ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/07/1990

חוק משכנתאות ציבוריות (סכום וריבית) התשמ"ט-1989; חוק משכנתאות ציבוריות, התשמ"ט-1989

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים