ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/12/1991

חוק הרשות לפיתוח הנגב הצעתו של ח"כ עמיר פרץ

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 343

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום ב', כ"ה בכסלו התשנ"ב, 2.12.1991, בשעה 14:20
נכחו
חברי הוועדה: היוי'ר ש. ארבלי-אלמוזלינו

ג. גל

ע. פרץ
מוזמנים
א. זיסבלט, עו"ד, משרד המשפטים

ש. ארבלי, רכז בדואים ארצי, משרד ראש-הממשלה

מ. אלפיה, עו"ד, הקרן הקיימת לישראל

י. כהן, רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

י. אורן, מנהל תאום, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

מ. אלדר, יועץ כלכלי

מ. קוק, עו"ד, היועצת המשפטית, משרד הכלכלה והתכנון
יועץ משפטי
צ. ענבר
מזכירת הוועדה
ל. ורוו
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

חוק הרשות לפיתוח הנגב

הצעתו של ח"כ עמיר פרץ
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה,

ומקדמת את אורחינו בברכח.

שמעתי שהיתה התקדמות בנושא, וכי הגעתם עד לסעיף הדן בתפקיד המועצה,

סעיף 13. את סעיף המועצה והרכבה השארתם. עד לסעיף 13 הכל סוכם ואושר.
צ. ענבר
שום דבר לא אושר פורמלית סופית, אלא נקבעו

דברים.

יש לנו ענין גבולות הנגב. הזכרנו שבחוק מועצת הנגב יש גבול מסויים, וזה

לא הגבול שנקבע כאן. הוצע כאן גבול שיהיה יותר צפונה, דיברו על כביש

אשקלון, על כביש 35.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זאת אומרת, שאשקלון לא תהיה בתוך זה.

מ. קוק; משרד הפנים הביא את הנושא בישיבה שעברה.

ע. פרץ; הם טענו טענה מאוד מוזרה, שאני חושב שלא

צריך לדון בה. אפשר להשאיר את הגבולות לפי

חוק הנגב הקיים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
כך סיכמנו בישיבה הקודמת.

צ. ענבר; לא, כך לא סוכם בישיבה הקודמת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אמרתי להוציא את אשקלון.
צ. ענבר
הגבול הזה כולל כאן את קרית-גת. הגבול הקודם

אינו כולל את קרית-גת.

"בחוק הנגב, לענין חוק זה, הנגב הוא שטח המדינה שמדרום לקו 110

דרום-צפון ברשת ישראל".

ע. פרץ; מצומת יד מרדכי עד לבית קמה. זה הציר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מציעה שנאמץ את ההגדרה הזאת, ולא נסתבך

בהגדרות חדשות.
ע. פרץ
אני בעד.

ג. גל; למה לא עשו דבר כזה לגליל?
מ. קוק
הגשנו בקשה לממשלה, היא אושרה על-ידי ועדת

השרים, אבל האוצר ומשרד התיירות עירערו.
צ. ענבר
סעיף 8, הכנסות הרשות - לא סוכם.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; "כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה

למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תקציבית".
ע. פרץ
היתה בקשה להוסיף שהממשלה תתקצב.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בענין התקציב הצעתי, כי כפי שיש ברשות

למלחמה בסמים, ניקה את הסעיף ההוא לגבי

השתתפות הממשלה.
מ. קוק
לגבי סעיף 7 בנוסה הלבן, יש סעיף שניסה

היועץ המשפטי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
"במסגרת חוק תקציב, תקצה הממשלה לרשות

סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח הנגב והוצאות

הרשות". האם אותה ההגדרה קיימת כמו ברשות למלחמה בסמים?
מ. קוק
אינני יודעת.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; בזמננו הבאנו גם את החוק של הרשות למלחמה

בסמים.

צ. ענבר; תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה ומפעולות

שתקבל הרשות.
ע. פרץ
לא, זה לא טוב, זה מרחיק לכת. תקצה הממשלה

לרשות סכום לתקציב פעולות פיתוח. האוצר לא

ירצה להקצות סכומים.

צ. ענבר; תקציב הרשות למלחמה בסמים טעון אישור השר,

וזה לא קורה כאן. כאן נקבע, שתפקידי המועצה

לאשר את תקציב הרשות ללא כל שר.

י. כהו; משרד האוצר מתנגד לסעיף הזה, מעצם העובדה

שתקציב הרשות לפיתוח הנגב אינו מאושר על-ידי

שר האוצר. אנחנו מתנגדים לסעיף הזה.

צ. ענבר; עם סעיף 7 אין לנו בעיה, מפני שסעיף 7 מאפשר

לממשלה לקבוע כמה היא רוצה להקציב. גם עם

סעיף 8 אין לנו בעיה. הבעיה היחידה שיכולה להיות היא לגבי סעיף 10.

אפשר להגיד שבסעיף 10(2}, שם נאמר "לאשר את תקציב הרשות", צריך להגיד

"באישור שר האוצר".

ע. פרץ; ברשות יש נציגים מטעם האוצר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! בסעיף 8 הכוונה להכנסות.

ג. גל! הוא רוצה להוסיף בסעיף 8 גם את השתתפות

הממשלה. מופיעה כבר בסעיף השתתפות המדינה.

ע. פרץ! האוצר עומד להיאבק על כך שהוא רוצה את אישור

השר.ג. גל; אם כך, יגיש הסתייגות.

ע. פחי; אני חושב שיש ברשות נציגים לממשלה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו החלטנו כאן שזה יהיה שר הכלכלה

והתכנון.

צ. ענבר; הם מדברים על אישור התקציב.

מ. קוק; אם ממילא כתוב שהממשלה תקצה, ממילא זה יהיה

באישור שר האוצר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מי מאשר את התקציב!

צ. ענבר; המועצה.

י. כהו; אני חוזר ואומר, שיש כאן סמכויות לרשות

להקים תאגידים, ואי-אפשר לנתק את סעיף 6

מסעיף 7 ומסעיף 10. כולם קשורים זה בזה. אני חושב שיש מקום בסעיף 10(2)

לאשר את תקציב הרשות באישור שר האוצר, מאחר שהכוונה היא בסעיף 7 שהרשות

תקבל סכומים מתקציב המדינה.

ע. פרץ; האם מעצם העובדה שניתן לרשות להנפיק אגרות,

היא תשנה את כל מאזן התשלומים במדינה?

