ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/03/1991

התייעצות עם הוועדה בדבר הארכת תקפו של צו אספקת חשמל (חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ) (הארכת תוקף), התש"ן-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 246

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ה' בניסן התשנ"א (20 במרץ 1991). שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; ש' ארבלי-אלמוזלינו - היו"ר

ג' גל

עי לנדאו

אי פורז

מוזמנים; ר' חביב - משרד האנרגיה והתשתית

יועץ משפטי; צ' ענבר

מזכירת הוועדה; לי ורון

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; התייעצות עם הוועדה בדבר הארכת תקפו של צו אספקת חשמל

(חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ)(הארכת תוקף), התש"ן-1990.התייעצות עם הוועדה בדבר הארכת תקפו של צו אספקת חשמל

(חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ)(הארכת תוקף), התש"ן-1990

הי"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני פותרות את הישיבה. זו ישיבה שלא מן המניין וביקשנו את רשותו של יושב-ראש

הכנסת לקיים אותה בעת ישיבת מליאה של הכנסת. זימנו אותה לפי כל הכללים והודעתי

עליה לחברי הכנסת, כי לא רציתי להטריח אותם בשבוע הבא, בעניו המכונה שקיבלתי מהשר

גדעון פת, שר התיירות, שהוא ממלא-מקום שר האנרגיה והתשתית, בו נאמר: "בהתאם

להוראות הסעיפים 2(א') ו(גי) לחוק אספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ח-1987,

הריני מבקש בזאת לקיים את חובת ההתייעצות עם ועדתכם הנכבדה בדבר הארכת תקפו של צו

אספקת חשמל (חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ)(הארכת תוקף), התש"ן-1990. אשר יפוג

ב-31 במרס 1991.

בישיבתה מיום כ"ד באדר התשנ"א, 10 במרס 1991. הסמיכה הממשלה את שר האנרגיה,

לפי הצעתו, להאריך את תוקף הצו האמור, לאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה, עד ליום 31

במרס 1994". דהיינו לשלוש שנים.

"יצויין שחברת החשמל הנ"ל, החברה "המזרח ירושלמית", מתפקדת בצורה מנייד! את

הדעת ופורעת במועדם את חשבונות החשמל המוגשים לה על-ידי חברת החשמל לישראל."

חתום: גדעון פת, שר התיירות, ממלא-מקום שר האנרגיה והתשתית.

נמצא אתנו מר רם חביב ממשרד האנרגיה והתשתית. אני מבקשת לשמוע ממנו על

הפעילות של החברה המזרח ירושלמית.
ר' חביב
החברה הזאת פועלת מאז 1 בינואר 1988 במסגרת משפטית חדשה לאחר שהזיכיון המקורי

שלה פקע ב-31 בדצמבר 1987. המסגרת היא חדשה ושונה מהמסגרת הקודמת גם במשמעות

הטריטוריאלית.

בפועל החברה מספקת חשמל לשכונות הערביות בירושלים.
א' פורז
מאחר שעלי לצאת, אני מודיע בזה על תמיכתי בהארכת תוקף הצו.
ג' גל
אני מצרף גם את תמיכתי.
ר חביב
החברה פועלת בגבולות הזיכיון הישן שלה. בפועל היא מספקת חשמל במישרין רק

לישובים הלא-יהודים שבתחום הזיכיון. הישובים היהודים הועברו כולם לטיפולה

ולאחרי ותה של חברת החשמל לישראל. בחלק מהמקרים - מירושלים לעפרה ולבית-אל למשל -

החשמל עדיין זורם באמצעות קווים של החברה המזרח ירושלמית, שבהדרגה, לפי תכנית

רב-שנתית, הולכים ומוחלפים על-ידי קווים של חברת החשמל לישראל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
מה היקף הצריכה? כמה היא קונה וכמה היא משלמת?
ר' חביב
את כל החשמל שהיא מוכרת, קונה החברה המזרח ירושלמית בחברת החשמל לישראל. היא

קונה ומוכרת כ-375 מיליון קילוואט שעה בשנה, למעלה 1.5% מהצריכה הארצית הכוללת.

מתוך זה כ-50 מיליון קילוואט שעה היא מוכרת לישובים היהודים באמצעות חברת החשמל

לישראל. יש פה מצב קצת מוזר: החברה המזרח ירושלמית קונה חשמל מחברת החשמל

לישראל, והיא מוכרת חזרה לחברת החשמל בישראל בפתח הישובים היהודיים, כלומר, חברת

החשמל לישראל היא הספק של הישובים היהודים. זה עובד לגמרי לא רע. היא קונה

במחיר נמוך מהמחיר הארצי בגין העובדה שהיא קונה כמות גדולה בצובר. היא מוכרת

לישובים הערבים במחיר שהוא גבוה ב-24% בן התעריף הארצי. הישובים היהודים משלמים

תעריף ארצי משום שהם קונים מחברת החשמל לישראל.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

בכמה היא קונה?

ר' חביב;

היא קונה במחיר נמוך במשהו כשהמחיר לצרכן בישראל, בהנחה מסויימת, כי על ידי

הקנייה בצובר היא חוסכת הוצאות לחברת החשמל לישראל. המחיר היום הוא 15 אגורות

לקילו ואט שעה.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

בכמה היא מוכרת חזרה לחברת החשמל לישראל?
ר' חביב
כאשר הם עושים את החשבון הם מקזזים את זה בקילו ואט שעות.
היו"ר שי ארבלי-אלמוזלינו
זה יוצא באותו המחיר.
ר' חביב
נכון. היא מוכרת לצרכניה ב-24% יותר מהתעריף הארצי.
צ' ענבר
מדובר כאן על הארכת תקפו של צו אספקת חשמל (חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ),

התש"ן-1990- יש לך כאן את הצו הזה?
ר' חביב
אין לי אותו כאן. זה בדיוק אותו הנוסח, למעט התאריך.
צי ענבר
מהפעם האחרונה שבה הוא הוארך בשנה?
ר' חביב
נכון. הנוסח זהה, רק שההארכה היא לשלוש שנים.היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

חבר-הכנסת לנדאו, אתה בעד הארכת תוקף הצו?

ע' לנדאו;

כן, אני מצטרף לזה.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני רוצה לציין שחברת החשמל המזרח ירושלמית מתפקדת היטב, האספקה היא סדירה,

אין הפרעות ואין הפסקות השמל.

מאחר שחברי הכנסת שהיו נוכחים כאן הביעו את תמיכתם בהארכת תוקף הצו ואין

מתנגדים אני קובעת שהוועדה מחליטה להיענות לבקשת שר האנרגיה והתשתית, לאהר שהיא

קיימה התייעצות, והיא מאשרת את הארכת תוקפו של צו אספקת חשמל (הברת החשמל מחוז

ירושלים בע"מ}(הארכת תוקף), התש"ן-1990. עד ליום 31 במרס 1994-

אני מודה לכם וחג שמה.
ר' חביב
אני מודה על ההיענות שלכם.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליועץ המשפטי, למזכירת הוועדה ולמזכירות על

עבודתם המסורה והנאמנה ועל עזרתם, כי בלעדיהם לא היינו מספיקים לעשות את כל המוטל

עלינו. אני מקווה שנוכל להמשיך בעשייה הזאת. חג שמח לכולכם.

ל' ורון;

אנחנו מודים ליושבת-ראש הוועדה שהיא הכוח המניע מאחורינו. אנחנו מאחלים לה

מועדים לשמחה, בריאות ואריכות ימים.

הישיבה ננעלה בשעה 13.15

קוד המקור של הנתונים