה, אני לא אומר את זה, לא

אמרתי שום דבר.

על שושנה עוד ילמדו במדעי המדינה, כי שושנה היא משהו מיוחד. עוד לפני

שהייתי יושב-ראש הכנסת שמעתי שאחד השרים התבדח על חשבון שושנה ואמר שהיא חברת

כנסת יקרה. הוא התכוון למשחק מלים כפול ואמר, למי שעוד לא מבין: היא עולה

למדינה הרבה כסף. נדמה לי שאז היא היתה יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, יזמה

הרבה חוקים סוציאליים, היתה ביקורת ואמרו שהיא תביא את המדינה לפשיטת רגל. אבל

מי שיש לו יחס חברתי נכון ומי שמבין שהחוסן של המדינה הוא כוחה, הוא יבין את
"יקרה" בתרתי משמע
יקרה גם כאדם יקר, שתרם הרבה לחוסן הלאומי של העם, על ידי

זה שדחפה לתיקון הרבה עוולות שנעשו כלפי הציבור החלש בישראל. ואם אמרתי את

זאת, אמרתי כבר הכל.

על שושנה מתחו ביקורת, אמרו עליה כל מיני דברים, אבל היא בעקביות המשיכה

בדרכה. בראש וראשונה אני מכבד אדם שמאמין במשהו והולך באותה דרך, אם יש ביקורת

או אם אין ביקורת, ובודק את עצמו אם הוא צודק. היא האמינה שהיא צודקת והלכה

באותה דרך, ואני חושב שהיא באמת הביאה הרבה ברכה לציבור בפעילותה.

במעט שאמרתי יש הרבה מאד, ואוסיף רק את דמותה כבן-אדם. שושנה היא חברת

מפלגת העבודה, אבל אני רואה פה בין הציבור הרבה אנשי מפלגות יריבות לאותה

מפלגה ששושנה משתייכת אליה. אני רואה פה הרבה אנשים שהגיעו מכל קצות הארץ ומכל

צבעי הקשת של המפלגות. זח מראה את ההערכה שהאנשים רוחשים כלפי עבודתה וכלפי

אישיותה. אני אישית מצטער שהיא לא תכהן בכנסת הבאה, על אף כל חילוקי הדעות

הרעיוניים שיש, והציבור שהתאסף פה מביע כלפיה לא רק את ההערכה לעבודתה, אלא,

אני בטוח ומשוכנע, הוא מביע את ההערכה לשושנה כבן-אדם.

שושנה, את עדיין לא נפטרת ממני, אנחנו עוד ניפרד כאשר אפרד מכל חברי

הכנסת שלא יכהנו בכנסת הבאה, ולא הבאתי לכאן את הציון המיוחד שרציתי להעניק,

על מנת שלא יהיה בכך משהו מיוחד בהשוואה לחברי כנסת אחרים, אבל אנחנו עוד

ניפגש ואני מאחל לך הצלחה בכל הדרך.

שושנה היא גם דוגמה למי שלא נבחרה לכנסת הבאה ולא בעטה בדלת ולא רגזה. יש

עוד כאלה, אבל כרגע אני מציין אותה. שתהיה לך הצלחה בכל מעשי ידייך, גם למענך,

גם למען משפחתך וגם למען עם ישראל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה.

אני ו-וצה לציין במיוחד את אמצעי התקשורת ולהודות להם מקרב לב - לכתבים

הפרלמנטריים, לעתונות של הרדיו והטלוויזיה וכתבי עת אחרים - על כך שליוו את

עבודתה של הוועדה בנאמנות במשך כל הקדנציה. נתונה להם ההערכה וההוקרה של כל

חברי הוועדה, במיוחד שלי, שהם נתנו, תמיד, ביטוי נאמן לעבודת הוועדה.
שר התחבורה מ' קצב
גברתי היושבת-ראש, סגן שר העבודה והרווחה, חברי הוועדה, מנכיילים. קשרי

הגומלין בין משרד התחבורה לבין ועדת הכלכלה של הכנסת היו הדוקים באופן מיוחד,

אבל מעבר לקשרי הגומלין, לאחר שראיתי את שושנה בעבודתה, הן הפרלמנטרית והן

הממשלתית כשרת הבריאות, ובקדנציה הזאת באופן מיוחד, אין לי שום ספק שחברי

הכנסת החדשים שנכנסים לכנסת יכולים לראות בשושנה מודל וצריכים לראות בה מודל

לעבודה פרלמנטרית. אני חושב שיהיה נכון לומר שהיא הכירה את העבודה הפרלמנטרית,

את התקנות, ובעיני נחשבה כפרלמנטרית מעולה במלוא מובן המלה.

שושנה שיבחה לפני דקה את אמצעי התקשורת - אי אפשר בלי זה במשטר דמוקרטי -

אבל קשה לי להצביע, שושנה, על הרבה חברי כנסת שאמצעי התקשורת לא היו

דומיננטיים בעבודתם הפרלמנטרית ולא כיוונו אותם והובילו אותם. נדמה לי שזו

שגיאה מצד חברי הכנסת, שכל ההתנהגות שלהם - של פוליטיקאים בכלל, לאו דווקא

חברי כנסת - תלויה בתקשורת ושההשפעה של התקשורת עליהם היא דומיננטית, כאשר את

הסטנדרטים של ההתנהגות קובעים אמצעי התקשורת במלוא מובן המלה, ובכלל זה כל

מיני גימיקים ויוזמות והצעות. במשטר הקיים במדינת ישראל, כשאין בחירות

אזוריות, אמצעי התקשורת הם המקור היחיד לאינפורמציה ולקשר שבין הבוחר לנבחר,

וכמובן שצריכה להיות לכך השפעה גדולה, וחברי כנסת ושרים צריכים בהחלט להיות

מושפעים, אבל אסור שהיוזמות וההתנהגות של הפוליטיקאים תהיינהה משועבדות כולן

לטובת התקשורת. שושנה, מבחינה זו - לפי מיטב שיפוטי אני יכול לומר - היא יוצאת

מהכלל או בין היוצאים מהכלל. יחסי כבוד והערכה שררו בינה לבין אמצעי התקשורת,

אבל בשום פנים ואופן אני לא יכול לומר שהיא היתה משועבדת לתקשורת עם כל

הפיתויים והחשיבות הגדולה שיש בהופעה באמצעי התקשורת.

היא מילאה את כל התפקידים שלה בהרבה יושר, בהרבה אחריות ובהרבה מסירות,

ובכל מה שנוגע לנושא החברתי נדמה לי שהיא אחד הלוחמים הגדולים ביותר, אם לא

הגדולה ביותר, לשכבות החלשות במגזר ההברתי העדין שהיה פה. גם מבחינה זאת היא

ראויה לציון מיוחד.

אני חושב שהיא ראויה לשבח. לא ראינו אצל שושנה התנהגות מניפולטיבית בשום

צורה. אני ממפלגה אחרת, היא ממפלגה אחרת, יכולים להיות לפעמים שיקולים זרים,

זה קורה, זה לא נדיר, אבל אני חייב לומר שבכל הקדנציה הזאת מאז תחילתה - מסוף

1988 עד היום - אף פעם לא ראיתי איזו שהיא החלטה או יוזמה או פעולה שאפשר היה

לראות מתוכה איזה שהוא נסיון לעשיית רווחים פוליטיים או מניפולציות

שיכלו להזיק לענין. אני מלא שבחים, שושנה, על דרך הפעולה שלך, על ההתנהגות, על

הצורה ועל האופן - והכל, כאמור, ביושר, במסירות, באחריות ובהגינות, ואת זה אני

לא יכול לומר על הרבה מהמשפחה שלנו, של הפוליטיקאים.קשרי הגומלין בין משרד התחבורה לבין הוועדה היו הדוקים מאד ואני שמח

שהיוזמות הממשלתיות בנושאי חקיקה, בנושאים שנראו לשושנה ולחברי הוועדה, לא

סבלו דיחוי. גם אם זה גרם לממשלה להפיק איזו שהיא תועלת הרי שזה לא היה גורם

לעיכוב של שושנה. גם התקנות - הכל ללא דיחוי, במהירות, גם אם הדבר היה מצריך

כינוס ישיבות שלא מן המנין כשהנושא היה חשוב. בדיונים ציבוריים בבעיות

פרובלמטיות, גם כשהיה צריך לקבל החלטה לא פשוטה, שיש בה אולי פגיעה באיזו שהיא

קבוצת לחץ, הרי שבאומץ עמדה שושנה מול אותן קבוצות לחץ וקיבלה את ההחלטות בלי

שום משוא פנים.

קשרי הגומלין שלנו התרחבו אל מעבר לקשר שמתחייב מן התקנון והחוק, חן

בתחום התעופה, הן בתחום הים, הן בתחום היבשה בנושאי תחבורה, והנושאים היו רבים

ומגוונים.

אני מברך את שושנה, מברך את הוועדה, ומאחל לכנסת שהיציאה שלך לא תוריד את

רמתה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה לשר התחבורה.
סגן שר העבודה והרווחה מי פרוש
ברשותך, יושבת-ראש ועדת הכלכלה, ברשות מזכיר הכנסת, חברי ועדת הכלכלה,

מנכ"לים, מה אגיד? קשה עלי פרידתך, גבי שושנה ארבלי-אלמוזלינו, קשה מאד, אבל

גם קשה לי לומר שאנחנו נפרדים. אין לי כל ספק שאת עוד תמשיכי לפעול ועוד

תמשיכי להשיג הישגים גדולים. באתי באופן במיוחד - ולא קל כיום להשתחרר ולבוא

לישיבות, אפילו החשובות ביותר, אבל באתי - ולמה באתי? כי גדולה הערכתי לגבי

שושנה ארבלי-אלמוזלינו.

ואני רוצה כאן לגלות דבר אישי: כשנתמניתי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה

בשעתו קיבלתי את הספר שהוציאה גבי שושנה ארבלי-אלמוזלינו על עבודת ועדת העבודה

והרווחה שהיתה תחת הפיקוד שלה. ואגיד לכם את האמת: לא רק שקראתי את הספר אלא

למדתי את הספר. אני מציע לכל מי שנכנס לתפקיד בכנסת ורוצה ללמוד כיצד יש צורך

לנתח נושאים ולכוון נושאים, שיקרא את הספר הזה. אני מחכה לקבל את הספר המסכם

שהוצאת עכשיו.

מהי הערכתי אלייך? תמיד השתתפת בישיבות ולכל ישיבה באת מוכנה. כל נושא

שדיברת עליו, דיברת עליו מתוך ידיעת הענינים. היצגת את הנושאים בצורה כזאת

ששכנעת. לא פעם באתי לישיבה בעמדה אחרת ואחרי ששמעתי אותך שוכנעתי, וזה דבר

גדול מאד. אם לבן-אדם יש גישה כזאת שהוא יכול לשכנע, ברור שזו ברכה רבה מאד,

במיוחד במסגרת עבודת חכנסת.

כל נושא שלקחה גבי שושנה ארבלי-אלמוזלינו, לקחה אותו ברצינות, ולא פעם

התבטאו אנשי האוצר, בכל התקופות השונות, על ההוצאות הרבות אשר היא גרמה

לאוצר המדינה בגלל החוקים שהיתה מעבירה. לא פעם היתה מעבירה אותם פה אחד, מפגי

שהיא היתה היחידה שהשתתפה, אבל היו אלה חוקים שרבבות רבבות נהנו מהם. היא חיתח

ערה לכל הנושאים.

חבל מאד שלא לקחת אותי לאיש יחסי הציבור שלך. הייתי עושה את זה מתוך

שכנוע שאת זכאית לכל השבחים אשר אמרו עלייך.אני עוד תחת עצמת הרושם של הכנס המיוחד שקיים אתמול משרד העבודה והרווחה

עבור מתנדבים. וכשאני יושב עכשיו במשרד העבודה והרווחה, אני מזמין אותך לעבודה

מבורכת זו של המתנדבים. אני יודע שאת אשה בעלת לבב, אשה עם לב יהודי חם, וללא

כל ספק שבמישור זה את עוד יכולה לתרום רבות.

מעומק הלב אני מברך אותך, ויחד איתך את בעלך הדגול. לו יש זכויות משלו

ולך יש זכויות משלך, אבל שניכם משלימים זה את זה. תתברכו בכל טוב וימלא השם

משאלות לבכם לטובה.

אין לי כל ספק, ואני פונה אלייך כאחד שמעריץ אותך ומעריך מאד את הסגולות

שלך: תתמסרי לעבודה למען החברה. יש לך הבנה בנושאים אלה, אשר מעטים מאד בדומה

לך, מעטים מאד עם הסגולות המיוחדות שיש לך, להציג נושאים ולשכנע בצדקת הנושאים

שאת רוצה להעלות. אשרייך ואשרי חלקך על כל מה שעשית, ועשית דברים גדולים,

גדולים עד מאד, בנושאים החברתיים. אני מקווה ואני בטוח שבעזר השם עוד תפעלי

ועוד תשיגי דברים גדולים, כי את אשה גדולה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה לך.
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון
מורי ורבותי, גברתי היושבת-ראש. מזכיר הכנסת מצווה לא לנאום אלא לאותת

ליושב-ראש מתי להפסיק נאומו של חבר הכנסת, אבל במסיבה לחברת-הכנסת שושנה

ארבלי-אלמוזלינו להיות פטור בלא כלום אי אפשר.

שושנה ארבלי-אלמוזלינו, ראשי התיבות של שמה - שא"א, שהם: שירות אחד

ארוך, וזה מה שמציין אותה. אנחנו כעובדים יודעים להעריך היטב חבר כנסת שעובד,

אפשר לומר - עובד במלוא השעות ומעבר להן. איפיין במיוחד את שושנה שהיא הטרידה

אותנו בענייני עבודה בלבד. היא מעולם לא באה לטעון מדוע שובצה במקום פלוני או

במקום פלמוני בנאומים, ומדוע הצעה לסדר היום שלה היא ביום רביעי אחרי הצהריים,

בשעה ארבע, ולא בשעה אחת-עשרה כשיש טלוויזיה, מעולם לא.
א' לין
גם כשערוץ 2 התחיל?
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון
גם כשערוץ 2 התהיל, אמת, וזה מאפיין אותה. זה לא מאפיין רבים, אבל אותה

זה מאפיין.

במה שהטרידה אותנו, והרבה, זה בעניני עבודה. דומני שהשתדלנו, במיטב

יכולתנו, לספק את כל הבקשות שלה ולהקל מהעול הכבד שהיא קיבלה על עצמה.

אני מאחל לחברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו שעוד תמשיך בעבודתה - אני

בטוח שהיא תמשיך - ושתהיה לח הרבה הצלהה במעשי ידיה היא, יחד עם מר אלמוזלינו,

ואנחנו עוד נראה אותם בכנסת.

בהצלחה מלאה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.

אוריאל לין;

אני רוצה לומר לכולכם, שהדבר שהכי הרשים אותי אצל שושנה היה לאו דווקא

עבודתה בכנסת. אני זוכר שקראתי את ספרו של יושב-ראש הכנסת לשעבר שלמה הלל "רוח

קדים" ושם הוא מציין אותה נערה יהודיה בבגדד, שכבר אז היתה ציונית מסורה

והיתה מוכנה להקריב את חייה למען הציונות ולמען העלייה למדינת ישראל. רבותי,

אנחנו מדברים בזן מיוחד של אנשים, אנשים שכבר בצעירותם גילו הקרבה אישית ברמה

הגבוהה ביותר, ומאד שמחתי, לאחר שקראתי את הספר - זה היה לפני שלוש שנים - שיש

איזה שהוא קו בהסטוריה שמוביל אנשים כאלה להגשמת החזון האישי, כשהוא משולב עם

החזון הציוני. הרי אז, כששושנה היתה בת 16 והיא סיכנה את עצמה אישית, היא לא

תיארה לעצמה שהיא תהיה חברת-כנסת, שרת הבריאות בישראל, יושבת ראש ועדת הכלכלה,

ושהיא תתרום כל כך הרבה למדינת ישראל העצמאית. יש פה איזה שהוא צדק הסטורי

מענין ויש כאן חיבור של דברים, וכדאי להרהר על זה, כי זה אחד הדברים היפים

ביותר בהתעוררות הציונות של מדינת ישראל.

בקדנציה האחרונה לא הייתי הרבה בוועדת הכלכלה, משום שלדאבוני הרב שעות

הדיונים בוועדת הכלכלה ובוועדת החוקה, חוק ומשפט היו מקבילות, ובאתי לוועדת

הכלכלה רק כאשר התנגדתי לדעתה של שושנה, משום שאמרתי: אם אני מסכים עם שושנה,

היא כבר תעביר את החוק, אין לי מה לדאוג; אבל אם אני מתנגד, קיימת סכנה שהיא

תעביר את החוק שאני מתנגד לו. ואני מוכרח לומר לכם, שכל פעם שבאתי לוועדת

הכלכלה והתנגדתי לשושנה, היה לי מאבק מאד קשה.

אני מצטער מאד שבאחד המאבקים הפרלמנטריים שבהם הובסתי על ידי שושנה

וחשבתי שזה יביא לה לפחות נכסים פוליטיים, הסתבר שזה היה ההיפך. חוק סימון

מחירים - הייתי בטוח שזה צריך לתת לה יותר ייפושיי מאשר חוק הערבות לשמעון

שטרית, אבל הסתבר שדווקא על דבר שהיא לחמה עבורו אולי יותר מאשר על כל חוק

אחר, דווקא בשבילו היא שילמה נקודות פוליטיות, וזה אולי דבר מענין מאד.

אני רק רוצה לומר, שושנה: את ועדת הכלכלה של כנסת ישראל נחלק לשני
עידנים
העידן עד אשר היית יושבת-ראש ועדת הכלכלה, והעידן שאחרי. אני לא רוצה

לומר לאף יושב-ראש ועדת כלכלה, שינסה בעתיד להתמודד עם שושנה. זה לא אפשרי,

ומראש גם לא כדאי לנסות, משום שאם אנחנו מאשימים את שושנה במשהו, זה במסירות

יתר ובמרץ יתר.

ועוד דבר אחד אני רוצה לומר: אני חושב ששושנה צריכה לשמש דוגמה לכל השרים

לשעבר, שהיו בעבר, ושרים לשעבר שיהיו בעתיד, איך הם צריכים להתנהג כחברי

הכנסת. אל ירחפו כאן במסדרונות הכנסת כאיזה אנשים חשובים, שעבודת הכנסת היא

כבר מעבר להם ושבעצם היא מתחתם. אם יהיו כאן שרים לשעבר בכנסת ישראל כחברי

הכנסת - ולא משנה כרגע מאיזה סיעות - שיקחו דוגמה משושנה איך צריך להתנהג חבר-

כנסת שהיה פעם שר. יש הרבה מה לעשות בכנסת, ולפעמים תהום העשייה בכנסת מאפשר

יותר עצמאות והגעה לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר שירות כחבר הממשלה.

שושנה, אני מצטרף לכל מה שנאמר קודם. אני רוצה בהחלט להיות משוכנע בכך,

ואני חושב שכולנו משוכנעים, שאין את נוטשת את הזירה הציבורית, כי פשוט לא

תוכלי לנטוש את הזירה הציבורית וגם לא כדאי לך לנסות. תמשיכי בעבודה הציבורית

ותמשיכי את הגשמת החזון הציוני, כפי שהתחלת אותו כשהיית בת 16 ואולי לפני זה.

תודה לך.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.
אי פורז
אני הגעתי לוועדת הכלכלה לגמרי במקרה. מלכתחילה הייתי שנה בוועדת הכנסת,

ומשום שבאיזה שהוא שלב קבעו סידור עבודה שלך מהוועדות יתקיימו משעה תשע עד

השעה אחת-עשרה, ואחרות - משעה אחת-עשרה ואילך, עשיתי החלפה עם חבר-הכנסת
רובינשטיין
אני עברתי לוועדת הכלכלה והוא עבר במקומי לוועדת הכנסת. ואמרו לי:

תראה, ועדת הכלכלה זו בעצם ועדה מאד לא חשובה, ואם יש ועדה בנושאים הכלכליים

שיש לה חשיבות, זו ועדת הכספים. כחבר-כנסת חדש ממפלגה של שני חברי כנסת הבנתי

שחבר-כנסת לא חשוב צריך להיות בוועדה לא חשובה, אבל גיליתי שוועדת הכלכלה היא

ועדה מאד מאד חשובה. אני חושב שהדבר הזה, למרבה הצער, עדיין לא חדר לתודעת

הכנסת ותודעת הציבור. עדיין ועדת הכספים מצטיירת כחזות הכל, וועדת הכלכלה

מצטיירת כמו ליגה בי של הנושאים הכלכליים, והדבר הזה איננו נכון.

ועדת הכלכלה היא ועדה חשובה, היא גם נותנת אפשרויות רציניות מאד לחברי

הכנסת לפעולה. כמה ישיבות הקדישה ועדת הכלכלה ליוזמתו של חבר-הכנסת דן תיכון

בנושא משק הדלק. החוק עוד לא עבר, אבל יש לי הרגשה שבהצעת החוק הזאת הרבה

התקדם. אילצנו את שרי האנרגיה לדעותיהם - והם התחלפו - לבוא ולהסביר מה עומדים

לעשות, וחלק מהדברים הם עשו גם בלי חקיקה, אבל נעשה הרבה מאד.

חבר-כנסת חדש כמו גדליה גל - שהוא אחד האנשים שאני אוהב מאד מאד - הצליח

להעביר בוועדה הזאת שתי הצעות חוק קולוסאליות מבחינת ההיקף שלהן: הצעת חוק

המושבים, חוק גל הידוע, וגם הצעת החוק שנותן תמריץ לעידוד המגזר העסקי - שתי

הצעות שהתנגדתי להן, אני מודה. אבל לא מדובר פה בדברים קטנים, פה מדובר בדברים

אדירים שחבר-הכנסת גל הצליח לעשות.

ולכן הוועדה הזאת היא ועדה חשובה, היא גם מטפלת בנושאים רבים שנוגעים

לאיכות החיים שלנו, למשרדי התשתית, כמו אנרגיה, תחבורה, תקשורת, והיום - מה

שבעבר לא היה כל כך נהוג החקיקה - הולכת המגמה ומתחזקת, שחקיקת משנה טעונה

אישור של ועדות הכנסת, ואני חושב שבענין זה תרמה ועדת הכלכלה תרומה רצינית.

מאחר שלדאבוננו הנוכחות בועדות הכנסת - לא רק בוועדת הכלכלה - היא לא

מלאה, מי שמגיע משפיע, ולפעמים מצאתי את עצמי במצב שאני אחד ויכול לפעמים

להשפיע, כי אני אולי 50% מהוועדה, ואם לא 50%, אולי 30% מהוועדה, כאשר לסיעתי

בבחירות האחרונות רק 1.7% מהקולות. אם כן, למה מגיע לי להיות 30%?
א' לין
תמצא את עצמך במצב שיום אחד תהיה גם 100%.
אי פורז
זה דווקא טוב מאד, כי אז כנראה אהיה גם יושב-ראש הוועדה.

מכל מקום אני חושב שהוועדה עשתה עבודה חשובה, ואני חושב שאנחנו גם צריכים

להודות לסגל של הוועדה - לשושי, ללאה, לצבי ענבר, שהקדיש הרבה מאד מאמץ, ולכל

האחרים.אני גם חושב שצריך להודות לחברי הכנסת שתרמו הרבה. למשל, חבר-הכנסת יואש

צידון מאד יחסר לי בכנסת הבאה, לא רק בגלל ועדת הכלכלה אלא גם בנושאים רבים

אחרים. הוא היה תקופה ארוכה מאד חלק מהריהוט הקבוע. ידעתי, כשאני בא לוועדת

הכלכלה אותו אני תמיד מוצא.

חבר-הכנסת אוריאל לין, יש לו הישגים בתחומים אחרים. כש"יספידו" אותך על

עבודתך בוועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר-הכנסת לין - אני מקוות שגס אתה תעשה

ישיבה כזאת - יעלו שבחים רבים מאד על תפקודך בוועדת החוק, חוק ומשפט. אתה

הבאת לישראל חקיקה בתחומים קונסיטוטציוניים, בתחומים של שינוי שיטת המימשל,

ונכנסת לפנתיאון הלאומי. אבל היום אנחנו מדברים על שושנה, לא עליך.
לגבי שושנה אני רוצה לומר
לי זו הכנסת הראשונה, אני מתחיל להרגיש קצת את

העייפות, ואני אומר לכם את זה בשיא היושר. אני כבר מתחיל להרגיש שבעסק הזה יש

התשה מסויימת, זה לא פיקניק. אפשר גם לעשות מהכנסת פיקניק, אפשר לקבל את

המשכורת, להופיע פעם בשבוע, להסתובב במליאה, לשתות תה במזנון וללכת הביתה. מי

שעושה את זה עושה חיים קלים מאד ואז הכנסת היא פנסיה בעודך צעיר. אבל אני עומד

ומשתאה מול אשה, שהיא מוותיקות הכנסת, 26 שנים בכנסת, והיא אנרגטית יותר מחברי

כנסת צעירים, שזאת להם השנה הראשונה.

א' לין;

יותר מכל אחד אחר.

אי פורז;

יותר מכל אחד אחר. שושנה מסוגלת להתיש אותנו על ידי זה שלא מספיק שיש

ישיבה בשעה אחת-עשרה כל יום. צריכה להיות ישיבה גם בשעה אחת, ובשתיים, ובשלוש,

וכל חצי שעה ישיבה, ולפעמים גם צריך לבקש אפילו בזמן המליאה להתכנס. בענין

הזה אני חושב שאת באמת ראויה להערצה על האנרגיה הזאת. אני מודה, לא בכל דבר

אני מסכים איתך, אני גם מסכים שלפעמים יש חברי כנסת שהם כל כך יקרים, שיותר

טוב שיילכו לטייל קצת. לא בכל ענין הסכמתי איתך, אבל לגבי האנרגיה שאת השקעת

וההתמדה, בזה אני חושב שאין לך מתחרים בכנסת הזאת.

דבר נוסף שאני רוצה לומר הוא הענין של יושר והגינות. למרות שיש כמה

תרגילים די מקובלים - למשל, כשיושב-ראש רואה שאין לו רוב הוא דוחה את ההצבעה

לפעם אחרת, על זה אין לי טענות - אצל שושנה גיליתי, באופן עקרוני, קודם כל

הגינות ונכונות לשתף פעולה עם חברי הכנסת בקידום הצעות חוק פרטיות, מה שלא

ראיתי אצל יושבי-ראש רבים אחרים.

מכל מקום, בין חברי ועדת הכלכלה נקשרו יהסים מאד חמים וטובים. אני חושב

שהוועדה מילאה את תפקידה בצורה טובה. חברי הוועדה שלא יכהנו בכנסת הבאה וגם

שושנה יחסרו לי, אבל אני מניח שבסופו של דבר - כמו שאמרו פה קודמי - אנחנו

כולנו ממשיכים להיות אנשים חיים. הכנסת זה לא הכל, יש חיים גם מחוץ לבנין, גם

מי שעוזב את הבנין לא מוציאים אותו להורג, ברוך השם, לכן עוד נתראה, ואני באמת

מאד מודה לך, שושנה, על עבודתך בוועדת הכלכלה.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

תודה רבה לך.י' צידון;

גברתי היושבת-ראש, עמיתים ואורחים נכבדים. שושנה, כבר נאמר מה שרק אפשר

לומר עלייך ואני מצטרף לכל מה שנאמר.

אני חושב שהיתה לך גם תקופה מאושרת עם עזרה כמו לאה, יד ימין נמרצת,

שמתאימה למרץ שלך; כמו צבי ענבר; ואני חושב שהיינו מרגישים רע מאד בלי המרץ של

חבר-הכנסת פורז. אני סבור שפורז כחבר-כנסת חדש, משפטן מעולה, תרם לענין הזה של

ועדת הכלכלה את ראיית הפרט, את הדברים הקטנים.

אני רוצה יותר לשוחח על כלכלה. כלכלה זו מערכת מורכבת מאד, שפועלת

ביעילות מתואמת. אין כלכלה ללא "צור לשם יצוא, נשכח מזה. לא על ידי קניית

מגרשים ומכירת מגרשים והחלפת בעלים של מפעל עושים כלכלה. במדינה כמו שלנו צריך

לייצר לשם "צוא וצריך לתת את כל התנאים כדי שזה יהיה. אין כלכלה ללא "צור

ליצוא, אין 'יצור ליצוא ללא תשתית, ללא ביטול ביורוקרטיה, ללא יצירת אווירה

מתאימה; אין תשתית וביטול ביורוקרטיה ללא מימשל תקין ומי נהל ציבורי תקין. אין

טלאי. ואם אין כלכלה, אין קמה; ואם אין קמח, אין תורה, אין בטחון ואין מדינה

עצמאית. וכבר ראינו את זה.

אני רואה בחקיקה בסיסית כלכלית - ואולי בזה אני זורע איזה שהוא רעיון

לחברים שישארו - יעד חיוני למשק, כלומר לתורה, לבטחון, למדינה. היעד של כלכלת

ישראל הוא השגת מעמד של כלים שלובים עם כלכלת המערב. כלומר, להבטיח אותם

תקבולים עבור אותה תרומה, אותו פרס ואותו קנס - כלומר, אותה הזדמנות עבור אותו

"זום - ואותה תשואה על הון שמושקע באותה רמת סיכון. אלה אבני הבוחן לפיתוח

כלכלי. אין חוק השקעות העומד בזכות עצמו ללא חוק לחיסול הסרטן הביורוקרטי -

ואני מדבר מנסיון - ללא חוק לפתיחת שווקי מטבע או ביטוח, ללא תשתית, ללא

יציבות וללא יצירת אווירה שבה היזם הוא הגיבור הראשי ולא הפקיד או ה"מאכער".

האם שמתם לב שאין השקעות בשנים האחרונות במפעלים מתחילים, גדולים או

קטנים? יש כל מיני החלפות ידיים, אבל השקעות אין.

אני התרשמתי שבכנסת השתים-עשרה, בכנסת היחידה שבה שירתת' בטרם אחזור

לעיסוק בכלכלה - עיסוק, שדרך אגב, נולד בנוכחתך ובנוכחותה של לאה בוועדת

הכלכלה כתוצאה מהגדרת צורך על ידינו - היתה מודעות לאחריות הכוללת של הוועדה

לנושא זה של הכלכלה. אם אני אמצא הקבלה למוסד שאני מכיר טוב מהכנסת, לצה"ל,

הרי בעוד שוועדת הכספים היא אג"מ מבצעים, שמבצע את היום-יום, הרי ועדת הכלכלה

היא אג"מ תכנון, ומי כמונו יודע שלאג"מ מבצעים אין מה לעשות אם אג"מ תכנון לא

עשה את העבודה. הבעיה היא שעבודתו של אג"מ תכנון היא לטווח רחוק יותר. אני

חושב שעל ידי חינוך נבין את זה. זאת יד ביד, חוליה בחוליה בח" המדינה.

שושנה, אני מודה לך על ההזדמנות שנתת לי לשרת כאן איתך. ואיך אמרו

בפלי"ם? - נשוב ניפגש על המים.
ע' זיסמן
זו ישיבת סיכום של ועדת הכלכלה ופרידה משושנה כיושבת-ראש ועדת הכלכלה,

ויושב-ראש הכנסת כבר אמר שזאת לא הפרידה הרשמית שתהיה בכנסת עם חברי הכנסת שלא

ייבחרו ועם שושנה בפרט.מצאתי לנכון להעיר כמה הערות. ראשית, ועדת הכלכלה היא ועדה ידועה,

סטטוטורית, עם סמכויות ותפקידים מוגדרים. השאלה היא אם שושנה ארבלי-אלמוזלינו

פעלה אך ורק בתחום הסמכויות והתפקידים המוגדרים, או שהיא הצליחה בתקופת

כהונתה להעלות את קרנה, להגביר את חשיבותה ולחזק את מעמדח של הוועדה. התשובה

חיא: כן. תדבר לא נעשה רק בזכות מרצה ופעילותה אלא בעיקר בזה שחיא הצליחה

להעמיק בתודעת הציבור, שוועדת הכלכלה היא ועדה שהיא כתובת לטיפול בנושאים

כלכליים וחברתיים רגישים. אם אני מלא סיפוק זח מכך שהוועדה חצליחה לטפל

בנושאים מסויימים, לעקוב אחרי ביצוע החחלטות וליישם אותן.

חיח לי חכבוד והעונג להיות היושב-ראש היחידי של ועדת חמשנה של ועדת

הכלכלה, ועדת משנה למאבק בתאונות הדרכים. אמנם את המינוי קיבלתי מקודמה, חבר-

חכנסת שוחט, אבל ועדת המשנה, בשיתוף פעולה ובתיאום עם שושנח, ידעח לא רק לשמוע

אלא גם לקדם נושאים רבים. אמנם התקשורת ליוותה את ועדת הכלכלה, אבל התקשורת לא

הצליחה להקדיש מקום לשורה של נושאים חשובים לעם ישראל בתחום התחבורה, שקודמו

בוועדת הכלכלה ובוועדת המשנה, ולא רק לדברים השגרתיים, שבאים ומבקשים להעלות

אגרה של היטל זה, או לפעול לפי תקנה זו או תקנה אחרת. כלומר, הוועדה הפכה

לוועדה כמו היושבת-ראש שלה - ועדה לוחמת, שמציבח לעצמה יעדים ומשיגה אותם. היא

השיגה אותם בשורה ארוכה של תחומים, ובזה הצלחתה של הוועדה והיושבת-ראש שלה,

ההתמדה והעקבות והדבקות במטרות שהציבה לעצמה.

אמנם חבר-הכנסת פורז מאד שמח על חלקו בוועדה. אני שמח שהוא איש פעיל, אבל

רוב הדברים שהוא הציע לא התקבלו בוועדה, כי הוועדה הזאת היתה גם ועדה שהיתה

תחת השפעה של תפיסת עולם ושל אמונה. לי ולשושנה ארבלי-אלמוזלינו, מסיבה זו או

מסיבה אחרת יש אמונה אידיאולוגית ותפיסת עולם חברתית משותפת מזה שלושים וחמש

שנה. אני היכרתי אורנה כששמה היה שושנה ארבלי, היכרתי אותה גם כשהפכה לשושנה

ארבלי-אלמוזלינו, ויש לנו דרך פוליטית משותפת בתחומים רבים. אני קובע כאזרח

וכחבר הוועדה, שהיא נהגה באחריות - בדיוק כמו שאחרים נחגו כמוה בוועדה - ולא

הפכה את הוועדה למכשיר זול לפירסום ולהתנגחות פוליטית. יכולים להעיד כאן לא רק

שר התחבורה, שהיה כאן, אלא גם מנהלים כלליים וראשי משרדים, שיכולנו בהזדמנויות

שונות - והיו עשרות הצבעות בוועדת הכלכלה - ללכת לפי הגישה הבלתי אחראית,

לדחות בקשות, לא להעלות תעריפים ולבטל היטלים. למרות שאנחנו, לפחות בשנתיים

ורבע האחרונות, באופוזיציה, אני הלכתי בעקבות הגישה של שושנה, כשהגישה היתה

לראות את העיקר, לראות באיזו מידה זה משרת את הציבור, לא לדחות את חצעות

הממשלה מפני שזאת ממשלה שאני לא מכבד אותה בהרבה מאד דברים, אם אלה דברים

שצריכים להביא תועלת לציבור. זה לא הוזכר כאן, ואני אומר זה דווקא בעקבות

הדברים של חבר-הכנסת פורז, כי אם הייתי הולך בדרך הקלה של מתן ביטוי אך ורק

לתפיסה שלי ומתעלם מהממשלה, הוועדה אולי היתה זוכה ליותר פופולריות, אבל זאת

היתה ועדה בלתי אחראית. לכן משרדי חממשלה, על כל הגונים, יודעים שוועדת הכלכלה

נהגה באחריות כלפי חממשלה, אבל גם באחריות כלפי המצפון, המצפון המפלגתי

והאידיאולוגי שלנו. לכן היה כאן גם יושב-ראש הכנסת ושר התחבשורה וסגן שר

העבודה והרווחה וכל אלח שנמצאים כאן, ואני רואה מי נמצא כאן.

דבר אחרון שאני רוצה לומר; ב"פריימריס" ובחירות אישיות וישירות - ונכנסנו

לפאזה של בחירות אישיות וישירות, ובפעם הבאה תהיה גם בחירה אישית ישירה של ראש

הממשלה - שיקול הדעת של הבוחר לא מתבסס על הפעילות בלבד, לא על ההתמדה בלבד,

לא על העקביות בלבד, לא על הלחימה להשיג את היעד באחריות. שיקול הדעת הוא

מורכב מאד, מסובך מאד ולא אכניס אתכם לזה. ואם שושנה ארבלי-אלמוזלינו לא

ממשיכה בדרכה זה לא בגלל אי עשייה ואי פעילות - ידוע שהיא היתה פרלמנטרית מן

המעולות והמסורות ביותר - אלא יש לזה שיקול דעת אחר, ועל זה לא בהזדמנות הזאת.לכן, לפל דעתי, כשהיא במיטב בריאותה ובמיטב כושרה, אני מניח שאם יהיו

כאלה שיוכלו להשתמש בשירותיה ובנסיונה ובהבנתה וביידע שלה, הם יעשו זאת. ואם

לא יעשו זאת, הם יעשו עוול לא רק לה אלא לכולנו ולציבור בישראל.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

תודה רבה.
גי גל
שושנה, הוועדה בהנהגתך התאפיינה בשלושה דברים: הראשון, שחברי הכנסת

שהגישו הצעות לסדר היום או הצעות חוק שלהם דאגן שהן יעברו לוועדת הכלכלה, משום

שהם ידעו שבוועדה הזאת הן יזכו לתשומת לב ולטיפול. הדבר השני, הוועדה הוכיחה

שהיא איננה חותמת גומי של הממשלה. והדבר השלישי שהתאפיין בוועדה, שהיחסים בין

חברי הוועדה היו, ברוב המקרים, לגופו של ענין ולא לגופו של איש ולא לגופם של

דמגוגיה ודברים אחרים אשר לצערנו קורים מדי פעם.

אני אישית חייב לך תודה, כי את מרבית הדברים שהצלחתי להעביר בכנסת אין לי

שום ספק שלא הייתי מצליח להעביר לולא הכתף והסיוע שלך.

השורשים נטועים בעם, והנסיון והמרץ, כפי שאנחנו מכירים אותך, מבטיחים

שעוד נשמע עלייך. מה שנשאר לי לאחל לך ולנתן זה בריאות והמשך פעילות פוריה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
p

תודה רבה.

לפני שאני נותנת לאורחים את רשות הדיבור אני רוצה להודות ולציין בהערכה

את הצוות שעובד בוועדת הכלכלה,. את היועץ המשפטי של הוועדה צבי ענבר וגם את

היועצים המשפטיים של המשרדים השונים, שהם היום באילת ביום עיון. יש להם שלושה

ימי עיון והם לא יכלו, בשום פנים ואופן, להתפנות. אני מודה להם מקרב לב על

הסיוע שלהם בתחום החקיקה, כי לולא העזרה שלהם, ובמיוחד של היועץ המשפטי של

הוועדה, חברנו צבי ענבר, יכול להיות שבהרבה מאד חוקים, שיצאו מתחת ידיה של

הוועדה, היינו נכשלים בניסוח כזה או אחר ובכך היינו מחחטיאים את המטרה

שרצינו להשיג מבחינת התוכן.

ואחרונים חביבים הם הצוות של ועדת הכלכלה ומזכירת ועדת הכלכלה והעוזרת של

מזכירת ועדת הכלכלה, אשר עשו עבודה נאמנה, מסורה, אחראית, מאומצת, עמוסה. כל

מה שעשינו נעשה באמצעותן. הם לא התלוננו על עומס העבודה, עשו אותה באהבה

והיו חלק בלתי נפרד מדיוני הוועדה, ממה שיצא מתחת ידיה של הוועדה ומהמסקנות

שאנחנו הנחנו. לאה הקפידה שלכל ההתבטאויות וכל הדעות של חברי הכנסת אכן יהיה

ביטוי גם במסקנות וגם בהחלטות. גם בקומוניקטים שהיא הוציאה היא לא פסחה על אף

אחד שהשתתף בדיון בוועדה - זה ייאמר לזכותה - מה שלא עושים בוועדות אחרות.

אני רוצה להגיד לכם: הלוואי על רבים מזכירה מעולה כזאת. היא נכס לוועדת

הכלכלה, היא נכס לכנסת, ואני מקווה שעוד תמשיך לתרום פה בכנסת - לא כמוני, אני

כבר מסיימת - ויהנו משירותיה אלה שיבואו אחרי. לה ולשושנה מערכת יחסים

מצויינת עם כולם, וגם ההיענות שלכם היום היא ביטוי למערכת היחסים אשר שררה

בתוך הוועדה, בין חבריה, בין המזכירות לביניכם. זה דבר מאד מאד חשוב בעבודתה

של ועדה, אותה הבנה אשר נוצרה בין חברי הוועדה לבין מזכירת הוועדה לביני. ועל

כך נתונה תודתי, ואני מבקשת סליחה על זה שהעמסתי עליכן הרבה הרבה עבודה. כל

הכבוד לאה.מ' עמיר;

שושנה, יושב-ראש הכנסת התלבט כאן אם מותר לו להגיד שהוא אוהב אותך או לא

אוהב אותך, ואני אתן לך מסמך בכתב: "לכבוד חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו,

יושבת-ראש ועדת הכלכלה. אנחנו אוהבים אותך, מוקירים את מעשייך ודרך פעולתך

ומעריכים הערכה לאין שיעור תרומתך לפיתוחה וקידומה של תעשיית התיירות בישראל

ופריצת הדרך לפעילותו של המגזר המלונאי במדינה. עם סיום כהונתך כיושבת-ראש

ועדת הכלכלה אנו מאחלים לך המשך פעילות ציבורית ענפה, כי עוד נכונו לך עלילות.

רוב נחת במעשייך והתגשמות מאווייך בכל מישור שתבחרי בו".

התאחדות המלונות מבקשת להעניק לך עם סיום פעולתך מסמך שנערך על ידי אדם

בשם רוברט, שהוא היה הגיאוגרף של המלך הצרפתי בשנת 1750. המסמך הזה הוא בעל

אופי מכסימיליסטי, אבל תאמיני לי, אין לזה שום קשר לבהירות. כל פעם שתסתכלי

במפה הזאת, תיזכרי בנו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה לך מקרב לב.

א' יושע;

יש לי את הכבוד וגם את העונג להביא את ברכתו של שר התיירות מר גדעון פת.

מאחר וברכתו זו אני מביא עם הרבה מאד הערכה, הוא ביקש, על מנת להבטיח שלא

תישמט אפילו מלה מהערכה זו, שאקרא את ברכתו זו, כולל אהבה רבה, כלשונו: יישושנה

היקרה, צר לי כי לא אוכל לקחת חלק בישיבת סיכום העבודה של ועדת הכלכלה, כי

באותן שעות אני מארח זה לראשונה בישראל את שר התיירות של תורכיה, פרופ' עבדול

כביר עטש. תקופת עבודתנו המשותפת בנושא קידום התיירות ידעה ימים של משבר וימים

של הצלחות גדולות. היחלצותך לעזרת תעשיית התיירות בימי משבר המפרץ, כמו סיועך

ליוזמתנו לביטול הדירוג, רישוי מלווי קבוצות ועוד, הם עדות נוספת לשיתוף פעולה

מצויין ונכון בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. מצאתי בך ובהברי הוועדה שותפים

אמיתיים לקידום התיירות לישראל. אני שמח לבשר לך כי בעצם הימים האלה שבה

התיירות לרמה שלפני המשבר ולפי כל הסימנים תהיה שנת 1992 שנת שיא בתיירות

לישראל. ההבנה שהיתה לך לחשיבות ענף התיירות, אזנך הקשובה לצרכי תעשיית

התיירות ושיתוף הפעולה הפורה שקיימת עמי, הן בהיותי שר המסחר והתעשיה, שר

התמ"ת וכן כשר התיירות, ראויים לכל שבח. אין ספק שכאדם וכפרלמנטר תחסרי לכנסת

בכלל ולי בפרט. אני מאחל לך הצלחה בכל מעשייך ושתזכי לעשות עוד הרבה".

ברשותך, גברתי היושבת-ראש אני מצרף לברכות גם את ברכות כל אנשי משרד

התיירות, שמאד מאד מעריכים את מעשייך. תודה רבה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה, ותמסור תודתנו לשר התיירות. אנהנו בהחלט מבינים את ההיעדרות

שלו, והלוואי ולא רק מתורכיה אלא מכל הארצות שבשנה או בשנתיים האחרונות נקשרו

איתן קשרים דיפלומטיים תגבר התיירות לישראל.
שי אראל
גברתי היושבת-ראש, חברי הוועדה, אני מודה קודם כל על ההזדמנות לומר כמה

מלים. היה לי הכבוד לייצג את ענף הספנות בוועדות הכנסת שנים לא מעטות וגם

להיפגש עם שושנה בתפקידיה הקודמים בכנסת, כיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה.

שושנה, מאז ומעולם, בכל תפקידיה בכנסת, היתה ידידה של הספנות ושל הספנים ועשתה

כמיטב יכולתה להביא להכרת הנושא הזה בכנסת., בקדנציה האחרונה, בהיותה יושבת-

ראש ועדת הכלכלה, זו היתה הוועדה היחידה אשר לא רק שמעה באהדה את דברי נציגיענף הספנות אלא בהשראתה של היושבת-ראש נקטה יוזמה , השקיעה עבודה יסודית של

לימוד והגישה הצעת הוק פרטית על ידי ארבעה הברי כנסת מארבע סיעות, בראשות

שושנה - הברי הכנסת יואש צידון, אברהם פורז ועוזי לנדאו - הצעת הוק לעידוד

תעסוקה של ימאים ישראלים. אמנם ההצעה כשלעצמה לא עברה, אבל אין לנו שום ספק,

ויש לנו כל ההוכהות, שהצעת ההוק הזאת, הלחץ שהיא יצרה, אילצו את שר התהבורה

להתייצב מאחורי ההצעה הזאת והביאו בסופו של דבר להקמת ועדה משותפת של משרד

האוצר ומשרד התחבורה, אשר העבירה לראשונה במשך כל התקופה שאני מכיר, במשך

למעלה משתים-עשרה שנה, תקנות שמעודדות במשהו את הספנות. בשבוע שעבר אישרה

ועדת הכספים שתי תקנות שהן תוצאה של הלחץ שנוצר בוועדה הזאת ויש עוד תקנה אחת

בצינור, בענין מס מעסיקים. תקנה זו נעצרה בגלל זה שיש ההלטת ממשלה לבטל מס

מעסיקים בכלל, אבל מונחת על שולחן ועדת הכספים, ושר האוצר גם חתם עליה, תקנה

שפוטרת את ענף הספנות ממס מעסיקים. זה היה עוד לפני החלטת הממשלה, שאינני יודע

מה יהיה גורלה. אין לי שום ספק שההישגים האלה, גם אם הם צנועים, בעניני פחת,

בעניני ניכוי לימאים, הושגו אך ורק כתוצאה מהעבודה היסודית שנעשתה בוועדה הזאת

ומהלחץ שנוצר על ידי הצעת החוק הפרטית שהוגשה.

אנהנו בחיפה, הספנים, לא פוחדים ממר אלמוזלינו ואפילו לא ממשה עמיר.

אנחנו אוהבים אותך בחיפה, תבואי לחיפה ונקבל אותך כפי שצריך לקבל.
ז' קרמר
רציתי לברך אותך, גברתי, בשם ציבור העצמאים והעסקים הקטנים, בשם לשכת

ארגוני העצמאים וגם בשם ועדת העצמאיים בלשכת התיאום על כך שלראשונה, אולי

לראשונה בקדנציה האחרונה של הכנסת, פתחת את דלתך בפני מגזר חשוב מאד בכלכלח

ובמשק ונתת ביטוי לחשיבותם של העובדים העצמאיים בדיון מעמיק בנושאים הללו

ובהחלטות שבהחלט היוו נדבך לשורה של החלטות, הן בממשלה והן בכנסת בוועדות

האחרות.

אני נאלץ להשתתף בהרבה ועדות וללא ספק הדיונים בוועדת הכלכלה, ההתייחסות,

היסודיות הם הערובה הטובה ביותר לקבלה אחראית, נבונה וטובה של החלטות, וזח

הדבר שלפי דעתי הציבור בישראל צריך לדאוג ולשאוף לו, לדיון רציני בכנסת שהוא

הערובה היחידה לשמירת זכויותיו ולהחלטות מועילות. תודה רבה לך.

אני מקווה שתוכלי להיות אורחת שלנו בוועידה בעוד כשבועיים. תקבלי הזמנה

מסודרת ואז נוכל לפרט את דרכנו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.

רשות הדיבור לחברתנו היקרה נוזהת קצב, יושבת-ראש הרשות להגנת הצרכן. אני

רוצח בהזדמנות הזאת לומר לך שבכל הדיונים שהיו, שהיתה להם נגיעה כלשהי

לצרכנים, הוזמנו נציגי הצרכנים - גם הרשות להגנת הצרכן, גם המועצה לצרכנות -

ומי שגילה יחס רציני וחיובי היו הנציגים שבאו מהרשות להגנת הצרכן. התודה נתונה

לך ולהם על התרומה שלכם.
נ' קצב
שושנה היקרה, חברי כנסת יקרים, ציבור נכבד, אני מצטרפת לכל מה שנאמר. כבר

קיצצו לי את הדברים שרציתי לומר, כי מאחר שאני מסכימה להם לא אחזור עליחם.

אני רק רוצה לציין שאני מביאה כאן את ברכת ההסתדרות, שעוד תצויין בהזדמנות

אחרת, אבל בעיקר את ברכת הרשות להגנת הצרכן ואיכות הסביבה.ליוויתי את שושנה באופן אישי עשרות בשנים. אני מכירה אותה כאדם בעל יושר

אינטקטואלי מעולה. אני מכירה אותה כמוסד, וכל אלה שעברו מצוקה עוברים דרכו של

המוסד הזה בדרך היסורים שלהם. היא כותבת לכל אחד, עונה לכל אהד, ממש פרלמנטר

מעולה. אני מכירה אותה כחברת הכנסת, ומבין הדברים שנאמרו כאן אני רוצה לעמוד
על דבר אהד
העתונות לא סתם מחלקת קומפלימנטים, ואם העתונות כותבת בכותרות -

"עצרו את שושנה", אנחנו צריכים להבין את זה תרתי משמע. לא ראשי ממשלה, לא

אנשים מהאופוזציה ולא מהקואליציה, לא שרים, לא שרי אוצר, אף אחד לא יכול היה

לעצור את שושנה, כשהיא האמינה שהיא צריכה לעשות משהו, ואני יודעת שזה לא מעט

הזיק לה. מי כמוכם כחברי הכנסת יודעים - גם אני התנסיתי במוסד המכובד הזה -

שלא תמיד אנחנו עושים דברים שהם אמנם לטובת הציבור, אבל בתוך המוסדות שלנו כל

אחד מאתנו מקבל את המנה שלו. נדמה לי ששושנה משמשת את הפרלמנטריזם במלוא מובן

המלה. לא יום, לא יומיים, לא עשר שנים, לא עשרים שנה, אלא יותר, תמצא את שושנה

בכנסת, כאשר כולם כבר סוגרים את הדלתות. שושנה לא היתה מוכנה להשאיר עבודה

למחר והיתה ממשיכה עד אור הבוקר. כך עשתה את העבודה שלה.

שושנה, את יכולה ללא ספק להתנחם בעובדה שהציבור יודע כל כך להעריך אותך.

שמעתי את החברים מכל הצדדים אומרים, שזאת מכה שאת לא שבה, אבל אני מאמינה

וכולנו מאמינים שאדם כמוך לא יעצרו אותו, גם אם חידשנו שיטות דמוקרטיות.

אנחנו רואים, נופלים אצלנו אנשים יקרים מאד, ואני בטוחה שעוד נכונים לך

תפקידים אחראיים בתחום הפרט, החברה, המדינה. בסיועו של נתן - בלי השותפים

בבית קשה לנו לעשות מה שאנחנו עושים - אני בטוחה שאכן הפעילות הברוכה הזאת

תימשך בכל הכיוונים.

אני לא יודעת מי לא חב חוב לשושנה במדינה הזאת. העובדים - כל החקיקה

הסוציאלית, אם נעבור עליה, הסטורית, בכנסת, זאת יצירת כפיים של שושנה בוועדת

העבודה והרווחה - הפרט, הגימלאי, האדם הקטן שנמצא במצוקה, החברות, וכל הגוונים

השונים של רבדי החברה. ולכן כולנו עדיין רוצים אותך, זקוקים לך, החברה שלנו,

האזרח שלנו, ואני בטוחה שזאת רק תחנה שבה את עוברת לשלבים אחרים בעשייה

המבורכת שלך.

