ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/01/1992

הצעות לסדר היום של ח"כ ש' ארבלי אלמוזלינו ושל ח"כ ג' גדות - פקקי התנועה בצומת כפר-סבא - רעננה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח 'לא מתוקןפרוטוקול מסי 366

ועדת הכלכלה, חי בשבט התשנ"ב - 13.1.92, בשעה 11.00

נכחו; וחברי הוועדה;

ש' ארבלי-אלמוזלינו - יו"ר

ע' זיסמן

ע' לנדאו

מוזמנים;

יהודה כהן - מנכ"ל מע"צ

ש' רייס - סגן המפקח על התעבורה, משרד התחבורה

עי מילר -סגן ראש עירית כפר-סבא

די ראש - ראש המועצה המקומית כוכב יאיר

נצ"מ בני טביב - מפקד משטרת תנועה ארצית

עי לבנה - ראש צוות תכנון בלשכת התכנון המחוזית באזור המרכז

י' אולנדר - מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה, אזור השרון

ר' קלי נגר - מתכנן היחידה האזורית לאיכות הסביבה, אזור השרון

אי פלדמן -אגף התקציבים, האוצר

מזכיר הוועדה;

לי ורון

קצרנית;

טי קוטלר

סדר היום;

הצעות לסדר היום של ח"כ שי ארבלי אלמוזלינו ושל ח"כ גי גדות - פקקי

התנועה בצומת כפר-סבא - רעננה.היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

הנני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה!.

ב-16.12.91 קיימנו דיון ראשון בנושא הנדון. בסיכום הדיון ביקשנו לברר
בישיבה זו את הדברים הבאים
דבר ראשון, רצינו לדעת מה לגבי התכנית הבסיסית

לפתרון היסודי והסופי של הצומת, כדי שתוכל לאפשר לתנועה לזרום באופן חופשי,

בלי פקקים של שני קילומטר מכל צד וכיוון, ושתקל על תושבי הסביבה, במיוחד תושבי

כפר-סבא ואלה שעוברים את כפר-סבא, לנסוע בקלות יתרה, ולא יצטרכו להתעכב שעות

על גבי שעות בדרך לעבודה וממנה וגם לצרכים אחרים.

אנחנו רוצים לדעת מה התכנית ומה בקשר להפקדה. אנחנו רוצים לבקש היום

שהממונה על המחוז, בבואו לדון על התכנית הזאת בוועדה לתיכנון ובניה מחוזית,

אבל יתן לח קדימות ושהיא לא תתעכב יתר על המידה, והיא תקבל עדיפות מסויימת על

הצעות אחרות, כדי שהאישור יתקבל מהר ככל האפשר.

שמענו גם שלתכנית הזו יש התנגדות של המשרד לאיכות הסביבה. נשמע מנציגיו

מה ההתנגדות של חם לתכנית שהוגשה לוועדה לתיכנון ובניה.

רצינו לדעת היום על הצד התקציבי של הנושא. מנכ"ל מע"ץ אמר לנו בישיבה

הקודמת, שהמימון לתכנית הזאת מותנה במידה רשות הנמלים תעבור אכן כספים לממשלה.

ומאותם כספים יוקצו כ-165 מיליון, אשר דרושים למימון הפרוייקט הזה.

י' כהן;

ועוד פרוייקטים אחרים. הפרוייקט הזה נמצא בתוך ה-165 מיליון.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

בישיבה הקודמת טענו, שאין לקשור את הנושא הזה להעברת הכספים לרשות

הנמלים. אבל עכשיו התקציב כבר אושר,ויש להניח שגם הכספים מרשות הנמלים כלולים

כבר במסגרת ההכנסות של תקציב המדינה. ואם זה כך, לא צריך לעכב מימונו של

הפרוייקט תזה. התקציב הזה לא צריך להיות הגורם המעכב לביצוע הפרוייקט.

נקודת שלישית, מה עושים עד אשר תושלם התכנית, תאושר ותבוצע, מה עושים כדי

להקל על התחבורה ועל הצומת באמצעים וכלים שצריך לאתר והם יכולים להיות זמניים,

עד שתכנית הקבע תבוצע.
י' כהן
לגבי תכנית הקבע, בפעם הקודמת עמדנו במצב שחוייבנו להגיש מספר תיקונים

לתכנית. הגשנו תכנית, ובאותו שבוע התכנית הוגשה לוועדה המחוזית.. הוועדה היתה

צריכה להחליטעל הפקדה.

עי לבנה;

אתה נגדבר על תב"ע 531? מ"ח 54, קטע מאמצע כבפר-סבא לאמצע רעננה, זה הקטע

שהוגש. תוועדה המחוזית החליטה על הפקדתו כבר ב-7.11.90, כפוף לתיקונים. ב-

11.11.91 תוגשו התיקונים והוחלט על הפקדה. זה נמצא בהליכי פירסום. זה פורסם

בעתונות, בחלק מהוועדות זה פורסם. יש בעיה שאחת הוועדות המקומיות לא רוצה

לפרסם, ואז מע"ץ צריכה לפרסם את זה במקום הוד-השרון.

י' כהן;
זה דב
ר קטן ובשמהה נעשה את זה. לא ידענו שיש בעיה כזאת.היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

כמה זמן אחרי הפירסום יש אישור?

עי לבנה;

זה לא פורסם עדיין בילקוט הפירסומים.

י י כהן;

לא ידעתי שיש מועצה שלא רוצה לפרסם. הוועדה המחוזית צריכה לפרסם. ברגע

שהפירסום נעשה ב"רשומות" ובעתונים, מחכים מספר ימים ואז מתחילה ההפקדה

לספור. ההפקדה היא ל-60 יום להגיש התנגדויות, ולאחר מכן שמיעת ההתנגדויות היא

דבר בלתי מגובל מבחינת החוק, וזה יכול להימשך ולהימשך.

עי לבנה;

הממונה על המחוז ביקש ממני לומר שימנו חוקר, שזה תהליך מזורז לשמיעת

התנגדויות. הממונה על המחוז ימנה באישור שר הפנים. אז אפשר לשמוע נציג של

התנגדויות דומות וכן הלאה. התהליך אז יותר מזורז. הוא מבטיח לעשות את זה תוך

חודשיים.

י' כהן;

לגבי התקציב, אני מקווה שהחשש שלא יהיה כסף אכן אושר. זה עבר בכנסת

ועכשיו צריך להכניס שינוי פורמלי, להעביר את הסעיף מהגדרה של רזרבה להגדרה של

תקציב, ואז גם הסעיף התקציבי יהיה פתור. הכסף הזה ברזרבה של מע"ץ.

אי פלדמן;

הכסף הזה נמצא ברזרבה של מע"ץ. הכנסת אישרה בחוק ההסדרים במשק את העברת

הכסף מרשות הנמלים ובהתאם לזה הרשות תפעל, ומה שנשאר הוא פניה לוועדת הכספים

לאישור העברת הכסף מהרזרבה לסעיפי פעולה שמהם אפשר לבצע תקציב. בימים אלה

האוצר מגיש את הפניה לוועדת הכספים ואנחנו לא מניחים שתהיה בזה בעיה, כי הכסף

קיים.

י' כהן;

הועלו עוד שני נושאים, מה עושים בינתיים. במסגרת הבינתיים היתה הוספת

נתיב מרעננה למורשה, שממילא היה מתוכנן אצלנו ל-1992. יש כבר קבלן. אנחנו

מחכים לחתום חוזה, לאחר שהסעיף הזה יופשר, ונתחיל לסלול מסלול נוסף מהטרמפיאדה

ברעננה לכיוון מורשה. זה יכול להיות יחסית מהר. מרעננה למורשה זה 8 ק"מ. זה

יקח כמה חודשים. מה שחשוב לאנשי רעננה-כפר סבא הוא ה-600-700 מטר הראשונים ששם

נמצא הפקק. ברגע שזה ייגמר צריך להיות שינוי חיובי לאלה שיוצאים מרעננה.

עלה עוד נושא, והוא צומת הטייסים בכפר-סבא. פה אנחנו חלוקים. הצומת הזה

עד היום הוא צומת לא חוקי ואנשים יוצאים ממנו, והמטרה שם חוסמת בצדק. במשך

שנים היתה הסכמה בינינו לבין המשטרה ומשרד התחבורה, הצומת הזה צריך להיות

סגור, כי הוא מסוכן. הוא נמצא בקשת, אין שם ראות טובה. משרד התחבורה כרגע חושב

אחרת, נשמע אולי מה דעת המשטרה. כל המתכננים שלנו במע"ץ חושבים שאסור לאפשר

יציאה וכניסה בצומת הזה, בגלל הראות המוגבלת שישנה. אנחנו היינו מוכנים להתפשר

להפעיל את הצומת חלקית, עם אפשרות מתן פניה שמאלה מכפר-סבא דרומה לכיוון הוד

השרון, אבל ראש עירית כפר-סבא מבקש ולוחץ שניתן את כל התנועות שיש בצומת הזה.הבוקר בדקתי עם האנשים שלנו, מבחינה בטיחותית ומקצועית, אנשים שלנו מאד

לא מאושרים מהפתרון הזה.

ברעננה צפון התחלנו את הרהבת צומת רעננה צפון וזה צריך להגמר בחודשים

הקרובים. זו תהיה הקלה רבה מאד לאלה שעובירם מכפר-סבא לרעננה ולהיפך, או

נוסעים צפונה. הוספנו הרבה נתיבים בכל הנתיבים שם. זה עם רמזור ותאורה כמו

שצריך.

הנושא שנשאר פתוח הוא אי-הסכמה בינינו לבין משרד התחבורה, האם בצומת

שמגודר על ידי המתכנן שלנו כמסוכן, בצומת הטייסים, לשים רמזור ולאפשר תנועה

שמאלה וכוי.
עי לנדאו
האם אתה יכול לומר משהו על הסטטוס של 531 והתקדמות הכביש המזרחי, כביש

מספר 6, בכל הקטע שמקלקיליה או טול-כרם דרומה לכיוון בן-שמן.

י' כהן;

לגבי 531, התכנית נמצאת בוועדה המחוזית לצורך הפקדה. שמענו שיש בעיה עם

אחת המועצות המקומיות. נבדוק אם אנחנו יכולים לפרסם במקומה.

לגבי כביש 6, הוא הולך להיות נסלל באמצעות יזמים. זה כביש חוצה ישראל. יש

קטע שאנחנו חושבים צריך להיות הקטע הראושן, מטול-כרם לכיוון אשדוד. זה קטע של

67 קילומטר. גם בתוך זה יש עידפות, מבן-שמן לצומת קסם. ההחלטה היתה הולכים

ליזמים פרטיים. הכנו חוק מפורט מאד והנחנו על שולחן שר הבינוי והשיכון ושר

התחבורה. עכשיו צריך להביא את זה לממשלה ולהתקדם.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

מע"ץ לא מסוגלת לכך?

י' כהן;

המדינה, בצדק, לא רוצה לסלול כביש שרק הקטע המרכזי שבו יעלה יותר מחצי

מיליארד דולר, אלא על ידי יזמים פרטיים שיגבו אגרה מהמשתמש, כמו שמקובל בעולם.

אם זה יהיה בסלילה תקציבית, זה עלול לקחת הרבה מאד שנים.

בינתיים אנחנו עושים דברים במקביל. את הסקר הראשונה גמרנו כבר לפני חצי

שנה ופירסמנו אותו. אנחנו מתכננים את הקטע המרכזי בידיעה שאו שיזמים פרטיים

יבצעו אותו או שאנחנו נבצע אותו באמצעות תקציבים. כלומר, שהתיכנון לא יהווה

מכשול. אנחנו מתכננים תיכנון מפורט של הקטע המרכזי לצורך הפקדה, בלי לדעת כרגע

מי יסלול אותו, או יזמים או אנחנו. נתחיל גם תיכנון לביצוע, כדי שיהיה מוכן.

עי לנדאו;

בדקתם אצלכם באיזו מידה השיפור של הקטע המזרחי מאזור כפר-סבא לכיוון צומת

קסם אפילו, ישפיע על כל מה שקורה בצומת כפר-סבא?

י י כהן;

זה ישפיע הרבה מאד. הקטע מבן שמן עד קסם, אם יהיה גמור, הוא ימשוך תנועה

שהיום חוצה דרך כפר-סבא-רעננה, יסע דרומה, ויעלה על אחת השלוחות שנכנסות לתוך

תל-אביב. אבל בעיקר זה יקטין את הלחץ בכביש גהה, בכבישים שאנחנו קוראים להם

כבישי הטבעת.
עי לנדאו
אתה צודק מאה אחוז, אבל את התהבורה שאנחנו מדברים עליה לא מענין מה קורה

באזור תל-אביב אלא מה קורה בצומת כפר-סבא, כפר-סבא צפון וכל הפקק של הוד

השרון-כפר סבא-רעננה.

י' כהן;

אבל לנו יש עוד תכנית במקביל, שיקום כביש 444,זה הכביש האזורי שעובר

לאורך כביש 6 המתוכנ, הכביש הקיים היום, כביש המהצבות מקסם לגילגוליה, ואנחנו

מתכננים להרחיב אותו, וגם מבן-שמן וגם מראש העין- דרומה לשקם את כביש המחצבות,

כדי שיהווה לפחות פתרון זמני, עד שיהיה כביש 6 הרחב והמהיר. תכניות יש.

כדי לא להטעות את השומעים, תהיה תקלה משמעותית לבעיה של כפר-סבא, רק

כשיהיה חיבור, באמצעות התכנית שדיברנו עליה, שאנשי כפר-סבא יוכלו לצאת דרך

מחלף, ישר לכביש גהה, ולא דרך רעננה, רבשלב מאוחר יותר, כשמחלף מורשה יהיה

גמור. מחלף מורשה הוא מחלף מורכב, מסובך, עם הרבה התנגדויות.

כל הבעיה הזו מותנית לא רק בצימת רעננה, אלא צריך לראות את הבעיה הבאה

בצומת מורשה אחרי זה.

עי לנדאו;

לפי קצב רמת המינוע שבאזור זה גדול במיוחד, מה שאתה אומר הוא, כל

השינויים המקומיים, צומת כאן וצומת שם והרחבה של כביש גהה, שכל זה דבר טוב, זה

קומץ שבקושי ישביע את הארי. הפקק יתחיל להיות לקראת צומת מורשה. עד ששם יקום

מחלף, מי יודע מתי זה יהיה.

אם אתה מדבר על זה שב-600 מטר ראשונים מצומת רעננה דרומה יש פקק ואתה

מרחיב שם - כל מה שיקרה הוא שזה ימלא את ה-200-600 מטרים עד צומת מורשה, ויהיה

לך שם פקק גדול תקוע כמו יום על יד פקק שמריהו. מעבר לזה אתה נותן אינפוזיה

לחצי שנה, מה יהיה לתושבים שגרים באזור הזה?
י' כהן
לאני אומר כמנהל מע"ץ, אין שום סיכוי שקצב סלילת הכבישים ידביק את קצב

ריבוי כלי הרכב. אנחנו לא מתיימרים לעשות את זה וכל מי שאומר אחרת, לדעתי חוטא

בחוסר מקצועיות. גם בגלל הקצב של האישור הסטטוטורי וגם בגלל ההקפים התקציביים,

מחלף מורשה הוא ענין של 50-60 מיליון שקל, כל פעם שאנחנו רצים קדימה עם

הכבישים, התחושה שלנו היא שאנחנו עומדים במקום.

לכן, הפתרון של כפר-סבא ורעננה הרצליה, אם ימשיך להתבסס על רכב פרטי,

אני צופה בעיות תחבורה קשות בשנים הקרובות, עם כל המחלפים שנבנה. הרי בסוף

ייתקעו בנתיבי אי ילון. כבר היום נתקעים שם. ההסתמכות על רכב פרטי ועוד נתיב

ועוד מסלול ועוד מחלף, זה פתרון עד גבול מסויים.
עי לנדאו
המסקנה הנוספת והאחרת היא לפתח או שיתפתחו באופן טבעי מרכזים אחרים

חדשים, תחליפי ים לתל-אביב, דווקא באזורים הסמוכים לכפר-סבא - רעננה, ובואפן

טבעי יתפתחו כבישים וישובים מזרחה, המש דקות מזרחה מרעננה, בלי שום קשר לקוים

ירוקים שיש בשטח הזהנ.ע' זיסמן;

גם זה לא יפתור. הפתרון הוא רעכבת פרברים.

עי לנדאו;

רכבת פרברים יכולה לסייע ל-10%-5% מהתנועה, לא שאני מקבל בזה ראש, אבל

צריך לדעת את הפרופורציה.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
בישיבה הקודמת סיכמנו שנקיים דיון לגבי מכלול הבעיות של אזור המרכז.

י' כהן;

מספר כלי הרכב בארץ היום הוא 1.2 מיליון. כביש 531 שכולם תולים בו תקוות

רבות, ועל קטע מהכביש הזה דיברנו, אם הוא יסלל - ויש הרבה מאד מתנגדים לכביש

הזה גם בחלק המערבי שלו - בסופו של דבר לאן הוא יתחבר? או לנתיבי איילון

שצריכים להגיע מדרום, או לכביש החוף שעדיין פקוק. גס נתיבי איילון שפעם חשבו

להמשיך צפונה עד רישפון, עכשיו מאיטים את הקצב לכיוון צפון ומגבירים בצדק את

הקצב לכיוון דרום-פלמחים. גם 531 אם יסלל, בשלב זה אין לו לאן להתחבר.

בזמנו כאשר תיכננו את הכביש הזה, הכריחו אותנו להוסיף מסילה בין שני

המסלולים. זה נמצא בתכנית. אני כאיש כבישים מציע למשרד התחבורה לשקול לנצל את

המסילה הזאת, ואולי בשלב ראשון לסלול את הרכבת משם, שתתחבר לכביש החוף ולתל-

אביב, ועשויה להוות הקלה אמיתית לנפחי התנועה העצומים שישנם שם, ולא לחכות

שהכביש יסלל כאר לא ברור כרגע לאן הוא יתחבר, ובינתיים יש באמצע רצועה. נדמה

לי שהנושא הזה לא נבחן, ואני מציע הנושא הזה ייבחן. יכול להיות שיותר זול

ויותר מהיר יהיה במקום 50-60 מטר כפי שכביש מחייב, לסלול מסילה יותר צרה ולתת

פתרון יותר מהירי באמצעות מסילת ברזל.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני מבקשת לשחרר את איש האוצר, לאחר שהודיע לנו בצורה חד-משמעית, לאחר

אישור התקציב, שהסכום של רשות הנמלים שהיה צריך להעביר למטרת הכבישים, הועבר

והוא נמצא ברזרבה של מע"ץ, בסכום של 165 מיליון. משרד האוצר הודיע הוא מגיש

בקשה לוועדת הכספים להעביר מהרזרבה לצורך הפרוייקט הזה את הסכומים הדרושים.

אי פלדמן;

אנחנו משחררים את כל הסכום.

עי לנדאו;

לגבי כביש 531, כשאתה מדבר על הרכבת בתוך הכביש הזה, אתה מדבר על 531

מתוך האורינטציה של תנועה לתל-אביב. הוא מקיים פונקציה חשובה כזאת. אבל

הפונקציה הלא פחות חשובה של 531 היא לאפר לחמצן ולדם לזרום בתוך האזור הזה שלא

מסוגל להגיע לתל-אביב. מי שגר בכוכב יאיר ועובד באזור הפיתוח שלה רצליה, למה

שיסתבך בכל הכבישים האלה? תן לו מהר להגיע לשם. כלומר, זה הופך את כל האזור

הזה לאזור כשבתוכו תוכל להווצר ת שתית שהיא תחליפית לתל-אביב, בלי מחיר תחבורה

גבוה.י' כהן;

אני מסכים אתך לגמרי. לאן יגיעו אנשי כוכב יאיר כשהמחלף יהיה גמור? יגיעו

לכביש 4, למורשה, לכפר הירוק ולגלילות. אני אומר שכביש פלוס רכבת, אולי זה

הפתרון שצריך ללכת עליו.

די ראש;

אני מייחס חשיבות רבה למה שאמר רובר-הכנסת לנדאו בענין כביש 444 . הקטע

מצומת קסם צפון. זאת אלטרנטיבה טובה מאד, שמשתמשים בה היום בקושי עם כל הפקקים

והצמתים. היום בפועל כל תושבי הגבעות, ואלה אלפי כלי רכב, יכולים לראות בנתיב

הזה אלטרנטיבה שעוקפת את כפר-סבא ורעננה, ואמנם בסוף מגיעה למורשה או דרומה

יותר, אבל מקטינה את הבעיה באזורים שעליהם אנחנו מדברים. מדובר על כ-20

קילומטר. זה אותו כביש שירות44 אני ממליץ מאד להקדים, לראות מה ניתן לעשות

כדי לשפר בטווח הזמן הקרוב. זו אלטרנטיבה זמינה מאד וטובה שהיא ברת-שימוש כבר

היום. חלק מהתושבים נוסעים משם. אם הדרך שם תהיה טובה יותר, מרבית התושבים

יסעו משם ויעקפו את כפר-סבא.

יש כביש נוסף, 551. זה כביש שחותך ומחבר את כל אזור הגבעות, טירה-טייבה-

קלנסוואה-צור נתן-כוכב יאיר- אייל, צור יגאל וכל אלפי יחידות הדיור שנבנות

כרגע. יש קטע מקיבוץ אייל שמחבר את כל התנועה של ציר הגבועות, לאורך 7 ק"מ סך

הכל, מבית הסוהר אייל, משם מערבה חותך את כביש טירה-כפר סבא, מאפשר הגעה נוחה,

ואחרי זה מתחבר לכביש רעננה-בית ליד. אמנם, הוא מגיע גם כן לרעננה, ומקצר

לציר הגבעות את הנסיעה בעשרות דקות בנסיעה. זה קטע קצר שצריך לתת עליו את

הדעת. הוא מקביל ל-531. הקטע הזה מתוכנן.

י' כהן;

כביש 551 מתחיל מבית הסוהר אייל ואפשר לחבר אותו לכביש שדה-ורבורג, שזה

לא מציאה גדולה, ויש הגיון להאריך אותו עד כביש רעננה-בית ליד. יש מקום לכביש

הזה ולכן אנחנו מתכננים אותו לצורך הפקדה ושיקל אישור סטטוטורי.

אשר למימון, קילומטר כביש רגיל עולה 2-2.5 מיליון שקל, לא דו-מסלולי. אם

יש 7-8 קילומטר, תכפיל את זה.

נצ"מ די טביב;

לגבי התחברות בכביש הטייסים, למשטרה אין התנגדות שתהיה התחברות לכביש,

ובלבד שיהיה שם רמזור. בהזדמנות הזאת, באשר לחלופה שהוצעה על ידי ראש מועצת

כוכב יאיר להתחבר לציר המזרחי, צריך לקחת בחשבון את המשמעויות של כביש

ירקונים. הקטע בין צומת ירקונים לצומת מורשה, כבר היום עם נפח תנועה רב, ואם

נגביר את נפח התנועה הבאה מכיוון כוכב יאיר לכיוון צומת קסם ומשם לכיוון

ירקונים, הבעיה תהיה כפולה ומכופלת. צריך גם את זה לקחת בחשבון.
י' כהן
ציר ירקונים-מורשח נמצא בשלבי הרחבה לדו-מסלולי. את הגשרים בנינו כבר,

עכשיו עושים את המסלול חשני.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

ניצב משנה טביב, הצגתי את השאלה בתחילת הדיון ושאלתי מה אתם חושבים, כיצד

ניתן באופן זמני, עד שהתכנית של כביש 531 תצא לפועל, מה ניתן לעשות כדי להקל

על התנועה.נצ"מ די טביב;

בפגישות הקודמות אמרתי שבעית צומת רעננה הופכת להיות הבעיה השניה בארץ אם

לא הראשונה, אחרי צומת כפר שמריהו. הפתרון הוא בתשתית. הפתרונות שנשמעו לטווח

קצר יכולים להקל, כמו סלילת 700 מטר במסלול מצומת רעננה לצומת מורשה. העבודה

של המשטרה לא תועיל, למרות שיש שוטרים שמוצבים מדי בוקר גם בצומת רעננה מרכז

וגם בצומת רעננה צפון.

מדוע השוטרים לא יועילו? יש מערכת ממוחשבת, מהטובות ביותר, בצומת הזאת.

יש 140 תכניות. כל שוטר שיקרא את המצב, לא יועיל יותר טוב מהתכניות של הרמזור

עצמו. כדי להקל ולמנוע אי-קיום החוק על ידי נהגים וחסימת הצומת, יש נוכחות של

המשטרה. הנוכחות לצורך אכיפת החוק ולא לצורך הכוונה, כי בזה לא נועיל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כלומר, המשטרה לא יכולה לעשות שום דבר בנושא זה.

נצ"מ די טביב;

לדעתי אנחנו רק נקשה, רק נגרום למצב פחות טוב מאשר היום. המערכת הממוחשבת

נותנת את הפתרון האופטימלי, יותר טוב משוטר שיעמוד בצומת.
עי לנדאו
שוטר יכול לבחור תכנית מחשב אחרת כשהוא רואה את המצב בשטח?
נצ"מ די טביב
אם הוא ישנה את תכנית המחשב, היא תהיה פחות טובה מאשר המחשב עושה זאת.

המחשב מעדכן את עצמו. הוא בוחר כל הזמן את התכנית האופטימלית. למחשב יש

חיישנים על הכביש והוא סופר את נפח התנועה מכל כיוון. החיישנים מפוזרים כך

שהוא מתרגם את המרחקים. החיישנים עושים אופטימיזציה של זמן הירוק.

יש בעיה, מה שלא נעשה - לא נהיה מסוגלים לתת לה פתרון. ברור לנו שנוכחות

משטרה חשובה בגלל בעיית משמעת נהגים שחוסמים את הציר. ביקרנו מספר פעמים בצומת

הזו עם ראש העיר וגורמים נוספים, עם המפקח הכללי, וניסינו לבחון במקום את

הפתרונות שניתן לתת. הפתרון של עבודת משטרה, מתאימה לצמתים אחרים, ולא לצומת

הזאת. הצומת הזאת הופכת לצומת הבעייתים ביותר של מדינת ישראל.
עי לנדאו
איך אתם מטפלים בבעיה, שכשיש תאונה קלה, הנהגים מאיטים כדי להסתכל?
נצ"מ די טביב
זה תפקיד של השוטר במקום. הוא עושה את זה באמצעות קריאות ברמקול והכוונה.
עי מילר
אני רוצה להודות למע"ץ שעשה מאמצים וקידם את הנושא של כביש 531. אני מאד

מחייב את מה שאמר חבר-הכנסת לנדאו בקשר להעתקת הפקק דרומה לכיוון תל-אביב. מה

שקורה היום מקרין גם על מצב התנועה בתוך הערים. בשעות העומס נוצר בלגן כזה,

שאנשים אינם יכולים להגיע למקומות העבודה, העיר סתומה לגמרי, מאחרים לבית-

הספר, ומעבר לבעיית התנועה, מחנכים אנשים לנהוג בנורמות של אי-דיוק ואיחורים.אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכביש נוסף, כביש 55. זהו כביש שמחבר את

קלקיליה עם צומת ירקונים. הוא כביש עוקף הוד השרון, שיכול להיות אלטרנטיבה

טובה מאד לתנועה בתוך הערים ולמעקף של צומת רעננה. להערכתנו, הכביש הזה ניתן

לביצוע מהיר וקל, משום שעובר כולו בשטחים חקלאיים שאין שם בעית פינויים

ומגורים.

לגבי כביש 6 אני מבקש לשקול עדיפות לא לגבי הקטע בין בן-שמן לצומת קסם,

אלא בין קלקליה או כוכב יאיר לצומת קסם. להערכתי, יש הרבה יותר כלי רכב קטע

זה מאשר בקטעים אחרים.

י 'כהן;

הקטע הכלכלי ביותר על סמך בדיקות של נפחי תנועה, הוא הקטע עליו דיברתי.

צריך לראות את הבעיה הארצית ולא רק את כפר-סבא. החלק הכלכלי ביותר הוא החלק

המרכזי.
עי מילר
היום, גם ישובי הכוכבים וגם הישובים היהודיים שקיימים בצד מזרח שלח קו

הירוק, הם ישובים עתירי רכב והמשפחות עובדות בדרך כלל לא במקום הישוב. אני

מצטרף לבקשה להרחיב את כביש 444 ולסלול את עוקף קלקליה כדי שהתנועה תמשיך

לזרום לכיוון צומת קסם. כנ"ל גם לגבי טירה וטייבה. אלה לא כפרים אלא ערים וגם

זה מעמיס תנועה אדירה על הצמתים. מוכרחים להוציא לפועל את 551 כדי להוציא אותם

בדרכים אחרות.
עי לנדאו
אם אני ראש חעיר של כפר-סבא או רעננה, יכול להיות שלערים אלה תצמה ברכה

מפקקים אלה, כי זה יכול לתת ליזמים תנופה עצומה לפיתוח אזורי תעשיה ומרכזי

מסחר.
עי מילר
פרנסי העיר הקודמים בכפר-סבא דאגו לכך שתחיה רכבת לכפר-סבא. לכפר-סבא

מגיעה רכבת משא לאזור התעשיה שמביאה מתכות לפקר פלדה. מזה כמה שנים אנחנו

מבקשים שתהיה מזה רכבת נוסעים. מדברים על תוואי קיים. נכון שצריך לשפץ את

המסילה, אבל התוואי קיים. אנחנו מנסים לחנך את הציבור לעבור לתחבורה ציבורית.

עשינו סקר תחבורה ציבורית בכפר-סבא, ובדקנו נתיבי נסיעה ויעדים מועדפים על ידי

הציבור, אבל הדבירם לא עומדים במבחן המציאות, כי אם הוא תקוע בפקק באוטובוס,

הוא מעדיף להיות תקוע ברכב הפרטי שלו. נוסף לכך, הקואופרטיבים .לתחבורה אינם

יכולים להחזיר את האוטובוסים לנקודות המוצא. השירות הפנימי סובל כי והאוטובוסים

תקועים בפקקים.
ע' לנדאו
מע"ץ לא מתכוון לתת עדיפות לתחבורה ציבורית או מסלול נפרד לתחבורה

ציבורית?
י י כהן
הנושא של מתן עדיפות לתחבורה ציבורית, זה ענין של משרד התחבורה. הם

קובעים זאת. אם זה לא מלווה באכיפה חקה יותר, לחייב אנשים להשאיר את המכוניות

בבית, ודאי שלא תהיה שום אטרקציה לאנשים לנסוע באוטובוסים שתקועים בפקקים. אםהכבישים יתפנו, יהיה כאי לנסוע בתחבורה ציבורית. נתנו נתיב ציבורי חדש מהרצליה

לתל-אביב. לדעתנו זה בזבוז. הנתיב לא מנוצל ושני הנתיבים לידו צפופים. זה גורם

לאנשים לצאת מהנתיב הרווצה ובכל פעם יש תאונה. ברחוב ז'בוטינסקי זה עובד טוב.
עי לנדאו
כדי שאנשים יסעו באוטובוס, הם צריכים לראות שהתנועה שוטפת ויש תדירות

גדולה של אוטובוסים. כשניגשים לתכנן את התוואי הנוסף. על כביש גהה, כדאי לראות

איך דואגים לכך שתחבורה ציבורית טובה תוכל לעבור.

ע' לבנה;

לפי תדירות האוטובוסים היום בכבישים האלה, זה לא כדאי.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

אם יהיה נתיב מיוחד, ואם אפשר לשכנע את התושבים שישאירו את הרכב בבית,

ותהיה תדירות יותר גבוהה של התחבורה וכתוצאה מכך לא תיתקע בפקקים, זה יהיה

כדאי.

די ראש;

אני מתמודד עם דן ואגד כבר שלוש שנים, כדי לפתוח תחבורה ישירה מכל

הישובים לכל האורך הזה. אם משרד התחבורה יוכל לדאוג שאגד ואחרים יתנו קו ישיר

לתל-אביב בשעות מתואמות עם הישוב, אני מודיע שהחלטה כזו יכולה לצמצם את התנועה

באלפי כלי רכב. זו רק שאלה ארגונית שיכולה לקבל פתרון מהיר אם משרד התחבורה

יסייע לרשויות.

י י אולנדר;

אני רוצה להזדהות הזדהות מוחלטות. היחידה שלנו היא יחידה אזורית לאיכות

הסביבה, שהוא יחידה משותפת למשרד לאיכות הסביבה ולרשויות המקומיות כפר-סבא,

רעננה, הוד-השרון. הפתיחה כאילו המרד מתנגד, יוצרת תמונה מעוותת כאילו אנשי

הסביבה תמיד מתנגדים לפיתוח וקידמה. זו לא המציאות.

ההתנגדות היא במישור המיקרו ובמישור המקרו. הייתי רוצה להוסיף נדבך חשוב,

והוא נושא של זיהום אויר שנגרם לכל אורך הצומת, כולל הצירים הראשיים כמו רחוב

ויצמן, שיכון עליה, רחוב אחוזה, בתוך הערים עצמן. ביציאה מכפר סבא החוצה

המכונית עומדת חצי שעה ומזהמת את הסביבה בצורה קשה ביותר. בתנאים מטאורולוגים

קשים, הזיהום הזה חודר לבתים הצמודים לכביש ויש שם תופעה של זיהום אויר שנמדדה

במכשירים שלנו, והיא בהחלט חורגת והיא מקור לדאגה. זה נושא קריטי,

הנושא של זיהום אויר גם לתושבים וגם למי שיושב במכונית, הוא בהחלט מאד

מאד קריטי. מזהם ה- CO גורם לכך שלאחר חצי שעה-שעה שהנהג נשם את זה, הוא מסכן

את התחבורה בהמשך הנסיעה ומגיע לעבודה כשהוא עצבני. זה במיקרו.

פתרון כביש 531 הוא פתרון שבסופו של דבר ישחרר בצורה משמעותית את הפקק

הזה. אנחנו עובדים עם מע"ץ בנושא תסקיר השפעה על הסביבה של כביש 531. העבודה

רצינית וקשה. התוואי של הכביש נוגע באזורים שהיום נחשבים לאזורים שקטים מאד,

אזורים שרעש הרקע או רמת זיהום האויר באותה סביבה מאד מאד אידיאלית. אנחנו

חייבים לתת פתרון לאותם בתים בנושא זה.אני מבקש מאד ממנכ"ל מע"ץ לעזור לנר לסיים את נושא התסקיר. אנחנו מבקשים

לתת הוראה חד-משמעית שחייבים לגמור את התסקיר ולהגיע לידי הבנה בענין מגננות

אקוסטיות ופתרונות אחרים.

י' כהן;

הבאתם תסקיר השפעה על הסביבה. יוה ממש ספר עצום. לוקח חודשיים רק לדעת מה

כתוב שם, לוקח הרבה חודשים להכין את זה, ומספר שבועות לקבל הנהיות מהרשות איך

להכין אותו. דבר כזה הולך הלוך וחזור. כל דבר כזה מצריך חודשים. אחת הסיבות

שאנחנו תקועים היום בכפר הירוק, בין היתר, היא בגלל שיקולים של איכות הסביבה.

הדברים האלה מצריכים זמן, ועולים הרבה מאד כסף. מימוש של המלצות כאלה או

אחרות, להגביה את הקיר בעוד מטר או להוסיף דבר אחר, יש לזה משמעויות של

מיליונים.

לנושא איכות הסביבה יש משמעויות על אורך זמן התיכנון. וכן יש לזה השפעה

תקציבית כבדה מאד. הצומת אלוף שדה הנשוא האקוסטי יעלה 6 מיליון שקל.

י י אולנדר;

מאחר שיש שיתוף פעולה יפה עם מע"ץ בענין קדימות הנושא הזה, אפשר לשבת יום

ולילה ולגמור את הדבר הזה. אמנם 6 מיליון זה הרבה כסף, אבל דוגמא קטנה ממש הוא

ביתה אבות שנמצא על יד הציר, בית אבות ורה סלומון. הכביש נושק לפתחו. זה מקום

שקט ורגוע לאנשים שמחפשים את השלווה, ופתאום יש להם כביש כזה. אני לא חושב

שאנהנו יכולים לזלזל בזה, אלא להתמודד אתו ברמה שנוכל לתת פתרון גם לאנשים

בבית אבות כזה או אחר. בואו נקדם את זה ונגמור את הנושא של תסקיר השפעה, שיש

הלק בלתי-נפרד מהתכנית עצמה. לא יכול להיות שלא נשקיע מאמצים ונראה מכלול

פתרונות סביבתיים, כמו פתרונות אקוסטיים.

עיקר הבעיה מתמקד באזור כפר-סבא, אזור הטייסים; בבית אבות ורה סלומון;

בית אבות צימרמן באזור רעננה.

יש בתכנון כמה פתרונות אקוסטיים, אבל מבחינה מקצועית אנחנו חייבים לראות

את זה סגור אתם עד הסוף. אנחנו רוצים פתרון יותר טוב, שיהיה אותו מצב לאותם

התושבים.

י' כהן;

הוא רוצה יותר טוב, האחר רוצה לההליף את המסילה. כל אהד רוצה יותר טוב.

בסוף הכל מתנקז אצלנו. כל הדרישות של יותר טוב, מגיעות אלי לשולחן בסופו של

דבר, ואני תקוע.

י י אולנדר;

נושא הרעש הוא מרכזי בנושא תחבורה ובכבישים כל כך מהירים. כל כבישי

אירופה המערבית יש בהן מגננות אקוסטיות קלאסיות, ואפשר לפתור את זה בסכומים לא

כל כך גדולים. אני יודע שקל מאד לומר שאיכות הסביבה מטרפדת תכניות, אבל אנחנו

חושבים שהכביש הזה מבורך, יש בעיה שחייבים לקדם את התסקיר ולהסכים לגבי

מי גננות אקוסטיות לאורך כל הציר, נושא של מחלפים שמתקרבים מאד לתוך הערים עצמן

- זה בעיות שאפשר לפתור גם בנושא מיגננה אקוסטית. עם זיהום אויר אין בעיה.

לפגיעה בנופים יש פה פתרונות יפים. זה לגבי כביש 531 ככביש. כמערכת תחבורתית,

ההתנגדות שלנו בעיקר לאותם דברים שאמר מנכ"ל מע"ץ, שאסור לראות את הפתרון

כפתרון תחבורתי ככביש בלבד.נושא הרכבת מאד קריטי וחשוב כתוספת משמעותית של זיהום אויר ובפחתתו. מאחר

שרכבת תיסלל מיד עם הכביש, נהיה עדים להפחתה ניכרת של אלפי מכוניות, שלמעשה

בסופו של דבר אמנם ירוצו על הכבישים, אבל ימלאו את הערים במכוניות שגורמות

זיהום אויר, שיהווה מיטרד מאד מאד רציני, ובסופו של דבר נצטרך להגביל נסיעת

מכוניות על הכבישים ולחבור על השיטה של ימים בהם לא יכלו לנסוע.

אנחנו מבקשים מהוועדה לחבר את התכנית 531 עם תכנית הרכבת. ידוע לנו

שהתכנית לגבי רכבת פרברים לא באה לידי ביטוי מבחינת הביצוע. אנחנו מבקשים

שהוועדה תמליץ שהתכנית תקדם את עצמה יחד עם הרכבת, ואז נקבל פתרון יפה בנושא

הפהתת כלי רכב בכבישים. היום רואים אלפי מכוניות עם נהג אחד במכונית. זח דבר

קריטי.

ע' מילר;

אני מבקש לא לחבר את תכנית 531 עם רכבת. להשאיר תוואי - בסדר. אחרת לא

נצא עם זה גם בעוד 15 שנה. אני מבקש לגמור את העבודה הזאת.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
מר רייס, איך אתם מתייחסים לענין הרכבת?
שי רייס
נפריד בין הבעיה בשעות השיא לבין המערכת כולה שלמעשה משרתת את האזור 24

שעות ביום. רכבת מיועדת בעיקר לשרת את שעת השיא. הרכבת לא תפתור את בעיית

הפרוזדור. היא עשויה להקל בלבד, בתקווה שמספיק אנשים ירצו לצאת מהעומס שקיים

היום וימשיך להתקיים בכל מקרה. מה שלא יעשו במערכת, תמיד יהיה פקק. מה שכן

יהיה - יהיה פיזור של הפקק, וזה מאד חשוב. ועוד יותר חשוב מה יקרה בכל שעות

היום. בסופו של דבר שעות השיא הן לא יותר משליש מסך הכל התנועה במשך היום.

שני שלישים מהזמן, אנשים נוסעים במערכת ונוסעים יחסית חופשי.

כשבונים כביש וכשלוקחים בחשבון את כל עלות הכביש, תמיד צריך לקחת בחשבון

את השירות שהכביש הזה יתן לכל האוכלוסיה במשך כל שעות היום, גם מבחינת נוחיות,

גם מבחינת רמת שירות וגם מבחינת בטיחות. לצערי, כשאני שומע ויכוחים לגבי לבנות

או לא לבנות, תמיד יש ריכוז יתר לגבי שעת השיא, ואם אנחנו לא יכולים לפתור את

שעת השיא, חבל להשקיע וכו'. זה לא נכון. חייבים לבנות את הכביש, חייבים לפתח

את המערכת, וחייבים לקחת בחשבון גם את חצורך ברכבת. הרכבת תשרת בעיקר את שעת

השיא אבל המערכת תשרת את כל האוכלוסיה בכל שעות היום.
עי לנדאו
באיזו מידה בחן משרד התחבורה אפשרות לנתיבים מיוחדים או למדיניות של

העדפת תחבורה ציבורית, בקטע שבין רעננה-כפר סבא ותל-אביב והשילוב של זה בתוך

נתיבים מי והדים בנתיב הנוסף שיתווסף לכביש גהה?
שי רייס
המסילה בהחלט חלק מהענין הזה.
עי לנדאו
מסילה זה חזון למשיח.ש' רייס;

צריך לקחת בחשבון ששיפור במערכת משפר גם את התחבורה הציבורית. האוטובוסים

נמצאים בפקק של כלי הרכב הפרטיים.

עי לנדאו;

היתה פעם מדיניות של העדפת התחבורה הציבורית בכבישים.

שי רייס;

המדיניות קיימת, אבל האפשרות לא תמיד זמינה. משרד התחבורה במחוז המרכז

בדק את האפשרויות של נתיב מיוחד לתחבורה ציבורית, ולא תמיד זה מתאים. אני לא

יכול השיב אם זה נבדק בנקודה הספציפית הזאת.

י י אולנדר;

אותה תחבורה שנוסעת מכפר-סבא לתל-אביב זוכה לזרימה חלקה בקטע של רח'

זיבוטינסקי. המשטרה מזיזה כלי רכב שעומדים על הנתיב הזח. אני מניח שאתה מתכוון

להוסיף קטע.

עי לבנה;

אבל בקטע של ז'בוטינסקי יש תחבורה ציבורית רבה מאד גם מפתח-תקווה. בקטע

של צומת רעננה צומת מורשה, כמות הרכב הציבורי שנוסעת היום היא מינימלית. זה

כלום.

עי לנדאו;

אפשר להוסיף רכב שמוביל ארבעה נוסעים.

עי מילר;

ברמה של מחוז בודקים את הנושא.

ש' רייס;

גם בצפון בכביש החוף בדקנו ומספר האוטובוסים לא הצדיק נתיב מיוחד. בדקנו

אפשרות לקחת נתיב לכיוון הפוך ולהפוך אותו בשעות העומס. אבל מסינבר שמספר

האוטובוסים לא הצדיק זאת.

עי מילר;

הנושא בבדיקה על ידי משרד שנקרא מתן.

עי לבנה;

אני מבקשת להעיר שתי נקודות להשלמה. דיברו על הצמתים רעננה ורעננה צפון.

אני הבנתי שהרמזור המשוכלל הוא רק בצומת רעננה ולא ברעננה צפון. שם יש פקקים

גדולים במשך שעות רבות. גם שם היה עוזר רמזור ממווזשב עם חיישנים.

כבר היום, בנסיעה מדרום לצפון, במחלף גהה יש כבר פקק וצואר בקבוק, ומשם

עד מחלף מורשה בכיוון הפוך. האם מתוכנן משהו כפתרון לירידות ולמחלף? זה מתחיל

בגבעת שמואל עד צומת מורשה.ע' לנדאו;

היתה הפעה מיוחדת מגית של כפר-סבא על מי שאחראי על הרמזורים בצומת רעננה

צפון, שבגללה לאחרונה התחילו להווצר תורים ארוכים. כלומר, שיש עדיפות לתנועה

החוצה.

עי מילר;

זה רק בגלל העבודות בצומת.
י' כהן
הבעיה זמנית. כשהעבודות ייגמרו והרמזור יתחיל לעבוד במתכונתו הסופית, וגס

הם יתחברו לקטע שלנו, אני חושב שהרמזור יעבוד בצורה טובה מאד. היום מתקינים

רק רמזורים משוכללים.
עי לנדאו
כשאתה מתקרב לצמתים, יש עשרות רמזורים. אדם רואה עשרות רמזורים והוא צריך

לבחור לעצמו את האור הנכון. השאלה אם לא ננקטת מדיניות של עודף רמזורים,

השקעות של כל מיני אינטרסנטים ברמזורים במקום לנסות לצמצם את מספרם, שאדם יראה

אור אחד לכיוון נסיעתו.
י' כהן
אני מקווה שלא הגענו להגזמה בנושא זה. יש גישה מצמצמת, שאומרת לשים

רמזורים כך שהנהג יחפש אותם, ואז אתה גורם להיסוס, לעצירה ובלבול. יש גישה

שנהוגה עכשיו גם באירופה, לשים את הרמזור כך שהנהג לא צריך לחפש אותו. בכל

מקום הוא יראה את הרמזור. זה קצת מייקר. אבל הרמזורים אינם החלק היקר של

הצומת. אנחנו עובדים לפי קריטריונים מקובלים. במורשה היתה וגאונה קשה שלושה

ימים לאהר שנפתח הצומת, כי הרמזור הרחוק היה באותו גובה כמו הראשון - זו

התאוריה של המשטרה ושלנו, אבל לא יודעים - הנמכנו את הרמזורים של הצומת השני.

הגישה שאומרת שלא לסבך את הנהג ושהוא יראה מיד את הרמזור ויחליט מהר, זו כנראה

הגישה הנכונה. מורשה היא צומת מסובך, בית-דגן צומת מסובך, ושם זה עובד יוצא מן

הכלל.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני מבקשת לנסות לסכם את הדיון. אנחנו חייבים לדעת שככל שמספר כלי הרכב

יגדל במדינת ישראל, כאשר המכסים שמטילה הממשלה על יבוא כלי רכב אינם מהגבוהים,

כשמחיר הדלק מוזל מפעם לפעם - צי הרכב יגדל ויילך. אנחנו נהיה, עדים לתופעה

מחמירה, כאשר רשת הכבישים לא תדביק את הצרכים.

המלצה שלנו בפני הממשלה, מע"ץ ומשרד התחבורה צריכה להיות שחייבים לתכנן

את מערכת הכבישים ולהקצות לה את האמצעים הדרושים, כדי שתוכל לענות על הדרישות

והצרכים שגדלים והולכים.

שמענו ממשרד התחבורה ואני רוצה להדגיש זאת, יש צורך בעידוד הנסיעה

בתחבורה הציבורית, אם זו רכבת ואם זה אוטובוסים. צריך ליצור תנאים שיהוו משיכה

לאזרח לא יסע בכלי רכבו הפרטי. צריך לתת לה את כל התנאים הדרושים כדי שתוכל

להחליף את הרכב הפרטי.

צריך לבדוק אפשרות של נתיב מיוחד לאוטובוס. כמו כן נושא הרכבת. ונושא

התדירות של האוטובוסים.נצטרך לקיים דיון מיוחד בנושא התכנית הכוללת, תכנית חומש, תכנית עשור של

הכבישים של מע"ץ. האם יש תיכנון רב-שנתי כדי לשרת את האינטרסים חאלה, ומהן

אפשרויות הביצוע של מע"ץ. השנה נתנו לה קצת יותר כספים משנה שעברה. נקווה

שהכסף הזה יוצא כולו עד סוף שנת התקציב.

י' כהן;

200 מיליון מזה מוקצבים לאחזקה.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

השיבות פיתוח רשת הכבישים היא לא רק כדי להקל על והנוסעים הפרטיים אלא גם

לאפשר ניידות עובדים שאין בו שפע תעסוקה, לאזור אחר שהמצוקה מצויה בו. נקיים

דיון ונשמע על התכנית הכוללת ונשמע גם מה מדיניות משרד התחבורה לגבי פיתוח

אלטרנטיבות נוספות, הן לגבי רכבת הפרברים והן לגבי תכניות אהרות.

באשר לפרוייקט כביש 531, רשמנו לפנינו שהתכנית הופקדה בוועדה המחוזית,

הממונה עלה מחוז דואג לתת לה את הפירסום הדרוש על פי החוק. יש עיריה אחת שטרם

הסכימה לפרסם את התכנית, הוד השרון, ואנחנו מבקשים ממנכ"ל מע"ץ שעוד חיום

יתקשר עם העיריה הזו ויבדוק את הנושא.

אנחנו מבקשים מהממונה על המחוז לקבוע חוקר שיזרז שמיעת ההתנגדויות.

רשמנו לפנינו את הודעת נציג האוצר, שהם פונים לוועדת הכספים כדי לקבל

אישור להעביר מהרזרבה לתקציב של מע"ץ אותם סכומים שנכללו עבורם בתקציב.

בנושא איכות הסביבה, אנחנו מבקשים מאד שבד בבד עם הטיפול בנושא בוועדה

המחוזית לתכנון ובניה, יבוא גם נושא איכות הסביבה, כדי לסגוראת הדברים, ואני

מתריעה, שהדבר הזה לא יהווה עיכוב נוסף על כל יתר העיכובים האחרים להתחלת

הביצוע של הפרוייקט הזה. אנחנו מבקשים מאד שהדבר ייעשה בתיאום עם מע"ץ ותסכמו

ביניהם מה הדברים שמקבלת מע"ץ ואתם מסכימים עליהם, ומה הדברים שניתן לוותר

עליהם, כדי לא להביא לעלות שלא ניתן לעמוד בה.

שמענו הצעות ואנחנו מבקשים שההצעות ייבדקו על ידי עירית כפר סבא, כדי

לפעול לכך שעד שיהיה ביצוע פרוייקט 531, שיקח ודאי שנה-שנתיים - - -

י' כהן;

אנחנו מקווים שב-1992 התכנית תאושר. הביצוע יקח עוד שנה וחצי-שנתיים.

בעוד שלוש שנים מהיום יסע האוטו הראשון.

די ראש;

אולי כדאי להדגיש במשנה תוקף את כביש 444 ו-551 שהם בעלויות לא כל כך

גבוהות, ועל ידי כך לסייע בצורה משמעותית444 הוא כביש כוכב יאיר-צומת קסם.

י י כהן;

כביש 444 הוא כביש של עשרות קילומטרים. מדובר בעשרות מיליונים של שקלים.

היו"ר ש' ארבלי-אלמיזלינו;

הבה לא ניקח דברים כבדים שסתם יהיו על הנייר ואין להם כיסוי. נמליץ על

דברים שניתן לממש אותם.עי לבנה;

נעשו בדיקות של ביקוש בכביש 551?

י' כהן;

בכל תכנון של כביש, שלב ראשון כולל את תחזית התנועה שלו, מה ולמי הוא

יספק.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

גם כביש 551, אס התכנית עדיין לא הופקדה, אני מבהינה שזה יקה זמן.

ד' ראש;

שם אין בעיה. זו קרקע הקלאית. אני אומר זאת מידיעה בדוקה עם מועצה אזורית

דרום השרון. הציר פתוה מבחינתם. אין שום התנגדויות וניתן לצאת בתכנון מיידי.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

שמענו על הרחבת צומת רעננה צפון. זה יכול להקל במידה מסויימת.

עי מילר;

שכחת את צומת כביש הטייסים. נציג המטרה אמר שאין להם התנגדות לפניה שמאלה

לתוך כפר-סבא. משרד התחבורה מסכים לזה, חוץ ממע"ץ.

י' כהן;

מע"ץ חושבת שטעות לעשות זאת. כדאי שתשמעו את דעתנו. זו טעות בטיחותית. זה

צומת שלא קיים היום.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

אני מציעה שהדבר הזה ייבדק ותגיעו להחלטה. אנחנו יכולים רק להציע לבדוק

על ידי אנשי מקצוע.

י' אולנדר;

אנחנו נעבוד י ום ולילה על כביש 531. הייתי מבקש להוסיף.במאקרו שנושא

פתרון לטובת התושבים במדינת ישראל בנושא תחבורה ציבורית, הוא אותו אלמנט דאגתי

שלנו בהקשר לזיהום אויר ורעש שתחבורה גורם ותגרום אם לא נקדם את הנושא של

תחבורה ציבורית.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

כשמדברים על פתרונות ועידוד התחבורה הציבורית, צריך לקחת בחשבון גם את צד

איכות הסביבה.עי לבנה;

אנחנו מדברים כל הזמן על הקטע שכבר הוגש. כביש 531 הוא ארוך יותר ונמצא

בתכניות מע"ץ לשנים העוקבות קטעים-קטעים. הכביש מתוכנן בשלבים. כדי שהקטעים

הבאים לא ייתקעו, רצוי להגיש בהקדם את התכניות לוועדה המחוזית.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

להשלים את התכנון של כל הקטעים.

י' כהן;

בקטע המערבי יש בעיות תכנוניות שעוד לא נפתרו. הוצאנו את הקטע המרכזי כדי

לא לעכב אותו עם כל הכביש.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
זה לא אומר שלא צריך להמשיך לתכנן אתה קטעים הבאים.

י' כהן;

אנחנו עושים זאת. ברגע שנגמור את בעית החיבור שלו גם במזרח וגם במערב,

נפקיד גם אותו. השקענו המון כסף בתיכנון הכביש הזה.

היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו;

אני מודה לכם מאד.

- הישיבה ננעלה בשעה 12.40 -

קוד המקור של הנתונים