ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/05/1990

חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון) - התשמ"ח-1988; תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות) לפי סעיף 37 (א) לחוק (תיקון), התש"ן - 1990; תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות לחו"ל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים