ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/01/1992

מגורים בתנאים תת-אנושיים בתוככי אדמה בכפר שלם בתל-אביב -הצעה לסדר היום של חה"כ אלי בן מנחם וחה"כ שלמה דיין

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 369

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. י' שבט התשנ"ב (15 בינואר 1992). שעה 9:00

נכחו; חברי הוועדה;

ש' ארבלי אלמוזלינו - היו"ר

גי גל

עי סולודר

די תיכון
מוזמנים
חה"כ ש' דיין

הי אזולאי - מנכ"ל חלמיש

מי דורון - משנה למנכ"ל, עיריית תל-אביב

עי הדר - אגף התקציבים, משרד האוצר

גי טל - ראש צוות תכנון, משרד הפנים

יי שוורץ - מנהל אגף איכלוס, משרד השיכון

ני שקד - מנהל מחוז תל-אביב, מינהל מקרקעי ישראל

ז' כהן - יו"ר ועד כפר שלם

א' בן-דוד - ועד כפר שלם

שי צעירי - ועד כפר שלם

ת' רפי - ועד כפר שלם
מזכירת הוועדה
לי ורון
קצרנית
ת' שפנייר
מדר היום
מגורים בתנאים תת-אנושיים בתוככי אדמה בכפר שלם בתל-אביב -

הצעה לסדר היום של תה"כ אלי בן מנחם וחה"כ שלמה דייןמגורים בתנאים תת-אנושיים בתוככי אדמה בכפר שלם בתל-אביב -

הצעה לסדר היום של חה"כ אלי בן מנחם וחה"כ שלמה דיין

היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו; אני מתכבדת לפתות את הישיבה. הנושא שלנו - המשך

הדיון בהצעה לסדר היום שהעלו תה"כ הרב שלמה דיין

וחה"כ אלי בן מנחם, מגורים בתנאים תת-אנושלים בתוככי אדמה בכפר-שלם בתל-אביב.

נמצאים איתנו - מר מאיר דורון, משנה למנכ"ל עיריית תל-אביב; מר נחמיה שקד,

מנהל מחוז תל-אביב, מינהל מקרקעי ישראל; גבי זהבה כהן, יו"ר ועד כפר שלם, מר

חגי רפי, מר אבשלום בן-דוד ומר שלומי צעירי מוועד כפר שלם; מר הנרי אזולאי,

מנכ"ל חלמיש; מר גבי טל, ראש צוות תיכנון איזורי במשרד הפנים; מר ישראל שוורץ,

מנהל אגף האיכלום של משרד השיכון. אני מקדמת את כולכם בברכה.

לפני כחודש, ב-18.12.91, קיימנו דיון בנושא ולא מיצינו אותו. ביקשנו

מהגורמים הנוגעים בדבר - חלמיש, משרד הבינוי והשיכון, עיריית תל-אביב ומינהל

מקרקעי ישראל - שימסרו לנו כמה דברים: א) היקף נושא כפר שלם, וכיצד אנחנו

מגדירים את הבעיה. אגב, הזמנו את מר רובינשטיין כבר פעמיים, גם דיברתי איתו

בטלפון, והוא הודיע שאינו יכול לבוא. ביקשנו מכם לקבל בכתב את תנאי הפינוי, מה

מציעים למשפחה שהולכת להתפנות. ב) ביקשנו לדעת מה קורה עם השירותים שהעיריה

חייבת לספק לאותם התושבים, שנמצאים במצב די קשה, ולמעשה אינם ניתנים. ג) חלמיש

ומשרד השיכון טענו שיהיה להם כסף לפינוי ממכירת האדמות של שיכון ופיתוח

וחלמיש. אבל עד שהפרוצדורה הזאת תסתיים, הם צריכים 6 מליון דולר מיד, על-מנת

להתחיל בפינויים, וכאשר ימכרו את האדמות הם יוכלו להחזיר את הכסף. רצינו לקבל

את תשובת משרד האוצר בקשר לכך. ד) מינהל מקרקעי ישראל הבטיח לברר לנו איפה

עומד נושא רובינשטיין, ואנו מבקשים תשובה גם בעניין זה.

מי דורון; שאלתם אותי אם היה לנו הסכם עם חברת רובינשטיין,

והתחייבתי לתת תשובה. טענו כאן כאילו עיריית תל-

אביב קיבלה מליון לירות, בזמנו, והתחייבה לפנות את התושבים. יש לי כאן את כל

המסמכים המשפטיים החל משנת 1974 ועד 1987, כולל מסמכים של היועץ המשפטי של

הכנסת, מר צבי ענבר. נכון שחברת רובינשטיין פנתה אלינו, אך הדבר לא אושר. יש

לי כאן החלטות של מועצת העיריה בכתב, שעיריית תל-אביב לא לקחה על עצמה את

הפינויים במקום חברת רובינשטיין. את המקדמה על-סך 300,000 לירות שהם נתנו

החזרנו להם.

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; כלומר, העיריה קיבלה כסף מרובינשטיין והחזירה

אותו?
מי דורון
כן.

לי שקד; הויכוח הוא על הסכומים, אבל רובינשטיין יכול

להציג את העניין בעצמו.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
הוא לא יגיע היום.

מי דורוו; ביקשת שאבדוק האם לעירייה יש אחריות. ובכן,

העירייה לא לקחה על עצמה את האחריות של חברת

רובינשטיין והאחריות לפינויים נשארה שלה, ואני יכול לגבות זאת במסמכים.

נ' שקד; אני לא מגן על רובינשטיין ולא על אף אחד אחר, וגם

אין לי עימות עם עיריית תל-אביב, אבל צריך להזכיר

עובדות. אני מקריא תקנון של תב"ע 810, אותה תוכנית של שטח רובינשטיין, הנגזרת

מתוכנית המיתאר 460.

סעיף 11: "ביצוע פינויים וסלילת דרכים: היוזמים התחייבו להעמיד לרשות

הוועדה המקומית את האמצעים הכספיים לביצוע הפינויים, ההריסות וסלילת הדרכים

על-מנת להבטיח דרכי תנועה וקשר ליתר חלקי העיר, ועל הוועדה המקומית לבצע

פינויים אלה עד איכלוס המבנים בתוכנית זו".סעיף 12 מדבר על פינויים בשטחים הציבוריים המרכזיים, לא רק בתוכנית הזאת
אלא בכל כפר שלם
"היוזמים התחייבו להעמיד לרשות הוועדה המקומית את האמצעים

הכספיים לשם הפינויים והריסת המבנים הקיימים בשטחים הציבוריים המרכזיים,

כמפורט בתוכנית מיתאר 460 וכפי שצויין בסעיף מספר 15 של תוכנית זו, והיוזמים

התחייבו להעמיד לרשות הוועדה המקומית את האמצעים הכספיים לפינוי והריסת המבנים

בשטחים הציבוריים שבתוכנית מסי 810. כמו כן התחייבו היוזמים להחיש ככל האפשר

ובמידה סדירה את פינוי השטחים והריסת המבנים כמסומן בתשריט".

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; מי הם היוזמים?

ני שקד! היוזמים הם רובינשטיין ושיכון ופיתוח, והם היו

צריכים לתת את הכסף. אבל מי שהיה צריך לבצע את

הפינוי זו הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בסעיף 15 של תב"ע 810 יש הנחיות לגבי

רכישת שטחים ציבוריים מרכזיים. זאת אומרת, אף אחת מהחברות הנ"ל לא התנדבה

לפנות, אלא הם היו צריכים להעמיד את הכסף לרשות הוועדה המקומית שתבצע. לכן

המו"מ עם רובינשטיין הוא קשה, כי הוא רוצה לקבל סכום סמלי של 200 אלף דולר על

יתרת שטחי הקרקע ושטחי הציבור, אבל אני טוען שהוא היה צריך לשלם סכומים עבור

פינויים מתוך השטח הציבורי, שהיום יושבים עליו 200-150 משפחות, וגם להשתתף

בפינויים שיהיו בעתיד מהפארק המרכזי והאזור הציבורי בכפר שלם.

אחד התנאים שלי, שהוא יעביר לנו את הקרקע ללא תמורה, כלומר שהקרקע תהיה

תמורה לתשלום, ואז אהיה מוכן לדון עם חלמיש. הוא טוען: 'אני ניסיתי לשלם את

חלקי, החזירו לי את הכסף ולא קיבלו את הצעתי, היום אין לי אחריות על כך'. זה

הוויכוח שקיים בינינו, ויש לי כאן התכתבויות עם מר רובינשטיין. כשנסכם את

המו"מ, אני מקווה בשבוע הבא, נצטרך להביא את העניין להחלטת הגורמים. רציתי

שהוועדה תדע זאת, הדבר עלה גם בוועדת הפנים של הכנסת, והיו טענות של העורך-דין

של מר רובינשטיין בנושא.

שי דייו! מאיזה שנה הוויכוח ביניכם ובין חברת רובינשטיין?
נ' שקד
מתן תוקף לתוכנית ניתן ב-1974.
שי דיין
מאז 1974 ועד היום עדיין לא הגעתם לסיכום? זאת

אומרת, שזה יכול לקחת עוד 100 שנה, ובינתיים

למשפחות האלה יהיו ילדים ועוד דורות יסבלו.
נ' שקד
הבעיה איננה תשלום ה-200 אלף דולר לרובינשטיין

ולא הויכוח אם זה יהיה 200 או 300 אלף דולר.

הבעיה היא שבזמנו דובר על 15 מליון דולר והיום מדובר על 21 מליון דולר להוצאות

הפינויים של המשפחות. אם נפנה, חברת רובינשטיין יכולה להחזיר קרקע עבור 244

יחידות דיור, וזה שטח מסחרי של קרוב לאלפיים מטר שצריך לבנוח. מעריכים את

התמורה בסביבות 6 מליון דולר. אבל צריך להשלים עד 21 מליון דולר עלות

הפינויים, ולהעמיד את היתרה לטובת חברת חלמיש, כי לא יהיו לה מקורות אחרים

מעבר לקרקע.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
מר רובינשטיין לא הגיע, אבל העביר לנו בפקס את
ההתייחסות שלו, ואני רוצה להביא זאת לידיעתכם
"ראשית, תרשי לי להתנצל פעם נוספת על כך שלא אוכל בשום פנים ואופן להופיע

לישיבת הכלכלה שתתקים ביום ד' . [...]

1) בשנת 1971 רכשו שלושת החברות המפורטות להלן את הקרקע של שכונת נווה

צה"ל במטרה לבנות בקרקע הנ"ל דירות לזוגות צעירים שיועמדו לרשות עיריית ת"א-

יפו כאשר מחיר הקרקע בגינו היה נמוך ביותר, דהיינו החזר ההוצאות בלבד. שלוש
החברות הן
שיכון עובדים בע"מ, יבנה תעשיות בע"מ והחברה המרכזית לשיכון ובניין

בעיימ (חברת בת שלנו).

"2) בעת רכישת המקרקעין החזיקו בשטח כ-70 משפחות. החברות התחילו מיד לטפל

בפינויים ופינו כ-80% מהם. מעולם לא התחייבו החברות לפנות את כל המשתכנים

מהשטח."במשך כל השנים פלטו מטפחות נוספות לשטח, הן לטטח הפרטי והן לטטח המיועד

לצורכי ציבור. עיריית ת"א לא דאגה למנוע פליטות לטטח המיועד לבנייני ציבור.

במקרים מסוימים, בעיקר בשנות בחירות, אף עודדה העיריה פליטה ונאמר לנו טבערב

אחד פלטו לטטח 20 מטפחות וכמו כן נאמר לנו שעיריית ת"א התירה למטפחות שגרות

במקום לבנות ולהגדיל את השטח שהן מחזיקות.

"בתחילת שנת 1974 החתימו החברות את מנהל אגף הנכסים טל עיריית ת"א

שהעיריה מקבלת להחזקתה את כל הטטחיס המיועדיס לבנייני ציבור. אך למרות הנ"ל לא

שמרה העיריה על השטחים ומטפחות המשיכו לפלוט.

"3) החברות הקימו בטטח מאות דירות וכולן נמסרו לזוגות צעיריס טהופנו על-

ידי עיריית ת"א-יפו בתנאים שסוכמו. בשטח המתוכנן נטארו זכויות בנייה לכ-300

דירות. לפי אומדן שלנו ישנן בשטח מעל 200 מטפחות (וזאת למרות שמהדייריס

המקוריים נטארו רק כ-14 מטפחות) ומרבית המשפחות הגרות עתה - פלטו במטך הטניס

או שהגדילו את מספר הדירות עבור בני משפחותיהן. כאמור מעולס לא התחייבו החברות

לפנות את כל המשתכנים מהשטח. לחברות אין כל אפשרות כלכלית לפנות מטפחות שפלטו

לטטח. במטך הטניס פשטה יבנה תעשיות בע"מ את הרגל, ואנו רכשנו את חלקה של חברת

יבנה הנ"ל.

"4) בשנת 1978 חתמה חברתנו על המכס עם עיריית ת"א בגין פינוי כי השטחים

המיועדים לבנייני ציבור ואף שילמה חלק מהתמורה. לאור הנ"ל מונו שמאים ואף

נעשתה שומה מוסכמת. בתאריך מאוחר ביותר הזרה בה העיריה מההסכם (אך לא החזירה

את הסכום ששולם)".

הוא טוען שהכסף לא הוחזר.
מ' דורון
זה לא נכון. העירייה כן החזירה את הכסף.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אני ממשיכה: "5) בשנת 1973 פנה אלינו מר ליפקה

מנהל מינהל מקרקעי ישראל דאז והציע לחברות שהן

תחזרנה את הטטח למינהל. אנו הודענו טאנו מוכניס להחזיר את כל הטטח בתנאי

שהמינהל יחזיר לנו את הסכום טטילמנו לחברת יבנה שהיה אז כ-200 אלף דולר ובתנאי

שהמינהל ידאג לפינויים. חליפת מכתבים ענפה בנוטא התנהלה עס המינהל בנדון.

"6) בשנת 1985 קיים יו"ר ועדת הפנים של הכנסת דאז, מר שילנסקי, דיון

בנדון ואנו מסרנו לו את כל הפרטים בנדון והודענו שהננו מוכנים לעמוד בתנאים

שסיכמנו עם מנהל המינהל (מר ליפקה) אך משום מה לא היו כל תוצאות לדיון בכנסת.

"7) למרות שאין אנו הבעלים הבלעדיים ושיכון עובדים מהווה 1/3 מהבעלים,

אנו טיפלנו בכל הנושא ואנו מוכנים עדיין לקיים את הסיכוס שהיה עם המינהל ואף

חזרנו והודענו לאחרונה למנהל המחוז של המינהל, מר נחמיה שקד, שאנו מוכנים

עדיין לקיים את הסיכום שהיה בזמנו עם מר ליפקה ואף לגרום ששיכון עובדים תצטרף

להסכם הנ"ל.

"8) אני חוזר ומתנצל שלא אוכל להגיע לישיבת ועדת הכלכלה שתתקיים ביום

רביעי".

לכל ההתכתבות עם רובינשטיין אין קשר ישיר לדיון שאנו דנים בו עכשיו, אלא

זה עניין שצריך להתברר בין המינהל לעיריה לבין מר רובינשטיין. האם שילמו כסף,

האס החזירו כסף ומה עלה בגורל התוכנית?
הי אזולאי
לדעתי זה כן שייך, כי דבר ראשון צריך לעשות את

ההליך הטכני של העברת הקרקעות מרובינשטיין

למינהל, כפי שסוכם אצל שר הבינוי והשיכון, כדי שהקרקעות תהיינה ביידיים

ציבורית. אם נשאיר את העניין בסגנון הזה, כמו טאמר חה"כ הרב דיין, זה יכול

לקחת עוד מאה שנה. כדי שיהיה אפשר לתקצב את הפינויים, כדי שיהיה אפשר להתחיל

את הטיפול, חייבים לעשות את השלב הטכני של סיום בעלות רובינשטיין על הטטח

והעברתו למינהל, כדי להעביר אותו לחלמיט. אם חלמיש תקבל את קרקעות טיכון

ופיתוח ואם תקבל את המקדמה כפי שנאמר כאן, היא תוכל לעשות באופן מיידי לפינוי

של לפחות עשרות משפחות. באופן קצת יותר הדרגתי נביא לפינוי כולל.
היו"ר מ' ארבלי אלמוזלינו
היום אתה מעלה כאן פזמון חדש. אתה קושר את כל

נושא הפינוי עם נושא רובינשטיין. תסלח לי, אנחנו

דיברנו על השטחים טל טיכון ופיתות.
הי אזולאי
רק אמרתי שזה שלב טכני שמוכרת ים לעשות אותו.

היוייר שי ארבלי אלמוזלינו; אם זה שלב טכני, אז תעשו אותו אתם. אין לזה טוס

קשר לעיכוב הביצוע טל כל הדברים שדיברנו עליהם.

פתאום הכדור חוזר לרובינשטיין לשנת 85 ולשנת 73.
ה' אזולאי
כנראה שלא הסברתי נכון את דברי, ואני מוכן לחזור

עליהם. כן יש לבצע את העברת הקרקע. בלתי ניתן

להתתיל בעניין בלי לבצע את השלב הטכני של העברת הקרקע מרובינשטיין. מי שם אותי

לגעת בשטחים של רובינשטיין? היעלה על הדעת שאטפל בקרקע שאינה שלי? לכן אני

אומר שאין מנוס מטיפול בחלק הטכני של העברת הקרקע מרובינשטיין למינהל. לאתר

מכן יבואו כל שאר השלבים. אני לא מבין למה זה פזמון תדש.

ש' דיין; רובינשטיין טוען שהמינהל צריך לשלם לו?

ה' אזולאי; יש מויימ. נחמיה שקד מנהל אותו, וצריך לסיים זאת.

שי דייו; מר שקד, יש לכם כסף לסיים את זה?
נ' שקד
בשבוע הבא נגמור את הנושא, ואעלה אותו בפני מנהל

המינהל. הבעיה היא קודם כל ההחלטה, אם נצליח

להביא את רובינשטיין לוותר על ה-200 אלף דולר לא תהיה בעיה. אם לא, נצטרך

להחליט מאיפוז תקורות המימון, מפני שהשר הטיל על המינהל את משימת ניהול המו"מ.

אני רוצה לתזק את מה שאמר ידידי הנרי אזולאי, כל זמן שהקרקע לא עברה או על שם

המינהל או על שם חברת חלמיש, או השטתים הציבוריים על שם עיריית תל-אביב, אי

אפשר לנקוט בהליכים אחרים, חוץ ממו"מ. כל בית משפט ידתה אותנו, משום שאנחנו לא

בעלי הקרקע, שרשומה היום על שם רובינשטיין. אנחנו צריכים לקבל ויתור

מרובינשטיין להעברת הקרקע. זו מטרת המויימ ואני מקווה שבשבוע הבא נסכם אותו,

ושתוך חודש נוכל לתת כאן תשובו;, כי עלי לדווח על כך גם לשר הבינוי והשיכון.

היוייר שי ארבלי אלמוזלינו; כל כך הרבה שנים לא יכולתם לגמור את העניין?

נ' שקד; פנינו גם למשרד האוצר, ויש פה מסמך על כך. אנחנו

גוף מתוקצב על-ידי הממשלה, וציינו שהבעיה היא לא

ה-200 אלף אלא ה-15 מליון. גם אם הקרקע תהיה רשומה על שם חלמיש או מינהל

מקרקעי ישראל, אם לא יעמידו את המשאבים לפינויים אז הוצאנו את הכסף לריק,

ועשינו מה שעשינו בכל מקום אחר. אם היו נותנים לנו את המשאבים האלה, היינו

יכולים לבצע את הפינוי.

שי דייו; אני רוצה ללמוד את הנושא. אס אני מבין נכון,

הויכוח ביניכם לבין רובינשטיין הוא בסך הכל על

200 אלף דולר?

נ' שקד; כן. 200 אלף של אז צמוד להיום. זה כבר יכול להגיע

לחצי מליון דולר.

שי דייו; ואחר-כך ישנה הבעיה של הפינוי?

נ' שקד; בעיית הפינוי מוטלת על המדינה.
מי דורון
יש לי פה התחייבות משני שרי השיכון, גם של דוד

לוי בזמנו וגם של השר הנוכחי. הוא אמר שמשרד

השיכון יטפל בפינויים, וצריך לסדר רק את נושא העברת הקרקע. אני מאמין שאס

נעביר את הקרקע -וזה באמת לא חשוב אם למינהל או לחלמיש-אם נושא בעלות הקרקע

ייפתר, אפשר יהיה לפתור הלאה את הבעיות. על זה העניין תקוע. נכון, מר שקד?
נ' שקד
נכון.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
מה שמדהים אותי הוא שבמשך כל-כך שנים לא הבאתם

לפתרון הבעיה. ועכשיו תור חודש תוכלו לפתור זאת?
נ' שקד
גברתי, עכשיו העניין הגיע לשר השיכון שהטיל עלי

את משימת המו"מ, ואני מקווה לגמור אותו בשבוע הבא

על הצד הטוב ביותר. ברגע שהוא ייגמר אני אדווה לו, והוא יצטרך להחליט אם אלה

התנאים שהוא מוכן ללכת עליהם או לא. המו"מ הקודם הופסק מפני שהיתה כוונה של שר

האוצר דאז, שמעון פרס, לעשות 'משק סגור' לכפר שלם, וגם הנושא של רובינשטיין

היה צריו להיכנס לזה. היות ואותו שר אוצר עזב את תפקידו, העסק ימת', כי יש

פקידים בכירים באוצר שלא מוכן לפתור את בעיות כפר שלם במשק סגור. עכשיו זה

עולה מהדש אצל שר השיכון, אני מקווה שבפגישה הבאה שתהיה תוך שבועיים-שלושה

נעדכן ונדוות לוועדה. כל התפקיד של מינהל מקרקעי ישראל בנושא רובינשטיין הוא

לסיים את המו"מ, ולהביא להעברת הקרקע לבעלותו או לבעלות חלמיש.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אתה אומר שתוכל לסכם את המו"מ בשבוע הבא?
נ' שקד
כן. פעם בשבוע אני יושב עם מר רובינשטיין ועורך-

דינו. יש לי אחריות ציבורית על כסף ציבורי, ואני

מנסה להוריד את המהיר שהוא רוצה עד כמה שאפשר, ובסוף אדווח עד לאן הצלחתי

להגיע.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אבל הוא טוען שגם שיכון עובדים שייכת לעניין.
נ' שקד
עם שיכון עובדים לא היתה בעיה אף פעם.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אז אולי היא תעזור לכם לגבי רובינשטיין?
ני שקד
אין בעיה. היום אנחנו חותמים איתם את הסכם הגג

ברצון טוב, סוף סוף, אז נסכם גם את זה. שיכון

עובדים כבר בנתה את שלה. מה שצריך להעביר, זה השטח הציבורי - שממילא היה צריך

לעבור על שם עיריית תל-אביב - וחמישה מגרשי בנייה ומגרש מסחרי, שכנראה מי שהיה

צריך לבנות אותם זה מר רובינשטיין שרכש אותם מחברת יבכה שלא בכתה. שיכון

עובדים גמרה את הבנייה, ומי שמטייל יכול לראות שכבר הכינו את הדירות לדיירים

בחלק מהבתים. עד היום לא היתה בעיה עם שיכון עובדים.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אנחנו רושמים לפנינו את דבריך, שתוך שבוע אתה

מסכם איתם את המו"מ, והדבר יבוא להכרעת שר הביכוי

והשיכון, ותוך חודש העניין יסתיים. תדע לך, אני לא מרפה מנושאים עד שהם באים

על סידורם.
נ' שקד
אני מתחייב שהנושא הזה, במה שתלוי בי, יבוא על

פתרונו. מה שמעלי - אינני יכול להבטיח.
ח' רפי
ההתדייכות בין המיכהל לבין העיריה שכמשכת 30 שנה,

מי מכר ומי קנה, זה הדבר האחרון שמעניין את

התושבים וכציגיהם. אותנו מעכיין לגמור את הפרשה הזאת ולצאת מזה. רובינשטיין בא

בטענות, או לאחר מכן המיכהל יבוא בטעכות, שהיו 70 משפחות ועכשיו יש 200. בסוף

יגלגלו את הכדור לפתחם של התושבים. במשך כל השנים האלה הרשויות מתכתבות

ביניהן, ובינתיים אכשים סובלים וגרים שם כמו חיות. עכשיו באים אליכו ואומרים

שיש מסמכים מ-74, מ-73 וכוי. זה לא מעכיין את התושבים. מה שמעכיין אותכו - זה

לפתור את הבעיה, להגיע למצב שאכשי רובינשטיין יוכלו להתפנות ולחיות בכבוד

במדינת ישראל. הגיע הזמן אחרי 30 שכות סבל.

דבר שני, אכי מציע הצעה פשוטה - חלמיש יכולה לפכות מרוביכשטיין, אין שום

בעיה בכך.
הי אזולאי
אתה לא כל-כך יודע מה מותר על-פי התוק.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
מר אזולאי, זה ועד שמייצג ציבור שסובל. תשמע אותו

בכבוד ואז תגיב.
ח' רפי
אני ממשיך - חלמיש או עיריית תל-אביב, כלומר

המימסד, יכול לפנות מרובינשטיין. בסיום הפינוי

יתווכחו מי ישלם את החשבון, אבל ראשית כל צריך לגמור עם הסבל של התושבים, כדי

שלא יהיו שם בעוד כמה זמן 500 משפחות במקום 200. צריך לבצע את הפינוי, ואחר-כך

כל אחד יביא את המסמכים לבית המשפט והוא יפסוק מי צריך לשלם - רובינשטיין,

העיריה, המינהל או האוצר. החשבונות הללו אינם מעניינים את התושבים, והם לא

צריו לשבת עם גג דולף ולגור עכשיו באוניברסיטה הפתוחה בגלל הגשם, בגלל שיש

מסמכים מלפני 30 שנה. האזרח צריך לקבל את הפתרון שלו, והמדינה והרשות יסדרו

ביניהם מי ישלם את הסכום.

מי דורול; כמה עולה הפינוי?
חי רפי
סדר גודל של כ-15 מליון דולר, כאשר הפריסה היא

למשך 5 שנים, כלומר 3 מליון דולר בשנה. אם אפשר

להביא 400 אלף עולים בשנתיים, אפשר לפנות 300 משפחות מכפר שלם.

מי דורוו; זה לא דומה.
ז' כהן
קודם כל אני רוצה לברך, באמת הגיע הזמן שיהיה

פתרון לבעיית כפר שלם שנמשכת כבר 40 שנה. זו בושה

למדינה ולכל הרשויות שעדיין גרות משפחות אומללות במצב כזה - הילדים שלהן

משרתים בצבא, כולם נותנים את עצמם למדינת ישראל, אך אין להם פתרונות דיור.

היינו בשתי ועדות הפנים, שלחתי חומר ואף אחד לא הגיב. אני מקווה שהוועדה הזאת

באמת תמצה את העניין ותמצא פתרון. לגבי המחיר, כמו שאמר מר אזולאי, אם אדמות

שיכון ופיתוח ייכללו בפרוייקט של כפר שלם, לא יהיה שום הפסד לחלמיש, להיפך,

יהיה רווח. בינתיים לא רואים את זה, כי צריך לשלם כסף לתושבים, אבל בבוא

היום, עוד כמה שנים, ההפסדים יכוסו על-ידי האדמות.

יש לנו היום הרשמה ליבנה ביתך', והתושבים מעוניינים להירשם, אך בינתיים

אין לנו קריטריונים גמורים ומסוכמים. היינו בישיבה אצל מנכ"ל משרד השיכון,

השגנו הרבה דברים ואנחנו מקווים שכאשר יגיע אלינו הפרוטוקול עם ההחלטות,

תושבים יוכלו להתפנות ליבנה ביתך'. ברגע שאנשי כפר שלם יראו שתושבי רובינשטיין

יכולים לצאת, הם יאמרו - הגיע הזמן, באמת יש לנו פתרון. אך כל זמן שהתושבים

עדיין בבתים, אנשי חלמיש לא רוצים להתפנות, הם אומרים 'אם יפנו את רובינשטיין

יהיה הרבה כסף'. וכך כפר שלם נשארת כמו שהיא, כי מבטיחים לנו הרבה הבטחות.

הי אזולאי; זה תירוצים.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
מאיפה יהיה הרבה כסף כשיפנו את רובינשטיין?
זי כהו
זה לא תירוצים, הרבה תושבים מכפר שלם מקבלים

הבטחות מחברים נכבדים בכנסת, ואנשים לא יוצאים.
ח' רפי
לפני הכנס במכביה, הזמין אליו שר השיכון אריאל

שרון כמה נציגים מכפר טלם, שהם חברי מרכז, והבטיח

להם הבטחות רשמיות על נייר מכתבים של משרד השיכון. הם באו לכפר ופירסמו ששר

השיכון הולך לתת אדמות לכל מי שנולד, ואז אנשים אמרו 'אם הם הצליחו להוציא

כסף, אז קדימה, נחכה עוד קצת, יהיה עוד יותר'. אנחנו, כוועד אחראי, אמרנו שזה

לא כך, אבל יש פוליטיקה.

דבר שני, רצינו לעשות בחירות לוועד, אך העיריה מעכבת את זה. כנראה שיש

מישהו דמיוני במימסד שלא רוצה לפנות את כפר שלם, ועושה את הכל כדי להשהות את

העניין - בשיטה של הפרד ומשול. הוא אומר 'אתם לא וועד מייצגי, אנחנו אומרים

יבוא נעשה בחירות לוועדי, והוא אומר 'לא, אני אעשה זאת לפי השיטה שליי, ועוד

כל מיני דברים מהסוג הזה.הצענו למשרד השיכון שאנחנו נהיה כלבי השמירה שלהם על הקרקעות, ונודיע על

פולשים מבחוץ שבונים בכפר שלם, כדי שיהרסו זאת, והם לא הרימו את הכפפה. הודענו

כמה פעמים לעירית תל-אביב ולחלמיש, אך הם לא עושים דבר ומשאירים את המצב כמות

שהוא, ובבוא הזמן יבוא אדם כמו רובינשטיין ויכתוב יהיו 70 משפתות, ועכשיו יש

500'. אם תושבים רואים שאנשים בנו ולא עושים כלום, אז מגיעים עוד אנשים

ובונים.

זי כהו; אני מקווה שבסופו של דבר באמת יימצא פתרון. יש

לנו פה תוכנית חומש שהוציאה חלמיש להבי כפר שלם,

ואוכל להעביר אותה ליושבת-ראש. אנוזנו מבקשים שיעבדו לפי תוכנית התומש. זאת

חוברת מאוד יפה, שהכין מר הנרי אזולאי, מתוארים בה דברים מאוד יפים - פינויים,

באיזה שנים, 160 משפתות בשנה התל מ-90 עד 95. עד היום לא נעשה שום דבר, ואנחנו

בשנת 1992. פינו אולי דק 10 משפתות.

הי אזולאי! פונו 54 משפתות.

זי כהו; אני מוכנה להתפשר על 50 משפתות, אך בוזוברת הובטח

160 משפוזות בשנה משנת 91, ועכשיו אנתנו ב-92.
הי אזולאי
הובטח 100 משפתות בשנה, לא קראת טוב.

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; אתה תעדכן אתר-כך.

זי כהו; הוצאתם תוברח מאוד יפה, עבדתם עליה כל-כך הרבה

שנים, לפתות תבצעו את הפינויים שכתובים בחוברת,

אנתנו לא מבקשים יותר מזה. תפנו כל שנה 100 או 160 משפחות כמצויין בתוכנית

החומש. עד עכשיו נאמר לנו שהחוברת לא אושרה, לפני שלושה שבועות היינו בפגישה

עם מנכ"ל משרד השיכון, והוא אישר אותה. אנתנו לא מבקשים לגמור במכה אחת את

בעיית כפר שלם, אלא תוך תמש שנים, כפי שהובטת. אם תמשיכו לשתק עם ניירות

ומסמכים, הבעיה לא תיפתר תוך חמש שנים. אולי זו רק אחיזת עיניים בשבילנו, אבל

אני מקווה שעם הרצון הטוב של מר אזולאי - ויש לו רצון טוב - של מר שוורץ

ועיריית תל-אביב, בעיית כפר שלם באמת תיפתר. מה שמעניין אותנו, שתושבים לא

יסבלו, ולא שום דבר אחר. אנחנו מזמינים את גברתי לבקר במקום, לו היה באפשרותך

לבוא עוד עכשיו, כשיורד גשם, היית רואה באמת איך תיים שם. כואב הלב על התושבים

שזועקים לשמיים ימי יעזור לנוי, ואין מושיע.

עי סולודר; אני תושבת שבמשך הקדנציות היינו בכפר שלם כבר אי

אלו פעמים. העניין מתמשך, פעם הוא נדון בוועדת

הפנים, פעם בוועדת הכלכלה. אני מקווה שלא תצטרכו לעבור לעוד וועדה.

שי צעירי; רציתי להבהיר לגברתי את נושא הוועד, כדי שתהיה

מעורה בנושא. בעצם מדובר פה בוועדים - יש ועד כפר

שלם נבחר, שנבחר ברוב גדול, ויש ועד שאני לא יודע מי הכריז עליו כוועד, אבל

הוא לא הוועד שנבחר. אני לא מתייחס עכשיו לשאלה אם צריך לעשות בחירות או לא,

אך צריך לדעת שיש שני ועדים בכפר שלם, כל אתד מושך לכיוון אחר ומנסה לתת תחושה

שהוא טוב יותר - נוצרים פערים, וזה לא לטובת התושבים.

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; אנחנו לא מתעסקים פה בבחירות לוועדים. אני מניחה

שיש ועד שנבתר, שהוא הכתובת לגבי השלטונות ואתו

צריך לשתף פעולה ולבוא בדברים.

שי צעירי; השאלה אם העיריה מכירה בזה.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
זו סוגיה שצריכה להתברר ביניכם ובין העיריה,

ואנתנו לא נוכל להתערב. אני יכולה להגיד דבר אחד,

אם יש ועד שנבחר כדת וכדין, הוא הכתובת לכל המוסדות.
מ' דורון
כרגע יש שני ועדים, היו שתי בחירות שונות בתקופות

שונות. הם ישבו אצלי ואנחנו מקווים שנוכל לעשות

בתירות מוסכמות, הן על דעת העיריה והן על דעת התושבים, כדי שנדע מי הוועד. גם

לנו המצב הזה לא נוח, מפני שכל הזמן הם מדברים בשני קולות. לנו לא משנה

לחלוטין באיזה קול ידברו, כי בנושא של ועדים אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, זה

לא ליכוד ולא מערך אלא עניין כפר שלם נטו. לצערי זה לא מתנהל כך ולכן יש

חילוקי דעות. אם היית לוקחת את הוועד השני הוא היה טוען שהוועד שיושב כאן

איננו מוסמך. אבל זה עניין פנימי של עיריית תל-אביב ולא של ועדת הכנסת. אגב,

זה המקום היחידי בארץ שבעלי זכות הבחירה הם רק כאלו שיש להם זכויות של פינוי,

מאחר והנושא המרכזי בכפר שלם הוא נושא הפינויים.
ח' רפי
מתי נבחר הוועד השני ועל-ידי מי?

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; אני לא רוצה לדון פה בענייני הוועדים.
מי דורוו
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הם עם הוועד הזה,

ומנסים לפתור את הבעיה. בכלל לא משנה לי מי יעסוק

בזה, אלא איר לסיים את פרשת כפר שלם. המסמכים מדברים על 70 משפחות ב-1974 ועל

250 כיום. אם דמי הפינוי הממוצעים הם בסביבות 120-110 אלף דולר למשפחה, לא

מדובר על 15 מליון אלא על 30 מליון דולר. מר רפי הציע שקודם כל נפתור את

הבעיות ואחר-כך נתחשבן. אבל מישהו צריך להוציא את הכסף כדי להתחשבן, ומדובר

ב-30 מליון דולר טבין ותקילין. גם אם תהיה פריסה לשלוש שנים, התקציב הוא 10

מליון דולר בשנה, וזה לא סכום ש'הולך ברגל'.

היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו; 10 מליון דולר הוא סכום בשמיים?
מי דורוו
הוא לא בשמיים, אם תפעלו שקודם כל הקרקע תעבור

לרשות מדינת ישראל ותצא מהבעלות הפרטית.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
מה זה 'אתם תפעלו'? העיריה היא לא צד בעניין?
מי דורוו
העיריה לא יכולה לפעול. המו"מ הוא עם חברת

רובינשטיין, כפי שהסביר נחמיה שקד. ה-200 אלף

דולר הוא באמת לא סכום בשמיים, ואת זה לדעתי אפשר לגמור או לקבוע שבורר יקבע,

ובינתיים להעביר את הבעלות למינהל מקרקעי ישראל. בעצם מדובר על השווי של 200

אלף דולר משנת 75', שאז נחתם ההסכם בין המינהל ורובינשטיין.
קריאה
לא נחתם.
מי דורון
זה מה שהוא טוען. אגב, לא כולם זכאים לפינוי,

ויבדקו כל מקרה לגופו. מה שקרה, כפי שרמז מר רפי,

אנשים באו מתוך ידיעה שזה המקום היחידי בארץ שמשלמים סכומי פיצויים גבוהים

כאלה, הפכו מחסנים לדירות ונכנסו לגור. לא יעלה על הדעת שאנשים שאינם בעלי

זכויות ייתפסו טרמפ' על אלו שהם כן בעלי זכויות. בכל אופן, אם נוכל להתחיל

לגלגל את העניין עם 6 מליון דולר ולפנות מתוך ה-250 משפחות את אלה שהם בעלי

זכויות, אני מאמין באמת ואמונה שאפשר לגמור את בעיית כפר שלם. אגב, יש עוד

מקומות שבהתלט הייתי רוצה לפתור את בעיותיהם, אבל כאן יש ריכוז גדול של למעלה

מ-200 משפחות.
ח' רפי
מר דורון דיבר על 30 מליון דולר ומר שקד דיבר על

21 מליון דולר. מה הסכום הנכון?
שי דייל
בתור ועד אל תתעסקו בחשבונות. אתם צריכים פתרון,

ולטובתם אני מציע שלא תתערבו בנושא הכספים.
הי אזולאי
אני מתחיל מההתחלה - בהנחה שהקרקע של רובינשטיין

תועבר למינהל, ובין המינהל לבינינו אין חילוקי

דעות, ובהנחה ששיכון ופיתוח יעבירו את הקרקעות לרשות חלמיש, ובהנחה שנקבל אתתקציב הביניים של 6 מליון דולר - אנחנו ערוכים לצאת לפינויים באופן מיידי. אני

לא הולך לתקן את מה שאמרה יו"ר הוועד הגב' זהבה כהן, וגם לא את מה טאמר ידידי

רפי תגי, אני רק רוצה להגיד שבשטחי חלמיש המטופלים על-ידינו, וגם שם יש כמה

מאות משפחות, כל מי שמעוניין יכול להתפנות בתנאים ובקריטריונים המקובלים בכפר

שלם, והמוסכמים גם על הוועד הקיים. לצערי לא ראיתי נהירה גדולה לפינויים מצד

התושבים, כל אחד מחכה ליבאר הנפט הגדולה'. מטעמנו אין שום בעיה, ואת

הקריטריונים שביקשתם שלחנו לכם בדואר. אלו הקריטריונים הגבוהים ביותר בארץ.

שי דיין; אם הקריטריונים כל-כך גבוהים, אז אתם גורמים

לפלישה למקום. האשמה היא בכם.

היו"ר ש' ארבלי אלמוזליכו; לא קיבלנו בדואר שום דבר. אם יש לך את זה פה,

תעביר לנר עכשיו.
שי דייו
זה נשמע כמו תד גדיא - בהנחה ש... אם ואם ואם.
הי אזולאי
אני מוכן ל'אם' אחר. אם תקציבו לי כסף, אני אפנה.
שי דייו
אין לכם פתרון ביניים מעשי? אין לי טענה אישית

נגדך, אני פונה אליך כנציג חברת חלמיש, ואני מבין

מה זה תברה ממשלתית. אמרת יבהנחה שיהיה כך ובהנחה שיהיה כך'. נאמר שאין הנחות,

אתה, כאדם שרגיש לנושא, מה נראה לך שיהיה?
חי אזולאי
כבר אמרתי שברגע שיהיה כסף, אני ערוך לפינוי

מיידי. לכסף אין ריח ואני מוכן לקבל כל סוג של

כסף, ובלבד שיהיה תקציב לפנות.
שי דייו
יש לכם דירות פנויות באזור?
הי אזולאי
אין דירות, אבל אנחנו מוכנים אפילו לבנות במיוחד.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
תאמר כאן את הקריטריונים, כדי שייכנסו לפרוטוקול.
הי אזולאי
טבלת דמי הפינוי מורכבת מכמה קריטריונים: יש 'ראש

משפחה' ויש 'נלווה'. לזוג ללא ילדים כאשר הוא ראש

משפחה, אנחנו נותנים מספיק כסף כדי לבנות 85 מ"ר - 66,250 דולר פלוס קרקע

בחינם, פיתוח חינם, חיבור חשמל חינם ושכר דירה לשנתיים. יש כבר 30 משפחות

שסיימו את בניית ביתם במהלך השנתיים האחרונות, ועוד כ-20 משפחות נמצאות בשלבים

מתקדמים לקראת התחלת הבנייה. אני העמדתי עוד 70 מגרשים לטובת העניין, אלא

שפשוט לא באים להתפנות. בנוסף לכך, כל מתפנה זכאי גם להלוואה נוחה.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
מה זה 'הנלווה'?
הי אזולאי
'הנלווה' הוא בן נשוי וכדי. כל אהד מקבל בהתאם

למצבו, זוג עם 4 ילדים - ראש משפוזה מקבל 89 אלף

דולר פלוס כל מה שהזכרתי שזה מגיע ל-60 אלף דולר נוספיס, פלוס הלוואה של כ-30

אלף דולר, שההחזר עליה הוא כ-200 שקל לחודש. מכאן יוצא שאפשר להגיע לכ-180 אלף

דולר כולל ההטבות וההלוואות.
י' שוורץ
אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. ההטבות האלה

עומדות לרשות האנשים שגרים בשטחי שיכון ופיתוח

ובשטחי חלמיש. הן לא עומדות לרשות האנשים שגרים בשטחי רובינשטיין, וכאן עיקר

הבעיה של מצוקת הדיור.
הי אזולאי
אם כבר הזכרת, אז יש רובינטשיין ויש קרייתי,

ותדעו שאנחנו לוקחים על עצמנו מטלות נוספות שלא

היו בתחומנו. לגבי הקריטריונים, נתתי רק את שני הקצוות, והמספרים הלא הם

רשומים לפנייך.עקרונות לפינוי כפר שלם
טבלת דמי פינוי
הרכב משפחה מ"ר ראש מטפחה נלווה

זוג (ללא ילדים) 85 66,250 $ 50,250 $

זוג 1+ 2+ 100 76,000 $ 60,000 $

זוג 3+ 110 82,500 $ 66,500 $

זוג 4+ 120 89,000 $ 74,000 $
למשתתפים בתוכנית ל"בנה ביתך"
א. עלות הבנייה לפי התחשיב הבא: 650 דולר למ"ר

הוצאות - מע"מ + מס רכישה - 6,500 $

אדריכל - 3,500 $

מכון התקנים - 1,000 $

סה"כ הוצאות ללא בנייה - 11,000 $
ב. הטבות נוספות שינתנו לדיירים יהיו כדלקמן
קרקע לבניה - חינם כ-30,000 $

פיתות כ-15,000 $

חשמל כ-3,500 $ (חישוב עד לבתים למעט ביקורת ומונה)

שכ"ד לשנתיים כ-10,000 $ (עד 500 $ לחודש אך לא יותר מ-95%).

מס רכוש על המגרש מיום הרכישה ועד 18 חודש מקבלת היתר הבנייה.

ג. משפחה הזכאית למגרש ב"בנה ביתך" תקבל את המגרש בתוכנית "מיי ו-"ש" לפי

הת.ב.ע. - במכר.

ד. רווקים מגיל 27 ומעלה - דמי הפינוי יהיו בגובה 70% מדמי הפינוי למשפחה

נלווה ללא ילדים היוצאת לשוק החופשי (כלומר 70% מ-65,250$ = 45,674$).

ה. נתן הטבה למשפחות בנות 5 ילדים ויותר בגובה של 3,000 $ לכל ילד ההל

מהילד החמישי.

ו. דמי סידור ראשוני לראש משפחה בלבד יהיו בגובה 6,000 ש"ח - צמוד למדד

המחירים לצרכן.

ז. ההולכים לשוק החופשי יקבלו תוספת של 15,000 $.

אנחנו מעמידים את התנאים אלה היום לרשות כל אדם מכפר שלם שרוצה להתפנות

מהשטתים המטופלים, כפי שציין מר שוורץ - שטתי חלמיש או שיכון ופיתות, אך לא

שטחי רובינשטיין ואחרים. אנחנו משמשים כזרוע לפינויים גם עבור שיכון ופיתוח

וגס עבור עיריית תל-אביב, בעצם כמעט עבור כל הגופים שנמצאים בתל-אביב.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
תודה רבה. אני פונה למר עדי הדר, נציג האוצר.

בישיבה הקודמת, בה לא השתתפת כיוון שהיית

במילואים, ביקשנו שמשרד האוצר יעמיד לרשות משרד הבינוי והשיכון או חלמיש 6

מליון דולר להתחלת הפינויים, עד שיוכלו למכור את הקרקע ולהחזיר את הכסף, כי

למעשה הפינויים ימומנו מהכסף שיתקבל ממכירת הקרקע. אבל בינתיים הפרוצדורה של

העברת השטחים עדיין לא הסתיימה, והיא אמורה להסתיים בקרוב. מר שוורץ, לגבי

שיכון ופיתוח, בפעם שעברה אמרתם שתודיעו לנו מתי הפרוצדורה מסתיימת.
יי שוורץ
היא עדיין לא הסתיימה, ואנו עדיין לא יודעים מתי

היא תסתיים.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
בכל ייבנו המלצנו, שהאוצר בכל זאת יעמיד את הסכום

הזה לרשות תלמיש, בשביל שתוכל להתחיל בפינויים.

מר עדי הדר, נציג האוצר, בבקשה.

טי הדר; ראשית אני מבקש להתנצל על האיתור, פשוט הגעתי

מישיבה אחרת. אני מקווה שלא אסבך את ה'פלונטר' אלא אנסה להתיר אותו, אבל אני

חייב להתייחס לדברים שהיו בעבר. אני קיבלתי את כל החומר מהישיבה הקודמת מאייל

סביר שבא במקומי, כולל בקשתכם להעמיד מימון ביניים על-מנת להתחיל את תהליך

הפינוי. אני מכיר את הנושא של כפר שלם למעלה משנתיים וחצי, ואני מניח שיש מי

שיאמר שהוא מכיר זאת כבר למעלה מ-20 שנה. עוד בתקופתי היה ביקור בכפר שלם של

שר האוצר הקודם, מר שמעון פרם, בליווי הממונה על התקציבים וראשי האוצר, והנושא

הזה עמד בפניו, כולל ההצעה ללכת למשק סגור, ואי אפשר להתעלם מהחלטתו לא ללכת

לשיטת המשק הסגור.

אני רוצה לציין עוד כמה בעיות, על מנת שתדעו למה לא כל כך פשוט ללכת
בשיטה הזו. אתם אומרים
י נלך למשק סגור, אפילו שהוא לא מתאזן, ורואים על פניו

שהוא לא מתאזן. אבל בואו נתחיל, ונדחה את הקץ לעוד כמה שנים כשנראה שחסר לנו

כסף'. הסיבה הראשונה שהרתיעה מללכת לכיוון של משק סגור, היא התקדים שאנחנו

יוצרים פה, הן בשיטה והן בעלויות הפינוי.

לגבי השיטה, אנחנו מתנגדים עקרונית למשק סגור, שהמימון שלו יבוא מתוך

ההכנסות מהקרקע. ההכנסות מהקרקע הן כסף לכל דבר, למרות שכביכול לא רואים את

הכסף. ברגע שנסכם את שיטת הפינוי, אני בעד לעשות זאת בכסף ולא דרך מתיר הקרקע,

למרות שיש כאן מורכבות של קרקע פרטית שהמינהל צריך לפדות אותה. בואו נפריד -

אם צריך לפדות, המינהל יפדה, ואם צריך להעמיד כסף, תהיה החלטה להעמיד כסף. גם

בתקציב המינהל וגם בתקציב משרד השיכון יש תקציבים לפינויים - ואני לא מתייחס

כרגע לסוג הפינוי, יש פינויים כלכליים ויש פינויים סוציאליים. התקציב הזה עומד

על סדר גודל של 40 מליון שקל בשנה. כלומר לא צריך ליצור יש מאין, התקציב קיים

וצריר להתליט למה הוא הולך ולפי איזה קריטריונים.

לגבי הקריטריונים ועלויות הפינוי, מר אזולאי הקריא מספרים. אני לא יודע

ממה הם נגזרים, אני מנית שממה שניתן בעבר, וזה גם מה שיתנו בעתיד. האם העלויות

האלה מוסכמות על המינהל והאם אלה הקריטריונים שלו? כי אני יודע שאלו שלו

נמוכים יותר, והקריטריונים שהושמעו כאן שחורגים מכל קריטריונים אחרים שנהוגים

על-ידי משרד השיכון או מינהל מקרקעי ישראל. אינני יודע מי אישר אותם ואת

העלויות האלה - מגרש בחינם ועוד הלוואה מסובסדת. אני זוכר שגם בפעם שעברה,

לפני הסיור של שר האוצר הקודם, שאלנו את אותן שאלות - מי קבע את הקריטריונים

הללו? אם אנחנו ניתן ידינו להם, אז אותם 40 מליון שקל לא יספיקו לדברים שאנתנו

מתכננים לעשות, אלא רק למחצית מהם או אפילו פחות.

הנושא אחרון, היקף התקציב הנדרש. מדובר כרגע על סדר גודל של 20 מליון

דולר. אני לא יודע בכמה שנים מדובר, אבל היקף כזה של תקציב במקום אחד, לפינוי

סוציאלי, לא קיים בתקציב. קרי, אם יתליטו ללכת לפינוי של כפר שלם, יהיה צורך

להעמיד תקציב מיוחד לכך, באישור שר האוצר, או לפרוס את זה למספר שנים כזה שכל

שנה יילקח נתת מהתקציב השוטף לטובת העניין. לשאלתך שהועלתה בדיון הקודם, כל

עוד לא יסוכמו הקריטריונים, עלויות הפינוי והשיטה שבה מבצעים אותו - ולא משנה

לנו אם תלמיש או מינהל מקרקעי ישראל מבצע את זה - אין תקציב למימון ביניים

בשביל להתחיל את התהליך. צריך להתחיל אותו נכון ולא בשיטה הקיימת, אחרת נגיע

ל"ברוך" בעוד שנתיים-שלוש, כשייגמר הכסף או כשההכנסות מהקרקע לא יממנו את המשך

הפינוי.
ג' גל
את עניין הפינוי אתה שומע פה לראשונה?

עי הדר; שמעתי על כך לפני למעלה משנתיים וחצי, והדיון

התקיים כבר אז. שר האוצר נענה להזמנה לבקר בכפר

שלם ולראות במו עיניו, על בסיס ההצעה שהונחה בפניו, לתת לחברת חלמיש לבצע את

הפינוי בשיטה של משק סגור.
ג' גל
לא הבינות. אח מה שנותנים בפועל, אתה שומע פה פעם

ראשונה? לא ידעתם על כך קודם?

עי הדר; שמענו את זה גם לפני שנתיים וחצי, וכבר אז לא

הסכמנו שאלו צריכות להיות עלויות הפינוי,

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; אז למה במשך השנתיים הללו לא גיבשתם יתד את

הקריטריונים?

עי הדר; למינהל מקרקעי ישראל יש קריטריונים לפינוי,

והקריטריונים שהובאו כאן חורגים מהם. אני מניוז

שאיו נכונות של חברת תלמיש לרדת מזה, כי אלה דברים שאולי ניתנו כבר בעבר, ולמה

יסכים מתפנה אתר לקבל פתות ממישהו אחר שכבר התפנה? אבל לצורך העניין לא קויימו

דיונים בין המשרדים. אנתנו לא קיבלנו בזמנו שום הנתיה משר האוצר לקדם את

העניין. הוא היה שם, שמע על ההצעה של משק סגור, וראשי האוצר לא קיבלו אותה,

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; אל תדבר על שר האוצר שאינו בתפקיד היום. מאז עברו

למעלה משנתיים, והיום יש שר אוצר הדש. האם לא

התייחסתם לכל הנושא של הקריטריונים וכפר שלם?

עי הדר; אנתנו לא מתעסקים באופן שוטף בפינוי, אלא מינהל

מקרקעי ישראל, והוא גם קבע את העלויות. המינהל

מפנה בעוד מקומות, ולא רק בכפר שלם. בכפר שלם יש מין תהליך של גלים, שעולה

ויורד, ואני לא יודע מה מניע אותו,

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; מר אזולאי, על דעת מי הקריטריונים הללו? האם הם

מקובלים על המינהל? מי גיבש אותם? האם משרד האוצר

יודע עליהם ואישר אותם?

הי אזולאי; אני מבקש שקודם תרשי לישראל שוורץ להעיר הערה.
י' שוורץ
מר עדי הדר, ברצוני להתייחס להערתך שהקרקע לא

מממנת את הפינויים בקריטריונים האלה. ובכן, אנהנו

הזמנו שמאי עצמאי, בארי צירניאבסקי, שהוא שמאי טוב ומהימן. הוא הגיש שומה

שהעסק סגור, כלומר שבתנאי התב"ע הקיימת ההכנסות יכולות לממן את הפיצויים

לתושבים. אתה צודק במאה אחוז בתפיסה שכסף הוא כסף וקרקע היא קרקע ואי אפשר

לערבב בין השניים. אבל נכון להיום, הקריטריונים קיימים ולא תהיה שום הכנסה

משום קרקע, כלומר הגישה של 'הקרקע היא קרקעי היא לגמרי תיאורטית בנושא הזה, כי

אם לא יומשך הפינוי בקריטריונים האלה, לא תהיה שום הכנסה משום דבר, אין שום

דרך אתרת להגיע לקרקע. לכן, בסופו של דבר, למרות שזאת לא הגישה הנכונה, זאת

הדרך היחידה להיחלץ מהעניין, בהנחה שההכנסה מהקרקע ממנת את הפינויים, וזה

נבדק.

הי אזולאי; ברשותך גברתי, אני רוצה ללכת קצת יותר לאחור. מה

שנאמר כאן לגבי אי הסכמת שר האוצר הקודם למשק

סגור - לא מדוייק. בעיקרון השר הסכים למשק סגור, אבל הוא ביקש שתהיה ועדה,

שהורכבה ממנהל מינהל מקרקעי ישראל, המשנה למנכ"ל חלמיש ונציג האוצר, שהיה אז

מר ספרן. שניים מתוך שלושת חברי הוועדה, גדעון ויתקון ועמוס רודין, נטו להמלצה

עקרונית חיובית, ונציג האוצר התנגד. כך שלא שר האוצר התנגד, אלא הוא מינה ועדה

שתבחן את הנושא ותגיש מסקנות. בעצם העניין התגלגל ולא הסתיים עד עצם היום הזה,

באשר לקריטריונים לפינוי - אני חייב להדגיש שמדובר בשכונה אחת מתוך שתי

שכונות בלבד בכל הארץ, שהוכרזו על-פי חוק שכונות שיקום שכונות.

היו"ר טי ארבלי אלמוזלינו; הן הוכרזו על-פי חוק פינוי ובינוי.
ע' סולודר
עם דגש על הפינוי, כי נדמה לי שחלק מהעניין הוא

שתושבים לא רוצים להתפנות.
ה' אזולאי
אם כפר טלם היא אחת מתוך שתי שכונות בלבד,

שהוכרזו על-פי החוק הזה, צריך לתת לכך את הדעת.

סימן שכאן- הבעיה הרבה יותר מורכבת מאשר בפינויים רגילים, כפי שמציע עדי הדר,

ואנהנו מבצעים גם כאלה ביפו ובכל מיני מקומות אתרים, על-פי נוהלי מינהל מקרקעי

ישראל. כאן דמי הפינוי מורכבים מתוך הסעיפים שאומרים שייצא איש מביתו וייכנס

לביתו עם מינימום נזקים. דהיינו, אנחנו מעמידים מגרש לרשות העניין; אנחנו

נותנים לו, ככל האפשר, סכום כסף הקרוב למחיר בניית בית בסדר גודל שהמשפחה

זכאית לו. הטבלה מורכבת מזוג ללא ילדים, זוג עם ילד עם שניים, זוג עם שלושה

ילדים - כל אחד בהתאם למצבו.
ג' גל
השאלה שלנו היתה - מי הסמכות שקובעת את זה?

הי אזולאי; הסמכות שקבעה זאת - משרד השיכון בשיתוף עם חלמיש,

כאשר כל קריטריון נשקל ונבדק בקפידה בפרמטרים

נוספים, גם על-ידי שמאי. הלא בכפר שלם יש בעיה. לא אכנס עכשיו לנוהלי פינוי,

אבל נניח שעל-פי הנוהלים של מינהל מקרקעי ישראל משלמים פר תדר...