אנחנו, בשם הרשות להגנת הצרכן ואיכות הסביבה בהסתדרות, מצאנו משהו מאד

סמלי: לרשום את שושנה ב"ספר הזהב" על פעילותה המבורכת לחברה, בתחום הכלכלה,

בתחום הצרכנות. היא עשתה לנו בשנה האחרונה מעשה כל כך יפה - חוק סימון מחירים,

ועוד חוקים ארורים. אנחנו יודעים להעריך את זה ואולי גם בזה נוכל כולנו להתנחם.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

תודה.
שי אפרתי
אני מבקש לדבר בשם האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. אני מכיר את שושנה הרבה

מאד שנים, את רגישותה לעניני חברה, כלכלה, ועניני העובדים. אני עצמי יצא לי

להיפגש איתה מספר פעמים במסגרת שתי הוועדות שעמדה בראשן - ועדת העבודה של

הכנסת וועדת הכלכלה של הכנסת - ותמיד גישתה ממלכתית, אבל תוך מבט חד וחודר מה

קורה גם לעובדים, וזה דבר לא קטן. תמיד ידעת לעמוד על ההיקף הכולל של כל

הבעיות, מכל הכיוונים, ואני לא חושב שהעברת איזו שהיא החלטה מבלי שנציגי

העובדים היו שותפים ולפני ששמעת אותם. על זה אני רוצה להביע את תודתנו לך.

אני בטוח שתמשיכי לשרת את כלל ציבור האזרחים במדינה, בוודאי בוודאי,

ותהיה לך אוזן קשבת ויהיה לך מה לתרום גם לעובדים במסגרת החברה. תודה רבה לך.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.
א' אביבי
כאשר שמעתי את כל הדברים על שושנה, על אישיותה ופעולתה בוועדה, התרגשתי,

כי כאחד שליווה את הוועדה בהרבה הצעות ובהרבה דיונים שלה אני יודע שהכל נאמר

בכנות ובאמונה וכך היא היתה בדרכה. הוועדה עשתה את הכל במסירות וקידמה הרבה

נושאים בכלכלה הישראלית ובתחום המסחר שאנחנו אמונים עליו.

אני יכול להוסיף פן אחד שיכול לחזק את הדברים האלה, כי פרט לפעילות פה

בין כותלי הבית הזה אנחנו, כאנשים שבשטח, הזמנו אותה לכינוסים להבהיר את מה

שקורה בוועדה. לא היתה פעם אחת שהיא לא נענתה לכינוסים של סוחרים, גם בנושאים

שהתעמתו איתה, למשל בנושא של סימון מחירים. היו מקומות שבהם הסוחרים לא קיבלו

את זה בשמחה רבה והיא הצליחה לשכנע והקדישה ערבים שלמים כדי להופיע בפניהם.

מכיוון שלא ידענו על ההתכנסות כאן בצורה מסודרת תכננו להיפרד ממנה בתום

הקדנציה שלה בכנסת בצורה מסודרת בתום תקופת הכהונה של הכנסת הזאת. כל טוב

שיהיה לך.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.
מספר משפטים לסיום
קודם כל אני רוצה להודות מקרב לב לכל אלה שהשתתפו וגם

לאלה שלא השתתפו, שהזמן לא איפשר להם להשתתף וגם להם היה הרבה מה לומר לגבי

שיתוף הפעולה שהיה. אני רואה כאן את הרמלך, את מר רזיאל, את נציגי רשות שדות

התעופה, את מר הבא, אני יכולה להצביע על מר דהאן מהסתדרות פועלי הבנין ועל

אחרים שאיתם היה לנו שיתוף פעולה פורה והערכה הדדית. אנחנו זכינו להרבה

מחמאות משר הכלכלה והתכנון, גם מעל בימת הכנסת, גם בוועדת הכנסת, עבדנו בשיתוף

פעולה יוצא מהכלל ויכולנו גם לקדם אי אלו דברים.

אני רוצה לומר שניים שלושה דברים, שלא הייתי אומרת אותם לולא הדברים שכאן
נשמעו
הכנסת היתה הבית השני שלי, אני ביליתי כאן ימים ולילות, אולי יותר מאשר

בבית, אם אני עושה את החשבון של הסך הכל, וזה כמובן על חשבון איזה שהוא דבר,

כאשר השותף לחיים תמיד קיבל את זה בהבנה ועידוד. לא רק לקטר או לבוא בטענות,

אלא בהבנה וגם בעידוד בהמשך הדרך, ועל כך תודתי נתונה לחבר שלי לחיים נתן

אלמוזלינו, שאנחנו משלימים אחד את השני: הוא בתחום ההסתדרותי, אני בכנסת,

והיינו מחליפים רשמים כשהייתיחוזרת מהכנסת ומסיורים. זה היה מאד מאד חשוב

להשלמה בתחום הפוליטי ובתחום הציבורי.

דיברתם על ה"פריימריס". אני עבדתי עד היום האחרון פה בכנסת, עד ה-18

לחודש, שזה היה היום שבו הכנסת יצאה לפגרה. לא רציתי להשאיר חוקים באמצע, לא

רציתי, חוקים שעברו את הקריאה הראשונה, להשאיר לכנסת הבאה, רציתי לסיים

הצעות חוק פרטיות, שיכלו לעזור לחברי הכנסת, לשרת אותם. חברי הכנסת עשו את

הלובי שלהם ואת ה"פריימריס" שלהם, אבל שושנה ישבה כאן בכנסת עד היום האחרון.

שמעתי את דברי יושב-ראש הכנסת, יכול להיות שזה היה בעוכרי שלא נתתי כל כך

הרבה משקל להופעות ולדברים שהייתי צריכה לעשות בשטח.
אבל אסיים בדבר אחד
עכשיו, אחרי שהכל נגמר ולא נבחרתי - ואני מודה לכל

אותם 26 אלף שבכל זאת הצביעו בשבילי על אף הכל - אני יכולה לומר שחלק מאותם

החוקים שהתקבלו בוועדת הכלכלה לא היו לטובתי אלא פעלו לרעתי בסופו של דבר -

אם זה החוק של גל, שבכל הכיוונים פעל לרעתי, ואם זה חוק סימון מחירים. לא

הציבור הרחב, אלא אלה שהתנגדו לחוקים האלה הם שפעלו עכשיו נגדי ואמרו: אל

תצביעו בשביל שושנה, כי היא העבירה את החוק של סימון מחירים, ואני אומרת דברים

בדוקים. אבל כשרואים אותי עכשיו חלק מן ההברים, הם מביטים עלי בהשתאות
ואומרים
שושנה, את עוד אשה צעירה, מה אומרים עלייך שאת זקנה? כי אמרו: היא

כבר זקנה, היא כבר צריכה לסיים את תפקידה בכנסת. אומרים לי: את צעירה. את

עשית אמנם הרבה, אבל את יכולה עוד לעשות.

אני רוצה לומר לכם: בעלי הרוויח אשה צעירה שעוד יכולה להמשיך במלוא המרץ,

במלוא התנופה ולעשות בתחומים אחרים, להמשיך לשרת את הציבור באהבה. זו אחת

מהתכונות שלי, שאני רוצה לעזור ולשרת את הציבור הרחב, אשר למעשה למענו אנחנו

מקיימים את השליחות הזאת.

אני רוצה להודות לכם מקרב לב. אמנם בכנסת לא ניפגש, אבל מי יודע, אולי

ניפגש כל אחד במגזר שלו, בקטע שהוא עוסק בו. אני רוצה לאחל לכם הרבה הרבה

הצלחה בכל מה שאתם עושים, בכל מעשי ידיכם. וכל אותם המגזרים שמופקדים בידיכם,

שיפרחו, שישגשגו לתפארת מדינת ישראל.

תודה רבה לכם. כל טוב.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:55}

קוד המקור של הנתונים