ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/05/1990

הקמת תחנת המימסר "קול אמריקה"

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 144

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, ה' בתמוז התש"ן (28 ביוני 1990), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: ש' ארבלי-אלמוזלינו -היו"ר

ג' גל

אי פורז
מוזמנים
ר' ירדאור
מזכירת הוועדה
ל' ורון

רשמה: א' ברק
סדר היום
מסקנות ועדת הכלכלה בנושא הקמת תחנת המימסר "קול אמריקה"הקמת תחנת המימסר "קול אמריקה"

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני פותחת את ישיבת הוועדה.

אנו ממשיכים את הדיון בנושא הקמת תחנת המימסר "קול אמריקה". היום אנו מביאים

את הטיוטה המתוקנת שהביאה בחשבון את כל ההערות של חברי הכנסת וההצעות שהם הציעו

בישיבה הקודמת.
ג' גל
בסעיף 8 אני מבקש להוסיף בסוף: "הוועדה ממליצה לפני הממשלה לפנות לממשלת

ארצות-הברית בבקשה לבדוק מחדש את עמדתה". אחרי שאנחנו קובעים שיש להצדיק אנחנו

פונים לממשלה שתפנה. אנחנו ממליצים לממשלת ישראל לפנות. לא אנחנו פונים

לארצות-הברית.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;
נאמר כאן
"יש בהם כדי להצדיק פנייה של הממשלה לאמריקאים לברר מחדש הצורך

בהקמת התחנה" .
ג' גל
אבל אין פה המלצה ברורה לממשלה לעשות את זה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
1אני לא חושבת שוועדת הכלכלה צריכה להמליץ לממשלה לפנות, אלא ההתפתחות הזאת

מחייבת פנייה לאמריקאים שהם יבררו מחדש את הצורך בהקמת התחנה. הם בעצמם, לא

שהממשלה תברר אתם.
ג' גל
צריכה להיות פנייה של ממשלת ישראל.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
בסדר.
ג' גל
זה לא יכול להיות סעיף 8. אני מציע שזה יהיה או בהתחלה או בסוף, כסיכום. זה

דבר מהותי, זה לא אחד מתוך שמונה סעיפים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כל הסעיפים האלה הם סיכום. הכול לא חשוב, רק הסעיף הזה חשוב?
גי גל
אם יתברר שהאמריקאים יחליטו כתוצאה מבדיקה מחודשת לא לעשות, כל הסעיפים אינם

מעניינים. אם הם יהליטו לעשות, הסעיף הזה לא מעניין. הוא לא אחד מרצף הסעיפים. או

שהוא יהיה כסעיף 1 שפותח, כי זה דבר בסיסי, אבל הוא לא יכול להיבלע בין 8 סעיפים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו מדברים על העובדות והנימוקים שהובאו בפני הוועדה. אם נכתוב אותו כסעיף

ראשון, על מה הוא יסתמך? על אילו עובדות? על אילו נימוקים?
ג' גל
לפני ההמלצות. העובדות מתוארות בכל הדפים הראשונים.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
המיקום לא חשוב. אני יכולה להדגיש את הסעיף הזה בקווים.
ג' גל
בסדר.
א' פורז
בעמ' 4 של הטיוטה, בסעיף 5. אני מבקש להשמיט את המלה "מספיק". המלה "מספיק"

אומרת שהיה צריך לעשות ולא נעשו. אני לא מתנגד שייאמר שלא נעשו סקרים ומחקרים

מקיפים ויסודיים בטרם ניתנה הסכמה עקרונית. אבל המלה "מספיק" כאילו אומרת שהיה

צריך לעשות ולא נעשה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כשאתה מוציא את המלה "מספיק" אתה עושה את זה יותר חמור.
א' פורז
אחרי שיש את הסוף, זה אומר, לא נעשו מחקרים אבל לא היה צריך לעשות אותם. ברגע

שאומרים את המלה "מספיק", לטעמי פירושו העברת ביקורת כאילו היית צריך לעשות ולא

עשית. אם מוחקים את המלה "מספיק", פירושו של דבר שלא נעשו סקרים מקיפים ויסודיים,

נעשו סקרים לא מקיפים ולא יסודיים. בשלב הפרלימינרי הזה לא היו צריכים לעשות

סקרים מקיפים ויסודיים אלא בלתי מקיפים ובלתי יסודיים.
ר' ירדאור
זה נשמע סביר.
א' פורז
לגבי סעיף 2 אני מתנגד לכולו. אני חושב שסעיף 2 כפי שמנוסח היום יכניס את

הציבור ללחץ, כי אומרים שהבדיקות לא עומדות בדרישות, קיים חוסר מידע ברמה

בינלאומית מבחינת ההשפעה על בריאות התושבים ואיכות הסביבה. זאת אומרת שיש

אי-ודאות, יכול להיות שיש סכנה גדולה לציבור, לא בדקנו עד הסוף, אין ידע, ואנחנו

חושפים את הציבור לדברים כאלה, בשעה שאני השתכנעתי שהידע שיש היום בעולם והידע

הבינלאומי מבטיחים את בריאות התושבים. אם צריך עוד יותר מזה, אני לא מתנגד לסעיף

3 שאומר "עד להפסקת פעולת התחנה". אבל פה אנחנו עושים דבר שיטיל עלינו כתם. כי
אחת משתיים
אם יש סכנה אמיתית, אסור לנו לתת יד, אפילו יש חשש של סכנה אמיתית.

אם אין חשש לסכנה אמיתית בשביל מה צריכים לציין את זה? הרי יצטטו ויגידו שאנחנו

כביכול חוששים שיש בעיה עם זה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
כשאתה מוחק את המלה "מספיק" בסעיף 5 ואומר "לא נעשו סקרים ומיוקרים מקיפים

יסודיים בטרם נתנה ב-1985 הממשלה...", אחר-כך נעשו. אנחנו באים ואומרים כאן שגם

אלה שנעשו היום לא עומדים בדרישות.

א' פורז;

אני לא יודע את זה. איך את יודעת?

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

זה מה שנאמר לנו.
א' פורז
לא נכון.
חיו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
צריך לעשות מחקרים נוספים.

א' פורז;

אני מסכים שזה יישאר.
ג' גל
אני מוכן להסכים איתך, אבל אז צריך לדרוש לדחות את הקמת התחנה. את לא יכולה

מהבחינה שלד לבו ולומר שיש חששות לבריאות תושבים ולאשר דבר כזה ומחר יהיו ילדים

חולים ואנחנו נצטרך להסביר.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני לא יכולה לסלף מה שנאמר פה.
ג' גל
אם זה מה שנאמר, את צריכה, לדעתי, לדרוש לדחות את הקמת התחנה עד שהענין

ייבדק.
ר' ירדאור
אני מציע במקום זה, יש ניסוח אחר שכן מתאים לסעיף. להשאיר את הסעיף מתחילתו

ועד השורה השלישית שמסתיימת במלים "להגנת הטבע", ובמקום מה שכתוב אחר-כך לומר כך:

"למרות אלה עדיין מקננים חששות בלבות התושבים וגורמים אחרים לגבי חהשפעה על

בריאות התושבים ואיכות הסביבה".
א' פורז
לזה אני מסכים.
ר' ירדאור
אני מסכים שכל הסעיף הזה מתאים לחלק א', ממצאים ומסקנות, מאשר להמלצות. כי

ההמלצות הן בסעיף 3.
היו"ר ש' ארבלי-אלמזולינו
חוסר המידע לא צריך להיות פה?
ר' ירדאור
זה לא נכון שקיים חוסר מידע. זה נכון שיש כאלה שחוששים כך אבל זה לא נכון

עובדתית, ועובדה שהמועצה הארצית שבחנה את זה מבחינה מקצועית כן משתתפת בחוות

הדעת.
א' פורז
אני רוצה להעיר הערה נוספת: אני מבקש בסעיף 8 שהפיסקה המתחילה במלים "אך

השינויים המתחוללים בעולם" ועד הסוף, תימחק. במקום זה לומר: "זהו פרוייקט חשוב

לכלכלת ישראל ולהידוק הקשים בין ארצות-הברית לישראל". אני מתנגד בכל תוקף לפנייה

לאמריקאים שישקלו את הענין מחדש..אם הרוב-נגדי, תרשמו את זה כהסתייגות שלי.
ג' גל
בואי נחליט שברוב לא מקבלים את עמדתו של חבר-הכנסת פורז ונאשר כמו שסיכמנו.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אפשר לכתוב במקום כל המסקנות סעיף אחד.
ג' גל
אני מצטרף אלייך אבל אני אומר שאם זו המסקנה שלך, את צריכה לבקש לדחות את

הקמת התחנה. אם יש רושש לבריאות התושבים וחסר מידע, צריך לדחות את ההקמה.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
יש חשש ואני רוצה שיעשו סקרים ומחקרים נוספים.
ג' גל
בסדר. אני הולך אתך. אני מציע שנשאיר את סעיף 8 כמו שהוא, ותהיה הסתייגות

של חבר-הכנסת פורז.
היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו
אנו מאשרים את המסקנות בתיקון סעיף 2. לסעיף 8 הסתייגות לחבר-הכנסת פורז.

הישיבה ננעלה בשעה 9:35

קוד המקור של הנתונים