גי גל; אולי אקל עליך. השאלה שלי היתה בהקשר למה שאמר

עדי הדר. הוא אומר שנתתם דבר שלא הייתם מוסמכים

לתת, ולכן הם לא יעמידו לרשותכם את מימון הביניים. מה שאתה מספר הוא תשוב, אבל

מה שמעניין אותנו - האם יש הצדקה לכך שנציג האוצר יתופס אתכם בגרגרת', או שאכן

מקור הסמכות הוא של משרד השיכון ושל חלמיש, ושאכן קיבלתם את האישור של משרד

השיכון.

הי אזולאי; א) קיבלנו את אישור משרד השיכון, ונמצא כאן- ישראל

שוורץ שהיה שותף לכל הדיונים. ב) דמי הפינוי האלה

לא התחילו בשבוע שעבר וגם לא בביקור שר האוצר דאז, מר פרס. הם התחילו עוד הרבה

לפני כן.

עי סולודר; אני חושבת שהם התחילו ב-84.

גי גל; השאלה האם נציג האוצר מערער על מקור הסמכות הזה?

עי הדר; מר אזולאי, האם אתם מפנים כל הארץ בעלויות האלה?

מה ההבדל בין כפר שלם לשכונת שיקום אחרת?

הי אזולאי; אמרתי והדגשתי - זו אחת משתי שכונות יחודיות, אין

עוד מקומות כאלה. מתוך כך גם הוחלט על חוק פינוי

ובינוי, ומתוקף החוק הכנו תוכניות שיחכרו את הקרקע.

היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו; המינהל היה שותף לקביעת הקריטריונים?

ני שקד; לא. במקומות אחרים חלמיש מפנה לפי הקריטריונים

שלנו, אך לגבי כפר שלם - בשנת 62' נחתם הסכם,

לפיו העמיד המינהל לרשות חברת חלמיש 470 דונם בחכירה וכ-400 דונם במכר, וסוכם

שכל ההכנסות מהקרקע יהיו לטובת הפינויים. בתום ההסכם יעשו חלוקת רווחים - אחרי

שיקזזו את הוצאות הפינוי, הבינוי והפיקוח - 40% לחברת חלמיש, 60% למינהל.

ב-1972 תזרו וחתמו על ההסכם הזה. מבחינת המינהל, כפר שלם הוא משק שמנהל את

עצמו לבד עם משרד השיכון, ובאחד הימים נצטרך לערוך התחשבנות. לכן במקום הזה,

לפי מיטב ידיעתי, המינהל לא מעורב בקריטריונים. אציין שאם חלמיש רוצה לבצע

פינוי על-יד כפר שלם - והיום יש לנו ויכוח איתם על כך - הם מפנים לפי

הקריטריונים של מינהל מקרקעי ישראל, והתקציבים שאנו מעמידים לרשותם הם בהתאם

לכך. אבל פה, היות והקרקע נמסרה לרשות חברת חלמיש, העניין באחריות משרד

השיכון. כפר שלם גם לא מופיע בתקציב הפינויים של מינהל מקרקעי ישראל.

היו"ר שי ארבלי אלמוזללנו; בעקבות דברי נציג האוצר, אני רוצה לשאול את מר

אזולאי - הרי מאז שקיימים הקריטריונים הללו,

חלמיש כבר פינתה משפחות. כמה משפחות פיניתם?
ה' אזולאי
בשנה האחרונה פינינו 54 משפחות, לפי הקריטריונים

האלה.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
ומשרד האוצר לא ידע על כך דבר? מאיפה בא התקציב

לפינויים?
ה' אזולאי
מתקציב חלמיש, מזה שהיא מוכרת קרקעות ומממנת.
ג' גל
לפי דבריך, הבעיה שלכם היא רק מימון ביניים.
היוייר שי ארבלי אלמוזלינו
על זה אנחנו מדברים, ודיברנו על כך גם בישיבה

הקודמת - על מימון ביניים של 6 מליון דולר,

שיוחזר לאחר שהם ימכרו את הקרקעות ויוכלו לממן את הפינויים. אבל עד שייגמר

תהליך מכירת הקרקעות הם זקוקים לסכום הזה כמקדמה, בשביל שיוכלו להתחיל בנושא.

הי אזולאי; בדיוק על-פי העיקרון שאנחנו מפנים פה, הצענו

לפנות ברובינשטיין, בתנאי שיתנו לנו את קרקעות

שיכון ופיתוח.
גי גל
הבנתי מה שקורה כאן. האוצר אומר: היות ואתם לא

עושים מה שאנחנו חושבים, אנחנו לא נותנים לכם את

מימון הביניים.
שי דייו
אבל מה זה איכפת להם? הרי הכסף יחזור אליהם!
טי הדר
אם היינו מפנים לפי הקריטריונים הרגילים של

המינהל, אז היום היו בכפר שלם 4,000 משפחות.
טי הדר
כבר נתתי את התשובה. אין לנו תקציב למימון ביניים

לקדם את העניין בשיטה של משק סגור. אמר כאן נחמיה

שקד, שהקרקע כבר נמכרה בשני הסכמים בעבר. אם זה אכן כך, והכל חתום וברור, אני

לא מבין מה מטרת הישיבה. אתה אומר שהקרקע כבר ניתנה וההתחשבנות תהיה בעוד 20

שנה 40%: 60%, אז בעצם בשביל מה הישיבה?

הקריטריונים נקבעו על-ידי משרד השיכון, התקציב במשרד השיכון לא קיים, והם

כפולים מהקריטריונים שמינהל מקרקעי ישראל מאשר לפינוי אחר. האם מותר לי לבדוק

אותם, או שהם בבחינת ייכזה ראה וקדש"?
יי שוורץ
זו בעיה של מימון ביניים, לא של תקציב.
טי הדר
מר שוורץ, אני לא רוצה לפתוח פה בוויכוח. אם אתם

אישרתם את הקריטריונים והם מקובלים עליכם ויש

לכם תקציב לפינויים, אז תמשיכו לעבוד עם אותו תקציב. מאיפה מומנו 54 פינויים?
שי דיין
האם יש פה שתי ממשלות? האם כל משרד הוא ממשלה

בפני עצמה? הרי גם משרד האוצר וגם משרד השיכון הם

חלק מממשלת ישראל. לכן אל תדבר איתו בצורה כזאת - "אתם החלטתם" ו"אנחנו

מחליטים אחרת". משרד האוצר הוא חלק מהממשלה ואתם חייבים גם כן לקחת אחריות

בנושא הזה. מר הדר, אל תיקח את זה באופן אישי, אני מדבר על משרד האוצר ואין לי

טענה אליך אישית.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
גם אני לא מדברת באופן אישי, אך אני רוצה להגיד

לך שמשרד האוצר מצפצף על כל הדיונים שמתקיימים

בוועדות הכנסת. הוא רואה אותם כהכבדה, הם לא מעניינים אותו, הוא לא מתייחס

אליהם ולא מתחשב בהם. הנושא הזה נדון כאן על סמך שחי הצעות לסדר היום שהוגשו

במליאה על מצב המשפחות בכפר שלם. הסבל שעובר על המשפחות הללו נמשך כבר הרבה

מאוד שנים, והוא צריך להסתיים. הדבר כאב לחה"כ הרב שלמה דיין וחהייכ אלי בן-

מנחם, והם העלו את הנושא בפעם המי יודע כמה בכנסת, שם הוחלט להעביר אותו

לוועדה הזאת. היום אנחנו כבר בישיבה השנייה, ואני עדיין לא יכולה לקשור את

הקצוות. כל אחד מטיל את האחריות על השני.מה ביקשנו מהאוצר בסך-הכל - 6 מליון דולר מימון ביניים, מין הלוואה

שתוחזר אליכם בתחום הפרוייקט. אף אתד לא מתכוון לקחת את הסכום הזה. לא ב יקשנו

תקציב נוסף, אלא רק מימון ביניים כדי להקל על התחלת הביצוע של הפינויים, עד

שתיגמר העברת הקרקע ששיכון ופיתוח עומדת למכור, ואז יהיה כסף למימון הפרוייקט.

עד כדי כך משרד האוצר איננו מוכן ללכת לקראת? לכן אני אומרת שאתם חיים בפלנטה

אחרת לגמרי, וכל הדברים החברתיים שמתרחשים בשטח לא מעניינים את האוצר כהוא זה.

אנחנו דנים בנושא כבר שתי ישיבות, ואינני יודעת איר לסכם את הדיון של

היום. בישיבה הקודמת חשבנו שאנו קרוביס לפתרון. אמרו פה שמוכנים להתחיל

בפינוי, והעניינים האחרים נמצאים בתהליך שיסתיים. היום הודיע לנו איש המינהל

שתוך שבוע יסוכם המו"מ לגבי הקרקעות של רובינשטיין, ואנו מקווים שתוך שלושה

שבועות עד חודש העניין הזה ייגמר. אם כלל לא מעניין את האוצר מה שקורה בכפר

שלם, אנחנו נטיל את האחריות על משרד השיכון, שהם מהגורן ומהיקב ימציאו את ה-6

מליון דולר כדי להתחיל, עד שיסתיימו כל ההליכים האחרים. אם האוצר איננו מוכן

לתת את מימון הביניים, אין לנו שום כתובת אחרת.

י' שוורץ; אין לנו 6 מליון דולר. כל תקציב הפינויים של משרד

השיכון הוא 4 מליון שקל בשנה. התקציב של 40 מליון שקל, עליו דיבר עדי הדר, הוא

כולל המינהל וכוי.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
אז הפתרון הוא לתת למשפחות האלה להמשיך לסבול כך?

