ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 23/07/1991

הצעת חוק רשות הדואר (תיקון מס' 3), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 302

מישיבת ועדת הבלבלה

שהתקיימה ביום ג' י"ב באב התשנ"א, 23.7.1991, בשעה 14:20
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו

א. פורז
מוזמנים
י. חזקיה, התאחדות התעשיינים

מ. רוזנר, ב"כ ארגון סוכני הדואר

מ. אהלי, עו"ד, היועץ המשפטי, משרד התקשורת

א. שטורבך, עו"ד, יועצת משפטית, רשות הדואר

פ. שר, רשות הדואר

א. הוכמן, מנהל אגף כספים, רשות הדואר

ב. יער, עו"ד, יועץ משפטי, משרד הפנים

מ. בן-צבי, אגף התקציבים, משרד האוצר
יועץ משפטי
צ. ענבר
מזכירת הוועדה
ל. ורון
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק רשות הדואר (תיקון מס' 3), התשנ"א-1991היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אני פותחת את ישיבת ועדת הכלכלה.

הצעת החוק מתייחסת לנושא הארנונות.

א. פורז; האם הוזמנו אנשי מרכז השלטון המקומי? הם

אינם נמצאים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תתפלא לדעת, אין ישיבה שנוגעת לעיריות, שלא

מזמינים אליה את אנשי מרכז השלטון המקומי,

אבל הם לא באים. כך היה אתמול. אנחנו דנים בעניינים שנוגעים להם, והם

לא מוצאים לנכון לבוא. פעם היה מרכז שלטון מקומי ער, פעיל, הקשרים שלו

עם הכנסת היו הדוקים מאוד. הפעם בכלל לא מתייחסים. אנחנו את שלנו

עושים, אנחנו מזמינים אותם, אבל לצערי הרב הם לא באים.
מ. אהלי
גבירתי היו"ר, סעיף 117א רבתי לחוק רשות
הדואר קובע
דין הרשות כדין המדינה לענין

תשלום מסים, מס, בולים, אגרות, תשלומי חובה אחרים המגיעים למדינה. הצעת

החוק כאן באה להוסיף סוג של תשלום חובה, שהוא ארנונות, והנוסח יהיה,

בתוך אותו סעיף 17א רבתי, ס"ק (א), אחרי המלה "אגרות" באותו סעיף, תבוא

המלה "ארנונות", ובסוף הסעיף, היכן שנאמר ל"מדינה", ייאמר: "או לרשות

מקומית". במלים אחרות, זה בא להביא לידי פטור של רשות הדואר מתשלום

ארנונות לרשויות המקומיות.

אמרנו בנייר הכחול במפורש, שבשעתו משרד האוצר, במסגרת הצעת חוק ההסדרים

למשק המדינה, תיקוני חקיקה, התש"ן-1990, הציע שלגבי כל התאגידים

הסטטוטוריים, בעלי אופי כלכלי, לענין תשלומי חובה, לרבות ארנונה, יבוטל

אותו, פטור. אמרנו, שכל מה שייקבע לגבי יתר הרשויות, ייקבע גם לגבי רשות

זאת. בשנה שעברה הוועדה אישרה זאת למשך שנה אחת, זה היה בתוקף עד ה-31

במרץ. מאחר שאותו חוק לא תוקן, אנחנו מבקשים להאריך את זה למעשה, עד

אשר הנושא יוסדר.

מכאן בא סעיף 2 להצעת החוק, שאומר שהתחילה היא מה-1 באפריל. לא ייגרם

כאן נזק, כי למעשה הרשות מעולם לא שילמה לרשויות המקומיות. הן כולן

ערות להצעת החוק הזה, ולכן לא ייגרם כאן נזק. כל הרשויות ערות לכך,

שהרשות על סף מתן קבלת פטור.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
היתה פניה אלינו ממזכ"ל המרכז הארצי, יו"ר

ארגון סוכני הדואר, ומזכ"ל המרכז הארצי של

התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל. הם מדברים על זכויות הדואר בישראל, על

הנחה בתשלומי ארנונה.
מ. רוזנר
מדובר בסוכנויות דואר, שהן שרות זהה לחלוטין

במתן שירותי דואר לציבור. תנאי העבודה, הכל

זהה לחלוטין, כאשר בנוסף, בדרך כלל, סוכנויות נפתחות היכן שכלכלית

לרשות הדואר לא כדאי לפתוח סניף. זאת אומרת, מכאן, שאם הן נאלצות לשלם

מסים כמו כל עסק מסחרי, הן נפגעות הרבה יותר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! מה, אם כן, אתם רוצים?
מ. רוזנר
אנחנו לא מבקשים פטור ממס הכנסה, ולא מביטוח

לאומי. אנחנו רוצים שלא יתייחסו אלינו כמואל עסק מסחרי רגיל, אלא יתחשבו בסטטוס שלנו, ויתנו לנו איזו שהיא הנחה

מהמסים המקובלים לגבי עסק מסחרי רגיל.