ג. גל; הוא רוצה ששר האוצר יאשר את התקציב של

הרשות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מתנגדת לזה.

י. כהו; אנחנו לא מדברים על תרומות, אנחנו מדברים על

הוצאות, על התקציב.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; יש כאן שר ממונה. למה שר האוצר צריך להיות

בתוך העסק הזה? אנחנו מדברים על חלקה של

הממשלה, וקיימת כאן הממשלה. התקציב מוגש על-ידי שר האוצר, והוא מאושר

על-ידי הממשלה לפני שהוא בא לכנסת. לכן אני לא רואה שיש מקום לחזור

בסעיף 10 ולהגיד שהתקציב מאושר על-ידי שר האוצר. אנחנו צריכים להימנע

מכל הסירבול והביורוקרטיה.

ג. גל; לא מדובר כאן שהרשות תהיה גוף מבצע, היא

יוזמת.

ע. פרץ; לא, היא יכולה להקים תאגידים.

מ. קוק; גם בחוק הרשות לפיתוח ירושלים התקציב אינו

מאושר על-ידי השר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בוודאי לא. אנחנו הולכים בעקבות הצעת חוק

ירושלים.

י. כהו! בחוק ירושלים אין סעיף דומה לסעיף 7, המחייב

את הממשלה להקצות תקציבים.

ג. גל; יש דבר כזה.

מ. סוס! חוק הרשות לפיתוח ירושלים נסמך על חוק יסוד

ירושלים, ושם הממשלה אכן חייבת להקצות מענק

מיוחד לירושלים, לכן הסעיף לא נכנס. אני חושבת שהסעיף הזה נלקח מההצעה

של חוק ירושלים.

ע. פראי. לקחנו את זה מהצעת חוק שהאוצר הכיו לגבי

קידמת נגב.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; נצביע על הסעיף הזה, ולא נצטרך לחזור עליו

פעם נוספת. האם לגבי סעיף 6, סמכויות הרשות,

היו השגות?
צ. ענבר
לא.

ע. פרץ; נוסף המשפט; בהסכמת שר האוצר.

צ. ענבר; כל מה שמסומן ברקע שחור, אלו הן תוספות

לחוברת הכחולה.

אני מסב את תשומת הלב לדבר שאני מקווה שהוא ברור. כל מה שמסומן ברקע

שחור, זה השוני מהחוברת הכחולה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מציעה שנחזור על הסעיפים, ונקיים את

ההצבעה.

לגבי סעיף הגדרות - הגדרת הנגב, לקחנו את הגדרת חוק הנגב, והיא אכן

תיכנס לחוק.

מי בעד אישור סעיף הגדרות! מי נגד! אין. הסעיף הגדרות אושר.

סעיף 2 - מוקמת בזה רשות לפיתוח ולנגב - מי בעד! מי נגד! אין. סעיף 2

אושר.

סעיף 3 - הרשות היא תאגיד - מי בעד! מי נגד! אין. סעיף 3 אושר.

סעיף 4 - הרשות היא גוף מבוקר - מי בעד! מי נגד! אין. סעיף 4 אושר.
סעיף 5
(א) תפקידי הרשות;

(1) לדאוג לפיתוח הכלכלי והחברתי של הנגב.

(2) להכין תוכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי.

(3) קידום מחקרים.

(4) מפעלים חברתיים וכלכליים בנגב.

(5) תוספת של המלח - והחברתיים.

(6) לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות משרדים, יחידות

ממשלתיות וחברות ממשלתיות הפועלות בעיקר בנגב.

(7) ליזום פעולות ייצוב הנגב והגברת קליטת העליה בו.

מי בעד הסעיף? מי נגד? איו. סעיף 5(א) אושר.

(ב) בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה תהיינה תואמות את מדיניותה

הכלכלית של הממשלה.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 5(ב) אושר.

י. אורן; אני רוצה להתייחס לסעיף 6, לגבי גיוס הכספים

של הרשות. האוצר מתנגד לאפשר לרשות לגייס

כספים. אני לא יודע למה הכוונ., אולי הם חושבים שחס וחלילה פתאום יקום

כאן איזה גוף שיהיה מעין מתחרה של הבונדס? בסעיף 3 כתוב אחרת, כתוב:

"לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה", ואני לא יודע מה

הכוונה. אם הכוונה היא לגיוס בארהי'ב, או דברים כאלה, אנחנו מתנגדים

לכך.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה יכול להיות גם תרומות.

י. אורו; לא כתוב כאן תרומות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בחוק קידמת נגב שהכנתם, בסעיף (7}3 כתוב:

"לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע

תפקידיה". גם פה כתוב בהסכמת שר האוצר.
ג. גל
האם אפשר לגייס הון בחו"ל שלא לפי החוקים?

אם לפי חוקי בנק ישראל מותר יהיה לגייס מחר

בחו"ל, האם התאגיד הזה יהיה מנוע מכך? זה לא מבטל את החוקים האחרים

בנושא הון וגיוס הון.י. אורו; גיוס חון של רשות הוא בעצם גיוס של המדינה,

זה עלול להיתפס כגיוס של המדינה. גיוסים של

המדינה באים לתקציב המדינה, בעוד שגיוסים של הרשות אינם באים לתקציב

המדינה. לכן אנחנו לא רוצים שיהיו גיוסים ללא אישור שר האוצר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בהצעת החוק שלכם לא כתוב "אישור שר האוצר".

זה כתוב רק לגבי סעיף 6, היכן שכתוב: "לקבל

בכפוף לאמור בכל חוק מילווה לצרכי ביצוע תפקידיה, אישור השר". כל

הדברים האחרים לא צריכים אישור השר.

י. אורל; אנחנו דנים בהצעת החוק הפרטית של ח"כ עמיר

פרץ, ובמסגרת הצעת החוק הזאת ישנו סעיף שאני

מביו שהוא תוקן, וייאמר "בהסכמת שר האוצר". כן אנו מבקשים לעשות לגבי

סעיף 3.

צ. ענבר; אתה מבקש להוסיף בסעיף 3, בהסכמת שר האוצר.
י. אורן
כן. אני לא מדבר על תרומות, אני מדבר על

גיוס הון.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אם הם יקהו הלוואה בחו"ל, האם הם צריכים

לקבל את הסכמת האוצר!

י. אורן; כן.

צ. ענבר; זה קיים.

פיסקה 6 כוללת דברים ברורים, שקשורים כולם

בגיוס הון. לכן אנחנו צריכים להגיד מהו אותו דבר בפיסקה 3 שאיננו בכלל

פיסקה 6, ושאיננו טעון הסכמת האוצר. זה יכול להיות למשל קבלת תרומות.

אני שואל את מציע ההצעה, האם יש עוד דבר שהוא לא גיוס הון שלא כלול

בפיסקה 6, ויכול להיכלל בפיסקה 3? ברגע שאני אומר "גיוס כספים", משבשים

את ההבדל שבין פיסקה 3 לפיסקה 6.

בפיסקה 3 ייאמר; לקבל תרומות.

ע. פרץ; אם כך, אתה צריך להוסיף בסעיף 6; בארץ

ובחו"ל.

צ. ענבר; כרגע הוא לא מוגבל, מותר לו לקבל.
ע. פרץ
אינני יודע. אתם, היועצים המשפטיים, מכניסים

לפרוטוקול פרשנות שאומרת שהוא לא מוגבל.

צ. ענבר; כן. איו לנו בעיה עם זה, מפני שתמיד זה טעוו

הסכמת שר האוצר. זאת אומרת, שאם הוא ירצה

לאסוף בחו"ל ותהיינה בעיות, שר האוצר ישקול זאת.
מ. קוק
אנחנו מדברים רק על מילוות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מציעה שייאמר כך: "לקבל, בכפוף לאמור

בכל חוק, ולגייס חון בישראל ומחוצה לה". האם

המילווה הזה שייך לפיסקה הראשונה?

צ. ענבר; לא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מילווה לצרכי ביצוע תקציביה. להוסיף ולומר:

לגייס הון בישראל ומחוצה לה.
ע. פרץ; אני מציע לכתוב
לגייס תרומות בישראל ומחוצה

לה לצורך ביצוע תפקידיה. להוסיף את סעיף 3

כפי שהוא ליד סעיף 6.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; לגייס הון בישראל ומחוצה לה בהסכמת שר

האוצר.
צ. ענבר
זה בסדר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להשתדל

עד כמה שאפשר להימנע ממונחים המוניים,

שאינני יודע מה יכולה להיות הפרשנות שלהם, ולדבר על דברים מדוייקים.

הדברים המדוייקים הם קבלת מילוות, הוצאת איגרות חוב. יש לנו פה אפשרות

של קבלת מילווה, בין בארץ ובין בחו"ל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
הם יכולים לקבל הלוואה בתנאים נוחים מאוד,

באחוז אחד.
צ. ענבר
לי לא ידוע על הבחנה משפטית בין מלווה

להלוואה. מילווה זה רק שם שעשו כל מיני

חוקים, אמרו שזו מלה יותר יפה.
מ. אלדר
לדעתי גם את המלה תרומה לא כדאי להכניס

למסמך הזה. תרומה הוא יכול לקבל ללא התקנות

האלה.
צ. ענבר
ראשית, זה לא כך.

שנית, אם כתוב לקבל תרומה, זה מאפשר ללחוץ

על האוצר לפתור את התרומות ממס.
מ. אלדר
אפשר לקבל באישור שר האוצר, למעט תרומות.
מ. קוק
לא צריך להוסיף את המלה "למעט".
צ. ענבר
פיסקה 6 מאפשרת קבלת מילווה בכל דרך שהיא

שמוכרת בעולם לקבלת מילווה, והיא מאפשרת גם

הנפקת איגרות חוב.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מי בעד אישור הסעיף? מי נגדל אין.

סעיף 6 אושר.

י. אורי; מה עם הסתייגויות?

צ. ענבר; אין שום הסתייגות. קיבלנו את דעתם.

י. אורל; אני הייב להבהיר. הממשלה, אם אני לא סועה,

בישיבת ועדת שרים לחקיקה, התנגדה לחוק הזה.

מתפקידנו כעובדי מדינה ללוות כל הצעת חוק.

צ. ענבר! זה נכון, אבל בשלב הזה, כשמאשרים סעיף סעיף,

יש להודיע כבר על ההסתייגויות, על-מנת

שיכללו. אי-אפשר להעביר אחר כך במליאה הסתייגות שלא נדונה ולא הוצבע

עליה בוועדה. גם חברי הכנסת לא יכולים אחרי שדנים כעת להגיד שהם

מוסיפים הסתייגות. הסתייגות מביאים לוועדה, ומצביעים. אם לא מתקבל,

מודיעים על הסתייגות. הכל נרשם, ובלבד שאומרים ממה מסתייגים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו עובדים ועובדים, ואחר כך יבוא השר

ויסיר את החוק מסדר היום. חבל על כל הזמן

שלנו. הצעת החוק הייתה פעמיים במליאת הכנסת, היא זכתה ברוב ועברה

לוועדה. האם אחר כך בקריאה שניה ושלישית יבואו להפיל אותה? זה לא מוסרי

ולא צודק.

סעיף 7. אם אין הערות נוספות הוא מועמד להצבעה.

י. כהל; אני מציע להכניס בסעיף 7: רשאית הממשלה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד הסעיף כמות שהוא? מי נגד? אין.

סעיף 7 אושר.

אני מעמידה להצבעה את סעיף 8. האם יש השגות והערות? אין. מי בעד? מי

נגד? אין. סעיף 8 אושר.

סעיף 9.

צ. ענבר; סעיף 9 מדבר על הרכב המועצה.

ג. גל; כמה חברים יש במועצה עד עכשיו?

צ. ענבר; 16, כולל נציגי השרים. ישנם עוד 3 נציגים,

ועוד 15 נציגי ציבור. בסך-הכל משהו בסביבות

42 ברגע זה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
האס אתם דנתם על ההרכב!

ע. פרץ; כן. גס ערכנו שינויים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! האם נשאר איזה שר בחוץ? שר הדתות. יש לנו

עיריית באר-שבע, המועצות האיזוריות בנגב,

והרשויות המקומיות שאינן מועצות איזוריות בנגב.

ג. גל; האם אין מעט נציגים לרשויות המקומיות?
מ. קוק
נציג אחד של מועצות איזוריות, אחד של רשויות

מקומיות, ואחד של המיגזר בבדואי.

ע. פרץ; היתה בקשה לצמצם את המועצה. לא מדובר ברשות

מוניציפלית, אלא מדובר ברשות פיתוח. לדעתי

אפשר לוותר על נציגי השרים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! השרים הרי ישלחו את נציגיהם מבין עובדי

המשרדים.

צ. ענבר; בפיסקה (1), לגבי נציגי הממשלה, מדובר אך

ורק בעובדי מדינה. פיסקה (5) באה לתת אפשרות

לכל שר מהשרים המנויים למנות איזה שהוא נציג ציבור, כפי שייראה לו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! מי זה המשרד! הרי השר יקבע מי מייצג את

משרדו. הוא יקבע את נציגו האישי.

צ. ענבר; הוא קובע מי יהיה מהמשרד שלו, ואחרי כן הוא

קובע מי יהיה נציג ציבור.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! זה לא בא בחשבון. איפה אנשי המדע?

צ. ענבר; ישנם שני נציגים של אוניברסיטת בן-גוריון

בנגב.
מ. קוק
אולי במקום 15 נציגי ציבור, שזה באמת מוגזם,

יש להעלות את הנציגות של הרשויות המקומיות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ודאי.

ע. פרץ; כמה נציגים יש למועצות האיזוריות?
צ. ענבר
שניים.

ע. פרץ; מי ימנה אותם? יש גוף ששמו מזכירות המועצות

האיזוריות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
יש 3 נציגי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נציג

הסוכנות היהודית, נציג קרן קיימת לישראל.

האם לא הכנסתם נציג של מינהל מקרקעי ישראל?

מ. קוק; זה נכלל בתוך נציגי הממשלה.

צ. ענבר; שר הבינוי והשיכון יכול למנות, אם הוא

ירצה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; יש לו נציג אחד, והוא לא ישלח את המינהל. פה

יש 5 נציגי ציבור, מהם 3 בהתייעצות עם לשכת

התיאום של הארגונים הכלכליים. צריך להיות גם נציג של ההסתדרות

הכללית.

צ. ענבר; אפשר אולי להוריד את נציגי הציבור, ולתת

ייצוג לכל רשות מקומית, עיריה ורשות, בין אם

היא מועצה איזורית ובין אם היא מועצה מקומית, והם בסופו של דבר ייצגו

את הציבור. הם יהיו נציגי הציבור.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אני מציעה את מה שכתוב כאן. אנחנו מוכרחים

שהשר בהתייעצות עם לשכת התיאום של הארגונים

הכלכליים ימנה נציגים של התעשיה.

צ. ענבר; התאחדות התעשיה תמנה אותם. אחד מטעם לשכת

המסחר, אחד מטעם ההתאחדות, אחד מטעם המזכיר

הכללי של ההסתדרות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; שני נציגי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היכן

נציגי הבריאות! הם ממלאים תפקיד מאוד מכריע

בנגב. יש שירותי רפואה ציבורית.

צ. ענבר; לשר הבריאות יש נציג.

ג. גל; להסתדרות יש נציג, ולשר הבריאות יש נציג.

ע. פרץ; להסתדרות אפשר לאפשר נציג נוסף, כי במינהלה

יש לה רק אחד.

צ. ענבר; אני מנסה למצוא נבחרי ציבור, נבחרים

שמייצגים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מה זה נציג לשכת המסחר והתעשיה בנגב, ואחר

כך יש התאחדות התעשיינים?

צ. ענבר; אלו הן שתי ישויות נפרדות לחלוטין.היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; לגבי נציג התאחדות התעשיינים, אני חושבת שיש

תעשיה הסתדרותית בנגב יותר מאשר כל תעשיה

אחרת, וכאן אין לה שום נציג, ונתנו נציג להתאחדות התעשיינים. צריך

להגדיל את הנציגות של ההסתדרות הכללית, להגדיל את הרפואה בסורוקה

ורפואה קהילתית בנגב.
ע. פרץ
אין לי בעיה לתת מעמד לסורוקה. היה לחץ גדול

לצמצם.

ג. גל; אני מציע שבסעיף 2 יהיה נציג עיריית

באר-שבע, דימונה, ערד ואילת. ארבעה במקום

אחד. למועצות איזוריות יהיו שני נציגים במקום אחד, שני נציגים

למועצות.

ע. פרץ; האם זה כולל בדואים?

ג. גל; לא, הבדואים מיוצגים לחוד. אתה יכול לתת 3

נציגים למועצות, ואז אתה כולל את כולם. נציג

אחד לעיירות הבדואיות, להוסיף את סורוקה ולבטל את סעיף 5.
ע. פרץ
היוי'ר רוצה להוציא את הקק"ל.

ג. גל; לא. תוסיף את מינהל מקרקעי ישראל.

ע. פרץ; אני מציע שני נציגים למועצות מקומיות ונציג

אחד למועצות האיזוריות.

אם נתנו לבאר-שבע, דימונה, ערד ואילת, נשארו לנו מצפה רמון, ירוחם,

אופקים, נתיבות, שדרות. אתה מדבר על שניים, זאת אומרת שחסכת שלושה

נציגים.

ג. גל; יש גם 7 מועצות איזוריות.

צ. ענבר; אם מורידים 15 נציגי ציבור ונותנים את

הייצוג לכל הרשויות, זה בעצם אומר נציג של

הציבור.

ג. גל; אתה אומר לתת לכל הרשויות.

צ. ענבר; כן.

ע. פרא; נציג לכל רשות מקומית? אנחנו מדברים על

המועצה, לא על המינהלה.

ש. ארבלי; במיגור הבדואי יש רהט, משוש ושוקת. רהט

מופיעה כשלעצמה, ומשוש ושוקת מאגדות 3

רשויות מקומיות.צ. ענבר; חאם משוש זו מועצה איזוריתל

ש. ארבלי; כן.

צ. ענבר; אתה נותן יצוג ציבורי מאוד מאוזן, מאוד

מגוון. מורידים 19 ומוסיפים 18.

ע. פרץ; זו ההצעה המקורית שלי. כדי לאזן, אני מציע

לתת להסתדרות נציג נוסף.

צ. ענבר; להסתדרות יהיה נציג, ויהיה לה נציג של

קופת-חולים.

ע. פרץ; יש מועצות פועלים, ולא יכול להיות שישלחו רק

אחד.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אתה נותן לכל אחת מהמועצות המקומיות נציג

אחד. מועצת הפועלים בכלל לא תהיה מיוצגת.

