ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/01/1992

תכניות הפיתוח של "מקורות"

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקוכ מס' 373

מישיבת ועדת הכלככה

יום רביעי י"ז בשבט התשנ"ב (22 בינואר 1992). שעה 9100

נכחו;
חברי הוועדה
שי ארבלי-אלמוזלינו - היו"ר

פ' גרופר

עי סוכודר

י' צידון

מוזמנים ע' אלה -מישנה כמנכ"ל תברת מקורות

אי תורג'מן - סמנכ"ל הנדסה ופיתות, תברת מקורות

ש' קנטור - יועץ בכיר כמנכ"כ חברת מקורות

ר' וולפמן - אגף התקציבים, משרד האוצר

צ' יואלי - מנהכת החטיבה ברשות התברות הממשכתיות

ד' ישראל - עוזר שר הככככה והתיכנון

ג' כהן - מהנדס בנציבות המים

י' לבן - מזכיר חטיבת המסחר וחברות ממשלתיות,

ההסתדרות הכללית

א' מאיר - יו"ר ארגון מקורות
מזכירת הוועדה
ל' ורון
קצרנית
ח' צנעני
סדר-היום
תוכניות הפיתוח של "מקורות".תוכניות הפיתוח של "מקורות"

הי ו "ר שי ארבלי-אלמוזלינו זלינו ;

אני פותתת את ישיבת הוועדה. הנושא, המונח על שוכחן הוועדה, הוא:

תוכניות הפיתוח של "מקורות". חברי הוועדה מעוניינים כדעת מהן תוכניות

הפיתוח של החברה, מהן תוכניות ההתייעלות ובאלו תחומים עומדת החברה

כהצטמצם. כאחר מספר דיונים, בנושא, עדייו, איננו יודעים כאן פני

החברה מועדות. זוהי אחת התברות הטובות בארץ, וקיים בה כח אדם מסור,

רציני ונאמן . כא רק עובדי החברה נתונים במצב שכ תוסר ודאות, לגבי

גורל החברה ועתידה, אלא גם חברי ועדת הכלכלה.
נמצאים איתנו
עובדיה אכה - מישנה למנכ"ל חברת מקורות, אבנר

תורג'מן - סמנכ'יכ הנדסה ופיתוח בחברת מקורות, שמואכ קנטור - יועץ

בכיר כמנכ"כ חברת מקורות, ציונה יואלי - מנהכת החטיבה ברשות החברות

הממשכתיות, יוריא כבן - מזכיר חטיבת המסתר וחברות ממשכתיות בהסתדרות

הכככית, אכעזרה מאיר - י ו"ר אירגון מקורות, גדליה כהן - מהנדס

בנציבות המים, רונן- וולפמן מאגף התקציבים במשרד האוצר ודני ישראכ -

עוזר שר הכלכלה והתיכנון .

נציב המים הודיע, שכא יגיע כישיבה. אינני מקבכת התנצכות זו, כי

הוא הפך זאת כשיטה. כאשר נציב המים אינו מכבד את הוועדה בנוכחותו,

הוא פוגע בה. הכנסת צריכה כבוא בעדיפות ראשונה. בתקנון הכנסת נקבע,

שככ מוזמן חייב להופיע בוועדה, אליה הוא מוזמן . חבכ, שכא התקבכה

הצעתם שכ חברי-כנסת רבים כהטיכ סנקציות עכ מוזמן , שכא הופיע כישיבה.

הוועדה תשכח מכתב, בנושא זה, ואני מקווה שתופעה כזו כא תתזור עכ

עצמה. יש כנו שאכות רבות כנציב המים: עכ המתרחש בחברה, עכ מכסות המים

וכו'. אני מבקשת מנציגו, היושב עימנו, כהעביר כו את שנאמר כאן .

ביום חמישי אמורה כהתכנס מועצח המים, ונציב המים עומד להציג

בפניה תקנות, שהציבור כא יוככ כעמוד בהן , בנושא: גינות נוי ודשאים.

כוהן שכ התקנות, שנעשו בקיץ, אינו יפה כעת. אנו תובעים מנציב המים כא

כהעכות את הנושא הזה בישיבה שכ מועצת המים, וכא כקבכ החכטות בעניין .