מישהו מכם היה מוכן לגור בתנאים האלה? אנחנו בשנת

1992!
הי אזולאי
אכן, למשרד השיכון יש 4 מליון שקל לפינויים.
ע' הדר
וממה בוצעו 54 פינויים בשנה שעברה?
הי אזולאי
משרד השיכון לא השתתף בפינויים בכפר שלם. חלמיש

ביצעה אותם בעצמה, באמצעות כספים שלה, מתוך

תקבולים ממכירת קרקעות שיש לנו משנת 62'.
טי הדר
כלומר היפול'" מהקרקע הוא אצל חברת חלמיש, והיא

קבעה את הקריטריונים לפינוי.
הי אזולאי
חלמיש לא קבעה את הקריטריונים לבד, אלא ביחד עם

משרד השיכון ובאישורו.
ג' גל
אנחנו יכולים לדוש בזה בלי סוף. הוא אומר בעצם
שני דברים
אנחנו מתנגדים למשק סגור, אנחנו

מתנגדים לקריטריונים שנקבעו, והאמצעי שלנו להביע את מחאתנו הוא למנוע מכם את

ה-6 מליון דולר.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
מה הפתרונות שמציע האוצר לכפר שלם? אתם מתנגדים

למשק סגור. אז מה ההצעות האלטרנטיביות שלכם?
עי הדר
אני מוכן לרשום את שאלתך, לבדוק את האפשרויות,

ולחזור עם הצעה. לקראת הדיון היום לא התכוננתי

להצעה חלופית. באתי לדיון הזה לפי בקשת הוועדה, למדתי את ההיסטוריה של הנושא

וההתייחסות שהיתה בעבר להצעות האלה, ואלה לא הצעות חדשות, הן נדונו כבר לפני

שנה ושנתיים ולא התקבלו על-ידי האוצר. נכון, שר האוצר דאז לא נתן פתרון

אלטרנטיבי. הוא רק אמר שזה לא מקובל עליו. מאז לא גיבשנו הצעות אחרות, כי לא

התבקשנו לעשות זאת. אם זאת בקשת הוועדה, לדיון הבא נביא הצעה שלנו איך כן לבצע

את הפינוי.
מי דורוו
אני לא יודע מה יכולה להיות הצעה אלטרנטיבית.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
אנחנו מגיעים למבוי סתום. מטרד האוצר לא מוכן

לממן ומטרד השיכון אומר שאין לו כסף. אז אל תתנו

6 מליון דולר, תתוזילו ב-3 מליון דולר. האם אינכם יכולים להעמיד זאת לרשות

חלמיש, בינתיים, עד שתסתיים מכירת הקרקעות?
י' שוורץ
כל תקציב הפינויים שלנו, לכל הארץ, הוא 4 מליון

שקל.
ג' גל
לפי דעתי יש לנו שתי אפטרויות. אפטרות אחת, לקבל

את הצעת נציג האוצר - לקיים עוד ישיבה ולדרוש

מהמינהל טיביא הסברים, האם הם פעלו בסמכות או לא. האוצר ודאי יביא הצעה לתת

קריטריונים אחרים, כל הסיפור יתחיל מהדט, ולהערכתי לא נגיע לטום מקום.
טי דייו
הטאלה אם הם יהיו מוכנים לממן את הפינוי.
מי דורוו
בלי הקריטריונים האלה לא יהיה אף פינוי. ההבדל

ביניהם לקריטריונים אחרים הוא לא רק 10% או 20%.
גי גל
אני לא מתייחס לטאלה אם הם צודקים או לא, אבל

ברור לי טהאוצר יביא קריטריונים נמוכים יותר, כל

הסיפור יהיה אחר, ותבל על הדיונים. לכן אני מציע את האפטרות הטנייה - לסכם את

היטיבה, לטלות את הסיכום לראש הממטלה ולהגיד לו: 'כל שר מושך בכיוון אתר, תקרא

לשני השרים שלך ותפתור את הבעיה'.
מי דורון
תתנו גם המלצה טל הוועדה. אם יט רוב דעות בין

תברי-הכנסת בוועדה על 6 מליון דולר, תוציאו סיכום

על כך.
היו"ר ש' ארבלי אלמוזלינו
אני מוכנה לקבל את הצעתך, אבל היא לא תפתור לנו

שום דבר. אין לי שום ספק טראט הממטלה יעביר את

המכתב טלנו לטר האוצר ולטר הטיכון, אך הוא לא יעסוק בנושא כפר טלם, הוא לא

פנוי לדברים האלה, אני דווקא רוצה תטובה מהאוצר, אני לא מעוניינת לפטור אותו

מהאחריות הזאת. אני מוכנה לקיים עוד יטיבה, בינתיים הוועדה גם תסייר בכפר טלם,

ונחזור לדון בנוטא. אנו דורשים מהאוצר, אם הוא מתנגד להצעה טל משק סגור, לבוא

בהצעה אלטרנטיבית ולומר לנו באלו קריטריונים הוא רוצה לפנות את המטפחות הללו.
ע' הדר
אני יכול להבטיח לא נפלה אותם לרעה מאף קריטריון

אחר טנהוג ביתר המדינה.
היו"ר טי ארבלי אלמוזלינו
מה פירוש לא תפלה אותם לרעה? הרי אמרו לך שהפינוי

הזה נעשה על פי החוק של פינוי ובינוי שכונות

טהתקבל בכנסת, והקריטריונים של החוק הזה חלים על כפר טלם. אם כבר פינו בטנה

האחרונה 54 מטפחות על פי הקריטריונים האלה, אני לא יודעת איך תוכל לשנות אותם.
יי שוורץ
הוא יבטיח טלא תהיה בעיה תקציבית, כי אף אחד לא

יתפנה...
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
לישיבה הבאה אני מבקשת כמה דברים: א) שמינהל

מקרקעי ישראל יביא לנו את הסיכום והגמר של פרשת

רובינשטיין, שנמשכת כבר 20 שנה - מ-1971. ב) אנחנו רוצים שמכירת הקרקעות של

שיכון ופיתות תסתיים, וטיימסר לנו דיווח על כך. אם העניין יסתיים, אז יהיה לכם

כסף לפנות ולא תצטרכו את מימון הביניים. צריך לזרז את ההליכים הללו. ג) אנחנו

מבקשים ממטרד האוצר להביא לנו הצעה אלטרנטיבית, ומה מוכן האוצר לקחת עצמו בכדי

לממש את הצעתו.
גי גל
אני מציע לא לבקש מהאוצר להביא הצעה אלטרנטיבית.

זה היה נכון לולא התחילו בפינויים. אני מציע

לחילופין, שניתן לאנשי האוצר שבוע ימים כדי להביא לנו תשובה אם הם מוכנים

להעמיד את מימון הביניים על-פי המלצת הוועדה, ואחר-כך נראה מה לעשות הלאה. אם

הם יביאו הצעה אלטרנטיבית, אנו מתחילים את כל היאופרה' מחדש ולא יצא מזה כלום.מי דורוו; פונו כבר קרוב לאלפיים משפחות לפי הקריטריונים

האלה. אי אפשר לבוא ל-250 המשפחות האחרונות

ולהגיד שיהיו קריטריונים שונים.
ג' גל
אם יתברר שמשרד האוצר לא מוכן, נכתוב לראש הממשלה

שיזמין את שני השרים ויגיעו להסכמה.
שי דייו
אן שהוועד יזמין את ראש הממשלה לבקר בכפר שלם.
עי הדר
אני חושב שהקריטריונים נקבעו על בסיס ביקור כזה.

חי רפי; משום מה עדי הדר מייצג, כביכול, את עמדות שר

האוצר. למעשה הוא אומר בדיוק ההיפך ממה שהשר אמר

לנו בישיבה ב-28 בדצמבר: "יש לעשות הכל על מנת למצוא פתרון לבעיית כפר שלם ללא

קשר עם רווח והפסד מן הקרקעות והעיקר הוא פתרון למצוקת התושבים". זה הסיכום של

שר האוצר, ומר הדר הציג כאן תמונה כאילו השר התנגד למשק סגור.
ז' כהן
יש לנו את הישיבה הזאת גם בכתב וגם בוידיאו.
גי גל
משמעות הסיכום של שר האוצר איננה משק סגור, ומר

הדר אמר בדיוק אותו הדבר. אם השר אומר שצריך לתת כספים לא לפי מכירת הקרקעות,

זה לא משק סגור.
חי רפי
שר האוצר הקודם, מר שמעון פרס, לא התנגד למשק

סגור. הוא מינה ועדה שתבדוק את הנושא, והרוב

החליט שכן יהיה משק סגור.
היו"ר שי ארבלי אלמוזלינו
עדי הדר, תחזור בבקשה למשרדך, ותביא בפני שר

האוצר את הבעיה של כפר שלם. תגיד לו שקרוב

לאלפיים משפחות פונו לפי הקריטריונים הללו, ונשאלת השאלה האם לשנות את

הקריטריונים לגבי 265 משפחות שנשארו, והאם לעשות זאת דווקא עכשיו, כאשר מחירי

הדירות גבוהים וקשה להגיע לדירה בתנאים מתקבלים על הדעת.

כמו כן, אנחנו מבקשים שהמלצת ועדת הכלכלה על מימון ביניים של 6 מליון

דולר תידון פעם נוספת באגף התקציבים באוצר, ושהדבר יובא להכרעתו של שר האוצר.

אנחנו מאוד מעוניינים שהוא יתן את דעתו לנושא הזה. מדובר בסך הכל במימון

ביניים שיוחזר אליכם עם תום הפרוייקט, ולא בתוספת תקציבית לשום סעיף. אנחנו גם

נתכנן סיור במקום, ואני מבקשת מהגורמים להביא לנו את התשובות בקשר לנושא

הקרקעות, גם של שיכון ופיתוח וגם של רובינשטיין. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשטה 10:55.

קוד המקור של הנתונים