ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/12/1991

המנחת במושב תנובות; חוק הטיס (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 2) התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 356

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי , י"ז בטבת התשנ"ב (24 בדצמבר 1991 ) , שעה 14:00;
נכחו
חברי הוועדה: שי ארבלי-אלמוזלינו - היו"ר
מוזמנים
שי אברס - מנכ"ל אומני הורייזן

פרופ' י' בורוביץ - מנכ"ל ארקיע

ר' הרלב - מנכ"ל אל-על

ש' שוהמי - ראש מינהל התעופה האזרחית,

משרד התחבורה

נ' יורם - עו''ד, מינהל התעופה האזרחית

משרד התחבורה

גי נאור - יועץ משפטי, משרד התחבורה

בי רובין - משרד המשפטים

אי אורן - יועצת משפטית של רשות שדות

התעופה

די שחר - מנהל חטיבת הבטחון, רשות שדות

התעופה

אל"מ י. תלרז - מערכת הבטחון

ח' גולן - משרד החוץ

ר' ארבל - מזכירת חברת אל-על
יועץ משפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
ל' ורון
קצרנית
ח' צנעני
סדר-היום
המנחת במושב תנובות.

חוק הטיס (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 2) התשנ"א-1991.

שאילחה.המנחת במושב תנובות
היו"ר שי ארבלי-אלימוזלינו
אני פותחת את ישיבת הוועדה. נמצאים איתנו: שלמה אברס - מנכ"ל

אומני הורייזן , פרופ' ישראל בורוביץ - מנכ"ל ארקיע, שי שוהמי - ראש

מינהל התעופה האזרחי, נחמה יורם - עו"ד ממשרד התחבורה, גבי נאור -

יועץ ומשפטי ממשרד התחבורה, דדי שחר - רשות שדות התעופה, בני רובין -

ומשרד המשפטים, אסתר אורן - יועצת משפטית של רשות שדות התעופה, רפי

הרלב - מנכ"ל אל-על, רות ארבל - מזכירת חברת אל-על, אלוף-משנה יוסף

תלרז - מערכת הבטחון וחמדה גולן - ממשרד החוץ.

אני מבקשת לשמוע את שלמה אברס, מנכ"ל אומני הורייזן , בנושא המנחת

במושב תנובות.
שי אברס
מדובר במנחת, שנמצא במושב תנובות, המשמש לאוירונים זעירי משקל.

המנחת מופעל ברשיון 6 שנים. אני מייצא את החברה ואם את מושב תנובות,

שהמנחת מצוי בשטחו.

לפני שנה, הסתבר שעומד לעבור בשטח קו חשמל - "קו 400". קו זה

אמרר לחצות את המדינה וגם את המנחת. המנחת הזה הוא מרכז פעילות

האזמי"ם בארץ, והנחת קו זה תגרום לסגירתו. לאחר דיונים ארוכים עם

חברת החשמל, עלתה אפשרות להוזיז את הקו בצורה שתהיה נוחה לחברת החשמל

ולמינהל התעופה האזרחית. האפשרות הזו היא יקרה מאד, והיא מצריכה לחץ

בכיוונה של חברת החשמל, כדי שתאפשר לנו להזיז את הקו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
האם הטענה מופנית כלפי חברת החשמל ?
שי אברס
הטענה היא, שקו החשמל יפריע לפעולת המנחת, וישנה אפשרות לתקן את

המעוות.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
אני מבקשת לשמוע את מר שי שוהמי, ראש מינהל התעופה האזרחית.
ש' שוהמי
מינהל התעופה האזרחית מעוניין לסייע למנחת הזה. המנחת נמצא במושב

תנובות, ליד בית-ליד, והוא משרת חלק גדול מאוכלוסיית האיזור בפעילות

המבורכת שנעשית בו. בגלל מאבלות של שטח, קשה למצוא מקומות אחרים

להפעלת מנחתים כאלה. כפי שאמר מר אברס, הוא פועל על-פי רשיון שלנו.

הבעיה היא, שמנתחים אינם דומים לשדות-תעופה. הם אינם מואנים ע"פ

חוק תכנון ובנייה. שדות-תעופה מואנים על-פי מגבלות בנייה, שאנו

מטילים על כל שדה-תעופה על-פי סמכותנו לפי חוק תכנון ובנייה. בראע

שמגבלות הבנייה הללו מאושרות, אי אפשר לבנות בסמוך לשדה-התעופה,

בצורה שתפגע בפעילותו. המנחתים הינם בבעלות פרטית, ואינם נכללים

בתוכנית המיתאר הארצית, שחלק מהמנחתים יכללו בה בעתיד.

ליד המנחת בתנובות, המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה תוכניתמיתאר לבניית קו מתח גבוה, קו זה יעבור סמוך למנחת, ולא יהיה אפשר

להשתמש במנחת. בתואי, שאושר לחברת החשמל, יש מירווח גדול, שאפשר

לסלול בו את קו החשמל בהתאם למגבלות של חוק תכנון ובנייה. התכנון של

חברת החשמל הוא לבנות את הקו בתוך התואי, וזה יפריע למנחת. אם יהיה

אפשר לשכנע את חברת החשמל, להוזיז מעט את הקו, תתאפשר פעילותו של

המנחת.

שר התחבורה, אנו וגם גורמים אחרים מנסים לשכנע את חברת החשמל -

יותר מזה אנו לא יכולים לעשות.
ש' אברס
הוזזת הקו, מבחינתה של חברת החשמל, פירושה, בעיקר, השקעה כספית

גדולה. מבחינה תכנונית-ביצועית, המודדים אומרים שהוזזת הקו אפשרית,

איו בעיה להוזיז את הקו, וזה נמצא בפרוזדור המאושר שלהם ע"י הוועדות

הנוגעות בדבר. מושב תנובות אישר את הנחת הקו על שטחו, לפי בקשתנו,

והבעיה היחידה היא, שחברת החשמל צריכה לאשר זאת.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני מבינה, ששר התחבורה עוסק בזה. אנו נברר את הנושא, ונמליץ

לחברת החשמל להיענות לבקשה. זהו איננו נושא של חקיקה או של תקנות,

לכן איננו יכולים לעשות דבר. הנושא תלוי בהתחשבות של חברת החשמל. אף

גוף לא יוציא כספים, מרצונו, שישרתו גורם אחר. אבל, אולי, הם יתחשבו.

אנו לא נעכב אותך מר אברס, תודה רבה לך.

חוק הטיס (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 2) התשנ"א-1991
עתה נדון בנושא
חוק הטיס (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 2) התשנ"א-

1991. הצעת החוק הזו הוגשה ע"י שר התחבורה והועברה אלינו, כדי שנכין

אותה לקריאה שניה ושלישית. אני מבקשת מנציג משרד התחבורה, גבי נאור,

להציג לנו את הצעת החוק.
ג' נאור
הצעת החוק הזו באה לתקן את חוק הטיס (עבירות ושיפוט) ע"י הוספת 2

סעיפים - הכללת הוראות שנקבעו בשני פרוטוקולים: תיקון לאמנת שיקאגו,

ותיקון לאמנת מונטריאול. שני הסעיפים באים להסדיר הוראות, שנוגעות

ללוחמה בטרור, בתעופה האזרחית.

שי שוהמי;

הצעת החוק עוסקת בשני נושאים השונים, לכאורה, זה מזה. סעיף 2,

בהצעה, מתיחס לנושא תיקון לאמנת התעופה הבינלאומית שמהווה את החוקה

של התעופה הבינלאומית בעולם. התיקון בא לענות על מצב, שהיה ב-1983

כאשר מטוסים של ברית-המועצות יירטו מטוס אזרחי דרום-קוריאני, ו-420

איש נהרגו. לתוצאה מהארוע הזה, החליט הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית

לתקן את אמנת התעופה הבילאומית ולקבוע מספר הוראות שקשורות בירוט

כלי טיס אזרחייים. חלק מן ההוראות מתיחס לחובתה של מדינה, ואינו צריך

לבוא לביטוי בתחיקה.