בנושא הזה, קיים ויכות בינו כבין משרד החקכאות. אנו נקיים דיון עם

הנציגים השונים, ואני מקווה, שהפעם, הוא יכבד אותנו בנוכחוחו. אם הוא

יקיים התייעצות בכבד, זה יהיה אך ורק כדי כצאת ידי חובה. כאחר-מכן ,

ראש-הממשכה צריך כחתום עכ התקנות; האם ראש-הממשכה יקרא את ככ

הפרוטוקוכים, כפני תתימתו, כפי שהתוק דורש ?! אין כקבכ את התקנות

בצורה כזו.

אני מבקשת כשמוע את חבר-הכנסת פסח גרופר.
פ' גרופר
באחי כישיבה, כי אני מייחס חשיבות רבה כנושא גינות הנוי, הדשאים

וכככ נושא המים בארץ. ישנם אנשים רבים רמי מעכה ושרים, שאינם מעזים

כא כבוא כדיון , כפי שנציב המים עשה. אבכ, זוהי הרוח הנושבת במשרד

החקכאות. כנציב המים הנוכחי, אין נסיון רב בחקכאות - הוא בא

מהאקדמיה. הקשר שכו כמים, הוא כמו הקשר שלי עם אכסקה.

יש כזכור, שגם יושב-ראש חברת מקורות והמנכ"כ שכה אינם נוכחים.

הנוכחים, בישיבה, אינם בעכי סמכויות, אכא ממכאי-מקום בכבד. אנו רוצים

כדון בדרכי ההתייעכות, בפיטורי העובדים, בצימצום ההוצאות וכו'. אבל,

אין כאן מי, שנוכל כטעון את טענותינו בפניו.

הגדרתי את כמות העובדים, בחברה, כפני 12 שנה, עכ בסיס שכ סגירתחברת "בינרי ופיתוח מקורות", שנהגה להפסיד מליון וחצי דולר מדי חודש.

הצענו להוציא חלק מהעובדים לפנסיה, בצורה הדרגתית ולא בבת אחת. נאמר

לי, שמאז הוגדל מספר העובדים בחברה, ולא צומצם - איך מי שיאמת זאת או

יכחיש, מכיון שמנהלי החברה אינם נוכחים. לכך , לדעתי, לישיבה הזו איך

את העוצמה המספיקה, שאמורה להיות לישיבה של ועדת הכלכלה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת לשמוע את חבר-הכנסת יהואש צידון .

י י צידוו ;

במקרה, אני תמים דעים עם חבר-הכנסת גרופר. אנו לא קבלנו מצע

לדיון . לכל אחד יש דעה על המיבנה הרצוי של חברת מקורות ועל הייעול

בה. המיבנה של החברה הינו מישגה חמור של הכנסת, בגלל הפער של חוק

המים 1959. וקח זה קבע כי החקלאי ישלם לפי יכולתו, ואילו מר xישלם

את ההפרש. כתוצאה מכך, אנו עדים, כבר 20 שנה למצב של: חוסר פחת, אי

חידוש ציוד וכו'. זוהי איננה אשמתם של נציב המים או של החברה. בנוסף,

עדיין לא הוחלט אם החברה תהיה עסק פחות או סגור.

המיבנה של חברת מקורות - אני רואה בחברה ספק מים, שמבין בתחום

המים, ולא קבלן מים או מונופוליסט של מים. אני רואה את החברה ואת

החברות המקבילות לה כיצרניות פרטנציאליות של מים, על משקל המשק הפתוח

והחופשי. חברת "מקורות" הינה חברה סגורה, שמתנהלת על בסיס כלכלי,

וזוהי בעיה לא רק של החברה עצמה, אלא גם של הממשלה. לכן , קשה לי לבקר

את החברה ולומר איך היא צריכה לפעול.
בהנחה שהחברה תתייעל, עולות השאלות
איך יתנהל המשק של "מקורות",

ומי יחליט על תשלומים. ועדת המים, שקבעה את המחירים, יצאה את הצרכן .

לפי חוק המים, היא קבעה מהו הסכום, שהצרכן מסוגל לשלם. ועדת הכספים

אינה קובעת או שאינה קובעת מספיק עם האוצר. שני הגורמים יחדיו אינם

מכסים את ההוצאות, ולכן אי אפשר לדרוש מהחברה להתייעל ולשלם את

החובות.

הנושא, של מיבנה "מקורות", אינו קשור לנציב המים, אלא לכנסת

ולממשלה. ראשית, יש לקבוע בדרגים הגבוהים מהי המדיניות הרצויה בניהול

משק המים הארצי. לאחר-מכן , יש לבחון כיצד החברה יכולה להתאים את עצמה

לדרישות.

פי גרופר;

נציב המים החל את תפקידו בקול תרועה רמה בנושא ההתפלה, אך הנושא

הזה נשכח. אני מנהל חישובים כלכליים עם ראש-עירית תל-אביב וראשי ערים

נוספים. ישנה הצעה שישובים יספקו מים לעצמם; העיר ת"א צורכת כ-15

מליון קוב מים. אם היא תשקיע במיתקן התפלה אחד, הוא יעניק לה מים

לשנה שלמה, ודן סלבסקי לא יוכל לקבוע דבר לעיריה. חיי העיריה ותושביה

יהיו קלים יותר, ונראה לי שנסיון זה יצליח.

אילו נציב המים היה נוכח, הייתי שואל אותו: מדוע נעלם, לפתע,

נושא ההתפלה מסדר-יומנו ? אנו צריכים לחשוב לא רק בטווח הקצר של

השנה הבאה, אלא גם לטווח הארוך יותר.
י י צידון
כמו חבר הכנסת גרופר, גם אני חושב, שיש מקום ליצרני מים מקבילים

לחברת מקורות. להגנתו של נציב המים, יש לומר, שלצערו הרב, כמו גם

לצערו של שר החקלאות, בתוך הסבך האירגוני ש ממשלת ישראל, הם אינם

הקובעים היחידים. אני מברך על כל יוזמה פרטית, כמו זו של גרופר. אבל,"מקורות" ונציב המים אינם אשמים במה שקורה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת לשמוע את חברת-הכנסת עדנה סולודר.
צ' סולודר
חשבתי, שהדיון יעסוק בתוכניות הפיתוח של חברת מקורות, אך יו"ר

החברה ומנכ"לה אינם נוכחים, ואין למי להפנות את התובענה.

נושא גינות הנוי והדשאים חשובים לי מאד, והתחלתי לטפל בכך.
פ' גרופר
נציב המים הוא הכתובת בנושאים האלה.
עי סולודר
נכון , אך הוא איננו כאן . נדון עימו על כך, כשיגיע לוועדה.

לפי מיטב ידיעתי, נושא ההתפלה לא נשכח. ישנם מכרזים ופניות

לגופים פרטיים, וכל יוזמה כזו תבורך. בנושא של חברת מקורות, יש לי

שאלות ותהיות רבות, בעיקר, לגבי עלויות המים. היום, תתקיים ישיבה של

וועדה מיוחדת, שתנסה לבדוק את העלויות לבית ואת העלויות לחקלאות. אני
בטוחה, שתתגלנה עובדות מעניינות כמו
מי מסבסד את מי וכו'. אנו

מודעים לקיומם של אופים נוספים, שעוסקים בפיתוח מים; קיימת הרגשה,

שאפשר לעשות את הדברים, בדרך זולה ויעילה יותר.

היינו עדים למאבק עובדי החברה נגד הפיטורין. אני האחרונה שרוצה

בתוספת של מובטלים למשק. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שמפעל

שאינו מתייעל, עלותו נופלת על שכמו של מישהו, שיסבול מכך. יש צורך

בדיון מקיף על הנושא. קיום דיון , ללא ראשיה של החברה, הינו חסר טעם;

הם אינם פחות חשובים מנציב המים, שעליו יצא הקצף.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
חברי-הכנסת הקדימו אותי בדבריהם. יושב-ראש מועצת המנהלים של

מקורות, מר אדמוני, רשום בטופס המוזמנים, ואיש לא הודיע, שהוא לא

יאיע לישיבה. המישנה למנכ"ל חברת מקורות, שנוכח בדיון , אינו יכול

לבוא במקומו. אני מביעה את מורת רוח הוועדה מהיעדרותם של יו"ר מועצת

המנהלים של "מקורות" ומנכ"לה. אני רואה את היעדרותם בחומרה רבה.

זעמי יצא, בעיקר, על נציב המים, מכיון שזו לו הפעם השניה, בה הוא

מודיע על היעדרותו.
י י צידוו
אחרים אינם מודיעים ואינם באים, אך לא כועסים עליהם.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
זוהי להם הפעם הראשונה, שהם מוזמנים ולא באים,

בנוסף, רצינו לשאול את נציב המים על המים באילת. בעבר הודיעו

לנו, שעלול להיות מחסור במים בעיר. נציב המים הראיע את חברי הוועדה

באומרו, שיהיו מים באילת לאחר 7 חודשים. עברו החודשים, ומים, עדיין ,

אין באילת.י' צידון ;

זה לא תלוי בו. היה נושא של הוצאת מכרז. הוצא מכרז, והוחזר מכרז.
פ' גרופר
עד היום לא נעשה דבר בנדון .
י' צידון
אני אומר לכנסת ולממשלה: טול קורה מבין עיניך; האשמה מונחת בכנסת

ובממשלה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
בנוכחות נציב המים, אמרה חברת מקורות, שהיא מסוגלת לסיים את

העבודה בתוך 7 חודשים, ואז ביקשו מכרז.
י' צידון
נציג משרד האוצר טען , שיש צורך במכרז, ובצדק. אבל, זה נעשה מאותר

מדי.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו ;

נציב המים תמך במכרז, הבטיח, שהעבודה תבוצע בתוך לחודשים, ואנו

סמכנו על שיקול דעתו. עתה, הוא מודיע לראש עירית אילת, שלא יהיו מים.

הנציב איננו כאן , ואין מי שישיב על שאלותינו.

לדעתי, אין אפשרות לקיים את הדיון ללא נוכחותם של נציב המים,

יו"ר מועצת המנהלים של "מקורות" ומנכ"ל החברה. בכל זאת, הנוכחים

יוכלו להשמיע את תגובותיהם. דבריהם יירשמו בפרוטרקול, שייקרא ע"י

חברי הוועדה מאוהר יותר. אנו מעוני ינים לדעת, האם פניה של התברה

להפרטה או לא. נעשתה תוכנית הבראה, ופוטרו עובדים. אינני יודעת, אם

נותרו עובדים מיותרים בתברה.
י י צידון
ישנם עובדים מיותרים בחברה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
מצד אחד, מבקשים לפטר עובדים למען ההתייעלות, ומצד שני, יש כוונה

למסור עבודות אל מחוץ לחברה, כאילו שאין עבודה, כאשר לעובדי החברה

ישנה זכות קדימה. אין למסור עבודות של התברה החוצה.
ע' אלה
מדובר בפיטורי פקידים, ואלו אינם עוסקים בעבודות שדה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני חוזרת ומביעה את צערי על היחס שגילו המוזמנים, שלא הגיעו

לוועדה. לישיבה הבאה, אני מבקשת שהם יבואו עם תוכניות קיימות,

תוכניות שאינן קיימות והמטרות העומדות מאחורי הפעוכות שהחברה נוקטת.

אנו לא נקיים דיון בנושא, היום, אך אשמח לשמוע את הערות הנוכחים.

אני מבקשת לשמוע את אלעזרה מאיר, יושב-ראש אירגון מקורות.
א' מאיר
חברי-הכנסת, לעיתים, אומרים דברים, ללא בדיקתם, ואנסה לאזן את

דבריהם. איך יותר מה לצמצם בחברה. כיום, ישנם בחברה 1500 עובדים

בלבד, ולא 10,000 כבעבר. מאז מאי 1988, החברה רק מתייעלת ומתארגנת.

יו"ר מועצת המנהלים של "מקורות" ומנכ"ל החברה לא מצאו לנכון להגיע

לוועדה, כי הם מנהלים משפטים נאד נציבות המים, נאד הכתבות בעיתונים

וכו'.

לתוצאה מכשלונו של נציב המים הקודם, מינה שר החקלאות נציב מים

חדש. כשמינו את האחרון , חשבו שהגאולה תגיע, אך התברר כי הוא גרוע

מקודמו. על-פי מדיניותו של הנציב החדש, "מקורות" אינה קיימת, והיא

דבר מישני. הוא מעוניין בהקמתן של אאודות מים למיניהן , בהרחבת מפעלי

מים אזוריים ובהקמת "מקורות" זוטא. לכן, הוא טוען שהחברה הינה

מבוזבזת ומיותרת. כל זאת, במקום להפוך את החברה לחברה לאומית של משק

המים הלאומי. הנציב אינו מתייחס לחברה, למרות שהיא זרוע הביצוע שלו

במשרד החקלאות.

חבר-הכנסת צידון יצא מהחדר, כי לא נעים לו לשמוע את הדברים.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אינך יכול לומר זאת, כי אינך יודע מדוע הוא יצא.
אי מאיר
ל"מקורות" יש את הידע, הילולת וכח-האדם המתאימים, כדי לבצע כל

עבודה. התחייבנו לסיים את נושא המים באילת תוך שנה, אך היה מי שטירפד

את הנושא וביקש מכרז. "מקורות" לא ביקשה מכרז. החברה יכלה לבצע את

העבודה ללא תוספת כח-אדם.

אם רצונכם להתייעל, אל תקימו ואל תרחיבו אאודות ומפעלי מים

איזוריים מקבילים לחברה. הקימו מתקני התפלה בתחום הביוב, אך אל תפטרו

עובדים. אינני טוען , שאי אפשר להתייעל במשרד זה או אחר, אך קיים הבדל

בין התייעלות ע"י חסכון ושיפור בתחומים שונים לבין התייעלות ע"י

פיטורים המוניים. נציב המים אינו מתייחס ל"מקורות" ואינו מכיר בה,

למרות שהיא חלק ממשרד החקלאות - זו לא היתה כוונתו של שר החקלאות,

רפאל איתן .
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת לשמוע את עובדיה אלה, מישנה למנכ"ל חברת מקורות.

מדוע י ו"ר מועצת המנהלים של "מקורות" ומנכ"ל החברה לא האיעו ?
ע' אלה
לפי ידיעתי, היו"ר לא הוזמן . נמנע מהמנכ"ל להאיע, עקב סדר-יום

מסויים, והוא ביקש מהנהלת החברה ליצגו. לדעתי, זהו פורום די טוב, כדי

להציג את תוכניות החברה.

ל"מקורות" ישנה תוכנית פיתוח והתייעלות, שעונה על מרבית הנושאים,

שהועלו כאן . ראשית, יש לקבוע הסדר, שיהווה בסיס כלכלי נכון לפעילות

החברה. אנו נמצאים בשלבים אחרונים של מו"מ עם הממשלה, שיאפשר לחברה

לעבוד על בסיס כלכלי, שיחייב את העלויות של פיתוח המערכת, בהווה

ובעתיד.

ההתייעלות ב"מקורות" - מחובתה של כל חברה, ממשלתית או פרטית,תמיד להתייעל ולבדוק את עצמה. תוכנית ההתייעלות של "מקוורת" החלה ב-

1988, ואנו נמצאים בסופה. תוכנית זו משתלבת היטב בהסדר, שאנו עומדים

לחתום עם הממשלה. מדובר בפיטורי פקידים, ולא בעובדי שדה; יתידות

הביצוע של החברה לא ייפגעו. אותם פקידים מהווים נטל על החברה ועילה

לטענות על עלויות משרדיות גבוהות של החברה. יש להשתחרר מהם, בצורה

מסודרת, לפי תנאי ההסדר של חוק החברות הממשלתיות. כל האומר,

שההתייעלות אינה במקומה, טועה ומטעה.
א' מאיר
אני מבקש למסור מיסמך לוועדה, בחתימתו של מר אלה, המדבר גם על

פיטורי עובדי שדה, ולא רק פקידים.
ע' אלה
השנה יש ל"מקורות" תוכנית פיתוח, בהיקף של 350 מכיון ש"ח, לעומת

התקציב הקודם של 125 מליון ש"ח. החברה חושבת, שאינה יכולה לבצע את כל

עבודות הפיתוח בעצמה, ולכן היא תוציא עבודות החוצה. התוצאה, החברה

תייעל את עצמה יותר. התוכנית צריכה לענות על צרכים שונים במשק: קליטת

עליה, פיתוח מקורות מים, שאיבת המים לאחר האשמים המרובים וכו'.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
ראשית, עליכם להזרים עבודות לעובדי החברה, ורק לאחר-מכך להוציא

עבודות החוצה.
ע' אלה
כל כח-האדם בחברה מועסק. מדובר על התייעלות כללית: חיסכון

באנרגיה וייעול המערכת ולא רק ייעול בכח-האדם. נושא כח-אדם הוא שולי.

בחברה ישנם 2000 עובדים, ולא 1500.
א' מאיר
500 עובדים הם עולים חדשים וזמניים. אתמול הם פוטרו, ולמר אלה יש

את העוז לשבת בדיון ולומר את ההיפך. האם כך קולטים עליה ?.

ללא נציגות העובדים, החברה לא תוכל לבצע אף תוכנית התייעלות.
ע' סולודר
אין לדבר בסגנון כזה. אני מגנה על הפועלים לא פתוח ממך.
אי מאיר
חברת-הכנסת סולודר, יש לנו את אותה זהות פוליטית, אך את לא נוהגת

כך. אינני רוצה, שיירשמו, בפרוטוקול, דברים שאינם נכונים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אין להתפרץ, ואפשר לומר את הדברים בסגנון שונה.
א' מאיר
סליחה.
ע' אלה
התנהגותו שכ מר מאיר ממחישה בפני אלו קשיים עומדת הנהלת ובחברה

ברצותה להתייעל. זהו הסגנון המקובל בחברה שנים רבות, אך בצעקות איך

פותרים דבר. למרות זאת, אנו נבצע את ההתייעלות, בכח האדם ובשאר

התחומים, כי זה בנפשה של החברה.

חברי-הכנסת מתנגדים לעלויות של החברה, ואנו נדאג, שהעלויות הללו

תהיינה מוצדקות. זוהי חובתה של החברה להתייעל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת מהנוכחים, להמציא לוועדה, לקראת הישיבה הבאה, את

תוכנית החברה, את מדיניותה, מטרותיה והאם ישנה כוונת הפרטה, בצורה

ברורה וגלויה - יש להגיש זאת, לוועדה, בכתב.

אני מבקשת לשמוע את יוריא לבן , מזכיר חטיבת המסחר וחברות

ממשלתיות בהסתדרות הכלכית.
י' לבן
אדבר בנחת, אם כי אני שותף להרגשתו של מר מאיר. הרגשה זו נובעת

גם מהעובדה שמוזמנים חשובים לא באו לוועדה כדי להציג, בעצמם, את

"תוכניות הרה-אירגון". תוכניות אלה, הן, לכאורה, סודיות ביותר,

ותתגלנה, אולי, רק בפני ועדת החוץ והבטחון .

קיים סכסוך עבודה חמור בינינו לבין ההנהלה, מכיון שנציגי העובדים

קוראים בעיתונות על החלטות פיטורים, שהתקבלו בדירקטוריון החברה

ובהנהלה, ללא יידוע נציגות העובדים וללא הצגת תוכנית מפורטת ומנומקת

בפניה. ישנה הרגשה, שהדבר המפריע והבלתי יעיל ביותר בחברה הוא ציבור

העובדים. האם ניתן להעלות על הדעת, שהחקלאות המפוארת בארץ, היתה

מתקיימת ללא עבודתם המסורה והנאמנה של עובדי התברה ?!

ההנהלה מבקשת להרוס את אחת מיצירות הפאר של מדינת ישראל. אנו

רואים ב"מקורות" תברה לאומית, המספקת אחד מחומרי הגלם החיוניים ביותר

בארץ - המים. לישראל אין נפט או מירבצי זהב, ומים יש לה במשורה. אם

לא תהיה תברה אחת, שתווסת את מקורות המים ותחלקם בכל רחבי הארץ, אזי

הנכס היקר במדינה (המים) יימסר בידי אינטרסנטים פרטיים. האינטרסים של

אלה באים לפעמים על תשבון האינטרסים הלאומיים.

ציפיתי, שנציגי החברה יבואו לוועדה עם תוכנית, שבעיקבותיה נראה

את האור בקצה המי נהרה, וזה לא קרה. ציבור העובדים תרם תרומה יתודית

וגדולה לחברה, ואיננו מתנגדים להתייעלות. אבל, אי אפשר להוכיח,

שהחברה התייעלה בתחומים של תיחכום וטכנולוגיה. ההתייעלות שלכם נעשתה

אך ורק ע"י פיטורי העובדים. ב-1988 חתמנו, כפי שנדרשנו, על הסכם רה-

אירגון של "מקורות", שאמור היה לשמש לחברה אמצעי פיתוח ל-10 השנים

הבאות. עתה, נעשים תוכניות והסכמים חדשים, ללא ידיעתנו וללא שיתופנו,

ואנו לא נסכים לכך; חברת מקורות לא תוכל לבצע דבר ללא שיתופם של

העובדים וההסתדרות. אנו מוכנים לשתף פעולה עם ההנהלה, רק אם נדע מראש

מהן תוכניות החברה, במדוייק, ומהו המחיר שאנו נדרשים לשכם. אחרת,

ההסתדרות וציבור העובדים ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם.

מנכ"ל החברה הבטיח, שחוך עשרה ימים יגלו לנו את התוכניות הסודיות

במלואן . הוא הבטיח, שבינתיים, לא ייעשו צעדים ללא תיאום עימנו.

היו"ר ש' ארבלי-אכמוזלינו;

אני פונה לנציגי האוצר: הוועדה מעוניינת לדעת מהי עמדתו של משרדהאוצר לגבי "מקורות". אני מבקשת, שתבואו, לישיבה הבאה, עם תומר מוכן .
ר' וולפמן
ההנחיה, שקיבלנו, היא שנושא הדיון יהיה: פיתוח "מקורות".
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
נכון. אבל, לא נדון בכך היום. אנו מבקשים לדעת את עמדתכם לקראת

הדיון הבא.
עי סולודר
אין להאשימני בחוסר התייחסות לעובדים. יש לפעול בשיתוף פעולה עם

העובדים. יש לי הערכה רבה ל"מקורות" מאז היותי יו"ר רעדת המים. יתד

עם זאת, אי אפשר להתעלם מהשינויים, שחלו במשך השנים. יש צורך בשיתוף

פעולה בין אגודות המים ל"מקורות", כי קיימת בנייה מקבילה, זולה

ומהירה יותר, של מערכות ומאגרי מים. בתנאי תחרות יש לקחת עובדות אלו

בתשבון . בסופו של דבר, הבנייה עולה כסף רב לתושבי האיזור; גם החקלאים

הם עובדים, והם לא מוכנים לשלם את העלות, אם הם תושבים שאפשר לבצע את

המלאכה בצורה זולה ומהירה יותר. יש לראות את שני צידי המטבע;

הפיטורים כואבים, אך יש להבין גם את החקלאים והישובים השונים, שאינם

מוכנים לשלם מעבר ליכולתם, כאשר אפשר אחרת. לפני ועדת כספים הופיעה

משלחת של הישוב אביבים, ש"מקורות" סגרה לתושביו את הברזים, כי לא היו

מסוגלים לשלם את תובם.

בנוסף, ניתן לבצע רביזיה בחברה, כאשר ישנם דברים שאינם נחוצים

לה. כדאי לחתור לשיתוף פעולה של התברה עם אגודות המים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
מהן אגודות המים ?
עי סולודר
אגודות המים שיילות למושבים, לקיבוצים ולמועצות איזוריות. לא

נשלם את מתירי המונופול, לפני שהוא ייבדק. יש לבדוק בחברה את תוכניות

הפיתוח וההתייעלות, את העלויות, את הכנסת הצריכה וכו'. אני שומעת,

השכם והערב, על החובות הכבדים הרובצים על הישובים, ומוכיחים לי,

שאפשר לעשות את העבודות בעלות נמוכה יותר.

תמיד אומרים, שלא צריך להיות מונופול, כי אי אפשר להתחרות בו.

לדעתי, אפשר להגיע לשיתוף פעולה פורה איתו. זוהי איננה התקופה של

בניית המובילים הארציים.
א' מאיר
תברת-הכנסת סולודר, כיושבת-ראש של ועדה, אני מציע להקים ועדה

ציבורית, ולא פוליטית, שתבדוק את דברייך. אני מציע, שועדה זו תורכב

מנציגי איזורי הארץ השונים, אשר יבדקו את עלות העבודה של החברה לעומת

עלות העבודות, שאתם מבצעים. אנו נוכית, שאנו יעילים וזולים יותר.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת לשמוע את אבנר תורגימן, סמנכ"ל הנדסה ופיתוח של

"מקורותי'.התכוננו להציג, היום, בפני הוועדה, את תוכניות הפיתוח של החברה

אך דומה כי סטינו מהנושא. נדמה לי, שדברים חבים נאמרו כאן ללא

בדיקתם. החברה הינה חברה פועחת ומתפקדת, ועובדיה מצויינים.

התייעלות החברה - חובתנו לייעל את החברה, ולהגיע למתיר הנמוך

ביותר. אם קיימים שני אופים מקבילים, בעכי אותן הוצאות, המשמעות היא

שסכום שניהם יקר יותר, ולא משנה אם גוף אחד זול יותר ממישנהו. אני

מוכן להוכיח, שהדברים שונים ממה שהוצא כאן . "מקורות" הינה חברה

יעילה, שמספקת מים לכל בית בישראל. אני תומך בשיתוף פצולה בין החברה

לאגודות המים, כי שנינו משרתים את הצרכנים, אך אין להוסיף אופים

מקבילים נוספים - על כך אנו שומעים בנושא המוביל המזרחי וכו'. יש,

בהחלט, לדעת לאן פני החברה מועדות. אנו בעד חברה יעילה, שתוזיל את

המחיר.

אני יכול לספר לחברת-הכנסת סולודר את כל הפריטים על הישוב אביבים.

חובו של הישוב, לא נבע מעלויות של "מקורות". ישובים שכנים של אביבים,

כמו דובב, ארנה או דישון, לא הוזכרו, והם מהווים דוגמאות הפוכות.

אבל, כל אחד מציג את הנושא לפי נקודת הראות שלו .

התוכנית, שאנו רוצים להציג, יכולה לא רק לתת פתרונות לבעיות, אלא

גם לשמור על מעמדה של החברה כספק מרכזי. אחת השיטות להתייעלות צריפה

להיות העמסה של עבודות על החברה, ולא הקמת אופים מקבילים נוספים,

שיקשו על התייעלות אמיתית.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

חברה, ללא התייעלות ובקרה תמידיות, הינה חברה ללא זכות קיום.

ציבור העובדים זכאי לשבת עם ההנהלה, ולדעת מהי תוכנית ההבראה סדי

שיוכל להיות שותף לה - כמו בשנת 1988, בה העובדים נתנו את ידם

לתוכנית ההתייעלות. ללא העובדים לא תהיה התייעלות.

אנו מתנגדים לפיטורי ייעול, אלא אם כן אין מנוס מכך. התייעלות

צריכה להתבטא בחיסכון באנרגיה, בתידוש ציוד ובטכנולוגיה ולא רק

בפיטורים. אבל, אנו יודעים, שציוד התבלה ולא הוחלף מחוסר אמצעים.
עי סולודר
לפי הבנתי, מדובר בפיטורי עובדים משרדיים.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

כעת יהיו פיטורי פקידים ובעתיד עלולים לפטר אם עובדי שדה בטענה

של התייעלות. כאמור, התייעלות ע"י פיטורים הינה הדרך הקלה. עובדי

החברה צריכים להיות בעדיפות ראשונה לקבלת עבודות, ורק לאחר-מכן למסור

עבודות לקבלנים חיצוניים. האם יש לחברה קבלני חוץ ?
א' תורג'מן
לא. אנו ממצאים את כושר הביצוע, של עובדי החברה, עד תום. אבל,

כדי לעמוד בדרישות, שהן מעבר לכושר הביצוע של החברה, אנו נאלצים

למסור עבודות לקבלנים חיצוניים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני שמחה לשמוע שאין לחברה קבלי חוץ. בראע שתהיה לאלה דריסת

ראל, זה יבוא על חשבון העובדים.כאמור, יש צורך בשיתוף פעולה, של ההנהלה והעובדים, למען עתידה של

החברה; שר הבריאות ניסה לבצע רפורמות ותוכניות, על אפם וחמתם של

עובדי מערכת הבריאות, ולכן תוכניתו, עדייו , לא יצאה לפועל.

אני מבקשת לשמוע את שמואל קנטור, יועץ בכיר למנכ"ל "מקורות".

שי קנטור;

חבל, שלא דנו בנושא שלשמו באנו. אנו התכוונו להציג את הנושאים
העיקריים הבאים
1. תוכנית עבודה של "מקורות" לשנה הבאה. זוהי תוכנית מפורטת, שעונה

על תהיות שהועלו כאן .

2. תוכנית פיתות של "מקורות" בשנת 1992, על רקע רב-שנתי. בתוכנית

מצוייו הכיוון, בו רוצה לצעוד הלברה, בנושאים: התפלה, ביוב וכו'.

3. רצינו להביא לידיעת הוועדה, את היערכות התברה לביצוע שינויים,

במערך אספקת המים, לנוכח ריבוי האשמים. זאת, כדי שלא נישאל בעוד

10 חודשים, כשתהיה גלישה מהכינרת, מה עשינו כדי למנוע את הגלישה.

אנו מגיעים לכמות שאיבה של מליון ורבע קוב מים ליום, לאחר תקופת

הגשמים, וזהו הישג לא מבוטל.

אני ושאר נציגי החברה תשבנו, שאנו יכולים להציג את התוכניות

כהלכה, גם בהיעדרותם של יושב-ראש מועצת המנהלים של "מקורות" והמנכ"ל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
יש לוועדה הערכה רבה לנציגי "מקורות", אך לא יתכן שמנכ"ל התברה

או נציב המים לא יופיעו לדיון חשוב, במיוחד, כאשר ישנן טענות הדורשות

הסברים. קיום דיון עמוק בנושא, ללא אנשים אלו, הינו חסר טעם, כי הם

מובילי החברה וקובעי עתידה.

אנו לא נקיים, חיום, דיון בנושא, שלשמו התכנסנו, לאות מחאה על

היתס שגילו מוזמנים שלא כיבדו את הוועדה בנוכחותם.

אני נועלת את ישיבת הוועדה.

תודה רבה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה
10:10.

קוד המקור של הנתונים