י. חזקיה; באתי לדיון בהמשך לדיון הקודם, כאשר עלתה

האפשרות של ייצור הגלויות על-ידי רשות

הדואר, הסתבר לנו שקיימת אפשרות שגוף שהוא לא משלם במקרה זה ארנונה,

מתחרה בתחרות לא שווה עם מגזר יצרני ועסקי שצריך לשלם מסים וארנונות.

בזמנה היתה הבהרה של היועץ המשפטי שלא ייצרו וכד', ולכן באתי להבהיר את

הנקודה הזאת שוב, ולהפנות תשומת לבכם לעובדה זו. אם רשות הדואר לא תשלם

ארנונה לפי החלטתכם, צריך לסייג אותה גם בכך שלא תעסוק בפעילות כלכלית

המתחרה בפעילות עסקית ייצורית, כמו זו של גופים פרטיים שפועלים בתחום

הזה. ישנם דברים כמו ייצור גלויות, והיינו מצפים שהוועדה תיקח את זה

בחשבון.

א. פורז; אני באופן עקרוני מתנגד להפלות לטובה את כל

הרשויות הסטטוטוריות, שהן בעצם גופים

עסקיים. זה לא נוגע רק לרשות הדואר, אלא גם לרשות שדות התעופה, לרשות

נמלים, רשות שידור, רשות טלויזיה ורדיו וכל רשות אחרת. לדעתי, מצד אחד

אנחנו צריכים לאפשר להם פעילות עסקית, ומצד שני אני חושב שצריך להטיל

עליהם את החובה לשלם ארנונה.

מה שקורה הוא, שהאמנות שמוטלות על המגזר העסקי מופרזות ביותר, מהוות

נטל כלכלי כבד, אבל כל זמן שהממשלה לא יודעת על זה, ומשלמים את זה רק

תעשיינים, סוחרים ואחרים, זה לא מטריד אותה.

עם זאת, שמעתי את אנשי רשות הדואר בחוץ, ואני לא רוצה להיות רשע יותר

מדי. אף שבעקרון אני. חושב שלא צריך לאשר שום דבר, אני מציע שנאשר להם

כהוראת שעה את הדבר הזה עד סוף השנה הזאת, עד 31 בדצמבר השנה. במהלך

התקופה הזאת יש להסדיר את זה. אני מוכן ליטול על עצמי יוזמה לחקיקה,

אולי בהסכמתך, שנטיל על כל הגורמים האלה לשלם ארנונות. כמו כל גוף

שפועל על בסיס עסקי, ואני רוצה שרשות הדואר תעבוד על בסיס עסקי, היא

צריכה לשלם ארנונות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו לא מדברים עכשיו על עסקים. אנחנו

מדברים על הצעת חוק שהגישה הממשלה, ושעברה

את הקריאה הראשונה, והגיעה לוועדת הכלכלה. רשות הדואר פועלת על-פי חוק,

על-פי מה שמאשרים לה לעסוק, והיא אכן עוסקת בזה. כאשר היתה חריגה,

נזפנו וביטלנו. היה הענין של הפצת ספר על מצבי חרום בתקופת המלחמה,

והפסיקו את זה מיד.

לגבי כל דבר שהיא עוסקת בו, היא צריכה אישור של הממשלה ואישור של ועדת

הכלכלה. היא פועלת על-פי חוק. היא לא עוסקת במסחר, והיא לא באה להתחרות

בגוף מסחרי כלשהו.

א. פורז-. היא מתחרה בגופים מסחריים. היא מתחרה בבנקים

בשרותי בנק הדואר, היא מתחרה בהובלה בכל

מיני גופים פרטיים שעוסקים בהובלה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
הכל לפי אישור הכנסת שניתן לה.א. פורז; אבל האחרים, כולם, משלמים ארנונה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מאחר שהרשות איננה גוף פרטי ופועלת על-פי

חוק, ופועלת על-פי אישור הממשלה ולא באופן

חופשי, הגוף מוגבל, ודינו צריך להיות כדיו המדינה. אם רשויות אחרות של

המדינה לא משלמות ארנונה, באה רשות הדואר ואומרת שהיא כמוהם. אי-אפשר

להפלות את רשות הדואר לעומת רשויות אחרות של המדינה, שאינן משלמות.

ברגע שיהיה לנו מגזר עסקי כלשהו שיבוא לבקש הנחות בארנונה, אני מסכימה

אתך שצריך להשוותם באותה מידה. אבל כאן זה איננו שווה. רשות הדואר

איננה מפעל תעשייתי, רשות הדואר איננה גם סוכנות דואר. תבוא בדברים עם

העיריה, ויתנו לכם הקלות והנחות. המלצנו דווקא לגבי התעשיה ולגבי

הקבלנים וניתנו להם הקלות, אם לא על-ידי העיריה, הן ניתנו להם בדרך זו

או אחרת. התאחדות התעשיינים והתעשיה איננה מקופחת מבחינת ההקלות

שקיבלה.

א. פורז; בארנונה הם כן מקופחים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אל נקשור בין הדברים.

א. פורז! אני מציע הוראת שעה עד 31 בדצמבר. תביאי

לכנסת שתי גירסאות. חבל שלא שיכנענו זה את

זה. אני יכול להיות רשע, אבל אני לא רוצה בכך. אני מוכן לאפשר את זה עד

31 בדצמבר. מעבר לזה, צריך ליישר את הקו. אני גם אציע שיבטלו את ההנחות

לגבי כל הגופים הממשלתיים. העיריות נותנות שרותים לתושבים, והן זכאיות

לקבל הכנסה של ארנונה. אנשים שהולכים לסניף הדואר גם מלכלכים את הדרך,

עושים את כל הדברים הרגילים. החוק הוא ממילא רטרואקטיבי, הוא ממרץ.

א. שטורבך; לגבי הצעתו של ח"כ פורז, גם בשנה שעברה נקבע

תוקף ההוראה רק לשנת כספים אחת, ואנחנו

נמצאים היום שוב באותו תהליך. אני חושבת שזה תהליך שמביא אותנו שוב

למצב שאנחנו צריכים לבקש אישור רטרואקטיבי, כי התהליך, כפי שכולם

יודעים, הוא תהליך ממושך. אנחנו עוברים הרבה מאוד שלבים.

אני חושבת שברגע שתהיה הצעת חוק לגבי כלל הרשויות, בסה"כ ידונו גם לגבי

רשות הדואר. בהצעת חוק ההסדרים למשק המדינה במפורש יתייחסו גם לרשות

הדואר. הענין נדון בוועדת שרים לענייני כלכלה באופן ספציפי לגבי כלל

הרשויות. אני לא רואה למה דווקא רשות הדואר צריכה להיות מופלית כאן

לרעה.

אני חושבת שהתהליך של בקשת הארכת התוקף הוא הרבה יותר מסובך מאשר לבטל

את ההוראה לגבי כלל הרשויות.

דבר נוסף. הרשות צריכה להערך מדי שנה להכנת תקציב שנתי. לא יתכן שבכל

שנה אנחנו לא נדע, האם התקציב יכלול ארנונה או לא יכלול ארנונה, ומדי

שנה הבעיה עולה. אני חושבת שזה לא נכון לגוף שאמור להיות מבוסס על

שיקולים כלכליים, שאני אהיה תלויה בזה שחברי הכנסת יסכימו למשהו בעתיד,

לפי הצעת חוק שעדיין לא קיימת.

לגבי התחרות. אני חושבת שהדברים מוצגים מנקודת מבט לא כוללת. לא רואים

גם את החלקים שבהם רשות הדואר נאלצת להתמודד עם תחרות לא-הוגנת. דווקא

רשות הדואר נמצאת באותה תחרות עם הגופים הפרטיים, במקומות שבהם היא

היתה יכולה אולי להרוויח יותר. חברות פרטיות מנהלות שרותי דואר במרכזהארץ, נוגסות בפלחי השוק הרווחיים ביותר, ומצד שני רשות הדואר לא יכולה

להגיד שהיא לא רוצה לתת את השרות למקומות מרוחקים, כי שם זה לא כדאי

מבחינה כלכלית.
היו"ר ש.. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו שני חברי כנסת שחלוקים בינינו, נגיש

שתי גירסאות. נביא אותו למליאה, ומה שתחליט

המליאה, כך תחליט.

א. פורז! תחליט הקואליציה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אולי אתם לא רוצים להביא זאת היום להצבעה.

תנהגו כפי שאתם רוצים. אולי תתייעצו עם

השר.

צ. ענבר-. ההבדל בין שתי גירסאות לבין האפשרות שיהיה

כאן רוב להצעתכם היא, שחי'כ פורז יגיש לא

גירסא, אלא הסתייגות. פירושו של דבר, שהכל תלוי ברוב שיהיה במליאה.

תחליטו אם כדאי לכם להיות במצב שבינתיים מותר לדרוש מכם ארנונה, ואני

מתפלא על העיריות שלא עשו זאת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
העיריות מסכימות.

לח"כ פורז בכל מקרה תהיה הסתייגות.
מ. אהלי
תבואנה שתי הגירסאות.

צריך להוסיף את התוקף.

א. פורז; תוקפו עד 31 בדצמבר. הוראת שעה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תונחנה על שולחן הכנסת שתי גירסאות.

הישיבה ננעלה בשעה 14;35

קוד המקור של הנתונים