אבל, ישנה הוראה אחת, שלפי האמנה היא חייבת לבוא לידי ביטוי

בתחיקה הפנימית של המדינה, לתנאי להצטרפות המדינה לתיקון .
הסעיף הראשון בתיקון הוא
כאשר מטוס של צבא מסויים מיירט מטוס

אזרחי, ישנה פרוצדורה מסויימת. ירוט כלי טיס אזרחי, אין כוונתו דווקאהפעלת כלי נשק, אלא הכוונה היא לפעולת הזיהוי ויצירת הקשר עם המטוס

האזרחי. לרוט כזה הינו לגיטימי, אך אסור לפתוח באש על כלי טיס אזרחי.

מקרה יוצא מן הכלל הוא, כאשר מדינה מיירטת כלי טיס על-פי זכותה להגנה

עצמית, על-פי סעיף 51 במגילת האו"ם.

הסעיף השני, בתיקון , מדבר על חובתו של קברניט כלי טיס אזרחי,

שמיירטים אותו ומורים לנחות בשטח מדינה מסויימת, להישמע להוראות

הירוט. חובה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בתחיקה הפנימית של המדינות

שרוצות להצטרך לאמנה הזו - כדי למנוע מצב, שבגלל טעויות או הססנות של

קברניט יירטו את המטוס חלילה. אנו מציעים לאמץ את ההוראה הזו, בתיקון

אמנת שיקאגו, ולהחילה על כלי טיס ישראלי, אם כלי הטיס הישראלי טס

בשטח מדינה זרה, עליו להישמע להוראות הירוט. בנוסף, כל כלי טיס

ישראלי או זר הטס בשטח מדינת ישראל חייב להישמע להוראות מדינת ישראל.

בחובה הכללית הנ"ל, אנו מציעים להכליל מקרה אחד, יוצא מן הכלל:

במקרה שקברניט כלי טיס ישראלי מקבל הוראה להנחית מטוס במדינה זרה או

במדינה עויינת, ויש לו זמן להתיעץ עם הרשות המוסמכת בישראל, עליו

להתיעץ איתה. אם הרשות המוסמכת בישראל מורה לו, בנסיבות המקרה,

להימלט או לנחות, הוא חייב להישמע להוראות מישראל.

הנושא השני, בהצעת החוק, קשור בקשר ישיר למלחמה בטרור, שמכוון
נגד התעופה האזרחית
אמנת מונטריאול, ב-1971 נחתמה אמנה בינלאומית

נגד מעשי הטרור והחבלה בכלי טיס או מתקנים המשרתים כלי טיס. האמנה

הזו זכתה להכרה אוניברסלית. מאז שנחתמה, מרבית מעשי הטרור הופנו נגד

כלי טיס ונגד נוסעים בדרכם לכלי הטיס או מהם. בתחילת שנות ה-80 היו

מעשי טרור שהופנו נאד שדות התעופה כמו תקיפת עובדי אל-על בדלפקים

בוינה וברומא בסוף 1985. מעשי טרור אלה ואחרים היכו הדים, והוחלט

לתקן את האמנה מ-71 19 ולהרחיב את הגדרת העבירה, שכלולה באמנת

מונטריאול. הוחלט להוסיף את מעשי הפיגוע כנגד שדות תעופה, כנגד

מיתקנים או כנגד בני-אדם הנמצאים שם - הדבר יוכר לעבירה נוספת

לעבירות שבאמנת רומא.

לא נוכל להצטרך לפרוטוקול הזה, ואנו רוצים להצטרף, ללא תחיקה

פנימית שלנו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
עתה, נתחיל בקריאת החוק.
ג' נאור
(קורא את סעיף 1(1), בחוק, בנושא תיקון סעיף 1)

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

מהי הגדרתו של "מנחת" ?
ג' נאור
ההגדרה של "מנחת" מצויה בחוק הטיס 1927 - זהו חוק מנדטורי.
ההגדרה אומרת כך
" מנחת - שטח יבשתי או ימי שהוכשר להמראה או לנחיתה

של אוירונים, למעט שדה-תעופה." הגדרה זו מצויה בסעיף 31 לחוק.

(קורא את סעיף 1(2), בחוק, בנושא הגדרת "שדה-תעופה").
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
האם כל התיקונים האלה תואמים את האמנה הבינלאומית ?א' נאור;

התיקונים האלה באים להבהיר את האמנה. 1נוסף, אנו רצינו להכליל

בהם גם את המנחתים.

ש' שוהמי;

יש להוסיף ה' הידיעה למילה "תעופה". צריך להיות כתוב "רשות שדות

התעופה, ולא "רשות שדות תעופה".
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
נכון .

מפיון שאין הערות נוספות, אני קובעת שסעיף 1(1)-(2) התקבל.
ג' נאור
נ קורא את סעיף 2(א)-(ד), בנושא הוספת סעיף 14א ].

מדובר על הגנה, במקרה והקברניט מציית להוראה שניתנת לו מהארון.

מדובר על חוקי עונשין של מדינת ישראל בלבד. - זהו חוק ישראלי.

נ קורא את סעיף 2(ה), בנושא הוספת סעיף 14א ].
י' תלרז
האם הוחלט, במשרד התחבורה, מי היא "הרשות המוסמכת בישראל" לנתינת

ההוראות ? '
ג' נאור
אולי מי שמוסמך לענייני בטחון או הממונה על הטרור. עדיין לא

התגבשה דעה בנושא.
ש' שוהמי
יכול להיות ש"הרשות המוסמכת" היא שר הבטחון , שהוא האחראי על שמי

המדינה - אבל, המטוס יהיה בשמי מדינה אחרת בשעת קבלת ההוראות. אפשרות
אחרת היא
הגורם המטפל בטרור כמו השב"כ או יועץ ראש-הממשלה לענייני

טרור או אולי יהיה צורך בהתייעצות בין-משרדית.
י' תלרז
יש להוסיף לסעיף ב' קטן גם את ה"מנחת".
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אין צורך, כי הוא כלול בסעיף 1(2): "שדה תעופה - כהגדרתו...לרבות

מנחת."
צ' ענבר
האם סעיף 2 מקנה את הרשות לקברניט לא לקיים את ההוראה של הרשות

המוסמכת ?

אפשר לומר שסעיף 2(ד) מנוגד מעט לפרוטוקול; מדינת ישראל סוטה

מהאמנה בנסיבות מסויימות, אפילו לא בארץ אויב.מדובר כאן על קברניט ישראלי, שקבל הוראה לנחות במדינה זרה, ואנו

הורינו לו לא לנחות. אם יירטו אותו במדינה הזרה, יוכלו לאוסרו, ואין

לנו הגנה עליו מפני מאסר באותה מדינה.
ג' נאור
בארץ יש לו הגנה, אם ציית לרשות המוסמכת בארץ.
ש' שוהמי
קשה להאמין שבנסיבות של ירוט מטוס אזרחי, כשמדובר בזמן של שניות,

יוכל הקברניט להתקשר לארץ ולחכות להוראה. הרי עד שיקבל את ההוראה הוא

עלול להיות מיורט. הסעיף הזה הוא מאד תיאורטי. הוספנו את האופציה הזו

למקרה, שאכן , חס ושלום, יקרה מצב כזה.
צ' ענבר
יש להבטיח את זכויות הקברניט, כמו משכורות, במקרה והוא יאלץ לשבת

בכלא באותה מדינה זרה. לפי מה שכתוב כאן, זכויותיו אינן מובטחות.

מה קורה אם מדובר בכלי טיס צבאי ?
ש' שוהמי
החוק והאמנה לא חלים על מטוס צבאי.

כל שאר הפסקאות מתיחסות לתחיקה פנימית של מדינה, ולא לתחיקה

פנימית של מדינת ישראל. אם הפרוטוקול מדבר על כך, שאסור למדינה לפתוח

באש נגד מטוס אזרחי, זו לא היכנסות לחקיקה פנימית. אם מדינה חותמת,

היא לוקחת על עצמה את המחוייבות הזו.
צ' ענבר
לפי מה שנאמר בחוק הזה, אם הקברניט לא ציית להוראות מדינת ישראל,

בהיותו בשמי אווזה מדינה זרה, הוא לא עבר עבירה.
ש' שוהמי
זה מכוון , הקברניט הוא הפוסק אחרון .
היו"ר ש ארבלי-אלמוזלינו
נכון . שקול-הדעת הוא תמיד של הקברניט. הוא ישקול את הוראת מדינת

ישראל, ואם יחליט שאינו יכול לקיימה, זה לא יחייב אותו.

אין הערות נוספות לגבי סעיף 2 כולו. סעיף 2 מתקבל.
גי נאור
(קורא את סעיף 3, בנושא: "סיכון שדה תעופה ומסוף נוסעים מחוצה

לו")
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
זה מזכיר את המקרה של המחבל קוזו אוקמוטו. בקרתי בכלא בו היה

כלוא. הוא היה מבודד כל-כך הרבה זמן , אך לא מספיק זמן .ח' גולן ;

האם זוהי התחיקה היחידה שמאפשרת לנו להצטרף לאמנה ?
ש' שוהמי
בפרוטוקול של 1988 קיימות הרבה הוראות. שינוי הגדרת העבירה הוא

הדבר היחיד שאנו עושים כאן .
י' תלרז
עבירת העונשין מתאימה למדינת ישראל, המחמירה עם הנאשם. העונש הוא

מאסר עולם. אם זה מה שצריך לחוקק, כדי להבטיח את התעופה האזרחית, אז

זה צודק.

שי שוהמי 1

האמנה מחמירה, ובאה לומר למבצעי הפשע: תעשו את הפשע, אך לא

אצלנו.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

סעיף 3, בחוק, מתקבל.

מר שוהמי, "הולך לכם"; סיימנו, בעבר, את נושא קבלת הזכויות,

במהירות, ועתה סיימנו במהירות אם את חוק הטיס הנוכחי.
צ' ענבר
זהו החוק המהיר ביותר, שהתקבל בוועדה הזו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אני קובעת שחוק הטיס (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 2) התשנ"א-1991

התקבל בוועדה. אנו מבקשים מהיועץ-המשפטי להכין אותו להנחה על שולחן

הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

שאילתה

בהזדמנות זו, שנציגי משרד התחבורה והתעופה האזרחית נוכחים כאן ,

אני מבקשת לשאול את מר שוהמי: עדכן אותנו בבקשה בנושא בניית שדה

התעופה באילת. האם יצא מכרז לבנייתו ?
ש' שוהמי
אנו לא צד בעניין הזה. ישנה החלטה להקים את שדה התעופה באילת.

לצורך ביצוע ההחלטה, הוקם צוות, בעצה אחת של שר התחבורה ושר הכלכלה

והתכנון , בראשותו של מנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון . הצוות הכין את

המיפרטים ליציאת המכרז, ועל-פי המלצותיו יצאו למכרז. לאחר סינון

ההצעות שהתקבלו, התקבלה הצעה מסויימת. בסופו של דבר, התברר שאי אפשר
לקבלה מכיון שהיא אמרה
אנו מוכנים לבנות את השדה, אם תשלמו לנו על

כך. כל רעיון המכרז היה, שהזוכה במכרז יקבל את השטחים של שדה התעופה

הקיים, ובכספים יוכל להקים מיתקנים, בתי-מלון וכו', וגם את שדה

התעופה.

הזוכה הסכים, כאמור, לקבל את השטח ולבנות עליו, אך ביקש תשלום שלכמה מליוני דוברים - דבר זה הינו בניגוד לתנאי המכרז, ולכן המכרז הזה

בוטל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כל זה קרה מזמן , ומה קורה עתה ?
שי שוהמי
עתה, הקים שר התחבורה צוות חדש, בראשותו של אותו מנכ"ל משרד

הכלכלה והתכנון , מר הרמלך. ההנחיה לצוות היא לגשת לפתרון , כדי להוציא

מכרז חדש ולהחליט מהו יהיה. הצוות צריך להגיש את הצעותיו לשר בתוך 6

חודשים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כמה זמן חלף מאז הוקם הצוות החדש ?

ש' שוהמי;

תכף חודש מאז מינוי הצוות החדש.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
החודשים והשנים חולפים, ואנו נותרים בינתיים עם אותו שדה תעופה.

אני נועלת את ישיבת הוועדה.

תודה רבה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה.14;45

קוד המקור של הנתונים