ע. פרץ; שני נציגים למזכיר הכללי, פלוס נציג של

סורוקה.

צ. ענבר; מי זה יו"ר ועדת השרים לפיתוח הנגב?

מ. קוק; יש היום שניים. יש לתקן את סעיף 1.

צ. ענבר; האם יש צורך לכלול אותו בסעיף 1?

מ. קוק; לא.

צ. ענבר; תמיד יהיה אחד מתוך השרים האלה. אני מציע

למחוק אותו בפיסקה 1. "נציגי הממשלה - ראש

הממשלה, יו"ר ועדת השרים לפיתוח הנגב".

מ. קוס; כאן צריך להוסיף את נציג מינהל מקרקעי

ישראל.

צ. ענבר; אחרי פיסקה (1) תבוא פיסקה (2); נציג מינהל

מקרקעי ישראל.
מ. קוק
לא, תוסיף אותו בסעיף (1), כדי שהוא יהיה

עובד מדינה.

צ. ענבר; אני יכול לכתוב; עובד מדינה - נציג מינהל

מקרקעי ישראל. הוא לא נציג של משרד. אנחנו

מונים כאן את שמות השרים, ולכן אני צריך לכתוב זאת בצורה כזאת. אני

כותב; עובד מדינה - נציג מינהל מקרקעי ישראל.
ע. פרץ
מועצת המינהל תמנת אותו.

אני מציע שתרשום שהוא ימונה על-ידי מועצת

המינהל.

צ. ענבר; עובד מדינה - נציג מינהל מקרקעי ישראל,

שימונה על-ידי מועצת המינהל.

הוועדה מקבלת את העקרוו שיהיו חברים נציגי המועצות והרשויות המקומיות

בנגב. אני יכול להכניס בחוק את ההגדרות: רשות מקומית, עיריה או מועצה

מקומית. מועצה איזורית היא סוג של מועצה מקומית. אני צריך להוציא ועד

מקומי, ואני צריך להוציא איגוד ערים.

אני עוד צריך לבדוק אם במושג מועצה המקומית לא תכלול גם את רמת חובב,

שבה לא רוצים.
ע. פרץ
אתה לא צריך להיאבק ברמת חובב.
צ. ענבר
ודאי שלא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם היא תיכלל, תיכלל.
ע. פרץ
אם היא נכללת בהגדרה, תן גם להם.
צ. ענבר
בסעיף 1, בסופו, הגדרה של עיריה או מועצה

מקומית.

בסעיף 9(1) מחקנו את יו"ר ועדת השרים וכוי, והוספנו פיסקה (2), עובד

מדינה - נציג מינהל שמונה. פיסקה (3 ) תהיה: נציגי הרשויות המקומיות

בנגב, נציג אחד לכל רשות.

פיסקה (2) נמחקת, פיסקה (3) נמחקת, פיסקה (5) נמחקת, פיסקה (6) נשארת.

פיסקה (3) החדשה אומרת: נציגי הרשויות המקומיות בנגב, נציג אחד לכל

רשות.

לאחר מכן תבוא פיסקה (4): שני נציגי אוניברסיטת בו-גוריוו בנגב.

פיסקה (5): נציג המרכז הרפואי ע"ש סורוקה. נציג לשכת המסחר והתעשיה

בנגב. כל היתר מופיעים ברשימה.

פיסקה (12) נמחקת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ללשכת הסחר נתנו ייצוג, להתאחדות התעשיינים

נתנו ייצוג, ולהתאחדות המלאכה לא נתנו

ייצוג. צריך להוסיף ייצוג גם להתאחדות המלאכה והתעשיה הזעירה בישראל.
צ. ענבר
בסדר. נציג התאחדות המלאכה והתעשיה הזעירה

בישראל.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אחר כך נראה בכמת מסתכם מספר הנציגים.

הורדנו 15, ואני חושבת שלא עלינו על המספר

הזה, אלא נשארנו באותו מספר.

מי בעד אישור הסעיף על כל התיקונים שהכנסנו בו, כפי שנרשמו על-ידי

היועץ המשפטי? מי נגדי אין. סעיף 9(א) אושר.

סעיף (ב): "יו"ר המועצת יתמנה מבין חבריה באישור השר הממונה על החוק"

(שר הכלכלה והתכנון).

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 9(ב) אושר.
סעיף 10: אלה תפקידי המועצה
(1) לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע חוק זה.

(2) לאשר את תקציב הרשות.

ג. גל; נניח, באופן תיאורטי, כי שני-שלישים של חברי

המועצה רוצים באדם מסויים שיהיה יו"ר. האם

השר יכול לפסול את זהי למה!
צ. ענבר
אישור השר בא בתור פשרה. בהתחלה אמרו שהשר

ימנה את ראש המועצה, והצד השני אמר שלא יהיה

זה השר אלא תהיה זו המועצה. מישהו אמר שתהיה זו המועצה, ובאישור השר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לפעמים היה כתוב שהשר ימנה באישור המועצה.
ע. פרץ
המועצה היתה יכולה להציע, הוא היה יכול

לאשר.
צ. ענבר
גם ברשות למלחמה בסמים השר ממנה.
ע. פרץ
המועצה תבחר, והשר יאשר את הבחירה. השר יכול

לפסול את הבחירה, אבל הוא לא יכול למנות

מישהו במקום זה.
צ. ענבר
היו"ר ייבחר - במקום יתמנה - בידי המועצה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
סעיף 10: אלה תפקידי המועצה: (1) לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע חוק זה.(2) לאשר את תקציב הרשות.

(3) לפקח על ביצוע תקציבי הרשות.

מ. קוק! יש עוד תפקיד, והוא - להתוות את המדיניות.

אנחנו נותנים רק את הפיקוח, ולא נותנים את

המדיניות.

ע. פרץ! אפשר להוסיף סעיף ובו לקבוע את מדיניות

המועצה, אבל תקציב הוא גם מדיניות.
צ. ענבר
' התקציב בעצם הוא המדיניות. הם למשל מקצים כך

וכך למחקר על האופן שמפיקים מלח.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תוסיף! לקבוע את מדיניות הרשות.

מ. אלדר! אני חושב שזה כבר מופיע. לדעתי, כדי לקבוע

את מדיניות הרשות, צריך מנגנון.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! למה? הם באים עם תוכניות והצעות, שם מתקבלות

ההחלטות של המועצה. המועצה בכל-זאת מכוונת

בהתאם להנהלה. אחרת אתה הופך אותה לגוף שאין לו כמעט סמכויות.

מ. אלדר! הוא מפקח.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! האם הפיקוח ייעשה באמצעות ועדות? האם היא

רשאית להקים בתוכה ועדות?

צ. ענבר! נראה אם זה מופיע בהמשך.

מ. קוק! "המועצה רשאית להקים ועדות לצורך ביצוע

תפקידה". האם זה רק מקרב חבריה, או גם שלא

מקרב חבריה? צריך לכתוב זאת.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! יכולה גם לא מקרב חבריה.

צ. ענבר! "המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה

ולאצול להן מסמכויותיה".

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! מי בעד הסעיף? מי נגד? אין.

סעיף 10 אושר.

צ. ענבר! סעיף 11. מינהלת הרשות. הושמטה כאן הזכרת

שני נציגים שנקבעו בישיבה הקודמת, והם נציג

הסוכנות היהודית ונציג הקרן הקיימת לישראל.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
"הרשות תמנה מינהלח מבין חברי המועצה". למה

אתה משתמש במלה "תמנה"?

מ. קוק; אם היא מבין חברי המועצה, היא לא נבחרת. את

ממנה מכוח החוק.

ע. פרץ; יכולה להיות כאן פרשנות לגבי השאלה מי ממנה

אותה. בא השר הממונה ואומר שהמינהלה תהיה

מורכבת מנציגים אלה ואלה ואלה.

מ. קוק; לגבי אחד אין לך בעיה, כי לכל שר יש נציג.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מינהלה שתיקבע מבין חברי המועצה.

מ. קוק; עכשיו יהיה צריך לשנות את ענין הנתיבים.

צ. ענבר; ענייני הרשות ינוהלו בידי מינהלה מבין חברי

המועצה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; האוצר, השר לאיכות הסביבה, הכלכלה והתכנון,

השיכון, בריאות, חקלאות, פגים, תיירות. כל

משרדי הממשלה. האם כל אלה יהיו בהנהלה?

מ. קוק; כן.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אלה הם נציגים רבים.

ע. פרץ.- את מי את יכולה להוריד כאן?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; את כל נציגי המשרדים. אחר כך אתם רוצים גם

את עיריית באר-שבע, נציג המועצות האיזוריות

בנגב שהתמנה על-ידי השר.

ע. פרץ; אני בעד הורדה של שר התקשורת. אפשר להוריד

את שר הבריאות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מה עם השר לאיכות הסביבה?
ע. פרץ
זה דבר שכולם עמדו עליו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; כאן אתה מכניס את כל משרדי הממשלה. תראה

איזה יחסי כוחות יהיו לך במינהלה.

ע. פרץ; הורדנו גם ממשרדי הממשלה. מספרם ירד במחצית.

הורדנו את שר החינוך והתרבות, את שר

המשפטים, את השר לקליטת העליה. אם את רוצה לצמצם עוד, אפשר להוריד את

שר התקשורת, אפשר להוריד את שר הבריאות, אפשר להוריד את שר האנרגיה

והתשתית.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בסדר. גם לבאר-שבע צריך לתת ייצוג.
ע. פרץ
קבענו את נציגי המועצות האיזוריות.

צ. ענבר; בפיסקח (3) במקום נציג מקרב הבדואים נצטרך

לומר "נציג הרשויות המקומיות הבדואיות".

הרשויות שדיברנו עליהן הן רשות אחת מקומית ושתיים שהן מועצות איזוריות.

כלומר, ברור מתוך זה, שכשהוא ממנה נציג מועצות מקומיות בנגב, אנחנו

שמים פיסקה מיוחדת שמדברת על נציג מקרב הרשויות המקומיות הבדואיות.

ע. פרץ; כשאתה אומר מקרב הבדואים, אתה קובע שהמינהלה

היא רק מתוך המועצה. הוא יכול למנות רק אחד

מתוך השלושה שהם חברי מועצה.

צ. ענבר; בשום מקום לפני כן לא קבעת כל נציג מקרב

הבדואים. אתה קבעת נציגי הרשויות המקומיות

בנגב, נציג אחד מכל רשות. מי שקורא את הסעיף על המינהלה, צריך לראות

בדיוק באיזה מקום נשאר הנציג האחד שבא מהמועצה למינהלה, איפה הוא, לאן

הוא שייך. עשינו הפרדה, אמרנו שעיריית באר-שבע מקבלת נציג במינהלה,

מועצות איזוריות נציג אחד, רשויות מקומיות נציג אחד. רוצים בדואים, אבל

בדואים כבדואים אינם מופיעים כחברי מועצה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לגבי המועצה אני מציעה שנפריד ונזכיר את

הבדואים בנפרד, כדי להבליט את זה שיש גם

בדואים. נכתוב גם נציגי המועצות המקומיות הבדואיות.

ע. פרץ; אני תומך בכך.

צ. ענבר; ואז אנחנו נראה שאצלנו בחוק אנחנו מבחינים

ביו מי שהוא בדואי לבין מי שאינו בדואי.

ע. פרץ; אנחנו לא עורכים הבחנה. כל רשות מקומית

מקבלת נציגות, אם היא בדואית ואם איננה

בדואית. אנחנו באים ואומרים שאצלנו בחוקים אומרים במפורש שצריכים להיות

בדואים.

צ. ענבר; יו"ר הוועדה, כשתביא את החוק לקריאה שניה

ושלישית, תגיד שבקריאה הראשונה היה לנו רק

נציג אחד, עכשיו אנחנו נותנים שלושה נציגים, כי יש לנו שלוש מועצות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אתה יכול לכתוב; כולל המועצות הבדואיות.

צ. ענבר; פה אני נותן לו פיסקה מיוחדת, שאומרת נציג

מקרב המועצות המקומיות תבדואיות.
ע. פרץ
במינהלה אתה ממילא מדגיש את זה. להיפך,

במינהלה אתה נותן לו יתרון. כי אם יש 20רשויות חן מקבלות נציג אחד, ובמקרה שיש 3 רשויות מקומיות בדואיות, גם

חן מקבלות נציג אחד.

אם כך, אתה לא יכול לכתוב מח שהצעת: נציג הרשויות המקומיות הבדואיות.

קודם התנגדת למה שאמרה היו"ר, ועכשיו אתה אומר שכן. תכתוב נציג מקרב

הבדואים שהתמנה על-ידי השר. אין לו ברירה, הוא חייב למנות רק אחד

מהשלושה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
כשאנחנו אומרים נציג הרשויות המקומיות, ימנה

השר לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות. הוא

צריך לשאול אותן את מי הן מציעות שייצגן. יכול להיות שיחליטו על רוטציה

ביניהן.

ע. פרץ; האם הוא יקיים התייעצות עם עשר רשויות

מקומיות כדי למנות נציג אחדי

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; כן.

צ. ענבר; יתמנה בידי השר לאחר התייעצות עם נציגי

הרשויות המקומיות.

ש. ארבלי; לגבי סעיף 5, הייתי מאוד מבקש מתוך ידיעה

להשאיר את זה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אני בעד ההשארה.
צ. ענבר
נציג מקרב המועצות המקומיות הבדואיות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; כאן יש להו עדיפות. יש להם נציג אחד מתוך 3

רשויות מקומיות, ולאחרות יש נציג אחד מתוך

6-7 רשויות מקומיות. שם רציתי להבליט גם במועצה. בהבלטה זו אני לא רואה

אפליה.

מה עם התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה?

צ. ענבר; הם חברים במועצה.

ע. פרץ; אני דווקא קובל על כך שהוציאו גם את

הסוכנות וגם את הקרן הקיימת.

צ. ענבר; זה נשמט בטעות.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; צריך להוסיף את נציג התאחדות המלאכה והתעשיה

בישראל.

צ. ענבר; בסדר.ע. פרץ; אני לא יודע מי אלת. לא פגשתי אותם אף פעם

בשום סיור, בשום דיון.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
חם הופיעו בפני הוועדח. אלה חם אנשי עבודח

עמלים, ומרוויחים את לחמם בכבוד.

"יו"ר המינהלה ייבחר מבין חבריה באישור השר".

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד חסעיף? מי נגדו אין.

סעיף 11 אושר.

זח לא נציג חתאחדות חתעשיינים אלא נציג לשכת חתיאום של חארגונים

חכלכליים.

ע. פרץ; לא, חתאחדות חתעשיינים דרשח נציג. חם אמרו

שחלשכח לא מייצגת את חתעשיות חגדולות, וחם

צודקים. חתאחדות חתעשיינים זח לא מח שקשור אל לאוטמן, וזח משחו אחר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; סעיף 12. "לא יכהן כחבר המועצה או כחבר
המינהלה
(1) מי שאינו אזרח ישראל.

(2) מי שתון 10 שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק-דין סופי או שהיה נושא

את עונשו בשל עבירה, שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

(3) מי שקשור במישרין או בעקיפין בעצמו או על-ידי קרובו, סוכנו או

שותפו, בחוזה או בעיסקה עם הרשות, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד

הקשור כאמור, אד לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים

ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כן, בלבד שהם גופים או חברות

כאמור".

ע. זיסבלט; זח חנוסח חמקובל.

חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד? מי נגדל אין. סעיף 12 אושר.

לעניו סעיף קטן (א), לענין סעיף 17; בעל

ענין, בעל חלק חעולח על 5 אחוזים מחונו של חתאגיד או מכוח חחצבעח בו

וחזכות לרווחיו.

קרוב - בן-זוג, חורח, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.

אני מבינח שאלח חם חנוסחים חמקובלים.מ. קוק; כן.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מי בעד סעיף 12(ב)? מי נגדל אין. סעיף 12(ב)

אושר.

סעיף 13. "חברי המינהלה יתמנו ל-3 שנים ואפשר לחזור ולמנותם", אנחנו

אומרים שייבחרו ל-3 שנים, ולא יתמנו ל-3 שנים.

צ. ענבר; חברי המועצה מתמנים, הם לא נבחרים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
חברי המועצה יתמנו, וחברי המינהלה ייבחרו.
מ. קוק
מחקנו גם את המלה "תתמנה" וגם את המלה

"תיבחר". אמרנו שהרשות תנוהל בידי המינהלה

מבין חברי המועצה. אלה ודאי אינם נבחרים. בעצם הם כן מתמנים.
צ. ענבר
תקופת כהונתם של חברי המועצה ושל חברי

המינהלה תהיה למשך 3 שנים.

מ. קוק; אפשר לחזור ולמנותם.

צ. ענבר; כל מה שעשינו הוא כדי לברוח מהמלה

"למנותם".

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; כהונת חברי המועצה והמינהלה היא ל-3 שנים.

ע. פרץ; אני חושב שזה בסדר גמור שהם מתמנים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד? מי נגד! אין. סעיף 13 אושר.

סעיף 14; תקופת כהונה.

חברי המועצה וחברי המינהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחד
מאלה
(1) התפטרו, עם מסירת כתב התפטרות לשר,

(2) אם התמנו בהיותם עובדי מדינה, רשות מקומית ופרשו משרותם במדינה או

מהגוף אותו הם מייצגים.
מ. קוק
זה צריך להיות מסירת כתב התפטרות לשר שמינה

אותם. גם בחוק הרשות ירושלים זה אמור כך.

צ. ענבר; אפשר לכתוב; התפטרו במסירת כתב התפטרות

ליו"ר המועצה.
מ. קוק
יותר נכון להגיד! למי שמינה אותם.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
הוא צריך להודיע גס למי שמינה אותו. יודיע

על כך גם ליו"ר המועצה.

צ. ענבר! התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותם,

והודיעו על כך ליו"ר המועצה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! יצטרכו לשלוח מישהו במקום המתפטר. נציג

האוניברסיטה יגיש את התפטרותו לנשיא

האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה יודיע ליו"ר המועצה, וגם יודיע לו מי בא

במקומו.

א. זיסבלט! מי שמודיע, הוא מי שיוצא.

צ. ענבר! כתבנו! התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה

אותם, והודיעו על כך ליו"ר המועצה. פירושו

של דבר, שאם הוא לא יודיע ליו"ר המועצה, הוא נראה כמי שלא התפטר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! אם הוא התפטר, רשאי הגוף לשלוח מישהו

במקומו.

צ. ענבר! זה ברור. לא צריך לכתוב את זה.

מ. קוק! זה לפי חוק הפרשנות. זה מובן מאליו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! נעמיד את הסעיף להצבעה לאחר מכן.

סעיף 15! יו"ר המועצה יהיה ושאי להעביר חבר
המועצה מכהונתו באחד מאלה
(1) גבצר ממנו למלא את תפקידו.

(2) הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

(3) נתקיים בו הסייג של סעיף 12 (א)(3).

מי בעדי מי נגדל אין. סעיף 15 אושר.

סעיף 16: סדרי דין המועצה והמינהלה יקבעו את סדרי עבודתם והדיון בהם,

במידה ולא נקבעו בחוק זה או על-פיו.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 16 אושר.

חבר המועצה או חבר המינהלה שיש לו או שעשוי להיות לו במישרין או

בעקיפין, בעצמו או על-ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעלענין או כל חלק ענין ועיסקה עם הרשות אשר עומדת בדיון במועצה או

במינהלה.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 16 אושר.

סעיף 17;

סעיף א(1}: יודיע על גן ליו''ר המועצה או המינתלה לפי הענין, מיד לאחר

שנודע לו על העיסקת.

סעיף א(2): לא יהיה נוכח בדיונים באותה עיסקה ולא ישתתף בהחלטה

המתייחסת אליה או הקשורה עמה.

צ. ענבר! בהצעת החוק מופיע סעיף 17(ב}.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ס"ק (א) לא יחול על עיסקה או ענין בשל כן,

בלבד שחבר המועצה או חבר המינהלה משמש כעובד

תאגיד כאמור באותו ס"ק, או כחבר בהנהלתו.

מי בעד סעיף 17(א) ו-(ב}? מי נגד? אין. הסעיף אושר.

סעיף 18, שהיום הוא סעיף 17. קיום המועצה, המינהלה, סמכויותיהם, תוקף

החלטותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או חבר ההנהלה,

או מחמת ליקוי במינויים או בהמשן כהונתם.

צ. ענבר; יש לנו סעיף בחוק הפרשנות, שהסמכה לעשות דבר

משמעה שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות

הראויה, ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנושא.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 18 אושר.

סעיף 18 בכחול, שיהיה סעיף 19; המועצה

באישור השר תמנה מנהל לרשות. המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המינהלה

והשר לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות.

מי בעד? מי נגד? איו. סעיף 19 אושר.

סעיף 19 הופך לסעיף 20;

(א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה 5 שנים. המועצה באישור השר רשאית

להארין את המינוי לתקופה נוספת. המנהל יחדל מלקיים את תקופת כהונתו
באחת מאלה
(1) התפטר במסירת כתב התפטרותו ליו"ר המועצה.

(2) השר ויו"ר המועצה לאחר התייעצות עם המועצה יקבע.

ע. פרץ; אני מציע "באישור המועצה", ולא "בהתייעצות

עם המועצה".
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
השר באישור המועצה.

(ב) השר ויו"ר המועצה, באישור המועצה, קבעו

ומי.

(ג) השר ויו"ר המועצה יקבעו את שכרו ואת תנאי העסקתו של המנהל.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 20 אושר.

סעיף 20 שהופך לסעיף 21: תנאי עבודתם של עובדי הרשות ושברם יהיו בשל

עובדי המדינה.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 21 אושר.
סעיף 21 הופך לסעיף 22
(א) הרשות תגיש לשר ולוועדת הבספים של הכנסת בתהילת כל הודש דין והשבון

לגבי השנה שהלפה. הדין והשבון יבלול מאזן.
מ. קוק
לא צריך להכניס לכאן את ועדת הכספים.

ע. פרץ; כאן אפשר להכניס את שר האוצר.

צ. ענבר; השאלה היא באיזו מידה רוצה הוועדה הזו מעקב

אחרי מה שנעשה.
מ. קוק
במקרה של חוק ירושלים, זה עניינה של ועדת

הכספים. אני חושבת שאם דיווח לוועדה מוועדות

הכנסת, זה צריך להיות לוועדה זו, אפילו שמדובר בתקציב. אם מדובר בפיקוח

פרלמנטרי, מדובר בוועדת הכלכלה ולא ועדת כספים. זה לא הגיוני.

צ. ענבר; הוועדה ילדה איזה שהוא ילד,והיא רוצה לדעת

מה קורה אתו.

ע. פרץ; אבל אני מציע בכל-זאת להכניס את שר האוצר.

מ. קוק; נכון.

צ. ענבר; תגיש לשר האוצר ולוועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
הדין וחשבון יכלול מאזן מבוקר על-ידי רואה

חשבון, דין וחשבון על הבנסות וו?וצאות, דינים

וחשבונות, סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות, סקירה על פעולות הרשות

באותה שנה.

(ב) השר רשאי לדרוש מהרשות בכל עת דין וחשבון או מידע אחר על בל ענין

שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.

מי בעד? מי נגד? אין. סעיף 22 אושר.

סעיף 22 חופך להיות סעיף 23.
מ. קוק
לפני כן צריך להוסיף סעיף על ביטול חוק

הנגב.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; האם אין כאן כל תקנות שיכולות להיות באישור

ועדת הכלכלה?
מ. קוק
זה בפירוש אפשרי.

צ. ענבר; השר הממונה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

ע. פרץ; איך אנחנו מוודאים שכאן לא שמים את החוק

במגירה? איך אנחנו מחייבים את השר לפעול?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; זה מתפרסם ברשומות.

ע. פרץ; למה לא נאמר שהמועצה חייבת להתכנס כינוס

ראשון בתאריך מסויים? לא כתוב בשום מקום

שחייב להיות רוב במועצה.

מ. קוק; אין לך פה סעיף של קוורום, אבל יש לך סעיף

שבכל הרכב היא צריכה לפעול. דרך אגב, יש כבר

תקדימים עם זה שלא מינו מועצה, ועתרו לבג'יץ ברשות השניה. במקרה הזה

בית-המשפט נתן צו, ומינו את המועצה.

צ. ענבר; תחולת החוק תהיה ב-1 בינואר 1992.

ע. פרא; בסדר.

מ. קוק; צריך לבטל את חוק הנגב.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; חוק הנגב, התשמ"ו-1956, בטל.

אני מבקשת להכין את החוק לקריאה שניה

ושלישית.הישיבה ננעלה בשעה 16:00

קוד המקור של הנתונים