ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/03/1992

בקשה של עו"ד רסלר שהגיש בג"ץ נגד המועצה ליצוא ושיווק צמחי נוי; הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה רישיונות להפעלת מוניות) (הוראת שעה); הצעת חוק תכנון משק החלב בישראל; חוק הגליל; חוק ההסדרים במיגזר החקלאי המשפחתי; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 19), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים